Chủ nghĩa đa nguyên – Vì sao không chấp nhận? - P3Phần 3: Bản chất cái gọi là “đa nguyên, đa đảng” ở các nước tư bản
Hòa chung trong các luận điệu tuyên truyền chống Việt Nam, một số nước tư bản đứng đầu là Mĩ tự hào “vỗ ngực” là mình thực hiện đa nguyên, đa đảng và chính vì thế nên mới có dân chủ. Đồng thời họ yêu cầu Việt Nam cũng phải thực hiện đa nguyên, đa đảng? Vậy vấn đề là ở chỗ liệu có đúng là ở các nước tư bane như Mĩ đều “đa nguyên, đa đảng” theo đúng nghĩa và chính vì thực hiện đa nguyên, đa đảng nên mới có dân chủ?
Trước hết cần phải thấy rằng cái gọi là đa nguyên ở các nước tư bản chỉ là cái vỏ bên ngoài, là cái hình thức bên ngoài để che giấu cái bản chất thực sự bên trong đó là chế độ nhất nguyên. Ở các nước tư bản về mặt hình thức có thể có nhiều đảng thay nhau lãnh đạo xã hội nhưng các đảng đó đều là đảng của giai cấp tư sản, nó đại diện cho các tập đoàn tư bản khác nhau và đều nhằm bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản. Do đó về mặt hình thức thì họ là đa đảng nhưng thực chất đó là nền “đa đảng nhất nguyên” và nhất nguyên một cách triệt để chứ không phải là “đa đảng đa nguyên” như họ vẫn mạnh miệng tuyên bố.
Thứ hai dân chủ không đồng nghĩa với “đa nguyên, đa đảng” và không phải cứ thực hiện “đa nguyên, đa đảng” thì mới có dân chủ. Bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.
Đối với nước Mĩ qua xem xét thực tiễn nền chính trị Mĩ có thể khẳng định 3 vấn đề sau: thứ nhất, chế độ đa đảng của nước Mỹ “thực chất chỉ là một đảng”, là sự cầm quyền của đảng tư sản; thứ hai, dân chủ ở nước Mỹ là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thứ ba, thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản.
Búa liềmBÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

52 nhận xét

Viết nhận xét
00:41, 16/11/2012 XÓA

Đa nguyên ở các nước tư bản chỉ là cái vỏ bên ngoài, là cái hình thức bên ngoài để che giấu cái bản chất thực sự bên trong đó là chế độ nhất nguyên.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:34, 16/11/2012 XÓA

ĐÚng vậy. Không thể áp dụng cái gọi là đa nguyên đối với VN được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:37, 16/11/2012 XÓA

Đa đảng ở mỹ làm gì có dân quyền đâu mà cứ đòi hỏi VN phải như vậy

TRẢ LỜI
avatar
hkt
AUTHOR
11:58, 17/11/2012 XÓA

nước chúng ta có một đảng cực kì sáng suốt không cần đa nguyên đa đảng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:56, 18/11/2012 XÓA

Đúng như tác giả nói :''Đối với nước Mĩ qua xem xét thực tiễn nền chính trị Mĩ có thể khẳng định 3 vấn đề sau: thứ nhất, chế độ đa đảng của nước Mỹ “thực chất chỉ là một đảng”, là sự cầm quyền của đảng tư sản; thứ hai, dân chủ ở nước Mỹ là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thứ ba, thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản''.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:58, 18/11/2012 XÓA

Dân chủ của họ là dân chủ của giai cấp tư sản chứ có phải của nhân dân đâu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:02, 18/11/2012 XÓA

Đa đảng của họ chỉ là cái vỏ bọc thôi mà thực chất là sự thống trị của gia cấp tư sản thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:05, 18/11/2012 XÓA

Đảng ta là duy nhất trong sự nghiệp cách mạng của ta.
Đảng ta là đảng của dân do dân và vì dân mà.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:11, 18/11/2012 XÓA

Đa đảng là không thể và tuyệt đối không đối với nước xã hội chủ nghĩa như nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:46, 20/11/2012 XÓA

nước chúng ta có một đảng cực kì sáng suốt không cần đa nguyên đa đảng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:50, 20/11/2012 XÓA

Đảng ta là duy nhất trong sự nghiệp cách mạng của ta.
Đảng ta là đảng của dân do dân và vì dân mà.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:06, 22/11/2012 XÓA

chủ nghĩa đa nguyên chỉ càng làm cho tình hình chính trị có nhiều biến động hơn thui.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:05, 22/11/2012 XÓA

Đa nguyên ở đâu thế nào không quan trọng. Quan trọng là ở Việt Nam không cần chủ nghĩa đa nguyên, bởi nếu có là đi ngược lại lịch sử, đi ngươc lại những thành quả cách mạng của cha ông ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
02:18, 23/11/2012 XÓA

Nghe cái tên đảng đã thấy mập mờ không chính đảng ròi !!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:00, 23/11/2012 XÓA

Qúa đúng khi nói về chế độ đa đảng của bọn tư bản.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:14, 23/11/2012 XÓA

Đa nguyên đa đảng là cái cớ để bọn phản động chống đối nhà nước ta mà thôi chứ nó làm gì tốt đẹp đâu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:18, 23/11/2012 XÓA

Mình ghét cái kiểu đa nguyên đa đảng như thế này lắm rồi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:21, 23/11/2012 XÓA

đa nguyên ở các nước tư bản chỉ là cái vỏ bên ngoài, là cái hình thức bên ngoài để che giấu cái bản chất thực sự bên trong đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:07, 24/11/2012 XÓA

nước chúng ta có một đảng cực kì sáng suốt không cần đa nguyên đa đảng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:26, 26/11/2012 XÓA

nước chúng ta có một đảng cực kì sáng suốt không cần đa nguyên đa đảng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:53, 27/11/2012 XÓA

Đúng vậy. Không thể áp dụng cái gọi là đa nguyên đối với Việt Nam được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:28, 27/11/2012 XÓA

đừng nghe lời bọn chúng xuyên tạc

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:03, 27/11/2012 XÓA

ĐÚng vậy. Không thể áp dụng cái gọi là đa nguyên đối với VN được.

TRẢ LỜI
avatar
Viet Nam
AUTHOR
13:34, 28/11/2012 XÓA

Đúng như tác giả nói :''Đối với nước Mĩ qua xem xét thực tiễn nền chính trị Mĩ có thể khẳng định 3 vấn đề sau: thứ nhất, chế độ đa đảng của nước Mỹ “thực chất chỉ là một đảng”, là sự cầm quyền của đảng tư sản; thứ hai, dân chủ ở nước Mỹ là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thứ ba, thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản''.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:31, 28/11/2012 XÓA

chủ nghĩa đa nguyên chẳng thể phù hợp với một nước đang tiến lên chủ nghĩa xã hội như nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:53, 29/11/2012 XÓA

Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm và duy nhất.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:56, 29/11/2012 XÓA

Chủ Nghĩa xã hội không bao giờ đc phép tồn tại cái khái niệm đa nguyên cả.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:01, 30/11/2012 XÓA

Chúng ta một đảng nhưng là đảng của dân do dân và vì dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:04, 30/11/2012 XÓA

Họ đa đảng nhưng cái cuối cùng là phục vụ cho gia cấp tư bản phục vụ cho giới cầm quyền ta 1 đảng vì nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:08, 30/11/2012 XÓA

Không bao giờ chấp nhận đa nguyên ở nước tam cả. Ta là một nước xã hội chủ nghĩa .
Chính vì vậy đa nguyên là tuyệt đối không thể.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:28, 30/11/2012 XÓA

ĐÚng vậy. Không thể áp dụng cái gọi là đa nguyên đối với VN được.

TRẢ LỜI
avatar
13:36, 01/12/2012 XÓA

Đa nguyên ở các nước tư bản chỉ là cái vỏ bên ngoài, là cái hình thức bên ngoài để che giấu cái bản chất thực sự bên trong đó là chế độ nhất nguyên.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:53, 01/12/2012 XÓA

Đa nguyên ở các nước tư bản chỉ là cái vỏ bên ngoài, là cái hình thức bên ngoài để che giấu cái bản chất thực sự bên trong đó là chế độ nhất nguyên

TRẢ LỜI
avatar
13:59, 01/12/2012 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa cả đất nước, dân tộc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội thành công

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:13, 01/12/2012 XÓA

Cái tên nghe đã không chính đáng rồi !! mập mờ !! cái gì mà đa đảng @@ ngay cả mỹ kia thực chất cũng chỉ có 1 đảng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:22, 01/12/2012 XÓA

ĐÚng vậy. Không thể áp dụng cái gọi là đa nguyên đối với VN được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:26, 01/12/2012 XÓA

Cái thằng đứng đầu Mỹ bây giờ, nếu được, hắn cũng sẽ chỉ ước sao cho mình hắn cầm quyền mà không ai tranh giành cả

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:31, 01/12/2012 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa cả đất nước, dân tộc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội thành công.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:36, 01/12/2012 XÓA

đó là quyền tự do của Việt Nam không ai có quyền đòi hỏi nước này nước kia làm theo ý định của mình

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:43, 01/12/2012 XÓA

Đa đảng của họ chỉ là cái vỏ bọc thôi mà thực chất là sự thống trị của gia cấp tư sản thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
05:58, 03/12/2012 XÓA

Đa đảng ở mỹ làm gì có dân quyền đâu mà cứ đòi hỏi VN phải như vậy

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:37, 06/12/2012 XÓA

đa nguyên ư??? nhảm nhí, thằng nào về Việt Nam mà luôn mồm kêu gào khẩu hiệu ấy thì bố thịt hết

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:44, 15/12/2012 XÓA

Bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân vì dân, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
21:07, 15/12/2012 XÓA

Dù đã rất nhiều lần bàn đến nhưng vấn đề này có vẻ như vẫn còn nhiều kẻ cố tình chưa hiểu rõ. Xin khẳng định thêm 1 lần nữa rằng Việt Nam ta chỉ có duy nhất Đảng Cộng Sản lãnh đạo mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
21:20, 15/12/2012 XÓA

Không phải cứ áp dụng Đa nguyên với Việt nam là có thể ngay lập tức có hiệu quả hay đạt được một đất nước như trong mơ của những kẻ thích chủ nghĩa này. Gợi ý đa nguyên chỉ là nhằm lật đổ Đảng ta, quá rõ ràng.

TRẢ LỜI
avatar
Jiayi Xu
AUTHOR
21:30, 15/12/2012 XÓA

Xã hội nào cũng có bất cập nhất định của nó cả thôi. Mấy ông thích đa nguyên chỉ được cái thùng rỗng kêu to.

TRẢ LỜI
avatar
Hai hoang
AUTHOR
20:25, 18/12/2012 XÓA

cái đa nguyên này k thể áp dụng trên đất nước có tinh thần đoàn kết như đất nước Việt NAm ta đk.tôi phản đối

TRẢ LỜI
avatar
JackyBoy
AUTHOR
20:36, 18/12/2012 XÓA

đất nước chúng ta k cần đa nguyên mà chỉ cần sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng CS VN là đủ

TRẢ LỜI
avatar
vietquoc
AUTHOR
14:12, 02/01/2013 XÓA

Đảng Dân chủ-được tài trợ bởi các công ty, tập đoàn tài chính. Do vậy khi Obama lên nắm quyền thì khủng hoảng tài chính, kinh tế, qua đó một số tập đoàn tài chính kiếm lời. Đảng Cộng Hòa được tài trợ bởi các công ty, tập đoàn buôn bán,sản xuất vũ khí nên cứ tổng thống lên nắm quyền mà thuộc Đảng cộng hòa lên nắm quyền là phải gây chiên. Ví dụ như Bus, Aisenhao, Nichxon

TRẢ LỜI
avatar
In Cô Vơ
AUTHOR
21:11, 03/01/2013 XÓA

Đa nguyên ở các nước tư bản chỉ là cái vỏ bên ngoài, là cái hình thức bên ngoài để che giấu cái bản chất thực sự bên trong đó là chế độ nhất nguyên.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
03:22, 04/03/2013 XÓA

một đảng chỉ có ngưởi bắc là có lợi thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:53, 29/07/2013 XÓA

Cần phải thấy rằng cái gọi là đa nguyên ở các nước tư bản chỉ là cái vỏ bên ngoài, là cái hình thức bên ngoài để che giấu cái bản chất thực sự bên trong đó là chế độ nhất nguyên. Ở các nước tư bản về mặt hình thức có thể có nhiều đảng thay nhau lãnh đạo xã hội nhưng các đảng đó đều là đảng của giai cấp tư sản, nó đại diện cho các tập đoàn tư bản khác nhau và đều nhằm bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon