LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM LỢI DỤNG TÔN GIÁO, LỢI DỤNG TRẺ EM

Hoa sữa Trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2017, mượn danh Thánh lễ, linh mục Đặng Hữu Nam đã tổ chức thắp nến cầu nguyện cho quyền con ng...
XEM CHI TIẾT

NGUYÊN BÍ THƯ XÃ ĐỒNG TÂM NGUYỄN THỊ LAN BỊ BÃI NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Gió làng Ngày 13/12/2017, tại phiên họp của HĐND xã Đồng Tâm, các đại biểu đã tán thành việc bãi nhiệm chức danh chủ tịch HĐND xã nhiệm 2...
XEM CHI TIẾT

TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN LẠI XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Hoa sữa Vừa qua, trên trang mạng xã hội Facebook, tổ chức khủng bố Việt Tân đã đăng tải bài viết “Tính nhân bản của chế độ Việt Nam Cộn...
XEM CHI TIẾT

DÂN BIỂU ALAN LOWENTHAL QUÁ LỘNG NGÔN

Loa phường - Vừa qua, trang mạng Đài Á Châu tự do (RFA) đã đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Dân biểu Alan Lowenthal cho rằng: “Việt Nam c...
XEM CHI TIẾT

PAULUS LÊ VĂN SƠN KẺ LƯU MANH CHÍNH TRỊ

Loa phường - Ngày 12/12/2017, trên trang Facebook cá nhân, Palus Lê Văn Sơn đã đăng tải bài viết với nhan đề: “Dọn đường để đi đến sự tự do...
XEM CHI TIẾT