Lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG – Biểu tượng thiêng liêng của Tổ Quốc.

[ Sự Thật ] - Quốc kỳ nước ta hiện nay là lá cờ đỏ sao vàng hay còn gọi là CỜ ĐỎ SAO VÀNG, có ngôi sao vàng năm cánh đặt giữa nền đỏ hình chữ nhật. Chiều rộng lá cờ bằng 2/3 chiều dài. Năm đỉnh của ngôi sao nằm trên một đường tròn có tâm ở chính giữa lá cờ và bán kính bằng 1/3 chiều rộng (2/9 chiều dài) lá cờ. Lá cờ này thể hiện ý tưởng màu đỏ nền cờ tượng trưng dòng máu đỏ, màu vàng ngôi sao tượng trưng da vàng, và năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.Lá cờ là biểu tượng thiêng liêng của mỗi dân tộc, nó đại diện cho cả một dân tộc trên trường quốc tế.
Quốc kì nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Từ những năm đầu 40 của thế kỷ trước, Đảng Cộng Sản Đông Dương, Xứ ủy Nam Kỳ đã bàn định cần chọn một lá cờ để chuẩn bị khởi nghĩa. Lúc bấy giờ chuẩn bị cuộc khởi nghĩa 23/11/1940, phong trào chống Pháp đã đến độ sục sôi, các ủy ban khởi nghĩa của quần chúng cũng muốn tìm một lá cờ để diễn tả cuộc khởi nghĩa giải phóng dân tộc – yêu cầu khách quan của ý Đảng lòng dân gặp nhau. Người đã có công đầ tiên vẽ ra  lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG đầu tiên là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến ( sinh năm 1901, tham gia Xứ ủy Nam Kỳ, mất năm 1941 ).
Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ cuối năm 1940, CỜ ĐỎ SAO VÀNG  xuất hiện đầu tiên, tung bay ở nhiều địa phương.
Tháng 2/1941, lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG 5 cánh được trao cho Trung đội Cứu quốc đầu tiên của nước ta mới thành lập ở Bắc Sơn.
Tháng 5/1941 Mặt trận Việt Minh thành lập, trong Chương trình Việt Minh ghi rõ: “ Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp, Nhật, sẽ lập nên Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lấy cờ đỏ ngôi sao vàng 5 cánh làm Quốc kỳ”. Đó là văn bản đầu tiên nói về Quốc kỳ nước ta.
Trung tuần tháng 8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào ( thuộc tỉnh Tuyên Quang ) quyết định lấy cờ Việt Minh ( CỜ ĐỎ SAO VÀNG 5 cánh) lá cờ khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Cách mạng tháng 8/1945 thành công, Hiến pháp được Quốc hội khóa đầu tiên nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày  9-11- 1946 đã ghi: “ Quốc kỳ nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh”.
Năm 1976, Quốc hội lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiếp tục giữ  CỜ ĐỎ SAO VÀNG làm Quốc kỳ của nước Cộng hòa XHCN Việt nam.
Lịch sử và ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất, đổ máu hy sinh anh dũng của nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi của Tổ quốc, giành chính quyền, thống nhất đất nước, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc ngày nay.
Từ khi xuất hiện đến nay lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG là một phần không thể thiếu của dân tộc ta.Lá cờ tượng trưng cho độc lập dân tộc, cho sự tự do và thiêng liêng của tổ quốc. Nền cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng.Dân tộc luôn nhớ tới công sức của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hi sinh cho dân tộc.Trong lá Quốc kì của dân tộc các anh luôn ở đó chứng kiến dân tộc, đất nước mình tiếp tục phát triển tiến lên CNXH, tiếp tục chí hướng của những người đi trước. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời  linh hồn dân tộc Việt nam.Dân tộc ta là một dân tộc kiên cường, bất khuất.Điều đó đã được cả thế giới biết đến trong hai cuộc đấu tranh trường kì để giải phóng dân tộc dành lại sự tự do độc lập cho nhân dân. 5 cánh sao tượng trưng cho sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân cùng nhau chiến đấu giành độc lập, tự do và xây dựng Tổ quốc .Sự đoàn kết dân tộc là yếu tố tạo lên mọi thành công của dân tộc cả trong chiến tranh cũng như xây dựng đất nước.Nhìn vào lá Quốc kì của để mỗi người dân luôn nhớ rõ điều đó cùng đoàn kết để xây dựng đất  nước.
Lá cờ đỏ sao vàng là một minh chứng khẳng định sự thống nhất, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và lịch sử kiểm chứng trong gần một thế kỷ qua, đó là: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi".Bác cũng đã khẳng định rằng dân tộc ta là một dân tộc tự do, độc lập trong bản Tuyên ngôn độc lâp khai sinh ra nước ta:” Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.Lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG sẽ mãi tung bay trên bầu trời nước ta chứng minh cho sự tự do, độc lập, toàn vẹn của đất nước cũng như sự đoàn kết một nhà của toàn thể dân tộc ta.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

65 nhận xét

Viết nhận xét
viet nam
AUTHOR
10:01, 05/09/2013 XÓA

Biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng đã đi vào con tim mỗi người dân đất Việt. CỨ mõi dịp lễ hoặc có sự kiện là lá cờ này lại được pháp phới trwn bầu trời của mỗi nhà. Nó là biểu tượng đặc trung không thể thiếu và mãi tung bay để chứng minh cho độc lập, tự do, hạnh phúc và toàn vẹn lãnh thổ

TRẢ LỜI
avatar
10:46, 10/09/2013 XÓA

Tuy không được bắt mắt khi những quốc kỳ của quốc gia khác nhưng ẩn chưa bên trong đó là nội dung rất có ý nghĩa. Là biểu tượng của xuyên suốt quá trình đầu tranh dành độc lập của nước ta(như trên đã nêu).
Ngày nay tuy đã dành được độc lập tự do xong hình ảnh cờ đỏ sao vàng có lẽ không bao giờ bị thay đổi trong mỗi người dân Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
21:14, 11/09/2013 XÓA

có cờ nào đẹp và ý nghĩa như lá cờ đỏ sao vàng.màu đỏ tượng trưng cho cách mạng cho tinh thần người việt ,màu vàng đại diện cho dân tộc việt nam với năm cánh là năm tầng lớp sĩ công nông thương binh.thể hiện sự đoàn kết dân tộc lá cờ đơn giản về màu sắc nhưng hài hòa chưa có lá cờ nào mà lại dễ nhớ và ấn tượng như cờ việt nam.cờ đỏ sao vàng

TRẢ LỜI
avatar
20:38, 20/09/2013 XÓA

Không có quốc gia nào có lá cờ tổ quốc thực sự có ý nghĩa như Việt Nam. Lá cờ là sự hòa quyện của sự đấu tranh kiên cường của cả dân tộc bất khuất để dành được độc lập tự do, là niềm tin vào một chiến thắng cuối cùng... Lá cờ luôn là niềm tự hào của cả dân tộc, nhìn vào đó như nhìn thấy cả quá trình vĩ đại của dân tộc, mà ta mỗi người dân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để tô thắm thêm lá cờ ấy

TRẢ LỜI
avatar
hai long
AUTHOR
20:53, 03/10/2013 XÓA

Từ khi xuất hiện đến nay lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG là một phần không thể thiếu của dân tộc ta.Lá cờ tượng trưng cho độc lập dân tộc, cho sự tự do và thiêng liêng của tổ quốc. Nền cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng.Dân tộc luôn nhớ tới công sức của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hi sinh cho dân tộc.Trong lá Quốc kì của dân tộc các anh luôn ở đó chứng kiến dân tộc, đất nước mình tiếp tục phát triển tiến lên CNXH, tiếp tục chí hướng của những người đi trước. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời linh hồn dân tộc Việt nam.Dân tộc ta là một dân tộc kiên cường, bất khuất.Điều đó đã được cả thế giới biết đến trong hai cuộc đấu tranh trường kì để giải phóng dân tộc dành lại sự tự do độc lập cho nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
09:21, 04/10/2013 XÓA

Thực ra ý nghĩa của lá cờ nước ta mang nhiều ý nghĩa rất hàm ý và sâu xa, tượng trưng cho cả một quá trình của cả một dân tộc đã trải qua hàng nghìn năm đô hộ và chiến tranh khốc liệt, năm cánh của ngôi sao tượng trưng cho những gì tinh túy nhất của năm châu đều quy tụ về đây, lá cờ màu đỏ tượng trưng cho máu và công sức mà các thế hệ ông cha đã hi sinh để có được như ngày hôm nay

TRẢ LỜI
avatar
09:27, 04/10/2013 XÓA

Lịch sử và ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất, đổ máu hy sinh anh dũng của nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi của Tổ quốc, giành chính quyền, thống nhất đất nước, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc ngày nay. <3

TRẢ LỜI
avatar
22:36, 05/01/2014 XÓA

Từ nhỏ,chúng ta đã được giáo dục về lòng yêu nước,ý nghĩa của màu cờ đỏ sao vàng 5 cánh.Nó thể hiện dòng máu anh hùng bất khuất,không cam chịu trước khó khăn,sẵn sàng đổ máu để bảo vệ tổ quốc.là sự đoàn kết,sự tự hào dân tộc!chúng ta phải ra sức bảo vệ truyền thống của lá cờ đó!

TRẢ LỜI
avatar
01:16, 07/01/2014 XÓA

.Lá cờ tượng trưng cho độc lập dân tộc, cho sự tự do và thiêng liêng của tổ quốc. Nền cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng. đó là ý nghĩa mà chỉ có người dân việt nam hiểu được và tôn kính nó mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
01:18, 07/01/2014 XÓA

lá cờ đỏ sao vàng biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng đã đi vào con tim mỗi người dân đất Việt. nó vẫn hằng ngày tung bay trên quảng trường ba đình lịch sử .Nó là biểu tượng đặc trưng không thể thiếu và mãi tung bay để chứng minh cho độc lập, tự do, hạnh phúc và toàn vẹn lãnh thổ

TRẢ LỜI
avatar
01:20, 07/01/2014 XÓA

ý nghĩa của lá cờ là biểu tượng cho một ý nghĩa rất hàm ý và sâu xa, tượng trưng cho cả một quá trình của cả một dân tộc đã trải qua hàng nghìn năm đô hộ và chiến tranh khốc liệt, năm cánh của ngôi sao tượng trưng cho những gì tinh túy nhất của năm châu đều quy tụ về đây, chúng ta nhưng con người dân tộc việt luôn luôn quý trọng và gìn giữ vẻ đẹp thiên liêng đó

TRẢ LỜI
avatar
01:22, 07/01/2014 XÓA

lá cờ đỏ sao vàng nhắc đến nó như chứa tran bao niềm tự hào đó là sự hòa quyện của sự đấu tranh kiên cường của cả dân tộc bất khuất để dành được độc lập tự do, là niềm tin vào một chiến thắng cuối cùng.là một sự tự hào vô bờ bến

TRẢ LỜI
avatar
22:52, 12/01/2014 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cao quý của nhân dân Việt Nam, đó là máu và nước mắt của biết bao anh hùng đã ngã xuống cho sự bình yên của đất nước, là sự hi sinh to lớn, âm thầm của các bà các mẹ, các chị, các em đã là hậu phương vững chắc cho những người chồng người cha người anh của mình lên đường đánh giặc, là biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó máu thịt của nhân dân 3 miền đã cùng nhu chung tay đấu tranh gìn giữ , bảo vệ và xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn.

TRẢ LỜI
avatar
23:32, 12/01/2014 XÓA

" Lá cờ này thể hiện ý tưởng màu đỏ nền cờ tượng trưng dòng máu đỏ, màu vàng ngôi sao tượng trưng da vàng, và năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.Lá cờ là biểu tượng thiêng liêng của mỗi dân tộc, nó đại diện cho cả một dân tộc trên trường quốc tế". Câu nói của tác giả đã để lại trong chúng ta biết bao ý nghĩa của lá cờ dân tộc. Có lẽ đối với mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trong ngày độc lập luôn in dấu trong tâm trí và trái tim họ. Trải qua bao nhiêu cuộc đấu tranh, máu và nước mắt, những người dân da vàng nước Việt đã đông sức đồng long, 5 giai cấp hòa làm một, vùng lên và dành chiến thắng, mang lại độc lập cho nước nhà. Lá cờ là bằng chứng thiêng liêng và hùng hồn nhất cho một thời kì vàng son của cách mạng Việt nam.

TRẢ LỜI
avatar
chet dap
AUTHOR
20:26, 17/01/2014 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng mãi mãi là lá cờ thiêng liêng của tỏ quốc Việt Nam, không một ai và không một cá nhân, cơ quan tổ chức nào có thể thay đổi điều ấy . Như tác giả bài viết đã khẳng định rằng trong hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam cũng đã khẳng định điều đó tại điều 141 của Hiến Pháp 1992. Đó là một cơ sở pháp lý để khẳng định vững chắc về điều đó. Lịch sử, hiện tại và tương lai diều đó không bao giờ thay đổi.

TRẢ LỜI
avatar
20:32, 17/01/2014 XÓA

Cờ đỏ sao vàng, đó là hình ảnh thiêng liêng của cả dân tộc, biết bao thế hệ cha ông đã phải đổ máu mới tô đỏ được lá quốc kì, biết bao vị anh hùng không ngại hi sinh cả tính mạng mới vẽ nên được ngôi sao sáng chói giữa lòng cờ. Ngọn cờ không chỉ là quốc kì, nó là nhân chứng lịch sử ghi lại sự hi sinh của biết bao thế hệ đi trước, là mục tiêu phấn đấu bảo vệ của thế hệ hiện nay và mai sau.

TRẢ LỜI
avatar
con heo
AUTHOR
20:36, 17/01/2014 XÓA

Mỗi một dân tộc, một quốc gia đều có Quốc kỳ riêng của mình. Việt Nam là một dân tộc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam và là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành chính quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

TRẢ LỜI
avatar
bao ho
AUTHOR
20:38, 17/01/2014 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng là một minh chứng khẳng định sự thống nhất, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và lịch sử kiểm chứng trong gần một thế kỷ qua, đó là: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi".

TRẢ LỜI
avatar
can deo
AUTHOR
20:39, 17/01/2014 XÓA

Sau ngày 30/4/1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam đã liền một dải. Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp tại Thủ đô Hà Nội, đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó công nhận Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Nền đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng; màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời của linh hồn dân tộc Việt Nam; năm cánh sao là sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp đồng bào chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

TRẢ LỜI
avatar
23:26, 26/01/2014 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng, một biểu tượng thiêng liêng của toàn thể dân tộc Việt Nam, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân đất Việt. Lá cờ không những là hình ảnh quốc kì bình thường mà cùng với đó lá cờ đỏ sao vàng luôn nhắc nhở cho chúng ta thấy được sự hi sinh, đổ máu của thế hệ cha anh để giành được độc lập như bây giờ.

TRẢ LỜI
avatar
23:36, 26/01/2014 XÓA

lá cờ đỏ sao vàng đã đi sâu vào tim mỗi người dân Việt Nam. lá cờ không những là quốc kì mà ý nghĩa của nó còn quan trọng hơn. Nền đỏ đó là màu máu cua các anh hùng đã hi sinh bảo vệ tổ quốc, đem lại hòa bình như hiện nay, ngôi sao vàng năm cánh thể hiện sự đoàn kết của các tầng lớp trong xã hội. Yêu lắm lá quốc kì Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
ngoi van
AUTHOR
06:40, 27/01/2014 XÓA

Nó là biểu tượng đặc trung không thể thiếu và mãi tung bay để chứng minh cho độc lập, tự do, hạnh phúc và toàn vẹn lãnh thổ có cờ nào đẹp và ý nghĩa như lá cờ đỏ sao vàng.màu đỏ tượng trưng cho cách mạng cho tinh thần người việt ,màu vàng đại diện cho dân tộc việt nam với năm cánh là năm tầng lớp sĩ công nông thương binh.thể hiện sự đoàn kết dân tộc lá cờ đơn giản về màu sắc nhưng hài hòa chưa có lá cờ nào mà lại dễ nhớ và ấn tượng như cờ việt nam.

TRẢ LỜI
avatar
10:26, 06/02/2014 XÓA

để dành được bao thắng lợi và thành công như ngày hôm nay..đất nước chúng ta đã phải hi sinh bao nhiều xương máu của đồng bào...bao người con ưu tú của tổ quốc chúng ta đã phải vĩnh viễn ra đi...và lá cờ đỏ sao vàng đã thấm bao máu xương của nhân dân...

TRẢ LỜI
avatar
10:27, 06/02/2014 XÓA

được sống dưới mái nhà chủ nghĩa xã hội là niềm vinh dự không thể nào có thể diễn tả được của thế hệ trẻ chúng chấu..mỗi khi nhìn vào lá cờ đỏ sao vàng là chúng cháu không khỏi tự hào xúc động và biết ơn đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm

TRẢ LỜI
avatar
Du Côn
AUTHOR
10:30, 06/02/2014 XÓA

từ khi đảng cộng sản việt nam quang vinh thành lập cho đến nay.....lá cờ đỏ sao vàng đã luôn luôn gắn bó và là biểu tượng cho sự kiên cường bất khuất của dân tộc.....lá cờ của sự hi sinh mất mát nhưng cũng vô cùng hào hùng và vinh quang

TRẢ LỜI
avatar
Du Côn
AUTHOR
10:32, 06/02/2014 XÓA

mỗi khi đến ba đình lịch sử là chúng cháu luôn có cái cả giác nâng nâng và hào hùng xen lẫn lòng tự hào về một việt nam anh hùng bất khuất và kiên cường...và nhìn vào lá cờ đỏ sao vàng là chúng cháu luôn thầm biết ơn đảng và nhà nước đã dẫn dắt nhân dân ta vượt qua bao thành công và thử thác

TRẢ LỜI
avatar
15:32, 06/02/2014 XÓA

cờ đỏ sao vàng. mầu đỏ là mầu máu của những anh hùng, của ông cha ta ngày xưa đã hy sinh cho độc lập tự do của tổ quốc, để có được một nước việt nam độc lập tự do yên bình như ngày hôm nay. vì vậy cờ đỏ sao vàng hay còn gọi là quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng củ đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
dep trai
AUTHOR
15:38, 06/02/2014 XÓA

Mỗi quốc gia độc lập tự chủ trên thế giới đều có quốc kỳ và quốc ca, và việt nam cũng vậy quốc kỳ chính là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của độc lập tự do hòa bình. nó đã biểu đạt được ước vọng của bao nhiêu con người yêu nước việt nam, luôn muốn hòa bình và tự do, lá cờ đỏ sao vàng sẽ mãi mãi trường tồn.

TRẢ LỜI
avatar
08:54, 11/02/2014 XÓA

lá cờ đỏ sao vàng gắn liền với quá trình hính thành và phát triển của nước ta của đảng cộng sản việt nam ta từ khi thành lập đến nay..nó thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc của người việt nam

TRẢ LỜI
avatar
08:56, 11/02/2014 XÓA

lá cờ đỏ sao vàng biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và kiên cường của dân tộc việt nam...nó biểu tượng cho tình thân kiên trung không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù hung bạo...lá cờ đã thấm bao máu của nhân dân và đồng bào để đổi lại hòa bình yên vui như ngày này

TRẢ LỜI
avatar
08:59, 11/02/2014 XÓA

mỗi khi nhìn thấy lá cờ bay phấp phới trên quảng trường ba đình ..trong lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động và thầm cảm ơn mình là con dân đất việt và thầm cảm ơn mình lại được sinh ra trong thời bình để biết cảm nhận giá trị của hòa bình mà nó đem lại

TRẢ LỜI
avatar
09:01, 11/02/2014 XÓA

máu của đồng bào của những người con ưu tú của tổ quốc đã ngã xuống vì hòa bình và sự trường tồn của dân tộc quyện với những giọt nước mắt mất mát của bao bà mẹ ngày đêm khóc vì thương con..của bao cô gái mất người yêu..của bao cô vk mất chồng đã làm tô thắm thêm cho lá cờ huyền thoại

TRẢ LỜI
avatar
09:04, 11/02/2014 XÓA

lá cờ là biểu tượng cho đất nước và việt nam ta...lá cờ còn thì đất nước còn,đảng còn nhân dân còn ..lá cờ mất thì non sông không vẹn toàn.đảng cộng sản việt nam mất...do đó nhiệm vụ của chúng ta là hãy giưx trọn lời thề với non sông hãy giữ gìn từng tấc đất quê hương

TRẢ LỜI
avatar
20:13, 11/02/2014 XÓA

là cờ đỏ đó chính là một niềm tự hào , một tinh thần độc lập dân tộc của Việt Nam, không một quốc gia nào trên thế giới có thể xâm phạm điều đó, và đương nhiên không một quốc gia nào có thể tác đồn vào cái độc lập tự do đó, chúng ta tự hào vì mình có lá cờ đỏ sao vàng và sống trong một quốc gia hòa bình và hạnh phúc

TRẢ LỜI
avatar
18:13, 28/02/2014 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nó là biểu tượng cho đất nước và con người Việt Nam. Lá cờ được nhuộm bằng máu của biết bao anh hung dân tộc và nhân dân Việt Nam yêu nước .Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khẳng định chủ quyền đất nước ,độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, thể hiện ý chí dũng cảm ,bất khuất của người dan Việt Nam sẵn sàng hi sinh vì độc lập tự do ,thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

TRẢ LỜI
avatar
Khoa Duy
AUTHOR
20:09, 04/03/2014 XÓA

ta thật tự hào và không khỏi bồi hồi, xúc động khi thấy cờ Tổ quốc tung bay trên khắp công sở, trường học và từng hộ gia đình trong các ngày kỷ niệm, lễ, Tết cổ truyền của dân tộc… Hình ảnh rừng cờ tung bay phất phới gợi nhớ những giây phút lịch sử hào hùng ngày trước, máu của cha ông nhuộm thắm màu cờ và những người con anh dũng của dân tộc thà chịu hy sinh để lá cờ luôn được tung bay trước bom đạn của kẻ thù.Thế hệ đi sau chúng ta quyết tâm ra sức học tập và phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn nữa để lá cờ tổ quốc tung bay và tỏa sáng khắp năm châu!

TRẢ LỜI
avatar
cô bé
AUTHOR
20:13, 04/03/2014 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng trở thành niềm tự hào dân tộc! Từ niềm tự hào đó, để thế hệ chúng ta và con cháu mai sau nhìn quá khứ để phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh hơn trong tương lai. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng thêm yêu Tổ quốc, nhìn cờ Đảng mong Đảng luôn vững vàng đưa đất nước vượt mọi chông gai….Lá cowf ddor sao vang sẽ mãi tung bay trên bầu trời nước ta chứng minh cho sự tự do, độc lập, toàn vẹn của đất nước cũng như sự đoàn kết một nhà của toàn thể dân tộc ta.

TRẢ LỜI
avatar
le nghia
AUTHOR
10:15, 28/04/2014 XÓA

Người việt nam máu đỏ da vàng, quốc kỳ việt nam cờ đỏ sao vàng thể hiện cho hồn con người việt nam ở trong đó, cờ còn thì người còn cờ mất thì người cũng mất, lá cờ cũng thể hiện sức mạnh của cả dân tộc việt nam đoàn kết một lòng chống lại và đánh bại bất kỳ những kẻ thù nào muốn xâm lược việt nam.

TRẢ LỜI
avatar
10:19, 28/04/2014 XÓA

Quá trình hình thành và phát triển của đât nước Lá cờ đỏ sao vàng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nước ta của đảng cộng sản việt nam ta từ khi thành lập đến nay..nó thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc của người việt nam.

TRẢ LỜI
avatar
00:31, 30/04/2014 XÓA

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng của quốc kì nước ta một một ý nghĩa rất to lớn mầu đỏ là tượng trưng cho tinh thần anh dũng quả cảm của dân tộc ta đã giành độc lập cho dân tộc bằng xương máu của những người dân tham gia kháng chiến chống bọn đế quốc xâm lược nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
00:42, 30/04/2014 XÓA

Hình ảnh quốc kì nước ta tung bay trong gió thể hiện được sự độc lập chủ quyền của đất nước ta. Mọi người hãy cheo cờ tổ quốc trong ngày 30/04 này để cho lá cờ tổ quốc tung bay khắp muôn nơi. Lá cờ đỏ sao vàng là minh chứng cho quá trình chiến đấu anh hùng của quân và dân ta

TRẢ LỜI
avatar
00:48, 30/04/2014 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng thể hiện cho chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta đánh đuổi được giặc ngoại xâm thống nhất đất nước. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đã ăn sâu và tiềm thức của mỗi con người Việt Nam chúng ta. Chúng ta tự hào mình là con người Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
lala oh
AUTHOR
00:57, 30/04/2014 XÓA

Hình ảnh quốc Kì nước ta tuy đơn giản nhưng nó thể hiện được ý nghĩa rất lớn màu đỏ thể hiện cho sự đấu tranh gian khổ của quân và dân ta để giành được độc lập. Màu vàng thể hiện cho truyền thống tốt đẹp của dân tộc và năm cánh thể hiện cho tình đoàn kết của tất cả giai cấp của đất nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Lat Dat
AUTHOR
01:04, 30/04/2014 XÓA

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng thể hiện cho sự hoà bình của dân tộc ta. Để có được nền hoà bình đất nước như ngày hôm nay quân và dân ta đã phải đổ máu hi sinh để bảo vệ nền hoà bình này. Chúng ta đang được sống trong một xã hội hoà bình chúng ta cần có gắng chăm chỉ học tập để sau này giúp ích cho nước nhà

TRẢ LỜI
avatar
01:11, 30/04/2014 XÓA

Hình ảnh là cờ đỏ sao vàng thể hiện cho tinh thần của dân tộc ta. Ngôi sao vàng 5 cánh thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Chính tinh thần đoàn kết đó đã tạo lên những chiến thắng vang dội của đất nước ta. Chúng ta cần phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc

TRẢ LỜI
avatar
sag
AUTHOR
01:32, 30/04/2014 XÓA

Hình ảnh quốc kì thể hiện cho tinh thần đoàn kết của nhân dân ta. Màu đỏ thể hiện công lao to lớn của các bậc cha anh đã đứng lên đấu tranh để giành được độc lập cho đất nước ta. Mọi người hãy treo cờ tổ quốc và dịp 30/04 để phát huy tốt đẹp truyền thống đó

TRẢ LỜI
avatar
nao cole
AUTHOR
01:45, 30/04/2014 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng thể hiện cho sự tự do của đất nước ta không có bất kì đất một đế quốc nào có thể ngăn chặn được sức mạnh to lớn đó . Nhân dân ta hãy phát huy những truyền thống quý báu đó. Tôi tự hào mình là con người Việt Nam. Mọi ngưỡi hãy tin vào sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước ta

TRẢ LỜI
avatar
17:01, 05/05/2014 XÓA

quốc kỳ là một cái gì đó quá khắc sâu trong tâm trí mỗi con người, cho dù chúng ta làm gì, dân tộc nào, địa vị nào, xấu xa hay hiền lành thì một khi ra khỏi tổ quốc, chúng ta vẫn nhớ về tổ quốc, có lòng tự tôn của dân tộc và tôi tin rằng không ai đứng yên nhìn một người nào dám nhục mạ đất nước mình cả, đó chính là dòng máu chung của chúng ta

TRẢ LỜI
avatar
hkt
AUTHOR
12:32, 09/02/2015 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ mình thấy đẹp đơn giãn không cầu kỳ mà luôn đặc biệt trên thế giới,nó về ý nghĩa của chiếc lá cờ đỏ sao vàng thì có nhiều suy nghĩ và mình thấy tâm đắc nhất là màu đỏ tượng trưng cho máu cho khí thế hào hùng của dân tộc luôn rực cháy,ngôi sao vàng 5 cánh tượng trưng cho 5 giai cấp cơ bản của xã hội Việt Nam hòa quyện với nhau cùng với hào hùng dân tộc đã tạo nên những lịch sử hào hùng khiến cả thế giới phải kính nể

TRẢ LỜI
avatar
06:25, 27/01/2018 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng là một minh chứng khẳng định sự thống nhất, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và lịch sử kiểm chứng trong gần một thế kỷ qua, đó là: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi"

TRẢ LỜI
avatar
21:24, 05/02/2018 XÓA

Lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG sẽ mãi tung bay trên bầu trời nước ta chứng minh cho sự tự do, độc lập, toàn vẹn của đất nước cũng như sự đoàn kết một nhà của toàn thể dân tộc ta.

TRẢ LỜI
avatar
16:55, 06/02/2018 XÓA

Nền cờ đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng, biểu tượng cho sự chiến đấu và chiến thắng. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho linh hồn dân tộc, năm cánh sao vàng tượng trưng cho các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
16:56, 06/02/2018 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng, là niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
22:56, 06/02/2018 XÓA

Tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam, bản lĩnh quật cường của dân tộc Việt Nam một lần nữa đã được các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện để cả thế giới lại được chiêm ngưỡng và cảm nhận. Người Việt Nam là vậy, dân tộc Việt Nam là vậy, tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam đã được tôi luyện trong những khó khăn, gian khó.

TRẢ LỜI
avatar
23:00, 06/02/2018 XÓA

Hàng chục triệu trái tim cùng thổn thức trong những ngày U23 Việt Nam thi đấu. Giữa muôn triệu con người đó có những người không phải fan của bóng đá.Họ đến đây vì lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Hơn 90 triệu trái tim đã thổn thức dõi theo các cầu thủ U23 thi đấu tại giải Vô địch châu Á năm 2018. Khắp nơi trong cả nước và hàng triệu bà con kiều bào ở nước ngoài, trái tim đã chung một nhịp đập. Mọi người đều mơ đến một giây phút đội tuyển của Việt Nam sẽ lần đầu tiên giành Cup ở một giải đấu danh giá nhất châu lục.

TRẢ LỜI
avatar
23:02, 06/02/2018 XÓA

Gạt qua những lo toan, bộn bề của cuộc sống, 15h chiều nay ngày 27/1/2018 hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ hướng về sân vận động Thường Châu, Trung Quốc để cùng cổ vũ và dõi theo từng bước chân, đường bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận chung kết Giải vô định bóng đá U23 Châu Á.

TRẢ LỜI
avatar
23:07, 06/02/2018 XÓA

Với lòng quyết tâm, các chiến binh U23 Việt Nam đã cùng nhìn về một hướng và đi xa tới trận đấu mà không ai có thể nghĩ tới trước khi giải đấu diễn ra. Đây là một cuộc hành trình kỳ diệu, hành trình đứng lên từ thất bại 5 tháng sau những giọt nước mắt thất bại ở SEA Games 29, U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã đứng dậy mạnh mẽ và đi vào lịch sử với tấm vé dự chung kết giải đấu châu lục.

TRẢ LỜI
avatar
23:09, 06/02/2018 XÓA

Với lòng quyết tâm, các chiến binh U23 Việt Nam đã cùng nhìn về một hướng và đi xa tới trận đấu mà không ai có thể nghĩ tới trước khi giải đấu diễn ra. Đây là một cuộc hành trình kỳ diệu, hành trình đứng lên từ thất bại 5 tháng sau những giọt nước mắt thất bại ở SEA Games 29, U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã đứng dậy mạnh mẽ và đi vào lịch sử với tấm vé dự chung kết giải đấu châu lục.

TRẢ LỜI
avatar
16:38, 22/12/2018 XÓA

cờ đỏ sao vàng không chỉ là một biểu tượng chính trị của đất nước mà đây chính là biểu tượng của quốc thể Việt Nam,là một sự linh thiêng của hàng triệu con tim,khối óc của dân tộc. Nó không chỉ là một vật đúng quy định và mang ý nghĩa ngoại giao mà còn khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước,của chế độ ta

TRẢ LỜI
avatar
16:47, 22/12/2018 XÓA

dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc,mỗi người lại tự cảm thấy thêm yêu đất nước này,thêm tự hào về truyền thống và sự tốt đẹp đến cao vời của dân tộc này. Quả thật lá cờ đỏ sao vàng là niềm tin,là hi vọng của cả một dân tộc luôn khao khát hướng đến hòa bình,hạnh phúc và vươn tới những tầm cao mới

TRẢ LỜI
avatar
16:59, 22/12/2018 XÓA

chính vì cờ đỏ là thiêng liêng,sao vàng là linh hồn của dân tộc cho nên chúng ta mới không bao giờ chấp nhận và lên án mạnh mẽ những hành động xúc phạm quốc kì của Việt Nam. Xúc phạm quốc kì của Việt Nam cũng đồng nghĩa với xúc phạm quốc thể của nước ta,xúc phạm lên hết thảy những người dân Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
17:07, 22/12/2018 XÓA

màu đỏ tươi là màu máu,cũng là màu của hi sinh,màu của truyền thống cha anh đi trước đã ngã xuống cho một đất nước vẹn nguyên,độc lập,hòa bình và hạnh phúc. ngôi sao vàng năm cánh là thể hiện sự đoàn kết dân tộc với công,nông,binh,trí,thương mà nòng cốt là liên minh công nhân,nông dân và đội ngũ trí thức

TRẢ LỜI
avatar
21:18, 07/01/2019 XÓA

Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.Để lá cờ ấy được treo trên nóc Dinh độc lập,không biết bao nhiêu máu và nước mắt của cha anh đã đổ xuống.Để đất nước Việt Nam được hòa bình và có lãnh thổ,có quốc huy,quốc kì,quốc ca...riêng như ngày hôm nay là cả một quá trình dài đấu tranh không ngừng nghỉ của dân tộc.Lá cờ đỏ sao vàng không những khẳng định Việt Nam có vị thế riêng trên trường quốc tế mà còn ẩn trong đó cái hồn cốt thanh cao của một dân tộc anh hùng.

TRẢ LỜI
avatar
18:21, 17/01/2019 XÓA

Mỗi khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc mình tung bay trên trời xanh, tôi cảm thấy trong mình có chút vô cùng hãnh diện, tự hào; bởi tôi nhận ra đã bao con người đã ngã xuống để giữ nước. Tôi thấy dòng máu Việt Nam chảy trong mình. Có lẽ bất kì người dân Việt Nam nào cũng như vậy, cho dù là họ ở trong hay ngoài nước. Nơi phương xa có lẽ cũng rất nhiều người xa quê vì học tập, công việc có lẽ còn cảm động hơn khi ngắm lá cờ đó.

TRẢ LỜI
avatar
18:28, 17/01/2019 XÓA

Lá cờ đỏ 5 cánh sao vàng là biểu tượng cho lòng tự tôn dân tộc, nó là hiện thân của độc lập ,tự do, hạnh phúc. Nó còn là biểu tượng của lịch sử khi mang trên nó là cả quá trình đấu tranh oanh liệt của Đảng, Bác Hồ và toàn thể con dân Việt Nam. Cho nên lá quốc kì này đại diện cho tiếng nói của con người Việt, sẽ mãi yêu nước, sẽ dám đứng lên nếu bất kì kẻ bôi xấu, chống phá đến đất nước này.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon