Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992: Cần cảnh giác với những âm mưu đen tối

Những ngày gần đây, Quốc hội Việt Nam đang thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đất nước trong tình hình mới. Có thể nói việc Nhà nước ta tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân để nhân dân đóng góp những ý kiến tâm huyết với Đảng, Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, đồng thời nó cũng thể hiện được tính dân chủ trong hoạt động lập pháp của Nhà nước. Sửa đổi Hiến pháp là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng và thực hiện Hiến pháp. Bên cạnh đó, đây cũng là điều kiện để Nhà nước ta hoàn thiện hệ thống chính trị, pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.


Quá trình lấy ý kiến, chúng ta đã nhận được nhiều góp ý thẳng thắn, tâm huyết của đông đảo nhân dân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tâm huyết đã có không ít những cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đóng góp ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp để lồng ghép những nội dung chống Đảng, Nhà nước, những nội dung đi ngược lại với lợi ích của đất nước, dân tộc và nhân dân ta. Không ít người đã lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để gửi đến Quốc hội, Chính phủ, đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta những “ý kiến” dưới dạng “thư ngỏ”, “góp ý với Đảng, Nhà nước”… Thậm chí còn có những ý kiến đăng tải công khai trên mạng internet, trên các chương trình, trang web của các cá nhân, tổ chức nước ngoài “đề nghị” với Đảng, Nhà nước ta về việc sửa đổi Hiến pháp 1992. Những “thư ngỏ”, “góp ý” này tập trung vào nhiều nội dung của Hiến pháp. Trong đó, có những  ý kiến “góp ý” đã đề cập rằng, để đất nước phát triển, trong Hiến pháp mới cần phải bỏ quy định về việc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, tức là xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992, chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Có như vậy, đất nước mới có dân chủ và mới có thể phát triển được.
Chúng ta thấy rằng, lịch sử cách mạng nước ta đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành được độc lập, tự do và đi lên phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đang từng ngày phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Chính vì vậy, việc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và thực tế lịch sử Việt Nam.
Vậy mà có những ý kiến cho rằng, sửa đổi Hiến pháp cần phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992, chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Liệu đây có phải là những ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành với Nhà nước và nhân dân hay không hay vì những động cơ, mục đích khác. Những ý kiến này có phải xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân dân hay đằng sau nó là những ý đồ thâm độc của những phần tử xấu, cơ hội nhằm đạt được mục đích cá nhân của mình. Và có lẽ câu trả lời nằm chính trong sâu thẳm trái tim, tâm hồn của những con người này.
Bởi vậy, để sửa đổi Hiến pháp thành công chúng ta cần những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành!
                                                                                    Người con đất Việt
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

189 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
14:45, 03/12/2012 XÓA

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đang từng ngày phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Chính vì vậy, việc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và thực tế lịch sử Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:02, 03/12/2012 XÓA

Lịch sử cách mạng nước ta đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành được độc lập, tự do và đi lên phát triển.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:05, 03/12/2012 XÓA

Các cơ quan làm hiến pháp .. cần phải thận trọng trong những lời lẽ góp ý từ nhiều phía !! không hẳn lời nào cũng nghĩ tới nhân dân đâu !! nhiều bọn trí thức dởm bi giờ toàn bung lời lẽ xuyên tạc !! gây hiểu lầm đó @@

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:17, 03/12/2012 XÓA

Việc này thật khó thực hiện khi mà kẻ góp ý xấu thì nhiều mà người góp ý hay thì ít !! Chúng ta cần phải loại bỏ những kẻ xấu đó ! không để mục đích chúng thành hiện thực !

TRẢ LỜI
avatar
15:24, 03/12/2012 XÓA

Cần phải sửa hay không nên thận trọng !! nhất là mấy lời góp ý của bọn tâm thần chính trị !

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:24, 03/12/2012 XÓA

còn có những ý kiến đăng tải công khai trên mạng internet, trên các chương trình, trang web của các cá nhân, tổ chức nước ngoài “đề nghị” với Đảng, Nhà nước ta về việc sửa đổi Hiến pháp 1992.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:38, 03/12/2012 XÓA

Bọn phản động đánh hơi nhanh chóng lắm nên phải đề phòng thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:44, 03/12/2012 XÓA

Cần cảnh giác với những âm mưu đen tối

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:49, 03/12/2012 XÓA

sửa đổi Hiến pháp thành công chúng ta cần những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:53, 03/12/2012 XÓA

xã hội bây giờ đầy rẫy những âm mưu đen tối.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:56, 03/12/2012 XÓA

phải chú ý kẻo dính cào bẫy của bọn xấu

TRẢ LỜI
avatar
hatrang
AUTHOR
19:34, 03/12/2012 XÓA

thay đổi hiến pháp làm gì nhỉ??từ trước đến giờ không tốt ak!!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:24, 04/12/2012 XÓA

cần những người có hiểu biết và chân thành để góp ý chứ không phải những kẻ phá hoại

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:43, 04/12/2012 XÓA

chúc cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992 của nước ta thành công.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:58, 04/12/2012 XÓA

chờ đợi Hiến pháp mới ra đời quá.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:01, 04/12/2012 XÓA

hiến pháp mới này liệu có cải tiến những cái k phù hợp nữa không nhỉ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:02, 04/12/2012 XÓA

hi vọng sẽ có nhiều điều tốt đẹp.

TRẢ LỜI
avatar
19:57, 04/12/2012 XÓA

thay đổi cũng đúng thui.cho phù hợp với tình hình hiện nay của nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:49, 04/12/2012 XÓA

Cần phải sửa hay không nên thận trọng !! nhất là mấy lời góp ý của bọn tâm thần chính trị !

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:52, 04/12/2012 XÓA

Bọn phản động đánh hơi nhanh chóng lắm nên phải đề phòng thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:54, 04/12/2012 XÓA

Việc này thật khó thực hiện khi mà kẻ góp ý xấu thì nhiều mà người góp ý hay thì ít !!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:12, 04/12/2012 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và thực tế lịch sử Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:16, 04/12/2012 XÓA

Cần cảnh giác với những âm mưu đen tối

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:26, 05/12/2012 XÓA

Đa đảng để mà loạn à

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:28, 05/12/2012 XÓA

bọn yêu cầu đa đảng là bọn phản động ấy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:31, 05/12/2012 XÓA

Cần những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:34, 05/12/2012 XÓA

đây là 1 sự kiện lớn của nước ta nên những bọn phản động săm soi suốt ngày ấy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:44, 05/12/2012 XÓA

sửa đổi cũng là điều nên làm vì thực tiễn đã thay đổi nhiều, tuy nhiên cần phải thận trọng với chiêu bài lợi dụng việc này của các thế lực thù địch để kích động thay đổi hiến pháp ta theo hướng tiêu cực.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:03, 07/12/2012 XÓA

Cẩn trọng trước những con sâu con bọ phản động chống phá đảng và nhà nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:09, 07/12/2012 XÓA

Sua đổi hiến pháp là cơ hội cũng là thách thức với ta boeir thời điểm này là thời cơ thuận lợi để bọn phản động chống phá ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:15, 07/12/2012 XÓA

Những lời góp ý của những kẻ đi ngược lại với lợi ích của dân tộc thì tuyệt đối không.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:11, 07/12/2012 XÓA

Đúng vậy ta thật sự cần những người có tâm huyết với dân tộc với đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:17, 07/12/2012 XÓA

Góp ý hãy phá ta thì không khó để phân biệt .

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:22, 07/12/2012 XÓA

Cái danh giới giữa tốt và xấu rất mong manh chúng ta tuyệt đối sẽ không để kẻ xấu lợi dụng hay đạt được mục đích của mình,

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:27, 07/12/2012 XÓA

Những kẻ phản động đó không biết trời cao đất dầy là gì đồi đa đảng đòi sửa luật ư?

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:32, 07/12/2012 XÓA

Chúng ta tuyệt đối không thể để chúng đạt được mục đích và sẽ đưa những kẻ đi ngược lại với quyền và lợi ích dân tộc ra ánh sáng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:37, 07/12/2012 XÓA

Ta không cần những kẻ chống đối dân tộc đóng góp ý kiến bởi chúng không có quyền đó,

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:43, 07/12/2012 XÓA

Những kẻ phản đông không có tư cách gì lê tiếng góp ý cả bởi chúng không nói thì thôi nói là ta biết chúng là ai.Chúng luôn đi ngược lại với quyền và lợi ích hợp pháp của dân tộc

TRẢ LỜI
avatar
swordman
AUTHOR
23:33, 08/12/2012 XÓA

Sự đồng thuận của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến Pháp có ý nghĩa quan trọng. Đảng CSVN luôn tôn trọng ý kiến của dân, chắt lọc những đóng góp có ích nhưng đồng thới cũng lên án những ý kiến mang tư tưởng phản động, bán nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:38, 10/12/2012 XÓA

Cũng đã mười năm rồi còn gì nữa! Xã hội cũng đã có nhiều thay đổi vì thế cũng cần phải thay đổi Hiến pháp cho phù hợp.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:31, 10/12/2012 XÓA

Đúng là cũng cần thay đổi hiến pháp. Có nhiều vấn đề phát sinh rồi cần có sự thay đổi để phù hợp với thời đại chung

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:36, 10/12/2012 XÓA

Việc sửa đổi cần phải thực hiện ngay. có lẽ đó là ý kiến chung của mọi người dân thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:05, 13/12/2012 XÓA

chúng ta cần phải thận trọng trong những lời lẽ góp ý từ nhiều phía !! không hẳn lời nào cũng nghĩ tới nhân dân đâu !! nhiều bọn trí thức dởm bi giờ toàn bung lời lẽ xuyên tạc !! sẽ gây mất đoàn kết

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:08, 13/12/2012 XÓA

mọi người không thể bị bọn chúng lợi dụng mà hiểu nhầm được như vậy là mắc mưu bọn chúng

TRẢ LỜI
avatar
21:10, 13/12/2012 XÓA

chúng ta phải có cái đầu suy nghĩ không để bị lợi dụng được

TRẢ LỜI
avatar
Mr Black
AUTHOR
21:50, 13/12/2012 XÓA

mọi người dân Việt Nam luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhàn nước CHXHCN Việt Nam. luôn phấn đấu và cống hiến hết mình vì tổ quốc

TRẢ LỜI
avatar
Mr White
AUTHOR
22:24, 13/12/2012 XÓA

Đảng và Nhà nước luôn luôn có chính sách hợp lý với sự phát triển của đất nước, mọi người dân hãy phấn đấu hết mình để đưa đất nc đi lên

TRẢ LỜI
avatar
21:16, 14/12/2012 XÓA

Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước ta là tuyệt đối và mọi mặt. Đảng Cộng Sản Việt Nam đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Sự lãnh đạo của Đảng ta là duy nhất. Chỉ có chính Đảng mới có thể lãnh đạo đất nước đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội.

TRẢ LỜI
avatar
10:13, 15/12/2012 XÓA

sự lãnh đạo của đảng cộng sản là tuyệt đối đối với đất nước vn. lịch sử cũng đã chứng minh. bọn phản động có phá hoại thì cũng chỉ đến đó thôi. người dân vn sẽ không chấp nhận

TRẢ LỜI
avatar
Râu Đen
AUTHOR
01:35, 16/12/2012 XÓA

Phải thực sự cảnh giác với những âm mưu xấu xa của bọn phản động. Không thể bọn chúng can thiệp đc vào hiến pháp của ta.

TRẢ LỜI
avatar
Mưa Buồn
AUTHOR
01:39, 16/12/2012 XÓA

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đang từng ngày phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Chính vì vậy, việc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và thực tế lịch sử Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
nguoihn
AUTHOR
01:58, 16/12/2012 XÓA

Cần cảnh giác với những âm mưu đen tối của những phần tử xấu xa ngoài nước.

TRẢ LỜI
avatar
TRÀ ĐÁ VỈA HÈ
AUTHOR
02:00, 16/12/2012 XÓA

Sự đồng thuận của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến Pháp có ý nghĩa quan trọng. Đảng CSVN luôn tôn trọng ý kiến của dân, chắt lọc những đóng góp có ích nhưng đồng thới cũng lên án những ý kiến mang tư tưởng phản động, bán nước.

TRẢ LỜI
avatar
Sinh Viên
AUTHOR
02:02, 16/12/2012 XÓA

chúng ta cần phải thận trọng trong những lời lẽ góp ý từ nhiều phía !! không hẳn lời nào cũng nghĩ tới nhân dân đâu !! nhiều bọn trí thức dởm bi giờ toàn bung lời lẽ xuyên tạc !! sẽ gây mất đoàn kết

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:17, 16/12/2012 XÓA

Việc này thật khó thực hiện khi mà kẻ góp ý xấu thì nhiều mà người góp ý hay thì ít !! Chúng ta cần phải loại bỏ những kẻ xấu đó ! không để mục đích chúng thành hiện thực !.điều cần thiết bây giờ là hãy làm theo những gì mà nhân dân ủng hộ cần thiết lợi ích cho đất nước cho nhân dân thì chúng ta hãy tin tưởng điều đó

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:05, 17/12/2012 XÓA

Mình nghĩ các cấp tham mưu,các cấp lãnh đạo đử tầm nhìn để phát hiện ra các đóng góp mang tính phá hoại mà

TRẢ LỜI
avatar
21:05, 17/12/2012 XÓA

Hiến Pháp là văn bản pháp lý cao nhất của nước ta, việc xem xét sửa đổi Hiến Pháp cần phải có cái nhìn đúng đắn

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:49, 18/12/2012 XÓA

còn có những ý kiến đăng tải công khai trên mạng internet, trên các chương trình, trang web của các cá nhân, tổ chức nước ngoài “đề nghị” với Đảng, Nhà nước ta về việc sửa đổi Hiến pháp 1992.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:55, 18/12/2012 XÓA

là người dân việt nam tôi luôn tin tưởng vào Đảng và nhà nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:37, 18/12/2012 XÓA

tất cảmọi người dân Việt Nam luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhàn nước CHXHCN Việt Nam. luôn phấn đấu và cống hiến hết mình vì tổ quốc

TRẢ LỜI
avatar
19:36, 27/12/2012 XÓA

Cần phải thấy rằng sự lãnh đạo thống nhất tuyệt đối của Đảng là điều kiện kiên quyết để đưa đất nước lên chủ Nghĩa Xã Hội

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:06, 27/12/2012 XÓA

Nhiều ý kiến cho rằng cần phải sửa đổi Điều 4 Hiến pháp.Chúng ta thừa nhận phải sửa điều 4 hiến pháp nhưng phải sửa là tăng thêm sức chặt chẽ cho nó chứ không phải là xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp. Nếu thực sự xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp thì sẽ đúng âm mưu của các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:10, 27/12/2012 XÓA

Việc sửa đổi Hiến pháp là một việc rất quan trọng, Hiến pháp là văn bản pháp lý cao nhất, là một bản thiết kế cơ bản nhất quan trọng nhất thể hiện đường lối, chính sách của Đảng ta

TRẢ LỜI
avatar
20:19, 27/12/2012 XÓA

Cần xem xét đánh giá đúng những góp ý mang tính xây dựng và những góp ý mang tính phá hoại

TRẢ LỜI
avatar
20:41, 27/12/2012 XÓA

Việc sửa đổi hiến pháp phải dựa trên sự góp ý của người dân. Cần nhìn nhận đúng đắn những điều mà chúng ta cần sửa đổi. Làm cho Hiến Pháp VN trở thành một đạo luật thực sự đúng với cái tên của nó

TRẢ LỜI
avatar
vietquoc
AUTHOR
14:05, 02/01/2013 XÓA

Putin-tổng thống Nga đã từng phát biểu:"Sự sụp đổ của Liên Xô đưa lại những hệ quả nặng nề cho nước Nga sau này" . Sự sụp đổ của Liên Xô có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân chính là sự phản bội của Giocbachop. Ông ta đã cho phép bỏ điều 4 Hiến Pháp

TRẢ LỜI
avatar
21:23, 08/01/2013 XÓA

việc sủa đổi hiến pháp là cần thiết trong thời điểm hiện nay, song đồng thời là cơ hội cho bọ chúng đòi xóa bỏ các điều nhằm gây bất lợi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:39, 16/01/2013 XÓA

Không thể để bọn phản động can thiệp đc vào hiến pháp của ta. Phải cảnh giác.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:00, 16/01/2013 XÓA

Chúng ta phải luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.Đảng và Nhà nước luôn luôn có chính sách hợp lý với sự phát triển của đất nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:10, 16/01/2013 XÓA

Sửa đổi hiến pháp phải dựa trên sự góp ý của người dân, đem lại lợi ích cho người dân.

TRẢ LỜI
avatar
15:19, 16/01/2013 XÓA

Việt Nam đã làm những gì tốt nhất để đem lại tự do, dân chủ và 1 cuộc sống hạnh phúc nhất cho từng người dân

TRẢ LỜI
avatar
Nặc danh
AUTHOR
20:21, 17/01/2013 XÓA

việc sửa đổi hiến pháp là điều cực kì quan trọng . những kẻ sấu thường lợi dụng những thời cơ này để làm loạn !!

TRẢ LỜI
avatar
18:00, 23/01/2013 XÓA

chúng ta cần hết sức cẩn thận với những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
Em Còn Nhỏ
AUTHOR
18:06, 16/02/2013 XÓA

Đồng ý. Hiến pháp có ảnh hưởng đến mọi hoạt động của VN. Vậy nên vừa đề phòng và phải vừa xem xét kỹ càng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:10, 17/02/2013 XÓA

Chúng ta cần phải loại bỏ những kẻ xấu đó, k để chúng có thể thực hiện mục đích của mình

TRẢ LỜI
avatar
22:13, 17/02/2013 XÓA

việc sửa đổi này rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:15, 17/02/2013 XÓA

fai chắt lọc những đóng góp có ích nhưng đồng thới cũng lên án những ý kiến mang tư tưởng phản động, bán nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:19, 17/02/2013 XÓA

Sự lãnh đạo của Đảng ta là duy nhất. Chỉ có chính Đảng mới có thể lãnh đạo đất nước đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội.

TRẢ LỜI
avatar
sag
AUTHOR
22:22, 17/02/2013 XÓA

tuyệt đối không thể để chúng đạt được mục đích và sẽ đưa những kẻ đi ngược lại với quyền và lợi ích dân tộc ra ánh sáng.

TRẢ LỜI
avatar
22:25, 17/02/2013 XÓA

việc chắt lọc ý kiến này sẽ giúp cho 1 xã hội văn minh hơn với những điều luật thích thực

TRẢ LỜI
avatar
10:55, 19/02/2013 XÓA

Mình cũng đã được góp ý một vài ý kiến đó, có khi ý kiến của mình lại được đưa vào hiến pháp cũng nên ý nhỉ!hì

TRẢ LỜI
avatar
11:00, 19/02/2013 XÓA

Mình cũng vậy bạn ak.Nhưng chắc ý kiến của bọn mình chỉ mang tính phong chào thui.

TRẢ LỜI
avatar
16:36, 20/02/2013 XÓA

fai chắt lọc những đóng góp có ích nhưng đồng thới cũng lên án những ý kiến mang tư tưởng phản động, bán nước.Putin-tổng thống Nga đã từng phát biểu:"Sự sụp đổ của Liên Xô đưa lại những hệ quả nặng nề cho nước Nga sau này" . Sự sụp đổ của Liên Xô có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân chính là sự phản bội của Giocbachop. Ông ta đã cho phép bỏ điều 4 Hiến Pháp

TRẢ LỜI
avatar
lala oh
AUTHOR
13:35, 25/02/2013 XÓA

Những ý kiến này có phải xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân dân hay đằng sau nó là những ý đồ thâm độc của những phần tử xấu, cơ hội nhằm đạt được mục đích cá nhân của mình

TRẢ LỜI
avatar
olong vip3
AUTHOR
19:59, 25/02/2013 XÓA

Liệu đây có phải là những ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành với Nhà nước và nhân dân hay không hay vì những động cơ, mục đích khác?

TRẢ LỜI
avatar
sag
AUTHOR
21:00, 25/02/2013 XÓA

Việt Nam đã làm những gì tốt nhất để đem lại tự do

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:19, 28/02/2013 XÓA

Phải kiên định lập trường tư tưởng của Đảng

TRẢ LỜI
avatar
FA
AUTHOR
17:35, 01/03/2013 XÓA

Lấy ý kiến góp ý thay đổi hiến pháp là đúng, xã hội thay đổi nhiều rồi thì cũng nên thay đổi thôi, nhưng mà cũng cần phải cẩn thận với những âm mưu chống phá của bọn phản động, lợi dụng việc lấy ý kiến này đẻ kích đông nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:35, 02/03/2013 XÓA

Hiến pháp phải theo kịp thực tế, sửa đổi nhưng có những cán không thể biến đổi được "dĩ bất biến, vạn bất biến"

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:23, 02/03/2013 XÓA

Cần hết sức tỉnh táo và thận trọng trong việc sửa đổi hiến pháp để không mắc bẫy các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:21, 03/03/2013 XÓA

Mỗi người chúng ta cần có những nhận thức đúng đắn về việc góp ý sửa đổi Hiến pháp, không để bị tác động bởi những luồng ý kiến xấu

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:54, 04/03/2013 XÓA

Lấy ý kiên góp ý của dân là đúng, nhưng phải chọn lọc kĩ càng để ko bị sai lầm. Hiến pháp quyết định vận mệnh của dân tộc mà

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:07, 05/03/2013 XÓA

bạn nhầm rồi , Hiến Pháp trước là năm 1992 , điều kiện kinh tế xã hội lúc đấy hoàn toàn khác với bây giờ . Đảng ta sửa đổi hiến pháp là rất đúng đắn, mọi người cần tham gia góp ý để xây dựng bản hiến pháp mới hoàn chỉnh , qua đó làm cái xương sống để xây dựng đất nước .

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:48, 05/03/2013 XÓA

Hiến pháp là bộ luật bao trùm tất cả các luật khác của dất nước do vậy chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ tước khi sửa đổi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:23, 05/03/2013 XÓA

Không biết Hiến pháp với pháp luật có khác nhau không nhỉ?mình không hiểu vấn đề này lắm nhưng đọc thấy có đoạn chấp nhận đa nguyên chính trị đa đảng đối lập khác nào tạo dựng chiến tranh cho các phe các đảng phái với nhau người bi ảnh hưởng chính là người dân

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:38, 05/03/2013 XÓA

Sửa đổi hiên pháp là 1 quyết định đúng đắn nhưng cần phải xem xét kĩ càng, nếu có 1 bước đi sai lầm thì có thể đến đời con, cháu chúng ta có thể ko thể ngóc đầu lên được.

TRẢ LỜI
avatar
huy huy
AUTHOR
19:44, 05/03/2013 XÓA

Hiến pháp là bộ luật quan trọng nhất của nước ta. Mọi cơ quan tổ chức đều hoạt động dưới Hiến pháp. Vì vậy phải nghiên cứu thật kỹ trước khi sủa đổi vì nó liên quan tới vận mệnh của đất nước ta

TRẢ LỜI
avatar
12:38, 06/03/2013 XÓA

không chấp nhận việc đa nguyên chính trị , đa đảng đối lập , theo tình hình khách quan như vậy là tốt nhất , không lại như ông Thái thì lằng nhằng lắm

TRẢ LỜI
avatar
bao ho
AUTHOR
12:52, 06/03/2013 XÓA

Việt Nam đang làm những gì tốt nhất để đem lại tự do cho mọi người , đem lại cơm an ao mặc và sự phát triển kinh tế nữa

TRẢ LỜI
avatar
chon cao
AUTHOR
13:27, 06/03/2013 XÓA

Phải thực sự cảnh giác với những âm mưu xấu xa của bọn phản động. Không thể bọn chúng can thiệp đc vào hiến pháp của ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:05, 07/03/2013 XÓA

Lợi dụng nhà nước lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp, các phần tử phản động với âm mưu xóa bỏ điều 4 nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng. Chúng ta phải hết sức cảnh giác với các âm mưu của chúng, và cần phải có những biện pháp đối phó với những hanh động luận điểm của chúng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:15, 07/03/2013 XÓA

Mục tiêu của các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, xóa bỏ điều 4 hiến pháp, đó là điều không thể chấp nhận được, chúng ta cần phải cảnh giac trước âm mưu đó.

TRẢ LỜI
avatar
15:22, 07/03/2013 XÓA

Hi vọng hiến pháp sửa đổi sẽ đat được nhiều thành công, thực sự phục vụ lợi ích của nhân dân. và khảng định được vai trò to lớn của đảng cộng sản việt nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:29, 07/03/2013 XÓA

Vì hiến pháp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của mọi tầng lớp nhân dân, vì thế người góp ý phải đứng trên tinh thần xây dựng, phải có cái tâm.

TRẢ LỜI
avatar
17:41, 08/03/2013 XÓA

Để sửa đổi Hiến pháp thành công chúng ta cần những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành!tránh bị kẻ xấu lợi dụng , xuyên tạc luận điệu sai trái về đường lối của Đảng và Nhà nước ta và để đóng góp 1 phần hoàn thành cho bản hiến pháp này

TRẢ LỜI
avatar
17:55, 08/03/2013 XÓA

Mỗi người dân cần nhận thức sâu sắc và bao quan về vấn đề sửa đổi hiến pháp này , không nên bị kích động ,không để thế đực thù địch lợi dụng , mua chuộc tuyên truyền luận điệu xuyên tạc , sai trái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước , mong người dân có những ý kiến chân thành và tâm huyết để bản hiếp phap được hoàn thiện hơn

TRẢ LỜI
avatar
18:03, 08/03/2013 XÓA

Sửa đổi hiên pháp là 1 quyết định đúng đắn nhưng cần phải xem xét kĩ càng, nếu có 1 bước đi sai lầm thì có thể đến đời con, cháu chúng ta có thể ko thể ngóc đầu lên được., mong những người dân có đóng góp tâm huyết và chân thành để bản hiến pháp được hoàn chỉnh hơn , góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách và đổi mới phát triển đất nước trong thời đại mới

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:56, 08/03/2013 XÓA


trong quá trình lấy ý kiến, chúng ta đã nhận được nhiều góp ý thẳng thắn, tâm huyết của đông đảo nhân dân, việc sửa đổi hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới hiên nay là công việc rất đúng và có ý nghĩa to lớn, mong rằng Đảng quốc hội, nhà nước sẽ có sự sửa đổi hợp lý bản hiến pháp để đất nước ngày càng tiến bước mạnh mẽ hơn nữa

TRẢ LỜI
avatar
Red Star
AUTHOR
15:25, 09/03/2013 XÓA

ý kiến này có phải xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân dân hay đằng sau nó là những ý đồ thâm độc của những phần tử xấu - ý kiến phá hoại

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:25, 10/03/2013 XÓA

Nhà nước đang thực hiện việc góp ý sửa đổi hiến pháp 1992 của toàn thể nhân dân. Nhưng không ít các thế lực thù địch đang lợi dụng để chống phá chúng ta.
Chúng ta phải cảnh giác với các âm mưu này của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:50, 10/03/2013 XÓA

Rất nhiều ý kiến cho rằng chúng ta nên đa nguyên đa đảng. các ý kiến đó không biết xuất phát từ ý kiến của bản thân họ hay có sự tổ chức được chỉ huy bởi những tên phản động nhưng chúng ta cần sáng suốt trong tiêp thu những ý kiến đó sao cho phù hợp nhất.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:51, 11/03/2013 XÓA

âm mưu của các thế lực thù địch thật nham hiểm. chúng ta cần cảnh giác với những chiêu thức, thủ đoạn chống phá của chúng...

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:44, 12/03/2013 XÓA

Các thế lực thù địch ra sức đòi Nhà nước ta phải xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Đó là âm mưu của thế lực thù địch nhằm đã nguyên chính trị, đa đảng đối lập hướng lái nước ta đi theo quỹ đạo TBCN

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:30, 12/03/2013 XÓA

Góp ý sửa đổi Hiến pháp đòi hỏi mỗi người cần có cái nhìn khách quan từ thực tế từ đó đưa ra những ý kiến đống góp sửa đổi Hiến Pháp. Do vậy mỗi chúng ta cần có trách nhiệm với sự kiện quan trọng này của đất nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:06, 12/03/2013 XÓA

Sửa đổi Hiến pháp là một việc làm quan trọng của một quốc gia, nếu có sai sót gì thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quốc gia đó, vì vậy phải thẳng thắn và nhìn nhận đúng các vấn đề cần sửa đổi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:45, 12/03/2013 XÓA

Nhà nước ta luôn tôn trọng các ý kiến đóng góp của nhân dân trong việc dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do vậy mỗi công dân cần đóng góp ý kiến của mình một cách khách quan để hoàn thiện Hiến pháp của nước ta ngày một hoàn thiện hơn phù hợp với tình hình thực tế hơn và có giá trị trong thời gian dài

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:13, 14/03/2013 XÓA

Vấn đề sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thu hút được sự quan tâm của nhân dân rất đặc biệt, đây là sự kiện quan trọng của đất nước. Lợi dụng các vấn đề này mà các thế lực thù địch ra sức chống phá ta dưới nhiều hình thức khác nhau, nhằm làm sai lệch thông tin, tình hình thực tế.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:34, 15/03/2013 XÓA

Đất nước chúng ta đang thực hiện lấy ý kiến của quần chúng nhân dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá chúng ta, chúng dựa vào đó để thự hiện các âm mưu đen tối. Chúng ta phải luôn cảnh giác với các âm mưu này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:43, 15/03/2013 XÓA

Hiện nay các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam. Lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp các thế lực ra sức chống phá Đảng và Nhà nước chúng tuyên truyền những luận điệu hết sức phản động hòng đạt được mục đích của mình

TRẢ LỜI
avatar
dam me
AUTHOR
16:21, 15/03/2013 XÓA

Các thế lực thù địch đang lợi dụng góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp để chống phá chúng ta. Với những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật. chúng ta phải tỉnh táo trước chúng và có những phản hồi về những ý kiến trái chiều đấy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:40, 15/03/2013 XÓA

Nhà nước ta đang thực hiện việc góp ý kiến của quần chúng nhân dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Đây là thời điểm nhạy cảm và có tính quyết đinh, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề này để thực hiện các âm mưu đen tối của mình. Chúng ta phải cẩn trọng trước những âm mưu và tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:28, 16/03/2013 XÓA

Đảng và Nhà nước dang thực hiện lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân vào dự thảo hiến pháp. Các thế lực thù địch cũng đan lợi dụng để chống phá chúng ta, chúng đưa ra những luận điệu, xuyên tác chủ trương chính sách của Đảng. Chúng ta phải thật sự cảnh giác trước những ý kiến trái chiều này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:57, 17/03/2013 XÓA

Việc góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần căn cứ từ tình hình thực tế và phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đông đảo nhân dân, đây là công việc đặc biệt quan trọng của đất nước do vậy cần làm hết sức chặt chẽ, đảm bảo khoa học và phù hợp với lý luận

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:30, 18/03/2013 XÓA

Cần lắm nhũng chữ tâm vói việc sửa đổi Hiến pháp bởi vì Hiến pháp là bộ luật quan trọng nhất bao trùm các bọ luật khác

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:44, 20/03/2013 XÓA

Lợi dụng việc góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 các thể lực thù địch đã tuyên tryền nhiều luận điệu với nội dung sai sự thật và mang màu sắc phản động. Việc sửa đổi Hiến pháp đòi hỏi phải có một quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên các phương pháp luận... có như thế luật pháp của đất nước mới càng ngày được hoàn thiện

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:30, 22/03/2013 XÓA

Lợi dụng vấn đề góp ý sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 các thế lực thù địch không ngừng chống phá ta chúng tổ chức các chiến dịch nhằm đưa thông tin sai trái tới đông đảo nhân dân nhằm chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân đồng thời tổ chức phát các truyền đơn...

TRẢ LỜI
avatar
dam me
AUTHOR
15:11, 22/03/2013 XÓA

Góp ý sửa đổi hiến pháp là một việc hết sức quan trọng của nước ta. Nhưng các thế lực thù địch cũng đang lợi dụng để chống phá chúng ta. chúng ta phải thật cẩn thận và tỉnh táo trước âm mưu của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:20, 22/03/2013 XÓA

Nhà nước đang thực hiện việc lấy ý kiến góp ý của người dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp, có nhiều ý kiến đóng góp nhưng cũng có nhiều ý kiến xuyên tạc, những âm mưu của thế lực thù địch. Chúng ta luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:05, 24/03/2013 XÓA

Vấn đề này tưởng chừng như là việc làm rất đơn giản những đằng sau nó lại ẩn chứa rất nhiều nguy cơ và những âm mưu của bọn phản động và các thế lực thù địch nhằm vào để chống phá, phá hoại chế độ và nhà nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
08:10, 24/03/2013 XÓA

Đất nước ta hiện nay phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ mất ổn định về chính trị và an ninh quốc phòng. Đảng và nhà nước ta cần phải có những biện pháp và chiến lược lâu dài để đối phó với những nguy cơ này nếu không muốn phải chịu những hậu quả đáng tiếc.

TRẢ LỜI
avatar
08:59, 24/03/2013 XÓA

Các thế lực thù địch và bọn phản động chúng sẽ lợi dụng vấn đề này để ra sức chống phá, phá hoại nhà nước ta nếu ta giải quyết không tốt thì chúng ta sẽ phải chịu nhiều hậu quả không mong muốn lại vô cùng to lớn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:28, 25/03/2013 XÓA

Việc sửa đổi hiến pháp nhằm tất cả nhân dân Việt Nam đóng góp xây dựng nên chung một bản hiến pháp toàn diện nhất phù hợp với nhân dân ta nhất . Có như thế mới tăng cường đước sức mạnh đoàn kết dân tộc , chiến thắng mọi kẻ thù .

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:22, 27/03/2013 XÓA

Cần giải thích rõ đối với những thông tin của bản sửa đổi hiến pháp mà bọn phản động xuyên tạc . để người dân hiểu rõ , không bị chúng kích động .

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:35, 28/03/2013 XÓA

Hiện nay nhiều đối tượng thù địch lợi dụng vấn đề này để núp dưới danh nghĩa là góp ý sửa đổi hiến pháp, thực chất là lợi dụng chống phá.

TRẢ LỜI
avatar
Hai Ha
AUTHOR
20:52, 28/03/2013 XÓA

"...Sabastian Shaw 09:35 Ngày 28 tháng 3 năm 2013
Hiện nay nhiều đối tượng thù địch lợi dụng vấn đề này để núp dưới danh nghĩa là góp ý sửa đổi hiến pháp, thực chất là lợi dụng chống phá..."

Đây là một ý kiến rất sáng suốt, mong mọi người có thể hiểu rõ vấn đề.

TRẢ LỜI
avatar
Hai Ha
AUTHOR
21:18, 28/03/2013 XÓA

Ở đây, những kẻ phá rối chính quyền, phản động, bán nước hại dân luon tìm cách để phá nhiễu chúng ta, mỗi người hãy tự cảnh giác.

TRẢ LỜI
avatar
Lam Binh
AUTHOR
23:45, 28/03/2013 XÓA

Ở đây, mặc dù chúng ta đã nhận được nhiều góp ý thẳng thắn, tâm huyết của đông đảo nhân dân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tâm huyết đã có không ít những cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đóng góp ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp để lồng ghép những nội dung chống Đảng, Nhà nước. Thật là một vấn nạn vô cùng nguy hiểm.

TRẢ LỜI
avatar
Phuc Luat
AUTHOR
00:05, 29/03/2013 XÓA

Có rất nhiều ý kiến của người dân rất chính đáng để Đảng và nhà nước tiếp thu, bên cạnh đó cũng có nhiều luận điệu phản động chống Đảng và nhà nước ta cần phải bài trừ ngay

TRẢ LỜI
avatar
Quyen Luyen
AUTHOR
00:15, 29/03/2013 XÓA

Lại là những luận điệu của lũ phản động, chúng suốt ngày đưa những yêu sách vớ vẩn để chống phá đảng và nhà nước ta. Quyết không để cho chúng đạt được mục đích của chúng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:11, 29/03/2013 XÓA

Lôgíc các quan điểm sai trái, thù địch thực chất không có gì mới. Trước hết, họ cố tình chứng minh rằng: “Sự lãnh đạo của một đảng duy nhất là không dân chủ”, là “độc tài”, “đa nguyên, đa đảng bao giờ cũng tốt hơn chế độ nhất nguyên một đảng”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:16, 29/03/2013 XÓA

Các tư tưởng trên không nhìn lịch sử Việt Nam một cách biện chứng, họ lấy hiện tượng làm bản chất, cường điệu một số hiện tượng đơn lẻ, có thực và có nguyên nhân cụ thể, cường điệu nó thành tính phổ biến tất yếu khách quan của đời sống hiện thực

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:22, 29/03/2013 XÓA

Giả sử Việt Nam theo đa đảng thì sẽ đi về đâu? Đất nước sẽ hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:26, 29/03/2013 XÓA

không nên mơ hồ chế độ đa nguyên, đa đảng. Hơn lúc nào hết chúng ta cần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, hạt nhân của khối đoàn kết toàn dân tộc. Kiên trì xây dựng và chỉnh đốn Đảng mạnh mẽ và quyết liệt hơn

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:30, 29/03/2013 XÓA

cần khẳng định tính đúng đắn của điều 4 Hiến pháp và có bổ sung như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, duy trì chế độ một đảng

TRẢ LỜI
avatar
15:35, 29/03/2013 XÓA

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, tác động mạnh mẽ đến Việt Nam, chúng khoét sâu vào sự tham nhũng, lãng phí ở nước ta để phủ nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 25 năm nhưng đảng ta vẫn kiên cường trong công tác chống lại những vấn đề đó

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:39, 29/03/2013 XÓA

đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, nhằm “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, đẩy nước ta vào tình trạng hỗn loạn. Đây là quan điểm hết sức phản động của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:42, 29/03/2013 XÓA

Cùng với một số người trong nước mơ hồ về chính trị; các thế lực thù địch huy động nhiều phương tiện, tận dụng mọi cơ hội, với nhiều hình thức, biện pháp, nhiều mũi tiến công vào vấn đề này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:45, 29/03/2013 XÓA

nếu như đa nguyên thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân. Nhân dân sẽ bị lợi dụng cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái

TRẢ LỜI
avatar
Ong Cao
AUTHOR
23:56, 29/03/2013 XÓA

sự thất bại về những kẻ làm và dưa kiến nghị còn thực chất về nội dung bản kiến nghị thì sao? nội dung của bản kiến nghị này thực sự không phù hợp với VN trong thời kỳ hiện tại cũng như tương lai

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:04, 31/03/2013 XÓA

Làm sao để bản Hiến pháp đảm bảo về chính trị hợp lòng dân nhất là điều phải xem xét không nên nóng vội.

TRẢ LỜI
avatar
Ba Tu
AUTHOR
18:33, 31/03/2013 XÓA

Bản kiến nghị của 72 "nhân sĩ tri thức" nó chỉ là của những kẻ phản động chống lại nhà nước ta, muốn phá hoại đảng, chính phủ. đảng ta là đảng du nhất có thể lãnh đạo nhân dân trên còn đường XHCN mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
Binh Chi
AUTHOR
18:39, 31/03/2013 XÓA

Việt Nam luôn là mục tiêu mà các thế lực bên ngoài nhòm ngó nhằm biến chúng ta thành thuộc địa, thành nô lệ của chúng. thế nhưng âm mưu đó đã bị toàn Đảng toàn dân phát hiện và đẩy lùi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:40, 01/04/2013 XÓA

Những tổ chức thù địch với Đảng và nhà nước ta đang lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền những luận điệu xấu những luận điệu xuyên tạc và đang cố áp đặt một số thứ của tư sản lên ta. Cần cảnh giác tuyệt đối.

TRẢ LỜI
avatar
23:03, 01/04/2013 XÓA

Đất nước đang bước vào thời điểm quan trọng. Việc thực hiện lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá chúng ta. Chúng xuyên tạc, nói xấu Nhà nước chúng ta. Chúng ta hãy nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:29, 01/04/2013 XÓA

Bọn phản động các tổ chức thù địch các cá nhân ảo tưởng chính trị đang nhân dịp này hoạt động nhộn chưa từng thấy chúng hầu hết là với luận điệu giống nhau như là diễn với một kịch bản được viết sẵn ấy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:45, 02/04/2013 XÓA

Đây là cơ hội tốt cho bọn phản động để tham gia sửa đổi hiến pháp, chúng sẽ không bỏ qua cơ hội béo bở này để thực hiện âm mưu của mình. Nếu không cẩn thận sẽ rất dễ mắc mưu bọn chúng

TRẢ LỜI
avatar
20:11, 02/04/2013 XÓA

Ngoài những ý kiến tâm huyết đã có không ít những cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đóng góp ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp để truyền những nội dung chống Đảng, Nhà nước, những nội dung đi ngược lại với lợi ích của đất nước, dân tộc và nhân dân ta. Đảng và nhà nước cần lưu tâm

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:39, 02/04/2013 XÓA

Để sửa đổi Hiến pháp thành công chúng ta cần những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành, sát với thực tế của người dân . Chính phủ, đảng cần quan tâm lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đó, có như vậy mới phát huy được tinh thần dân chủ ở nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Em Be
AUTHOR
21:19, 02/04/2013 XÓA

Lịch sử cách mạng nước ta đã chứng minh được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ việc thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành được độc lập, tự do và đi lên phát triển và xây dựng đất nước giàu đẹp như ngày nay

TRẢ LỜI
avatar
Ha Bac
AUTHOR
22:59, 02/04/2013 XÓA

Mà nói đi cũng phải nói lại nếu việc sửa đổi hiến pháp không có sự sai sót thì cũng dã không có kẻ dựa ' gió bẻ măng' như mấy tên phản động.

TRẢ LỜI
avatar
23:15, 02/04/2013 XÓA

việc lấy ý kiến đóng góp trong việc sử đổi hiến pháp là việc làm cần thiết và đúng đắn nó cho thấy sự quan tâm của Đảng Nhà nước với tâm nguyện của nhân dân tuy nhiên đó cũng chính là cái cớ cho bọn có ý định gây hại phá rối nhà nước ta đưa ra những yêu sách

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:17, 02/04/2013 XÓA

sửa đổi hiến pháp là việc làm cần thiết nó phù hợp với tình hình hiện nay nhưng điều đó cũng là lúc chúng thực hiện việc phá hoại nhà nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:52, 03/04/2013 XÓA

Sửa đổi Hiến Pháp là một việc quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, nó được sự quan tâm của nhân dân cả nước cũng là đối tượng quân tâm của các thế lực thù địch, chúng định nhân cơ hội này để xuyên tạc những luân điều phản động chống Đảng và Nhà nước. Mỗi người dân chúng ta hãy góp ý sửa đổi hiến pháp và cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:23, 03/04/2013 XÓA

Sửa đổi Hiến pháp là công việc quan trọng của đất nước, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển của đất nước. Có nhiều ý kiến đóng góp quý báu nhằm phát triển đất nước. Song cũng có nhiều ý kiến trái chiều, có tư tưởng phản động. Chúng ta phải cẩn trọng trước những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
22:16, 03/04/2013 XÓA

Cần cẩn thận trong việc sửa đổi Hiến pháp. Làm sao cho hiến pháp hợp lí và làm cho đất nước ngày càng phát triển hơn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:23, 03/04/2013 XÓA

Mỗi người chúng ta cần góp sức nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện hiến pháp mới.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:35, 03/04/2013 XÓA

Hiến pháp cũ đã có nhiều cái không hợp lý rồi. hy vọng hiến pháp mới sẽ tiến bộ hơn nhiều

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:23, 04/04/2013 XÓA

Sửa đổi Hiến pháp là việc làm cần thiết và cấp bách trong thời điểm nhiều sự kiện quốc tế và trong nước diễn ra hết sức phức tạp. Chứng ta cần nhiều ý kiến đóng góp của toàn thể nhân nhân để bản Hiến pháp được hoàn thiện . Tuy nhiên đây lại là điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá vì vậy các cơ quan chức năng phải hết sức cảnh giác trong lựa chọn các thông tin đóng góp từ quần chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:51, 04/04/2013 XÓA

Điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải ngăn chặn được âm mưu và phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng cơ hội sửa đổi Hiến pháp mà ra sức chống phá, thậm chí các thế lực thù địch ra sức đòi Nhà nước ta phải xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp, phủ nhận sự lãnh đạo của đảng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:11, 05/04/2013 XÓA

Góp ý sửa đổi hiến pháp là việc làm rất cần thiết và quan trọng đối với đất nước ta bởi vì nó sẽ giúp cho Đảng và nhà nước có thể hoàn thiện hơn hiến pháp. Tuy nhiên nó cũng sẽ lại là cơ hội, cái cớ để cho các thế lực thù địch và bọn phản động chống phá, phá hoại Đảng và nhà nước. Vì thế khi giải quyết vấn đề này cẩn phải tỉnh táo và thận trọng trước những âm mưu của bọn chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:17, 05/04/2013 XÓA

Nếu có ý muốn tốt cho đất nước ta thì mỗi người nên đóng góp những ý kiến có tinh xây dựng và không nên để cho các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng để phục cho bọn chúng chống phá nhà nước ta, phá hoại Đảng chế độ gây những tác hại hậu quả xấu cho nhân dân ta.

TRẢ LỜI
avatar
17:57, 07/04/2013 XÓA

việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về việc sửa đổi hiến pháp là một việc để nhằm giúp cho quá trình sửa đổi hiến pháp chính xác hơn và cũng thể hiện tính dân chủ của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam của dân do dân và vì dân, tuy nhiên lợi dụng việc này các thế lực thù địch và bọn phản động có âm mưu thay đổi hiến pháp của nước ta theo hướng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, đây là một âm mưu rất nguy hiểm, cần được phát hiện và ngăn chặn kịp thời

TRẢ LỜI
avatar
18:08, 07/04/2013 XÓA

việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong việc sửa đổi hiến pháp cần hết sức thân trọng, cần phải chọn lọc ra được những ý kiến đóng góp có tính xây dựng và chất lượng, đồng thời cần phải thanh lọc và loại bỏ những ý kiến của những kẻ có tư tưởng phản động, chống đối tránh để chúng lợi dụng việc lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp để thực hiện các hành vi chống đối, phản động

TRẢ LỜI
avatar
20:48, 07/04/2013 XÓA

đúng vậy, nếu các thế lực thù địch mà lợi dụng được việc lấy ý kiến đóng góp của quốc hội về dự thảo sửa đổi hiến pháp thì sẽ là một điều vô cùng nguy hiểm cho sự ổn định về chính trị của đất nước và sự tồn vong của chế độ, vì vậy cần phải cảnh giác và nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
21:23, 07/04/2013 XÓA

bình thường thì các thế lực thì địch và bọn phản động vẫn hoạt động chống phá nước ta rất quyết liệt rồi, vì vậy với việc quốc hội lấy ý kiên đóng góp của nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, đây chính là một cơ hội để những kẻ này đẩy mạnh các hoạt động chống đối, vì thế nhà nước ta cũng phải đẩy mạnh công tác đấu tranh hơn

TRẢ LỜI
avatar
21:33, 07/04/2013 XÓA

với một nước có nền văn hóa giàu đẹp như nước ta mà xuất hiện tình trạng xuống cấp trong văn hóa ứng xử thì quả là đáng báo động, điều này đòi hỏi cơ quan văn hóa và toàn thể xã hội phải vào cuộc để tuyên truyền giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ để nâng cao văn hóa ứng xử của họ

TRẢ LỜI
avatar
21:46, 07/04/2013 XÓA

hiến pháp cần phải được sửa đổi một số điều cho phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên có những điều cần phải cương quyết giữ vững, ví dự như điều 4 khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản việt nam, tuy nhiên đây lại là điều mà các thế lực thù địch và bọn phản động rất muốn thay đổi, vì vậy chúng luôn tích cực lợi dụng việc quốc hội lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp để thực hiện âm mưu của chúng

TRẢ LỜI
avatar
22:01, 07/04/2013 XÓA

quốc hội, đảng và nhà nước đã nhận ra âm mưu lợi dụng việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp để tiến hành các hoạt động chống phá nước ta của các thê lực thù địch, tuy nhiên như vậy là chưa đủ, cần phải tuyên truyền để tất cả người dân biết âm mưu của chúng thì mới có thể làm thất bại toàn diện âm mưu của các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
hoa sen
AUTHOR
22:09, 07/04/2013 XÓA Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
22:15, 07/04/2013 XÓA

nếu qua giai đoạn quan trọng này mà đảng và nhà nước ta vẫn ngăn chặn được những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch và bọn phản động thì đất nước ta sẽ vẫn mãi giữ được sự ổn đinh về chính trị, đó chính là cơ sở để đất nước ta phát triển trong tương lai

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:35, 10/04/2013 XÓA

Sửa đổi Hiến pháp là cơ hội để chúng ta nhìn lại những gì làm được và chưa làm được trong quá trình xây dựng và thực hiện Hiến pháp. Đó cũng là việc cần thiết để hoàn thiện hệ thống chính trị, kinh tế, các mặt khác để đảm bảo yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:39, 10/04/2013 XÓA

Việc sửa đổi hiến pháp năm 1992 được nhà nước ta quan tâm và mọi sự thay đổi đều lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, điều đó cho thấy mọi sự thay đổi của bản hiến pháp đều trên lợi ích của nhân dân, đại đa số người dân đều ủng hộ giữ điều 4 vì họ biết sự quan trọng của Đảng đã thể hiện trong lịch sử của đất nước ta, Đảng ta là Đảng của dân do dân và vì dân. CÒn 1 số ít tuyên truyền và muốn bỏ điều 4 đây là những thành phần phản động mọi người nên cảnh giác tránh bị chúng lừa gạt, hãy luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

TRẢ LỜI
avatar
viet nam
AUTHOR
09:53, 10/04/2013 XÓA

Việc sửa đổi bản hiến pháp năm 1992 1 cách công khai và lấy tất cả ý kiến của nhân dân,mọi sự thay đổi của bản hiến pháp đều được lấy trên các ý kiến đóng góp của nhân dân, và những sự thay đổi này phải phù hợp với tình hình lịch sử phát triển của đất nước ta trong thời điểm hiện tại, trong những ý kiến đó còn 1 số rất ít, thiểu số muổn bỏ điều 4, đây toàn là những thành phần xấu phản động chúng tuyên truyền bỏ điều 4, để thực hiện đa nguyên đa đảng, như mọi người đã biết trong quá khứ cũng như hiện tại Đảng vẫn luôn anh minh sáng suốt khi đưa ra các đường lối chủ trương để đưa đất nước ngày càng phát triển, vì thế mọi người hãy luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:05, 13/04/2013 XÓA

Sự đồng thuận của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến Pháp có ý nghĩa quan trọng. Đảng CSVN luôn tôn trọng ý kiến của dân, chắt lọc những đóng góp có ích nhưng đồng thới cũng lên án những ý kiến mang tư tưởng phản động, bán nước.quốc hội, đảng và nhà nước đã nhận ra âm mưu lợi dụng việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp để tiến hành các hoạt động chống phá nước ta của các thê lực thù địch, tuy nhiên như vậy là chưa đủ, cần phải tuyên truyền để tất cả người dân biết âm mưu của chúng thì mới có thể làm thất bại toàn diện âm mưu của các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
23:53, 17/04/2013 XÓA

Mỗi khi nước ta có sự đổi mới chính sách thì đều bị các thế lực nhảy vào chống phá, đó dường như đã là quy luật. Việc thay đổi Hiến Pháp 1992 cũng vậy, đó được coi là cái đích chính mà các đối tượng thù địch hướng tới. Vậy nhân dân ta hãy cùng nhau đóng góp những ý kiến tích cực, để Đảng ta có thể tiến hành thay đổi Hiến Pháp một cách thuận lợi và thành công nhất, đem lại lợi ích cho nhân dân. Còn đối với các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước. Cuối cùng chúng cũng sẽ thất bại thôi. Đó cũng chính là quy luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:40, 21/04/2013 XÓA

Đảng CSVN luôn tôn trọng ý kiến của dân, chắt lọc những đóng góp có ích nhưng đồng thới cũng lên án những ý kiến mang tư tưởng phản động, bán nước.của bản hiến pháp đều trên lợi ích của nhân dân, đại đa số người dân đều ủng hộ giữ điều 4 vì họ biết sự quan trọng của Đảng đã thể hiện trong lịch sử của đất nước ta, Đảng ta là Đảng của dân do dân và vì dân. CÒn 1 số ít tuyên truyền và muốn bỏ điều 4 đây là những thành phần phản động mọi người nên cảnh giác tránh bị chúng lừa gạt, hãy luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:00, 23/04/2013 XÓA

vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Chính vì vậy, việc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và thực tế lịch sử Việt Nam. để Đảng ta có thể tiến hành thay đổi Hiến Pháp một cách thuận lợi và thành công nhất, đem lại lợi ích cho nhân dân. Còn đối với các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước. Cuối cùng chúng cũng sẽ thất bại thôi. Đó cũng chính là quy luật.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon