Góp ý sửa đổi Hiến pháp cần có cái tâm

22:53


Tác giả : Hà Sơn

Hiến pháp là ngôi nhà chung bảo vệ nhân dân. Ngôi nhà có thể giúp con người che mưa, che nắng, giúp cho ta có cuôc sống thêm phần êm ấm. Hiến pháp cũng vậy, Hiến pháp sinh ra là để theo sát và bảo vệ nhân dân. Chính vì vậy, góp ý và xây dựng Hiến pháp thì bước đầu tiên là phải xuất phát từ cái tâm của mình, cái tâm của người góp ý, xây dựng có sáng thì Hiến pháp được xây dựng mới xứng đáng là ngôi nhà bảo vệ nhân dân; ngược lại, cái tâm trong người góp ý mà đen tối thì Hiến pháp được xây lên cũng chẳng khác nào một ngôi nhà dột nát.

Góp ý sửa đổi Hiến pháp cần có cái "tâm"

Góp ý sửa đổi Hiến pháp cần có cái "tâm"
Ai cũng có quyền tham gia sửa đổi Hiến pháp nhưng điều quan trọng là ý kiến góp ý đó như thế nào? Liệu ý kiến đó đã nghĩ cho toàn dân, cho đất nước hay chưa, hay chỉ nghĩ cho một cá nhân, một bộ phận nhất định nào đó? Việc sửa đổi Hiến pháp đa số các ý kiến đóng góp của nhân dân đều xuất phát từ cái tâm trong sáng, từ ý thức trách nhiệm của mình đối với đất nước. Tuy nhiên cũng không ít kẻ đang lợi dụng “cơ hội” sửa đổi Hiến pháp để đưa ra những luận điệu gọi là góp ý nhưng thực chất là muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, Nhà nước ta, đi ngược lại với sự phát triển của đât nước. Những kẻ biến thái, những phần tử cơ hội, cực đoan hay những kẻ “nợ máu” của dân tộc không có luận điều gì xa lạ ngoài mấy luận điệu suốt ngày dựa vào cái “dân chủ quá trớn” để đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi nước ta chuyển sang đa nguyên đa đảng; đòi tam quyền phân lập; đòi phi chính trị quân đội… những luận điệu trên của chúng có thực sự xuất phát từ sự mong muốn đất nước phát triển? Hay đó là cái tâm đen tối của chúng, hay đó là hành động của những kẻ suy thoái và cuối cùng là vì cái lợi ích riêng của chúng?
Chúng luôn muốn xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp của nước ta, tức là luôn muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Công sản Việt Nam. Tuy nhiên chúng đã quên hay nhắm mắt để quên đi sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp thực sự là một điều sai lầm. Ai còn nhớ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như thế nào? Khi đât nước đang lầm than, chịu cảnh nô lệ, không một Đảng nào đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vậy là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời để đảm nhận sứ mệnh lịch sử đó. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa non sông đất nước thu về một mối; suốt hơn 80 năm qua Đảng vẫn luôn miệt mài, kiên trì xây dựng đất nước độc lập tự chủ; Đảng luôn cho thấy mình là người công bộc thực sự của nhân dân, trong Điều lệ Đảng cũng đã ghi: Ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng không còn lợi ích nào khác. Đảng là đại diện cho ý chí cho toàn dân, lấy dân làm gốc. Hà cớ gì lại đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng khi Đảng đang hết lòng vì nước vì dân? Xét cho cùng không thể bỏ Điều 4 Hiến pháp.
Đa nguyên đa đảng? Một nhà nước như đất nước ta mà nhiều đảng lãnh đạo, cùng “tranh quyền đoạt vị” có nên không, một nhà nước cũng như một mái nhà, người lãnh đạo là những viên ngói, một mái nhà mà dùng nhiều loại ngói khác nhau thì chắc chắn ít nhiều mái nhà đó cũng sẽ dột nát mà thôi. Ai dám đảm bảo khi nhiều đảng đứng lên tranh cầm quyền, an ninh đất nước được đảm bảo? Ai đảm bảo đất nước ta thống nhất ý chí cùng một lòng khi có quá nhiều đường đi khác nhau? Nên nhớ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta luôn được thế giới đánh giá là một đất nước an ninh ổn định bậc nhất. Đa đảng rồi liệu có đảng nào đứng ra bảo vệ lợi ích cho toàn dân hay chỉ đứng ra bảo vệ lợi ích cho cá nhân mình. Bảo vệ lợi ích chung cho toàn dân Việt Nam chỉ có thể Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong tình hình đất nước ta hiện nay, đa nguyên đa đảng chỉ làm cho những kẻ cơ hội lợi dụng thao túng đất nước, chỉ tổn làm cho những kẻ “dân chủ quá trớn” ngang nhiên lộng hành làm rối ren đất nước mà thôi.
Lực lượng vũ trang của ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Đảng ta cũng là đảng của nhân dân, lợi ích của nhân dân cũng chính là lợi ích của đảng. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tức là khi đó lực lượng vũ trang đứng ngoài đảng, liệu còn có sự thống nhất giữa ý chí và hành động? Đảng và lực lượng vũ trang đều cùng chung mục đích, chung lý tưởng lẽ nào lại tách biệt nhau? Hãy nhìn các nước trên thê giới khi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang ra sao? Ít nhiều đều có xung đột và cuối cùng thì những đất nước đó cùng có chung đặc điểm là tình hình bất ổn định. Việt Nam chúng ta còn nghèo nhưng điều tạo nên sức mạnh quân sự Việt Nam không phải vì chúng ta có vũ khí hiện đại mà bởi vì đất nước ta trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí. Cơ sở nào để lực lượng vũ trang phi chính trị hóa. Một khi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thì đó là điều kiện thuận lợi cho các thế lực tấn công, chia rẽ nội bộ giữa nhân dân, Đảng và lực lượng vũ trang, và đây cũng là sự bất lợi đối với an ninh quốc gia Việt Nam chúng ta.
Thế mới biết việc góp ý sửa đổi Hiến pháp phải cần có chữ tâm trong sáng. Một ý kiến sai lầm sẽ là điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng tấn công. Tóm lại đối với đất nước ta hiện nay sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhưng cái tâm trong sáng của người tham gia ý kiến sửa đổi Hiến pháp luôn ý thức được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản gắn liền với vận mệnh của đất nước.Theo Blog Tiếng nói của dân

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

48 nhận xét

Write nhận xét
10:56, 01/03/2013 delete

Phải dựa trên lợi ích của toàn xã hội không thể vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm

Reply
avatar
16:20, 01/03/2013 delete

Chuẩn đó. Tất cả vì lợi ích dân tộc. Tránh để mấy thằng ngu nó lừa nhé các tềnh yêu

Reply
avatar
16:25, 01/03/2013 delete

Đây là quyền lợi của mình nhưng thực tế vẫn rất nhiều người thờ ơ với vấn đề này .

Reply
avatar
16:26, 01/03/2013 delete

Quan điểm chung là: “Không thể bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Reply
avatar
16:26, 01/03/2013 delete

Điều 4 của Hiến pháp sẽ tồn tại là điều tất yếu. Không thể sửa đổi và không gì có thể thay thế nó được.

Reply
avatar
16:26, 01/03/2013 delete

Điều 4 là một trong những điểm mới được đánh giá cao. Đặc biệt tại khoản 2, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những khuyết điểm của mình. Đây là điều rất mới được đông đảo cử tri đồng tình ủng hộ.

Reply
avatar
16:27, 01/03/2013 delete

chỉ dừng lại ở đó vẫn chưa đủ mà những quy định này trở thành đạo luật gốc, phải có thiết chế để Hiến pháp có thể sử dụng để đánh giá một quyết định của Đảng như thế nào là trái với Hiến pháp và Đảng phải chịu trách nhiệm như thế nào để tạo niềm tin cho nhân dân.

Reply
avatar
16:27, 01/03/2013 delete

duy trì Điều 4 là đương nhiên, nhưng cần làm rõ trách nhiệm của đảng viên và tổ chức Đảng trước pháp luật và nhân dân về các quyết định của mình.

Reply
avatar
16:27, 01/03/2013 delete

Nên có một đạo luật riêng về Đảng trên giấy tờ cụ thể, chứ không thể nói chung chung được.

Reply
avatar
16:30, 01/03/2013 delete

So với Hiến pháp 1946, thì bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 còn nhiều điều dài dòng, nhưng chưa làm nổi bật được nội hàm muốn diễn đạt. Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa theo cách biên tập và văn phong của Hiến pháp 1946

Reply
avatar
16:30, 01/03/2013 delete

Một số ý kiến cho rằng nên bỏ điều 4, đây là những ý kiến trùng hợp với những đòi hỏi của một bộ phận người Việt ở trong nước và ngoài nước, phần lớn là những người có quá khứ không đồng hành với Đảng, với chế độ, hoặc không thỏa mãn tham vọng cá nhân nên hằn học, “trở cờ”, đổ lỗi cho Đảng, đòi hỏi Đảng phải đổi mới, phải dân chủ một cách cực đoan; trong đó có người không thân thiện với Đảng, hoặc thuộc các thế lực thù địch, quy kết cho Đảng ta là “Đảng trị”, “độc trị”, dùng mọi thủ đoạn vừa thâm hiểm, vừa thô bạo, hòng thực hiện âm mưu đen tối là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng.

Reply
avatar
16:31, 01/03/2013 delete

Mục đích và lý tưởng của Đảng là đem lại lợi ích cho nhân dân, cho dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác.

Reply
avatar
16:31, 01/03/2013 delete

Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là lực lượng lãnh đạo nhân dân nhất tề nổi dậy trong cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân. Xương máu của bao chiến sỹ Cộng sản đã xây đắp nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đem lại độc lập, tự do cho đất nước. Đại bộ phận nhân dân thường nói “Ơn Đảng, nhờ Bác Hồ”, gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”… đó là ý nguyện của nhân dân, khẳng định công lao của Đảng đối với đất nước, với dân tộc, mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất của nhân dân Việt Nam, nhân dân ta không có nhu cầu đa Đảng và không thể chia sẻ quyền lãnh đạo cho bất cứ lực lượng chính trị nào.

Reply
avatar
16:31, 01/03/2013 delete

Trải qua hơn 80 năm Đảng Cộng sản việt nam vừa lãnh đạo nhân dân đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc và các thế lực thù địch vừa xây dựng đất nước, đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia được thế giới tôn trọng, nhân dân được sống và làm việc trong một môi trường ngày càng dân chủ, bình đẳng, văn minh hơn, cuộc sống cải thiện về mọi mặt. Đảng Cộng sản Việt Nam và chỉ duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Reply
avatar
16:31, 01/03/2013 delete

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, bên cạnh những thành tựu to lớn, Đảng cũng phạm những sai lầm, khuyết điểm, đó là điều khó tránh khỏi đối với bất cứ một tổ chức nào. Nhưng Đảng ta không sợ khuyết điểm, sai lầm, Đảng đã nghiêm túc tự phê bình và kiên quyết sửa chữa, xử lý nghiêm minh những đảng viên, cán bộ có khuyết điểm, kể cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Reply
avatar
16:31, 01/03/2013 delete

Sau mỗi lần Đảng ta tự phê bình, đều là một bước ngoặt phát triển, Đảng vững vàng hơn, nhân dân tin yêu hơn. Các thế lực thù địch thường khoét sâu vào những khuyết điểm, sai lầm của Đảng để công kích và đòi hỏi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Reply
avatar
16:32, 01/03/2013 delete

Một bộ phận nhân dân suy giảm niềm tin vào Đảng vì những “con sâu” đã và đang làm vẩn đục môi trường xã hội… trong bối cảnh ấy, nếu bỏ điều 4 trong Hiến pháp sẽ là một sai lầm vì không đáp ứng được kỳ vọng và niềm tin của nhân dân, không xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đảng viên cộng sản và nhân dân trong hơn 80 năm theo Đảng làm cách mạng nhưng lại phù hợp với âm mưu và mục đích của các thế lực thù địch.

Reply
avatar
16:32, 01/03/2013 delete

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, tuy chưa đạt được như mong muốn của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhưng khi BCH Trung ương Đảng và Bộ Chính trị có quyết tâm cao, nhân dân tích cực ủng hộ, thì sớm hay muộn bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính và đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam sẽ được khơi dậy, tiếp tục đào thải ra khỏi cơ thể Đảng những biểu hiện và hành vi “suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống”

Reply
avatar
16:32, 01/03/2013 delete

tôi đồng tình có điều 4, Hiến pháp nói về Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu là nhằm khẳng định và thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Reply
avatar
16:32, 01/03/2013 delete

“Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Reply
avatar
16:33, 01/03/2013 delete

- Hiện nay, các tổ chức chính trị, xã hội ở nước ta đều có luật về tổ chức đó, hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhưng đồng thời cũng là một tổ chức chính trị xã hội, do đó cũng cần có luật về Đảng

Reply
avatar
16:33, 01/03/2013 delete

Chắc chắn một điều rằng ko thể bỏ điều 4 đi rồi

Reply
avatar
16:34, 01/03/2013 delete

Ngày trước Bala sau khi trở thành nước đa đảng có cả đảng tình dục. kaka

Reply
avatar
20:07, 01/03/2013 delete

Cần lắm một chữ "Tâm"

Reply
avatar
21:26, 01/03/2013 delete

đảng CS VN luôn đặt lợi ích nhân dân nên hàng đàu

Reply
avatar
21:35, 01/03/2013 delete

hiến pháp là k thể bỏ lọi ích của nhân dân hình như là ở trong điều 4 là rõ nét nhất

Reply
avatar
21:42, 01/03/2013 delete

Một ý kiến sai lầm sẽ là điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng tấn công vì vậy chúng ta cần nhìn nhận đúng mà góp ý k thì thôi

Reply
avatar
21:55, 01/03/2013 delete

Đây là quyền lợi của mình nhưng thực tế vẫn rất nhiều người thờ ơ với vấn đề này .

Reply
avatar
22:02, 01/03/2013 delete

thằng nào góp ý thì góp ý hẳn hoi có lợi ich cho nhân dân chứ đéo biết j mà cũng xía vào thì cút.ngu còn tỏ ra nguy hiểm

Reply
avatar
22:08, 01/03/2013 delete

đúng vậy mình gét bọn đã ngu kon bảo thủ.ngu lại kon đánh đu với đời

Reply
avatar
23:58, 01/03/2013 delete

Đúng rồi đấy, làm gì thì cũng cần có cái tâm. Lí cũng phải đi cũng với tình mà

Reply
avatar
06:02, 02/03/2013 delete

hãy dựa trên hoàn cảnh nước ta rồi hãy nói chứ đừng nghe mấy bọn nước khác rồi làm rùng beng lên

Reply
avatar
06:24, 02/03/2013 delete

kẻ địch cứ khoét sâu vào sự thay đổi hiến pháp,chúng không biết đảng và nhà nước đã có những bước đi đúng.

Reply
avatar
07:04, 02/03/2013 delete

không thể không có điều 4 bọn này toàn lũ không biết gì ăn tiền nói ngoa

Reply
avatar
07:32, 02/03/2013 delete

sủa cái gì mà sủa ,khác gì phá một cái cột nhà trong ngồi nhà hiến pháp đất nước

Reply
avatar
16:41, 03/03/2013 delete

Không để những luận điệu của bọn thù địch ảnh hưởng đến chúng ta được!

Reply
avatar
22:01, 05/03/2013 delete

góp ý và xây dựng Hiến pháp thì bước đầu tiên là phải xuất phát từ cái tâm của mình, cái tâm của người góp ý, xây dựng có sáng thì Hiến pháp được xây dựng mới xứng đáng là ngôi nhà bảo vệ nhân dân.

Reply
avatar
14:40, 06/03/2013 delete

“Không thể bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. vì nó phù hợp với lợi ích của nhân dân Việt Nam.

Reply
avatar
15:08, 06/03/2013 delete

thay đổi để phù hợp với đất nước hiện nay nhưng nhất thiết ko thể thay đổi điều 4 trong hiến pháp

Reply
avatar
15:12, 06/03/2013 delete

Mục đích và lý tưởng của Đảng là đem lại lợi ích cho nhân dân, cho dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác. nên sửa đổi và bổ sung hiến pháp là việc cần làm trong điều kiện đất nước đang phát triển hiện nay cho phù hợp nhưng cái gì nó là kim chỉ nam thì không nên thay đổi

Reply
avatar
15:20, 06/03/2013 delete

Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là lực lượng lãnh đạo nhân dân. trong cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã lãnh đáo nhân dân giành chính quyền. Xương máu của bao chiến sỹ Cộng sản đã xây đắp nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đem lại độc lập, tự do cho đất nước.“Ơn Đảng, nhờ Bác Hồ”, gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”… đó là ý nguyện của nhân dân, khẳng định công lao của Đảng đối với đất nước, với dân tộc, mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất của nhân dân Việt Nam và thực tế cũng đã chứng mình được điều đó luôn đúng. trong thời kì hiện này sửa đổi và bổ sung hiên pháp để phù hợp với sự phát triển của đât nước la thật sự cần thiết nhưng với điều 4 hiến pháp thì miễn bàn luận phải không mọi người

Reply
avatar
15:48, 06/03/2013 delete

mọi chủ chương chính sách của đảng à đểu muốn đổi mới đất nước ta và đưa nước ta tiến lên, làm cho đất nươc ngày càng đổi mới và bền vững cả về chính trị xh- vh

Reply
avatar
15:56, 06/03/2013 delete

đảng và nhà nước không ngoài mục đích gì là làm cho đất nước ngày càng ổn định người dân việt nam ngyaf càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc

Reply
avatar
16:07, 06/03/2013 delete

sửa đổi và bổ sung hiến pháp là một việc làm cần thiết cho đât nước vào lúc này nhưng cái gì mà lịch sử đã chứng mình và luôn đúng trong mọi hoàn cảnh thì sửa đổi làm gì

Reply
avatar
19:30, 06/03/2013 delete

việc sửa đổi và bổ sung hiến pháp năm 1992 cho thấy quyết tâm của đảng và nhà nước ta làm cho tổ chức đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh để lãnh đạo đưa đất nước tiến lên, người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Reply
avatar
20:10, 06/03/2013 delete

sửa đổi và bổ sung hiến pháp năm 1992 của đảng và nhà nước ta không ngoài mục đích nào khác là đưa đất nước ta ngày một phát triển mạnh mẽ hơn vững chắc hơn, lên mọi người có tham gia góp ý cho sửa đổi và bổ sung thì mọi người hãy có tâm mọi người nhé! đó là thật sự muốn đưa đất nước đi lên chứ đừng như mầy thằng phản động chúng dựa vào đó để nhằm lật đổ sự lãnh đạo của đảng ta, chúng muốn hủy bỏ điều 4 hiến pháp đòi đa nguyên đa đảng, phi chính trị quân sự để biến nước ta từ một nước phát triển theo định hướng của chủ nghĩa xh thành tư bản đó mà. những j là đúng thì lịch sử chứng minh điều đó rùi, sự phát triển của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng là minh chứng nhất

Reply
avatar
14:08, 07/03/2013 delete

việc sửa đổi và bổ sung hiến pháp năm 1992 là việc cần thiết để đưa đất nước chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội trong thời gian này nhưng fai công nhận rằng cái gì nó là minh chứng của lịch sử thì không thể nào làm khác được và điều đó đúng và chúng ta thấy rõ vai trò lãnh đạo của đảng và pháp luật nhà nước ta hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với sự phát triển của đất nước ta

Reply
avatar
14:16, 07/03/2013 delete

sửa đổi và bổ sung hiến pháp cần lắm những con người có tâm với đất nước với đảng và nhân dân chứ không phải đây là cơ hôi cho đám phản động nó có cơ hội phá nhà nước và nhân dân ta

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon