Những điều mà Le Nguyen đáng lẽ ra cần phải biết!

[ Me Lo ] - Ngay từ buổi lọt lòng lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang trong mình dòng máu được kết tinh thành sứ mệnh cao cả và thiêng liêng được lịch sử dân tộc và nhân dân Việt Nam giao phó: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trải qua trường kỳ cách mạng, đã tôi luyện, hun đúc nên bản lĩnh chính trị, sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ của Đảng cộng sản Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đã chứng minh lý tưởng và khát vọng chiến đấu không mệt mỏi của Đảng trước toàn thể nhân dân Việt Nam và bầu bạn quốc tế. Và hơn 83 năm qua, Đảng vẫn đứng vững trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong vị thế là “đứa con nòi” một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Những điều mà Le Nguyen đáng lẽ ra cần phải biết!
Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh - Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại
Thế mà vẫn có kẻ dưới sự tác động, hỗ trợ, giúp sức của bọn phản động bên ngoài. Nói thật ra là bè lũ “không ưa” đối với sự thành công, thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước Việt Nam, chúng tiếp tục tấn công điên cuồng và hiểm độc vào Đảng Cộng sản Việt Nam, mưu toan bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tưởng chúng có gì ghê gớm lắm! Tìm hiểu ra mới thấy quả thật là tầm thường! Nói chung vẫn mang cái giọng điệu cũ rích! Chúng đang có những lầm lẫn trong mơ tưởng, u mê trong hão huyền. Thế mà lại dám hùng hổ cổ xúy cho những luận điểm sai lầm trong mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Thậm chí còn có những quan điểm vô cùng sai trái, hết sức thiển cận: “Đảng Cộng sản đích thực là đảng cướp” (Tác giả xin trích nguyên tên tiêu đề bài viết của một kẻ có bút danh rất đẹp nhưng bài viết thì thật sự đáng lên án, đáng phỉ báng: “Le Nguyen” trên trang “Danlambao”).
Chẳng cần biết cái ông Le Nguyen kia là ai? Là người như thế nào? Nhưng sau đây tôi sẽ đưa ra một vài dẫn chứng “nho nhỏ” để dành cho ông Le Nguyen tự xem xét lại bài viết của ông!
Thứ nhất, xét về nguồn gốc sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc diễn ra hết sức gay gắt, hàng loạt phong trào yêu nước nổ ra mạnh mẽ như: phong trào Cần Vương; phong trào Đông Du; phong trào cải cách của Phan Chu Trinh, khởi nghĩa Yên Thế... Các cuộc đấu tranh này cũng vì một mục đích cao cả giành độc lập dân tộc, chống lại áp bức, bất công và cai trị tàn bạo của bọn xâm lược. Và đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt to lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, được Hội nghị thành lập Đảng thông qua đã xác định mục đích của cách mạng Việt Nam là phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đây chính là mục đích vô cùng cao cả, đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng Cộng sản mà tôi muốn ông Le Nguyen để ông Le Nguyen hiểu hơn hết!
Thứ hai, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã thu được những thành quả to lớn không ai và không gì có thể phủ nhận nổi. Thành tựu ấy đã được dư luận quốc tế đánh giá: “Những thành tựu trong việc cụ thể hóa một con đường thích hợp quá độ lên chủ nghĩa xã hội không chỉ là tài sản vô giá của những người cộng sản Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng và tin tưởng đối với những người cộng sản và cách mạng trên toàn thế giới”.
Không biết ông Le Nguyen có hay xem báo chí không, nhưng ai cũng biết rằng ông An-đrê Xau-va-rốt - cựu đại tá quân đội Mỹ, hiện là Giám đốc Phát triển kinh doanh Việt - Mỹ của Tập đoàn tư vấn Ma-ven-tút tại Việt Nam, đã thốt lên rằng: “Nếu biết Việt Nam trước chiến tranh, tôi chắc chắn sẽ đi theo cách mạng”. Và còn điều này tôi nói thêm với ông Le Nguyen: Trong bài “Những người cộng sản có cần kinh tế thị trường” trên trang web http://gazeta-pravda.ru (ông Le Nguyen nên vào tìm hiểu vì tôi nghĩ ông có nhiều thời gian rảnh đó), ông Pi-ốt Xvê-tốp đã góp phần kiến giải rất rõ ràng thay Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam trong một phần tư thế kỷ lãnh đạo công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu rõ rệt; Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang điều tiết thị trường vì lợi ích của nhân dân lao động, chứ không vì lợi ích của một nhóm các doanh nghiệp lớn hay các chủ ngân hàng. Tại khóa họp thứ 17 Hội động Nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), bà M. Ca-mô-na, chuyên gia độc lập về nhân quyền và chống đói nghèo, đã hoan nghênh những bước tiến đầy ấn tượng của Việt Nam trong xóa đói, giảm nghèo, và khẳng định, Việt Nam đã bảo đảm tốt hơn các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cho người dân. Và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông H. Ku-rô-đa, tại cuộc họp báo ngày 03-5-2011, ở Hà Nội, khẳng định: “Việt Nam tiêu biểu cho bài học thành công trong phát triển và là tấm gương cho các nước đang phát triển khác trên toàn thế giới, sau một thập niên tăng trưởng nhanh và những thành tựu ấn tượng trong xóa đói, giảm nghèo”. “Ấn tượng trong xóa đói giảm nghèo” đấy! Thưa ông Le Nguyen!  Và thưa với ông Le Nguyen rằng: Đài Truyền hình Cộng hòa Liên bang Đức 3 Sat nhận định, Việt Nam là một trong những nước có sự phát triển kinh tế kỳ diệu ở châu Á, là một trong các quốc gia thành công nhất trong xóa đói, giảm nghèo. 
Cái thứ nhất ông sai lầm khi đi ngược lại với lịch sử rồi! Còn bây giờ ông lại đi ngược, nói ngược với những điều mà cộng đồng quốc tế đã nhận xét vô cùng khách quan về dân tộc Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam rồi đó!
Thứ ba, trên thực tế, suốt hơn 83 năm phấn đấu và hy sinh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và luôn tỏ rõ “là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất”. Vì hơn bất cứ một lực lượng chính trị nào, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn và mãi mãi phấn đấu: Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo. Và trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam tranh đấu, không vì và không có lợi ích nào khác, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân và của dân tộc Việt Nam... Chính phủ Việt  lấy ý kiến sửa đổi Hiếp Pháp 1992 công khai, dân chủ. Vậy thế mà ở điểm nhạy cảm này, khi toàn Đảng, toàn dân Việt Nam và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài dân chủ góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. Đã có một số đối tượng phản động, bán nước hại dân, chúng tìm mọi cách để tuyên truyền, xuyên tạc Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhưng phỏng có ích chi khi khi bè lũ bán nước hại dân đâu biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng giải quyết mọi việc chỉ khi nào khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo. Đó là nguồn gốc sức mạnh làm nên và bảo đảm tính tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, mà đứng đầu là Đảng Cộng sản Việt Nam; làm giàu và sinh động hơn tính đảng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến đây, tôi lại thiết nghĩ ông Le Nguyen có nghĩ tới điều này chưa?
Có lẽ ông lên tìm hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa Mác - Lê nin nữa nhé! Tiện đây tôi giúp ông hiểu thêm đôi điều nhé! Bối cảnh kinh tế - xã hội của sự ra đời chủ nghĩa nghĩa Mác - Lê nin là khi lực lượng sản xuất phát triển làm cho quan hệ sản xuất tư bản được củng cố tạo ra cơ sở kinh tế để cho xã hội tư bản phát triển kèm theo đó mâu thuẫn xã hội càng thêm gay gắt và bộc lộ ngày càng rõ rệt; sự phân hóa giàu nghèo tăng lên, bất công xã hội tăng. Từ thực tiễn xã hội đó, nhất là thực tiễn của phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống áp bức, bất công đòi hỏi phải được soi sáng bởi một hệ thống lý luận mới. Và chủ nghĩa Mác - Lê nin ra đời đã đáp ứng được yêu cầu thực tế đó. Một lần nữa tôi hỏi ông Le Nguyen rằng: Ông có thừa nhận sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lê nin giải quyết được vấn đề khó khăn về lý luận cách mạng để giai cấp vô sản tự giải phóng mình khỏi những bất công có phải là rất nhân đạo không! Trong sự nghiệp lãnh đạo đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Như vậy, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin làm nền tảng tư tưởng thì há chẳng phải cũng xuất phát từ tinh thần nhân đạo ấy đấy thôi!
Thứ tư, sau 27 năm đổi mới toàn diện của đất nước Việt Nam. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cả về quy mô, tính chất và chiều sâu đã làm xuất hiện nhiều bộ phận lao động mới trong cơ cấu lao động xã hội. Tất cả đã tạo nên một dung mạo mới và khuynh hướng phát triển với chất lượng mới của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang tăng cường thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách an sinh xã hội đối với nông dân, người nghèo, người dân tộc thiểu số nhằm tạo ra lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp cho những người lao động nông nghiệp trong trường hợp bị giảm, mất thu nhập hay gặp phải những rủi ro khác, nhằm thực hiện chức năng phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro, bảo đảm an toàn thu nhập và cuộc sống ổn định. Ngoài ra, Đảng và Nhà nước ta cũng ban hành nhiều chính sách thiết thực khác vỡi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đây há chẳng phải là cũng xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam từ xa xưa Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn/Lấy chí nhân để thay cường bạo” rồi hay sao! Và trong Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân đội và nhân dân Việt Nam, tôi chỉ kể cho ông Le Nguyen thêm một dẫn chứng nho nhỏ nữa. Khi quân giải phóng miền Nam do đồng chí Phạm Văn Bé chỉ huy tiến đánh Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn. Khi quân giải phóng tiến đánh tới nơi, phía đại diện của Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn nói: “Thưa các ngài, quân số hiện nay của chúng tôi trên một ngàn quân chờ lệnh của các ngài”. Lúc đó, đồng chí Phạm Văn Bé ra lệnh: “Các anh cho quân về nhà đi!”. Thưa ông Le Nguyen, với kẻ thù đã từng giết hại đồng bào, người thân của ông, trong hoàn cảnh ấy ông có làm được như thế không? Và quyết định của đồng chí Phạm Văn Bé thể hiện một tinh thần rất nhân đạo đúng không thưa ông Le Nguyen!
Nhưng cảm ơn ông vì dù sao tôi thấy cụm từ “thiên chương vạn quyển” trong bài của ông rất phù hợp để ghi chép những cống hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam và cũng chỉ có “thiên chương vạn quyển” thì mới có thể bút tích lại vô vàn tội ác của những kẻ bán nước hại dân gây ra đối với nhân dân Việt Nam anh hùng mà thôi!
Xin bày tỏ với độc giả rằng, tác giả còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng tôi chỉ muốn để ông Le Nguyen hiểu một điều rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là con thuyền vững vàng, con thuyền ấy đã và sẽ tiếp tục chèo léo dân tộc Việt Nam trên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dù ông nói gì đi nữa thì cũng không bao giờ lay chuyển lòng dạ của những con người ái quốc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam rất nhân đạo thưa ông Le Nguyen. Tôi cũng khẳng định với ông Le Nguyen rằng: Tôi, tất cả người dân Việt Nam và công dân Việt Nam ở nước ngoài có trái tim ái quốc rất tức giận khi đọc bài viết của ông! Và một điều cuối cùng tôi muốn nói với ông Le Nguyen: “Không làm điều ác, nên trau dồi điều thiện, giữ cho tâm thanh tịnh - Đây là lời khuyên của Đức Phật”.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

34 nhận xét

Viết nhận xét
meo con
AUTHOR
15:40, 10/10/2013 XÓA

nhiều điều phải nói về những con người vô công dồi nghề như "le nguyen"! công lao to lớn của Đảng đối với đất nước ta là điều không thể phủ nhận! từng ấy lí do mà tác giả đưa ra hẳn chưa thể kể hết những gì mà Đảng đã làm cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam, đúng là chỉ có "thiên chương vạn quyển" mới có thể ghi chép được hết những cống hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam! còn cái lũ bán rẻ đất nước, chỉ biết sống bằng những đồng tiền bẩn thỉu thì rồi cũng sẽ có ngày các người sẽ phải gánh chịu hậu quả thích đáng thôi!

TRẢ LỜI
avatar
Cu Đơ
AUTHOR
20:10, 10/10/2013 XÓA

Lại một tên vớ vẩn nữa đây mà, chỉ ăn rồi đi chửi đổng và xuyên tạc chế độ mà thôi. Cái loại như hắn bây giờ ở ngoài còn nhiều, ở bên Mỹ hay bên Thái đang nuôi loại này để lấy phân nhiều lắm, chẳng có cái ích gì cho chế độ hết. Lũ này chỉ ăn hại, bán nước bọt nói xấu đất nước cho bọn ngoại bang để lấy tiền mà thôi. Đảng Cộng sản Việt Nam lên cầm quyền là một mốc lịch sử quan trọng để đánh dấu cho sự thành công trong đường lối xây giải phóng dân tộc, và những thành công trong công cuộc xây dựng đất nước đã chứng minh cho sự đúng đắn đó. Vậy mà có kẻ lại dám xuyên tạc, thật là không thể không chấp nhận được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:00, 10/10/2013 XÓA

Cái việc bôi nhọ các vị lãnh đạo có uy tín hay việc nói xấu chế độ là nghề và là một ngón đòn mà giới rận bắt buộc phải làm để tồn tại. Nhiều kẻ trước đây làm tay sai cho Mỹ giờ chạy sang nước ngoài không có nghề nghiệp gì làm thì đành phải làm nghề sủa thuê thôi mà. Việc tên Le Nguyen hay là gì đi chăng nữa thì cùng đều là một giuộc ấy mà thôi, chẳng làm được gì cho đời ngoài cái nghề đi sủa thuê, chúng chỉ chờ quan thầy quẳng cho cục xương rồi sủa nhiệt tình mà thôi, chẳng ăn thua gì cả. Thế nhưng chúng chẳng biết nhục nhã gì cả. Suốt ngày vẫn rao giảng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:04, 10/10/2013 XÓA

Đây là bản chất của lũ rận rồi nên có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được, chúng muốn rằng chế độ này phải sụp đổ để chúng lãnh đạo. Chúng luôn bôi nhọ cán bộ Nhà nước ta và nói xấu chế độ rằng chế độ không tốt này nọ nhưng chúng đâu có biết rằng nhờ có chế độ này mà người dân mới được ấm no hạnh phúc. Ngày xưa Đảng cộng sản đưa vai gánh vác việc lớn, cứu nguy cho dân tộc thì chẳng thấy chúng đâu cả, nay thời bình đất nước phát triển thì chúng lại chõ mõm vào hòng tranh giành vị trí lãnh đạo, thật là một lũ bỉ ổi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:57, 11/10/2013 XÓA

Đờ mờ cái thằng Le Nguyen nay, sao nó có thể viết những bài xuyên tạc trắng trợn như thế nhỉ? Nó không biết công lao của Đảng cộng sản lớn như thế nào với dân tộc ta, Nó có biết rằng nếu không có Đảng cộng sản và Bác Hồ thì giờ này dân tộc ta đang phải khổ cực chịu ách đô hộ của bọn Mỹ không. Nhờ có Đảng mà toàn dân ta mới có được cuộc sống độc lập, tự do thế này, nhân dân ta phải cảm ơn Đảng rất nhiều đấy

TRẢ LỜI
avatar
mai linh
AUTHOR
15:18, 11/10/2013 XÓA

Việc các thế lực thù địch của phe tư bản chủ nghĩa chúng muốn phá hoại chế độ chủ nghĩa xã hội của ta thì không có gì để nói, bởi xã hội chủ nghĩa chính là kẻ thù lớn nhất của chúng. Tuy nhiên hành động xuyên tạc, bôi nhọ chế độ và những vị lãnh tụ của chế độ đó là điều không thể chấp nhận và đáng khinh bỉ. Hành động này càng cho thấy cái bản chất của chủ nghĩa tư bản là xấu xa tới mức nào. Và càng làm cho chỗ đứng của CNXH chắc chắn hơn mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:53, 12/10/2013 XÓA

Con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ vĩ đại và đảng, nhà nước ta đã lựa chọn là vô cùng sáng suốt, và thuận với lòng dân. Chính vì sự chính nghĩa và đúng đắn đó mà đã tao cho dân tộc một niềm tin mạnh liệt và đã đánh bại được hai đế quốc sừng sọ nhất để mà thống nhất đất nước, được làm chủ đất nước mình như ngày hôm nay đây.
Chúng ta không thể bỏ con đường vĩ đại và đúng đắn này được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:05, 12/10/2013 XÓA

Đât nước ta đang trên đà phát triển, trong gần 30 năm đổi mới, đất nước ta phát triển không ngừng và cả thế giới phải ngỡ ngàng trước sự trội dậy của đất nước chúng ta. Từ một nước nghèo nàn, bị chiến tranh tan phá một cách nặng nề thì bây giờ Việt Nam là nước có tốc độ phát triển nhanh và là địa chỉ tin cậy để cho các nhà đầu tư cũng như nhân dân các nước đến ghé thăm.
Có được sự thành công đó tôi nghĩ đó là do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng công sản Việt Nam, sự sáng suốt đó giống như Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên lịch sự khi đánh bại các nước lớn nhất thế giới!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:15, 12/10/2013 XÓA

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đây chính là mục đích vô cùng cao cả, đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc mà Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm đã lựa chọn.
Cho tới bây giờ , nhân dân vẫn tin tưởng và quyết tâm cùng với Đảng đưa tổ quốc với đích mà Bác Hồ và cả dân tộc đã vạch ra. Cho dù có nhiều kẻ muôn phá họa con đường của dân tộc ta nhưng nhân dân Việt Nam quyết không bao giờ từ bỏ
Vì đó là chân lí!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:37, 13/10/2013 XÓA

lịch sử đấu tranh của dân tộc ta đã trải qua biết bao thời khắc huy hoàng nhưng cũng vì thế mà có những kẻ,tổ chức phản động bè lũ “không ưa” đối với sự thành công, thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước Việt Nam, chúng tiếp tục tấn công điên cuồng và hiểm độc vào Đảng Cộng sản Việt Nam, mưu toan bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tưởng chúng có gì ghê gớm lắm. Le Nguyen hãy hiểu điều đó và thôi ngay cái trò bẩn thỉu của ngươi lại trước khi quá muộn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:27, 14/10/2013 XÓA

Những chiêu bài cũ rích và đê tiện của bọn sâu bọ như Lê Nguyên thì thật sự đời nào cũng có, năm nào cũng phải có những tên phản quốc bị phơi bày dưới ánh sáng công lí, phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật mà mới đây không lâu anh bạn Cù và hai đứa nhỏ Phương Uyên và Nguyên Kha cũng đã phải chịu những kết cục mà đó là những việc phản lại dân tộc, chống lại nhân dân cũng như chế độ xã hội nhà nước Việt Nam ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:52, 14/10/2013 XÓA

Lại một thằng ngu nữa muốn được thể hiện. Một thằng đói ăn lại xuất hiện. Là người dân Việt Nam, không ai không biết rằng Đảng cộng sản Việt Nam là đảng đã dẫn dắt nước ta ra khỏi chiến tranh, Đảng đã xây dựng đất nước từ 2 bàn tay trăng để được như ngày hôm nay. Đảng cộng sản là đảng cầm quyền của nước ta, dẫn dắt dân ta đi từ nghèo khó đi lên.

TRẢ LỜI
avatar
15:54, 14/10/2013 XÓA

Lịch sử đã chững minh rất rõ, không bao giờ chúng ta phải đầu hàng trước bất kể mọi loại kẻ thù xâm lược, những kẻ sâu bọ phá hoại đất nước, bán rẻ nhân dân, những kẻ như Lê Nguyên rồi cũng sẽ bị bóc trần và chịu sự trừng phạt thích đáng của nhân dân mà đại diện là luật pháp Việt Nam mà thôi, những hành động bôi nhọ và luận điệu sai trái nói xấu chế độ và làm lũng loạn đất nước là điều không thể tha thứ

TRẢ LỜI
avatar
20:59, 14/10/2013 XÓA

Muốn nói điều gì thì cũng phải biết suy nghĩ, đừng để mình trở thành trò cười của thiên hạ. Phải nói rằng, những hành động của Le Nguyen, những lời nói của hắn thực sự trơ trẽn, xuyên tạc một cách trắng trợn đến không ngờ. Một con ngườ i được sinh ra , được lớn lên và mang trong mình dòng máu Việt, nhưng hắn lại nhổ toẹt vào lịch sử dân tộc, chống lại cả quốc gia, thật là bỉ ổi.

TRẢ LỜI
avatar
Cu Đô
AUTHOR
21:04, 14/10/2013 XÓA

Lại thêm một thằng ngu nữa mà cứ muốn phơi bày cái ngu dốt của mình ra cho thiên hạ nó biết. Suốt chiều dài lịch sử đất nước, vai trò và sứ mệnh của Đảng Cộng Sản là điều mà chúng ta không thể phủ nhận, những bước ngoặt của đất nước đều gắn liền với Đảng Cộng Sản Việt Nam, chỉ những kẻ ngu dốt mới phủ nhận điều đó đi mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:19, 14/10/2013 XÓA

Đất nước ta sau ba nhiêu gian khổ, bao nhiêu khó khăn và đổ máu mới giành được độc lập, một nền độc lập phải đánh đổi quá nhiều thứ. Đó là điều mà chúng ta không một ai mong muốn. Một khi chúng ta đã giành được độc lập thì việc giữ được đập lập lại càng khó khăn không kém, vậy nên hơn ai hết, những người dân của chúng ta phải tỉnh táo trước các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, không để bị lợi dụng.

TRẢ LỜI
avatar
Rock ket
AUTHOR
21:26, 14/10/2013 XÓA

Để dành được độc lập, dành được sự tự do, yên bình cho nhân dân, chúng ta đã phải đánh đổ không biết bao nhiêu xương máu, bao nhiêu công sức. Những thành quả có được ngày hôm nay là hết sức đáng trân trọng, vậy mà vẫn còn đó những kẻ mang trong mình dòng máu Việt lại thực hiện những âm mưu xấu xa, bỉ ổi để chống lại Việt Nam như vậy. thật là không thể chấp nhận được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:43, 14/10/2013 XÓA

Những công sức, những công lao mà Đảng Cộng Sản mang lại là không thể phủ nhận. từ khi thành lập đến bây giờ, Đảng luôn là lực lượng tiên phong, luôn là ngọn cờ đi đầu, đưa đất nước tiến lên phát triển sánh vai với bạn bè năm châu, nhờ có Đảng, cuộc sống nhân dân trở nên sung túc hơn, ấm no hơn, đó là điều mà chúng ta cảm nhận rõ nhất. Chỉ có những kẻ không hiểu biết mới phủ nhận điều đó mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
ka ka
AUTHOR
21:05, 15/10/2013 XÓA

Le Nguyen này không hiểu nó là loại gì nữa? có thể nói bọn chúng những kẻ đòng bọn với Le Nguyen dưới sự tác động, hỗ trợ, giúp sức của bọn phản động bên ngoài, là bè lũ “không ưa” đối với sự thành công, thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước Việt Nam, chúng tiếp tục tấn công điên cuồng và hiểm độc vào Đảng Cộng sản Việt Nam, mưu toan bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. không biết bọn chúng đã được nhồi nhét cái thứ gì vào đầu mà lại có thể phản bác, phá hoại đất nước ta đến như thế. đúng là bọn rác rưởi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:26, 15/10/2013 XÓA

đảng và nhân dân ta đã trọn con đường cách mạng theo hướng xã hội chủ nghĩa và con đường ấy đã thành công, đưa nhân dân ta thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. con đường đó là côn đường hoàn toàn chính xác. và giờ đây đảng ta vẫn kiên quyết theo chue nghĩa mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng thật xấu hổ khi có những kẻ lớn lên trong hòa bình không có chiến tranh, kinh tế đất nước phát triển nhưng lại có thể phản bội tổ quốc, nói sai, nói xấu chế độ xuyên tạc chủ nghĩa xã hội, phủ nhận hiện thực. thật đáng xấu hổ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:35, 31/10/2013 XÓA Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
Unknown
AUTHOR
19:39, 31/10/2013 XÓA

Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị - tư tưởng và pháp lý rõ ràng, vững chắc. Về mặt lịch sử, hơn 80 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:43, 31/10/2013 XÓA Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
Unknown
AUTHOR
19:45, 31/10/2013 XÓA

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo hơn 27 năm qua tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Vì lẽ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập được vị trí lãnh đạo Nhà nước và xã hội thông qua uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:51, 31/10/2013 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Mục tiêu đó phản ánh chân thực và khách quan khát vọng của đại đa số quần chúng nhân dân và phù hợp với xu thế phát triển lịch sử.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:56, 31/10/2013 XÓA

vai trò lãnh đạo của Đảng được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 được các đại biểu Quốc hội, đại diện cho nhân dân biểu quyết thông qua. Việc Hiến pháp quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là điều hoàn toàn phù hợp quyền dân tộc tự quyết, được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:59, 31/10/2013 XÓA

Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật" không phải do Đảng tự đề xướng, mà là có tính chất bắt buộc đối với chính đảng duy nhất lãnh đạo và cầm quyền, thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiến pháp và pháp luật. Vi phạm nguyên tắc này là vi phạm pháp luật, phải bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:18, 01/11/2013 XÓA

Xét cho cùng thì Đảng và nhà nước ta làm việc cho nhân dân. Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, của nhân dân và vì nhân dân điều đó đã được lịch sử và thực tiễn chứng mình qua từng thời kỳ, từng giai đoạn của đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo đòi lại độc lập tự do cho dân tộc ta. Đây là cống hiến vô cùng to lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã đánh đuổi bọn phong kiến đế quốc và bè lũ tay sai cướp nước, lãnh đạo cách mạng thắng lợi và mang lại cho chúng ta cuộc sống ngày hôm này. Bọn phản động như Le Nguyen không cam chịu bị mất đi vinh hoa danh lợi mà chúng được bọn thực dân đế quốc ban phát cho nên bôi xấu Đảng và Nhà nước ta. Chúng chỉ lo cho lợi ích của chúng chứ đâu có lo lợi ích của nhân dân như Đảng và Nhà nước ta lo cho nhân dân đâu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
07:00, 02/11/2013 XÓA

"Những thành tựu trong việc cụ thể hóa một con đường thích hợp quá độ lên chủ nghĩa xã hội không chỉ là tài sản vô giá của những người cộng sản Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng và tin tưởng đối với những người cộng sản và cách mạng trên toàn thế giới”.
", Nguồn cảm hứng rất hay, cái này chỉ có con người cộng sản mới hiểu, chứ cái thăng Le Nguyên ấy thì hiểu thế quái naaof được

TRẢ LỜI
avatar
14:00, 02/11/2013 XÓA

Nói về công lao của Đảng và Nhà nước ta thì không thể nào diễn ta hết được bằng lời. những công lao to lớn mà Đảng và Nhà nước ta đóng góp trong việc giành lại độc lập cho dân tộc ta đã là vô cùng to lớn ùi. Ngay cả trong thời buổi hiện nay vai trò của Đảng luôn thực hiện đúng mọi chủ trương, chính sách, đường lối để mang lại lợi ích cho nhân dân. thế nhưng lại có những kẻ vì lợi ích cá nhân tiền bạc tài sản không chịu cải tạo trốn sang nước ngoài cấu kết với bọn phản động, đế quốc nói xấu Đảng nói xấu Nhà nước ta như tên Le Nguyen này chẳng hạn làm tay sai tù tội cho bọn đế quốc bọn phản động để phản bội lại quê hương. hắn tưởng hắn làm như thế là có thể chia rẽ được tình cảm giữa nhân dân ta với Đảng và Nhà nước sao. hắn những tưởng ai cũng như hắn cam chịu sai như hắn làm tên phản quốc sao. làm người tự do không muốn lại muốn làm nô lệ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:08, 04/11/2013 XÓA

Công lao của to lớn của Đảng và Nhà nước ta là vô cùng to lờn điều đó không thể phủ nhận được. với những chiến công lừng lẫy năm châu bốn biểnr không nước nào trên thế giới là không biết tới chiến dịch điện biên phủ. đã đánh bại bọn thực dân, hay chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đánh bọn đế quốc cút về nước mà không nói nổi câu gì phải cúi đâu chịu thua. Đảng và nhà nước ta đã giành được độc lập cho dân tộc, tự do, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. đánh đuổi bọn ngụy quân ngụy quyền. thế nên chúng ôm hận vì mất đi cuộc sống xa hoa mà nuôi những ý nghĩ bẩn thỉu và nuôi những con người bẩn thỉu như tên Le Nguyen nói xâu Đảng nói xấu Nhà nước và chế độ ta. đúng là những tên bán nước, tên phản bội tổ quốc phản bội dân tộc

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:55, 06/11/2013 XÓA

cái việc bôi nhọ các vị lãnh đạo bôi nhọ, nói xấu Đảng, nói xấu Nhà nước là chiêu bài quen thuộc của bọn phản động, chúng luôn tìm mọi cách để nói xấu Đảng nói xấu Nhà nước và các vị lãnh tụ của nhà nước ta hòng thực hiện âm mưu chia rẽ tinh thần khối đại đoàn kết dân tộc ta. điển hình như tên Le Nguyen. một tên phản động, tên bán nước cầu vinh làm tay sai cho lũ rận chủ. chúng đang ganh tị với công lao to lơn của Đảng,Nhà nước và các vị lãnh tụ của chúng ta đã làm được nên chúng ngấm ngầm dùng những chiêu bài bỉ ổi này thôi. lũ bán nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:39, 09/11/2013 XÓA

Cái tên Le Nguyen này thật đáng đưa ra đoạn đàu đài để xử hắn! Mấy ngày ngần đây chẳng hiểu hắn ăn phải thứ gì mà ngứa cựa thế nhỉ! nếu hắn thích thì nhích vào đây!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:40, 09/11/2013 XÓA

Tác giả lập luận rất chặt chẽ. Cần có thật nhiều bài hay như thế này để tát vào mặt cái tên Le Nguyen này. Việt Nam muôn năm!

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon