Chủ nghĩa Đa nguyên - Vì sao không chấp nhận- P2Phần 2: Những điểm “lập lờ đánh lận con đen” của chủ nghĩa đa nguyên

Qua những điểm mà chủ nghĩa đa nguyên nêu ra và được các thế lực thù địch CNXH “rêu rao” thấy ngay trong bản chất của chủ nghĩa đa nguyên chứa đựng rất nhiều điểm “mập mờ”, phản khoa học. Tìm hiểu cội nguồn của vấn đề thì thực chất họ đang tìm mọi cách để bảo vệ cho sự thống trị của giai cấp tư sản, phủ nhận những luận điểm cơ bản của học thuyết Mác-Lê nin. Xin trích dẫn một số điểm tiêu biểu sau:
- Những người theo chủ nghĩa đa nguyên không đưa ra được một tiêu chuẩn nào có ý nghĩa khoa học để giải thích tại sao họ lại chia xã hội thành nhiều nhóm, với một thế giới quan dựa trên "học thuyết số đông". Thực ra, họ muốn giấu bản chất giai cấp của xã hội tưu sản. Và khi nói đến giai cấp, thì họ cũng chia giai cấp theo những tiêu chuẩn chức năng, nhiệm vụ (lãnh đạo, bị lãnh đạo), nghĩa là cùng một loại tiêu chuẩn để chia xã hội ra thành nhiều nhóm người dựa theo nghề nghiệp (mức sống), mức độ tiêu dùng, quyền lợi, trình độ giáo dục, sự tham gia chính quyền tôn giáo, màu da…nhưng tại sao giai cấp này lại chiếm được vị trí lãnh đạo và tại sao giai cấp kia lại ở vào vị trí bị lãnh đạo, thì họ không nói đến đưuợc.
- Nguồn gốc mà chủ nghĩa Mác đã phân tích là quan hệ với tư liệu sản xuất, thì họ không dám đả động tới. Giai cấp tư sản nắm được quyền thống trị, chính là vì nó nắm quyền tu hữu đối với tưu liệu sản xuất. Nhuưng nếu nói toạc ra nhuư vậy thì bóc trần bản chất bóc lột của giai cấp tuư sản và sẽ vạch ra cho giai cấp công nhân và những ngưuời lao động thấy rằng muốn xoá bỏ chế độ người bóc lột ngưuời thì phải đứng lên làm cách mạng thủ tiêu chế độ tuư hữu về tuư liệu sản xuất. Điều này là tối kỵ đối với giai cấp tuư sản.
- Khi xã hội đã tiến đến "xã hội công nghiệp hiện đại", thì những người theo CNĐN lại đưa ra một luận điều mới: trong "XHCN hiện đại", thì không còn có thể phân chia xã hội ra thành giai cấp, là vì một con người bây giờ cùng một lúc thuộc về nhiều nhóm, nhiều tầng lớp, nhiều tập đoàn khác nhau. Con người trong xã hội đa nguyên là một điểm gặp nhau của nhiều nhóm khác nhau và nhiều quan hệ khác nhau. Cùng một con nguười đó, nhưng ở đây thì là của một gia đình, ở kia thì lại là con hoặc là anh của một gia đình khác. Nhưng gia đình đó có thể có những cách sống khác nhau và rằng buộc con nguười đó vào những hưuớng hoàn toàn khác nhau … Phân tích theo cách này thì không còn có tiêu chuẩn khoa học nào nữa. Thực chất là họ muốn xoá nhoà ranh giới giai cấp và hoàn toàn làm lơ đối với nguồn gốc vật chất sinh ra các giai cấp.
- Chủ nghĩa đa nguyên kinh tế thì cho rằng: Kinh tế là mặt trận chủ yếu của cuộc đấu tranh các nhóm ngưuời trong xã hội đều có những quyền lợi phải thoả mãn. Chỉ có CNTB mới thoả mãn được yêu cầu đó. Nó chống lại sở hữu quốc dân, chống lại kế hoạch hoá xuyên tạc các quan hệ sở hữu XHCN, nó muốn phá huỷ nền tảng vật chất của chế độ XHCN. Nó hưuớng giai cấp công nhân và những nguười lao động vào cuộc giành giật những quyền lợi tủn mủn, thiển cận hàng ngày, và quên đi đấu tranh chính trị. Mưuu đồ của "chủ nghĩa kinh tế" đã đưuợc Lê-nin vạch ra từ cuối thế kỷ trước: "Vì đấu tranh kinh tế mà quên mất đấu tranh chính trị, như thế tức là xa rời nguyên lý chủ yếu của cuộc vận động xã hội - dân chủ quốc tế, là quên mất những điều mà toàn bộ lịch sử của phong trào công nhân đã dạy chúng ta. Những kẻ hăng say bênh vực cho giai cấp tuư sản và cho chính phủ phục vụ giai cấp nay cũng đã nhiều phen tìm cách tổ chức những Công hội có tính cuớât thuần tuý kinh tế và làm cho công nhân không chú ý đến "chính trị", đến CNXH”.
- Chủ nghĩa đa nguyên chính trị thì tuyệt đối hóa tính đa dạng của xã hội, ca tụng "xã hội đa nguyên là dân chủ nhất, tốt đẹp nhất". Trong giai đoạn hai của tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đa nguyên chính trị ngày càng duược quảng cáo để mị dân, vừa để xuyên tạc CNXH, vừa để bào chữa CNTB. Nó chỉ ra thành ba phạm trù với mục đích sử dụng chủ nghĩa đa nguyên làm công cụ mị dân: Chủ nghĩa đa nguyên tự do, đa nguyên xã hội - thiên chúa giáo. Một trong những luận điệu chủ yếu của chủ nghĩa đa nguyên chính trị là cho rằng “dân chủ phương Tây với những đặc điểm cấu trúc của nó là dân chủ đa nguyên". Thậm chí nó định nghĩa với tự do, với dân chủ với nhân quyền. Chủ nghĩa đa nguyên chính trị luôn luôn phủ định tính giai cấp của dân chủ. Nó xuyên tạc CNXH, cho rằng CNXH là độc tài, là "kẻ thù của tự do".
Họ nói, với chủ nghĩa đa nguyên, họ có thể "dân chủ hoá" CNXH. Họ cho rằng cái đích sau cũng là "xã hội đa nguyên" mà họ đồng nhất với xã hội tưu sản. Trắng trợn hơn nữa, họ nói rằng đây mới là "CNXH chân chính". Nó muốn khoác chiếc áo "chủ nghĩa" có hệ thống, có thế giới quan, nhân sinh quan, quan điểm. Nó nguỵ trang dưới nhiều khẩu hiệu rất mị dân để lôi kéo quần chúng. Những mục tiêu cuối cùng của nó vẫn không ngoài mục tiêu mà các thuyết phản động trưuớc đây của giai cấp tưu sản đã nhằm cố gắng duy trì và bào chữa cho CNTB, điên cuồng chống CNXH và các dòng thác cách mạng.
                                                                                             Búa liềm
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

17 nhận xét

Viết nhận xét
01:00, 16/11/2012 XÓA

Chủ nghĩa đa nguyên chính trị thì tuyệt đối hóa tính đa dạng của xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
Minh He0
AUTHOR
12:11, 17/11/2012 XÓA

buồn nôn quá.đa cái quái gì cơ chứ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:32, 26/11/2012 XÓA

một Đảng duy nhất là quá đủ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:33, 27/11/2012 XÓA

chém chết bọn lắm mồm đi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:15, 01/12/2012 XÓA

''Nó nguỵ trang dưới nhiều khẩu hiệu rất mị dân để lôi kéo quần chúng. Những mục tiêu cuối cùng của nó vẫn không ngoài mục tiêu mà các thuyết phản động trưuớc đây của giai cấp tưu sản đã nhằm cố gắng duy trì và bào chữa cho CNTB, điên cuồng chống CNXH và các dòng thác cách mạng.''

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:17, 01/12/2012 XÓA

Chúng chỉ đang cố gắng chống phá chủ nghĩa vô sản mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:19, 01/12/2012 XÓA

Chúng càng chống chủ nghĩa vô sản thì chúng càng lộ rõ cái bản chất xấu xa của mình mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:23, 01/12/2012 XÓA

Đất nước chúng ta là nước xã hội chủ nghĩa vì vậy sự lãnh đạo của đảng ta là duy nhất và sáng suốt.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:27, 01/12/2012 XÓA

Đảng ta là duy nhất và mãi là vạy bởi mục đích cuối cùng củ đảng ta là vì nhân dân và của dân do dân.

TRẢ LỜI
avatar
Nặc danh
AUTHOR
19:58, 14/12/2012 XÓA

đất nước ta chỉ cần một đảng lãnh đạo duy nhất là đủ đưa đất nước ngày càng phát triển

TRẢ LỜI
avatar
Hai hoang
AUTHOR
20:11, 14/12/2012 XÓA

một đất nước đa nguyên sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết ví dụ như vấn đề tranh chấp giữa các đảng sẽ làm chúng ta mất đoàn kết

TRẢ LỜI
avatar
JackyBoy
AUTHOR
20:16, 14/12/2012 XÓA

đúng vậy dân tộc ta có truyền thông đoàn kết chống giặ ngoại xâm k thể đánh mất tình đoàn kêt đó đk

TRẢ LỜI
avatar
Nặc danh
AUTHOR
20:26, 14/12/2012 XÓA

xã hội thành nhiều nhóm sẽ xảy ra nhiều tranh chấp và cuộc sông hào bình của chúng ta k kon nưa vi phải víu vào các vuj tranh chấp giưa các đảng với nhau

TRẢ LỜI
avatar
Trung kien
AUTHOR
20:30, 14/12/2012 XÓA

chúng ta đã biết nước mỹ là một nuoức đa nguyên và sự tránh chấp giữa cai đa nguyên của họ là k thể tranh khỏi mọi người hãy thử hình ding xem nếu như đa nguyên ở VN thì sẽ thế nào??

TRẢ LỜI
avatar
Nam Hai
AUTHOR
20:39, 14/12/2012 XÓA

đất nước Việt Nam ta chỉ cần 1 đảng lãnh đạo là đủ,với đường lối sáng suốt của đảng thì tôi tin xã hội sẽ ngày càng phát triển

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:39, 16/12/2012 XÓA

1 đảng là đủ rồi đa nguyên làm ji nữa.Đất nước có đảng lãnh đạo như Đảng CS việt NAm là đủ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:48, 16/12/2012 XÓA

đất nước ta chỉ cần một đảng lãnh đạo duy nhất là đủ đưa đất nước ngày càng phát triển

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon