Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

22:01
(ĐCSVN) - Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Đó là một luận điểm được nêu trong cuốn sách chuyên khảo “Thềm lục địa trong pháp luật quốc tế” do PGS. TS Nguyễn Bá Diến, Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Ths. NCS. Nguyễn Hùng Cường, Giảng viên Bộ môn Luật Quốc tế - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đồng chủ biên, được Cục Thông tin Đối ngoại và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa giới thiệu và phát hành ngày 7/8/2012 tại Hà Nội. 
                             PGS. TS Nguyễn Bá Diến  trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐT)
 Các tác giả cuốn sách nêu trên khẳng định, qua các tài liệu lịch sử, địa lý từ xưa đến nay của Việt Nam cũng như chứng cứ của nhiều nhà hàng hải, giáo sĩ phương Tây, từ lâu và liên tục trong hàng mấy trăm năm từ triều đại này đến triều đại khác, Nhà nước Việt Nam đã làm chủ thực sự một cách hòa bình, công khai, liên tục hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự có mặt đều đặn của các đội Hoàng Sa do Nhà nước thành lập trên hai quần đảo đó mỗi năm từ 5 đến 6 tháng để hoàn thành một nhiệm vụ do Nhà nước giao tự nó đã là một bằng chứng đanh thép về việc Nhà nước Việt Nam thực hiện chủ quyền của mình đối với hai quần đảo đó. Việc chiếm hữu và khai thác đó của Nhà nước Việt Nam không bao giờ gặp phải sự phản đối của một quốc gia nào khác, kể cả Trung Quốc. Điều đó càng chứng tỏ từ lâu, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã là lãnh thổ Việt Nam. 

Sự công bố chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa trước 50 quốc gia hội viên thành lập Liên Hợp quốc tại Hội nghị San Francisco năm 1951 chứng tỏ rằng, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các quốc gia trên thế giới thừa nhận là thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. 

Chủ biên cuốn sách, PGS. TS Nguyễn Bá Diến cho rằng, “đường lưỡi bò” không thể mang lại cho Trung Quốc quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển nằm phía trong đường này theo quy chế của bất kỳ vùng biển nào, kể cả Vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Công ước Luật Biển 1982. Một đường vạch được thể hiện một cách hết sức mơ hồ, đứt đoạn, tùy tiện, không có tọa độ cụ thể, phi khoa học, trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế về hoạch định biên giới (ranh giới) quốc gia và nằm cách xa lục địa Trung Quốc hàng ngàn cây số không thể đáp ứng theo các quy định của Công ước Luật Biển 1982. Nhiều luật gia, học giả và nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới đều nhận định về yêu sách “đường lưỡi bò” là một yêu sách vô lý, hoàn toàn không có cơ sở khoa học, không có giá trị pháp lý quốc tế và không ai có thể chấp nhận được. 
PGS. TS Nguyễn Bá Diến: Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh
chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Ảnh: ĐT)
Theo PGS. TS Nguyễn Bá Diến, xét một cách khách quan và toàn diện, dựa trên những căn cứ pháp lý, lịch sử và chính trị, Bức thư ngày 14/9/1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ có mục đích nhằm ủng hộ Trung Quốc chống lại chính sách bao vây trên biển của Mỹ trong eo biển Đài Loan, đe dọa tới nền an ninh quốc gia của Trung Quốc vào thời kỳ đó, hoàn toàn không chứa đựng bất kỳ sự từ bỏ nào chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Nội dung bức thư là một sự cam kết mang tính ngoại giao, một hình thức thường được các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ sử dụng để thể hiện sự đoàn kết về mặt tư tưởng với nhau. Từ năm 1945 đến nay, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và hiện nay là Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chưa bao giờ tuyên bố hoặc ra nghị quyết từ bỏ chủ quyền của Việt Nam cũng như công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trái lại, các chính quyền của Việt Nam từ trước đến nay đều nhất quán thể hiện lập trường khẳng định chủ quyền của Việt Nam cũng như thực hiện việc quản lý liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo này. 

Như vậy, lập luận của phía Trung Quốc là không có căn cứ và giá trị pháp lý, trái với luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế cũng như thực tiễn quan hệ Việt – Trung. Những ai đó mưu toan dùng nội dung bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để biện minh cho ý đồ xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam sẽ không thể ngụy biện dưới ánh sáng của luật pháp và công luận quốc tế. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở thềm lục địa và các vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia, theo PGS. TS Nguyễn Bá Diến, Việt Nam cần tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp trên các phương diện, cụ thể như: Nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng ý thức làm chủ biển đảo cho mọi tầng lớp nhân dân; bên cạnh các chiến lược quản lý, thăm dò và khai thác thềm lục địa, cần hình thành một hệ thống văn bản pháp luật về thềm lục địa đầy đủ, toàn diện, thống nhất; đồng thời, thành lập cơ quan quản lý chuyên biệt về thềm lục địa. Đầu tư thích đáng về vốn và cơ sở hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ, chuyên gia trong các lĩnh vực biển và thềm lục địa. Bên cạnh đó là các biện pháp về chính trị, ngoại giao; hợp tác quốc tế; an ninh – quốc phòng; xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ biển của Việt Nam; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hồ sơ ranh giới ngoài thềm lục địa trình Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp quốc.

Thứ nhất, từ lâu, Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu thật sự và công khai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa khi mà các quần đảo đó chưa thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào. 

Thứ hai, từ đó đến nay, trong suốt mấy thế kỷ, ít nhất là từ thế kỷ XVII, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện thật sự và liên tục chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Thứ ba, Nhà nước Việt Nam luôn luôn bảo vệ tích cực các quyền và danh nghĩa của mình trước mọi mưu đồ và hành động xâm phạm tới chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Thứ tư, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế cũng như thực tiễn tài phán quốc tế. 

Thứ năm, những quy định của Công ước Luật Biển của Liên Hợp quốc đã thiết lập nền tảng pháp lý quốc tế nhằm ghi nhận quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của quốc gia ven biển đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế. Như vậy Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển đã cấp “Sổ đỏ” cho các quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam, đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình mà không ai được quyền xâm phạm. 

                                                    (Trích cuốn sách “Thềm lục địa trong pháp luật quốc tế”) 
 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

67 nhận xét

Write nhận xét
14:56, 22/08/2012 delete

Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Cách bờ biển Trung Quốc tới 8000km, và Tàu khựa đòi 80% diện tích biển đông, đó là điều cực kỳ hoang đường và phi lý. Đả đảo Tàu.

Reply
avatar
08:23, 24/08/2012 delete

hãy cùng chung tay giữ gìn 2 quần đảo này

Reply
avatar
14:51, 24/08/2012 delete

Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam

Reply
avatar
23:45, 18/09/2012 delete

Không có gì phải tranh cãi, Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Reply
avatar
00:25, 19/09/2012 delete

sao bọn Tq nó cứ đòi lấy cái không phải của nó thê nhi?
TQ sẽ biết mặt với Việt Nam

Reply
avatar
19:04, 20/09/2012 delete

hoàng sa trường sa là cả việt nam !

Reply
avatar
23:28, 20/09/2012 delete

Việt Nam đã đưa ra đầy đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền của mình với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các bạn Trung Quốc cũng là 1 nước theo chủ nghĩa xã hội và cũng đã từng giúp Việt Nam rất nhiều trong các cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước. Mong mọi người dân Việt Nam và cả những người nước ngoài yêu Việt Nam nữa hãy cùng chung tay giúp đỡ việt nam bảo vệ 2 quần đảo này nha!!!!!!

Reply
avatar
18:49, 26/09/2012 delete

Trường sa và Hoàng sa là của Việt Nam. Kẻ nào có ý đồ đen tối sẽ phải trả giá đắt

Reply
avatar
16:35, 27/09/2012 delete

kẻ nào xâm phạm tới chủ quyền biển đảo của việt nam ắt phải chả gia đắt

Reply
avatar
22:04, 27/09/2012 delete

Hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. không một quốc gia nào có thể xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Reply
avatar
23:07, 27/09/2012 delete

Trường sa và Hoàng sa là của Việt Nam.Điều này không cần phải bàn và có rất nhiều bằng chứng chứng tỏ điều đó!!!

Reply
avatar
14:45, 28/09/2012 delete

Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
còn TQ chỉ có cái lưỡi bò thôi. :)))thật đáng hổ thẹn

Reply
avatar
18:49, 01/10/2012 delete

Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt của Việt Nam.

Reply
avatar
18:53, 01/10/2012 delete

Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi đối với 2 quần đảo này

Reply
avatar
13:55, 02/10/2012 delete

Không thể chối cãi, Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Reply
avatar
21:00, 03/10/2012 delete

Chứng cứ đã chĩnh xác và đầy đủ. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Reply
avatar
21:08, 03/10/2012 delete

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam

Reply
avatar
21:13, 03/10/2012 delete

lập luận của phía Trung Quốc là không có căn cứ và giá trị pháp lý, trái với luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế cũng như thực tiễn quan hệ Việt – Trung.

Reply
avatar
23:33, 03/10/2012 delete

Việt Nam có bằng chứng lịch sử đầy đủ về chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động của Trung Quốc khi tranh chấp với Việt Nam là trái lời nói của chính Trung Quốc đi ngược lại hiến pháp quốc tế.

Reply
avatar
16:22, 05/10/2012 delete

Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa,

Reply
avatar
16:45, 05/10/2012 delete

Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Cách bờ biển Trung Quốc tới 8000km, và Tàu khựa đòi 80% diện tích biển đông, đó là điều cực kỳ hoang đường và phi lý. Đả đảo Tàu.

Reply
avatar
07:11, 06/10/2012 delete

Chúng ta có đầy đủ chứng cứ,cơ sở pháp lý,chứng cứ lịc sử những tài liệu liên quan chứng minh 2 quần đảo đó là của chúng ta.

Reply
avatar
07:18, 06/10/2012 delete

Đấy chúng ta có đầy đủ những gì cần thiết để chứng minh nó là của chúng ta vậy mà vẫn có những kẻ bì ổi không chịu công nhận.

Reply
avatar
12:48, 07/10/2012 delete

Không có gì chối cãi được Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam được.

Reply
avatar
12:53, 07/10/2012 delete

Chỉ có những người không hiểu biết mới phủ nhận Trường Sa và Hoàng sa là của VN.

Reply
avatar
12:55, 07/10/2012 delete

Những bằng chứng của TQ về Trường Sa và Hoàng Sa là hoàn toàn bịa đặt. Bởi vì nó đã thuộc về VN rồi.

Reply
avatar
13:00, 07/10/2012 delete

Đúng vậy.Việt Nam luôn có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Reply
avatar
19:39, 10/10/2012 delete

Chuẩn quá. VN sẽ sẵn sàng đấu tranh để giành lại chủ quyền của nước ta.

Reply
avatar
19:42, 11/10/2012 delete

khi mà người dân Việt Nam còn giữ trong mình lòng yêu nước lồng làn thì chẳng thế lực nào cướp được mảnh đất Việt Nam này cả

Reply
avatar
19:48, 11/10/2012 delete

vấn đề biển đảo này không còn giới hạn giữa hai nước nữa, dư luận thế giới đang lên tiếng ủng hộ Việt Nam, chúng ta phải vững niềm tin

Reply
avatar
16:23, 23/10/2012 delete

Trường Sa và Hoàng Sa mãi mãi là một phần không thể tách rồi của Tổ quốc

Reply
avatar
TRÀ ĐÁ VỈA HÈ
19:46, 19/02/2013 delete

Tôi luôn tin vào Đảng và Nhà nước sẽ lấy lại được chủ quyền của 2 quần đảo với các chính sách cứng rắn về vấn đề biển Đông.

Reply
avatar
VNsieucuong
19:48, 19/02/2013 delete

Việt Nam có đầy đủ bằng chứng kể cả pháp lý và bằng chứng về mặt lịch sử để chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Reply
avatar
19:50, 19/02/2013 delete

Thiên sư bọn mất dạy ấy chứ nó lại còn dám thành lập thành phố Tam Sa ở trên quần đảo Hoàng Sa của chúng ta nữa chứ, thật là hỗn láo. Cho ngay mấy quả pháo cho bay hết cái lũ mất dạy ấy đi.

Reply
avatar
Trường Sa-Việt Nam
19:53, 19/02/2013 delete

Đình Trung nói rất hay, Với những vũ khí quân sự hiện đại mà nước ta vừa mới trang bị vừa qua thì thừa sức bắn sang tận Trung Quốc. Cần phải cho chúng một bài học thích đáng.

Reply
avatar
Sinh Viên
19:54, 19/02/2013 delete

Tôi yêu Việt Nam và tôi cực kì căm ghét bọn Trung Quốc chuyên đi cướp đất đai của người khác.Đả đảo Tàu khựa.

Reply
avatar
19:53, 05/03/2013 delete

Rõ rang không gì chối cãi được là nó là của Việt Nam rồi nhưng một số kẻ vẫn cố tỏ ra nó là của mình ỷ mình đông và nguy hiểm để khẳng định là của mình.

Reply
avatar
19:59, 05/03/2013 delete

TQ nghĩ mình đã đủ mạnh để muốn làm gì thì làm ấy mà. Dã tâm của TQ với biển đông là quá rõ ràng TH đang muốn độc chiếm biển đông.

Reply
avatar
20:07, 05/03/2013 delete

Việc dùng tới chiến tranh tới vũ lực là điều không nên xét về tương quan lực lượng cũng như phương tiện vũ khí thì ta có vẻ lép vế nên chúng ta nên hướng tới biện pháp giải quyết bằng hòa bình và sự đồng tình ủng hộ của thế giới.

Reply
avatar
20:11, 05/03/2013 delete

Dã tâm của TQ dù có lớn thế nào đi nữa thì mỗi nhành cậy ngọn cỏ từng miếng đất của Việt Nam thì nhân dân Việt Nam sẽ không để chúng lấy đi.

Reply
avatar
20:16, 05/03/2013 delete

Chúng ta nên tranh tận dụng sự ủng hộ của thế giới và luật pháp quốc tế đồng thời những nước trong khu vực đoàn kết lại để ngăn cản TQ.

Reply
avatar
08:47, 08/03/2013 delete

Sự công bố chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa trước 50 quốc gia hội viên thành lập Liên Hợp quốc tại Hội nghị San Francisco năm 1951 chứng tỏ rằng, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các quốc gia trên thế giới thừa nhận là thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Reply
avatar
10:04, 08/03/2013 delete

đường lưỡi bò” không thể mang lại cho Trung Quốc quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển nằm phía trong đường này theo quy chế của bất kỳ vùng biển nào, kể cả Vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Công ước Luật Biển 1982.

Reply
avatar
10:18, 08/03/2013 delete

tôi phản đối việc trung quốc xâm chiếm , có những hành động khiêu khích tới chủ quyền biển đảo việt nam

Reply
avatar
10:24, 08/03/2013 delete

Bằng chứng đã rõ , Việt Nam có đủ hoàn toàn cơ sở và bằng chứng xác thực xác minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Reply
avatar
09:04, 10/03/2013 delete

Bằng chứng quá rõ ràng, cả thế giới công nhận , đã dc quy định cả về tọa độ, ko có gì thay đổi. Hoang SA Trường SA là của VN

Reply
avatar
10:39, 10/03/2013 delete

không phải khẳng định gì nữa. Cái này quá rõ ràng rồi, có qua nhiều tài liệu từ trước đến nay đã khẳng định, chúng ta phải tin vào điều đó , bảo vệ nó

Reply
avatar
10:51, 10/03/2013 delete

chúng ta chứng minh trên cả 3 phương diện khoa học, lịch sử và pháp lý. còn gì phải bàn cái. chốt lại Hoàng Sa , Trường Sa là thuộc lãnh thổ Việt Nam

Reply
avatar
21:00, 19/03/2013 delete

Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng SA và Trường Sa, do vậy Việt Nam yêu cầu các nước đang chiếm giữ trái phép lãnh thổ việt Nam trái phép phải tôn trọng luật pháp quốc tế về biên giới biển

Reply
avatar
22:10, 03/04/2013 delete

Chủ quyền lãnh thổ Việt Nam là không thể thay đổi. Trường sa, Hoàn Sa là của Việt Nam. Những hành động của Trung Quốc là không tôn trọng chủ quyền Việt Nam, không tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng ta kiên quyết phản đối hành động này.

Reply
avatar
14:08, 05/04/2013 delete

Trường Sa, Hoàn SA là của Việt Nam. ĐIều này là sự thật mà không một ai, không một đất nước nào có thể phủ nhận. nó đã được chứng minh qua năm tháng, qua tìa liệu, chứng cứ có thật, chính xác. vì vậy hành động của Trung Quốc là sai trái, vô căn cứ.

Reply
avatar
23:54, 05/04/2013 delete

Việt Nam có đầy đủ chứng cứ, căn cứ khoa học chứng minh chủ quyền lãnh thổ của mình với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.Điều này là có căn cứ và không thể thay đổi được. Những việc làm của Trung Quốc đang vi phạm chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế.

Reply
avatar
15:55, 18/04/2013 delete

vụ việc tàu cá bị Trung Quốc bắn cháy cabin vừa qua đã nói lên hết những khó khăn của ngư dân khi hoạt động đánh bắt trên vùng biển truyền thống Hoàng Sa. “Ở đó, bà con ngư dân chúng tôi không chỉ bị thiên tai mà còn bị nhân tai thường xuyên. Ngư dân mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước có biện pháp ngăn chặn những hành động vô nhân đạo của Trung Quốc để ngư dân ra khơi bám biển hiệu quả hơn”

Reply
avatar
15:56, 18/04/2013 delete

Đó còn là mái nhà che chắn bảo vệ trước những thiên tai của bão tố. Vậy mà trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục có những hành động ngăn cản gây nhiều khó khăn. “Bà con ngư dân bây giờ rất mong Nhà nước có giải pháp can thiệp, bảo vệ ngư dân như việc hỗ trợ 50% kinh phí để đóng tàu mới, sửa chữa tàu khi bị Trung Quốc phá hoặc gặp nạn trên biển… để ngư dân yên tâm bám biển”

Reply
avatar
15:59, 18/04/2013 delete

Quốc gia nào cũng có chủ cả dù nhỏ dù lớn, trên biển đều hết sức bình đẳng. Phần chủ quyền biển đảo của ta, ta đánh bắt, không có gì phải bàn cãi. Khai thác cá trên vùng biển của mình thì mình vẫn làm bình thường thôi, còn nếu có “trục trặc” gì đó, bà con cần báo cáo hết sức kịp thời với các cơ quan chức năng và phải báo chính xác. Cơ quan chức năng có trách nhiệm can thiệp, giải quyết cho ngư dân

Reply
avatar
16:02, 18/04/2013 delete

Các nhà xuất bản, các cơ quan, tổ chức đã chủ động sưu tầm tài liệu, tổ chức bản thảo, tập trung xuất bản, phát hành được nhiều cuốn sách có giá trị, nhằm khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Trong đó, một số cuốn đã được dịch sang tiếng Anh để phổ biến, tuyên truyền rộng rãi quan điểm của Việt Nam trong vấn đề chủ quyền quốc gia nói chung và vấn đề chủ quyền hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nói riêng.

Reply
avatar
16:05, 18/04/2013 delete

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó". Theo lời dạy của Bác, ngày nay Đảng và Nhà nước ta đã xác định: Công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam là việc hết sức cần thiết, cấp thiết và lâu dài. Đó là công cuộc tuyên truyền về lòng yêu nước, về lòng tự hào và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam đối với chủ quyền của đất nước mình.

Reply
avatar
17:56, 20/04/2013 delete

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ để chứng mình chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này. Chúng ta quyết tâm không để cho ai có thể xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Những thời gian gần đây Trung Quốc đang có những hành động gây hấn, những hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của ta. chúng ta kiên quyết phản đối những hành động này.

Reply
avatar
22:43, 24/04/2013 delete

Quyết không để ngoại bang xâm chiếm bất cứ một mét nước nào chủ quyền của Việt Nam, Việt Nam có chứng cứ không thể chối cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.Việt Nam kiên quyết phản đối những hành động sai trái của Trung Quốc.

Reply
avatar
23:37, 17/05/2013 delete

Việt Nam chúng ta luôn có đầy đủ chứng cứ pháp lý trước toàn thế giới để khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình, đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.

Reply
avatar
23:49, 17/05/2013 delete

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Đây là chân lý, không có gì có thể thay đổi điều này được. Việt Nam kiên quyết phản đối những hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ của các nước khác. Người dân Việt Nam sẵn sàng hi sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.Đề nghị các nước phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Reply
avatar
10:23, 22/05/2013 delete

Giống như 1 chân lý, 1 sự thật không thể chối cãi được, chúng ta có đủ mọi bằng chứng để chứng minh chủ quyền của mình trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thế nhưng sự ngang ngược của bọn Trung quốc vẫn tiếp tục diễn ra, và tôi tin rằng, công lý sẽ làm nên tất cả, thất bại ắt hẳn sẽ thuộc về chúng

Reply
avatar
10:36, 22/05/2013 delete

Lịch sử đã chứng minh rõ ràng rồi mà, đây là chủ quyền của việt nam, cớ sao lúc giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Nếu bọn trung quốc vẫn tiếp tục ngang tàn, thì sẽ có ngày nhân dân việt nam, nhân dân đông nam á nói riêng và nhân dân thế giới nói chung sẽ cho trung quốc 1 bài học, không thể cho chúng hoành hành mãi như thế đc.

Reply
avatar
10:53, 22/05/2013 delete

Trung quốc càng tiến hành cái chiến dịch đường lưỡi bò của bọn chúng thì càng biến trung quốc trở thành kẻ thù của nhiều nước trên thế giới mà thôi. Và khi trở thành kẻ thù chung của nhiều nước, thì hậu quả của nó sẽ rất khó lường, khó có thể nói trước được, lúc đó trung quốc có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hãy thôi chiến dịch " đường lưỡi bò " ấy luôn và ngay đi, để nhân dân thế giới còn có hình ảnh tốt về trung quốc.

Reply
avatar
21:48, 20/09/2013 delete

Thật vô lí với những luận điệu mà Trung Quốc đưa ra tại biển Đông. Tất cả mọi bằng chứng lịch sử đều khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Trung Quốc càng lấn sâu vào việc tranh chấp ở biển Đông thì càng lộ ra ý đồ bành trướng của mình thôi sẽ chẳng đạt được kết quả đâu

Reply
avatar
21:52, 20/09/2013 delete

Trung Quốc thật là phi lí khi dám đưa ra cái gọi là đường lưỡi bò ở biển Đông-nơi mà cách xa Trung Quốc tới 8000km. Hết gây hấn trên cạn ngay cả trên biển Trung Quốc cũng không tha, lòng tham vô đáy này không biết bao giờ mới dừng lại đây

Reply
avatar
19:52, 03/10/2013 delete

Các bạn Trung Quốc cũng là 1 nước theo chủ nghĩa xã hội và cũng đã từng giúp Việt Nam rất nhiều trong các cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước. Mong mọi người dân Việt Nam và cả những người nước ngoài yêu Việt Nam nữa hãy cùng chung tay giúp đỡ việt nam bảo vệ 2 quần đảo này.Lịch sử đã chứng minh rõ ràng rồi mà, đây là chủ quyền của việt nam, cớ sao lúc giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Nếu bọn trung quốc vẫn tiếp tục ngang tàn, thì sẽ có ngày nhân dân việt nam, nhân dân đông nam á nói riêng và nhân dân thế giới nói chung sẽ cho trung quốc 1 bài học, không thể cho chúng hoành hành mãi như vậy

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon