Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Việt Nam


Tác giả : Vân Thanh


Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tín đồ tôn giáo là lực lượng xã hội dễ lừa bịp, kích động để tạo dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng chống đối. Ngay từ khi đặt chân vào Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc đã tính toán đến âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Chúng tìm cách mua chuộc, lôi kéo các giáo sĩ, tín đồ các tôn giáo để thực hiện mục đích chính trị phản động. Khi Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam (1975), viên Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn - Polga -  nói rằng: “Sau khi Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam thì lực lượng đấu tranh với cộng sản, chủ yếu là tôn giáo...”.
Lúc chúng ta bước vào công cuộc đổi mới, chủ nghĩa đế quốc tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo để thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam. Các thế lực thù địch tuyên truyền rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang còn mạnh, chưa thể chuyển hoá ngay được nội bộ. Vì vậy, để làm cho Cộng sản Việt Nam suy yếu, biện pháp hữu hiệu nhất là dùng vấn đề tôn giáo và dân tộc để phá hoại an ninh, làm cho Việt Nam suy yếu...”.
Lợi dụng tôn giáo, tự do tôn giáo,chông phá nhà nước

Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá” nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Chính sự hậu thuẫn này là nhân tố kích động số phần tử quá khích trong tôn giáo có thái độ thách đố với chính quyền, như: Chúng có ý đồ thành lập “Uỷ ban liên tôn chống cộng”, lôi kéo tín đồ, tụ tập đông người, xúi giục biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để chờ bên ngoài can thiệp.
Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là hướng ưu tiên chính trong chính sách đối với Việt Nam, chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước. Quốc hội Mỹ đã ra một số nghị quyết và tổ chức nhiều cuộc điều trần về vấn đề tôn giáo ở việt Nam; xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “đàn áp tôn giáo”! Gần đây, Uỷ ban Tự do tôn giáo của Mỹ tiếp tục công bố báo cáo đánh giá tiêu cực về tình hình tôn giáo ở Việt Nam.
Trong khi đó, bọn phản động lợi dụng tôn giáo trong nước, nhất là số cực đoan, quá khích trong công giáo, phật giáo Ấn Quang, phật giáo Hoà Hảo,... lợi dụng những diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động ngày càng quá khích hơn; câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, tập hợp tín đồ để kích động biểu tình, gây rối, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp.
Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, tập trung vào một số hoạt động chủ yếu sau đây: Một là, tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá. Hai là, dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở hải ngoại tổ chức hoạt động chống Việt Nam. Ba là, hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo ở trong nước tổ chức các hoạt động chống phá.
Các cơ quan đại diện chính thức của một nước lớn tại Việt Nam có nhiều hoạt động công khai, trắng trợn nhằm ủng hộ cho các đối tượng cực đoan, phản động trong các tôn giáo. Đại sứ quán của họ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại TP.Hồ Chí minh thường xuyên cử người đi các tỉnh, thành của Việt Nam để “nắm tình hình” sinh hoạt của các tôn giáo, nhưng thực chất là nhằm trực tiếp tiếp xúc, kích động các chức sắc và tín đồ tôn giáo gây áp lực đòi thả những tên đội lốt tôn giáo hoạt động chống phá bị ta bắt; “tiếp sức” cho các đối tượng đang có hoạt động chống đối.
Tình báo của họ thông qua một số chức sắc tôn giáo cực đoan, ngầm chỉ đạo Nguyễn Văn Lý, Chân Tín, Thích Quảng Độ, Lê Quang Liêm ra các “lời kêu gọi” phản động để “nắn gân” cộng sản Việt Nam sau Đại hội X. Nhóm thiên chúa giáo cực đoan liên tục lợi dụng tranh chấp đất đai để hoạt động đấu tranh chống chính quyền. Đặc biệt, ở một số địa phương từ tranh chấp đất đai, chúng lợi dụng người cầm đầu tổ chức tôn giáo ở đó để kích động, xô đẩy giáo dân vào cuộc đấu tranh mang màu sắc chính trị, gây mất ổn định chính trị, tạo cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp.
Các thế lực thù địch đã chỉ đạo cho một số đối tượng cực đoan, núp dưới danh nghĩa những nhà truyền đạo, như “mục sư”, “tình nguyện viên”,... để đi sâu vào nội bộ quần chúng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhằm lừa phỉnh, dụ dỗ, xúi giục, kích động các tín đồ bỏ lao động sản xuất để tham gia hoạt động biểu tình chống đối chính quyền. Được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hậu thuẫn, bọn phản động trong các tôn giáo ở Tây Nguyên ra sức lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ra thực hiện chủ trương xoá các tổ chức Tin Lành trái phép để vu cáo chính quyền Nhà nước Việt Nam “Vi phạm tự do tôn giáo”, kêu gọi “cầu nguyện cho Tin Lành Tây Nguyên”, đồng thời kích động các hoạt động chống đối.
Hiện nay và trong thời gian tới, chủ nghĩa đế quốc  và các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt để phát triển đạo trong các vùng dân tộc ít người, bao gồm cả phát triển các đạo giáo mới và cả số người theo đạo, biến các tổ chức  và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.    

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

511 nhận xét

Viết nhận xét «Cũ nhất   ‹Cũ hơn   1 – 200 trên 511   Mới hơn›   Mới nhất»
Unknown
AUTHOR
04:54, 24/02/2013 XÓA

trong thời bình ngày nay các thế lực thù địch trong và ngoài nước không ngừng công kích chính quyền bằng chiêu bài lợi dụng tôn giáo để gây bạo loạn chống phá chính quyền

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
05:23, 24/02/2013 XÓA

các chức sắc tôn giảo ở VN hãy nêu cao tinh thần dân tộc, sống tôt đời đẹp đạo, thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
05:45, 24/02/2013 XÓA

trong tình hình hiện nay các thế lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo để công kích chính quyền ta, phá hoại Đảng ta. hỡi các nhân dân Việt Nam hãi tỉnh táo, dù bạn có theo bất kỳ tôn giáo nào đi chăng nữa cũng không nên vi phạm pháp luật nhé

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:56, 24/02/2013 XÓA

Những chức sắc tôn giáo có sức ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng ton giáo của họ vì vậy ta nên chú tâm cẩn trọng hơn với những hành động của những con người đặc biệt này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:05, 24/02/2013 XÓA

Tôn giáo là vấn đề vô cùng nhạy cảm chính vì vậy các thế lực thù địch luôn luôn chọn tôn giáo làm mục tiêu chống phá nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:15, 24/02/2013 XÓA

Tôn giáo đặc biệt là các tôn giáo tại các dân tộc thiểu số it người rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
07:51, 25/02/2013 XÓA

Blog tin tức - chính luận hay

TRẢ LỜI
avatar
Bé Tập Tô
AUTHOR
08:04, 25/02/2013 XÓA

Bọn này thường sử dụng những đồng tiền xấu để mua chuộc, lừa dối đồng bào các dân tộc miền núi. Thật đáng lên án

TRẢ LỜI
avatar
Trieu Minh
AUTHOR
13:32, 25/02/2013 XÓA

vấn đề tôn giáo đang là một vấn đề mjayj cảm đêt bon xâu loiwk dụng để chống phá nhà nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Phong kiều
AUTHOR
13:41, 25/02/2013 XÓA

bọn này lợi dụng sự tự do tôn giáo để chông lại nhà nước ta vậy sao chúng ta k thắt chặt tự do tôn giáo hơn bằng cách đưa ra các điều lệ hợp lý.

TRẢ LỜI
avatar
Trung kien
AUTHOR
13:51, 25/02/2013 XÓA

lợi dụng vấn đề tôn giáo để thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam. chúng bắt đầu từ những người dân tộc thiểu số trươc.chúng ta cần có biên pháp ngăn chặn hành động này lại.

TRẢ LỜI
avatar
Dung kim
AUTHOR
14:01, 25/02/2013 XÓA

cần acnhr giác đối với các thế lực thù địch này.chúng sử dụng những nguồn vốn từ nước ngoài mua chuộc nhưng kẻ hám lợi về phía mình để kích động nhân dân biểu tinh gây rối loạn an nih và cao hơn là gây diễn biến hòa bình

TRẢ LỜI
avatar
nhon thanh
AUTHOR
14:08, 25/02/2013 XÓA

tôn giáo và tự do tôn giáo là 1 trong nhưng vấn đề được bọn xâu lợi dụng nhiều nhất hiện nay bởi các tin đồ thường họ tin tưởng tuyêt đối vào tôn giáo của mình và làm bất cú truyên gì mà tôn giáo họ yêu cầu kể cả chông phá nhà nước vì vậy chúng ta cần quan tâm vấn đề tôn giáo hơn nữa

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:56, 25/02/2013 XÓA

Tôn giáo có thể coi nó như một điểm yếu của ta nó đầy rấy những phức tạp những mối nguy hại mà các thế lực thù địch luôn lựa chọn nó để chống phá ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:57, 25/02/2013 XÓA

Tôn giáo như những miếng mỡ mà những con mèo phản đống những con mèo thù địch không bao giờ từ bỏ miếng mỡ đó.Lợi dụng nó chống phá nhà nước Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
22:20, 25/02/2013 XÓA

Sẽ chẳng thể có tự do tôn giáo được vì nếu để tôn giáo được tự do có nghĩa là chúng ta sẽ để cho các thế địch lợi dụng

TRẢ LỜI
avatar
22:25, 25/02/2013 XÓA

Bác đã nói "Tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết"! Tín ngưỡng có thể tự do nhưng tôn giáo thì cần phải đoàn kết. Là người trong một nước thì phải biết bảo vệ đất nước!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:18, 26/02/2013 XÓA

Cuộc sống của chúng tôi, đã có họ để được làm lại từ đầu, rộn rã trong hạnh phúc và tiếng cười, nhếch mép với mưa lũ, chúng tôi bắt đầu dũng cảm, bắt đầu chiến đấu vì đã có họ bên cạnh hỗ trợ và đùm bọc. Ngàn lần muốn nói xin cảm ơn Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:58, 01/03/2013 XÓA

vấn đề nhạy cảm, trẻ trâu như mình không biết nói gì nhưng 5 từ " lợi dụng để chống phá " là không ưng rồi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:56, 01/03/2013 XÓA

Tôn giáo là 1 vấn đề nhạy cảm, lợi dụng cá tín đồ các thế lực thù địch lôi kéo , mua chuộc nhằm chống phá nhà nước Việt Nam của chúng ta. Vì thế các tin đồ đứng trên niềm tin của tôn giào mình mà bảo vệ đất nước chúng ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:01, 01/03/2013 XÓA

Tự do tôn giáo là một nét đẹp văn hóa của con người. Còn những bọn lợi dụng đó để làm điều xấu thì không bằng một con vật

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:07, 01/03/2013 XÓA

Những bọn cơ hội này phải trừng trị thích đáng mới được

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:10, 01/03/2013 XÓA

Lợi dụng văn hóa của tôn giáo nhằm thực hiện mưu đồ của các thế lực thù địch cần phải được trừng trị, đồng thời cũng phải hiểu, giữ vững bản lĩnh ko thể bị lôi kéo

TRẢ LỜI
avatar
FA
AUTHOR
17:30, 01/03/2013 XÓA

Bọn phản động không biết đã dùng biết bao nhiêu phương thức thủ đoạn để chống phá nhà nước ta rồi, cuối cùng thì vẫn thất bại thôi, bao nhiêu thằng đi tù rồi mà vẫn không biết sợ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:35, 01/03/2013 XÓA

Tôn giáo là 1 trong nhưng yếu điểm của chúng ta, dễ bị lôi kéo , lợi dụng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:00, 01/03/2013 XÓA

Các thế lực thù địch luôn lợi dụng chiêu bài dân tộc để chống phá nhà nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:39, 01/03/2013 XÓA

Tôn giáo đặc biệt là các tôn giáo tại các dân tộc thiểu số it người rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước ta.Bây giờ bọn phản động chủ yếu lợi dụng sự hiểu biết nông cạn của dân tộc thiểu số để chống pá nhà nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:45, 01/03/2013 XÓA

vấn đề tôn giáo hiện nay là vấn đề nhạy cảm hiện nay ko nên xem chừng đc mấy vụ biểu tình hiện nay đa số là do vấn đề tôn giáo

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:46, 01/03/2013 XÓA

Sự đa dạng và phong phú các tôn giáo trên đất nước ta là nguyên nhân gây nên nhiều mâu thuẫn. Do mỗi 1 tôn giao có cái gọi là niềm tin mà các thành viên tin và làm theo. Lợi dụng điều đó các thế lực thù địch đánh vào tâm lý các giáo. VÌ vậy cần quan tâm nhiều hơn và thấy tầm quan trọng của vấn đề này

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:59, 01/03/2013 XÓA

Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhân dân vừa theo tôn giáo vừa tuân thủ pháp luật cảu nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:07, 01/03/2013 XÓA

tôn giáo là lĩnh vực mà dễ bị lợi dụng để chống lại nhà nước Việt Nam.vì vậy phải tỉnh táo để ngăn chặn các thế lực thù định lợi dụng chống nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:55, 02/03/2013 XÓA

Tôn giáo là lực lượng có số tín đồ rất lớn tại nước ta... chug ta phải chặn đứng mọi âm mưu diễn biến hòa bình... ko để chúng lôi kéo, mua chuộc, thuyết phục và không chế những người có chức sắc tôn giáo ...

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:58, 02/03/2013 XÓA

lợi dụng vấn đề tín ngưỡng của các tín đồ tôn giáo, mặt khác Tôn giáo là vấn đề vô cùng nhạy cảm chính vì vậy các thế lực thù địch luôn luôn chọn tôn giáo làm mục tiêu chống phá nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:03, 02/03/2013 XÓA

Sẽ chẳng thể có tự do tôn giáo được vì nếu để tôn giáo được tự do có nghĩa là chúng ta sẽ để cho các thế địch lợi dụng, vì vậy đa tôn giáo sẽ sinh ra đa thế lực, chính trị bất ổn, đất nước chậm phát triển... hậu quả nặng nề ...

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:05, 02/03/2013 XÓA

ngăn chặn hoàn toàn mọi âm mưu diễn biến hòa bình, lợi dụng tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia... hãy giữ chắc cho nền an ninh đất nước nhé

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:19, 03/03/2013 XÓA

lợi dụng tôn giáo là vấn dề mà thế lực thù địch rất quan tâm. đây là nơi của các dân tộc thiểu số, nhận thức về xã hội chậm, tri thức thấp và xung yếu về an ninh. thực sự phải có biện pháp ngăn chặn càng sớm càng tốt.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:26, 03/03/2013 XÓA

những nơi mà theo tôn giáo tập trung phần lớn ở vùng dan tộc thiểu số, nơi này có nhiều khó khăn và bất lợi cho ta, địch ngắm vào những nơi như thế này thế thực hiện âm mưu xâm phạm anqg, chúng ta phải chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh kịp thời trước mọi âm mưu, thủ đoạn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:45, 03/03/2013 XÓA

cần bảo vệ chức sắc tôn giáo và nâng cao cho họ vấn đề anqg và tầm quan trọng của nó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:47, 04/03/2013 XÓA

nơi bình yên và ít sóng gió của xã hội nhất là nơi mà các thế lực lợi dụng triệt để trong vấn đề tôn giáo, phải giữ vững bản lĩnh của các tôn giáo trong thời đại hiện nay là vấn đề cần thiết và bức bách chúng ta phải thực hiện.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:00, 04/03/2013 XÓA

Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, lợi dụng tôn giáo xâm phạm anqg.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:08, 04/03/2013 XÓA

hậu quả của lợi dụng tôn giáo sẽ sinh ra đa thế lực, chính trị bất ổn, đất nước chậm phát triển... hậu quả nặng nề ... chúng ta phải sử dụng đồng bộ các biện pháp để có hiệu quả tốt nhất.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:11, 04/03/2013 XÓA

ngăn chặn các thế lực không để chúng lôi kéo, mua chuộc, thuyết phục và không chế những người có chức sắc tôn giáo ... làm tay sai cho giặc đk

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:30, 05/03/2013 XÓA

Bọn phản động lợi dụng tôn giáo trong nước, nhất là số cực đoan, quá khích trong công giáo, phật giáo Ấn Quang, phật giáo Hoà Hảo,... lợi dụng những diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động ngày càng quá khích hơn; câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, tập hợp tín đồ để kích động biểu tình, gây rối, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp... là những vấn đề mà chúng ta nên chủ động đối phó, cảnh giác trước những hoạt động trên.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:50, 05/03/2013 XÓA

tôn giáo tập số lượng tín đồ rất lớn, nơi mà lực lượng phản động lôi kéo, kích động ... tập trung vào họ, bởi tôn giáo là những người chứa quá nhiều ưu điểm để kẻ địch lợi dụng và khai thác, cần nhận thức rõ vấn đề và ngăn chặn kịp thời.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:09, 05/03/2013 XÓA

hủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá” nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam đó các bạn ah.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:24, 05/03/2013 XÓA

ngăn chặn những âm mưu lôi kéo, mua chuộc, thuyết phục và không chế những người có chức sắc tôn giáo, quần chúng tín đồ của kẻ địch là nhiệm vụ tất yếu phải giải quyết.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:39, 05/03/2013 XÓA

Tôn giáo là vấn đề nhạy cảm của xã hội vì vây các thế lực nhằm biến các tổ chức và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:54, 05/03/2013 XÓA

tôn giáo tin vào thần linh, tin vào điều mà nó mang lại cho họ sự yên tâm về tinh thần, họ tin tưởng vào lực lượng siêu nhiên ko tin vào hiện thực khách quan đang tồn tại đó là vấn đề mà thế lực thù địch khai thác sâu sắc nhất.

TRẢ LỜI
avatar
12:08, 13/04/2013 XÓA

vấn đề tôn giáo hiện nay rất căng thẳng và đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác giữ gìn ổn định xã hội vì với tình hình hiện nay việc sùng bái tôn giáo là rất nhiều và việc mù quáng theo tôn giáo không phải là hiếm vì thế mà những kẻ hại nước âm mưu nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo làm điều kiện để thực hiện việc làm sai trái nói một cách khác đó chính là chống phá nhà nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:04, 14/04/2013 XÓA

ngày trước còn thấy đạo Cao Đài, Hòa Hảo làm nên mấy vụ lùm xùm chứ mấy năm nay tôi chỉ toàn thấy các vụ chống phá Việt Nam mình là do đạo Thiên chúa giáo gây ra cả. Mà theo thống kê thì tiền đầu tư cho tôn giáo của các tổ chức của nước ngoài gửi vào Việt Nam chủ yếu đầu tư cho Thiên Chúa Giáo thôi.

TRẢ LỜI
avatar
19:54, 14/04/2013 XÓA

tôn giáo luôn được bọn kẻ xấu lợi dụng để thực hiện ý đồ xấu chống phá nhà nước. Với nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra một bộ phận những người theo tôn giáo mù quáng không nghĩ tới ý trí tin lời những kẻ tâm thần chính trị. Phải có cái nhìn đúng đắn đừng để cho kẻ khác lợi dụng thực hiện việc xấu

TRẢ LỜI
avatar
bo gia
AUTHOR
08:49, 15/04/2013 XÓA

Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, chung tim cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá. Không những thế còn dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở hải ngoại tổ chức hoạt động chống Việt Nam. CHúng còn hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo ở trong nước tổ chức các hoạt động chống phá.Vì vậy phải có cái nhìn đúng đắn để không cho kẻ khác lợi dụng thực hiện ý đồ xấu xa của mình.

TRẢ LỜI
avatar
00 7
AUTHOR
09:42, 15/04/2013 XÓA

Hiện nay các thế lực thù địch trong và ngoài nước không ngừng công kích chính quyền bằng chiêu bài lợi dụng tôn giáo để gây bạo loạn chống phá chính quyền, chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá” nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam đó các bạn ah.

TRẢ LỜI
avatar
A C I
AUTHOR
09:57, 15/04/2013 XÓA

Ở Việt nam ta có đông quốc gia , đông dân tộc anh em , cũng như đa dạng về tôn giáo tín ngưỡng , lợi dụng vấn đề này thì các thế lực thù địch đã lôi kéo, mua chuộc, thuyết phục và khống chế những người có chức sắc tôn giáo ... làm tay sai cho giặc . Vì vậy các cơ quan chức năng có các giải pháp , ngăn chăn những hành động này , tránh để có những vấn đề phức tạp xảy ra , vì đây là vấn đề nhạy cảm , vì vậy cần sử dụng tổng hợp các biện pháp để có thể giải quyết được vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất , tránh gây dư luận .

TRẢ LỜI
avatar
I F B
AUTHOR
10:15, 15/04/2013 XÓA

Các phần tử thù địch và những tay cơ hội chính trị liên tục có những hành động
câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, tập hợp tín đồ để kích động biểu tình, gây rối, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp... là những vấn đề mà chúng ta nên chủ động đối phó, cảnh giác trước những hoạt động trên.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:29, 15/04/2013 XÓA

Sự đa dạng và phong phú các tôn giáo trên đất nước ta là nguyên nhân gây nên nhiều mâu thuẫn. Do mỗi 1 tôn giao có cái gọi là niềm tin mà các thành viên tin và làm theo. Lợi dụng điều đó các thế lực thù địch đánh vào tâm lý các giáo. VÌ vậy cần quan tâm nhiều hơn và thấy tầm quan trọng của vấn đề này, tránh để địch lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo làm bàn đạp cho những hành động gây nguy hiểm cho nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
10:54, 15/04/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là hướng ưu tiên chính trong chính sách đối với Việt Nam, chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước.Trong khi đó, bọn phản động lợi dụng tôn giáo trong nước, nhất là số cực đoan, quá khích trong công giáo, phật giáo Ấn Quang, phật giáo Hoà Hảo,... lợi dụng những diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động ngày càng quá khích hơn; câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, tập hợp tín đồ để kích động biểu tình, gây rối, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp.Vi thế chúng ta cần có các giải pháp để có thể đấu tranh ngăn chặn mọi hành động của chúng , phối hợp với cơ quan chức năng để đưa ra giải pháp tốt nhất để giữ gìn và bảo vệ đất nước khỏi những tay phản động này .

TRẢ LỜI
avatar
ho hung
AUTHOR
10:59, 15/04/2013 XÓA

Hiện nay và trong thời gian tới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt để phát triển đạo trong các vùng dân tộc ít người, bao gồm cả phát triển các đạo giáo mới và cả số người theo đạo, biến các tổ chức và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:44, 15/04/2013 XÓA

ở làng bên của mình là làng của người theo thiên chúa giáo. mình thấy họ nghe các cha xứ của họ hơn cả pháp luật của nhà nước. Như thế ngộ nhỡ cha xứ dùng những lời lẽ kích động, bạo loạn đối với giáo dân của mình thì hậu quả thật khó lường.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:11, 15/04/2013 XÓA

Tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm trong giai đoạn hiện nay. Các thế lực thù địch đang lợi dụng triệt để vấn đề này để chống phá Nhà nước chúng ta. Nhà nước luôn tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển, nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật. Chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác để không bị các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhạy cảm này để chống phá Nhà nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:59, 17/04/2013 XÓA

Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta là thủ đoạn hết sức thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; đặc biệt là ở vùng Tây Bắc. Do đó, nghiên cứu giải pháp đấu tranh chống lại thủ đoạn này có ý nghĩa quan trọng, thiết thực.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:01, 17/04/2013 XÓA

Nhìn chung, các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa, yêu nước”, hướng thiện... Tín đồ và chức sắc các tôn giáo chấp hành nghiêm pháp luật, đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách dân tộc, tự do tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đẩy mạnh tuyên truyền, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng tập hợp lực lượng phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
09:06, 17/04/2013 XÓA

Âm mưu của các thế lực thù địch là chia rẽ, lôi kéo các tôn giáo vào hoạt động gây mất ổn định chính trị, từng bước xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, tiến tới chuyển hoá chế độ. Thủ đoạn hoạt động của chúng là lợi dụng địa hình vùng sâu, vùng xa, đời sống kinh tế của đồng bào còn khó khăn, trình độ dân trí thấp để truyền đạo trái pháp luật; tung tin thất thiệt, xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; vu cáo chính quyền các cấp phân biệt đối xử với đồng bào dân tộc thiểu số... Mặt khác, chúng lợi dụng sự thoái hoá, biến chất của một số cán bộ, đảng viên, những hạn chế trong hệ thống chính trị ở một số cơ sở để kích động, chia rẽ, làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
09:10, 17/04/2013 XÓA

Quan điểm nhất quán của Đảng ta là các dân tộc trên đất nước Việt Nam bình đẳng, cùng phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...; trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển đối với các địa phương ở miền núi. Nhà nước ta bảo hộ các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phù hợp với đạo đức, văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đồng thời, Nhà nước ta khẳng định các tôn giáo (dù nội sinh hay ngoại nhập) đều phải chịu sự quản lý của chính quyền các cấp; mọi hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo đi ngược lại lợi ích của đất nước, gây phương hại đến quốc phòng - an ninh (QP-AN) đều bị lên án, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
15:51, 17/04/2013 XÓA

các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị đã xác định được chức năng, nhiệm vụ công tác tôn giáo, thành lập bộ máy chuyên trách công tác này. Sự phối hợp trong công tác tôn giáo của các tổ chức hệ thống chính trị cũng đã tạo ra sự gắn bó đáng kể. Chính vì thế, công tác tôn giáo những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; tạo ra sự đoàn kết, yên tâm của tín đồ, chức sắc tôn giáo, với phương châm “tốt đời, đẹp đạo” hoạt động tôn giáo đi theo xu hướng tuân thủ pháp luật; các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhanh chóng bị lộ diện và bị lên án mạnh mẽ

TRẢ LỜI
avatar
15:53, 17/04/2013 XÓA

từ thực tiễn của công tác tôn giáo và nhất là từ yêu cầu đổi mới công tác tôn giáo, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, thì từ bản thân hệ thống chính trị đã và đang đặt ra một số vấn đề cần phải quan tâm giải quyết trên cả phương diện lý luận cũng như thực tiễn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:59, 17/04/2013 XÓA

Hiện nay, vấn đề tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo của hệ thống chính trị nước ta mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng đi sâu vào, vẫn còn là vấn đề phải tiếp tục tháo gỡ, nhằm tạo ra sự thống nhất từ trên xuống dưới. Vẫn có tình trạng bộ máy làm công tác tôn giáo còn “khập khiễng”, nơi có nơi không; nơi tổ chức theo mô hình này, nơi theo mô hình khác. Vấn đề củng cố tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo hiện nay, thiết nghĩ nên chú trọng hơn đến bộ máy quản lý Nhà nước các cấp.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:01, 17/04/2013 XÓA

Sự yếu kém, hẫng hụt từ đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo hiện nay có thể nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém của công tác này. Vì thế, bên cạnh việc tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo của hệ thống chính trị, trước hết cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ đang làm công tác này. Mấy năm nay, trong sự phối hợp của các đơn vị làm công tác tôn giáo, nhiều loại lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và công tác tôn giáo được mở cho hàng ngàn cán bộ ở các cấp, ngành, các đoàn thể. Đây là một chuyển biến lớn, góp phần nâng cao nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo cho toàn hệ thống chính trị.

TRẢ LỜI
avatar
16:03, 17/04/2013 XÓA

Thế giới đang vận động theo xu hướng toàn cầu hóa, vì thế quan hệ đối ngoại của các tôn giáo cũng nhộn nhịp hơn và kéo theo đó là sự đan xen các nhân tố tích cực và tiêu cực. Mặt khác, các thế lực thù địch chế độ ta tiếp tục lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân chủ, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta, lấy vấn đề tôn giáo để chống phá nước ta, lấy vấn đề tôn giáo làm căn cứ giải quyết quan hệ song phương, đa phương trên những lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, văn hóa, chính trị…Hoạt động đó còn tạo chỗ dựa cho một số phần tử phản động, cực đoan tăng cường các hoạt động chống phá.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:26, 17/04/2013 XÓA

tôn giáo là nguy cơ làm nên các lịch sử phản động,hiện nay giới tô giáo nhiều nhất là thiên chúa giáo,rất tin tưởng vào giáo hoàng cha sứ nói gì nghe nấy ko quan trọng đúng hay sai. Vì vậy mà người theo thiên chúa giáo phải nhận thực đúng pháp luật chứ đừng tin vào chúa quá nhiều rồi sau lại nghĩ ra lại ko kịp

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:59, 19/04/2013 XÓA

Tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm trong tình hình hiện nay. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng để chống phá Nhà nước ta. Chúng xác định đây là lực lượng chính tham gia. Nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển, song phải trong phạm vi, khuôn khổ của pháp luật. Chúng ta phải chủ động, cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:26, 19/04/2013 XÓA


Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo, có tôn giáo du nhập từ bên ngoài vào, có tôn giáo nội sinh. Trong những năm qua tôn giáo ở Việt Nam phát triển phong phú và đa dạng làm cho tình hình tôn giáo ở Việt Nam có những thay đổi cơ bản.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:28, 19/04/2013 XÓA

Đến năm 2010, cả nước có 12 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hồi giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ cư sĩ Phật hội, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, đạo Ba’hai, Minh Chơn đạo, Minh Lý đạo, Bửu Sơn Kỳ Hương đang hoạt động, với 32 tổ chức giáo hội, hội thánh có trên 20 triệu tín đồ các tôn giáo, với trên 85.000 chức sắc, nhà tu hành và trên 26.000 cơ sở thờ tự các tôn giáo ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

TRẢ LỜI
avatar
20:30, 19/04/2013 XÓA

Trước tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, với chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết đồng bào tôn giáo với đồng bào không theo tôn giáo, hăng hái tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
20:32, 19/04/2013 XÓA

Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được in ấn kinh sách, sửa sang, làm mới cơ sở thờ tự, tổ chức sinh hoạt bình thường. Hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của các tôn giáo ngày càng được mở rộng. Các tổ chức giáo hội từng bước được củng cố; quan hệ của tôn giáo với Nhà nước ngày càng được hoàn thiện.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:33, 19/04/2013 XÓA

Nhìn chung, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tôn giáo những năm qua được nâng lên, đa số chức sắc, chức việc, tín đồ phấn khởi, tin tưởng trước những thành tựu đổi mới của đất nước và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; các tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, hành đạo theo pháp luật, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa,… góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:41, 19/04/2013 XÓA

Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách về tôn giáo và công tác tôn giáo, như Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị (khóa VI); đặc biệt sau khi có Nghị quyết 25/NQ-TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “công tác tôn giáo”, các tỉnh, thành phố đều xây dựng chương trình hành động; nhiều tỉnh, thành phố có Nghị quyết chuyên đề về công tác tôn giáo, thành lập Ban chỉ đạo công tác tôn giáo để chỉ đạo thống nhất trong hệ thống chính trị thực hiện công tác tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:43, 19/04/2013 XÓA

Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan quản lý về công tác tôn giáo được nâng lên, trong xử lý những vấn đề liên quan đến tôn giáo đã vận dụng linh hoạt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, giải quyết tương đối kịp thời các nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào; tạo điều kiện giúp đỡ các giáo hội, chức sắc sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
20:45, 19/04/2013 XÓA

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội tích cực vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các đoàn thể đẩy mạng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào tôn giáo, tích cực phát triển đoàn viên, hội viên, tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào quần chúng ở địa phương.

TRẢ LỜI
avatar
20:47, 19/04/2013 XÓA

Hệ thống pháp luật trên là công cụ pháp lý quan trọng để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, giúp các cơ quan nhà nước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đã cụ thể hóa một cách hữu hiệu, tích cực đường lối chủ trương của Đảng đối với công tác tôn giáo trong thời kỳ mới, đồng thời toát lên tinh thần dân chủ đối với hoạt động tôn giáo, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời đảm bảo được tính tương thích của luật pháp quốc tế điều chỉnh về quyền con người trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết hoặc gia nhập.

TRẢ LỜI
avatar
20:48, 19/04/2013 XÓA

Sự phối kết hợp giữa các bộ, ban, ngành và địa phương đã tạo được sự thống nhất trong việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với tôn giáo, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà. Các bộ, ban, ngành chủ động cùng với Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ triển khai chủ trương công tác đối với đạo Tin lành, đề xuất chủ trương công tác đối với những vấn đề tôn giáo. Hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo Đại hội nhiệm kỳ theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
12:01, 20/04/2013 XÓA Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
12:04, 20/04/2013 XÓA

Nước ta vốn là một nước đa dân tộc. Vấn đề dân tộc là một vấn đề thường bị các thế lực lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, thành lập vùng tự trị. Vì vậy, vấn đề cần phải đặt ra là phải làm tốt công tác vận động quần chúng, để các đồng bào dân tộc thiểu số hiểu được vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng và Nhà nước, nâng cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:58, 20/04/2013 XÓA

Từ khi thành lập cho đến nay Đảng cộng sản và nhà nước ta luôn luôn quan tâm giúp đỡ tạo mọi điều kiện để đồng bào giáo dân có một cuộc sống vật chất và tinh thần, tâm linh được đầy đủ nhất. Tuy nhiên hiện nay các thế lực thù địch và bọn phản động luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Chúng dùng những lời lẽ lập luận sai trái để tuyên truyền nói xấu Đảng nói xấu nhà nước ta nhằm chia rẽ nội bộ ta với mục đích làm mất đi niềm tin của nhân dân với Đảng với nhà nước, làm mất ổn định chính trị an ninh quốc phòng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:16, 20/04/2013 XÓA

các thế lực thù địch này rất ham chiến, và luôn luôn hoạt động ẩn trong bóng tối, bọn chúng thường tiếp xúc và dụ dỗ người dân, những người được cho là nhẹ dạ cả tin, đi theo con đường của chúng. Với những thủ đoạn vô cùng bỉ ổi và vô liêm xỉ đó thì chúng đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, điều đó là điều mà bất kỳ người việt nam yêu tổ quốc nào đều muốn tự tay giết chết từng tên để góp phần cho đất việt nam ngày một trong sạch hơn!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:23, 21/04/2013 XÓA

Hiện nay các thế lực thù địch luôn luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Bọn chúng dùng những lời lẽ sai trái lập luận vô lí để tuyên truyền kích động lòng dân làm mất ổn định về chính trị an ninh quốc phòng ... làm mất đi niềm tin của nhân dân với Đảng với nhà nước ta. Có thể thấy đây là một âm mưu đen tối và no có tác hại ảnh hưởng rất lớn đối với nhà nước ta nếu ta không có biện pháp để ngăn chặn kịp thời thì nó sẽ có hậu quả to lớn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:12, 21/04/2013 XÓA

Ngày trước cũng đã có nhiều vụ nổi lên. Tôi biết rõ nhất là về vụ Thích Quảng Độ . Thực sự vấn đề tôn giáo này rất khó giải quyết và thực sự là nhạy cảm . Nếu không giải quyết một cách hợp lí, thấu tình thấu lí thì thực sự đây sẽ là vấn đề nan giải

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:13, 21/04/2013 XÓA

RÂT nhiều đối tương chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng chống phá, hoặc tuyên truyền về việc chống đối đảng và nhà nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:08, 21/04/2013 XÓA

Ngay từ khi đặt chân vào Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc đã tính toán đến âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Chúng tìm cách mua chuộc, lôi kéo các giáo sĩ, tín đồ các tôn giáo để thực hiện mục đích chính trị phản động.

TRẢ LỜI
avatar
chan ly
AUTHOR
22:13, 21/04/2013 XÓA

lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá nhà nước ta là chiêu bài rất được các thế lực thù địch, phản động sử dụng để chống phá nhà nước ta, bọn chúng luôn tìm cách kích động người dân về vấn đề tôn giáo, làm cho nhân dân hiểu sai về chính sách chủ chương của đảng, nhà nước ta. chúng ta phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề này để đảm bảo đời sống tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân được lành mạnh và đúng đắn, tuân thủ các quy định của nhà nước đề ra

TRẢ LỜI
avatar
dang vu
AUTHOR
22:14, 21/04/2013 XÓA

Lúc chúng ta bước vào công cuộc đổi mới, chủ nghĩa đế quốc tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo để thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam. Các thế lực thù địch tuyên truyền rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang còn mạnh, chưa thể chuyển hoá ngay được nội bộ. Vì vậy, để làm cho Cộng sản Việt Nam suy yếu, biện pháp hữu hiệu nhất là dùng vấn đề tôn giáo và dân tộc để phá hoại an ninh, làm cho Việt Nam suy yếu...”

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:19, 21/04/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá” nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Chính sự hậu thuẫn này là nhân tố kích động số phần tử quá khích trong tôn giáo có thái độ thách đố với chính quyền, như:

TRẢ LỜI
avatar
22:21, 21/04/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là hướng ưu tiên chính trong chính sách đối với Việt Nam, chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước. Quốc hội Mỹ đã ra một số nghị quyết và tổ chức nhiều cuộc điều trần về vấn đề tôn giáo ở việt Nam; xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “đàn áp tôn giáo”! Gần đây, Uỷ ban Tự do tôn giáo của Mỹ tiếp tục công bố báo cáo đánh giá tiêu cực về tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:57, 21/04/2013 XÓA

Với những thủ đoạn vô cùng bỉ ổi và vô liêm xỉ đó thì chúng đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, điều đó là điều mà bất kỳ người việt nam yêu tổ quốc nào đều muốn tự tay giết chết từng tên để góp phần cho đất việt nam ngày một trong sạch hơn! Chính sự hậu thuẫn này là nhân tố kích động số phần tử quá khích trong tôn giáo có thái độ thách đố với chính quyền

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:45, 22/04/2013 XÓA

Đảng và nhà nước ta luôn luôn có những chính sách để quan tâm giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho đồng bào giáo dân có những thuận lợi nhất để xây dựng một cuộc sống ấm no hòa bình ổn định đầy đủ cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên hiện nay các thế lực thù địch và bọn phản động luôn luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Chúng dùng những lời lẽ sai trái lập luận, luận điệu của bọn phản động để tuyên truyền nói xấu Đảng cộng sản và nhà nước, kích động đồng bào giáo dân nhằm làm mất niềm tin của đồng bào với nhà nước ta làm mất đi sự ổn định về chính trị, an ninh quốc phòng...

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:10, 22/04/2013 XÓA

vấn đề tôn giáo là một trong những vấn đề mà bọn phản động lựa chọ để xuyên tạc, lôi kéo kích động, nhằm thực hiện mưu đồ diễn biến hòa bình hòng lật đổ chính quyền ở Việt Nam.
như chúng ta đã biết thì đất nước ta có số lượng bà con giáo dân là không nhỏ và với một dân tộc với 54 dân tộc anh e thì đây chính là điểm mấu chốt, được coi là thuận lợi cho chúng hoạt động, vì vậy mà chúng ta phải nâng cao dân trí cho các tín đồ, con em dân tộc để tránh được tối đa sự lợi dụng của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:26, 22/04/2013 XÓA

người dân theo đạo thường tin và làm theo và chấp hành giáo lí tốt hơn là chấp hành pháp luật, đây là điểm cốt lõi để chúng lợi dụng giáo quyền giáo lí để xuyên tạc, lôi kéo xúi giục.
bở vậy mà công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho bà con giáo dân và đặc biệt là những chức sắc tôn giáo là rất quan trọng vì họ chính là người truyền thụ tư tưởng, định hướng đường đi cho bà con giáo dân, và những người nhu thế thường bị bọn phản động để ý, tìm cách dụ dỗ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:09, 23/04/2013 XÓA

nước ta có rất nhiều tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, cho nên tình hinh tôn giáo khác phức tạp các thế lực thù địch luôn luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống lại cách mạng, những tín ngưỡng tôn giáo họ quá tin người nên dễ bị bọn xấu lừa gạt mua chuộc rồi làm những hành động ảnh hưởng xấu đến đất nước như tham gia biểu tình chông chính quyền, mọi người dân hãy thật sự tỉnh táo đừng để bị bọn xấu lừa gạt

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:48, 23/04/2013 XÓA

Hoạt động của họ không phải là hoạt động tôn giáo mà là lợi dụng tôn giáo vào các mục tiêu chính trị phản động, đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích của dân tộc và của các tín đồ tôn giáo. Những hoạt động như vậy phải bị ngăn chặn, loại trừ ra khỏi đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Đó cũng là nguyện vọng của đông đảo chức sắc tôn giáo và quần chúng tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:50, 23/04/2013 XÓA

Những trường hợp mà các thế lực thù địch nhà nước Việt Nam nêu ra, lấy đó làm bằng chứng cho cái gọi là sự vi phạm tự do tín ngưỡng, đàn áp tôn giáo ở Việt Nam thực chất là những cá nhân, tổ chức đã và đang lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng tôn giáo vào các hoạt động chống lại Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Họ không còn là đại diện cho các tôn giáo, các tín đồ tôn giáo ở Việt Nam. Vì thế họ sẽ bị pháp luật Việt Nam trừng trị

TRẢ LỜI
avatar
alone 0
AUTHOR
17:53, 23/04/2013 XÓA

Đối với vấn đề này cần thấy rằng các luận điệu tuyên truyền “Việt Nam đàn áp tôn giáo” đều là sự giả dối, xuyên tạc và bịa đặt. Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn giáo cũng như thực tiễn đã chỉ ra rằng ở Việt Nam không có cái gọi là đàn áp tôn giáo. Tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam ngay từ buổi đầu thành lập

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:37, 23/04/2013 XÓA

đây là điểm cốt lõi để chúng lợi dụng giáo quyền giáo lí để xuyên tạc, lôi kéo xúi giục.
bở vậy mà công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho bà con giáo dân và đặc biệt là những chức sắc tôn giáo là rất quan trọng vì họ chính là người truyền thụ tư tưởng, định hướng đường đi cho bà con giáo dân, và những người nhu thế thường bị bọn phản động để ý, tìm cách dụ dỗ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:38, 23/04/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là hướng ưu tiên chính trong chính sách đối với Việt Nam, chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước. Quốc hội Mỹ đã ra một số nghị quyết và tổ chức nhiều cuộc điều trần về vấn đề tôn giáo ở việt Nam; xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “đàn áp tôn giáo”! Gần đây, Uỷ ban Tự do tôn giáo của Mỹ tiếp tục công bố báo cáo đánh giá tiêu cực về tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:25, 24/04/2013 XÓA

Chúng ta phải ra sức tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước về âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của thế lực thù địch cho toàn dân. Đây là giải pháp đầu tiên, rất quan trọng. Chỉ trên cơ sở nâng cao nhận thức, tư tưởng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân mà trực tiếp là của đồng bào các dân tộc, tôn giáo về các nội dung trên, thì chúng ta mới thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, vô hiệu hoá được sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:55, 24/04/2013 XÓA

Chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu không bao giờ thay đổi của các thế lực thù địch. Hiện nay, CNĐQ đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống Việt Nam với phương châm chống phá về chình trị, tư tưởng làm hàng đầu, kinh tế là mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, tôn giáo dân tộc làm ngòi nổ, kết hợp với bạo loạn lật đổ, uy hiếp, răn đe, gây sức ép về quân sự.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:10, 24/04/2013 XÓA

Vấn đề dân tộc, tôn giáo là một trong những vấn đề trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng, cùng với việc lợi dụng trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng để chuyển hoá chế độ XHCN ở Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội .

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:16, 24/04/2013 XÓA

Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch rất nham hiểm. Tuy nhiên, âm mưu, thủ đoạn của chúng có thực hiện được hay không thì không phụ thuộc hoàn toàn vào chúng, mà chủ yếu phụ thuộc vào tinh thần cảnh giác, khả năng ngăn chặn, sự chủ động tiến công của chúng ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:42, 25/04/2013 XÓA

Nếu mỗi giáo dân đều cố gắng sống đúng ý nghĩa của cụm từ "tốt đời, đẹp đạo" thì chẳng kẻ địch nào có thể lợi đụng được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:40, 25/04/2013 XÓA

Nhà nước ta là một Nhà nước dân chủ, luôn đảng bảo mọi người đều được hưởng các quyền của của con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo tín ngường. nhưng tự do tôn giáo không phải là hoạt động tôn giáo tự do mà bất chấp pháp luật, tự do là mọi người đều được quyền trở thành tín đồ tôn giáo và có các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật chứ không phải là đi lợi dụng quyền này để chống phá Đảng, Nhà nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:48, 25/04/2013 XÓA

trong giai đoạn đóng góp sửa đổi Hiến pháp hiện nay, Đảng và Nhà nước ta cần phải cẩn thận và phải luôn đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các tổ chức phản động trong và ngoài nước, nhất là vấn đề tôn giáo, đây là vấn đề mà bọn phản động thường hay lợi dụng để kích động giáo dân chống lại Đảng, Nhà nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:55, 25/04/2013 XÓA

vấn đề về tôn giáo luôn là đề tài muôn thủa của các thế lực thù địch. Bọn chúng luôn lợi dụng các vụ việc phức tạp về ton giáo đẻ chống phá cách mạng nước ta.Bọn chúng ra sức tuyên truyền nước ta không có tự do tôn giáo lên tiêng đòi tự do tôn giáo, tuyên truyền đảng và nhà nước ta đàn áp tôn giáo do vậy chúng ta cần nâng cao nhận thức của nhân dân về bản chất của vấn đề tôn giáo mà các thế lực thù địch lơi dụng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:26, 25/04/2013 XÓA

Tôn giáo sinh ra để nhằm mục đích giáo dục con người trở thành con người lương thiện, nhưng chính tôn giáo hay bị kẻ xấu, bọn phản động và các thế lực thù địch lợi dụng để làm những việc trái lại với đạo đức, làm phản tác dụng của tổ chức tôn giáo. cái mà tôn giáo hay bị lợi dụng là chúng hay xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo mà Nhà nước ta đã quy định, để chống lại âm mưu này Nhà nước ta phải tăng cường tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là những người theo tôn giáo hiểu hơn về pháp luật

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:40, 25/04/2013 XÓA

tôn giáo được sáng lập để giáo dục con người về đạo đức và Nhà nước ta quy định quyền tự do tôn giáo để đảm bảo quyền tự do dân chủ cho người dân, nhưng những người theo tôn giáo thường không biết về điều này hoặc là hiểu mơ hồ dẫn đến bị bọn phản động lợi dụng để chống lại Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật. các giáo dân cần phải cẩn giác với những lời dụ dỗ của bọn phản động

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:09, 25/04/2013 XÓA

đã có họ để được làm lại từ đầu, rộn rã trong hạnh phúc và tiếng cười, nhếch mép với mưa lũ, chúng tôi bắt đầu dũng cảm, bắt đầu chiến đấu vì đã có họ bên cạnh hỗ trợ và đùm bọc. Ngàn lần muốn nói xin cảm ơn Đảng.cảm ơn nhà nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:12, 25/04/2013 XÓA

chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt để phát triển đạo trong các vùng dân tộc ít người, bao gồm cả phát triển các đạo giáo mới và cả số người theo đạo, biến các tổ chức và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam chống phá rất nhiều

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:09, 26/04/2013 XÓA

Nhóm thiên chúa giáo cực đoan liên tục lợi dụng tranh chấp đất đai để hoạt động đấu tranh chống chính quyền. Đặc biệt, ở một số địa phương từ tranh chấp đất đai, chúng lợi dụng người cầm đầu tổ chức tôn giáo ở đó để kích động, xô đẩy giáo dân vào cuộc đấu tranh mang màu sắc chính trị, gây mất ổn định chính trị, tạo cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:09, 27/04/2013 XÓA

Sẽ chẳng thể có tự do tôn giáo được vì nếu để tôn giáo được tự do có nghĩa là chúng ta sẽ để cho các thế địch lợi dụng, vì vậy đa tôn giáo sẽ sinh ra đa thế lực, chính trị bất ổn, đất nước chậm phát triển... hậu quả nặng nề ... và các hệ lụy của nó thì không thể nào lường trước được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:21, 27/04/2013 XÓA

các thế lực thù địch là chia rẽ, lôi kéo các tôn giáo vào hoạt động gây mất ổn định chính trị, từng bước xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, tiến tới chuyển hoá chế độ. Thủ đoạn hoạt động của chúng là lợi dụng địa hình vùng sâu, vùng xa, đời sống kinh tế của đồng bào còn khó khăn, trình độ dân trí thấp để truyền đạo trái pháp luật; tung tin thất thiệt, xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; vu cáo chính quyền các cấp phân biệt đối xử với đồng bào dân tộc thiểu số...

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:40, 27/04/2013 XÓA

tôn giáo là nguy cơ làm nên các lịch sử phản động,hiện nay giới tô giáo nhiều nhất là thiên chúa giáo,rất tin tưởng vào giáo hoàng cha sứ nói gì nghe nấy ko quan trọng đúng hay sai. Vì vậy mà người theo thiên chúa giáo phải nhận thực đúng pháp luật chứ đừng tin vào chúa quá nhiều rồi sau lại nghĩ ra lại ko kịp. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:52, 27/04/2013 XÓA

Nhà nước dân chủ, luôn đảm bảo mọi người đều được hưởng các quyền của của con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo tín ngường. nhưng tự do tôn giáo không phải là hoạt động tôn giáo tự do mà bất chấp pháp luật, tự do là mọi người đều được quyền trở thành tín đồ tôn giáo và có các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật chứ không phải là đi lợi dụng quyền này để chống phá Đảng, Nhà nước.!

TRẢ LỜI
avatar
22:32, 27/04/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá” nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Chính sự hậu thuẫn này là nhân tố kích động số phần tử quá khích trong tôn giáo có thái độ thách đố với chính quyền, như: Chúng có ý đồ thành lập “Uỷ ban liên tôn chống cộng”, lôi kéo tín đồ, tụ tập đông người, xúi giục biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để chờ bên ngoài can thiệp

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:35, 27/04/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là hướng ưu tiên chính trong chính sách đối với Việt Nam, chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước. Quốc hội Mỹ đã ra một số nghị quyết và tổ chức nhiều cuộc điều trần về vấn đề tôn giáo ở việt Nam; xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “đàn áp tôn giáo”! Gần đây, Uỷ ban Tự do tôn giáo của Mỹ tiếp tục công bố báo cáo đánh giá tiêu cực về tình hình tôn giáo ở Việt Nam.Trong khi đó, bọn phản động lợi dụng tôn giáo trong nước, nhất là số cực đoan, quá khích trong công giáo, phật giáo Ấn Quang, phật giáo Hoà Hảo,... lợi dụng những diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động ngày càng quá khích hơn; câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, tập hợp tín đồ để kích động biểu tình, gây rối, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:37, 27/04/2013 XÓA

Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, tập trung vào một số hoạt động chủ yếu sau đây: Một là, tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá. Hai là, dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở hải ngoại tổ chức hoạt động chống Việt Nam. Ba là, hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo ở trong nước tổ chức các hoạt động chống phá.

TRẢ LỜI
avatar
22:39, 27/04/2013 XÓA

Các thế lực thù địch đã chỉ đạo cho một số đối tượng cực đoan, núp dưới danh nghĩa những nhà truyền đạo, như “mục sư”, “tình nguyện viên”,... để đi sâu vào nội bộ quần chúng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhằm lừa phỉnh, dụ dỗ, xúi giục, kích động các tín đồ bỏ lao động sản xuất để tham gia hoạt động biểu tình chống đối chính quyền. Được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hậu thuẫn, bọn phản động trong các tôn giáo ở Tây Nguyên ra sức lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ra thực hiện chủ trương xoá các tổ chức Tin Lành trái phép để vu cáo chính quyền Nhà nước Việt Nam “Vi phạm tự do tôn giáo”, kêu gọi “cầu nguyện cho Tin Lành Tây Nguyên”, đồng thời kích động các hoạt động chống đối.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:41, 27/04/2013 XÓA

Hiện nay và trong thời gian tới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt để phát triển đạo trong các vùng dân tộc ít người, bao gồm cả phát triển các đạo giáo mới và cả số người theo đạo, biến các tổ chức và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:46, 27/04/2013 XÓA

Vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng, cùng với việc lợi dụng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng để chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội, thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:48, 27/04/2013 XÓA

Những năm gần đây, bọn phản động ở nước ngoài đã tăng cường hoạt động móc nối với những phần tử xấu trên địa bàn để xây dựng cơ sở, tập hợp lực lượng chống phá. Trong vụ tụ tập đông người tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé (Điện Biên), chúng sử dụng chiêu bài “người Mông” và đội lốt các hoạt động tôn giáo, dân tộc để kích động, lôi kéo người Mông từ các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Đắc Nông, Đắc Lắk... về thành lập cái gọi là “Nhà nước Mông”, "Vương quốc Mông tự trị". Thủ đoạn hoạt động của chúng rất tinh vi, xảo quyệt, như: kích động tư tưởng ly khai, tự trị, hướng tư tưởng của đồng bào Mông đi tìm Tổ quốc riêng cho mình; chỉ đạo một số đối tượng trong đạo Tin lành ở các địa bàn tuyển chọn thanh niên người Mông gửi ra nước ngoài huấn luyện quân sự, xây dựng nguồn cán bộ lâu dài cho “Nhà nước Mông”...Đáng chú ý là, một số phần tử xấu lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để quan hệ với các cá nhân, tổ chức tôn giáo ở nước ngoài; một số cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài đã đưa tin, phản ánh sai lệch, không đúng với thực tế tình hình tôn giáo ở Tây Bắc. Chúng gắn vấn đề dân chủ, nhân quyền với cái gọi là “tự do tôn giáo” để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúi giục các phần tử xấu trong các tôn giáo kích động gây rối... Trong khi đó, một số người nhẹ dạ cả tin bị kẻ xấu lôi kéo, kích động, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
22:49, 27/04/2013 XÓA

Trong điều kiện đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng Tây Bắc còn nhiều khó khăn1, cần ưu tiên thực hiện mục tiêu quốc gia về “xoá đói giảm nghèo”; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ “Về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của cả nước”; tiếp tục đầu tư, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, như: 134, 135, 327, phong trào xây dựng nông thôn mới...

TRẢ LỜI
avatar
22:51, 27/04/2013 XÓA

Đối với bọn phản động, chủ mưu cố tình chống phá cách mạng, phải cô lập, kiên quyết tiến công, xử lý thích đáng. Đối với đồng bào bị lôi kéo, kích động, cần lấy tuyên truyền, thuyết phục là chính, vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo, khôn khéo, linh hoạt để đồng bào nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đấu tranh, cảm hoá, tránh chủ quan, áp đặt khi chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong quá trình xử lý các tình huống, cần kết hợp vừa đấu tranh, vừa hướng dẫn hoạt động của các tôn giáo tuân thủ đúng pháp luật. Phương pháp tuyên truyền, giáo dục phải thiết thực, cụ thể, kiên trì và phù hợp với trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc.

TRẢ LỜI
avatar
22:53, 27/04/2013 XÓA

Thực tế cho thấy, nhận thức của đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc về âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch còn chưa đầy đủ; trong đó, có cả một số cán bộ, đảng viên. Vì thế, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để đồng bào các dân tộc (ở vùng Tây Bắc) hiểu biết rõ về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là vấn đề quan trọng hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:01, 28/04/2013 XÓA

đảng và nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện để các tôn giáo ở việt nam có điều kiện hoạt động và phát triển, thế nhưng các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá đảng và nhà nước ta.
lợi dụng vấn đề tôn giáo để thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam. chúng bắt đầu từ những người dân tộc thiểu số trươc.chúng ta cần có biên pháp ngăn chặn hành động này lại.

TRẢ LỜI
avatar
DiVa
AUTHOR
16:39, 28/04/2013 XÓA

Tín ngưỡng nào cũng được tôn trọng tại VIệt Nam , nếu bạn coi trọng tín ngưỡng của mình thì đừng ích kỉ mà chỉ mong tín ngượng của mình là nổi trội nhất,, hãy coi tất cả như nhau , quan trọng là tín ngưỡng đấy là do bạn chọn và bạn tin yêu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:44, 28/04/2013 XÓA

Tôn giáo là vấn đề luôn được nâng cao tại các kì quốc hội, vì VIệt Nam có rất nhiều tôn giáo khác nhauu= tồn tại tại những thời điểm khác nhau. CÓ gì khó hiểu đâu khi người t
ôn giáo bất kì muốn nâng cao vị thế tôn giáo của họ .,

TRẢ LỜI
avatar
15:11, 29/04/2013 XÓA

Tôn giáo là vấn đề nhạy cảm , Các thế lực thù địch luôn lợi dụng tôn giáo để đả kích , xuyên tạc và chống phá Việt Nam, nhưng hãy nhìn những nước như Mĩ hay các tư bản khác sẽ thấy , ở đấy mới là nơi bắt nguồn của những xung đột tôn giáo chính trị sâu sắc nhất.

TRẢ LỜI
avatar
15:29, 29/04/2013 XÓA

Mình thấy giáo phải nào thì đều có niềm tin riêng của họ , muốn được họ tôn trọng giáo phái của mình thì trước tiên phải tôn trọng giáo phái của người ta đã. Như thế sẽ cùng nhau phát triển mà không gây nguy hại đến khối đại đoàn kết toàn dân .

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:31, 30/04/2013 XÓA

Tôn giáo là niềm tin của một một bộ phận nhất định vào những thứ linh thiền cao cả nhất định của họ thể hiện niềm tin vào những thứ tốt đẹp nhưng có những kẻ lợi dụng nó không còn coi tôn giáo mất đi cái sự linh thiêng niềm tin tốt đẹp vốn có hay chính xác hơn là đạo mà họ theo đó họ lợi dụng nó vào những mục đích cá nhân vào những việc làm xấu như chia rẽ đoàn kết dân tộc lợi dụng để tuyên truyền chống phá quốc gia dân tộc...Cũng bởi tôn giáo quá nhạy cảm lòng tin của con người vào đạo mà họ theo cũng rất nhạy cảm nên dễ bị lợi dụng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:13, 02/05/2013 XÓA

đây là vấn đề nhảy cảm và nóng, vì sao chúng lại chọn vấn đề tôn giáo dân tộc, vì mọi tôn giáo thì có giáo lí riêng, có sự sùng bái riêng, các dân tộc thì có những phong tục tập quán riêng, và họ coi giáo lí và lệ làng có khi còn cao hơn cả pháp luật, đây là điều có lợi cho bọn phản cách mạng lợi dụng. một khi sự sùng tín lên đến cao độ, khi mà bọn phản cách mạng tuyên truyền vào các tín đồ tôn giáo dân tộc những điều có lợi cho họ thì họ sẵn sàng chống chính quyền.

TRẢ LỜI
avatar
Volcano
AUTHOR
23:35, 02/05/2013 XÓA

Tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm , ai cũng có tín ngưỡng riêng của mình. Nhưng không ai chịu hiểu cho tín ngưỡng của người khác . Bạn hãy tôn trọng tín ngưỡng của người khác trước khi muốn người khác tôn trọng tín ngưỡng của mình .

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:55, 03/05/2013 XÓA

Tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm trong giai đoạn hiện nay. Các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề này để có những hành động chống phá chúng ta. Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôn giáo được phát triển ở nước ta. Song tất cả phải trong khuôn khổ của pháp luật. Chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
10:24, 04/05/2013 XÓA


Bọn phản động thường lợi dụng vấn đề Tín ngưỡng, tôn giáo này để chia rẽ đồng bào, phá hoại tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc nhưng chúng chỉ lợi dụng được một số phần tử phản động và những người nhẹ dạ cả tin.
Ở điểm 1, Điều 25 Hiến định về tự do tín ngưỡng đã nêu rõ: “Mọi người có quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật”...

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:27, 04/05/2013 XÓA

Tôn giáo là 1 trong những vấn đề nhạy cảm bở vì sao?. Bởi vì xưa nay những phần từ chống đối mạnh mẽ nhất thường xuất thân từ những người đứng đầu giáo hội, nhất là thiên chúa giáo, họ được đào tạo bài bản và dễ dàng bị mua chuộc khi được đưa sang bên kia để học tập. Và nhờ sự nâng đỡ của Mỹ và phương Tây nên họ chống phá mà không kiêng nể gì cả.

TRẢ LỜI
avatar
14:52, 09/05/2013 XÓA

Tôn giáo là vấn đề hết sức nhạy cảm. Bọn thù địch thường lợi dụng vấn đề này để lôi kéo, chia rẽ đồng bào lương giáo. Niềm tin của giáo dân vào cha xữ, cha đạo,.. là niềm tin tuyệt đối. Nếu như lôi kéo được những người này thì con tin sẽ nghe theo vì thế mà lâu nay có một số người đứng đầu giáo xứ chỉ đạo giáo dân đứng lên đòi đất, biểu tình, nằm ăn vạ... nhất là ở Nghệ An.Tuy nhiên bằng sự khéo léo của cán bộ và cứng rắn của pháp luật những lọi dụng này đã được loại bỏ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:06, 11/05/2013 XÓA Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
Unknown
AUTHOR
09:09, 11/05/2013 XÓA

Ngay từ khi đặt chân vào Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc đã tính toán đến âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Chúng tìm cách mua chuộc, lôi kéo các giáo sĩ, tín đồ các tôn giáo để thực hiện mục đích chính trị phản động.Lúc chúng ta bước vào công cuộc đổi mới, chủ nghĩa đế quốc tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo để thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam. Các thế lực thù địch tuyên truyền rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang còn mạnh, chưa thể chuyển hoá ngay được nội bộ. Vì vậy, để làm cho Cộng sản Việt Nam suy yếu, biện pháp hữu hiệu nhất là dùng vấn đề tôn giáo và dân tộc để phá hoại an ninh, làm cho Việt Nam suy yếu...”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:26, 11/05/2013 XÓA

Vấn đề tôn giáo từ lâu đã là một vấn đề nhạy cảm không chỉ đối với Việt Nam mà còn với nhiều nước trên thế giới. Vì thế luôn cần có những hiểu biết thấu đáo trước khi giải quyết các vấn đề này.Vấn đề tôn giáo đã từng bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách lợi dụng phục vụ cho âm mưu xâm lược và chống phá cách mạng ở Việt Nam nói riêng và các nước xã hội chủ nghĩa nói chung. Chúng sử dụng tôn giáo như là một chiêu bài trong âm mưu diễn biến hòa bình hòng chống phá sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam cũng như các nước khác.

TRẢ LỜI
avatar
09:34, 11/05/2013 XÓA

Việt nam là một quốc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau và đang có chiều hướng phát triển trên phạm vi cả nước. Vì vậy để tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới ở nước ta , trước hết đòi hỏi Đảng và nhà nước ta cần phải có cái nhìn đúng đắn những vấn đề lí luận và thực tiễn về vấn đề tôn giáo cũng như có những chính sách về tôn giáo một cách phù hợp và linh hoạt trong tình hình hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:41, 11/05/2013 XÓA

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, Nhà nước ta đã rất sáng suốt đúng đắn khi thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:50, 11/05/2013 XÓA

Âm mưu của các thế lực thù địch là chia rẽ, lôi kéo các tôn giáo vào hoạt động gây mất ổn định chính trị, từng bước xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, tiến tới chuyển hoá chế độ. Thủ đoạn hoạt động của chúng là lợi dụng địa hình vùng sâu, vùng xa, đời sống kinh tế của đồng bào còn khó khăn, trình độ dân trí thấp để truyền đạo trái pháp luật; tung tin thất thiệt, xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; vu cáo chính quyền các cấp phân biệt đối xử với đồng bào dân tộc thiểu số...

TRẢ LỜI
avatar
09:37, 13/05/2013 XÓA

Cũng như Việt Cộng lợi dụng ông sư Thích Quảng Đức để bôi nhọ chính quyền ông Diệm thôi. Việt Cộng đẳng cấp cao thủ lắm đấy !

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:13, 13/05/2013 XÓA

Tôn giáo là vấn đề cực ký nhạy cảm vì VIệt Nam dưới sự lãnh đạo của Đnagr mọi người được tuwj do lựa chon tôn giáo phù hợp với văn hóa và truyền thông, là đất nước mà nhân quyền được đề cao. Kẻ thù lợi dụng sự phong phú tôn giáo ở VN để chống phá lại Đảng, gây mâu thuẫn các tôn giáo lẫn nhau, mọi người cần đề cao cảnh giác

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:17, 14/05/2013 XÓA

Các thế lực thù địch đã chỉ đạo cho một số đối tượng cực đoan, núp dưới danh nghĩa những nhà truyền đạo, như “mục sư”, “tình nguyện viên”,... để đi sâu vào nội bộ quần chúng các dân tộc thiểu số. Hơn nữa trong tình hình các phương tiện thông tin đại cúng đang phát triển như hiện nay thì việc lợi dụng vào tôn giáo để gây mát đoàn kết và kích động lòng dân luôn làm phức tạp tình hình ANTT

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:14, 15/05/2013 XÓA

Tôn giáo đang là một vấn đề khá nhạy cảm hiện nay. Với đặc trưng là số lượng tín đồ đông, ở Việt Nam chúng ta tôn giáo rất đa dạng, với nhiều tôn giáo khác nhau. Trong tình hình hiện nay các thế lực thù địch, mà trong đó các nước Mỹ và phương Tây luôn chú trọng trong việc lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Nhà nước ta. Chúng liên tục có những chiêu bài về tôn giáo, gây ra những khó khăn cho Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh.

TRẢ LỜI
avatar
myprince
AUTHOR
17:03, 16/05/2013 XÓA

Tôn giáo là vấn đề hết sức phức tạp trên đất nước ta. Các thế lực thù địch luôn lợi dụng vào vấn đề này để gây khó khăn cho Đảng về vấn đề An ninh trật tự. Ngoài ra chúng còn kích động lôi kéo bà con vào những việc vi phạm đến an ninh quốc gia như gây bạo loạn,... thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi nên hy vọng bà con sẽ không bị chúng lợi dụng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:25, 02/06/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là hướng ưu tiên chính trong chính sách đối với Việt Nam, chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước, chúng nói xấu Việt Nam không có tự do tôn giáo, không có tự do tín ngưỡng. Tất cả chúng đều nhằm nhồi nhét lý tưởng chống lại chính quyền nhà nước ta. Nhân dân ta kiên quyết không nghe theo những luận điệu xuyên tạc đó

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:29, 06/06/2013 XÓA

Vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng, cùng với việc lợi dụng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng để chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội, thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”

TRẢ LỜI
avatar
Mr Black
AUTHOR
10:39, 06/06/2013 XÓA

trong âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, chống phá nước ta, các thế lực thù địch đã ý thức rõ vị trí, ý nghĩa chiến lược của các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đồng thời chúng cũng theo dõi nắm chắc những thiếu sót, khuyết điểm của chính quyền cơ sở, dùng đủ mọi âm mưu xảo quyệt để chống phá ta. Mục tiêu của chúng là làm cho các địa bàn này luôn luôn mất ổn định

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:42, 06/06/2013 XÓA

cuộc đấu tranh này là hết sức cam go, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác và có các giải pháp tổng hợp, đồng bộ, trên nhiều lĩnh vực, với nhiều lực lượng tham gia, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm ANQG.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:45, 06/06/2013 XÓA

Kích động các dân tộc thiểu số, tín đò chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đối lập dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; vô hiệu hoá sự quản lí của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:18, 06/06/2013 XÓA

Các thế lực thù địch bên ngoài luôn muốn lợi dụng tôn giáo để chia rẽ nội bộ dân tộc ta. Luôn có những thủ đoạn sâu xa ở trong đó bởi lẽ vấn đề tôn giáo là vấn đề rất nhạy cảm và luôn khó xử lí khi có vấn đề khó khăn xảy ra. Bà con tôn giáo nếu không hiểu đúng thì sẽ rất khó để hòa giải mỗi khi xung đột

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:04, 06/06/2013 XÓA

ngay trong vự mời nick sang giao lưu với các em thì cái đoạn tôn giáo gì bị loại bỏ mà cái bọn " rân chủ " lại rùng beng lên cái chuyện việt nam chặn thế này thế nọ tôn giáo không tôn trọng gì đó.nghe mà phát bực vấn đề chính của buổi giao lưu là sự vượt khó vượt lên số phận chứ phải là nói tôn giáo các nước đâu

TRẢ LỜI
avatar
02:04, 07/06/2013 XÓA

Đọc xong bài viết này thì mình mới hiểu , thể nào mấy ông bà gần nhà mình theo đạo rất là mê tín nhé . Mà cái kiểu lôi kéo những người dân tộc thì quả thật là nguy hiểm , đứng đầu việc làm này là những nước chủ nghĩa đế quốc đã xâm chiếm Việt Nam giờ lại lợi dụng chính những con người Việt Nam để làm điều xấu sao . Nhà nước ta cần phải kịp thời ngăn chặn việc làm này của bọn chúng càng nhanh càng tốt chứ để chúng lộng hành như vậy là không chấp nhận được

TRẢ LỜI
avatar
23:48, 07/06/2013 XÓA

Mình xin nhấn mạnh vấn đề tôn giáo từ lâu đã là một vấn đề nhạy cảm không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước trên thế giới. Vì thế luôn cần có những hiểu biết thấu đáo, kĩ càng trước khi giải quyết các vấn đề này. Việt nam là một quốc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau và đang có chiều hướng phát triển trên phạm vi cả nước.Vì vậy để tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới ở nước ta , trước hết đòi hỏi Đảng và nhà nước ta cần phải có cái nhìn đúng đắn những vấn đề lí luận và thực tiễn về vấn đề tôn giáo cũng như có những chính sách về tôn giáo một cách phù hợp và linh hoạt trong tình hình hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:18, 08/06/2013 XÓA

Tôn giáo, dân tộc đang là một vấn đề nhạy cảm. Vấn đề này đang được các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá chúng ta. Trong tình hình hiện này, Nhà nước luôn tạo điều kiện để cho tôn giáo phát triển. Nhưng mọi sự phát triển phải trong khuôn khổ của pháp luật. Mọi người cần phải cận trọng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thể lực thù địch để không mắc phải những âm mưu đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:50, 09/06/2013 XÓA

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá chúng ta. Với nhiều chiêu bài, nhiều âm mưu thủ đoạn khác nhau, các thế lực thù địch đang muốn xóa bỏ chế độ ở nước ta. Muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Tôn giáo đang là một vấn đề nhạy cảm, đang là một vấn đề mà các thế lực đang muốn lợi dụng để chống phá chúng ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:14, 09/06/2013 XÓA


Đấtn nước ta luôn tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển. Nhưng trong khuôn khổ của pháp luât cho phép.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tín đồ tôn giáo là lực lượng xã hội dễ lừa bịp, kích động để tạo dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng chống đối. Chúng đang triệt để lợi dụng vấn đề này để chống phá chúng ta. Chúng ta phải thật cảnh giác trước những âm mưu này của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:40, 10/06/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá Nhà nước ta, với mục tiêu của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng đang triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá chúng ta. Đây là một vấn đề nhạy cảm, có nhiều phức tạp.

TRẢ LỜI
avatar
dam me
AUTHOR
23:00, 10/06/2013 XÓA

Đây đang là một vấn đề hết sức phức tạp và nhạy cảm. Các thế lực thù địch đang luôn tìm mọi cách để chống phá chúng ta, với những âm mưu và thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Chúng đang triệt để lợi dụng tôn giáo để chống phá chúng ta.Vì vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những âm mưu này của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:17, 11/06/2013 XÓA

Đất nước chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển, đất nước cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp đổi mới của mình. Song các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu của mình, chúng muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Hướng lái chúng ta đi theo con đường tư bản. Một trong những vân đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng là tôn giáo, để chống phá chúng ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:29, 12/06/2013 XÓA

Trong giai đoạn hiện nay , khi tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp. Các vấn đề chính trị, kinh tế đang có nhiều diễn biến gây ảnh hưởng xấu. Các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách chống phá chúng ta một cách quyết liệt, chúng không buông tha. Chúng đang lợi dụng các vấn đề để chống phá chúng ta:tự do báo chí,nhân quyền... Trong đó vấn đề tôn giáo,dân tộc là vấn đề nhạy cảm đang được chúng lợi dụng một cách triệt để để chống phá chúng ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:14, 14/06/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch đang cho rằng tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và chúng đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giác để hiện hiện các hành vi lợi dụng tôn giáo chống phá nhà nước ta, vì vậy mọi người cũng cần nâng cao nhận thức tránh rơi cào những cái bẫy mà chúng đã đặt ra.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:01, 16/06/2013 XÓA

Việt Nam chúng ta luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo phát triển trong khuôn khổ của pháp luật. Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, tình hình thế giới có nhiều biến động. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá chúng ta. Chúng luôn có những chiêu bài hết sức thủ đoạn. Một trong những vấn đề mà chúng đang triệt để lợi dụng là vấn đề tôn giáo. Chúng luôn xem đây là một vấn đề nhạy cảm, xem đó là vấn để lợi dụng để chống phá Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
18:05, 16/06/2013 XÓA

Vấn đề tôn giáo luôn được các thế lực thù địch xác định đây là một vấn đề nhạy cảm, chúng luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá Nhà nước ta một cách hết sức quyết liệt. Chúng luôn đưa Vệt Nam vào trong các nước cần phải quan tâm đặc biệt về tôn giáo, chúng cho rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo... Thực chất ở Việt Nam chúng ta luôn tạo điều kiện thuận lợi để tôn giáo được phát triển, nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:32, 18/06/2013 XÓA

Trước tình hình thế giới có nhiều phức tạp, những chuyển biến trong cách ứng xử của các bên. Cá thế lực thù địch liên tục có những hoạt động chống phá ta, đang gây ra những khó khăn cho chúng ta. Vân đề tôn giáo đang là một vấn đề có tính chất nhạy cảm, được các thế lực thù địch lợi dụng nhiều. Dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta tin tưởng vào những thành công của đất nước sẽ đạt được trong sự nghiệp đổi mới.

TRẢ LỜI
avatar
08:48, 20/06/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, tập trung vào một số hoạt động chủ yếu sau đây: Một là, tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá.

TRẢ LỜI
avatar
dam me
AUTHOR
22:39, 20/06/2013 XÓA

Tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm, luôn là một vấn đề mà các thế lự thù địch đang muốn ,lợi dụng để chống phá Cách mạng ta. Trong tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, có nhiều tranh chấp, nhất là vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Đang dấy lên nhiều vấn đề đáng lo ngại. Nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho tôn giáo được phát triển trong khuôn khổ pháp luật. Chúng ta phải cảnh giác với các âm mưu này của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
sag
AUTHOR
06:57, 21/06/2013 XÓA

những kẻ này luôn nhằm ngó lợi dụng những diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động ngày càng quá khích hơn; câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, tập hợp tín đồ để kích động biểu tình, gây rối, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp

TRẢ LỜI
avatar
15:50, 22/06/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc đang muốn lợi dung tôn giáo vào diễn biến hòa bình ở Việt Nam. Chúng luôn xác định tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm, luôn xác định tôn giáo có một vị trí, vai trò trong đời sống của quần chúng nhân dân. Vì thế chúng luôn xác định đây là một vấn đề nhạt cảm, vấn đề lợi dụng để chống phá Nhà nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
20:26, 22/06/2013 XÓA

đúng rồi, không tỉnh táo và cảnh giác thì không ổn rồi, không chỉ riêng trong việc này và tất cả mọi việc khác trong xã hội cũng vậy, đặc biệt khi mà vấn đề tôn giáo là một vấn đề hết sức phức tạp, nếu những thế lực thù địch lợi dụng thì sẽ là một điều hết sức nguy hiểm

TRẢ LỜI
avatar
21:13, 22/06/2013 XÓA

âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giao của những thế lực thù địch trong và ngoài nước, mà ở đây nói thẳng ra là những ông bên đề quốc (tư bản chủ nghĩa) đã được sử dụng rất lâu ,và chính nhưng âm mưu thủ đoạn này đã khiến trong xã hội ta xảy ra rất nhiều vấn đề có tính chất phức tạp, mọi người vì vậy cần hết sức lưu ý

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:26, 24/06/2013 XÓA

Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng để chống phá Nhà nước ta. Chúng xác định lợi dụng tôn giáo để chống phá ta là lực lượng chính tham gia.chúng luôn tìm cách để lấy tôn giáo ra làm lá chắn giúp chúng công khai chống lại Đảng, Nhà nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:46, 24/06/2013 XÓA

Tôn giáo là vấn đề luôn được coi là vần đề nhạy cảm vì các thế lực thù địch và bọn phản động ngoài nước luôn nhằm vào đề chống phá Đảng, Nhà nước ta, chúng luôn tìm cách lôi kéo các tìn đồ tôn giáo của các giáo phái tín ngưỡng, các đồng bào dân tộc thiểu số để đào tạo cách chống phá Đảng, Nhà nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:09, 24/06/2013 XÓA

Tôn giáo thì cái nào cũng hướng người ta đến cái tôt đẹp, chân thiện mỹ. Có điều tôn giáo cũng rất dễ bị lợi dụng làm công cụ cho các thế lực thù địch chống phá đất nước, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam, đây là một điều đáng buồn, chúng ta cần phải tăng cường quản lý, cảnh giác hơn với hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực phản động, các nước thù địch đối với việt nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:05, 24/06/2013 XÓA

Vấn đề tôn giáo là vấn đề rất nhạy cảm, dễ bị lợi dụng, nếu nhà nước xử lý không tốt dễ ảnh hưởng xấu đén xã hội, bởi tôi thấy người theo tôn giáo họ có một sự sùng đạo ghê gớm và thường nghe theo cha xứ hoặc sư thày gì đó. Khi đó cha sứ bị lợi dụng chống phá đồng nghĩa với quần chúng, những con chiên cũng trở thành công cụ để chống phá đất nước rồi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:59, 27/06/2013 XÓA

Chủ nghĩa đế quốc tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo để thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam. Chủ nghĩa đế quốc luôn xác định vấn đề tôn giáo là hướng yêu tin hàng đầu, luôn xem vấn đề tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm, là vấn đề để chúng có thể lợi dụng để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:49, 28/06/2013 XÓA

chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tiến hành các hoạt động chống phá việt nam với mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà việt nam đang xây dựng. Trong đó vấn đề lợi dụng dân tộc, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến xã hội là một trong những cách mà chúng tiếp tục thực hiện một cách điên cuồng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:19, 28/06/2013 XÓA

Nhận thức của đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc có phần hạn chế về âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch còn chưa đầy đủ; trong đó, có cả một số cán bộ, đảng viên. Vì thế, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để đồng bào các dân tộc (ở vùng Tây Bắc) hiểu biết rõ về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là vấn đề quan trọng hiện nay.để đồng bào có thể chung tay góp sức đấu tranh với các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:20, 28/06/2013 XÓA

Chả biết thế nào chứ tôi thấy cái kiểu mấy cái người theo đạo là làm mất trật tự xã hội nhất đấy, mẹ cha xứ nó nói một câu là cả làng, cả huyện, cả tổng nó kéo nhau đến luôn, chả biết đúng sai thế nào, nhưng cha là người đúng nhất, cha nói gì phải nghe thế, đúng là mù quáng con mẹ nó rồi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:12, 29/06/2013 XÓA

TÔi không đồng ý với bạn trí dân lắm đâu nha, bạn ghét dân đạo là việc của bạn song bạn không nên nói như thế, tôi cũng là người theo đạo, người theo đạo rất hiền lành, và cũng yêu đất nước yêu tổ quốc này chả kém gì những nguwoif không theo đao, thậm chí còn hơn là đằng khác, đương nhiên ở đâu cũng có kẻ nọ người kia, chính bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ với những người theo đạo mà không giữ được đạo giáo làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của đạo giáo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:37, 29/06/2013 XÓA

là nhận thức của mỗi người chúng ta, người theo đạo hay không theo đạo đều là con người, nếu có ai xấu thì bản tính đó sẽ bộc lộ ra ngoài, mọi người nhìn một cách tổng quát để nhận xét. bọn thù địch và phản động lấy vấn đề này và nhiều vấn đề khác để chia rẽ mọi người. mọi người cấn chú ý cảnh giác, đừng để bị lợi dụng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:37, 29/06/2013 XÓA

là nhận thức của mỗi người chúng ta, người theo đạo hay không theo đạo đều là con người, nếu có ai xấu thì bản tính đó sẽ bộc lộ ra ngoài, mọi người nhìn một cách tổng quát để nhận xét. bọn thù địch và phản động lấy vấn đề này và nhiều vấn đề khác để chia rẽ mọi người. mọi người cấn chú ý cảnh giác, đừng để bị lợi dụng

TRẢ LỜI
avatar
07:50, 07/07/2013 XÓA

Vấn đề dân tộc tôn giáo luôn là một vấn đề nhạy cảm và chứa đựng những nguy cơ gây mất ổn định về chính trị an ninh quốc phòng .... Có thể thấy đây là một trong những vấn đề được các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng nhiều nhất để có thể chống phá, phá hoại nhà nước ta, kích động nhân dân gây mất ổn định về chính trị an ninh quốc phòng. Trước những nguy cơ trên cần phải có những biện pháp sử lí kịp thời đúng đắn để giải quyết vấn đề này.

TRẢ LỜI
avatar
dam me
AUTHOR
17:53, 07/07/2013 XÓA

Ngày nay một số người trong tôn giáo và một số nước đã làm cho tôn giáo không còn đúng nghĩa của nó. Không còn là đúng nghĩa khi các thế lực thù địch, các nước phương Tây đã đưa màu sắc chính trị vào trong tôn giáo, lợi dụng tôn giáo để chống phá can thiệp vào các nước.

TRẢ LỜI
avatar
21:50, 08/07/2013 XÓA

Tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tín đồ tôn giáo là lực lượng xã hội dễ lừa bịp, kích động quần chúng nhân dân có những hành gây mất trật tự an toàn xã hôi, và đó là vấn đề được các phần tử chống đối với chính quyền, với Đảng và nhà nước lợi dụng nhiều nhất.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:58, 08/07/2013 XÓA

Hiện nay thì vấn đề tôn giáo vẫn đang là vấn đề hết sức nhạy cảm và luôn được các lực lượng thù địch quan tâm và chú ý lợi dụng một cách triệt để, chính vì vậy câu hỏi đặt ra là phải giải quyết hài hòa các vụ việc có liên quan cho cơ quan, tổ chức.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:01, 08/07/2013 XÓA

Một khi nhận thức của người dân được nâng lên thì cho dù các tổ chức chống phá có sử dụng các thủ đoạn xảo quyệt đến đâu thì cũng sẽ khó có thể làm thay đổi và ảnh hưởng đến nhân dân được, vì vậy việc nâng cao nhận thức cho nhân dân là hết sức cần thiệt hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:08, 16/07/2013 XÓA

Vấn đề dân tộc tôn giáo từ xưa đến nay luôn là vấn đề nhạy cảm chứa đựng những nguy cơ tác hại gây mất ổn định chính trị.... và luôn được các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng để chống phá phá, hoại nhà nước ta. Chúng lợi dụng sự nhận thức của nhân dân ta chưa được cao còn kém hiểu biết rồi kích động lôi kéo nhân dân làm những hành động sai trái gây ra những hậu quả to lớn. Thế nên cần phải có những việc làm để nâng cao nhận thức của nhân dân để không cho chúng có cơ hội lợi dụng nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:18, 21/07/2013 XÓA

Vấn đề dân tộc tôn giáo đang là một vấn đề nhạy cảm, một vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để chống phá lại đất nước ta. Đây đang là một mặt trận mà chúng muốn lợi dụng triệt để để gây ra để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình ở Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải cảnh giác với những âm mưu này của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
16:27, 23/07/2013 XÓA

"Quốc hội Mỹ đã ra một số nghị quyết và tổ chức nhiều cuộc điều trần về vấn đề tôn giáo ở việt Nam; xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “đàn áp tôn giáo”! Gần đây, Uỷ ban Tự do tôn giáo của Mỹ tiếp tục công bố báo cáo đánh giá tiêu cực về tình hình tôn giáo ở Việt Nam" đã cho thấy vấn đề tôn giáo ở nước ta đang nóng bỏng như thế nào, nó được Mỹ quan tâm đến mức nào.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:39, 23/07/2013 XÓA

Tôn giáo luôn được các nước đặc biệt là các tổ chức thù địch chống phá lợi dụng để tiến hành các hoạt động ảnh hưởng đến Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính vì vậy, nhận thức và sự cảnh giác của người dân sẽ là biện pháp hiệu quả nhất để chống lại nó lúc này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:02, 04/08/2013 XÓA

tôi nghĩ là tôn giáo là một tổ chức xã hội, bao gồm những người cùng xu hướng sùng bái một tín ngưỡng nào đó, mà một khi nó là một tổ chức xã hội thì phải có sự quản lí của nhà nước thôi. Vì vậy mà tôn giáo tự do những cũng phải phù hợp với những quy định của pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
«Cũ nhất   ‹Cũ hơn   1 – 200 trên 511   Mới hơn›   Mới nhất»

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon