HỒ SƠ TỬ THẦN SOA – TRƯỜNG ĐÀO TẠO KHỦNG BỐ CỦA HOA KỲ

Để giữ Trung và Nam Mỹ trong vòng kiểm soát, Mỹ phải dập tắt những phong trào độc lập, dân chủ ở vùng này. Để làm điều đó, Mỹ đã lập một ...
XEM CHI TIẾT