XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ “NGO” TỪ LỊCH SỬ ĐẾN THỰC TIỄN

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Khái niệm XHDS được hiểu như một chương trình chống lại chủ nghĩa cộng sản, xuất hiện đầu tiên tại Ba Lan vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ban đầu chỉ đặt trong mối liên quan đến phong trào Ðoàn kết. Thời gian dài sau đó, trong thế giới cộng sản xuất hiện một phong trào độc lập của quần chúng đòi tẩy chay hệ thống cầm quyền. Bronislaw Geremek đánh giá cao vai trò của XHDS trong việc lật đổ chế độ XHCN tại Ba Lan: Ðối đầu với phong trào quần chúng khổng lồ này là sức mạnh của bộ máy chế độ, gồm: quân đội, cảnh sát và bộ máy hành chính (kể cả guồng máy Ðảng Cộng sản). Tuy nhiên, đến khi đó, tất cả đều không còn tính hợp pháp, họ bị loại ra khỏi tầm kiểm soát xã hội, đồng thời cũng mất đi mọi sự ủng hộ của xã hội. Trong phong trào Ðoàn kết, chúng tôi đặt hy vọng bao vây, cô lập bộ máy công quyền đó bằng một thứ giống như cái kén tằm, từng bước cô lập và sau đó là đặt bộ máy đảng - nhà nước ra bên lề".
Tại Ðông Âu trước đây, có những "tổ chức chính trị đối lập" hình thành, phát triển và hoạt động với danh nghĩa là tổ chức XHDS lôi kéo nhân dân và kết hợp với sự hỗ trợ từ nước ngoài hình thành các Công đoàn đoàn kết thong qua đó tổ chức lật đổ chế độ XHCN ở các nước. .. tại Tiệp Khắc, với sự hỗ trợ của bên ngoài, các đối tượng chống đối chế độ đã thành lập Phong trào Hiến chương 77 làm hạt nhân. Các cuộc "cách mạng đường phố" tại các nước vùng Trung Ðông - Bắc Phi thời gian qua cũng cho thấy vai trò của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các NGO, trong việc hỗ trợ các tổ chức XHDS lôi kéo, kích động quần chúng lật đổ chế độ.
Hiện nay, các nước, các tổ chức quốc tế, các NGO nước ngoài đang tìm mọi cách để hình thành, phát triển XHDS theo tiêu chí phương Tây ở Việt Nam, qua đó thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ XHCN bằng biện pháp "bất bạo động", "phi vũ trang". Hoạt động này nằm trong ý đồ thực hiện "tiến trình dân chủ ở Việt Nam" với mục đích lợi dụng XHDS để gây mất ổn định chính trị, tiến tới thay đổi chế độ như xảy ra tại các nước Ðông Âu, SNG và Trung Ðông - Bắc Phi thời gian qua. Báo cáo Khỏa lấp sự cách biệt: XHDS mới nổi tại Việt Nam của một tổ chức quốc tế cho rằng, các NGO Việt Nam và các tổ chức tại cộng đồng đã tạo ra một thách thức to lớn. Bản báo cáo khuyến nghị một số lĩnh vực cần quan tâm để thúc đẩy XHDS tại Việt Nam, như cải thiện môi trường xã hội, luật pháp và kinh tế cho các NGO, tăng cường năng lực các tổ chức xã hội cho việc thực hiện nghiên cứu và đánh giá các hoạt động của các tổ chức XHDS tại Việt Nam.
dân oan,chính luận, phản biện,anh ba sam,ba sam,ba sàm,dân oan,dân chủ,nhân quyền,tự do tôn giáo,ba sam,ba sàm,xuân diện,bùi hàng,việt hưng,dân oan,chủ quyền biển đảo,biểu tình,tuổi trẻ yêu nước,con người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam,Hồ chí Minh,bác Hồ,chính trị

Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, một số NGO nước ngoài rất quan tâm đến các tổ chức chính trị, xã hội ở nước ta và tìm cách xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ chức này để chuyển hướng hoạt động chính trị trong khi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đối lập. Thông qua các hoạt động như triển khai dự án, hỗ trợ, tài trợ, tổ chức hội thảo với các NGO Việt Nam, một số tổ chức nước ngoài đã cố gắng tìm hiểu nội bộ, xu hướng quan điểm của các NGO Việt Nam về sự lãnh đạo của Ðảng đối với tổ chức quần chúng, kích động sự thoát ly vai trò lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, cổ vũ quyền tự do lập hội theo tiêu chí phương Tây. Ngoài ra, một số tổ chức nước ngoài còn tài trợ tài chính cho một số NGO Việt Nam để hỗ trợ việc xuất bản, phát hành tài liệu nghiên cứu, văn bản luật nước ngoài nhằm tuyên truyền quan điểm, pháp luật phương Tây đến với công chúng Việt Nam một cách công khai.
Các tổ chức phản động nước ngoài cũng tìm cách phát triển XHDS tại Việt Nam để phục vụ ý đồ chống phá từ bên trong. Tổ chức Bảo vệ người lao động (của Trần Ngọc Thành tại Ba Lan) gia tăng hoạt động nhằm chuyển hướng hoạt động xâm nhập vào trong nước với ý đồ xây dựng các tổ chức công đoàn tự do. Tổ chức Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường đã tiến hành Ðại hội thanh niên sinh viên Việt Nam trên thế giới lần thứ V vào tháng 1-2008 tại Malaysia với chủ đề XHDS: dân chủ từ sức mạnh quần chúng với mục đích trao đổi để tìm cách cho ra đời một XHDS độc lập với chính quyền, tôn trọng nhân quyền, có các công đoàn độc lập, có tự do báo chí... Tại đại hội này, các đối tượng tham gia đã đề ra mục tiêu để tiến hành "cuộc cách mạng hòa bình" tại Việt Nam là phải xây dựng được một XHDS bền vững và muốn thay đổi xã hội thì không chỉ trên phương diện chính trị, mà còn trên các phương diện kinh tế, luật pháp, trong mỗi cộng đồng dân cư. Tại hội thảo Chuyển đổi Nhà nước Việt Nam: Các tác động lên Việt Nam và khu vực do các đối tượng bên ngoài tổ chức ở Hồng Công tháng 8-2008 đã tập trung bàn luận các nội dung: thách thức tự nhiên của XHDS đối với chế độ độc đảng ở Việt Nam; XHDS trong bối cảnh Việt Nam, sự trỗi dậy của XHDS qua việc tập trung vào hoạt động của Khối 8406 và Việt Tân. Qua đây cho thấy, các thế lực phản động bên ngoài rất quan tâm đến việc lợi dụng XHDS để thực hiện âm mưu lật đổ chế độ.
Ðáng chú ý là một số đối tượng cơ hội chính trị có quan điểm chống đối cực đoan đã lợi dụng một số tổ chức quần chúng hợp pháp để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn có nội dung đòi hỏi đưa Hiến pháp 1992 trở về Hiến pháp năm 1946, trưng cầu ý dân về Ðiều 4 cũng như toàn bộ Hiến pháp, lập Tòa án Hiến pháp, thúc đẩy XHDS và thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây, tư hữu hóa đất đai... Nếu thực hiện các nội dung này theo ý đồ của họ thì chế độ XHCN thực tế sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam. Ðây là phương thức đấu tranh công khai rất nguy hiểm, nếu không cảnh giác có thể sẽ giúp các thế lực thù địch lợi dụng các tổ chức XHDS để đưa ra những kiến nghị nhằm thay đổi thể chế, thay đổi hệ thống luật pháp XHCN bằng luật pháp dân chủ, tư sản.
XHDS chỉ là cái cớ để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta. Là những người con yêu nước chân chính hãy nhìn nhận đúng bản chất của nó, đừng mơ hồ, nhẹ dạ mà biến mình thành những kẻ lầm đường.
Vũ Thạch !
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

18 nhận xét

Viết nhận xét
19:54, 04/02/2013 XÓA

Các lực lượng phản động luôn âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng. Chính vì vậy, Đảng ta ngày càng phải quan tâm công tác tự phê bình và phê bình. Có như vậy dân mới tin vào Đảng. không để Đảng xa rời quần chúng

TRẢ LỜI
avatar
Bé Tập Tô
AUTHOR
09:47, 06/02/2013 XÓA

Đúng là cõng rắn cắn gà nhà. Đảng ta cho chúng có 1 cuộc sống tự do như ngày hôm nay, không báo đáp được thì thôi lại ra sưc chống đối

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:22, 06/02/2013 XÓA

Chúng muốn thành lập cái gọi là XHDS ư.
Không đời nào đúng là hão huyền mà.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:45, 06/02/2013 XÓA

NGO ?
Mình không hiểu tổ chức này nhưng những gì chúng quan tâm thì mình cũng có thể thấy rằng chúng chẳng tốt đẹp gì và cái mục đích hay hành động của chúng lại càng không.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:55, 06/02/2013 XÓA

Chúng muốn thay đổi chế độ thay đổi thể chế ư.
Không điều đó sẽ không thể và không ai cho nó xảy ra đâu.
Đúng là thật nực cười mà những mà gọi là XHDS ấy sặc mùi tư sản mà.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:03, 06/02/2013 XÓA

XHDS là điều tuyệt đối không thể và không được phép tồn tại vì bản chất nó là tư bản ,là tư sản mà.
Âm mưu của chúng quá thâm độc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:11, 06/02/2013 XÓA

Chúng muốn hợp pháp hóa XHDS ư.một cái tổ chức sặc mùi tư bản, với âm mưu xấu xa thì điều đó là không thể đâu.

TRẢ LỜI
avatar
22:29, 06/02/2013 XÓA

XHDS thử hỏi được bằng bao nhiêu phần của XHCN.

TRẢ LỜI
avatar
Tôi Là Tôi
AUTHOR
22:56, 06/02/2013 XÓA

Chúng làm những điều này là để mọi người biết chúng tồn tại trong cái xã hội này ý mà. Để biết rằng lũ ăn hại này có thể làm được như thế

TRẢ LỜI
avatar
19:11, 08/02/2013 XÓA

THật không thể tin được những kẻ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:09, 15/02/2013 XÓA

bọn phản động luôn âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng. phải cảnh giác.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:15, 15/02/2013 XÓA

chỉ là cái cớ để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta.

TRẢ LỜI
avatar
Em Còn Nhỏ
AUTHOR
17:57, 16/02/2013 XÓA

Vô công dồi nghề, học hành không đến nơi đến chốn phải dựa vào nguồn $ xấu của nước ngoài hả

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:17, 17/02/2013 XÓA

Phải luôn luôn tin tưởng vào Đảng, vào Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
Trieu Minh
AUTHOR
22:15, 17/02/2013 XÓA

dân ta luôn tin tưởng vào đảng ta nhưng đảng cũng phải có trach nhiệm lăng nghe ý kiên dân để các thế lực thù địch k có gì để phá vỡ sự gắn bó giữa đảng và dân

TRẢ LỜI
avatar
Trung kien
AUTHOR
22:24, 17/02/2013 XÓA

XHDS là cái quoái j đấy làm sao nó có thể thực hiện trên đất nướ ta được thât vô lý

TRẢ LỜI
avatar
Phong kiều
AUTHOR
22:27, 17/02/2013 XÓA

đảng sẽ mãi mãi tồn tại khi đảng nhân được sự tin tưởng từ nhan dân

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:26, 26/02/2013 XÓA

Con người Việt Nam dù đi đâu về đâu thì vẫn là con người Việt Nam. Ấy vậy mà có kẻ lại bô bô lên rằng: "Tôi thật nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài"

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon