Gửi Nguyễn Văn Đài

Đất Phương Nam - Cái tay Nguyễn Văn Đài này kể cũng lạ. Mà có lẽ không chỉ Đài mà nhiều tay khác. Hơi tí là sính ngoại, là gọi mấy ông tây ở đẩu ở đâu để làm gì các bạn biết không? Để chửi rủa chứ còn làm gì. Lạ thật, mấy ông tây có để ra chúng nó đâu, mấy ông tây có nuôi dưỡng chúng nó từ thủa bé đâu, thế mà chúng cứ cố gắng bấu víu vào để kêu khóc, để nhờ mấy ông tây cứu xét cho cái ý định “dân chủ” điên rồ của bọn chúng, bởi dân chủ của chúng là dân chủ bên trời tây bởi suốt ngày ông cứ mang mấy cái chuyện tầm phào bên tây ra để áp đặt cho xã hội ta. Buồn cười thật.
    Ông vi phạm pháp luật, thì phải xử lý. Đơn giản thế thôi. ấy vậy mà nhà “dân chủ” như ông lại đi cầu cứu ông tây để ông xoi mói vào chuyện của nước nhà. Mấy tay này định cõng rắn cắn gà nhà đây. Nếu ông không vi phạm pháp luật Việt Nam thì người ta đã chẳng dám đụng tới chân tơ sợi tóc của ông chứ đừng nói là bỏ tù ông. Ông đừng tưởng cứ bấu víu vào mấy ông tây là thoát tội, bởi mấy ông ấy có sống ở Việt Nam đâu, mấy ông có biết Việt Nam đâu, nên các ông ấy cũng lại mang phong cách tây áp đặt vào ta. Cho nên tôi chỉ khuyên ông Đài hãy ngậm miệng lại, chứ đừng cái kiểu vừa đánh trống vừa là làng, bù lum bù loa lên để làng nước lại cười vào cái bản mặt của ông./.


BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon