Để trở thành danh họa nổi tiếng…!

[Kin Kin] - Hội họa là một trong 7 môn nghệ thuật của con người và để thành công trong hội họa hay bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống cũng ...
XEM CHI TIẾT

Một số quan điểm của phái “Diều hâu” trong lực lượng quân đội trung quốc về Biển Đông

[Huyền Vũ] 1.      Diều hâu Kiều Lương: dùng thủ đoạn vờ như “không kích nhầm” sẽ giúp Trung Quốc giành phần thắng ở Biển Đông mà đỡ mang...
XEM CHI TIẾT

“Dân chủ” và quyền sử dụng súng tại Mỹ

[Kin Kin]- Mỹ, quốc gia đi tiên phong thế giới trong vấn đề bảo vệ “Dân chủ - nhân quyền” – chống khủng bố - không nói ai cũng biết. Tình...
XEM CHI TIẾT