Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QĐND – Ngày 12-12, trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X được khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IX; thảo luận, đề ra mục tiêu, phương hướng công tác đoàn (CTĐ) và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, CTĐ và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, trên đà phát triển chung của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho thanh niên được các cấp bộ đoàn triển khai với nhiều hình thức, biện pháp mang lại hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được thực hiện sáng tạo và đạt hiệu quả; trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của các cấp bộ đoàn nhiệm kỳ qua. Với hơn 3000 công trình thanh niên ở cấp tỉnh được hoàn thành mang lại giá trị kinh tế cho đất nước với hơn 5.400 tỷ đồng; hơn 20.000 công trình thanh niên cấp huyện, với tổng trị giá hơn 1.650 tỷ đồng, cùng hơn 3.400.000 công trình thanh niên cấp cơ sở, với tổng trị giá gần 3000 tỷ đồng là những minh chứng cụ thể thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Tuổi trẻ cả nước cũng hăng hái, tích cực xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng; các phong trào, chương trình hướng về Trường Sa, về biên giới, hải đảo; chăm lo cho gia đình chính sách, tham gia xóa đói, giảm nghèo… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia.
Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, CTĐ và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua vẫn bộc lộ những hạn chế, yếu kém nhất định. Đáng chú ý là một số nội dung công tác giáo dục, nhất là giáo dục truyền thống của tổ chức đoàn chưa cụ thể, thiếu phù hợp với đối tượng thanh thiếu niên; phương pháp giáo dục tuy có sự đổi mới, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, thái độ của thanh thiếu niên nhiều nơi, nhiều lúc thiếu tính kịp thời. Hoạt động xây dựng tổ chức đoàn và phong trào thanh niên vẫn còn hình thức, thiếu hiệu quả… 
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém nêu trên, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định bắt nguồn từ những hạn chế, yếu kém của một bộ phận đội ngũ cán bộ đoàn. Một số bất cập trong CTĐ, nhất là về mô hình tổ chức hoạt động của các cấp bộ đoàn tuy đã được chỉ ra nhưng chậm nghiên cứu, giải quyết.
Nhìn thẳng vào thực tế để thấy rõ những đòi hỏi khách quan đối với tổ chức đoàn các cấp trong nhiệm kỳ tới. Trong bối cảnh hiện nay, các cấp bộ đoàn cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, nhằm góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật; có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp; có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; phát huy vai trò xung kích của thanh niên thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Để hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ cao cả, nhưng cũng hết sức nặng nề đó, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ đoàn nói riêng, các cấp bộ đoàn nói chung trong triển khai thực hiện chương trình, nội dung được thảo luận và quyết nghị tại đại hội lần này. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ đoàn và các cấp bộ đoàn phải thấy rõ trách nhiệm chính trị, cũng như vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục động cơ, xác định rõ trách nhiệm là điều kiện tiên quyết để tổ chức đoàn phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Cùng với đó, phải tổ chức thật tốt các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, triển khai từng bước vững chắc ở từng cấp, từng địa phương; chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên. Tập trung củng cố xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh hướng vào 3 tiêu chí: Chất lượng cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
Thanh niên quân đội là bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam. Gắn liền với lịch sử 68 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, thanh niên quân đội luôn kế tục và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hăng hái học tập, huấn luyện, công tác, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; cùng thanh niên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trở thành nòng cốt và có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

QĐND
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon