Chúng ta là người Việt Nam


Đất nước Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn bị các thế lực thù địch, thế lực ngoại xâm nhòm ngó. Sở dĩ chúng ta giành được độc lập dân tộc, tư do như ngày nay là do sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc. Bài học đoàn kết đã được đúc kết từ ngàn đời nay và trở thành sức mạnh cho dân tộc Việt Nam thành công và thắng lợi.
Vậy mà, hiện nay có một số người, bề ngoài thì luôn luôn tự nhận là "chân chính", là "dân chủ"... nhưng hành động thì lại đi ngược lại lợi ích dân tộc, không vì cộng đồng người Việt Nam, mà chỉ vì bản thân cá nhân mình.Đơn cử là trước những hành động đe dọa đất nước, hành động chống lại lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước của các thế lực bên ngoài, thì họ không những không phản đối, ngược lại, lại đi xoi mói, tìm kiếm những cái gọi là "khiếm khuyết", "sơ hở" của chúng ta trong đối sách với hành vi trên của nước ngoài để phản đối, để phản bác. Cái đó, được người xưa gọi là "những kẻ bới lông tìm vết", còn người châu Âu gọi là "chim lợn".
Hãy hỏi rằng, vì sao họ làm thế? Có phải vì họ có tinh thần dân tộc thật sự hay không? Họ có trách nhiệm với đất nước thực sự hay không? Hay chỉ vì sự ủng hộ, hậu thuẫn cả về tinh thần và vật chất của thế lực nước ngoài?
Nếu vì dân tộc Việt Nam, thì không ai lại đưa những điều đó lên báo chí công khai, thậm chí còn lập cả các trang mạng để viết bài, đưa tin nhằm đạt mục đích "hả giận". Nếu vì dân tộc Việt Nam thì không ai lại tìm sự ủng hộ, hậu thuẫn của nước ngoài theo kiểu "cõng rắn cắn gà nhà" của nhiều kẻ bán nước xưa kia.
Nếu vì tâm huyết thực sự với lợi ích dân tộc Việt Nam, thì hãy vì cộng đồng, đại dân tộc Việt Nam mà hành xử, mà nói và làm. Cần những lời góp ý chân thành cho lãnh đạo Nhà nước, cần những hành vi ứng xử mang tính văn hóa và cộng đồng. Xin nhắc lại rằng, chúng ta là người Việt Nam, thì hãy xử sự với tư cách là người Việt Nam. Truyền thống dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay là đoàn kết, đồng tâm hiệp lực chống ngoại xâm, chống thù địch nước ngoài, cùng nhau sống trong tình cảm yêu thương, vị tha, vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của mình. Hãy đừng "gà cùng một mẹ đá nhau"./.

                                                                                          Bulava
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

105 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
20:36, 24/10/2012 XÓA

Sở dĩ chúng ta giành được độc lập dân tộc, tư do như ngày nay là do sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:13, 25/10/2012 XÓA

''chúng ta là người Việt Nam, thì hãy xử sự với tư cách là người Việt Nam. Truyền thống dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay là đoàn kết, đồng tâm hiệp lực chống ngoại xâm, chống thù địch nước ngoài, cùng nhau sống trong tình cảm yêu thương, vị tha, vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của mình. Hãy đừng "gà cùng một mẹ đá nhau".''

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:18, 25/10/2012 XÓA

Chúng ta là người Việt Nam hãy hành xử cho đúng như người Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:23, 25/10/2012 XÓA

Là người Việt Nam chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với tổ tiện với dân tộc Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
19:55, 25/10/2012 XÓA

Tôi tự hào vì mình là người Việt NAm. Hãy dâng cao lá cờ tổ quốc Việt Nam muôn năm

TRẢ LỜI
avatar
20:00, 25/10/2012 XÓA

Hỡi người dân Việt Nam, nếu các bạn yêu nước thật sự thì hãy đề phòng với bọn phản động. Hiện nay có rất nhiều động thái nhằm nói xấu Đảng ta,mục tiêu của chúng là chia rẻ nhân dân ta, làm mất đi cái sức mạnh tiềm tàng đó

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:55, 26/10/2012 XÓA

hiện nay có một số người, bề ngoài thì luôn luôn tự nhận là "chân chính", là "dân chủ"... nhưng hành động thì lại đi ngược lại lợi ích dân tộc, không vì cộng đồng người Việt Nam, mà chỉ vì bản thân cá nhân mình.
hãy suy nghĩ lại xem hành động của mình có xứng đáng không???

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:21, 27/10/2012 XÓA

Cờ đỏ sao vàng,một hình ảnh thiêng liêng.Việt Nam được tạo nên từ đoàn kết và lòng yêu nước sâu nặng,tôi sẽ tự hào mà nói với bất kì ai như vậy

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:32, 27/10/2012 XÓA

dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng,đáng buồn thay cho những kẻ vì chút phù du mà đi ngược lại truyền thống của dân tộc

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:02, 27/10/2012 XÓA

Hỡi người dân Việt Nam, nếu các bạn yêu nước thật sự thì hãy đề phòng với bọn phản động. Hiện nay có rất nhiều động thái nhằm nói xấu Đảng ta,mục tiêu của chúng là chia rẻ nhân dân ta, làm mất đi cái sức mạnh tiềm tàng đó.Cờ đỏ sao vàng,một hình ảnh thiêng liêng.Việt Nam được tạo nên từ đoàn kết và lòng yêu nước sâu nặng,tôi sẽ tự hào mà nói với bất kì ai như vậy

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:16, 27/10/2012 XÓA

Sở dĩ chúng ta giành được độc lập dân tộc, tư do như ngày nay là do sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc.hiện nay có một số người, bề ngoài thì luôn luôn tự nhận là "chân chính", là "dân chủ"... nhưng hành động thì lại đi ngược lại lợi ích dân tộc, không vì cộng đồng người Việt Nam, mà chỉ vì bản thân cá nhân mình.

TRẢ LỜI
avatar
22:58, 27/10/2012 XÓA

cùng một nòi giống, chúng ta yêu thương còn không hết, chớ nến đánh đá nhau nhiều.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:09, 27/10/2012 XÓA

nếu còn là con người thì hãy sống mà ngẫm nghĩ về nguồn gốc của mình.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:38, 28/10/2012 XÓA

Hãy dâng cao lá cờ tổ quốc Việt Nam muôn năm, tự hào là người Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:41, 28/10/2012 XÓA

, không vì cộng đồng người Việt Nam, mà chỉ vì bản thân cá nhân mình. thì không phải là con người Việt Nam đâu, hãy làm sao để mình tự hào là người Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:44, 28/10/2012 XÓA

mục tiêu của chúng là chia rẻ nhân dân ta, làm mất đi cái sức mạnh tiềm tàng đó, bọn xấu xa phản bội , chúng phải bị trừng trị.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:47, 28/10/2012 XÓA

tự hào là người Việt Nam ,va chúng ta luôn luôn tự hào về điều đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:50, 28/10/2012 XÓA

Có phải vì họ có tinh thần dân tộc thật sự hay không? Họ có trách nhiệm với đất nước thực sự hay không?cũng khó nói thế nào lắm.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:32, 28/10/2012 XÓA

Là người Việt Nam chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với tổ tiện với dân tộc Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:35, 28/10/2012 XÓA

dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng,đáng buồn thay cho những kẻ vì chút phù du mà đi ngược lại truyền thống của dân tộc

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:08, 28/10/2012 XÓA

Đúng vậy chúng ta là người Việt Nam, thì hãy xử sự với tư cách là người Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:14, 28/10/2012 XÓA

Đã là người VN thì chỉ biết cống hiến cho đất nước chứ không bao giờ đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:19, 28/10/2012 XÓA

Nếu là người VN thì phải đoàn kết lại để chống kẻ thù chứ đừng nên phản bội lại tổ quốc, những kẻ đó là cầm thú.

TRẢ LỜI
avatar
11:22, 30/10/2012 XÓA

đừng "gà cùng một mẹ đá nhau".

TRẢ LỜI
avatar
Rezo
AUTHOR
11:30, 30/10/2012 XÓA

Đoàn kết là sức mạnh.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:42, 30/10/2012 XÓA

Bài học đoàn kết đã được đúc kết từ ngàn đời nay và trở thành sức mạnh cho dân tộc Việt Nam thành công và thắng lợi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:48, 30/10/2012 XÓA

Nếu vì tâm huyết thực sự với lợi ích dân tộc Việt Nam, thì hãy vì cộng đồng, đại dân tộc Việt Nam mà hành xử, mà nói và làm.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:56, 30/10/2012 XÓA

Nếu vì dân tộc Việt Nam thì không ai lại tìm sự ủng hộ, hậu thuẫn của nước ngoài theo kiểu "cõng rắn cắn gà nhà" của nhiều kẻ bán nước xưa kia.

TRẢ LỜI
avatar
12:04, 30/10/2012 XÓA

Bài học đoàn kết đã được đúc kết từ ngàn đời nay và trở thành sức mạnh cho dân tộc Việt Nam thành công và thắng lợi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:12, 30/10/2012 XÓA

Truyền thống dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay là đoàn kết, đồng tâm hiệp lực chống ngoại xâm, chống thù địch nước ngoài, cùng nhau sống trong tình cảm yêu thương, vị tha, vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của mình.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:18, 01/11/2012 XÓA

Hãy sống theo cách của người Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:26, 01/11/2012 XÓA

Tôi yêu người Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:01, 03/11/2012 XÓA

Chúng ta là người Việt Nam hãy hành xử cho đúng như người Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
10:45, 04/11/2012 XÓA

là người Việt Nam luôn hướng về tổ quốc và đất nước ra sức bảo vệ đất nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:49, 04/11/2012 XÓA

chúng ta là người việt nam thì luôn hết mình xây dựng và bảo vệ một cách tích cực và thiết thực nhất

TRẢ LỜI
avatar
10:53, 04/11/2012 XÓA

đã là người việt nam thì phải biết xây dựng tô điểm thêm cho đất nước đẩy lùi cái xấu đập tan các thế lực chống lại nhà nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:56, 04/11/2012 XÓA

chúng ta là người Việt Nam thì hãy vì một Việt Nam cường thịnh và phát triển

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:00, 04/11/2012 XÓA

chúng ta là người Việt Nam sẽ đập tan những kẻ phá hoại nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:03, 04/11/2012 XÓA

chúng ta là người Việt Nam thật đáng tự hào. luôn hướng về tổ quốc và bảo vệ nó

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:07, 04/11/2012 XÓA

chúng ta là người Việt Nam hãy xây dựng đất nước ổn định và phát triển

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:09, 04/11/2012 XÓA

là người việt nam là một niềm tự hào lớn lao.đất nước chúng ta thật tươi đẹp và giàu truyền thống tươi đẹp

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:12, 04/11/2012 XÓA

hãy sống để góp phần xây dựng đất nước này tươi đẹp

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:13, 04/11/2012 XÓA

người việt nam luôn mạnh mẽ và kiên cường chống lại mọi khó khăn

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:01, 04/11/2012 XÓA

Tôi luôn tự hào là người công dân Việt Nam, một đất nước có truyền thống bất khuất, kiên cường !

TRẢ LỜI
avatar
Linh ku
AUTHOR
22:11, 04/11/2012 XÓA

Luôn tự hào là người Việt Nam !

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:33, 04/11/2012 XÓA

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:35, 04/11/2012 XÓA

Dân ta có 1 lòng nồng nà yêu nước !!!!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:55, 04/11/2012 XÓA

Người Việt Nam bất khuất kiên cường !! Việt Nam muôn năm !

TRẢ LỜI
avatar
alone 0
AUTHOR
19:28, 05/11/2012 XÓA

chúng ta giành được độc lập dân tộc, tư do như ngày nay là do sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:33, 05/11/2012 XÓA

Xin nhắc lại rằng, chúng ta là người Việt Nam, thì hãy xử sự với tư cách là người Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
19:52, 05/11/2012 XÓA

chúng tôi là người việt nam. MÌnh rất vinh dự là người việt nam. Tinh thần việt nam là bất diệt

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:20, 06/11/2012 XÓA

Là người Việt Nam chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với tổ tiên, với dân tộc Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:10, 06/11/2012 XÓA

MÌnh rất vinh dự là người việt nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:16, 06/11/2012 XÓA

Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước từ bao đời nay !!!!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:35, 09/11/2012 XÓA

Chúng ta tự hào là người Việt Nam và tự hào khi mang trong mình dòng máu lạc hồng.
Vậy hãy sống sao cho xứng.

TRẢ LỜI
avatar
14:19, 12/11/2012 XÓA

chúc ta tự hào là người việt nam nòi giống rồng tiên. Mọi người hãy cùng nhau chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh nha, giống như bác hồ đã từng nói" để xứng danh với các cường quốc năm châu hay ko là nhờ vào công học tập của các cháu"

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:40, 12/11/2012 XÓA

người việt nam phẩm chất cần cù chịu thương chịu khó trong công việc. Với những phẩm chất cao quý như vậy tại sao những người đi làm việc ở nước ngoài phải làm thế nào thể hiện cho họ con người nước họ thấy những vẻ đẹp đó. Đừng đẻ họ nghĩ xấu về mình

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:16, 12/11/2012 XÓA

chúng ta phải thể hiện cho các nước bạn thấy 1 nước việt nam nam đang ngày một văn minh hiện đại và phát triển hơn như thế nào!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:40, 12/11/2012 XÓA

đát nước con người việt nam thật là đẹp. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh lên nha mọi người

TRẢ LỜI
avatar
15:50, 12/11/2012 XÓA

hãy sống làm sao cho sứng đáng với mình với đất nước này nha mọi người

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:02, 12/11/2012 XÓA

chúng ta là người việt nam hãy sống và làm việc như thế nào xứng đáng với người việt nam nha mọi người

TRẢ LỜI
avatar
16:18, 12/11/2012 XÓA

mọi người hãy chung sức lại đẩy bọn tàu ra khỏi đất nước ta nha! ko để chúng cứ lấn chiếm từng mảnh đất của cha ông ta để lại như vậy đc

TRẢ LỜI
avatar
16:24, 12/11/2012 XÓA

Bài học đoàn kết đã được đúc kết từ ngàn đời nay và trở thành sức mạnh cho dân tộc Việt Nam thành công và thắng lợi. đó chính là người việt nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:33, 12/11/2012 XÓA

người việt nam bản tính cần cù chịu khó chăm lo làm ăn. chúng ta hãy phát huy tốt những điểm mạnh của mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh nha

TRẢ LỜI
avatar
20:07, 12/11/2012 XÓA

Sở dĩ chúng ta giành được độc lập dân tộc, tư do như ngày nay là do sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:16, 12/11/2012 XÓA

ruyền thống dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay là đoàn kết, đồng tâm hiệp lực chống ngoại xâm, chống thù địch nước ngoài, cùng nhau sống trong tình cảm yêu thương, vị tha, vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của mình

TRẢ LỜI
avatar
miu miu
AUTHOR
20:18, 12/11/2012 XÓA

Hãy đừng "gà cùng một mẹ đá nhau"./.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:09, 15/11/2012 XÓA

hiện nay có một số người, bề ngoài thì luôn luôn tự nhận là "chân chính", là "dân chủ"... nhưng hành động thì lại đi ngược lại lợi ích dân tộc, không vì cộng đồng người Việt Nam, mà chỉ vì bản thân cá nhân mình.
hãy suy nghĩ lại xem hành động của mình có xứng đáng không???

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:37, 24/11/2012 XÓA

Truyền thống dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay là đoàn kết, đồng tâm hiệp lực chống ngoại xâm, chống thù địch nước ngoài, cùng nhau sống trong tình cảm yêu thương, vị tha, vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của mình.

TRẢ LỜI
avatar
15:50, 24/11/2012 XÓA

truyền thống tinh thần đoàn kết của người dân VN đã đc lưu truyền từ xưa đến nay. Nó là sức mạnh lớn lao để đưa nước ta tiến lên.Mong ai là người việt Nam hãy cùng chung tay xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:12, 24/11/2012 XÓA

vì lợi ích dân tộc Việt Nam, vì cộng đồng, đại dân tộc Việt Nam mà hành xử, mà nói và làm. Cần những lời góp ý chân thành cho lãnh đạo Nhà nước, cần những hành vi ứng xử mang tính văn hóa và cộng đồng. Chúng ta là người Việt Nam, thì hãy xử sự với tư cách là người Việt Nam. Truyền thống dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay là đoàn kết, đồng tâm hiệp lực chống ngoại xâm, chống thù địch nước ngoài, cùng nhau sống trong tình cảm yêu thương, vị tha, vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của mình.

TRẢ LỜI
avatar
16:21, 24/11/2012 XÓA

chúng tôi là người việt nam. MÌnh rất vinh dự là người việt nam. Tinh thần việt nam là bất diệt. Hãy cùng chung tay xây dựng việt nam ngày càng giàu đẹp nha mọi người

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:30, 24/11/2012 XÓA

Để bảo vệ được chủ quyền Tổ quốc, mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần có những đóng góp thiệt thực chứ đừng để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng. Hãy tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương giải quyết tranh chấp biển Đông thông qua hòa bình, đối thoại của Đảng, Nhà nước. Đó cũng là con đường duy nhất đúng đắn để chúng ta bảo vệ chủ quyền. Dưới đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và sự cố gắng nỗ lực của tất cả mọi người dân Việt Nam thì chắc chắn chúng ta sẽ giành lại được chủ quyền ở các vùng biển đảo quê hương

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:43, 24/11/2012 XÓA

chúng ta giành được độc lập dân tộc, tư do như ngày nay là do sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc. Chungst a cùng phát huy tinh tốt đó nha

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:52, 24/11/2012 XÓA

người việt nam con cháu rồng tiên mình rất tự hào. Mọi người chúng ta hãy cùng xây dựng Việt Nam ngày 1 giàu mạnh nha

TRẢ LỜI
avatar
17:04, 24/11/2012 XÓA

đoàn kết là sức mạnh mà dân tộc ta đúng kết lại đc trong nhiều cuộc chiến tranh đem lại nhiều thắng lọi trong công cuộc dựng nước và giữ nước. chúng ta hãy phát huy tốt tinh thần đó nha

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:32, 25/11/2012 XÓA

Ngàn nụ hôn trong tim.
Dành tặng TÔI YÊU VIỆT NAM.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:52, 25/11/2012 XÓA

Là người Việt Nam thật vinh dự quá thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:56, 25/11/2012 XÓA

Là người VIệt Nam phải sống xứng đáng như 1 người VN thật sự.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:26, 30/11/2012 XÓA

Chúng ta tự hào là người Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:52, 01/12/2012 XÓA

Mỗi chúng ta hãy sống sao co xứng với cha ông với dân tộc .
Tôi yêu Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:58, 01/12/2012 XÓA

Tự hào ta là người Việt Nam.
Tôi yêu Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:01, 01/12/2012 XÓA

Cha ông ta đã phải đổ biết bao sương máu để chúng ta có được cuộc sống như hôm nay vậy mõi chúng ta hẳn phải hiểu và sống sao cho xứng, sống sao cho đáng sống.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:05, 01/12/2012 XÓA

''cần những lời góp ý chân thành cho lãnh đạo Nhà nước, cần những hành vi ứng xử mang tính văn hóa và cộng đồng. Xin nhắc lại rằng, chúng ta là người Việt Nam, thì hãy xử sự với tư cách là người Việt Nam. Truyền thống dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay là đoàn kết, đồng tâm hiệp lực chống ngoại xâm, chống thù địch nước ngoài, cùng nhau sống trong tình cảm yêu thương, vị tha, vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của mình. Hãy đừng "gà cùng một mẹ đá nhau"./.
''

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:09, 01/12/2012 XÓA

Hãy sống cho đáng sống chứ đừng sống như con sâu con bọ của đất nước làm ô nhục đát nước bán rẻ đất nước.
Hãy tự hào vì ta mang trong mình dòng máu lạc hồng.

TRẢ LỜI
avatar
16:28, 08/12/2012 XÓA

Dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết chống kẻ thù chung nhưng phải luôn cẩn thận trước những lời lẽ dụ hoặc, lôi kéo không cơ sở của bọn phản động. bán nước.Chúng ta là người Việt Nam đi theo Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
16:11, 12/12/2012 XÓA

Cờ đỏ sao vàng,một hình ảnh thiêng liêng.Việt Nam được tạo nên từ đoàn kết và lòng yêu nước sâu sắc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:57, 14/12/2012 XÓA

dòng máu của người Việt chảy trong mỗi chúng ta là dòng máu dân tộc hòa bình và không chịu khuất phục trước bất kì kẻ nào.hãy chung tay bảo vệ dòng máu ấy chảy trong suốt lịch sủ loài người

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:07, 14/12/2012 XÓA

dân tộc việt nam là dân tộc đoàn kết.sức mạnh của sự đoàn kết đã làm nên 2 cuộc kháng chiến thần thánh trong lịch sử.trong hiện tại và trong tương lai thì đoàn kết dân tộc là nỗi khiếp sự của mọi kẻ thù

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:17, 14/12/2012 XÓA

những hành động chống lại lợi ích của dân tộc không thể châps nhận được.không có bất kì lí do gì để làm hại đến lợi ích của người cùng dòng máu,cùng ngôn ngữ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:31, 14/12/2012 XÓA

đã là người Việt Nam thì hãy xử sự với tư cách là người Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
TRÀ ĐÁ VỈA HÈ
AUTHOR
16:35, 16/12/2012 XÓA

Tôi cảm thấy thật tự hào khi mình sinh ra và đc sống khi là người con của đất Việt.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:14, 26/12/2012 XÓA

Niềm tự hào dân tộc là sức mạnh lớn lao của đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:19, 26/12/2012 XÓA

Tôi tự hào là con dân Việt Nam, tự hào được sống trong bình yên, hạnh phúc mà Đảng đã mang lại.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:26, 26/12/2012 XÓA

Người dân Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng có một lòng nồng nàn yêu nước, yêu thương đồng bào.

TRẢ LỜI
avatar
20:32, 26/12/2012 XÓA

Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

TRẢ LỜI
avatar
20:37, 26/12/2012 XÓA

" chúng ta là người Việt nam! Dòng máu đỏ da vàng...

TRẢ LỜI
avatar
20:42, 26/12/2012 XÓA

Dù trong thời chiến hay thời bình thì lòng tự tôn dân tộc luôn có sức mạnh to lớn của nó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:48, 26/12/2012 XÓA

Nếu được chọn lại,tôi vẫn muốn được sinh ra là người Việt nam, được sống trong mái ấm gia đình tôi như bây giờ.

TRẢ LỜI
avatar
12:07, 29/12/2012 XÓA

Yêu sao màu đỏ sao vàng. Tự hào mình là người Việt NAm, con rồng cháu tiên

TRẢ LỜI
avatar
CT.7even
AUTHOR
20:01, 06/01/2013 XÓA

đất nước việt nam đổ bao xương máu để dành được độc lập.chúng mày không dễ gì đảnh đổ được đâu

TRẢ LỜI
avatar
hkt
AUTHOR
20:04, 06/01/2013 XÓA

chúng ta tự hào là người việt nam tự hào là đất nước việt nam những con ngừoi yêu hòa bình,có tinh thần đoàn kết ý chí ngaon cường

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:07, 21/01/2013 XÓA

tinh thần dân tộc thì phải xuất phát từ suy nghĩ của cá nhân chứ
Nếu còn tự hào là người Việt Nam, đừng sẵn sàng phát ngôn bừa bãi, hành động bừa bãi. không cẩn thận lại bị bọn phản động lợi dụng khi nào không biết...

TRẢ LỜI
avatar
22:12, 01/04/2014 XÓA

chúng ta là người Việt Nam thì phải làm thế nào để xứng đáng là người việt Nam chứ đừng có ở đấy nói xuông , lúc nào cũng nói là người việt nam yêu nước , thế này thế nọ nhưng chẵng làm được gì cho đất nước , có gia đình mình cả thì đừng có mà nói.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon