ĐA NGUYÊN

    Chế độ dân chủ ở nước ta là chế độ dân chủ tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta đã ngã xuống. Thế nhưng gần đây tôi thấy sao có những người kêu ca, đòi hỏi phải đa nguyên đa đảng. Tôi không biết vì lợi ích gì mà họ làm như vậy nhưng tôi không đồng tình với họ và tôi tin tưởng những người Việt Nam yêu nước cũng như tôi.

    Lịch sử nhìn lại, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua sự sàng lọc dữ dội của lịch sử những thập niên đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn dắt mình đi đến tương lai hạnh phúc. Tháng 8/1945, Đảng ta lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam những người dân khổ cực được làm chủ vận mệnh của mình và cùng đứng lên đập tan những kẻ thù khiến thế giới nghiêng mình kính nể. Chế độ chính trị Việt Nam là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời “tự do, hạnh phúc”. Công cuộc đổi mới được thực hiện đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đời sống nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, nền kinh tế phát triển ổn định, bộ mặt xã hội có sự thay đổi tích cực, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được năng cao. Đó là thực tế đang diễn ra và không thể phủ nhận.

    Hiện nay Có ý kiến cho rằng, thực hiện đa đảng, có nhiều đảng cạnh tranh nhau thì sẽ dân chủ hơn, sẽ tốt hơn một đảng. Có đúng như vậy không? Câu trả lời ở đây là không phải như vậy. Hãy xem chính người Mỹ nói về nước Mỹ, một nước thực hiện chế độ đa đảng, thực chất là thế nào. Họ nói rằng, nước Mỹ là một nước “tự do” người dân tự do biểu tình, chửi bới, báo chí tự do phanh phui những chuyện nhạy cảm, xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau vì sự cạnh tranh của các đảng phái này, nhằm hạ uy tín của đảng phái kia. Nhưng điều đó không phải là bản chất thực sự của dân chủ. Chính giáo sư trường Đại học bang Indiana, Paul Mishler cho thấy rõ thực chất vấn đề: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học... đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hoà hay Dân chủ” không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động. Nên dù có tô vẽ như thế nào đi nữa cũng không thể giấu được bản chất.

    Ở các nước có chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng mặc dù có hệ thống chính trị được xây dựng theo các nguyên tắc dân chủ ngay từ khi giành được độc lập nhưng trong thực tế do các mâu thuẫn xã hội phức tạp, sự can thiệp của nhiều thế lực khác (cả bên trong và bên ngoài) nên các cuộc tranh giành quyền lực thường vi phạm các nguyên tắc dân chủ ( như gian lận bầu cử, tố cáo nhau gian lận, dùng các biện pháp cực đoan để gây sức ép về chính trị, tiến hành đảo chính…) và một khi sự tranh giành quyền lực của các đảng phái dẫn đến sự hỗn loạn về mặt chính trị thì dế dàng tạo cơ hội cho sự xuất hiện các nhà độc tài hay chính quyền dân sự. Thái Lan là một minh chứng điển hình cho sự đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Thái Lan luôn xảy ra những tranh chấp về quyền lực giữa các đảng khiến đất nước lâm vào tình trạng rối loạn, các cuộc biểu tình, đả đảo thường xuyên xảy ra và để lại những hậu quả nghiêm trọng.

    Đa nguyên đa đảng ở Việt Nam dẫn đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, sẽ thành thảm hoạ như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm hoạ đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta bị tiêu tan. Cần nhớ lại một bài học đau xót và thấm thía về thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên Xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc “công khai hoá”, “dân chủ hoá”, “đa nguyên chính trị” đưa ra nhằm cải tổ chủ nghĩa xã hội, lại tạo “thời cơ”, điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến làm tan rã, đổ vỡ chế độ Xô Viết.

    Đa nguyên đa đảng thực sự không cần thiết đối với Việt Nam, Vì đa nguyên đa đảng mà bôi bác lịch sử, phủ định thực tiễn là điều sai lầm. Những người Việt yêu nước thực sự sẽ không bao giờ làm như vậy.

Vũ Thạch!

BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

120 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
11:52, 08/10/2012 XÓA

Việt nam chỉ có 1 đảng duy nhất lãnh đạo đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
11:57, 08/10/2012 XÓA

Chưa thể đa nguyên, đa đảng được. Trong tình hình hiện nay các điều kiện chưa cho phép do đó việc đa nguyên, đa đảng là điều không thể

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:35, 08/10/2012 XÓA

Đảng đang lãnh đạo rất tốt nước ta trên con đường đổi mới. Việt Nam chỉ công nhận 1 đảng duy nhất ở Vn đó là đảng cộng sản.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:38, 08/10/2012 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. VN mà đa đảng thì sẽ có chuyện ngay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:07, 08/10/2012 XÓA

Không phải là chưa thể mà là mãi mãi không thể. Để đưa đất nước đi theo con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa. Nước ta chỉ có thể co một đảng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:24, 08/10/2012 XÓA


Đa nguyên đa đảng thực sự không cần thiết đối với Việt Nam, Vì đa nguyên đa đảng mà bôi bác lịch sử, phủ định thực tiễn là điều sai lầm. Những người Việt yêu nước thực sự sẽ không bao giờ làm như vậy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:00, 08/10/2012 XÓA

Đa nguyên đa đảng ở Việt Nam dẫn đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, sẽ thành thảm hoạ như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm hoạ đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:13, 08/10/2012 XÓA

đa nguyên đa đảng chỉ dẫn tới những tranh chấp giữa các thế lực gây tổn hại cho quốc gia.Đồng thời nó cũng tạo điều kiện cho những lực lượng phản động lợi dụng các chính sách này để phá hoại đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:22, 08/10/2012 XÓA

lịch sử chứng minh khi tồn tại nhiều đảng thì sẽ xảy ra tranh chấp đấu đá.nên việc thành lập đảng cộng sản việt nam chính là việc kết hợp ba đảng lớn việt nam thời kỳ đa đảng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:23, 08/10/2012 XÓA

đúng vậy,bọn phản động sẽ lợi dụng chính sách này để phá hoại đất nước gây hỗn loạn làm mất cuộc sống bình yên của nhân dân mà đảng cộng sản đem lại

TRẢ LỜI
avatar
hkt
AUTHOR
17:26, 08/10/2012 XÓA

cái gì nhiều quá cũng không tốt.chúng ta chỉ nên theo một đảng duy nhất là đảng cộng sản việt nam

TRẢ LỜI
avatar
solo
AUTHOR
17:33, 08/10/2012 XÓA

đây chỉ là cái cớ để bọn phản động gây mất đoàn kết nội bộ việt nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:36, 08/10/2012 XÓA

dưới sự lãnh đạo của đảng việt nam đã xó nhiều bước phát triển việt bậc cả về kinh tế và nhiều lĩnh vực khác

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:33, 08/10/2012 XÓA

việt nam là một đảng một chính quyền.cùng nhân dân xây dựng đất nước phát triển

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:14, 08/10/2012 XÓA

Việt Nam chỉ có một Đảng lãnh đạo duy nhất

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:28, 08/10/2012 XÓA

Đảng Cộng Sản Việt Nam là một chính đảng. dưới sự lãnh đạo của đảng, việt nam đã có nhiều bước phát triển vượt bậc cả về kinh tế và nhiều lĩnh vực khác

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:29, 08/10/2012 XÓA

chúng ta k nên tin vào nhưng lời lẽ như vậy vì chúng ta hãy tin vào đảng tin vào sự lãnh đạo tài tình của các cấp câm quyền

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:32, 08/10/2012 XÓA

cái j là đa chính quyền,đa đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:56, 08/10/2012 XÓA

Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm. Bác Hồ muôn năm.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:56, 08/10/2012 XÓA

Đất nươc Việt Nam ta chỉ có một Đảng ,một chính quyền duy nhất.hãy cùng nhau làm theo các chủ trương đừng lối chính sách của đảng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:04, 08/10/2012 XÓA

Đảng Cộng Sản Việt Nam là đã làm cho đất nước tốt lắm rồi. Đa Đảng để loạn ah.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:07, 08/10/2012 XÓA

từ ngày chúng ta đi lên theo xã hội chủ nghĩa việc Đảng ta lãnh đạo nhân dân đi theo chiều hướng tích cực cuộc sống nhân dân ấm no.cần quái gì đến đa đảng đa đảng như các nước khác thì có mà loạn à.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:14, 08/10/2012 XÓA

đa nguyen đa đảng thực sự không cần thiết đối với Việt Nam.chúng ta chỉ cần một đảng lãnh đạo là đủ vì dân tộc ta là một khối đoàn kết mà

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:16, 08/10/2012 XÓA

Đa nguyên đa đảng như ở nước ngoài. Suốt ngày thấy các Đảng đánh nhau tranh giành quyền lợi. Thiệt hại đổ tất lên đầu người dân thôi.

TRẢ LỜI
avatar
JackyBoy
AUTHOR
20:19, 08/10/2012 XÓA

đúng vậy một dân tộc đoàn kêt chỉ cần một đảng lãnh đạo là đủ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:20, 08/10/2012 XÓA

chúng ta chỉ cần có Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo thế là đủ cho đất nước giàu mạnh, không cần bất cứ một đảng nào nữa

TRẢ LỜI
avatar
20:22, 08/10/2012 XÓA

đa nguyên đa đảng làm gì nhỉ? dân có được lợi thật không? ngó sang Mỹ thử xem. người giàu thì thay nhau lên giữ chính quyền, còn người nghèo thì họ xem chẳng bằng một con thú cưng của kẻ nhà giàu.

TRẢ LỜI
avatar
20:25, 08/10/2012 XÓA

đa nguyên để các ông ở trên đánh nhau, dân chúng tôi dưới này khổ dài dài à?

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:27, 08/10/2012 XÓA

" Chế độ dân chủ ở nước ta là chế độ dân chủ tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta đã ngã xuống "

TRẢ LỜI
avatar
20:30, 08/10/2012 XÓA

thằng nào ngu mới tin vào luận điệu đa nguyên đa đảng là tốt chứ anh là anh không dại đi tin những điều nhảm nhí này đâu.

TRẢ LỜI
avatar
Nặc danh
AUTHOR
20:30, 08/10/2012 XÓA

đa đẳng rất dễ xảy ra chia rẽ mà 54 dân tộc ta như 54 anh em một nhà sao co thể chia re như vậy đk.chúng ta chỉ cần 1 đảng lãnh đạo duy nhất mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:32, 08/10/2012 XÓA

Tin tưởng vào Đảng và nhà nước sẽ đưa dân tộc Việt Nam đi đúng hướng và ngày càng phát triển.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:42, 08/10/2012 XÓA

đất nước ta chỉ nên có một đảng lãnh đạo là đủ đó là Đảng cộng sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:55, 08/10/2012 XÓA

Đất nước ta nhờ có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo mới được như hôm nay, chỉ cần Đảng cộng sản việt nam là đủ rồi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:55, 08/10/2012 XÓA

Nhìn vào nhiều nước trên thế giới, cũng đi theo hướng đa nguyên đa Đảng thì thấy cũng chả có mấy nước thành công đc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:01, 08/10/2012 XÓA

Mình thấy những nước đa nguyên đa đảng, tình hình chính trị đều không ổn định lâu dài.VN hoàn toàn không phù hợp với đa nguyên đa đảng,CHỉ cần có ĐCSVN lãnh đạo là đủ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:09, 08/10/2012 XÓA

Đa nguyen đa đảng chỉ tạo điều kiện tốt cho các thế lực thù địch chống phá nước ta, Việt Nam chỉ cần duy nhất một đảng lãnh đạo đó là Đảng cộng sản việt nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:10, 08/10/2012 XÓA

Sống dưới mái nhà của Đảng Cộng Sản Việt Nam thấy quá hạnh phúc và hòa bình rồi. Đa Nguyên đa đảng làm ji cho loạn đất nước ra.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:16, 08/10/2012 XÓA

Đa nguyên, đa Đảng có ji tốt mà Việt Nam chúng ta phải đi theo con đường đấy chứ. Đảng cộng sản của chúng ta đã rất vững mạnh rồi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:25, 08/10/2012 XÓA

Ủng hộ Đảng Cộng Sản Việt Nam, phản đối Đa nguyên, đa Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:28, 08/10/2012 XÓA

Chúng ta không thể đi theo con đường đa nguyên đc. Vì một Việt Nam giàu mạnh.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:19, 08/10/2012 XÓA

nhìn nước ngoài theo chế độ đa đảng mà loạn hết cả lên, toàn bọn đầu bã đậu, quả thật cụ Hồ nước việt nam ta thật vĩ đại đã nhìn thấu suốt lịch sử và tương lai nên có những quyết định vô cùng vĩ đại ^^ , I love cụ Hồ ^^

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:39, 08/10/2012 XÓA

Một đảng cho dễ quản lý , đa đảng đa chính quyền gấy nhiều phiền toái

TRẢ LỜI
avatar
Nặc danh
AUTHOR
23:31, 08/10/2012 XÓA

Đa đảng làm j cho phức tạp! Thế này phải hay hơn không

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:03, 09/10/2012 XÓA

Xã hội chủ nghĩa cần gì phải Đa nguyên?

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:38, 09/10/2012 XÓA

Đảng Cống Sản Việt Nam là đảng duy nhất và sáng suốt ở Việt Nam.
Đảng đã và đang và sẽ tiếp tục lãnh đạo sáng suốt nhân dân ta vững bước trên con đường cách mạng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:45, 09/10/2012 XÓA

Vì một Viết Nam vững bền và lớn mạnh,vững bước trên con đường cách mạng tiến tới chủ nghĩa xã hội thì sự lanh đạo của Đảng CSVN là duy nhất.

TRẢ LỜI
avatar
14:10, 09/10/2012 XÓA

Việt Nam có Đảng Cộng sản rồi cần gì phải đa nguyên đa đảng làm gì? Các nước đa nguyên đa đảng thì nền chính trị thường không ổn định

TRẢ LỜI
avatar
14:13, 09/10/2012 XÓA

Nhiều Đảng để bọn phản động lợi dụng phá hoại nhà nước ah?

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:19, 09/10/2012 XÓA

Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn trong lòng người dân Việt Nam.Không ai có thể chấp nhận đa đảng trên đất nước chúng ta cả

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:11, 09/10/2012 XÓA

Chế độ dân chủ ở nước ta là chế độ dân chủ tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta đã ngã xuống. Thế nhưng gần đây tôi thấy sao có những người kêu ca, đòi hỏi phải đa nguyên đa đảng. Tôi không biết vì lợi ích gì mà họ làm như vậy nhưng tôi không đồng tình với họ và tôi tin tưởng những người Việt Nam yêu nước cũng như tôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:58, 09/10/2012 XÓA

Chỉ cần 1 Đảng tốt còn hơn khối đảng mà không tốt, nếu các ông đã bảo một đảng là không tốt thì có thêm nhiều đảng để khổ thêm chăng ?
ở nước ngoài có nhiều đảng thì cũng chỉ một, 2 đảng là được cầm quyền, còn lại là hữu danh vô thực, thế mà vẫn có bọn mù mắt đòi đa nguyên

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:01, 09/10/2012 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam đóng vai trò lãnh đạo toàn diện

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:05, 09/10/2012 XÓA

Phải kiên định còn đường Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:18, 09/10/2012 XÓA

Kiên quyết chống lại luận điệu đòi đa nguyên đa đảng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:24, 09/10/2012 XÓA

Đa nguyên đa đảng thực sự không cần thiết đối với Việt Nam, Vì đa nguyên đa đảng mà bôi bác lịch sử, phủ định thực tiễn là điều sai lầm. Những người Việt yêu nước thực sự sẽ không bao giờ làm như vậy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:12, 09/10/2012 XÓA

việt nam chỉ cần duy nhất một đảng lãnh đạo, đó là đảng cộng sản việt nam, toàn dân hết sức tin yêu vào sự lãnh đạo của đảng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:11, 10/10/2012 XÓA

Luận điệu đa nguyên đa đảng chỉ là âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ sự đoàn kết của chúng ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:22, 10/10/2012 XÓA

Suốt ngày phải nghe cái bọn phản động này tuyên truyền đau đầu quá

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:25, 10/10/2012 XÓA

đảng cộng sản việt nam là đảng duy nhất của việt nam lãnh đạo nhân dân ta tự do độc lập

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:28, 10/10/2012 XÓA

không cần đa nguyên đảng trong khi đảng cộng sản đã làm rất tốt công việc đưa nước ta đi lên về mọi mặt

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:33, 10/10/2012 XÓA

Đa nguyên đa đảng thì các đảng chỉ suốt ngày đấu đá nhau tranh giành quyền lực thì còn thời gian đâu mà chăm lo cho nhân dân, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản việt Nam đã phát triển rất tốt

TRẢ LỜI
avatar
KaKaLot
AUTHOR
19:52, 10/10/2012 XÓA

đảng cộng sản việt nam là đảng duy nhất của việt nam lãnh đạo nhân dân ta tự do độc lập

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:37, 10/10/2012 XÓA

đa nguyên đa đảng cái đất zề...nói tầm phào lịch sử nó tát cho đấy

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:40, 10/10/2012 XÓA

Chế độ dân chủ ở nước ta là chế độ dân chủ tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta đã ngã xuống

TRẢ LỜI
avatar
21:44, 10/10/2012 XÓA

chúng ta đang hoạt động rất tốt thì cần gì phải thay đổi chứ. Không hiểu một số người đó họ nghĩ gì nữa.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:46, 10/10/2012 XÓA

Đa nguyên đa đảng ở Việt Nam dẫn đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, sẽ thành thảm hoạ như đã từng xảy ra ở một số nước. phải ngăn chặn điều đó xảy ra.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:51, 10/10/2012 XÓA

nếu đa nguyên đa đảng xảy ra Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta bị tiêu tan.

TRẢ LỜI
avatar
21:58, 10/10/2012 XÓA

tôi không đồng tình với họ và tôi tin tưởng những người Việt Nam yêu nước cũng như tôi.

TRẢ LỜI
avatar
22:06, 10/10/2012 XÓA

tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng thì chỉ một đảng là đủ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:09, 10/10/2012 XÓA

Kiên định theo con đường mà Bác Hồ đã chọn

TRẢ LỜI
avatar
23:03, 10/10/2012 XÓA

Nhân dân Việt Nam nhất quyết sống còn với Đảng Cộng Sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:32, 11/10/2012 XÓA

Một đảng cho dễ quản lý , các nước khac nhiều đảng mà có ra kái j đâu

TRẢ LỜI
avatar
xuxu
AUTHOR
15:58, 11/10/2012 XÓA

Dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng,một đảng thôi cho rễ quản lí,chỉ cần một đảng lãnh đạo là đủ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:27, 11/10/2012 XÓA

Đa nguyên đa đảng có mà loạn à. Không muốn bình yên hay sao lại đòi đa đảng vậy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:39, 11/10/2012 XÓA

Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:05, 11/10/2012 XÓA

Đảng đang lãnh đạo rất tốt nước ta trên con đường đổi mới. Việt Nam chỉ công nhận 1 đảng duy nhất ở Vn đó là đảng cộng sản.Chế độ dân chủ ở nước ta là chế độ dân chủ tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta đã ngã xuống

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:10, 11/10/2012 XÓA

Phải kiên định theo con đường mà Bác Hồ đã chọn

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:58, 11/10/2012 XÓA

đa nguyên là điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến làm tan rã chế độ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:05, 11/10/2012 XÓA

Công cuộc đổi mới được thực hiện đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đời sống nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, nền kinh tế phát triển ổn định, bộ mặt xã hội có sự thay đổi tích cực, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được năng cao. Chẳng có lý do gì phải thay đổi một chế độ đang tốt đẹp như vậy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:53, 11/10/2012 XÓA

Đa nguyên hả, không bao giờ có chuyện đó, ở việt nam chỉ cần một đảng duy nhất, đó là đảng cộng sản việt nam lãnh đạo mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
19:57, 12/10/2012 XÓA

đảng ta đang lãnh đạo rất tốt rồi tại sao cần phải thực hiện đa nguyên đa đảng nữa làm j cơ chứ.Nước ta chỉ cần có 1 đảng là đủ rồi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:45, 12/10/2012 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đa nguyên đa đảng ở Việt Nam dẫn đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, sẽ thành thảm hoạ như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm hoạ đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái.

TRẢ LỜI
avatar
21:10, 12/10/2012 XÓA

Chúng tôi không làm chuyện bậy bạ, chúng tôi biết thể hiện tự do của mình trong khuôn khổ luật pháp. Và với Việt Nam, nếu như chỉ cần không vu cáo người khác, không xuyên tạc, không bóp méo sự thật, không bán rẻ đất nước thì chả có ai cấm cản đâu.

TRẢ LỜI
avatar
hatrang
AUTHOR
10:52, 14/10/2012 XÓA

việt nam chỉ có một đảng duy nhất.và tất cả người dân việt nam đều tin tưởng vào đảng đó là đảng cộng sản việt nam muôn năm!!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:09, 14/10/2012 XÓA

Việt Nam đa nguyên đã thất bại,VNDCCH là 1 ví dụ điển hình!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:03, 15/10/2012 XÓA

việt nam là 1 đất nước 1 đảng.đa nguyên không dc chấp nhận.1 đất nước chỉ nên có 1 đảng,1 người dân chỉ nên tin tưởng 1 đảng.đa nguyên sẽ sớm thất bại,không nhìn đâu xa,nhìn sang thái lan sẽ rõ ngay vấn đề

TRẢ LỜI
avatar
FA
AUTHOR
15:51, 16/10/2012 XÓA

Việt Nam từ trước đến nay chỉ có duy nhất một Đảng là Đảng cộng sản VN vì nhân dân VN tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đa nguyên đa Đảng thì cuối cùng sẽ dẫn đến thất bại, tranh chấp với nhau gây ra mâu thuẫn nội bộ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:04, 16/10/2012 XÓA

chúng ta chỉ cần có Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo thế là đủ cho đất nước giàu mạnh, không cần bất cứ một đảng nào nữa

TRẢ LỜI
avatar
16:06, 16/10/2012 XÓA

không cần đa nguyên đảng trong khi đảng cộng sản đã làm rất tốt công việc đưa nước ta đi lên về mọi mặt

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:07, 16/10/2012 XÓA

Một đảng cho dễ quản lý , đa đảng đa chính quyền gấy nhiều phiền toái

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:13, 17/10/2012 XÓA

Để có được yên bình cho đất nước ta thì tốt nhất chỉ nên có 1 đảng thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:15, 17/10/2012 XÓA

Đa nguyên đa đảng là do các thế lực thù địch muốn gây nên để phá hoại nước ta. Chúng ta phải cố gắng không để bọn chúng đạt được mục đích đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:37, 17/10/2012 XÓA

nhố nhăng lố bịch cái quan trọng là nhiều đảng có giải quyết đc vấn đề phát triển đất nước ko hay là như mấy các nước còn lại trên thế giới suốt ngày biểu tình chống phá

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:53, 17/10/2012 XÓA

vấn đề đa nguyên ko có gì là tốt cả,nó làm cho chính trị càng thêm phức tạp ko ổn định,đối vs 1 đất nước đã nhiều năm đi vào lịch sử thì ko có chuyện đa nguyên gì ở đây hết,chúng ta đang tin vào đảng vào nhà nước mình

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:31, 17/10/2012 XÓA

Kiên định con đường mà Bác đã chọn

TRẢ LỜI
avatar
21:34, 17/10/2012 XÓA

Đa Nguyên, Đa Đảng thì đất nước sẽ không ổn định được. Nước VN chỉ có một Đảng duy nhất là Đảng CSVN.

TRẢ LỜI
avatar
22:50, 17/10/2012 XÓA

Toàn Đảng toàn dân triệu người như một, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

TRẢ LỜI
avatar
Giong To
AUTHOR
06:24, 19/10/2012 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. VN chỉ cần 1 đảng duy nhất là đảng mà Chủ tich HCM đã xây dựng nên

TRẢ LỜI
avatar
game thu
AUTHOR
07:17, 19/10/2012 XÓA

tai sao o VN không bao giời thấy khủng bố cũng như các vụ ám sát nguyên thủ. vì đất nước ta chỉ có 1 đảng là duy nhất

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:48, 19/10/2012 XÓA

Phải kiên định đi theo con đường mà Bác đã chọn, đó là tính tất yếu của lịch sử. Độc lập dân tộc phải gắn liền với Chủ nghĩa xã hội

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:17, 19/10/2012 XÓA

Đảng Cống Sản Việt Nam là đảng duy nhất và sáng suốt ở Việt Nam.
Đảng đã và đang và sẽ tiếp tục lãnh đạo sáng suốt nhân dân ta vững bước trên con đường cách mạng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:10, 19/10/2012 XÓA

Đa nguyên đa đảng thực sự không cần thiết đối với Việt Nam, Vì đa nguyên đa đảng mà bôi bác lịch sử, phủ định thực tiễn là điều sai lầm. Những người Việt yêu nước thực sự sẽ không bao giờ làm như vậy.

TRẢ LỜI
avatar
20:32, 19/10/2012 XÓA

Đảng Việt Nam lãnh đạo nước ta phát triển rất tốt
Vì vậy cái mà gọi là đa nguyên đa Đảng không cần thiết với nước ta

TRẢ LỜI
avatar
11:50, 20/10/2012 XÓA

Bọn chúng cố tình kêu gọi cái Đa nguyên đó để hòng lật đổ Đảng Cộng Sản Việt nam đây mà.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:47, 20/10/2012 XÓA

lịch sử chứng minh khi tồn tại nhiều đảng thì sẽ xảy ra tranh chấp đấu đá.nên việc thành lập đảng cộng sản việt nam chính là việc kết hợp ba đảng lớn việt nam thời kỳ đa đảng

TRẢ LỜI
avatar
14:35, 21/10/2012 XÓA

Tình trạng khủng bố, ám sát các quan chức cấp cao ở các nước đa nguyên đa Đảng là một minh chứng cho những ai muốn đa nguyên ở Việt Nam. Hãy xem sét kĩ lưỡng đừng có hùa theo số đông

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:15, 22/10/2012 XÓA

Chưa thể đa nguyên, đa đảng được. Trong tình hình hiện nay các điều kiện chưa cho phép do đó việc đa nguyên, đa đảng là điều không thể

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:17, 22/10/2012 XÓA

Kiên định con đường mà Bác đã chọn

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:12, 23/10/2012 XÓA

Phải kiên định theo con đường mà Bác đã chọn

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:41, 23/10/2012 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt mọi vấn đề

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:35, 23/10/2012 XÓA

hảm hoạ đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái,Vì đa nguyên đa đảng mà bôi bác lịch sử, phủ định thực tiễn là điều sai lầm.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:37, 23/10/2012 XÓA

một khi sự tranh giành quyền lực của các đảng phái dẫn đến sự hỗn loạn về mặt chính trị thì dế dàng tạo cơ hội cho sự xuất hiện các nhà độc tài hay chính quyền dân sự. Thái Lan là một minh chứng điển hình cho sự đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:47, 26/10/2012 XÓA

Chế độ dân chủ ở nước ta là chế độ dân chủ tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta đã ngã xuống.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:52, 26/10/2012 XÓA

Ở các nước có chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng mặc dù có hệ thống chính trị được xây dựng theo các nguyên tắc dân chủ ngay từ khi giành được độc lập nhưng trong thực tế do các mâu thuẫn xã hội phức tạp, sự can thiệp của nhiều thế lực khác (cả bên trong và bên ngoài) nên các cuộc tranh giành quyền lực thường vi phạm các nguyên tắc dân chủ ( như gian lận bầu cử, tố cáo nhau gian lận, dùng các biện pháp cực đoan để gây sức ép về chính trị, tiến hành đảo chính…) và một khi sự tranh giành quyền lực của các đảng phái dẫn đến sự hỗn loạn về mặt chính trị thì dế dàng tạo cơ hội cho sự xuất hiện các nhà độc tài hay chính quyền dân sự.

TRẢ LỜI
avatar
09:09, 26/10/2012 XÓA

Đa nguyên đa đảng ở Việt Nam dẫn đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, sẽ thành thảm hoạ như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm hoạ đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta bị tiêu tan. Cần nhớ lại một bài học đau xót và thấm thía về thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên Xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc “công khai hoá”, “dân chủ hoá”, “đa nguyên chính trị” đưa ra nhằm cải tổ chủ nghĩa xã hội, lại tạo “thời cơ”, điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến làm tan rã, đổ vỡ chế độ Xô Viết.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:27, 04/11/2012 XÓA

Không có chuyện đa nguyên đa đảng ở Việt Nam!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:26, 12/11/2012 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa đất nước tiến lên Xã hội Chủ nghĩa thành công.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:52, 29/07/2013 XÓA

Đa nguyên đa đảng ở Việt Nam dẫn đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, sẽ thành thảm hoạ như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm hoạ đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon