Vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan

Chân Lý - Vừa qua cư dân mạng đang xôn xao về  bài viết “suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh”của Luật gia Lê Hiếu Đằng với nội dung xuyên suốt cổ xúy  “đa nguyên, đa đảng”, về việc thành lập một đảng đối lập với Đảng Cộng Sản Việt Nam, đó là chính đảng mang tên Đảng dân chủ xã hội việt nam
Ðảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan
Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đất nước là một tất yếu khách quan
Về lý luận, căn cứ khoa học của ông  Lê Hiếu Đằng là: “đã đa nguyên kinh tế thì tất là phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”.Vấn đề nghiêm trọng hơn  ở chỗ ông Lê Hiếu Đằng thách thức pháp luật và kêu gọi xóa bỏ chế độ hiện hữu, bao gồm cả vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông ta viết: “Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội”… “Tại sao tình hình đã chín mùi mà chúng ta không dám làm điều này vì chủ trương không đa nguyên đa đảng chỉ là chủ trương của Đảng, chứ chưa có một văn bản pháp lý nào cấm điều này?”. “Không thể rụt rè, cân nhắc gì nữa… Đây là cách chúng ta phá vỡ một mảng yếu nhất của một nhà nước độc tài toàn trị hiện nay”. Nhưng ông có biết được rằng pháp luật Việt Nam quy định mọi tổ chức chính trị xã hội đều phải đăng ký, xin phép Nhà nước, kể cả các tôn giáo.
Dường như bài viết của luật gia Lê Hiếu Đằng đang tạo thời cơ cho các phần tử cơ hội, bất mãn ra sức tung hứng như "ngọn cờ" để chống phá Ðảng Cộng sản Việt Nam (ÐCS Việt Nam) và Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trước  cách mạng Lê Hữu Đằng  một trong những người đầu tiên ký vào "Kiến nghị 72"; là một trong những người đi đầu trong "phong trào biểu tình”, là người nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước  Chúng tôi trân trọng quá khứ tham gia cách mạng và công tác của ông, nhưng tiếc thay, ông đã tự vứt bỏ sự trân trọng ấy, ông đã không đồng hành với Ðảng Cộng Sản Việt Nam đến cùng, với 1 người đã đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản 45 năm qua mà giờ đây trước sự cám dỗ hão huyền trên các phương tiện truyền thông không thiện chí với Việt Nam, ông đã đưa ra những qua điểm hết sức phi lý ,  ông lại quay ra nói ngược với những gì ông đã làm trong quá khứ? Khi mới giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam đ/c Nguyễn phú trọng có nói: “Có những Đảng viên cao cấp... khi về nghỉ lại có những lời nói và việc làm đi ngược lại với quan điểm của Đảng...”; Thực sự bây giờ mới thấy con sâu này lộ ra.                                                                    
Bài viết của ông bác bỏ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của  Ðảng Cộng Sản Việt Nam và chế độ chính trị - xã hội hiện nay ở Việt Nam, đòi thay đổi chính trị bằng cách thành lập một đảng phái khác. Lời lẽ mà ông đưa ra vẫn là bóp méo, xuyên tạc sự thật. Ông đả kích, nói xấu, kích động, song vẫn chỉ xoay quanh luận điệu "độc đảng, độc tài, không có tự do, dân chủ" như  các "nhà bất đồng chính kiến" khác vẫn ra rả bấy lâu nay và phải chăng ông và mấy "nhà dân chủ" khác đang biến mình thành vai diễn trong vở kịch có kịch bản cũ mèm mà các thế lực phản động đang bày sẵn   
Nhìn vào thực tiễn cách mạng việt nam  thời kỳ lịch sử cận - hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ÐCS Việt Nam như sau: Ðây là nhân tố hoàn toàn khách quan, độc lập với ý chí của mọi chủ thể hoạt động chính trị. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do ai áp đặt lên xã hội. Ðường lối kháng chiến đúng đắn của Ðảng Cộng Sản Việt Nam là ngọn cờ dẫn dắt, động viên, tổ chức nhân dân đấu tranh giành thắng lợi trong các năm kháng chiến lâu dài, gian khổ, từ chiến cuộc Ðông Xuân 1953 - 1954, chiến dịch Ðiện Biên Phủ lịch sử, đến thắng lợi của Genève năm 1954... tới ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đánh dấu sự hoàn thành một cách vẻ vang cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trên cả nước dưới sự lãnh đạo của ÐCS Việt Nam…
Còn ý kiến của ông cho rằng, Ðảng Cộng sản Việt Nam ngày nay trở thành "kiêu binh". Chúng ta thấy và không thể phủ nhận một thực tế là: Trong khi một loạt nước xã hội chủ nghĩa có lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội dài hơn lần lượt sụp đổ, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn đứng vững và nhờ đổi mới đúng đắn, nhân dân còn đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, được rất nhiều nước ca ngợi. Ðiều đó chứng tỏ ÐCS Việt Nam không chỉ tài tình trong lãnh đạo toàn dân chống chiến tranh xâm lược, mà còn thật sự xứng đáng là người lãnh đạo xây dựng đất nước trong thời bình, ngay cả khi bối cảnh quốc tế có những biến động khôn lường. Cội nguồn sâu xa nhất của mọi thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua là nhờ nhân dân tin ở Ðảng, quyết tâm thực hiện, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng. Bằng lao động sáng tạo của mình, nhân dân biến chủ trương, đường lối của Ðảng thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. Ðảng không tự "tô màu" để tạo ra vị trí của Ðảng, mà đó là sự ghi nhận một thực tiễn chính trị - xã hội đã được xác lập trong thực tế. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khẳng định giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó đứng ở vị trí trung tâm và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. Điều đó quyết định nội dung, xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam giành độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội. Sự lựa chọn con đường cách mạng đó phù hợp với nội dung và xu thế cách mạng của thời đại mới và chỉ có đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm độc lập tự do thật sự cho dân tộc, “đối với nước ta, không còn con đường nào khác để có độc lập dân tộc thật sự và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.ông có biết được rằng:trong 81 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại:
Một là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Hai là: Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Ba là: Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Với những thắng lợi đã giành được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng làm cho chúng ta thêm tự hào về dân tộc Việt Nam - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân

Cần nhấn mạnh rằng, đây là sự lựa chọn của lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam”.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

5 nhận xét

Viết nhận xét
15:14, 28/08/2013 XÓA

ÐCS Việt Nam không chỉ tài tình trong lãnh đạo toàn dân chống chiến tranh xâm lược, mà còn thật sự xứng đáng là người lãnh đạo xây dựng đất nước trong thời bình, ngay cả khi bối cảnh quốc tế có những biến động khôn lường. Cội nguồn sâu xa nhất của mọi thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua là nhờ nhân dân tin ở Ðảng, quyết tâm thực hiện, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng. Bằng lao động sáng tạo của mình, nhân dân biến chủ trương, đường lối của Ðảng thành hiện thực sinh động trong cuộc sống.

TRẢ LỜI
avatar
brucelee
AUTHOR
17:02, 16/10/2013 XÓA

qua hàng ngàn năm phát triển và tồn vinh của dân tộc...chúng ta đã chứng kiến bao chế độ tồn tại , phất triển cúng như diệt vong trên mảnh đất ngàn năm văn hiến này..có những chế độ phát triển được một thời gian thì bị diệt vong,cũng có những chế độ tồn tại qua nhiều thế kỷ tất cả đều thể hiện một quy luật tất yếu của lịch sử..đó là chế độ nào thực sự tồn tại vì dân vì nước vì lợi ích dân tộc vì sự phồn vinh chung của giống nòi và được nhân dân ủng hộ thì chế độ đó sẽ mãi trường tồn...qua thanh lọc khắc nghiệt của lịch sử , đảng ta đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình và luôn luôn được nhân dân ủng hộ

TRẢ LỜI
avatar
17:11, 16/10/2013 XÓA

đảng cộng sản việt nam là đảng của dân , do dân và vì lợi ích của nhân dân..điều đó đã được minh chứng trong suốt gần 100 năm hình thành và phát triển ..từ những năm tháng đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cho đến những năm chúng ta giành được độc lập , tất cả những thành quả to lớn này là nhờ sự dấn dắt tài tình trong đường lối của đảng và luôn luôn giành được lòng tin tuyệt đối của nhân dân

TRẢ LỜI
avatar
A C I
AUTHOR
14:36, 04/12/2013 XÓA

Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tổ chức Đảng hoạt động đúng đắn, của dân, do dân và vì dân. Trong quá trình hoạt động của mình từ khi thành lập đến nay, Đảng đã chứng minh được vai trò của mình khi đề ra những chủ trương chính sách hợp lý, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân, khiến cho đất nước chúng ta ngày càng phát triển, tươi sáng hơn nữa

TRẢ LỜI
avatar
Nặc danh
AUTHOR
23:34, 12/12/2013 XÓA

chau chi thay que chau con ngheo, quan chuc con tham nhung trang tron, nhung nguoi cong giao' nhu chau' bi doi' xu phan biet nang ne, bo me qua vat va, maf nhung nguoi lam lanh dao thi nha to cua rong. chau' dang dan ma't long tin vao DCS a !

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon