6/1/1946 - 6/1/2014, tầm vóc một dân tộc!Bác Hồ chụp ảnh cùng Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ công hòa
[Me Lo] - Vẫn còn nhớ nhà thơ Xuân Diệu đã viết: 
“Cái thủa ban đầu dân quốc ấy
Nghìn năm chưa dễ mấy ai quên”.
Tháng 8 năm 1945, một mùa thu lịch sử của toàn dân tộc Việt Nam, khi nước ta giành được độc lập, chính thức đập tan ách xiềng xích nô lệ dưới thời thực dân pháp gần 100 năm và chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế trong gần 1000 năm. Ngày 2/9 năm ấy  Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đây không phải là sự kiện đặc biệt của dân tộc ta mà nó có ý nghĩa to lớn cho toàn thế thới, nó khơi dậy làn sóng đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn khắp 5 Châu. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, chính quyền  lâm thời của ta còn non trẻ và xét về lý thì chưa hợp pháp. Xuất phát từ yêu cầu cách mạng, thực tiễn đấu tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc cách mạng lớn ngay sau đó, một cuộc cách mạng dân chủ. Cuộc cách mạng tiến hành tổng tuyển cử bằng phổ thông đầu phiếu để lập ra nhà nước dân chủ nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, ai từ 18 tuổi trở lên đều được thực hiện quyền công dân. 

Ngày 5.1.1946  không ai trong mỗi người dân Việt Nam lúc đó không nhớ câu nói của Bác “Ngày mai chúng ta hãy tỏ cho thế giới thấy rằng! chúng ta một lòng đoàn kết”. Với ngôn ngữ hào hùng, ngôn ngữ để toàn dân tộc Việt Nam được thấy rằng: họ không còn phải chịu dưới ách thống trị của thực dân nữa, lúc này họ làm chủ đất nước, họ có quyền quyết định đất nước.

Trong bối cảnh khó khăn “ngàn cân treo sợi tóc”, các thế lực bên trong đòi chống phá chính quyền, các thế lực bên ngoài lăm le muốn xóa tan chính phủ, Bác và nhân dân Việt Nam đã quyết tâm làm một cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, thể hiện một tầm vóc dân tộc Việt Nam, được thế giới ghi nhận trên chính trường quốc tế. 

Ngày 6.1.1946 đã ghi dấu một ngày hạnh phúc của đồng bào ta, một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng quyền dân chủ của mình. Với trên 80% cử tri, có nơi là 95% cử tri thực hiện quyền công dân của mình đã cho thấy cách mạng một bước đi phi vũ trang- bước đi bằng từng lá phiếu của công dân, bằng chính ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Bước đi đó đã buộc các thế lực thù địch phải chấp nhận một sự thật về sự tồn tại mạnh mẽ, không  non yếu của một nhà nước, một dân tộc có 4000 năm lịch sử.

Từ Tổng tuyển cử năm 1946 đã khai sinh ra Quốc hội Việt Nam, khai sinh một Nhà nước kiểu mới. Đặc biệt hơn hơn, từ một dân tộc nô lệ, lầm than, từ đây hai chữ Việt Nam, Nhà nước hợp pháp và dân chủ nhân dân của Việt Nam có địa vị ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới qua Tổng tuyển cử - như Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. 

Cũng trong thời điểm đó Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ Lincoln đã chủ trương xây dựng nhà nước của dân do dân vì dân, thì ở bên kia nửa vòng trái đất xa xôi, một nhà nước non trẻ ra đời đã cho toàn thế giới thấy được tinh thần ấy. Tư duy ấy là nước cờ cao tay để ngăn bàn tay của Mỹ - Pháp và các thế lực xâm lăng khác. Nước cờ ấy đẹp như nước cờ khôn khéo, mềm dẻo chấp nhận làm đồng minh để đuổi 2 vạn quân Tưởng…

Thành quả này, đã cho thấy danh dự của dân tộc, tư cách của dân tộc. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên  ấy đã mang tầm vóc của một cuộc cách mạng dân chủ, tầm vóc của một dân tộc nhỏ bé về diện tích nhưng to lớn về tinh thần đoàn kết.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

6 nhận xét

Viết nhận xét
Nam Khánh
AUTHOR
15:26, 06/01/2014 XÓA

Dân tộc Việt Nam mãi mãi là dân tộc lớn của thế giới, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào nhân dân ta đều đoàn kết để vượt qua tất cả. Thời kỳ đó đúng là thù trong giặc ngoài, để bảo vệ thành quả cách mạng là nhiệm vụ hàng đầu và vô cùng khó khăn, vậy mà nhân dân ta đã làm được những điều mà thế giới lúc đó không mấy ai làm được. Ngày nay các thế lực thù địch vẫn khôn ngừng nuôi hy vọng để chống lại sự phát triển của nước ta. Chúng ta phải luôn luôn đoàn kết để mãi mãi "tỏ cho thế giới thấy rằng chúng ta một lòng đoàn kết"

TRẢ LỜI
avatar
Nặc danh
AUTHOR
22:15, 06/01/2014 XÓA

Một dân tộc nhỏ,nhưng mang một tầm vóc lớn!Dù trong mọi hoàn cảnh thì nhân dân đều 1 lòng đoàn kết,cùng nhau chống thù trong giặc ngoài.Năm 1945,chúng ta tuyên bố độc lập,đập tan âm mưu xiềng xích của các nước đế quốc.Chúng ta chính là nước đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc của toàn thế giới.Để xứng đáng với ngày ấy,chúng ta phải luôn luôn đoàn kết,cố gắng đưa đất nước đi lên đúng tầm vóc của chúng ta!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:29, 06/01/2014 XÓA

một dân tộc luôn mang trong mình khát khao độc lập,sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ để dành đất nước thì luôn là một đất nước vĩ đại.mang tầm vóc lớn lao.nhờ có sự đoàn kết,nước ta có một sức mạnh không thể ngăn cản,chúng ta đánh đổ bọn giặc ngoại xâm.nhờ có những nhà lãnh đạo tài ba,nước ta thống nhất.ngày xưa,chúng ta đoàn kết để giành độc lập,thì ngày nay,chúng ta cũng phải đoàn kết để xây dựng đất nước đó!

TRẢ LỜI
avatar
23:51, 06/01/2014 XÓA

Từ một dân tộc nô lệ, lầm than, từ đây hai chữ Việt Nam, Nhà nước hợp pháp và dân chủ nhân dân của Việt Nam đã có thể ngẩng cao đầu với các nước tiên tiến trên thế giới. Nước Việt Nam là do dân, vì dân, nhân dân được làm chủ. Đến nay đất nước ta đã có những thành tựu đáng ghi nhận. Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng thể hiện sự ưu việt của mình so với chế độ tư bản hiện nay. Chính trị ổn định, kinh tế từng bước phát triển hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:58, 06/01/2014 XÓA

68 năm, 68 năm là chặng đường dài, chặng đường của biết bao gian lao và vất vả, chặng đường trải đầy chông gai. Nhưng đó cũng là chặng đường vinh quang nhất, chặng đường khẳng định sự lớn mạnh của một dân tộc. Cách đây đúng 68 năm, Người đã đặt nền móng cho một dân tộc, đặt nền móng cho một nền dân chủ, đặt nền móng cho sự tự do, cho quyền con người... mà có lẽ cả ngàn năm sau cũng không ai có thể quên được.

TRẢ LỜI
avatar
14:34, 07/01/2014 XÓA

Ngày 6.1.1946 đã ghi dấu một ngày hạnh phúc của đồng bào ta, một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng quyền dân chủ của mình. Đó là một sự kiện hết sức ý nghĩa, nó mang ý nghĩa quyết định đối với một dân tộc lần đầu tiên khẳng định chủ quyền của mình như Việt Nam lúc bấy giờ. Đó có lẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt và mang nhiều điều đáng nhớ đối với mỗi người dân Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon