Những âm mưu thâm độc của kẻ địch qua góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992

08:24
Sự Thật - Hiến Pháp là đạo luật gốc của nhà nước ta.Mọi đạo luật khác đều phải tuân thủ và phù hợp với Hiến pháp.Cuộc sống và xã hội luôn vận động không ngừng và luôn luôn có sự thay đổi chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta chủ trương lấy ý kiến góp ý của người dân để sửa đổi Hiến pháp năm 1992.Đây là việc làm cho thấy Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.Nhưng lợi dụng vào đây các thế lực thù địch đã cài những âm mưu thâm độc của mình qua việc đòi sủa đổi một số điều quan trọng cốt lõi của Hiến pháp bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước.Không những vậy mà chúng còn lôi kéo một số người của ta để phuc vụ âm mưu này.Thật đáng buồn là đã có những người bị chúng lôi kéo mua chuộc để làm tay sai cho chúng, đưa lên nhưng ý kiến sai lầm gây nguy hại cho đất nước.Chúng ta cần thật tỉnh táo để nhận ra tất cả những âm mưu thâm độc mà các thế lực thù địch đã cài cắm vào trong từng điều luật mà chúng đòi sửa đổi.
Sửa đổi hiến pháp cần cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch
     Thông qua những người mà các thế lực thù địch đã mua chuộc được chúng đưa lên những kiến nghị sửa đổi những điều luật quan trọng trong hiến pháp theo hường có lợi cho chúng, giảm đi sự chặt chẽ trong pháp luật, tạo kẽ hở cho chúng lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước ta.Chúng đề nghị sửa đổi rất nhiều điều, lồng ghép vào đó rất nhiều âm mưu nhưng chủ yếu tập trung xoay quanh việc xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xóa bỏ sở hữu đất đai toàn dân thay vào đó là sở hữu đất đai cá nhân…Đây đều là những điều luật hết sức quan trọng liên quan trực tiếp đến quốc phòng an ninh quốc gia và sự ổn định chính trị, an toàn và trật tự xã hội.Chúng đưa ra rất nhiều lí do ngụy biện một cách tinh vi và rất dễ gây nhầm lẫn đòi hỏi những người làm luật phải thật sự tỉnh táo để nhận ra âm mưu trong đó.Chúng lợi dụng cả những người đã từng trong Đảng ta nhưng đã bị thái hóa biền chất, bị lôi kéo bởi đồng tiền để tạo thanh thế, tạo sức ép cho Nhà nước ta như Lê Hiếu Đằng, Phan Đình Trọng….Nhưng âm mưu của chúng sẽ thất bại vì nhân dân ta, Đảng ta đã nhìn thấu từng luận điệu ngụy biện của chúng.
     Luôn luôn là đầu tiên và gay gắt nhất chúng đòi bỏ điều 4 Hiến pháp năm 1992 và đòi sửa đổi lại, bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng ra khỏi Hiến pháp.Tất nhiên là các thế lực quan tâm nhất đến điều 4 Hiến pháp vì muốn thực hiện tất cả các âm mưu của chúng nhằm thao túng nước ta, bắt chúng ta phải đi theo chúng thì việc đầu tiên phải làm là xóa bỏ Đảng ta – lực lượng lãnh đạo bảo vệ đất nước.Chúng lấy đủ các thứ lí do ngụy biện rằng Đảng ta lãnh đạo đất nước là vi pham dân quyền và quyền làm chủ của công dân hay Đảng ta đã lỗi thời suy yếu không đủ sưc lãnh đạo nhà nước và nhân dân.Những lí lẽ ngụy biện của chúng đã bị nhân dân ta nhìn thấu và bác bỏ hoàn toàn.Sự lãnh đạo của Đảng đã được chứng minh từ lịch sử dân tộc, từ thực tiễn hoạt động chiến đấu của Đảng trong thời kì chiến tranh cũng như việc lãnh đạo đất nước đi lên trong thời bình.Đảng là đại diện của toàn dân tộc, nhân dân tin tưởng và giao quyền làm chủ đất nước cho Đảng – những người đại diện trung thành của mình.Khi Đảng làm chủ thì cũng có nghĩa là nhân dân đang làm chủ đất nước.Đảng chính là từ nhân dân mà ra, là những người ưu tú của nhân dân, là những người có học thức, có trình độ, có tài năng, là những người được nhân dân tin tưởng tuyệt đối chính vì vậy mà không tổ chức nào khác ngoài Đảng để lãnh đạo đất nước đi lên CNXH.Kẻ địch hết sức thâm độc khi không đòi xóa bỏ được Đảng thì chúng đòi bỏ đi sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.Chúng ta tuyệt đối sẽ không sa vào cái bẫy này của chúng.Nhìn lại Liên Xô , ngay sau khi Đảng Cộng Sản không còn tuyệt đối lãnh đạo thì các đảng phái khac mọc lên như nấm sau mưa dân đến bất ổn chính trị và cuối cùng đã tan rã và đi theo con đường của các nước phương tây.Chúng ta cũng vậy, nếu xóa bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng thì ngay sau đó 4000 tổ chức phản động sẽ đua nhau thành lập đảng phái dẫn đến bất ổn và bị các nước thù địch khống chế bắt buộc chúng ta đi theo chúng thậm chí mất tự do dân tộc.Chính vì vậy sự lãnh đạo của Đảng sẽ luôn là tuyệt đối.
     Một âm mưu thâm độc khác của kẻ thù là đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân.Nếu không thực sự tỉnh táo chúng ta rất dễ nhầm lẫn rằng chúng rằng việc này làm phát triển lực lượng vũ trang.Nhưng đằng sau đó là cả một âm mưu vô cùng thâm độc của kẻ thù.Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang tức là Đảng và Nhà nước không còn kiểm soát lãnh đạo lực lượng quân đội và công an, không còn lãnh đạo hai lực lượng lòng cốt bảo vệ mình và bảo vệ nhà nước.Như vậy khi các thế lực thù địch tiến hành bạo loạn lật đổ thì lực lượng nào sẽ bảo vệ đất nước.Hơn nữa khi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thì các thế lực thù địch sẽ dễ ràng hơn trong việc mua chuộc lôi kéo lực lượng quan trọng này.Có một tấm gương rất rõ nét cho sự nguy hiểm của việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là đất nước Ai Cập.Đất nước sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát cũng như loạn lạc.Và hậu quả là các thế lực phương tây sẽ lợi dụng việc này để dưới danh nghĩa nào đó vào bảo vệ dân thường, ổn định tình hình để thao túng đất nước.Đây là cả một âm mưu thâm độc nguy hiểm do các thế lực thù địch nước ngoài đã giăng sẵn chờ chúng ta mắc vào cái bẫy của chúng chính vì vậy chúng ta cần hết sức tỉnh táo để nhận ra vấn đề và giải quyết nó.Việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân sẽ là không thể và Đảng ta sẽ luôn trực tiếp quản lí , lãnh đạo sát sao với hai lực lượng nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
       Một điều nữa trong hiến pháp mà các thế lực thù địch luôn muốn thay đổi và chống phá đó là viêc sở hữu đất đai. Các thế lực thù địch luôn muốn thay đổi viêc sở hữu đất đai từ sở hữu của toàn dân(hay sở hữu nhà nước) sang  sở hữu tư nhân, qua đó phục vụ những mục đích sâu xa về chính trị của chúng. Sẽ là sai lầm lớn nếu chúng ta không cảnh giác mắc phải những ý đồ của chúng, một khi đất đai được trao sở hữu tư nhân lúc đó nhà nước sẽ bị mất quyền kiểm soát với đất đai, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng can thiệp vào tiến hành các hoat động thu mua những vùng trong nước của ta, sẽ rất tai hại khi chúng sở hữu được những vùng đất có vị trí chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, hoăc những vùng biên giới vùng đệm trong việc phòng thủ quốc phòng và bảo vệ tổ quốc khi đó việc chủ động của ta trong thục hiện các biện pháp phòng thủ cũng như bảo vệ tổ quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí  không còn nữa.Việc sở hữu đất đai tư nhân cũng sẽ dẫn tới tình trạng nhà nước thực hiện các chính sách của mình rất khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và hoạch định chính sách cũng như việc tìm được đia điểm phù hợp.Như vậy đất đai nhất thiết phải là sở hữu toàn dân dưới sự quản lí chặt trẽ của nhà nước để đảm bảo cho việc phát triển đất nước cũng như bảo vệ đất nước.
     Trong quá trình cho nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đa phần ý kiến của nhân dân đều rất đúng đắn, phục vụ rất tốt cho các nhà làm luật tiếp thu.Nhưng bên cạn đó cũng có không ít nhưng ý kiến sai trái mang trong đó là những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.Chúng ta cần hết sức tỉnh táo để nhận ra và loại bỏ những ý kiến đó.Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi sẽ tạo cơ sở pháp lí vững chắc để Đảng , Nhà nước lãnh đạo đất nước tiến những bước tiến bền vững trên con đường tiến lên CNXH.

Theo Tiếng Nói Của Dân

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

11 nhận xét

Write nhận xét
13:18, 31/08/2013 delete

Các thế lực thù địch các tổ chức phản cách mạng các tổ chức phản động luôn mâm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta chúng tìm mọi thủ đoạn để thực hiện âm mưu đó trong đợt góp ý sửa đổi hiến pháp năm 1992 chúng lại các giáo giết hoạt động rồi thì thông qua tay chân của chúng thông qua những phần tử bất mãn mà chúng lôi kéo được thông qua những phần tử mà chugns mua chuộc được để phá hoại.

Reply
avatar
14:36, 01/09/2013 delete

hiến pháp 1992 được sửa đổi như vậy là rất phu hợp với tình hình đất nước hiện nay ,và đảng ta công bố trưng cầu lấy ý kiến của nhân dân như vậy là đã đảm bảo được tính khách quan và quyền dân chủ rồi .và lợi dụng nhà nước thực hiện quyền dân chủ đó bọn phản động và tay sai đã thừa cơ lợi dụng việc đó để mà chống phá nhà nước ta .âm mưu của chúng rất thâm hiểm ,vì vậy chúng ta nên hết sức cảnh giác để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước ,tuyệt đối trung thành và không bị dao động dưới sự lãnh đạo của đảng để mang lại quyền tự do và dân chủ thực sự cho nhân dân chứ không phải là chỉ nói xuông như các nhà dân chủ nước ngoài .

Reply
avatar
22:22, 14/09/2013 delete

Hiếp pháp nước Việt Nam do nhà nước Việt Nam tự soạn thảo ! Những sự đóng góp ý kiến của các quốc gia khác trên thế giới chỉ mang tính tham khảo !
Tất cả đều hướng tới mục đích xây dựng xã hội ngày càng hoàn thiện hơn mà thôi !

Reply
avatar
22:29, 14/09/2013 delete

Việc nhận ra và hiểu được những đóng góp của kẻ địch trong việc đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp là vô cùng quan trọng !
Nếu không chúng ta đã vô ý lọt vào cái bẫy của kẻ địch mà do chính tay chúng ta làm nên cái bây đó !
Lúc đó sẽ không còn cách nào có thể sửa được lỗi sai đó !

Reply
avatar
22:38, 14/09/2013 delete

Hiếp pháp là do mỗi quốc gia soạn thảo với mục đích phục vụ và xây dựng đất nước !
Nhưng luôn có thế lực chống phá đưa ra những ý kiến sửa đổi với mục đích chống phá !
Cần tỉnh táo trước những ý kiến đó ! nếu không sẽ mắc phải lỗi mà chính tay mình tạo ra !

Reply
avatar
22:45, 14/09/2013 delete

hiếp pháp của nước nào thì nước đó soạn thảo !
Cần gì phải nhờ ý kiến đóng góp của ai !
Thậm chí có ý kiến đóng góp sửa đổi thì cũng chỉ tham khảo mà thôi !
Đâu phải quốc gia nào cũng có những ý kiến đóng góp tốt !

Reply
avatar
22:50, 14/09/2013 delete

Bất cứ thời điểm nào thì đát nước ta luôn có những thế lực lăm le muốn chống phá !
Hiếp pháp từ trước đến nay luôn đáp ứng nhu cầu thự c tế của xã hội , nhưng để đap ứng tình hình mới cần có những sửa đổi hợp lí , tránh mặc bẫy từ những ý kiến đóng góp , âm mưu thâm độc của kẻ địch

Reply
avatar
22:55, 14/09/2013 delete

Việc nhận ra các ý kiến đóng góp mang tích phá hoại của các thế lực thù địch là vô cùng cần thiết !
Nếu không phát hiện sớm và đưa vào thực hiện thì sẽ dần tới tình trạng mất kiểm soát và sự chen chân của các thế lực thù địch của nước ta !
Đó là sự can thiệp gây ảnh hưởng xấu đến sự ổn định của đất nước !

Reply
avatar
22:23, 02/10/2013 delete

Hiến pháp 1992 là bản hiến pháp đầy đủ nhất phản ánh tốt nhất nhà nước ta. Nhưng trải qua quá trình hội nhập nó cũng cần có những thay đổi nhất dịnh để hoàn thiện hơn trong tình hình mới. Việc sửa đổi hiến pháp là công việc của toàn dân, vì hiến pháp chính là hiện thân cho lợi ích và quyền lợi của nhân dân. Chính vì vậy nhân dân chính là nhân tố quan trọng nhất. Nhưng đi kèm với việc sủa đổi thì hệ lụy của nó chính là bè lũ phản động đang nhâu nhâu chỉ chờ cờ hội đó để lợi dụng xuyên tạc chống phá. Vì thể chúng ta cần hết sức cẩn thận để có thể đưa ra được những đối sách phù hợp nhất

Reply
avatar
16:34, 16/10/2013 delete

Đảng và nhà nước ta luôn luôn có các chính sách và đường lối phù hợp riêng với từng thời kì, thích hợp cho nước ta, lí do đất nước ta phải có các chính sách sửa đổi và bổ sung sao cho hợp lí chính là thành công của những năm 91, năm mà liên xô và các nước đông âu sụp đổ trong khi nền CNXH của nước ta vẫn được giữ vững và không chịu tác động của cuộc khủng hoảng cũng như kinh tế trong khi các nước cùng CNXH

Reply
avatar
09:06, 10/02/2014 delete

hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ta thể hiện ý chí nguyện vọng và ao ước ngàn đời của nhân dân đất việt, con lạc chấu hồng..do đó hiến pháp phải do chính nhân dân làm nên chứ không do bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu thay đổi cả

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon