Gửi những kẻ mạo danh "Tuổi trẻ yêu nước"


        Gần đây, những kẻ tự xưng là "tuổi trẻ yêu nước" luôn lớn tiếng kêu gọi chống đối lại lợi ích và hành động mà dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam đang làm. Đã có nhiều người ngộ nhận và lầm tưởng cái gọi là tổ chức "tuổi trẻ yêu nước" là những người yêu nước chân chính, thật sự.
Tiếc rằng, thực tế lại không đúng như vậy. Nếu những kẻ tự nhận là "tuổi trẻ yêu nước" chân chính thì hãy nhìn lại bản thân mình xem đã làm gì cho đất nước, cho dân tộc. Hà cớ sao lại đi tìm kiếm những người nhẹ dạ, mơ hồ với hứa hẹn cung cấp lapptop, điện thoại di động, tiền... cho những sinh viên nghèo để xúi bẩy họ vi phạm pháp luật, làm trái lương tâm? Hà cớ sao "tuổi trẻ yêu nước" lại ủng hộ những việc làm sai pháp luật, thậm chí kêu gọi người khác chống lại luật pháp của đất nước như phá rối bầu cử quốc hội, ủng hộ thây ma của chế độ ngụy quyền Sài Gòn???
Vậy họ là ai? Chắc chắn, đó là những kẻ ăn bám, kiếm tiền bằng cách làm đầu sai cho kẻ thù của dân tộc, của đất nước. Chắc chắn, đó là những kẻ không đóng góp được gì cho đất nước, cho dân tộc và nhân dân, nhưng suốt ngày tìm tòi, rình mò những sơ hở, thiếu sót của một cá nhân để thổi phồng thành khuyết điểm chung của xã hội và hy vọng làm như thế sẽ kiếm được bội tiền!!!
Nếu thực sự là "tuổi trẻ yêu nước", thì hãy học theo bao tấm gương của tuổi tre Việt Nam từ xưa đến nay. Đó là Trần Quốc Toản, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu xưa kia và hiện nay là bao gương mặt trẻ tiêu biểu cho hàng chục triệu thanh niên Việt Nam đang ra sức học tập, cống hiến, làm dạng danh cho Tổ quốc, cho dân tộc. Nếu là "tuổi trẻ yêu nước" thì hãy trở về quê hương, tham gia đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đóng góp vào việc xây dựng đất nước phồn vinh. Làm được như vậy, chẳng phải tự xưng, tất yếu cũng được vinh danh là tuổi trẻ yêu nước.
Cha ông ta đã từng có câu "hữu xạ tự nhiên hương", không cần phải xưng danh này nọ, mà chỉ cần hành động có lợi cho dân tộc, cho đất nước, tự nhiên sẽ được coi là yêu nước.
Còn đối với những kẻ mạo danh yêu nước như Nguyễn Thiện Thành, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên và bao kẻ khác đang ở Mỹ, ở nước ngoài khác... thì chỉ xứng danh con cháu của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh,... mà thôi. Mong sao những kẻ này sớm tỉnh ngộ, đời còn dài, còn nhiều cơ hội để làm những việc thực sự có ích cho dân tộc, cho đất nước.

Theo Blog Tiếng nói của dân
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

38 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
21:39, 12/11/2012 XÓA

nhìn chung htif họ bị đồng tiền làm ho mắt mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:46, 12/11/2012 XÓA

cũng không đúng, học không ra hồn, dễ lệch lạc lung lay

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:31, 13/11/2012 XÓA

Đó là những kẻ không đóng góp được gì cho đất nước, cho dân tộc và nhân dân, nhưng suốt ngày tìm tòi, rình mò những sơ hở, thiếu sót của một cá nhân để thổi phồng thành khuyết điểm chung của xã hội và hy vọng làm như thế sẽ kiếm được bội tiền!!!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:51, 13/11/2012 XÓA

đó là những kẻ ăn bám, kiếm tiền bằng cách làm đầu sai cho kẻ thù của dân tộc, của đất nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:02, 13/11/2012 XÓA

Cha ông ta đã từng có câu "hữu xạ tự nhiên hương", không cần phải xưng danh này nọ, mà chỉ cần hành động có lợi cho dân tộc, cho đất nước, tự nhiên sẽ được coi là yêu nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:18, 13/11/2012 XÓA

Mong sao những kẻ này sớm tỉnh ngộ, đời còn dài, còn nhiều cơ hội để làm những việc thực sự có ích cho dân tộc, cho đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:27, 13/11/2012 XÓA

Nếu thực sự là "tuổi trẻ yêu nước", thì hãy học theo bao tấm gương của tuổi trẻ Việt Nam từ xưa đến nay

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:42, 13/11/2012 XÓA

"Tuổi trẻ yêu nước" mà lại phá nhà phá cửa, phá làng phá xóm như thế này à.
Đáng buồn cười cho cái mác rõ là hay!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:10, 13/11/2012 XÓA

"Nếu thực sự là "tuổi trẻ yêu nước", thì hãy học theo bao tấm gương của tuổi tre Việt Nam từ xưa đến nay. Đó là Trần Quốc Toản, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu xưa kia và hiện nay là bao gương mặt trẻ tiêu biểu cho hàng chục triệu thanh niên Việt Nam đang ra sức học tập, cống hiến, làm dạng danh cho Tổ quốc, cho dân tộc. Nếu là "tuổi trẻ yêu nước" thì hãy trở về quê hương, tham gia đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đóng góp vào việc xây dựng đất nước phồn vinh. Làm được như vậy, chẳng phải tự xưng, tất yếu cũng được vinh danh là tuổi trẻ yêu nước." - CHÂN LÝ LÀ ĐÂY

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:50, 13/11/2012 XÓA

Hà cớ sao "tuổi trẻ yêu nước" lại ủng hộ những việc làm sai pháp luật, thậm chí kêu gọi người khác chống lại luật pháp của đất nước như phá rối bầu cử quốc hội, ủng hộ thây ma của chế độ ngụy quyền Sài Gòn.

TRẢ LỜI
avatar
00:50, 16/11/2012 XÓA

Tuổi trẻ yêu nước là những người yêu nước chân chính, thật sự.

TRẢ LỜI
avatar
Linh ku
AUTHOR
08:51, 27/11/2012 XÓA

Nếu là "tuổi trẻ yêu nước" thì hãy trở về quê hương, tham gia đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đóng góp vào việc xây dựng đất nước phồn vinh. Làm được như vậy, chẳng phải tự xưng, tất yếu cũng được vinh danh là tuổi trẻ yêu nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:00, 27/11/2012 XÓA

Mong sao những kẻ này sớm tỉnh ngộ, đời còn dài, còn nhiều cơ hội để làm những việc thực sự có ích cho dân tộc, cho đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:14, 27/11/2012 XÓA

Nếu thực sự là "tuổi trẻ yêu nước", thì hãy học theo bao tấm gương của tuổi trẻ Việt Nam từ xưa đến nay

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:16, 27/11/2012 XÓA

Nếu thực sự là "tuổi trẻ yêu nước", thì hãy học theo bao tấm gương của tuổi trẻ Việt Nam từ xưa đến nay

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:23, 27/11/2012 XÓA

Đáng buồn cười cho cái mác rõ là hay!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:30, 27/11/2012 XÓA

Mong sao những kẻ này sớm tỉnh ngộ, đời còn dài, còn nhiều cơ hội để làm những việc thực sự có ích cho dân tộc, cho đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:38, 27/11/2012 XÓA

"Tuổi trẻ yêu nước" mà lại phá nhà phá cửa, phá làng phá xóm như thế này à.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:41, 27/11/2012 XÓA

đó là những kẻ ăn bám, kiếm tiền bằng cách làm đầu sai cho kẻ thù của dân tộc, của đất nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:11, 30/11/2012 XÓA

Đúng là chỉ là những kẻ "mạo danh".

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:52, 30/11/2012 XÓA

nhìn chung htif họ bị đồng tiền làm ho mắt mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:54, 30/11/2012 XÓA

Tuổi trẻ yêu nước là những người yêu nước chân chính, thật sự.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
05:56, 03/12/2012 XÓA

cũng không đúng, học không ra hồn, dễ lệch lạc lung lay

TRẢ LỜI
avatar
17:16, 04/12/2012 XÓA

"Nếu thực sự là "tuổi trẻ yêu nước", thì hãy học theo bao tấm gương của tuổi tre Việt Nam từ xưa đến nay. Đó là Trần Quốc Toản, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu...

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:23, 05/12/2012 XÓA

Mong sao những kẻ này sớm tỉnh ngộ, đời còn dài, còn nhiều cơ hội

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:43, 06/12/2012 XÓA

xã hội nào mà chẳng có tiêu cực. sao không thay vì nhìn vào mặt tích cực mà lại cứ xăm xoi mãi vào vấn đề tiêu cực vậy

TRẢ LỜI
avatar
Mr Black
AUTHOR
21:44, 13/12/2012 XÓA

Chúng chỉ lợi dụng để chống phá nhà nước ta. hãy làm theo đúng cách Tuổi trẻ yêu nước mà Đảng Và nhà nước ta chấp nhận

TRẢ LỜI
avatar
Mr White
AUTHOR
22:28, 13/12/2012 XÓA

Tuổi trẻ phải tạo dựng cho mình lập trường chính trị vững vàng, phải tin Đảng và Nhà nước, ko nên theo quan điểm sai trái mà đánh mất bản thân, phá hoại tổ quốc

TRẢ LỜI
avatar
21:12, 16/12/2012 XÓA

Những kẻ này làm ô danh của " tuổi trẻ yêu nước". Thật đáng xấu hổ.

TRẢ LỜI
avatar
Rezo
AUTHOR
21:15, 16/12/2012 XÓA

Chung quy lại cũng chỉ là mấy kẻ phản động núp bóng " yêu nước' xủi bẩy dân làm loạn. Đúng là thật giả lẫn lộn.

TRẢ LỜI
avatar
21:28, 16/12/2012 XÓA

Không hiểu các bạn trẻ này được giáo dục ra sao mà lại phản bội đồng bào, dân tộc như thế?

TRẢ LỜI
avatar
Jiayi Xu
AUTHOR
21:45, 16/12/2012 XÓA

Dù có làm được việc tốt thì cũng cần phải khiêm tốn, đằng này mượn danh tiếng tốt để làm việc xấu. Thất vọng quá.

TRẢ LỜI
avatar
21:56, 16/12/2012 XÓA

Con người thì mắc sai lầm, hy vọng các bạn trẻ này sẽ sớm tỉnh ngộ, làm lại cuộc đời, đừng đi theo tư tưởng phản động ấy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:56, 17/12/2012 XÓA

Toàn những kẻ hám danh thích làm người nổi tiếng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:05, 18/12/2012 XÓA

tất cả chúng ta hãy mong sao những kẻ này sớm tỉnh ngộ, đời còn dài, còn nhiều cơ hội để làm những việc thực sự có ích cho dân tộc, cho đất nước, cho xã hội

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:11, 18/12/2012 XÓA

chúng thực sự là tuổi trẻ yêu nước, thì hãy học theo bao tấm gương của tuổi tre Việt Nam từ xưa đến nay. Đó là Trần Quốc Toản, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu...

TRẢ LỜI
avatar
vietquoc
AUTHOR
14:35, 02/01/2013 XÓA

Mỗi nước có một nền dân chủ khác nhau. Dân chủ kiểu Mỹ mà áp dụng ở Việt Nam trong thời điểm này thì là một tai họa. Nguyễn Cao Kỳ-nguyên thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa đã nói thê. Một người đã lưu vong ở Mỹ suốt nhiều năm, thấy rõ nền chính trị của Mỹ nên ông cuối đời ông đã quay đầu về với chính nghĩa

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon