Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”?

14:19
          Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng nước ngoài xuất hiện nhiều luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”. Các luận điệu này đều tập trung cho rằng báo chí ở Việt Nam là báo chí “quốc doanh” chỉ phục vụ cho lợi ích của một thiểu số người cầm quyền; báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phải nói theo những định hướng có sẵn của Ban Tuyên giáo Trung ương và không có quyền độc lập trong hoạt động của mình; Chính phủ Việt Nam kiểm soát gắt gao và bóp nghẹt tự do báo chí, các phóng viên, nhà báo không được tự do phản ánh hết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống đất nước, nhất là những vấn đề mang tính chất mặt trái, tiêu cực trong xã hội; Tại Việt Nam không có báo chí độc lập, nhà báo phải nói theo khuôn mẫu định sẵn, không được tự do sáng tạo, những tin, bài có ý kiến ngược chiều đều bị gây khó dễ và xử lý...

           Xung quanh vấn đề này, thiết nghĩ cần thống nhất ở một số điểm sau:

            - Thứ nhất, vấn đề “tự do báo chí” có quan hệ chặt chẽ với tính giai cấp của báo chí. Đòi hỏi tự do báo chí tuyệt đối, thực chất là muốn phủ nhận tính giai cấp của báo chí. Trong xã hội có giai cấp, báo chí bao giờ cũng mang tính giai cấp, là vũ khí đấu tranh giai cấp. Điều đó thể hiện ở tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động, bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí; sự lựa chọn đối tượng để phản ánh và thái độ của tác giả trong quá trình phản ánh. Đây là vấn đề mang tính qui luật khách quan. Vì thế ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không thể có “tự do báo chí tuyệt đối”, báo chí luôn luôn phải phù hợp với lợi ích của giai cấp đã thành lập ra nó. ở Việt Nam báo chí phải phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động mà Đảng Cộng sản là tiên phong, là đại diện ưu tú. Mác đã từng nói: “báo chí tự do là báo chí nhân dân, báo chí chân chính, báo chí đích thực”. Còn ở các nước tư bản, thực chất báo chí của giai cấp tư sản cũng nhằm phục vụ quyền lợi của các nhà tư bản, nằm trong tay một số nhà tư bản lớn tạo nên sự độc quyền về báo chí với những ông vua báo chí, thâu tóm mọi hoạt động và lợi nhuận của báo chí.

            - Thứ hai, quyền tự do báo chí phụ thuộc vào đặc thù kinh tế xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Mỗi quốc gia có đặc thù riêng vì vậy quyền tự do báo chí phải phù hợp với các yếu tố khác của kiến trúc thượng tầng ở quốc gia đó. Quyền tự do báo chí ở Việt Nam không thể giống quyền tự do báo chí của Mỹ, Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Báo chí không thể không sinh ra từ một cơ sở hạ tầng và vượt qua các thành tố khác của kiến trúc thượng tầng. Không thể có sự giống nhau về quyền tự do của nền báo chí các nước. Tự do báo chí không phải là quyền được nói tất cả mà phải đặt trong khuôn khổ và phù hợp với quy luật khách quan của quốc gia, dân tộc đó. Vì thế, không thể áp đặt một kiểu “tự do báo chí” chung chung cho tất cả các quốc gia, các dân tộc, những nước có thể chế chính trị khác nhau, trình độ kinh tế - xã hội khác nhau, nền văn hoá khác nhau...

            - Thứ ba, ở Việt Nam luôn có tự do báo chí. Điều này được thể hiện rõ trong các quy định pháp luật cũng như thực tiễn đời sống báo chí đất nước. Điều 69, Hiến pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin”; đồng thời Luật báo chí 1999 cũng dành 02 chương (Chương I, Điều 2; Chương II, điều 4, điều 5 ) quy định cụ thể về Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Mặt khác, để mọi công dân nói chung, phóng viên nói riêng thực hiện đúng Luật báo chí, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết thi hành luật này. Bên cạnh đó, với những đối tượng lợi dụng quyền tự do báo chí để hoạt động chống lại Đảng và Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, pháp luật cũng đưa ra những hình thức chế tài để xử lý, đảm bảo cho quyền tự do báo chí được thực thi theo đúng nghĩa của nó. Điều 33, Hiến pháp 1992 nêu rõ: “nghiêm cấm những hoạt động văn hoá, thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp của người Việt Nam...”; Điều 10 Luật Báo chí quy định những điều không được thông tin trên báo chí. Những qui định của Việt Nam là phù hợp với tinh thần chung của Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 và cũng thể hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mọi công dân hoạt động trên lĩnh vực báo chí. (Mục 29 - Tuyên ngôn nhân quyền Liên hợp quốc: “Trong khi thực hiện các quyền và các quyền tự do của mình, mọi người phải tuân thủ những hạn chế đã được luật pháp quy định với mục đích công nhận và tôn trọng các quyền tự do của người khác và để đáp ứng nhu cầu về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung”). Như vậy những đối tượng đó đã cố tình không hiểu những quy tắc chung không những được nhân dân Việt Nam mà cả nhân loại thừa nhận.

            Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Đến nay toàn quốc đã có 777 cơ quan báo chí với 710 cơ quan báo in (896 ấn phẩm); 67 đài phát thanh, truyền hình, 25 cơ quan báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và trên 4 triệu trang tin điện tử khác của cá nhân, tổ chức. Cơ sở vật chất, kĩ thuật của nhiều cơ quan báo chí được trang bị hiện đại, đời sống cũng như điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí được đảm bảo. Chính phủ Việt Nam tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, đáp ứng thông tin kịp thời cho báo chí về các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội - văn hoá của đất nước. Quan hệ hợp tác quốc tế về báo chí được mở rộng, nhiều tác phẩm báo chí của Việt Nam được trao giải thưởng quốc tế. Rõ ràng những luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “quyền tự do báo chí” là không có cơ sở.

           Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Quyền tự do báo chí nói riêng cũng như các quyền cơ bản khác của con người nói chung đang được Nhà nước Việt Nam không ngừng mở rộng và bảo đảm. Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án./.

Người viễn xứ!

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

81 nhận xét

Write nhận xét
14:43, 05/10/2012 delete

mỗi nước có một đặc thù riêng,vì vậy không thể áp đặt tự do báo chí chung chung

Reply
avatar
15:15, 05/10/2012 delete

co quyền tự do ngôn luận mà

Reply
avatar
16:16, 05/10/2012 delete

Đúng vậy. Có quyền tự do ngôn luận chứ.

Reply
avatar
16:20, 05/10/2012 delete

Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Quyền tự do báo chí nói riêng cũng như các quyền cơ bản khác của con người nói chung đang được Nhà nước Việt Nam không ngừng mở rộng và bảo đảm. Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án./.

Reply
avatar
17:15, 05/10/2012 delete

báo chí ở VN đk tự do nhưng với những đối tượng
lợi dụng quyền tự do báo chí để hoạt động chống lại Đảng và Nhà nước, đi
ngược lại lợi ích của dân tộc thì cũng phải chịu sử phạt của pháp luật

Reply
avatar
17:42, 05/10/2012 delete

phải tuân thủ pháp luật của nhà nước về báo chí

Reply
avatar
17:53, 05/10/2012 delete

Phải thực hành theo luật báo chí!

Reply
avatar
20:03, 05/10/2012 delete

báo chí sẽ nói đến những kẽ hở,sai trái trong tùng ngõ ngách của xã hội,vì vầy chúng ta nên tạo điều kiện cho phóng viên làm việc(chú ý là phải phải ánh đúng sự taathj và đúng pháp luật)

Reply
avatar
20:16, 05/10/2012 delete

Mỗi nước có một chính kiến riêng, tự do ngôn luận, vi phạm cái quái gì chứ

Reply
avatar
20:19, 05/10/2012 delete

quyền tự do ngôn luận,nhưng nói cái gì thì phải biết chịu trách nhiệm và phải đúng sự thật

Reply
avatar
20:28, 05/10/2012 delete

Việt Nam luôn ủng hộ và phát huy những bài báo đúng sự thật nhưng đối với những kẻ lợi dụng báo chí tung tin đồn nhảm, gây hoang mang trong quần chúng sẽ không nhân từ

Reply
avatar
20:29, 05/10/2012 delete

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do báo chí nhưng chỉ đối với những bài viết đúng sự thật.

Reply
avatar
20:46, 05/10/2012 delete

Không quốc gia nào trên thế giới có nền báo chí "tự do" như cái mà các thế lực phản động này muốn. Ngôn luận của báo chí pahir nằm trong một khuôn khổ nhất định, không phải muốn gì nói nấy - như cái kiểu "tự do" mà mấy ông này muốn

Reply
avatar
21:26, 05/10/2012 delete

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do báo chí, với những tờ báo viết sai sự thật luận điệu xuyên tạc thì nhà nước sẽ không cho phép duy trì là điều đúng đắn

Reply
avatar
22:52, 05/10/2012 delete

Tất cả chỉ là những luận điệu xuyên tạc, toàn những tờ báo lá cải viết sai nói xấu nhà nước thì làm sao mà có sự tự do cho chúng được

Reply
avatar
23:15, 05/10/2012 delete

Toàn là những bọn chọc gậy bánh xe nhằm mục đích phá hoại nước ta.

Reply
avatar
06:53, 06/10/2012 delete

Bọn đúng thích ném đá những vấn đề nhạy cảm của nước ta đây mà những mảng mà bị bọn phản động lợi dụng để chống lại Đảng và nhà nước ta.

Reply
avatar
07:04, 06/10/2012 delete

Tự do trong khuôn khổ được Pháp luật Việt Nam bảo vệ và phải tuân thủ pháp luật Việt Nam chứ không phải thích nói gì thì nói thích viết gì thì viết mà không quan tâm đến pháp luật Việt Nam!

Reply
avatar
08:47, 06/10/2012 delete

hiện nay những ke lợi dụng báo chí để đưa những bài viết mang thông tin trái sự thật rất nhiều cho nên tự do báo chi cần phải tuân thủ đúng pháp luật nhà nước thì mới giảm những bài viết sai sự thật.

Reply
avatar
FA
10:39, 06/10/2012 delete

Đúng là mỗi nước có một đặc thù riêng nên không thể áp dụng khuôn khổ chung cho tất cả các nước được. Báo chí Việt Nam tự do ngôn luận nhưng đúng pháp luật thì không có gì là sai cả.

Reply
avatar
12:23, 06/10/2012 delete

Lại la những luận điệu của bọn phản động !! gì mà không được tự do báo trí !! thật nực cười !! Chuyên đi nói xấu xuyên tạc ròi viết lên báo !! đến lúc cơ quan pháp luật diều tra tới thì lại xuyên tạc là không được tự do báo trí !! đúng la cái bọn tâm thần chính trị !!

Reply
avatar
12:29, 06/10/2012 delete

Tự do báo trí là tự do viết nói lên ý kiến của minh nhưng phải trên cơ sở đúng sự thật và đúng với thuần phong mỹ tục mỗi nước !!! bọn phản động thì chuyên viết xuyên tạc bóp méo thì ai cho tự do báo trí được chứ @@

Reply
avatar
hkt
18:38, 06/10/2012 delete

quyền tự do báo chí phụ thuộc vào đặc thù kinh tế xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.cái này là quan trọng này

Reply
avatar
20:01, 06/10/2012 delete

hiện nay những ke lợi dụng báo chí để đưa những bài viết mang thông tin trái sự thật rất nhiều cho nên tự do báo chi cần phải tuân thủ đúng pháp luật nhà nước thì mới giảm những bài viết sai sự thật.

Reply
avatar
20:19, 06/10/2012 delete

Phải loại trừ những người lợi dụng báo chí phục vụ cho mục đích xấu

Reply
avatar
01:44, 07/10/2012 delete

Không thể nghĩ được rằng chúng nó có thể bịa đặt ra đến như vậy

Reply
avatar
07:54, 07/10/2012 delete

chỉ những kẻ vi phạm mới đưa ra những luận điệu để biện hộ cho bản thân.

Reply
avatar
08:01, 07/10/2012 delete

dù là bất kì lĩnh vực nào kể cả báo chí thì cũng phải tuân theo qui định của pháp luật chứ

Reply
avatar
08:17, 07/10/2012 delete

tự do báo chí mà trái pháp luật thì xã hội loạn hết cả.

Reply
avatar
13:19, 07/10/2012 delete

việt nam luôn tôn trọng tự do báo chí mà

Reply
avatar
14:04, 07/10/2012 delete

Tất cả các bài viết đúng sự thật thì luôn được nhà nước ta ủng hộ. Làm đúng luật báo chí sẽ sẽ không có chuyện phải bàn đến việc Việt Nam không tôn trọng cả!!!!!

Reply
avatar
18:29, 07/10/2012 delete

Tự do báo chí nhưng vẫn phải tuân theo pháp luật Việt Nam.

Reply
avatar
18:47, 07/10/2012 delete

Tự do báo chí nhưng phải loại trừ những người lợi dụng báo chí phục vụ cho mục đích xấu

Reply
avatar
19:38, 07/10/2012 delete

ở Việt Nam luôn có tự do báo chí. Điều này được thể hiện rõ trong các quy định pháp luật cũng như thực tiễn đời sống báo chí đất nước. Điều 69, Hiến pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin”; đồng thời Luật báo chí 1999 cũng dành 02 chương (Chương I, Điều 2; Chương II, điều 4, điều 5 ) quy định cụ thể về Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

Reply
avatar
23:44, 07/10/2012 delete

Đm ,vi phạm cái khỉ,chúng mày thích ý kiến thì gặp tao, thích trì trích đảng nhà nước Việt nam thì cứ nói hẳn, nói bóng gió như chó cắn trộm ý, bực mình!!!

Reply
avatar
08:46, 08/10/2012 delete

Việt nam là quốc gia tự do và tôn trọng quyền nhân dân

Reply
avatar
08:47, 08/10/2012 delete

Bịa đặt không thể thay đổi được thực tế

Reply
avatar
09:10, 08/10/2012 delete

Hãy nhìn nhận một vấn đề theo diện chứ đừng nhìn nhận thoe điểm

Reply
avatar
10:36, 08/10/2012 delete

Tự do báo chí không phải là muốn nói gì thì nói

Reply
avatar
13:29, 08/10/2012 delete

quyền tự do báo chí phụ thuộc vào đặc thù kinh tế xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.cái này là quan trọng này

Reply
avatar
20:58, 08/10/2012 delete

hiện nay những ke lợi dụng báo chí để đưa những bài viết mang thông tin trái sự thật rất nhiều cho nên tự do báo chi cần phải tuân thủ đúng pháp luật nhà nước thì mới giảm những bài viết sai sự thật.

Reply
avatar
21:02, 08/10/2012 delete

"Tự do báo chí" phải làm theo đúng pháp luật chứ.Chỉ biết xuyên tạc,nói sai sự thật thì chẳng khác nào viết bậy

Reply
avatar
21:11, 08/10/2012 delete

Tự do nhưng vẫn phải trong khuôn khổ pháp luật chứ đằng này toàn chống lại pháp luật thì bị cấm là đúng mà

Reply
avatar
14:23, 09/10/2012 delete

Việt Nam luôn tôn trọng tự do báo chí nhưng nếu để cho báo chí tự do quá, muốn viết gì thì viết thì sẽ bị bọn phản động tác oai tác quái ngay

Reply
avatar
18:47, 10/10/2012 delete

Việt Nam luôn tôn trọng tự do báo chí nhưng phải tuân theo quy định của Pháp luật.

Reply
avatar
20:24, 10/10/2012 delete

pháp luật việt nam thì liên quan gì đến mấy thằng mĩ mà cứ thích sí vào nhỉ.

Reply
avatar
22:12, 10/10/2012 delete

Phải tuân theo quy định của pháp luật

Reply
avatar
22:21, 10/10/2012 delete

Sao biết là vi phạm, đứng ở ngoài mà nói lung tung

Reply
avatar
00:24, 11/10/2012 delete

Đó chỉ là hình thức vu khống trắng trợn của bọn phản động mà thôi. Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, tự do báo chí và có "tự do báo chí" riêng.

Reply
avatar
16:00, 11/10/2012 delete

Tự do quá lại thành nói bừa không căn cứ, để cho những thế lức thù địch lợi dụng tung hoành làm càn ah

Reply
avatar
19:40, 11/10/2012 delete

nói là tự do nhưng lắm lúc báo chí viết nhiều bài không thể chấp nhận được, thậm chí còn sai sự thật nữa!

Reply
avatar
20:13, 11/10/2012 delete

Tự do nhưng vẫn phải trong khuôn khổ pháp luật chứ chống lại pháp luật thì bị cấm là đúng.

Reply
avatar
20:17, 11/10/2012 delete

Việt Nam luôn tôn trọng tự do báo chí nhưng phải tuân theo quy định của Pháp luật.

Reply
avatar
20:20, 11/10/2012 delete

Hiện nay những kẻ lợi dụng báo chí để đưa những bài viết mang thông tin trái sự thật rất nhiều cho nên tự do báo chi cần phải tuân thủ đúng pháp luật

Reply
avatar
22:53, 11/10/2012 delete

Các luận điệu đã lỗi thời, phải nhớ đến các chức năng của báo trí là giáo dục, thông tin. Báo chí phải đưa tin chính xác không phải đưa những sự bịa đặt sai sự thật

Reply
avatar
15:26, 12/10/2012 delete

Tự do báo chí phải làm theo đúng pháp luật chứ.Chỉ biết xuyên tạc,nói sai sự thật thì chẳng khác nào viết bậy

Reply
avatar
20:02, 14/10/2012 delete

Việt Nam luôn tôn trọng tự do ngôn luận mà. Làm sao có thể vi phạm tự do báo chí được chứ

Reply
avatar
20:15, 15/10/2012 delete

những luận điệu trên chỉ do bọn xấu lợi dụng xuyên tạc thôi chứ. chứng cứ ở đâu ra cần phải trừng trị thẳng tay với bọn chúng

Reply
avatar
20:21, 15/10/2012 delete

Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Cơ sở vật chất, kĩ thuật của nhiều cơ quan báo chí được trang bị hiện đại, đời sống cũng như điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí được đảm bảo. Chính phủ Việt Nam tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, đáp ứng thông tin kịp thời cho báo chí về các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội - văn hoá của đất nước. Quan hệ hợp tác quốc tế về báo chí được mở rộng, nhiều tác phẩm báo chí của Việt Nam được trao giải thưởng quốc tế. Rõ ràng những luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “quyền tự do báo chí” là không có cơ sở.

Reply
avatar
20:36, 15/10/2012 delete

Đó chỉ là hình thức vu khống trắng trợn của bọn phản động mà thôi. Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, tự do báo chí và có "tự do báo chí" riêng.

Reply
avatar
21:34, 15/10/2012 delete

với sự quan tâm trên của nhà nước ta với nghành báo chí thì làm sao có thể nói nước ta vi phạm tự do báo chí đc. Đúng là lời lẽ của bọn phản động

Reply
avatar
13:55, 17/10/2012 delete

Tự do báo chí nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật.

Reply
avatar
09:17, 19/10/2012 delete

Phải kiên quyết xử lý những người làm sai pháp luật

Reply
avatar
19:07, 19/10/2012 delete

báo chí sẽ nói đến những kẽ hở,sai trái trong tùng ngõ ngách của xã hội,vì vầy chúng ta nên tạo điều kiện cho phóng viên làm việc

Reply
avatar
20:35, 19/10/2012 delete

Tự do báo chí là một quyền của mỗi người của Việt Nam

Reply
avatar
16:59, 21/10/2012 delete

phải tuân thủ pháp luật của nhà nước về báo chí

Reply
avatar
16:46, 23/10/2012 delete

Hãy em lại hỡi những kẻ phản động

Reply
avatar
08:53, 26/10/2012 delete

Vấn đề “tự do báo chí” có quan hệ chặt chẽ với tính giai cấp của báo chí. Đòi hỏi tự do báo chí tuyệt đối, thực chất là muốn phủ nhận tính giai cấp của báo chí. Trong xã hội có giai cấp, báo chí bao giờ cũng mang tính giai cấp, là vũ khí đấu tranh giai cấp.

Reply
avatar
11:08, 27/10/2012 delete

Tự do nhưng phải đúng pháp luật đúng sự thật chứ,nói năng nhăng cuội mà cũng thành báo được thì không khác gì mớ giấy lộn

Reply
avatar
11:35, 27/10/2012 delete

Đồng ý là phải có quyền tự do báo chí,nhưng viết báo là phải viết việc thật người thật,chứ viết đổi trắng thay đen thì tự do lại thành loạn ngôn mất

Reply
avatar
09:23, 29/10/2012 delete

cái gì cũng phải có mức của nó thôi. tự do trong khuôn khổ cho phép.

Reply
avatar
10:26, 29/10/2012 delete

có mà bọn chungs nó lợi dụng tự do báo chí đến mức mở mồm ra là toàn nói những lolời thối

Reply
avatar
19:54, 29/10/2012 delete

Việt Nam luôn ủng hộ và phát huy những bài báo đúng sự thật nhưng đối với những kẻ lợi dụng báo chí tung tin đồn nhảm, gây hoang mang trong quần chúng sẽ không nhân từ

Reply
avatar
13:37, 11/11/2012 delete

báo chì hay báo lá cải,nói bậy mà cũng cho thành báo chí thì loạn mất.Không có vi phạm gì cả,làm đúng theo pháp luật,viết đúng theo sự thật là được

Reply
avatar
15:45, 30/11/2012 delete

co quyền tự do ngôn luận mà

Reply
avatar
15:48, 30/11/2012 delete

Đó chỉ là hình thức vu khống trắng trợn của bọn phản động mà thôi. Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, tự do báo chí và có "tự do báo chí" riêng.

Reply
avatar
18:45, 01/12/2012 delete

lợi dụng quyền tự do báo chí để hoạt động chống lại Đảng và Nhà nước, đi
ngược lại lợi ích của dân tộc thì cũng phải chịu sử phạt của pháp luật

Reply
avatar
16:29, 23/01/2013 delete

Ở việt nam báo chí hoạt động quá thoải mái ,không có tự do gì chứ mấy thằng ngu suy ngĩ vớ vẩn

Reply
avatar
16:46, 23/01/2013 delete

Trong hoạt động thực tiễn, chưa bao giờ báo chí được phát huy quyền dân chủ, hoạt động cởi mở, thông thoáng như những năm qua. Là người gắn bó lâu năm với hoạt động báo chí, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Bên cạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, báo chí luôn phát huy quyền dân chủ rộng rãi, chủ động tham gia phản biện xã hội, đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi quốc nạn tham nhũng và các tệ nạn, tiêu cực xã hội. Báo chí thực sự là diễn đàn để phát huy quyền làm chủ, quyền tự do ngôn luận của người dân, là một kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Reply
avatar
17:15, 23/01/2013 delete

các luận điệu của các thế lực thù địch nước ngoài bao giờ chẳng thế : ngồi phòng lạnh ở tít tận bên kia đầu đại dương nhưng vẫn có thể chỉ thẳng tay phán về VN như ...siêu nhân ! chỉ vì các ông ở đâu đó k0 được phép "chém gió" tình hình CT-XH ở VN, k0 được phép xuyên tạc, bôi nhọ, đòi xóa bỏ cái này, lật đổ cái kia...nên mới nổi đóa lên "cuồng mồm" cho rằng VN "vi phạm tự do báo chí" :)) ! thử hỏi xem các ông sống ở VN bao lâu rồi, hay thậm chí là đã đến VN chưa k0 biết, các ông đã 1 lần biết đến pháp luật VN là gì ?

Reply
avatar
13:15, 12/02/2013 delete

Việt Nam luôn coi trọng tự do báo chí và đảm bảo mọi cho họ thực hiên tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon