Phát huy vai trò thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thanh niên là lực lượng đông đảo, là lớp trẻ, có sức khỏe, ham hiểu biết cái mới, giàu sức sáng tạo, hăng hái, có chí tiến thủ, xung kích, sáng tạo trong việc quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là nguồn nhân lực chủ yếu tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chính vì vậy bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, thanh niên là lực lượng quan trọng. Do đó, phát huy vai trò của thanh niên đối với nhiệm vụ này hiện nay là vấn đề có ý nghĩa to lớn và quan trọng.
Thanh niên giúp sức xây dựng các huyện ven biển
Thanh niên giúp sức xây dựng các huyện ven biển
Hiện nay, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng, trong đó có thanh niên. Tuy nhiên không phải ở bất cứ đâu lực lượng thanh niên đã phát huy tốt được vai trò đó của mình, nhận thức về vai trò, trách nhiệm, thái độ, động cơ, ý chí, quyết tâm và hành động thiết thực đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ở một số thanh niên chưa cao. Thực tiễn đó đòi hỏi thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, có quyết tâm mạnh mẽ để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, cần phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đó là quá trình khơi dậy, huy động, khai thác những tiềm năng, sức mạnh to lớn trong tuổi trẻ và tạo ra những điều kiện hoạt động thuận lợi giúp thanh niên nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình, hình thành niềm tin, thái độ, động cơ, ý chí, quyết tâm và hành động thiết thực trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng các phương thức khác nhau, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Để làm được điều này chúng ta cần thực hiện tốt các việc sau đây:
Thứ nhất là thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đây là công việc đầu tiên nhằm giúp thanh niên nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Thứ hai là củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc  trong thanh niên. Đây cũng là một công việc quan trọng nó góp phần vào thực hiện thắng lợi vai trò của thanh niên với các nhiệm vụ được giao. Để củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí cho thanh niên, phải tăng cường công tác tuyên truyền để thanh niên thấy rõ thực lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của ta; nắm vững tư tưởng, phương châm chỉ đạo giải quyết các vấn đề về biển, đảo của Đảng. Qua đó, giúp cho thanh niên có được những nhận thức đúng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, nhất là vấn đề biển, đảo, củng cố niềm tin, ý chí, tình cảm, thái độ và động cơ đúng ở tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền  biển, đảo của Tổ quốc.
Thứ ba là xây dựng định hướng, hành động thiết thực trong thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây cũng là mục đích hướng tới của việc phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Từ chỗ hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình thanh niên sẽ biến nó thành quyết tâm và hành động thiết thực cụ thể đối với biển đảo Tổ quốc.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Bộ đội Hải quân (năm 1961): “Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”, lực lượng thanh niên ngày nay hãy cùng chung tay phấn đấu, học tập và có những hành động thiết thực, thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Theo Tiếng Nói Của Dân
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

49 nhận xét

Viết nhận xét
21:43, 26/08/2013 XÓA

Bộ phận không nhỏ thanh niên hiện nay đang thờ ơ với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Họ vẫn chưa ý thức được đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân. Còn có người thì dễ dàng lao đầu vào một cách thái quá như đi biểu tình hay làm những việc om sòm lên mình cho là đúng mà thực chất là niềm yêu biển đảo đang bị người khác lợi dụng

TRẢ LỜI
avatar
15:08, 27/08/2013 XÓA

những con người Việt Nam nhất là thế hệ thanh niên đang tích cực thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong tình hình hiện nay khi mà chủ quyền biển đảo đang bị kẻ khác đe dọa thì lực lượng thanh niên cần ra sức để bảo vệ tổ quốc và bên cạnh đó truyền đạt hiểu biết của bản thân để góp phần bảo vệ tổ quốc vì có không ít thanh niên bị lợi dụng lòng yêu nước để phá hoại đất nước

TRẢ LỜI
avatar
10:09, 28/08/2013 XÓA

Thanh niên luôn là lực lượng xung kích của xã hội, là chủ nhân tương lai của đất nước, họ sẽ là người quyết định đến tương lai của một quốc gia, hãy phát huy tinh thần tuổi trẻ của mình.

TRẢ LỜI
avatar
23:33, 12/10/2013 XÓA

Phát huy vai trò của thanh niên trong thời đại mới, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước là một việc làm có ý nghĩa quan trọng. Thanh niên là thế hệ xung kích, nhiệt huyết nhất trong các tầng lớp xã hội, thanh niên là những chủ nhân tương lai của đất nước, những trụ cột của đất nước trong thực hiện thành công những mục tiêu trong thời kỳ đổi mới đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
16:00, 14/10/2013 XÓA

Thanh niên những chủ nhân tương lai của đất nước, là những trụ cột của đất nước, những người sẽ là niềm tiên, là điều kiện tiên quyết đến việc thực hiện thành công những mục tiêu của đất nước đã đề ra. Xây dựng và bảo vệ đất nước sẽ là nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các quốc gia, và Viêt Nam chúng ta cũng vậy. Vì thế việc phát huy sức mạnh toàn dân, sức mạnh của thanh niên là một điều quan trọng quyết định đến thắng lợi sau này.

TRẢ LỜI
avatar
sao vang
AUTHOR
17:07, 14/10/2013 XÓA

Là một thanh niên trong thời đại mới, là chủ nhân tương lai của đất nước, mỗi sinh viên hãy thể hiện tinh yêu quê hương đất nước bằng những hành động cụ thể, những hành động xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng ổn định. Thanh niên luôn là thế hệ mà kế cận, luôn là chỗ dựa của đất nước Vì thế mỗi thanh niên phải phát huy hết vai trò của mình.

TRẢ LỜI
avatar
my my
AUTHOR
16:26, 16/10/2013 XÓA

Đẩy mạnh các hoạt động thanh niên hướng về biển đảo, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Nhằm ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân, những đã người hi sinh vì Tổ quốc, giúp cho tuổi trẻ có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

TRẢ LỜI
avatar
16:45, 16/10/2013 XÓA

chúng ta những thanh niên việt nam,những con người đầy nghị lực và đầy nhiệt huyết, đầy hoài bão tuổi trẻ..chủ nhân tương lai của đất nước..hãy cùng đoàn kết nhau lại..cùng chung tay xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh và phồn vinh để thể hiện cũng như tri ân đến các bậc tiền nhân đã hi sinh bản thân và xương máu của mình để bảo vệ tổ quốc,giữ từng tấc đất quê hương

TRẢ LỜI
avatar
brucelee
AUTHOR
16:52, 16/10/2013 XÓA

không có gì quý hơn độc lập tự do và khi chúng ta đang được hưởng thụ thành quả của cách mạng ,,những năm tháng hòa bình ,ổn định phát triển của dân tộc..tất cả đã phải đổi bằng xương máu của bao bậc tiền nhân đã đổ xuống mảnh đất quê hương..thì chúng ta những thanh niên thế hệ cụ hồ phải có nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn những thành quả này

TRẢ LỜI
avatar
23:38, 18/10/2013 XÓA

Thanh niên luôn là lực lượng đặc biệt của xã hội.Thanh niên là lực lượng đông đảo, là lớp trẻ, có sức khỏe, ham hiểu biết cái mới, giàu sức sáng tạo, hăng hái, có chí tiến thủ, xung kích, sáng tạo trong việc quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là nguồn nhân lực chủ yếu tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mỗi thanh niên hãy phát huy sức mạnh, phát huy vai trò của mình

TRẢ LỜI
avatar
00:20, 19/10/2013 XÓA

Thực tiễn đó đòi hỏi thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, có quyết tâm mạnh mẽ để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, cần phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Vì thế mỗi thanh niên hãy phát huy vai trò xung kích của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
19:28, 26/10/2013 XÓA

Đất nước ta với những điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế đất nước, trong đó điều kiện tự nhiên thuận lợi là đường bờ biển kéo dài, là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế biển. Vì thế việc phát huy sức mạnh toàn dân trong nhiệm vụ xây dựng bà bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đạo là nhiệm vụ quan trọng.
xây dựng

TRẢ LỜI
avatar
dang cap
AUTHOR
21:37, 26/10/2013 XÓA

Thanh niên luôn là tầng lớp người có vai trò xung kích trong các hoạt động của xã hội, trong việc thực hiện thành công những mục tiêu, những chủ trương, quyết sách của đất nước. vì thế trong giai đoạn phát triển hiện nay, mỗi thanh niên hãy thể hiện vai trò xung kích của mình, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Na xanh
AUTHOR
22:49, 26/10/2013 XÓA

Tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng, trong đó có thanh niên. thanh niên Việt Nam đang cho thấy dduocj vai trò xung kích của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Thanh niên Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp chung của đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
23:43, 26/10/2013 XÓA

Thực tiễn đó đòi hỏi thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, có quyết tâm mạnh mẽ để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, cần phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Vì thế mỗi thanh niên phải phát huy vai trò của mình, phát huy hết khả năng, vai trò xung kích của mình trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
khoa ta
AUTHOR
19:41, 02/11/2013 XÓA

những thanh niên hiện nay đang rất lơ là vs biển đảo,cứ nghĩ việc bảo vệ đó là cho lực lưỡng quân đội lực lưỡng công an nhân dân còn mình thì không liên quan.Có những thành phần thanh niên còn quan tâm biển đảo mình hơn nữa là tham gia vào các đoàn biểu tình đòi trung quốc trả 2 quần đảo cho việt nam,đúng là đầu óc không viết suy nghĩ,bên cạnh đó cũng có những thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trên biển đảo như góp đá,dạy học tình nguyện..rất cảm ơn những điều tốt đẹp mà thanh niên đã làm cho biển đảo việt nam

TRẢ LỜI
avatar
16:26, 12/11/2013 XÓA

Thanh niên là lực lượng đi đầu trong rất nhiều những công việc của đất nước,là lực lượng đông đảo, là lớp trẻ, có sức khỏe, ham hiểu biết cái mới, giàu sức sáng tạo, hăng hái, có chí tiến thủ, xung kích, sáng tạo trong việc quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng ta cần biết phát huy sức mạnh, phát huy vai trò của thanh niên , cần tập trung giáo dục đạo đức và tư tưởng đúng đắn cho thanh niên Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
14:08, 18/11/2013 XÓA

Thanh niên chính là tầng lớp có số lượng đông đảo nhất , mang trong mình sức khỏe , sức trẻ ,sức sáng tạo và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ ,chính vì vậy mà Thanh niên luôn là lực lượng có vai trò xung kích, đi đầu trong rất nhiều những hoạt động trong các hoạt động của xã hội. Biết phát huy sức mạnh này chúng ta có thể mang lại nguồn sức mạng to lớn

TRẢ LỜI
avatar
14:08, 18/11/2013 XÓA

Điều chúng ta cần làm hiện nay là làm sao để thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động thanh niên hướng về biển đảo tổ quốc, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên về chủ quyền biển đảo quê hương , giáo dục về tinh thần yêu nước cũng như vai trò to lớn của biển đảo quê hương ta.

TRẢ LỜI
avatar
IceIce
AUTHOR
13:36, 24/11/2013 XÓA

Thanh niên là một lực lượng nòng cốt , là lực lượng đông đảo trong nhiều cong việc của đất nước , làm sao để phát huy được sức mạnh của thanh niên trong thời kí mới đó là điều quan trọng , việc cần thiết đề ra là chúng ta nên có nhiều hơn những công tác thanh niên , tuyên truyền , giáo dục nhận thức cho thanh niên trong thời đại mới

TRẢ LỜI
avatar
16:05, 04/12/2013 XÓA

Thanh niên Việt Nam là lực lượng trê, khoẻ, đầy nhiệt huyết. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng thanh niên càng phải thể hiện được nhiều hơn nữa vai trò vị trí của mình. Trong thời gian gần đây, vấn đề biển Đông gắn vào đó là tình hình biển Đông rất phức tạp, đòi hỏi thanh niên Việt Nam cần thường xuyên trau dồi, củng cố những thông tin có liên quan về vấn đề biển Đông để có cái nhìn cụ thể nhất để có thể góp phần gì đó vào bảo vệ chủ quyền quốc gia trong tình hình hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
22:52, 15/12/2013 XÓA

Là một thanh niên Việt Nam, tôi xin hứa sẽ phát huy hết khả năng, năng lực của bản thân đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

TRẢ LỜI
avatar
cua ban
AUTHOR
23:37, 02/01/2014 XÓA

Trong mọi thời đại, thanh niên luôn là thế hệ đặc biệt của đất nước, là lực lượng xung kích của đất nước. Vì thế mỗi thanh niên hãy phát huy vai trò của mình phát huy khả năng của mình, khả năng xung kích của mình phục vụ cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ vựng chắc chủ quyền của lãnh thổ.

TRẢ LỜI
avatar
22:01, 05/01/2014 XÓA

tất cả con người việt nam,già trẻ lớn bé thì đều phải thế hiện tình yêu nước trong mọi thời kì.Là thanh niên,là lứa tuổi xung kích,nhiệt tình,luôn đi đầu trong mọi phong trào nên cần phải củng cố và phát huy.Hãy phát huy tất cả khả năng của mình đề bảo vệ biển đảo,bảo vệ đất nước!

TRẢ LỜI
avatar
22:23, 05/01/2014 XÓA

Thanh niên,là nguồn lực lượng cốt yếu cực kì của nước ta trong mọi thời kì.hiện tại và tương lai,thanh niên là lứa tuổi xung kích,luôn đi đầu trong mọi phong trào.trong bảo vệ biển đảo,thanh niên là nguồn lực,xung phong làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.vì thế chúng ta phải củng cố,phát huy thế hệ thanh niên!

TRẢ LỜI
avatar
hop to
AUTHOR
08:55, 09/01/2014 XÓA

Thanh niên chính là những chủ nhân tương lai của đất nước.trong tình hình hiện nay thì vấn đề tranh chấp trên biển đông đang ngày càng trở nên phức tạp và khó lường.Vậy nên nhiệm vụ của thanh niên lại càng nặng nề hơn.Thanh niên ngày nay không chỉ ra sức học tập và rèn luyện để có thể góp sức mình vào sự phát triển của đất nước mà cần phải có những hành động và nhận thức đúng đắn về chủ quyền biển đảo của dân tộc.Có như vậy mới có thể bảo vệ được đất nước khỏi sự xâm lược của các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
20:10, 09/01/2014 XÓA

Vấn đề biển đảo trong thời gian qua luôn được nhắc tới.Có thể nói rằng thanh niên là những chủ nhân tương lai của đất nước.Đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên.Vậy nên không chỉ nhiệm vụ phát triển đất nước mà thanh niên cũng phải cố gắng hết sức để có thể bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.Hơn lúc nào hết thanh niên cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của biển đảo để từ đó đề ra những hoạt động cụ thể cho riêng mình.

TRẢ LỜI
avatar
22:41, 12/01/2014 XÓA

Thanh niên là thế hệ trẻ, là chủ nhân tương lai của đất nước, họ hơn ai hết là những người cần ý thức được vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc gìn giừ tầng tấc đất quê hương. Vai trò của thanh niên là rất quan trọng, nhất là trong thời kì nóng về vấn đề biển đảo như hiện nay, chúng ta cần phải tuyên truyền và giác ngộ ý thức cách mạng cho nhũng người trẻ. Đặc biệt hơn, cần phải nhấn mạnh về vai trò và tầm quan trọng của họ trong việc bảo vệ chủ quyền nước nhà, tránh cho họ bị mua chuộc hay kích động bởi các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

TRẢ LỜI
avatar
Du Côn
AUTHOR
08:25, 10/02/2014 XÓA

thanh niên là mầm xanh của đất nước của dân tộc việt nam chúng ta...thế hệ trẻ à tương lai và sẽ là người nắm giữ vận mệnh nước nhà...do đó rèn luyện cũng như bồi dưỡng đạo đức cách mạng và tinh thần kiên trung yêu nước là vô cùng cần thiết

TRẢ LỜI
avatar
Du Côn
AUTHOR
08:27, 10/02/2014 XÓA

chúng ta là thanh niên csvn là cháu con bác hồ và là tương lai của nước nhà ....do đó chúng ta phải có trách nhiệm với các bậc tiền nhân và các bậc hậu bối mai sau.....hãy bồi dưỡng đạo đức tinh thần và kinh nghiệm cũng như trí tuệ để phát trển nước nhà chúng ta ngày một phồn vinh

TRẢ LỜI
avatar
Du Côn
AUTHOR
08:29, 10/02/2014 XÓA

trong thời gian gần đây vấn đề biển đảo đang là vấn đề nhức nhối và mang tính thời sự hơn bao giờ hết...trước những hành động, yêu sách và yêu cầu của bọn china chúng ta cần mạnh tay cũng như tuyên truyền cho thế hệ trẻ biết rõ âm mưu của bọn chúng

TRẢ LỜI
avatar
20:13, 11/02/2014 XÓA

Trong mọi thời kỳ, với mỗi quốc gia, thanh niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn, họ là sức sống hiện tại và tương lai của dân tộc. Cách đây 80 năm (1925) Bác Hồ đã chỉ rõ : “ Một dân tộc muốn hồi sinh, trước hết phải hồi sinh thanh niên, nếu thanh niên không chịu giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức sống, không được tổ chức lại, chỉ chìm đắm trong rượu cồn và thuốc phiện thì dân tộc có nguy cơ bị diệt vong.

TRẢ LỜI
avatar
20:15, 11/02/2014 XÓA

Nếu như trong kháng chiến, phong trào thanh niên “3 sẵn sàng” và khẩu hiệu “Sẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ” đã được lịch sử dân tộc ghi nhận, bạn bè thế giới ngợi ca, thì ngày nay, các phong trào “ Thanh niên lập nghiệp”, “ Tuổi trẻ giữ nước”, “ Học vì ngày mai lập nghiệp” đã và đang thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

TRẢ LỜI
avatar
20:29, 11/02/2014 XÓA

thanh niên chính là nền tảng của một quốc gia, không thể vững mạnh và hướng tới tương lai nếu như thanh niên không có chí hướng, và thực tế cho đến nay đã chứng minh điều đó, việc bảo vệ tổ quốc nói chung và bảo vệ đảo nói chung đều rất cần đến sư đónơngg góp từ những thanh niên, từ những lực lượng tương lai của đất nước này

TRẢ LỜI
avatar
20:44, 11/02/2014 XÓA Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
20:50, 11/02/2014 XÓA

chủ quyền biển đảo là một vấn đề khá nóng trong thời gian qua, bảo vệ được chủ quyền biển đảo không phải là một vấn đề dễ đối với việt nam hiện nay dưới sự bành trướng của Trung Quốc, do vậy cần phát huy sức mạnh của thanh niên trong việc làm cho chủ quyền đât nước được đảm bảo trên biển đảo và trong các vùng đất thuộc chủ quyền quốc gia

TRẢ LỜI
avatar
20:13, 13/02/2014 XÓA

Trong thời gian này thanh niên là lực lượng đông đảo nhất, và là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chính vì vậy mọi con người việt nam khi đang còn ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nên cố gắng hết sức để đóng góp công lao cho tổ quốc, nhất là tầng lớp thanh niên, bằng nhiều việc như là: góp đá xây dựng trường sa, gói quà tết cho các chiến sĩ trường sa,...

TRẢ LỜI
avatar
em nho
AUTHOR
20:23, 13/02/2014 XÓA

Thanh niên việt nam là lực lượng đông đảo nhất, và là lực lượng chính trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thanh niên việt nam là nền tảng là cốt lõi của dân tộc ta, nước ta muốn đi lên và phát triển mạnh thì cần có một lực lượng thanh niên đông đảo và có chí hướng tốt, có tinh thần yêu nước nồng nàn và luôn muốn xây dựng tổ quốc tươi đẹp.

TRẢ LỜI
avatar
22:13, 28/02/2014 XÓA

Từ xưa tới nay thanh niên luôn là lực lượng quan trọng,nòng cốt trong công tác bảo vệ tổ quốc,chủ quyền biển đảo. Đặc biệt trong xu thế hội nhập về kinh tế văn hóa xã hội hiện nay thì vai trò của thanh niên ngày càng quan trọng , cần chú trọng giáo dục nâng cao tình cảm ,ý thức ,trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước tránh để họ lạc lối,sai lệch về tư tưởng.

TRẢ LỜI
avatar
22:18, 04/03/2014 XÓA

"Biển Đông có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng, trong đó có thanh niên", 2 quần đảo trướng sa hoàng sa, được coi như là cảnh cổng đầu vào nươc ta tư biển đông, nên là hết sức quan trọng trong nền an ninh quốc gia, vì thế mà cần phải có biện pháp tích cực phát huy phong trào thanh niên trong bảo vệ biển đảo

TRẢ LỜI
avatar
06:43, 06/03/2014 XÓA

Thứ nhất là thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Thứ hai là củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong thanh niên !
Thứ ba là xây dựng định hướng, hành động thiết thực trong thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Có lẽ đây là những biện pháp hiệu quả lâu dài nhất để là giữ vững tinh thần thanh niên trong tình hình mới

TRẢ LỜI
avatar
10:00, 21/04/2014 XÓA

chúng ta nên thường xuyên củng cố ý thức của thanh niên về chỉ quyền biển đảo của nước ta.Bên cạnh đó thì Đảng và Nhà nước nên có những chính sách khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

TRẢ LỜI
avatar
10:20, 21/04/2014 XÓA

Thanh niên là lực lượng quyết định đến tương lai của đất nước,là những chủ nhân tương lai của đất nước.Vì vậy cần phải thường xuyên trau dồi những kiến thức về chủ quyền biển đảo,nâng cao ý thức cho thanh niên trong việc bảo vệ biển đảo nước ta

TRẢ LỜI
avatar
le nghia
AUTHOR
12:12, 25/04/2014 XÓA

thanh niên chính là nền tảng của một quốc gia, không thể vững mạnh và hướng tới tương lai nếu như thanh niên không có chí hướng, và thực tế cho đến nay đã chứng minh điều đó, việc bảo vệ tổ quốc nói chung và bảo vệ đảo nói chung đều rất cần đến sư đónơngg góp từ những thanh niên, từ những lực lượng tương lai của đất nước này

TRẢ LỜI
avatar
14:11, 21/10/2014 XÓA

thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc.đó là một trong những nhân tố để góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai.trong tình hình thế giới cũng như khu vực như hiện nay thì việc phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo là một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết,

TRẢ LỜI
avatar
anh duc
AUTHOR
14:24, 21/10/2014 XÓA

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì vai trò của thanh niên luôn được đặt lên hàng đầu.thanh niên có lực lượng đông đảo và lớn mạnh trong cả nước,chính vì thế trong bối cảnh tranh chấp trên biển đang có những căng thẳng như hiện nay thì việc phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc là một việc làm vô cùng cần thiết.

TRẢ LỜI
avatar
14:43, 21/10/2014 XÓA

thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,công lao của cha anh đi trước là vô cùng to lớn.và bây giờ nhiệm vụ của thanh niên là phải tiếp tục phấn đấu và phát huy hơn nữa để có thể bảo vệ tổ quốc chúng ta,không cho các nước khác có cơ hội được xâm chiếm.

TRẢ LỜI
avatar
lợn ú
AUTHOR
10:30, 24/10/2014 XÓA

thanh niên luôn là lực lượng chính, lực lượng xung kích, lực lượng đi đầu trong mọi phong trào của đất nước , họ cũng là lực lượng nòng cốt thực hiện mọi chủ trương , chính sách của đảng pháp luật của nhà nước, với nguồn trí tuệ , sức lực dồi dào

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon