ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP LÀ SINH MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC


Tác Giả : Tất Thắng


Hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào góp ý sửa đổi hiến pháp trong các cơ quan, tới toàn dân trong xã hội. Nhà nước ta phát động phong trào này nhằm thu hồi những ý kiến đúng của các cá nhân về những sơ hở, thiếu sót của các điều luật trong hiến pháp năm 1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để có những bổ sung, chỉnh sửa cho hợp lý.
Hưởng ứng phong trào này các cơ quan đoàn thể, toàn dân ta đã tích cực đóng góp ý kiến của mình.
Lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp - Điều 4 hiến pháp - Blog tin tức,chính luận,biển đảo

Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Thế nên không chỉ trong quá khứ mà ngay cả hiện tại có nhiều thế lực thù địch luôn chống phá, lật đổ chính quyền nước ta để dựng lên một chính quyền mới của giai cấp tư sản cầm quyền. Chính vì thế trong mọi nhiều hoạt động của Nhà nước ta chúng luôn tìm cách móc nối, phá hoại chúng tan gay từ bên trong.
Trong phong trào toàn dân tham gia góp ý sửa đổi hiến pháp chúng không ngoại lệ nhúng tay vào. Cho nên bên cạnh những ý kiến chưa hợp lí do trình độ nhận thức của một số người chưa có tầm bao quát thì cũng có không ít ý kiến sai trái do thế lực phản động kích động, lôi kéo, dụ dỗ nhân dân ta.
Điển hình là một số ý kiến cho rằng cần phải xóa bỏ điều 4 hiến pháp: “Đảng Cộng Sản Việt Nam…là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Các phần tử này cho rằng điều này đi ngược lại với tự do, dân chủ. Nhưng thưa lại các bạn rằng như một con thuyền để đi đúng hướng lái, không vào vùng bão gió thì cần có một người thuyền trưởng sáng suốt, đúng đắn thì một Đất nước muốn phát triển đi lên thì cần có một tổ chức lãnh đạo đi đầu chỉ dẫn. Ở nước ta đó chính là tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam.          
Lịch sử đã chứng minh điều này. Ở nước ta trải qua nhiều năm chịu dưới ách đô hộ thực dân, Nhưng từ khi Đảng ra đời (ngày 03/02/1930) Đảng đã lần lượt lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến kiến quốc. Đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Và ngày nay Đảng đã và đang lãnh đạo công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước trong thời kì hội nhập.
Thực tiễn trên thế giới cũng cho chúng ta biết nhiều điều. Một ví dụ sáng choi đó là sự sụp đổ của Liên Xô và các quốc gia khác ở Đông Âu. Sự sụp đổ này là do chính sách đa nguyên đa đảng của Gioc-Ba-Chốp. Chính sách đa nguyên đa đảng này đã làm cho Đảng Cộng Sản Liên Xô không thể thống nhất quản lý Nhà nước, xã hội, thay vào đó là sự tranh chấp, đấu đá giữa các Đảng phái.
Mà thực chất điều này là do đăng sau Giooc Ba Chốp có bàn tay chỉ đạo của Mỹ. Các bạn phải nhận thức được rằng các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta để làm cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta bị chệch hướng.
Như các nước tư bản phương tây bây giờ, không có vai trò lãnh đạo của một chính đảng nên tình hình trong nước rất hỗn loạn, thường xảy ra bạo loạn, xung đột vũ trang làm ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Từ thực tế vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Cộng Sản Việt Nam, từ thực tế của các nước trên thế giới thì việc xóa bỏ điều 4 – xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng chính là sự tự sát đối với Đất nước ta, chế độ ta.
Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

7 nhận xét

Viết nhận xét
Bé Tập Tô
AUTHOR
19:33, 21/02/2013 XÓA

Dù biết điều 4 chỉ là tượng trưng vì quyền lực đã tập trung hết vào Đảng, nhưng nghĩ lại nếu xóa bỏ thì nhiều thế lực thù địch sẽ lợi dụng vào việc này để gây khó dễ

TRẢ LỜI
avatar
Em Còn Nhỏ
AUTHOR
19:39, 21/02/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
Trieu Minh
AUTHOR
19:57, 21/02/2013 XÓA

iệc xóa bỏ điều 4 – xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng chính là sự tự sát đối với Đất nước ta, chế độ ta.là k thể được dân mất người lãnh đạo thì khác gì rắn mất đầu

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:38, 21/02/2013 XÓA

không cần thiết phải nghe lời bọn vớ vẫn này điều 4 vẫn phải được giũ lại

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:19, 26/02/2013 XÓA

Một mùa xuân mới đã lại về trên mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Và hôm nay, những chàng trai trẻ đang bắt đầu hòa mình vào một môi trường mới bằng một tâm thế mới-tâm thế của những người mang trong mình khát vọng được cống hiến sức trẻ, tuổi thanh xuân cho đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
19:57, 29/07/2013 XÓA

Đảng đã lần lượt lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến kiến quốc. Đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Và ngày nay Đảng đã và đang lãnh đạo công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước trong thời kì hội nhập.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:11, 03/10/2013 XÓA

vai trò lãnh đạo của đảng là không thể phủ nhận,đảng ta mặc dù đã trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước gặp muôn vàn khó khăn nhưng vẫn chèo lái đc tổ quốc đi đúng hướng.Đất nước đã và đang xây dựng nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,đất nước càng ngày càng đổi mới từ 1 nước nghèo nàn lạc hậu cơm ko đủ ăn áo ko đủ mặc thì giờ đây đã khác nước ta đã là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới.Bọn phản động mún phá bỏ đi điều 4 của luật hiến pháp là không thể

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon