Tản mạn về “LÒNG DÂN” và “VẬN NƯỚC”

[Mực Tàu] - Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã từng nói: “sức dân mạnh như sức nước, chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”. Trong ba nhiệm kỳ Đại hội gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam đều nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Như vậy, từ xa xưa cho đến ngày nay, Bộ máy chính quyền của dân tộc Việt Nam luôn coi trọng vai trò của quần chúng nhân dân. Trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử, dân tộc Việt Nam đã giành thắng lợi trước các cuộc xâm lăng của kẻ thù. Những thắng lợi đó là nhờ vào sự đoàn kết của toàn dân tộc, đại đoàn kết dân tộc là nền tảng sức mạnh vũ trang và tinh thần hùng hậu làm kinh sợ kẻ thù xâm lược.
Sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945
Như vậy, sự tồn vong của các triều đại phụ thuộc vào việc triều đại đó có được “LÒNG DÂN” hay không. Chỉ khi nào “Tướng sĩ một lòng phụ tử/ Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào” thì thắng lợi mới đến thực sự. Cần khẳng định một cách rõ ràng rằng: có được lòng dân, sự đồng tình ủng hộ của bá tánh trăm họ thì triều đại hưng thịnh, bền lâu và ngược lại. Nếu nói đến sự tồn vong của một chính thể hay triều đại như chúng ta nói ngày hôm nay thì đó chính là vận nước. Vận nước dài hay ngắn/ Quốc tộ đoản trường là phụ thuộc vào 3 yếu tố: quốc tộ, thái bình và vô vi. Vận nước dài hay ngắn phụ thuộc vào đất nước có được yên vui, thái bình hay không. Vô vi được hiểu là thực hiện những việc mà không trái với quy luật vốn có của cuộc sống, không làm gì trái với lẽ thường. Vô vi mà thịnh trị là do nhà lãnh đạo đất nước có đức thịnh nên cảm hóa được nhân dân. Có được điều này bởi sự “Hữu xạ tự nhiên hương”. Tức mọi thứ đến tự nhiên, đất nước thái bình, nhân dân ủng hộ thể chế chính trị một cách tự nhiên, thuận theo trời đất khi những nhà cầm quyền có quyết sách đúng đắn, thực hiện các quyết sách, chủ trương đến nơi đến chốn và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên.

Có thể nói “LÒNG DÂN” và “VẬN NƯỚC” là “NHÂN” và “QUẢ”. Khi “LÒNG DÂN” yên ổn thì “VẬN NƯỚC” mới trường tồn, thịnh vượng. 
Hồ chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945
Vậy, để “LÒNG DÂN” yên ổn thì Bộ máy chính trị của đất nước phải có cách quản lý đất nước khoa học, hợp lý và quyết đoán. Điều này được thể hiện cụ thể như sau: người cầm quyền cần biết lắng nghe mọi chuyện trong thiên hạ bằng cái tai của trăm họ để nghe được nhiều điều; biết nhìn thiên hạ bằng con mắt để hiểu được nhiều điều và nghĩ đến thiên hạ bằng tấm lòng của trăm họ để biết được khát vọng của muôn dân. Đây là sách lược để làm cho yên “LÒNG DÂN”, “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc” như ông cha ta đã từng răn dạy. 

Xem xét về “LÒNG DÂN” và “VẬN NƯỚC” trong giai đoạn ngày nay của dân tộc Việt Nam thì chúng ta có thể thấy Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn quan tâm sâu sát đến hai vấn đề này. Trước sự khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, với trí tuệ của Đảng, đất nước ta đã vươn lên về kinh tế và là một quốc gia có sản lượng xuất khẩu gạo cao trên thế giới. Để phấn đấu đưa đất nước bước tới một thứ bậc mới, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu. Trong thời gian vừa qua, Đảng tập trung cao độ vào việc đổi mới đất nước. Có thể nói việc thực hiện đổi mới là vô cùng cấp bách và cần thiết, đặc biệt là đổi mới vấn đề về dân chủ, tăng cường quyền làm chủ của nhân dân luôn được Đảng ta coi trọng. Bởi khi thực hiện tốt vấn đề dân chủ, nhân dân hoàn toàn làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình thì kinh tế - xã hội mới phát triển. Kinh tế - xã hội phát triển thì quốc phòng - an ninh được củng cố vững vàng. Có được điều này thì đất nước mới phồn thịnh, giang san mới thái bình, bách tính an lạc. 

Một trong các vấn đề nổi lên làm “LÒNG DÂN” không yên là tệ nạn tham nhũng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi là “giặc nội xâm”. Trong năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện rất nghiêm túc trong khi xử lý các vụ án tham nhũng. Sự xét xử nghiêm minh cùng mức an cáo dành cho những kẻ có lòng tham vô đáy bòn rút tài sản quốc gia, xâm hại lợi ích nhân dân là cần thiết, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Vì thế, kết quả của công tác đấu tranh chống tham nhũng đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân. Niềm tin của nhân dân được củng cố tức là “LÒNG DÂN” yên ổn và “VẬN NƯỚC” được lâu bền. 

Mùa xuân đang về trên khắp đất nước nhà. Mùa xuân đến mang đến những thuận lợi lợi mới, thành công mới về tương lai tươi sáng của đất nước chúng ta.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

11 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
09:19, 28/01/2014 XÓA

trong lịch sử dựng nước và giữ nước chúng ta thấy được sức mạnh của dân tộc chính là sức mạnh của nhân dân. trải qua hơn 4 nghìn năm lịch sử sức mạnh của dân tộc ta đã được tôi luyện thử thách và đúc rút lại. "lòng dân chính là linh hồn của dân tộc". trải qua những cuộc kháng chiến, những cuộc chiến tranh chống quân xâm lược chúng ta thấy được tinh thần của người dân với đất nước tha thiết như thế nào?
đất nước đang trong thời kì đổi mới, trong quá trình xây dựng một thể chế toàn diện, chính vì thế sức dân là một nguồn lực để thực hiện công việc xây dựng gian lao này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:52, 28/01/2014 XÓA

bàn về "lòng dân" và "vận nước" chúng ta cần nhìn lại hơn 4 nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. trong quá trình lịch sử đó đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp. để xây dựng lên một tinh thần yêu nước nồng nàn mà chúng ta vẫn bàn.
trong thời đại đổi mới "lòng dân " chính là thứ vũ khí bí ẩn mà chứa đựng những sức mạnh to lớn nhất mà chúng ta có thể sử dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. "vận nước" chính là sự hội tụ những sức mạnh mà cụ thể những hành động từ "lòng dân". chúng ta có câu nói dân giàu nước mạnh. càng thể hiện sức mạnh của nhân dân to lớn như thế nào? quan trọng tới đâu trong xã hội

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:49, 28/01/2014 XÓA

trải qua nhiều thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước dân tộc ta đã đúc rút ra được những kinh nghiệm mà kinh nghiệm này đã giúp đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. hình ảnh lòng dân hay tinh thần yêu nước của nhân dân đã và đang được đất nước sử dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. trải qua nhiều năm phát triển chúng ta nhận ra vẫn không thể tách rời bản chất của người dân và xã hội.
"Lòng dân" chứa đựng những giá trị tinh thần cũng như vật chất của xã hội, chúng ta biết được những giá trị này đã được hình thành và phát triển như thế nào? thực hiện xây dựng đất nước phải gắn liền với nhân dân và xã hội. phải sử dụng lực lượng trong xã hội đó chính là lòng dân.

TRẢ LỜI
avatar
22:50, 27/02/2014 XÓA

Trong quá trình lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc ta, mối quan hệ giữa lòng dân và vận nước có mối quan hệ khăng khít với nhau. Nước ta có được ngày hôm nay đó đều là nhờ vào sự đoàn kết của mọi người dân. Quần chúng nhân dân ẩn chứa một sức mạnh to lớn có thể thắng bất kì loại vũ khí nào. Vì vậy để xây dựng đất nước phát triển chúng ta cần phải đoàn kết mọi người lại, phát huy được sức mạnh của toàn dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:58, 27/02/2014 XÓA

Vận nước và lòng dân không thể tách rời nhau , nó cùng tồn tại cùng tiến trình lịch sử của dân tộc ta. Một đất nước muốn phát triển, muốn vượt qua các cuộc chiến tranh thì phải có sự đoàn kết của mọi người dân, tạo được lòng tin của người dân. Sức mạnh của quần chúng nhân dân không một thứ vũ khí nào có thể bì kịp.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:22, 06/03/2014 XÓA

đất nước trải qua hơn 4 nghìn năm lịch sử sức mạnh của dân tộc ta đã được tôi luyện thử thách và đúc rút lại. "lòng dân chính là linh hồn của dân tộc". trải qua những cuộc kháng chiến, những cuộc chiến tranh chống quân xâm lược chúng ta thấy được tinh thần của người dân chính lòng yêu nước đã đi nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:27, 06/03/2014 XÓA

trong những năm tháng chiến đấu chống quân ngoại xâm hay thù trong giặc ngoài lòng yêu nước của nhân dân ta đã chiến thắng hết mọi quân thù và đến nay lòng yêu nước nó cứ âm ỉ chạy trong mỗi người dân mà như chúng ta biết nó chỉ bùng phát khi động vào lòng tự ái của dân tộc ta nhưng chúng ta vận dụng như thế nào để lòng yêu nước đó biến thành sức mạnh đó là mới cái quan trong

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:35, 06/03/2014 XÓA

cơ quan chính quyền nước nào trên thế giới cũng muốn được nhân dân sống trong hòa bình ổn định để có thể chăm lo sản xuất nên vì vậy sức dân rất quan trọng đó chính là những gì mà chính quyền cơ quan lãnh đạo muốn nắm lấy có sức dân mạnh mẽ nhân dân tin tưởng chính quyền thì việc gì mà chả xong

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:44, 06/03/2014 XÓA

trong năm vừa qua thì lòng dân có thể nói là bất ổn khi mà có rất nhiều cơ quan những con người lãnh đạo đã làm cho nhân dân mất tin tưởng đặc biệt là vụ án Dương Chí Dũng đó là những gì mà nhân dân đang hết sức bị 1 vố đau khi nghe tin 1 vụ tham nhũng khủng khiếp như vậy đến nỗi chắc người dân không tin vào mặt mình nữa nhưng vụ việc nhà nước ta cũng đã giải quyết xong cả rồi nên mọi người cứ yên tâm nhé

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:49, 06/03/2014 XÓA

mối quan hệ giữa lòng dân và vận nước có mối quan hệ khăng khít với nhau. Nước ta có được ngày hôm nay đó đều là nhờ vào sự đoàn kết của mọi người dân, sức mạnh đoàn kết đó đã đưa chúng ta làm nên cuộc chiến thắng lịch sử đánh bại nhiều nước lớn sang xâm lược khiến cho đất nước được toàn vẹn lãnh thổ để cho nhân dân được sống trong hòa bình độc lập

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:57, 06/03/2014 XÓA

lòng dân và sức nước là cốt lõi để phát triển nền kinh tế-chính trị văn hóa-xã hội .. người dân có đồng tình có đoàn kết với nhau thì mọi việc ắt sẽ thành công, nó thể hiện qua những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm việc nỗ lực phát triển nền kinh tế đi lên theo con đường xã hội chỉ nghĩa hết sức gian nan phía trước

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon