Góp ý sửa đổi Hiến pháp cần có cái tâm

22:53 48 Comments


Tác giả : Hà Sơn

Hiến pháp là ngôi nhà chung bảo vệ nhân dân. Ngôi nhà có thể giúp con người che mưa, che nắng, giúp cho ta có cuôc sống thêm phần êm ấm. Hiến pháp cũng vậy, Hiến pháp sinh ra là để theo sát và bảo vệ nhân dân. Chính vì vậy, góp ý và xây dựng Hiến pháp thì bước đầu tiên là phải xuất phát từ cái tâm của mình, cái tâm của người góp ý, xây dựng có sáng thì Hiến pháp được xây dựng mới xứng đáng là ngôi nhà bảo vệ nhân dân; ngược lại, cái tâm trong người góp ý mà đen tối thì Hiến pháp được xây lên cũng chẳng khác nào một ngôi nhà dột nát.

Góp ý sửa đổi Hiến pháp cần có cái "tâm"

Góp ý sửa đổi Hiến pháp cần có cái "tâm"
Ai cũng có quyền tham gia sửa đổi Hiến pháp nhưng điều quan trọng là ý kiến góp ý đó như thế nào? Liệu ý kiến đó đã nghĩ cho toàn dân, cho đất nước hay chưa, hay chỉ nghĩ cho một cá nhân, một bộ phận nhất định nào đó? Việc sửa đổi Hiến pháp đa số các ý kiến đóng góp của nhân dân đều xuất phát từ cái tâm trong sáng, từ ý thức trách nhiệm của mình đối với đất nước. Tuy nhiên cũng không ít kẻ đang lợi dụng “cơ hội” sửa đổi Hiến pháp để đưa ra những luận điệu gọi là góp ý nhưng thực chất là muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, Nhà nước ta, đi ngược lại với sự phát triển của đât nước. Những kẻ biến thái, những phần tử cơ hội, cực đoan hay những kẻ “nợ máu” của dân tộc không có luận điều gì xa lạ ngoài mấy luận điệu suốt ngày dựa vào cái “dân chủ quá trớn” để đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi nước ta chuyển sang đa nguyên đa đảng; đòi tam quyền phân lập; đòi phi chính trị quân đội… những luận điệu trên của chúng có thực sự xuất phát từ sự mong muốn đất nước phát triển? Hay đó là cái tâm đen tối của chúng, hay đó là hành động của những kẻ suy thoái và cuối cùng là vì cái lợi ích riêng của chúng?
Chúng luôn muốn xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp của nước ta, tức là luôn muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Công sản Việt Nam. Tuy nhiên chúng đã quên hay nhắm mắt để quên đi sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp thực sự là một điều sai lầm. Ai còn nhớ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như thế nào? Khi đât nước đang lầm than, chịu cảnh nô lệ, không một Đảng nào đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vậy là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời để đảm nhận sứ mệnh lịch sử đó. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa non sông đất nước thu về một mối; suốt hơn 80 năm qua Đảng vẫn luôn miệt mài, kiên trì xây dựng đất nước độc lập tự chủ; Đảng luôn cho thấy mình là người công bộc thực sự của nhân dân, trong Điều lệ Đảng cũng đã ghi: Ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng không còn lợi ích nào khác. Đảng là đại diện cho ý chí cho toàn dân, lấy dân làm gốc. Hà cớ gì lại đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng khi Đảng đang hết lòng vì nước vì dân? Xét cho cùng không thể bỏ Điều 4 Hiến pháp.
Đa nguyên đa đảng? Một nhà nước như đất nước ta mà nhiều đảng lãnh đạo, cùng “tranh quyền đoạt vị” có nên không, một nhà nước cũng như một mái nhà, người lãnh đạo là những viên ngói, một mái nhà mà dùng nhiều loại ngói khác nhau thì chắc chắn ít nhiều mái nhà đó cũng sẽ dột nát mà thôi. Ai dám đảm bảo khi nhiều đảng đứng lên tranh cầm quyền, an ninh đất nước được đảm bảo? Ai đảm bảo đất nước ta thống nhất ý chí cùng một lòng khi có quá nhiều đường đi khác nhau? Nên nhớ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta luôn được thế giới đánh giá là một đất nước an ninh ổn định bậc nhất. Đa đảng rồi liệu có đảng nào đứng ra bảo vệ lợi ích cho toàn dân hay chỉ đứng ra bảo vệ lợi ích cho cá nhân mình. Bảo vệ lợi ích chung cho toàn dân Việt Nam chỉ có thể Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong tình hình đất nước ta hiện nay, đa nguyên đa đảng chỉ làm cho những kẻ cơ hội lợi dụng thao túng đất nước, chỉ tổn làm cho những kẻ “dân chủ quá trớn” ngang nhiên lộng hành làm rối ren đất nước mà thôi.
Lực lượng vũ trang của ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Đảng ta cũng là đảng của nhân dân, lợi ích của nhân dân cũng chính là lợi ích của đảng. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tức là khi đó lực lượng vũ trang đứng ngoài đảng, liệu còn có sự thống nhất giữa ý chí và hành động? Đảng và lực lượng vũ trang đều cùng chung mục đích, chung lý tưởng lẽ nào lại tách biệt nhau? Hãy nhìn các nước trên thê giới khi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang ra sao? Ít nhiều đều có xung đột và cuối cùng thì những đất nước đó cùng có chung đặc điểm là tình hình bất ổn định. Việt Nam chúng ta còn nghèo nhưng điều tạo nên sức mạnh quân sự Việt Nam không phải vì chúng ta có vũ khí hiện đại mà bởi vì đất nước ta trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí. Cơ sở nào để lực lượng vũ trang phi chính trị hóa. Một khi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thì đó là điều kiện thuận lợi cho các thế lực tấn công, chia rẽ nội bộ giữa nhân dân, Đảng và lực lượng vũ trang, và đây cũng là sự bất lợi đối với an ninh quốc gia Việt Nam chúng ta.
Thế mới biết việc góp ý sửa đổi Hiến pháp phải cần có chữ tâm trong sáng. Một ý kiến sai lầm sẽ là điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng tấn công. Tóm lại đối với đất nước ta hiện nay sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhưng cái tâm trong sáng của người tham gia ý kiến sửa đổi Hiến pháp luôn ý thức được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản gắn liền với vận mệnh của đất nước.Theo Blog Tiếng nói của dân

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Độc đáo ngôi nhà có mái đắp hình bản đồ Việt Nam

20:47 35 Comments

Một ngôi nhà được xây dựng bằng đất đỏ Bazan với thiết kế ấn tượng vừa mới ra đời ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt. Bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được đắp nổi trên mái nhà.
Dưới đây là một số hình ảnh về ngôi nhà đặc biệt đó :

Độc đáo ngôi nhà có mái đắp hình bản đồ Việt Nam

Độc đáo ngôi nhà có mái đắp hình bản đồ Việt Nam

Độc đáo ngôi nhà có mái đắp hình bản đồ Việt Nam

Độc đáo ngôi nhà có mái đắp hình bản đồ Việt Nam


 Theo Quê Hương OnlineTre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Độc đáo ngôi nhà có mái đắp hình bản đồ Việt Nam

20:47 13 Comments

Một ngôi nhà được xây dựng bằng đất đỏ Bazan với thiết kế ấn tượng vừa mới ra đời ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt. Bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được đắp nổi trên mái nhà.
Dưới đây là một số hình ảnh về ngôi nhà đặc biệt đó :

Độc đáo ngôi nhà có mái đắp hình bản đồ Việt Nam

Độc đáo ngôi nhà có mái đắp hình bản đồ Việt Nam

Độc đáo ngôi nhà có mái đắp hình bản đồ Việt Nam

Độc đáo ngôi nhà có mái đắp hình bản đồ Việt Nam


 Theo Quê Hương OnlineTre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Những kỷ lục về biển đảo Việt Nam

20:34 10 Comments

Năm 2012, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức công bố 9 kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực biển và hải đảo. Nhằm giúp kiều bào ta ở nước ngoài hiểu và tự hào hơn về đất nước, về biển đảo Việt Nam, Quê Hương xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

1. Bãi biển Trà Cổ - Bãi biển dài nhất
Bãi biển Trà Cổ thuộc tỉnh Quảng Ninh nằm ở cực Đông Bắc của Tổ quốc, nơi giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nằm cách trung tâm thành phố Móng Cái 9 km đường bộ, Trà Cổ là rìa bên ngoài của một đảo bồi tự nhiên do tác động của sóng và dòng biển ven bờ tạo thành, nên cảnh quan biển nơi đây rất nên thơ và hấp dẫn.


Bãi biển Trà cổ kéo dài từ Sa Vĩ đến Mũi Ngọc

Bãi biển Trà cổ kéo dài từ Sa Vĩ đến Mũi Ngọc

Bãi biển Trà Cổ là bãi biển dài nhất Việt Nam với chiều dài 17 km, diện tích khoảng 170 hecta cong hình vành khuyên, trải từ Mũi Gót phía Bắc đến Mũi Ngọc ở phía Nam. Bên cạnh đó, Trà Cổ còn là bãi biển đầu tiên trên bản đồ đất nước, gần biên giới nhất, có nhiều địa danh du lịch nhất, nguyên sơ nhất, lãng mạn nhất... Cát ở đây mịn và chặt, khi nước thủy triều rút xuống, bãi cát phẳng, mịn chắc và mượt. Bãi biển thoai thoải, nước biển trong xanh, sạch sẽ, được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam.
2. Vịnh Hạ Long - Vịnh có nhiều đảo nhỏ nhất
Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở bờ tây Vịnh Bắc Bộ, diện tích 1.553 km2, gồm 1.969 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó 95% là các đảo đá vôi. Vịnh Hạ Long là nơi tập trung đa dạng sinh học cao với những hệ sinh thái điển hình như hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái rừng cây nhiệt đới... cùng với hàng ngàn loài động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng.


Vịnh Hạ Long - Một trong những Kỳ quan Thế Giới

Vịnh Hạ Long - Một trong những Kỳ quan Thế Giới

Năm 1994, UNESCO đã chính thức công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản Thiên nhiên thế giới. Đến năm 2000, Vịnh Hạ Long tiếp tục được UNESCO công nhận lần thứ hai là Di sản thế giới về các giá trị địa chất, địa mạo và lịch sử văn hóa. Năm 2012, Vịnh Hạ Long vượt qua 440 địa danh trên khắp hành tinh trở thành 1 trong 7 địa danh nhận được lượng phiếu bầu chọn cao nhất tại cuộc bầu chọn 7 Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do New Open World tổ chức.
3. Tam Giang - Cầu Hai - Đầm phá lớn nhất
Tam Giang - Cầu Hai (thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế) là hệ đầm phá lớn nhất và tiêu biểu nhất của Việt Nam, với diện tích mặt nước rộng 21.600 hecta, chiếm 48,2% tổng số diện tích mặt nước các đầm phá ven bờ Việt Nam. Về quy mô, Tam Giang - Cầu Hai là đầm phá lớn nhất ở Đông Nam Á và thuộc loại lớn trên thế giới.
Bình minh trên phá Tam Giang – Cầu Hai
Bình minh trên phá Tam Giang – Cầu Hai
Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai dài 68 km, rộng nhất là 8 km, hẹp nhất là 0,6 km, có độ sâu trung bình 1,5 - 2m và được chia thành ba phần: phía bắc là phá Tam Giang, ở giữa là An Truyền, Thủy Tú và phía nam là đầm Cầu Hai. Vực nước có thể tích trung bình 300 triệu m3, khi có mưa lũ lên đến trên 400 triệu m3. Vực nước đầm phá thông với biển qua hai cửa Tư Hiền (phía nam) và Thuận An (phía bắc). Hai phía đầm phá phát triển các thềm, bãi cao 2-4 m cấu tạo bằng cát, bột cát. Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có khoảng 900 loài sinh vật, đặc biệt có 7 loài cỏ biển, 7 loài thực vật ngập mặn, 230 loài cá và 73 loài chim nước.
4. Cát Bà - Quần đảo có nhiều đảo nhất
Quần đảo Cát Bà bao gồm 367 hòn đảo lớn, nhỏ, nằm ở phía Nam Vịnh Hạ Long và ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Quần đảo cách trung tâm thành phố Hải Phòng 30 km và cách thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 25 km. Đảo lớn nhất của quần đảo là đảo Cát Bà (còn gọi là đảo Ngọc).
Một góc quần đảo Cát Bà
Một góc quần đảo Cát Bà
Quần đảo Cát Bà có đa dạng sinh học cao, có rừng mưa nhiệt đới trên đảo đá vôi, rừng ngập mặn, các rạn san hô, thảm rong - cỏ biển, hệ thống hang động, tùng áng, là nơi hội tụ đầy đủ các giá trị bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm các yêu cầu của khu dự trữ sinh quyển thế giới theo quy định của UNESCO. Ngày 02/12/2004, Cát Bà đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
5. Trường Sa - Quần đảo xa bờ nhất
Quần đảo Trường Sa nằm giữa Biển Đông về phía Đông Nam nước ta, phía Bắc là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, phía đông giáp biển Philippines, phía nam giáp biển Malaysia, Brunei và Indonesia. Trung tâm quần đảo Trường Sa cách Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) 243 hải lý, cách Vũng Tàu 440 hải lý. Quần đảo Trường Sa gồm trên 100 hòn đảo nhỏ và bãi san hô với diện tích vùng biển rộng khoảng 180.000 km2.
Quần đảo Trường Sa nhìn từ trên cao
Quần đảo Trường Sa nhìn từ trên cao
Quần đảo Trường Sa án ngữ đường hàng hải quốc tế nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, giữa Châu Âu, Châu Phi, Trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật Bản, giữa các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á, một tuyến đường huyết mạch có lưu lượng tàu thuyền tấp nập vào hàng thứ 2 trên thế giới (chỉ sau Địa Trung Hải). Trung bình mỗi ngày có từ 250 đến 300 tàu biển các loại đi qua Biển Đông.
6. Cụm đảo Hòn Khoai - Cụm đảo gần xích đạo nhất
Cụm đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, gồm năm đảo nhỏ và rất nhỏ: Hòn Khoai, hòn Sao, hòn Gò, hòn Đồi Mồi và hòn Đá Lẻ. Cụm đảo nằm ở vĩ độ thấp nhất so với phần đất liền và nằm giữa biển trên thềm lục địa, nên khí hậu có tính chất nhiệt đới gió mùa cận xích đạo và tính hải dương: nóng quanh năm, nền nhiệt cao (tổng lượng nhiệt trong năm hơn 9000oC với nhiệt độ không khí trung bình năm là 26,7oC) rất ít thay đổi trong ngày và trong năm; lượng mưa khá nhiều (trung bình năm đạt 2078mm) và phân hóa theo hai mùa rõ rệt. Hòn Đá Lẻ thuộc cụm đảo Hòn Khoai, được lấy làm điểm chuẩn của đường cơ sở (điểm A2, tọa độ 8o22’8” độ vĩ Bắc và 104o52’4” độ kinh Đông) dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam (Tuyên bố ngày 12/11/1982 của Chính phủ Việt Nam).
Một góc đảo Hòn Khoai
Một góc đảo Hòn Khoai
Với vị trí đặc biệt, cụm đảo Hòn Khoai có tiềm năng phát triển kinh tế biển, đảo với dịch vụ hàng hải, dịch vụ đánh bắt hải sản, nuôi trồng hải sản, du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học.
7. Phú Quốc - Hòn đảo lớn nhất
Đảo Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất trong hệ thống hải đảo của Việt Nam với diện tích 561km2. Đảo Phú Quốc nằm trấn giữ ở phía đông bắc Vịnh Thái Lan, ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đảo có dạng hình tam giác, chiều theo phương bắc - nam dài 50km, chiều theo phương Đông - Tây dài 27km ở phần bắc đảo, đảo thót hẹp dần về phía nam.
Đảo Phú Quốc với những bãi biển dài, cát trắng mịn màng
Đảo Phú Quốc với những bãi biển dài, cát trắng mịn màng
Đảo Phú Quốc có vị trí tiền tiêu - biên giới, là tiền đồn vững chắc trong bảo vệ quốc phòng - an ninh, là nơi có lợi ích trong phát triển kinh tế cửa khẩu, vùng biên, giao thương quốc tế.
8. Khu bảo tồn biển Nam Yết - Khu bảo tồn biển Việt Nam lớn nhất
Khu bảo tồn biển Nam Yết thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có tổng diện tích là 35.000 ha, trong đó diện tích biển là 20.000 ha và toàn bộ diện tích đảo rạn san hô Nam Yết 15.000 ha.
Khu bảo tồn biển Nam Yết
Khu bảo tồn biển Nam Yết
Giống như toàn vùng biển Trường Sa, Khu bảo tồn biển Nam Yết là bãi đẻ của nhiều sinh vật biển, gồm cả các loài thú biển; đây cũng là nơi làm tổ của các loài chim và rùa biển. Vùng biển cụm đảo Nam Yết có tầm quan trọng kinh tế đối với nghề đánh bắt hải sản xa bờ. Ngoài ra, nó còn có giá trị pháp lý đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia về mặt lãnh thổ và tài nguyên môi trường.
9. Huyện đảo Lý Sơn - Huyện đảo có mật độ dân số cao nhất
Huyện đảo Lý Sơn là huyện đảo tiền tiêu nằm ở ngoài khơi vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi 45km về phía Đông Bắc, cách cảng nước sâu Dung Quất 36km về phía Đông. Huyện đảo bao gồm đảo Lý Sơn (còn gọi là Cù Lao Ré hoặc đảo lớn), cù lao Bờ Bãi và hòn Mù Cu.
Một phần huyện đảo Lý Sơn nhìn từ ngọn Hải Đăng trên biển
Một phần huyện đảo Lý Sơn nhìn từ ngọn Hải Đăng trên biển
Huyện đảo Lý Sơn có tổng diện tích đất là 9,97km2, dân số là 18.223 người (năm 2009). Mật độ dân số của huyện là 1.888 người/km2, đây là huyện đảo có mật độ dân số cao nhất trong 12 huyện đảo của Việt Nam. Đi khắp đảo, du khách có thể bắt gặp nhiều đình, miếu, chùa chiền, lăng mộ. Và, đặc biệt hơn nữa là dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chămpa qua các cuộc khai quật ở suối Chình, xóm Ốc.

Theo Quê Hương OnlineTre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Mứt táo Trung Quốc nghi có hạt nhựa

15:59 126 Comments
Kiểm tra hai thùng mứt có xuất xứ từ Trung Quốc, cơ quan chức năng ở Cần Thơ phát hiện bên trong quả táo là những hạt nhựa cứng.
Chiều 5/2, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mở niêm phong nhiều lô hàng nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc để kiểm tra trước sự chứng kiến của nhiều cơ quan hữu quan.

Mứt táo Trung Quốc nghi có hạt nhựa

Hạt nhựa màu xanh đậm bên trong quả táo làm mứt.

Trong đó, ngoài thùng mủ gòn khô khi ngâm vào nước cho ra màu đỏ đục nghi tẩm nhiều hóa chất còn có 2 thùng mứt táo ướp màu xanh và vàng. Bên trong mỗi quả táo có hạt làm bằng nhựa cứng được cho là có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Đây là lô hàng được đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện trước đó một ngày tại doanh nghiệp kinh doanh bánh mứt trên đường Đinh Công Tráng, phường Xuân Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ) do ông Nguyễn Văn Tâm (32 tuổi) đứng tên chủ sở hữu.
Nhà chức trách tiến hành lấy mẫu gửi giám định để làm cơ sở xử lý.

Theo VnExpressTre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Hạt dưa, hạt hướng dương Trung Quốc chứa chất gây teo não

15:54 124 Comments
Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa phát hiện chất nhôm và bột talc trong một số loại hạt khô như hạt dưa, hạt hướng dương, có thể gây teo não và ung thư.

Đây là hai loại hạt khô được dùng phổ biến vào dịp đầu năm mới. Cơ quan chức năng tại tỉnh Tô Châu đã lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên 7 loại hạt hướng dương, hạt dưa được bán trên thị trường. Kết quả phát hiện cả 7 loại đều chứa hàm lượng nhôm, phèn chua và bột talc.

Hạt dưa, hạt hướng dương Trung Quốc chứa chất gây teo não

Một cơ sở sản xuất hạt hướng dương tại Trung Quốc. Ảnh: Xihuanet


“Chúng tôi không thể kiểm tra hàm lượng các chất trong các loại hạt, bởi vì hiện tại phèn chua (chứa nhôm) và bột talc( chứa kẽm) hoàn toàn không có trong danh sách các hạng mục kiểm duyệt đối với hạt và quả hạch. 
Hơn nữa những chất này không được coi là chất phụ gia", ông Đinh Hồng Lưu, chủ nhiệm phòng Lý - Hóa nghiệm kiểm tra chất lượng thành phố Tô Châu cho biết.Các loại hạt này không phải là hàng giả, nhưng chưa từng được các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra cho tới khi một người dân mua 7 loại hạt hướng dương, hạt dưa ở siêu thị và ở các cửa tiệm thông thường, sau đó gửi đi kiểm duyệt.
Các nhà sản xuất cho nhôm, bột talc vào sản phẩm là để bảo quản được lâu, giữ cho hạt giòn, bóng đẹp và thơm ngon.
Lượng nhôm vào cơ thể quá lớn sẽ khó đào thải ra ngoài, ảnh hưởng đến tế bào não, tế bào thần kinh, dẫn đến suy giảm trí nhớ, nghiêm trọng hơn sẽ làm teo não, đãng trí, ung thư. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến các cơ quan như gan, phổi, hệ xương, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai.
Thông tin được lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn, trang sức khỏe khiến người tiêu dùng hoang mang, lo sợ. Các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành kiểm định đại trà những sản phẩm hạt khô được sản xuất và bày bán trên trị trường, đặc biệt tại thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh.
Theo VnExpressTre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Lịch sử gửi Lê Vũ Cát Đằng

20:53 18 Comments
Tác giả : Hà Sơn

Xem thêm bài viết về chủ đề này tại đây


Tôi không biết Lê Vũ Cát Đằng khi viết bức thư gửi cô giáo của mình (bức thư nói về cuộc chiến tranh giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Mỹ) có nghĩ về những người đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược để giử vững độc lập tự do cho tổ quốc Việt Nam hay không. Tôi không biết bức thư đó có xuất phát từ chính trái tim của mình hay không hay là vì động cơ mục đích khác. Nhưng cần cái gì thì lịch sử cần trung thành và chân thật phải không Lê Vũ Cát Đằng? Đế quốc Mỹ đã xâm lược Việt Nam, đó là sự thật mà ngay cả công dân Mỹ cũng phải công nhận. Vậy mà  Lê Vũ Cát Đằng lại đưa vào cái gọi là “thế giới quan mà kiến thức mà em tích lũy được” của mình để ngông cuồng phản bác lại lịch sử và cho rằng : “Mỹ không phải xâm lược Việt Nam”.

Lịch sử gửi Lê Vũ Cát Đằng

         Thế giới quan của Lê Vũ Cát Đằng có vẻ thật mù mờ và mơ hồ. Tôi cũng hi vọng Lê Vũ Cát Đằng đang mơ còn nếu Lê Vũ Cát Đằng không mơ thì tôi hy vọng sau khi đọc bài viết nay của tôi thì Lê Vũ Cát Đằng tự biết ăn năn hối lỗ mà đên bên mộ các anh hùng liệt sỹ (đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ) một nén hương rồi gánh lấy chữ bất trung, bất hiếu và bất nghĩa phải không Lê Vũ Cát Đằng?
Lịch sử Việt Nam không phải là lịch sử của Hàn Quốc hay Nhật Bản. Nhìn lịch sử Hàn Quốc hay Nhật Bản để cho rằng là “thế giới quan mà em tích lũy được” để áp dụng vào Việt Nam liệu có quá phi lý không Lê Vũ Cát Đằng? Có khi nào  vật liệu xây dựng ngôi nhà trên đất liền lại đem xây dựng đất liền giữa biển khơi?
         Có thật “Mỹ không xâm lược Việt Nam” Lê Vũ Cát Đằng? Tội ác chiến tranh mà đế quốc Mỹ gây ra cho dân tộc Việt Nam không chỉ có sử sách Việt Nam ghi lại, người Việt Nam kể lại mà quan trọng hơn là lịch sử thế giới cũng ghi lại, nhân dân thế giới cũng biết và người dân Mỹ cũng thừa nhận. Sau khi thực hiện kế hoạch xâm lược Việt Nam, ngăn cản Việt Nam thống nhất. Năm 1964, Mỹ khởi đấu cho chiến dịch sử dụng hóa chất trong chiến tranh Việt Nam, trong 10 năm tiên hành cái gọi là chiến dịch, Mỹ đã trút xuống lãnh thổ Việt Nam 80 triệu lít chất độc hóa học và hậu quả cho đến ngày nay ước tính có khỏang 8,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam, đi-ô-xin không có cảm giác gì sao Lê Vũ Cát Đằng? Đó là nói về việc Mỹ sử dụng chất độc hóa học còn nói về chiến tranh Mỹ sử dụng bom đạn thì người chưa hẳn quên được cuộc thảm sát của Mỹ diển ra vào ngày 16/3/1968 tạ thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tinh tỉnh Quảng Ngãi, cuộc thảm sát mà theo nguồn tin của Mỹ là đã có 347 người bị giết hại. Cuộc thảm sát đó đã khiến chuẩn úy Hugh Thompson – phi công lái trực thăng OH-23  thuộc đại đội C, tiểu đoàn ,trung đoàn 4, lữ đoàn bộ binh số 11, sư đoàn Americal thuộc lục quân Hoa Kỳ phải thốt lên rằng: “có thể nói đa phần lính của quân đội tôi không coi dân Việt Nam là người” . Qua sự việc này thì đế quốc Mỹ đến xâm lược hay giúp đỡ Việt Nam đây Lê Vũ Cát Đằng? Giúp dân Việt Nam bằng cách giết người Việt Nam và đổ cả 80 lít chất độc hóa học xuống Việt Nam đó sao? Hậu quả của cuộc chiến tranh mà Mỹ  để lại cho Việt Nam là vô cùng nặng nề. Đó là cướp đu sinh mạng của 4 triệu người dân Việt Nam, có khoảng 1,1 triệu quân nhân Việt Nam chết và mất tích. Liệu có đau lòng hay không  nếu như trong số người bị đế quốc Mỹ xả sung và ném đạn đó lại có người thân của mình hả Lê Vũ Cát Đằng ? Liệu có thể vui khi người thân mình bị nhiễm chất độc do Mỹ xả xuống và người thân đó lại sinh ra những đứa con tật nguyền?
         Đã là người thì ai cũng phải sống bằng con tim và lý trí của mình, biết yêu thương đúng không Lê Vũ Cát Đằng? Ngay những người lính Mỹ tham gia cuộc chiến này đến giờ vẫn luôn bị ám ảnh trong tội lỗi, biết bao người lính ấy đã quay lại Việt Nam đẻ nói một lời xin lỗi và khi ấy họ đã khóc, khóc vì tội lỗi mà mình đã gây ra cho dân tộc Việt Nam. Ngay những người lính này cũng thừa nhận đó là cuộc chiến mà đé quốc Mỹ đã xâm lược Việt Nam vậy thì tại sao lại phủ nhận sạch trơn lịch sử thế hả Lê Vũ Cát Đằng?
       Đế quốc Mỹ đã xâm lược Việt Nam và chúng đã cướp đi biết bao sinh mạnh của người dân Việt Nam. Đứng trước cảnh tượng đó biết bao người yêu chuộng hòa bình thế giới đã lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam và có lẽ dấu ấn của sự phản đối đó là hình ảnh “ ngọn đuốc sống “ mang tên Norman Morrison, chiều ngày 02/11/1965, ông đã đến sát lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ quốc phòng Mỹ rồi tự thiêu. Ngọn lửa bùng lên như một thông điệp của người dân Mỹ đòi chấm  dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
       Đất nước Việt Nam nghèo đói như vẫn đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược vì sao? Vì lòng yêu nước, căm thù giặc và bằng trí tuệ của người Việt Nam. “Lịch sử chân thành khi con người chân thật” đúng không Lê Vũ Cát Đằng?Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Thương lái Trung Quốc mua cả cây không tên

19:41 24 Comments

Có một chợ biên giới, người Mông khi sang buôn bán thường được các thương lái Trung Quốc cho xem một tờ giấy có hình ảnh một loại cây nào đó và bảo “tôi cần tìm loại cây này, cây kia”.

Một dự án bảo tồn được Trung tâm An toàn & Đa dạng Sinh học (Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật VN) thực hiện từ năm 2000 để giữ gìn nguồn gene 17 loài cây quý hiếm trên vùng đá vôi ở cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang). Chỉ tiếc, bảo tồn không theo kịp sự khai thác quá mức khiến nhiều nguồn gene quý có nguy cơ biến mất.

Cây mật gấu còn lại tại nơi thực hiện dự án "Bảo tồn và phát triển nguồn gene quý hiếm của hệ sinh thái núi đá vôi ở xã Thài Phìn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang".

Cây mật gấu còn lại tại nơi thực hiện dự án "Bảo tồn và phát triển nguồn gene quý hiếm của hệ sinh thái núi đá vôi ở xã Thài Phìn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang".


Cây mật gấu, tiếng địa phương gọi là ke ních. Trong sách, nó có tên mã hồ, có trong sách đỏ VN 2007 ở hạng mục nguy cấp (EN). Là cây thuốc quý hiếm dùng để chữa kiết lỵ, tiêu chảy, viêm gan, vàng da, mấy năm nay, mật gấu bị khai thác mạnh làm thương phẩm ở Thài Phìn Tủng và các xã lân cận.
Loại cây bụi có chiều cao 2-4 mét, hoa màu vàng này chỉ mọc trên núi đá. Bà con chặt rồi bó, bán cho thương lái với giá rất rẻ cả bó trăm cây có khi chỉ được 20 nghìn đồng.
Tuy nhiên, đời sống của người Mông ở Thài Phìn Tủng và các xã lân cận rất khó khăn. “Chẳng được bao nhiêu tiền nhưng không mất vốn nên bà con vẫn làm”, anh Phùng Mý Cở (Phó chủ tịch UBND xã Thài Phìn Tủng), nói.
Trên đường từ Quản Bạ đến Đồng Văn (Hà Giang), chúng tôi gặp vài cửa hàng có bán cây mật gấu sấy khô. Một gói cây mật gấu sấy khô, nặng 0,5 kg có giá 50-80 nghìn đồng.
Theo TS Lê Trần Chấn, Giám đốc Trung tâm An toàn&Đa dạng Sinh học, cây mật gấu có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn. Trên các núi đá tai mèo ở Thài Phìn Tủng và các xã lân cận, không dễ kiếm được loài cây có hoa vàng, thân bụi này.
Dẫn chúng tôi leo lên khu vực dự án bảo tồn cây quý của TS Chấn, anh Phùng Mý Cở bảo :Mật gấu được thu mua mạnh khoảng một năm nay. Giờ thì hết rồi.Chỉ còn gặp cây mật gấu ở khu bảo tồn này thôi”.
Cây không tên cũng trụi
Đi dọc các sườn núi đá tai mèo của Đồng Văn, chúng tôi thấy còn trơ lại nhiều gốc cây bụi. Anh Cở cho hay, cách xã Thài Phìn Tủng gần 35km, có một chợ biên giới, người Mông khi sang đó buôn bán thường được các thương lái Trung Quốc cho xem một tờ giấy có hình ảnh một loại cây nào đó và bảo “tôi cần tìm loại cây này, cây kia.
Không chỉ các loại cây, một số loại củ mọc trong những khe đá cũng được thu mua thời gian gần đây. Hầu hết các loại cây này đều được thương lái thu mua với giá rất rẻ.
Thương lái Trung Quốc mua cả cây không tên
Trên địa bàn các xã của huyện Đồng Văn còn nhiều loại cây đặc biệt quý hiếm như thông bắc đỏ, dẻ tùng sọc nâu, hoàng đàn rủ, đỉnh tủng, thiết sam giả lá ngắn, thiết sam núi đá, du sam đá vôi, hà thủ ô đỏ, bảy lá một hoa, thông năm lá pà cò.
Tất cả các loại cây này đều nằm trong sách đỏ VN. Có cây nằm trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Phần lớn các loài này cũng nằm trong danh mục của Nghị định 32 32/2006/NĐ-CP ngày 30.3.2006 về Quản lý thực vật rừng động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
Chẳng hạn thông năm lá pà cò thuộc nhóm IA, bị nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại; đỉnh tủng thuộc nhóm II của Nghị định 32 bị hạn chế khai thác sử dụng vì mục đích thương mại.
Trong khi đó, địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác, buôn bán các loại cây quý hiếm. Nếu bắt được người khai thác, buôn bán các loại cây thì cũng chỉ nhắc nhở. Nếu là cây to thì còn dựa trên cơ sở đường kính để xử phạt.
Với các loại củ, quả nhỏ thì chỉ biết tuyên truyền, vận động không được khai thác cây bán sang Trung Quốc nữa. Chỉ biết làm vậy. “Dân mình nghèo, thấy cái gì bán được là bán thôi”, anh Cở nói.
GS.TS Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam, cho hay việc tận thu, khai thác các nguồn gene quý hiếm sẽ đánh mất các giá trị không thể tính bằng tiền.
“Khai thác quá mức dẫn đến cạn kiệt nguồn gene quý hiếm giống như ở Đồng Văn không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học mà cả kinh tế, môi trường, trong đó có những giá trị tích lũy không thể tính bằng tiền”.
Theo Internet

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Thương lái Trung Quốc tàn sát cây quý Việt Nam (Kỳ 1)

19:33 12 Comments

Nghe tin ở tỉnh Hà Giang, nhiều loại cây quý hiếm đang bị thương lái Trung Quốc thu mua ồ ạt, chúng tôi tìm đến đây thì được biết nhiều loài quý hiếm có trong Sách Đỏ VN đã bị khai thác “triệt để”.


Kỳ 1: Đào sạch thông tre lá ngắn
Thài Phìn Tủng là một trong những xã của huyện Đồng Văn từng có nhiều cây thông tre lá ngắn. Loại cây quý hiếm đang bị khai thác ồ ạt để bán cho thương lái Trung Quốc.
Một tháng trước Tết Quý Tỵ, đến nơi đấy hỏi mua cây chư – pẩy – đơ (tiếng Mông của thông tre lá ngắn), chúng tôi nhận được những cái lắc đầu. Một người Mông ngoài bốn mươi tuổi nói: “Giờ không còn nữa đâu. Bên kia (chỉ sang Trung Quốc) trả tiền cao, mua hết rồi. Chặt được một cây thông là có tiền triệu đấy. Đủ ăn cả năm đấy”.
Thương lái Trung Quốc tàn sát cây quý Việt Nam , Cây thông tre lá ngắn

Cây Thông tre lá ngắn
Thông tre lá ngắn được mua nhiều từ đầu năm 2012, rộ nhất là vào khoảng giữa năm. Theo anh Phùng Mý Cở, Phó Chủ tịch UBND xã Thài Phìn Tủng, cây thông tre lá ngắn từng xuất hiện khá nhiều ở vùng núi đá tai mèo của Thài Phìn Tủng cũng như các xã lân cận của huyện Đồng Văn.
Thương lái Trung Quốc thu mua loại cây này từ vài năm trước nhưng giá khá thấp. Năm 2012, giá thu mua tăng đột biến khiến mọi người ồ ạt khai thác.
“Họ chỉ mua những cây đã trưởng thành. Cây to bằng cái phích là bán được 10 triệu đồng rồi. Cây nhỏ hơn cũng được năm triệu. Mới đây, một cây chư phẩy đơ ở huyện Yên Minh đường kính vài chục cm bán được trăm triệu”, anh Cở nói.
Không chỉ ở Thài Phìn Tủng, các xã lân cận như Sà Phìn, Tả Phìn, Sính Lủng (huyện Đồng Văn) cũng diễn ra cảnh tương tự. Nhiều đối tượng còn ăn trộm thông tre lá ngắn của nhà khác để bán cho thương lái Trung Quốc.
Có gia đình sống trên núi, cạnh nhà có cây thông tre lá ngắn chưa kịp đào thì trộm đã đào mất. Có thời điểm các chuyến xe chở gốc thông tre lá ngắn thường xuyên đi qua quốc lộ 4C trên địa bàn xã.
Không rõ mục đích thu mua
Ban đầu họ dùng ô tô thu mua. Sau khi kiểm lâm vào cuộc, tiến hành bắt giữ thì họ đi vào ban đêm. Kiểm lâm bắt giữ ban đêm thì họ lại dùng xe máy để vận chuyển.
Thương lái Trung Quốc tàn sát cây quý Việt Nam
Những cây thông tre lá ngắn hiếm hoi còn sót lại trên vùng núi đá tai mèo của xã Thài Phìn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang.
Hiện thông tre lá ngắn đã trưởng thành trên địa bàn xã Thài Phìn Tủng và các xã lân cận gần như không còn nữa. Dẫn chúng tôi đi thực địa trên những ngọn núi đá tai mèo nhọn hoắt của cao nguyên đá Đồng Văn, anh Cở chỉ vào một cây nhỏ trên lưng chừng một ngọn núi: “Chỉ còn những cây nhỏ. Hôm trước có hai cây to vừa bị chặt mất rồi. Giờ cả vùng chỉ còn một cây to duy nhất. Rễ ăn sâu vào đá nên không khai thác được”.
Thu mua thông tre lá ngắn, thương lái chỉ lấy phần gốc rễ cây chừng 30 cm, còn toàn bộ phần thân bị bỏ lại. Anh Phúc, xã Sà Phìn (Đồng Văn), cho hay: “Gốc thông phải sạch sẽ và nguyên vẹn. Nếu vỡ sẽ không được giá”.
Ở Đồng Văn, cây thông tre lá ngắn chỉ mọc ở trên lưng chừng hoặc đỉnh núi đá tai mèo chứ không mọc dưới đất. “Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ lấy gỗ cây để làm củi đốt, cột nhà, xẻ ván. Không rõ gốc cây dùng để làm gì”, anh Phùng Mý Cở nói.
Thương lái Trung Quốc tàn sát cây quý Việt Nam
Thương lái Trung Quốc tàn sát cây quý Việt Nam
TS Lê Trần Chấn, Giám đốc Trung tâm An toàn & Đa dạng Sinh học (Liên hiệp các Hội Khoa học&Kỹ thuật Việt Nam), đơn vị từng tiến hành các dự án bảo tồn cây quý hiếm ở xã Thài Phìn Tủng, cho hay cây thông tre lá ngắn từng khá phổ biến ở huyện Đồng Văn.
Riêng với xã Thài Phìn Tủng, khi các nhà khoa học đến khảo sát hai đợt, có 140 cây. Loại cây này có tên khoa học là Podocarpus Pilgeri Foxw, thuộc họ cây Kim Giao “Đây là loại cây thuộc nhóm quý hiếm, từng nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.
Mới đây, giống được khôi phục nhờ các công trình bảo tồn đa dạng sinh học. “Nhưng với tình trạng hiện nay, nguy cơ tuyệt chủng khá cao”, TS Chấn nói.
Theo Internet
Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Vì sao thương lái Trung Quốc mua những “thứ bỏ đi” của VN?

19:25 13 Comments

Thương lái Trung Quốc đổ xô thu mua những thứ mà ở Việt Nam nghĩ rằng sẽ chẳng ai mua, đã dấy lên sự nghi ngờ về mục đích đằng sau của hành động này.


“Không tha” bất cứ thứ gì
Mới đây, thương lái Trung Quốc rầm rộ thu mua phân trâu khô ở chợ ngã ba biên giới giữa ba nước Việt – Trung – Lào ở Apachải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Thực ra, việc thu mua này đã có tiền lệ từ năm ngoái, bà con thu gom phân trâu ở các sườn đồi, khu chăn thả gia súc trong vùng, rồi mang ra chợ bán. Tuy số tiền kiếm được từ việc mua bán này không nhiều (khoảng 60.000 đồng 15kg phân trâu khô), nhưng đã thu hút rất nhiều người dân ở các bản giáp biên ở dải biên giới Apachải tham gia thu gom.
Theo giải thích của nhiều người dân, do ruộng cấy một vụ, đồi nương trồng ngô, sắn không cần bón phân, thị trường trong nước lại không thu mua nên bà con cứ thu gom bán cho thương lái Trung Quốc.
Các thương lái thu mua rầm rộ thu mua phân trâu khô

Các thương lái thu mua rầm rộ thu mua phân trâu khô

Tại Nghệ An, hồi tháng 5/2012, với tin đồn có người mua đỉa làm thuốc, trả giá rất cao 180-200 nghìn/kg, nhiều người dân huyện Quế Phong đã đổ xô ra đồng săn đỉa bán lấy tiền.
Nhiều người dân đã bỏ việc đi đào khoai mài để đi săn đỉa bán cho lái buôn vì công việc này đơn giản, không vất vả mà cũng có tiền để chi tiêu cho những hoạt động thường ngày.
Tại TP.HCM, những tháng cuối năm 2011, người dân các huyện Hóc Môn, Củ Chi cũng ồ ạt rủ nhau đi bắt đỉa, gom về bán cho các đầu nậu. Nhưng sau đó, các đầu nậu bỏ đi, để lại những cánh đồng đầy đỉa và nỗi lo sợ cho người dân.
Người dân đổ xô đi "săn" đỉa bán cho thương lái
Người dân đổ xô đi "săn" đỉa bán cho thương lái
Được biết, tình trạng thu gom đỉa hiện không chỉ ở TP.HCM, Nghệ An… mà còn diễn ra rất nhiều ở các tỉnh phía Bắc. Việc các đầu nậu thu gom một thời gian rồi chuyển sang địa điểm khiến môi trường và hệ sinh thái ở đó bị ảnh hưởng nặng nề vì đỉa xâm nhập.
Nếu ở một số địa phương như Nghệ An, TP.HCM… việc người dân bắt đỉa bán xuất sang Trung Quốc rầm rộ, công khai thì tại Thái Nguyên, việc mua bán đỉa lại diễn ra khá kín đáo. Cả người bán, người thu gom đỉa đều cảnh giác cao độ, hễ xuất hiện sự có mặt của người lạ là họ lập tức chuyển địa điểm thu gom đỉa. Việc thu gom đỉa ở đây đã mang lại một món hời lớn cho người dân, có thôn cả nhà đi thu gom đỉa. Có người đi bắt đỉa nửa tháng thì sắm được xe máy, ti vi.
Một người dân ở xóm Nhội, xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết: “Đỉa mà chúng tôi bán cho thương lái giá từ 650.000 – 900.000 đồng/kg nhưng tôi nghe nói khi đỉa được chuyển qua cảng sang Trung Quốc thì giá lên tới 10 triệu đồng/kg!?”.
Các thương lái đến tận nhà dân thu mua đỉa.
Các thương lái đến tận nhà dân thu mua đỉa.
Tại Quảng Ninh, tháng 10, tháng 11/2012, các thương lái Trung Quốc không chỉ ồ ạt mua lá cây chu ka mà còn “dụ dỗ” người dân chặt đốn, xâm hại hàng loạt cây phong ba.
Thương lái Trung Quốc thường đặt một số lượng lớn cây phong ba với giá từ 14.000 đến 15.000 đồng/kg. Theo giá này, trừ mọi chi phí, người dân cũng được lãi 8.000-10.000 đồng/kg. Thấy lợi nhuận lớn, nhiều người dân đặc biệt là ngư dân bỏ hẳn việc đánh bắt hải sản vượt biển tìm đến những hòn đảo nhưhòn Mỹ, hòn Miễu, hòn Ton… thuộc 2 xã Quảng Điền và Quảng Phong, huyện Hải Hà ngoài biển quyết tìm bằng được loại cây này.
Người dân ồ ạt đốn cây phong ba bán cho thương lái Trung Quốc
Người dân ồ ạt đốn cây phong ba bán cho thương lái Trung Quốc
Tại Lạng Sơn, đầu tháng 9/2012, hàng loạt người dân huyện Lộc Bình bất ngờ đổ xô lên rừng đào rễ cây sim về bán “giá cao” cho thương lái Trung Quốc. Hiện nay việc đào rễ sim đã trở thành “phong trào” ở nơi đây.
Hiện nay, thương lái Trung Quốc đang mua rễ sim với mức giá “khá hời” là 2.500đ/kg. Với mức giá đó cộng với “năng suất” đạt gần 100kg/ngày, nhiều người dân có thể bỏ túi gần 250.000đ/ngày mà không tốn quá nhiều sức.
Thương lái Trung Quốc đang tung hỏa mù và hoành hành tại khắp các nơi ở Việt Nam. Người dân thì hồ hởi vì những thứ bỏ đi bây giờ lại bán được tiền, tuy nhiên các cơ quan chức năng thì tỏ ra lo lắng trước động thái tận thu của các thương lái Trung Quốc. Vậy động thái đằng sau những hoạt động thu mua này là gì?
Đào bới, lấy rễ cây bán sang biên giới.
Đào bới, lấy rễ cây bán sang biên giới.
Mưu đồ?
Khi được hỏi mua phân trâu khô ở tỉnh Điện Biên về làm gì, các tư thương Trung quốc đều có câu trả lời giống nhau là mua về để bón cho các diện tích sản xuất nông nghiệp ở địa phương và gia đình.
Bạch Nham, một tư thương Trung quốc đang thu gom phân trâu khô nói: “Phân trâu này chúng tôi mua về để bón cho các gốc chè, gốc cây cao su của gia đình, hoặc bán cho các lâm trường chè, lâm trường cao su”.
Tuy nhiên, mục đích cụ thể của việc mua phân trâu khô là gì vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng.
Những người dân ở huyện Quế Phong (Nghệ An) cũng chỉ nghe nói các đầu nậu thu gom đỉa để làm thuốc hoặc bán sang Trung Quốc, chứ cũng không biết thực chất mục đích của việc thu gom này là gì.
Một cánh đồng đầy đỉa sau khi chủ vựa bỏ đi.
Ông Nguyễn Anh Dũng, giảng viên khoa sinh học Trường Đại Học Vinh cho biết: “Thực tế là hiện tượng thu mua đỉa đã diễn ra ở trong miền Nam từ lâu, chỉ nghe nói là thương lái Trung Quốc mua đỉa về để chế biến làm thuốc còn thực hư thế nào thì không ai rõ. Vấn đề là người dân thu gom đỉa nhiều thế này nếu các thương lái không mua nữa sẽ ảnh hưởng đến cân bằng môi trường sinh thái. Vì muốn tiêu huỷ đỉa cần phải ngâm cồn rồi đốt thì đỉa mới chết được”.
Thực tế đã xảy ra ở TP.HCM, Tây Ninh khi các đầu nậu thu gom đỉa chuyển địa điểm đi nơi khác, không có nơi nào vứt, người dân đành đổ hết đám đỉa xuống ao hồ, khiến môi trường sinh thái nơi đây bị ảnh hưởng.
Ông Nguyễn Trọng Tuyên, phó chủ tịch UBND xã Thành Công, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết, hiện chưa có biện pháp ngăn chặn thực trạng này. “Chúng tôi lo ngại rằng hiện tượng thu gom đỉa sẽ lại đi theo vết xe đổ của nạn ốc bươu vàng nhiều năm trước nếu tình trạng mua bán tràn lan”, ông Tuyên cho biết.
Việc thu mua rễ sim cũng chưa xác định rõ mục đích nhưng hậu quả mà nó mang lại là khá lớn. Việc phá hủy các rừng sim trên diện rộng dẫn đến tình trạng xói mòn đất, giảm khả năng ngăn nước từ thượng nguồn đổ về, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét. Ngoài ra, còn ảnh hưởng gián tiếp đến các hoạt động kinh tế – xã hội, môi trường, an ninh, trật tự.
Đối với việc thu gom cây phong ba cũng thế, nó sẽ ảnh hưởng giá trị kinh tế cũng như ảnh hưởng đến môi trường của nước ta vì cây phong ba có khả năng làm sạch không khí.
Chính quyền đã tỏ ra lo lắng với những hành động thu mua của các thương lái Trung Quốc. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có biện pháp cụ thể ngăn chặn. Điều này, cũng chứng tỏ sự yếu kém trong công tác quản lý hiện nay…?
Theo Internet


Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH