VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM - VÔ LỐI VÀ DỐI TRÁ

10:50
Nhóm nhà văn với ý định lập cái gọi là "Văn đoàn độc lập"
[Vô Cực] - Những ngày tháng 3/2014, giữa nhiều cung bậc cảm xúc với một khúc ca bi hùng về chiến tích bảo vệ Trường Sa và sự tự hào với khí thế chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên phủ chấn động năm châu, chấn động địa cầu. Vô Cực này lại cực kỳ vô duyên khi bắt gặp phải cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam” ở trên mạng internet. Thú thực, định next ngay đấy, nhưng thấy mùi bốc lên ghê tởm quá nên Vô Cực thử tìm hiểu xem nó là thứ gì? Hoá ra, theo một dạng âm thanh méo mó do cái kèn RFA phát ra thì “Văn đoàn độc lập” được tuyên bố như là một dạng “xã hội dân sự” của 62 người hoạt động trên lĩnh vực văn học ở trong và ngoài nước, mà do nhà văn Nguyên Ngọc đã đứng ra thay mặt để kêu gọi thành lập.

Thiết nghĩ, ở Việt Nam đã có Hội Nhà văn Việt Nam là một tổ chức hợp pháp của những người Việt Nam chuyên hoạt động sáng tác, dịch thuật và phê bình văn học rồi. Hội này được thành lập từ năm 1957 với thành phần gồm nhiều nhà văn cách mạng ưu tú, mà Nguyên Ngọc cũng từng là một thành viên trong đó. Vậy há chi cần phải đẻ thêm cái gọi là “Văn đoàn độc lập” khi mà nhiệm vụ của nó cũng có khác gì những nhiệm vụ theo Điều lệ của Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay? Phải chăng những người có ý muốn hình thành cái văn đoàn này như đúng tên gọi của nó, là muốn hoàn toàn độc lập, thoát ly khỏi sự quản lý của nhà nước ta và nhằm đối lập với Hội Nhà văn Việt Nam, đối lập với những nhà văn chân chính, cách mạng và ưu tú của đất nước này, như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Tố Hữu, Xuân Diệu, Vũ Khiêu...? Hay ông Nguyên Ngọc cùng những nhà văn kia mong muốn độc lập để được tự do sáng tác vô lối, với những tác phẩm bỉ ổi, đớn hèn, thoả mãn dục vọng tầm thường của mấy ông? Hay tôi còn chưa nói hết mục đích đen tối nào khác của các vị?

Đọc qua bản tuyên bố kêu gọi thành lập “Văn đoàn độc lập”, thì thấy nực cười khó tả, nhất là phần lý do thành lập văn đoàn này. Mấy vị này cho rằng: trong thời kỳ hiện nay, văn học Việt Nam đã không làm đúng được vai trò của mình? Văn hoá Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản, căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc? Đây có thể coi là một nhận định thiếu hiểu biết, cho thấy hàm lượng tri thức, nhãn quan văn chương của người viết nhận định này thấp đến độ nào. Đây cũng là một sự xúc phạm đối với lịch sử cũng như nền văn học nước nhà. Bởi vì, văn hoá, văn học Việt Nam luôn là động lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội, điều này đã được minh chứng trong lịch sử. Dù trải qua thăng trầm trong lịch sử, bất luận trong hoàn cảnh nào, như thời kỳ 1.000 năm Bắc thuộc, hơn 1 thế kỷ bị thực dân, đế quốc xâm lược, đô hộ thì bản sắc, những giá trị nhân văn của người Việt Nam đều không bị phai mờ, ngược lại nó vẫn không ngừng được gìn giữ, phát huy, toả sáng rực rỡ, trở thành động lực, động viên nhân dân đoàn kết, chiến thắng kẻ thù, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh hơn. Và thực tế, Việt Nam hiện nay đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vị thế và uy tín đã không ngừng nâng cao trên trường quốc tế. Vậy ai dám bảo văn hoá, văn học Việt Nam đang suy thoái? đang làm không đúng vai trò? làm mất những giá trị nhân bản, căn cốt nhất? Hơn thế, giả dụ như văn học Việt Nam có dấu hiệu chậm phát triển, chưa theo kịp và phản ánh được tình hình đổi mới của đất nước, vậy xin hỏi 62 vị định lập “Văn đoàn độc lập” là để xảy ra hoàn cảnh chậm phát triển đó có phải một phần do các vị hạn chế về “năng lực tư duy, sáng tạo” không? các vị đã có lấy nổi một tác phẩm nào ra hồn phản ánh một cách sinh động và cổ vũ nhân dân sau những thành tựu của công cuộc đổi mới của đất nước chưa? Hay các vị suốt ngày chỉ say sưa, vùi mình với đĩ với điếm? Xin khẳng định với các vị một chân lý rằng, “có cô thì chợ cũng đông, không cô thì chợ cũng chẳng bỏ không phiên nào” và “dù có hay không sự đóng góp của các vị cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc này, thì văn hoá Việt Nam cũng sẽ không bao giờ đánh mất các giá trị nhân bản căn cốt nhất”. Rõ ràng, những lý do đưa ra ở trên của các vị chỉ là những giọng điệu giả dối, lừa mị, chẳng có nghĩa lý gì.

Như đã đề cập ở phần đầu, có thể nói rằng, với ý định thành lập nên cái gọi là “Văn đoàn độc lập” này thì không gì khác ngoài mục đích thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước, tạo đối trọng, đối lập với Hội Nhà văn Việt Nam. Với những thành phần ô tạp, bất hảo như Vũ Thư Hiên, Bùi Minh Quốc, Hà Sỹ Phu... thì một lần nữa càng cho thấy phía sau cái “Văn đoàn độc lập” này không đơn thuần là vì văn chương chân chính, mà còn là nhiều mục đích đen tối, bẩn thỉu khác. Đồng thời nó cũng thể hiện một khát khao tự do vô lối trong một xã hội văn minh, bởi một tập hợp ngẫu hứng của một đám ô hợp, trong đó có những kẻ đã trở nên nổi tiếng nhờ nền tảng lưu manh chính trị.

Điều 40, Hiến pháp năm 2013 đã xác định “Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó”. Bên cạnh đó, Điều 60 cũng quy định: “1. Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. 2. Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của Nhân dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 3. Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức khoẻ, văn hoá, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân”. Những điều ghi trong Hiến pháp và pháp luật ở trên đã phản ánh rõ nét về chính sách, sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước ta đối với vấn đề phát triển văn hoá, bản sắc truyền thống dân tộc ta cũng như các quyền của công dân có liên quan đối với lĩnh vực này. Trong một xã hội văn minh, hiện đại, thì việc tôn trọng, tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật đã trở thành một nét đẹp văn hoá. Hơn thế, trên đời mọi cái chỉ tương đối, không có gì là tuyệt đối cả. Tự do cũng thế. Không bao giờ có thứ tự do tuyệt đối, tự do vô lối, mà chỉ có tự do trong một khuôn khổ nhất định, được Hiến pháp và pháp luật quy định. Vì thế, Vô Cực xin khuyến cáo món nộm 62 vị nhà văn nói trên nên hiểu, gương mẫu thực hiện cho đúng đạo đức của cái mác nhà văn.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

38 nhận xét

Write nhận xét
12:04, 12/03/2014 delete

Có thể thấy rằng,các con rận đang ngày càng nhiều chiêu trò,hết 72 nhân sĩ yêu nước rồi lại đến "văn đoàn độc lập yêu nước" với 62 nhà văn nhà thơ tự phong,nhưng thực tế cũng như đài RFA mà thôi,được Nước ngoài thao túng đằng sau nên có cái thói ăn nói vô sỉ như vậy

Reply
avatar
12:11, 12/03/2014 delete

Đây là một tổ chức được thành lập mang tính bất hợp pháp,và không có gì hơn đó chính là sự lừa đảo từ những con người cứ bô bô cái miệng là nhân sỹ yêu nước.yêu nước thì chưa thấy đâu,mà chỉ toàn là sự giả dối và phá hoại.

Reply
avatar
12:13, 12/03/2014 delete

Đây là một tổ chức được thành lập mang tính bất hợp pháp,và không có gì hơn đó chính là sự lừa đảo từ những con người cứ bô bô cái miệng là nhân sỹ yêu nước.yêu nước thì chưa thấy đâu,mà chỉ toàn là sự giả dối và phá hoại.

Reply
avatar
16:29, 12/03/2014 delete

Đây là một trong những tổ chức được thành lập ra nhằm mục đích phá hoại đảng và nhà nước ta.Chúng là các tổ chức bất hợp pháp do những kẻ giận chủ lập ra và đứng đầu đó là nhà văn Nguyên Ngọc.Nhà nước ta cần phải có biện pháp để ngăn chặn những hành động phi pháp của bọn chúng.

Reply
avatar
16:55, 12/03/2014 delete

Lại thêm một tổ chức phản động được thành lập.Không thể hiểu được những suy nghĩ của chúng nữa.Nước Việt Nam là quê hương là tổ quốc của chúng mà chúng lại có thể vì những đồng tiền để bán rẻ quê hương bán rẻ đất nước đi theo những kẻ phản động nước ngoài,giúp chúng chống đối lại nhà nước ta.Không thể hiểu được những con người này nữa.

Reply
avatar
17:04, 12/03/2014 delete

Văn đoàn độc lập Việt Nam là tổ chức do những kẻ phản động chống đối Đảng và Nhà nước ta lập ra và cầm đầu.Những kẻ này có ý định bôi nhọ bôi xấu Đảng và Nhà nước ta và có ý định chống đối với chính quyền.Chúng thu nạp những kẻ có chung những ý định đó vào làm tay sai cho chúng.Chính vì thế nhà nước ta nên dẹp bỏ những tổ chức này để tránh hậu quả.

Reply
avatar
17:09, 12/03/2014 delete

văn đoàn độc lập là phát ngôn bừa bãi thoát ra khỏi pháp luật không cần quan tâm mà thích viết gì thì viết à,đúng là lũ ghê tởm.hết diễn đàn xã hội lại văn đoàn độc lập,cũng không khác nhau là mấy toàn lũ sâu bọ làm ô uê nền văn chương Việt Nam mà thôi.khởi sưởng ra chuyện này đích thị là muốn dùng ngòi bút để đấu tranh cho cái rận chủ trong mộng của bọn chúng đây mà

Reply
avatar
17:26, 12/03/2014 delete

Không thể hiểu được những con người lập ra cái tổ chức mang tình phản động chống đối nhà nước này suy nghĩ gì nước.Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cách kiếm tiền,vậy sao phải kiếm tiền theo cách là làm tay sai cho những kẻ phản động nước ngoài để phá hoại nhà nước mình để nhận được những đồng tiền bẩn thỉu và sống cuộc sống chui rúc như thế.

Reply
avatar
18:32, 12/03/2014 delete

Thực sự trong cái tổ chức gọi là văn đoàn độc lập việt nam này có những nhà văn lớn, có những tác phẩm nổi tiếng , đi vào lòng người, nhưng cũng có lẽ vì có tầm ảnh hưởng đó mà họ dần mất đi niềm tin vào đất nước, mất niềm tin vào đảng , có tiếng nói riêng, cách nhìn nhận khác nhau nên xảy ra nhiều mâu thuẫn

Reply
avatar
18:35, 12/03/2014 delete

Mình thấy bài viết có vẻ hơi quá, dù sao đây cũng có những nhà văn xuất chúng với các tác phẩm nổi tiếng, được đưa vào sách giáo khoa, đưa vào tâm hồn con người ta những cảm nhận khác nhau, phải chăng họ có những cách nhìn nhận về con người về cuộc đời khác nhau mà thôi. Dù họ có dối trá, giả tạo hay không đúng nhưng chửi họ thậm tệ có lẽ cũng là điều không nên

Reply
avatar
18:40, 12/03/2014 delete

Cho dù họ có những tác phẩm nổi tiếng đi chăng nữa nhưng với những nhận thức sai lầm và hành động lầm lạc này thì không thể yêu quý họ nữa, đã từng rất thích Rừng xa nu của nguyên ngọc, những truyện ngắn đặc sắc của Nguyễn Quang Lập nhưng thật sự lạm dụng những tác phẩm nổi tiếng như thế để làm những điều xấu xa thì không thể chấp nhận được

Reply
avatar
18:42, 12/03/2014 delete

Cái tổ chức "văn đoàn độc lập" này thực chất cũng chẳng khác gì cái "diễn đàn xã hội dân sự" đã thành lập từ lâu, mục đích hoạt động là phản động chống đối, tuyên truyền, bịa đặt, nói xấu nhà nước ta, lôi kéo người dân, lợi dụng họ để thực hiện âm mưu và các mục đích phản động của mình. "Văn đoàn độc lập" chỉ khác ở chỗ là có sự tham gia của các nhà văn, chứ không khác nào một nhóm zân chủ, phản động cả.

Reply
avatar
18:46, 12/03/2014 delete

Chúng ta có thể có những cách nhìn nhận khác nhau về con người và cách suy nghĩ của họ, họ có thể có những quan điểm lệch lạc khác nhau có những hành động sai lầm, suy cho cùng họ cũng là những người đã già gần đất xa trời, cũng từng có những năm tháng sống mái cùng đất nước, ắt hẳn không thể vì tiền mà bán đi những thứ ấy, có thể họ cũng là những người yêu nước hơn bất cứ ai nhưng có chăng cách giải quyết vấn đề của họ khác đi mà thôi.

Reply
avatar
18:49, 12/03/2014 delete

Về hoạt động văn học thì ở nước ta đã có Hội nhà văn Việt Nam, đúng như tác giả đã nói, hội là nơi để các nhà văn giao lưu với nhau, gặp gỡ tìm hiểu về văn học, đây đúng là một môi trường tuyệt vời cho các nhà văn trao đổi kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Vậy mà các nhà văn của "văn đoàn độc lập" lại không tham gia nó mà lập ra cái "văn đoàn độc lập" kia để làm gì vậy, có lẽ đã khá là rõ ràng, rằng đây là một nhóm có hoạt động phản động, chứ không hề có mục đích tốt đẹp nào khác.

Reply
avatar
18:50, 12/03/2014 delete

Nếu họ đã gần đất xa trời , và họ có lòng yêu nước thế nào đi nữa thì cũng không nên có những hành động như thế, nếu yêu nước họ có thể có những hành động khác hay hơn và có ích hơn cho đất nước, làm như thế này giống phản động hơn là một người yêu nước đấy

Reply
avatar
18:51, 12/03/2014 delete

Cái gì mà văn đoàn độc lập Việt Nam cơ chứ? Chẳng qua chúng chỉ là lúc rận mà thôi, thành lập những tổ chức cùng với sự chống lưng, giúp đõ của các tổ chức nước ngoài để hoạt động phá hoại đất nước Việt Nam chúng ta. Tuyên bố, quy định về cách thức hoạt của chúng chỉ là cái vỏ mà chúng tạo nên để ngụy trang về việc làm bẩn thỉu mà thôi.

Reply
avatar
19:26, 12/03/2014 delete

Lại thêm một tổ chức phản động nữa của zận chủ được thành lập, với một cái tên đã cho chúng ta thấy rõ âm mưu của chúng, "văn đoàn độc lập" chúng đang có âm mưu dùng văn học - một lĩnh vực nhạy cảm để chống phá nhà nước, tuyên truyền phá hoại tư tưởng của người dân, làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng. Đúng là một âm mưu thâm hiểm. Hy vọng người dân sẽ đủ tỉnh táo để không tin vào những lời nói dối trá của "văn đoàn độc lập".

Reply
avatar
19:30, 12/03/2014 delete

Thật đáng tiếc khi có những con người lại phí hoài công sức của mình cho một tổ chức phản động phá hoại đất nước, hoang phí nhiệt huyết của mình để thành lập ra cái tổ chức "văn đoàn độc lập" kia. Và còn đáng tiếc và đáng buồn hơn khi những người đó là các nhà văn có tên tuổi của Việt Nam, họ đã bị zận chủ lôi kéo bằng một cách nào đó, những con người có tài vậy mà lại lầm đường. Thật đáng buồn.

Reply
avatar
20:14, 12/03/2014 delete

Ah , hay nhỉ , bây giờ còn có cái hội này nữa cơ ah , thực sự thì những quyền tự do về văn hóa thì đó cũng là một trong những quyền tự do , cơ bản của con người , nhưng mà nói chung thì quyền quyền gì thì quyền chứ , cũng phải được đặt dưới pháp luật , không thể tự do là cứ làm gì thì làm , thích làm gì thì làm được !!

Reply
avatar
20:14, 12/03/2014 delete

Nói chung là chuyện gì thì cũng thế thôi tổ chức gì cũng thế , nếu như mà hoạt động không có hiệu quả , lập ra cũng chẳng có hoạt động , không tạo ra được những lợi ích , hay những gì hay ho thì tôi nghĩ là những tổ chức như thế cũng chẳng có thể nào mà tồn tại được , rồi thì cũng tự khắc mà tan rã , hay đi vào lụi tàn mà thôi , quy luật tự nhiên r!

Reply
avatar
20:14, 12/03/2014 delete

Thực sự là nhiều lúc mấy cái đám này cũng đặt ra được nhiều trò thế không biết được , toàn lập ra những cái hội gỉ hội gì ấy , nhiều lúc thấy quái gở kiểu gì ấy , hay thật , mà thực sự thì cũng có thấy những cái hội đấy ra gì đâu cơ chứ , , toàn là lập ra để mà cho nó có cái tiếng rồi bỏ đấy , có thấy hoạt động gì đâu , cũng chẳng thấy mang lại lợi ích gì cả

Reply
avatar
20:15, 12/03/2014 delete

Cái bọn này giờ hết trò thật sự rồi đấy nhỉ , lần trước còn thấy cái hội gì mà cựu tù nhân chính trị hay là hội phụ nữ Việt Nam gì đấy cơ liên quan đên chính trị thì phải , bây giờ còn có cả cái hội văn đoàn độc lập Việt Nam nữa cơ à , chắc lại là một hội gì đấy chẳng ra gì nữa rồi , gì chứ những gì mà bọn này lập ra , viết ra thì có lẽ là không nên tin nhiều vào

Reply
avatar
21:36, 12/03/2014 delete

phải công nhận là những người đi theo cái hội này có tài thật như có điều họ đa sai lầm và rất nguy hiểm khi làm những việc như thế , nhân dân việt nam không bao giờ chấp nhận được những việc làm sai trái đó, mong các bạn hiểu cho vấn để và không nên làm như thế nữa, có như thế thì xã hội việt nam mới có thể yên bình được các bạn à

Reply
avatar
21:54, 12/03/2014 delete

tôi cũng không đồng ý với những gì cái hội này làm trong thời gian quá, tôi tự thấy không cần óc những hội như thế này thfi xã hội này cũng có thể phát triển rất bình thường và không có một vấn đề gì các bạn à, mà hcinhsk hi có những hội như thế này thì xa hội mới bất ổn và không óc một cái nào tốt cho quá tring phát triểu của đất nước hết

Reply
avatar
22:09, 12/03/2014 delete

văn đoàn độc lập, xem ra là một tổ chứ tốt nếu như không có những việc làm không đâu vào đâu, có những việc làm khiến cho người ta không có một cái gì đó phảncảm, là một người yêu nước tôi thấy những gì văn đoàn này làm là không hợp lí đâu các bạn à, cho dù họ có tài năng đi bao nhiêu nữa thì cũng không thây đổi được những đánh giá của tôi đâu

Reply
avatar
10:04, 13/03/2014 delete

Trong cái danh sách tên dài ngoằng ngoằng của các nhà văn tham gia cái gọi là văn đoàn độc lập Việt Nam ấy, thửu hỏi có mấy tên là nhà văn thật sự? Có mấy cái tên là ảo? Có mấy cái tên chỉ là của những người chỉ viết qua loa vài ba câu chữ rồi tự nhận mình là nhà văn? Ôi chao, hội với hè, cứ lập ra không biết bao nhiêu, cũng mục đích như ai ơ nhưng rồi làm được trò trống gì? Hay lại viết những bài chống páh Đảng và nhà nước đây?

Reply
avatar
14:16, 13/03/2014 delete

Bài viết đúng là hay hay. Văn đoàn Việt Nam độc lập có khi nó chỉ là một cách chơi mới của Mỹ và phương Tây trong việc dùng người Việt để đánh người Việt mà thôi, sử dụng sức mạnh ngòi bút làm cầu nối cho ngoại bang xâm lược nước ta mà thôi. Cần lên án mạnh mẽ hoạt động lợi dụng văn đoàn độc lập này.

Reply
avatar
14:44, 13/03/2014 delete

Các tổ chức xã hội dân sự trong đó có văn đoàn độc lập chỉ là những tổ chức ma mà các quan thầy Tây Mỹ lập ra với mục đích đó là chống phá đất nước ta mà thôi. Văn đoàn độc lập trước hết là sẽ đánh mạnh vào lĩnh vực tư tưởng văn hóa, gây suy giảm văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, suy giảm văn hóa Cộng sản, thâm nhập văn hóa tư sản vào Việt Nam, hòng từ đó thay đổi tư tưởng của nhân dân, dần dần chuyển hóa chế độ.

Reply
avatar
15:24, 13/03/2014 delete

Mọi thứ sẽ còn phải chờ lịch sử soi xét, theo tôi thì bất cứ nhà văn nào, bất cứ ai đó nếu có tội với tổ tiên rồi lịch sử sẽ soi xét. Văn hóa Việt bây giờ đang bị phai nhạt đôi phần bởi cơ chế thị trường nhưng tôi tin rằng văn hóa chúng ta sẽ trường tồn. Còn cái gọi là văn đoàn độc lập thì có lẽ nên tìm đến cơ chế pháp luật xử lý hơn là mấy vị văn vở chém gió như thế này. Nếu họ sai thì đã có pháp luật trừng trị, cái đó phải chiếu theo luật pháp.

Reply
avatar
21:20, 14/03/2014 delete

Văn đoàn độc lập” đứng sau hậu thuẫn nó là tổ chức khủng bố Việt Tân thì chả có lí do gì mà phải cấp giấy phép hoạt động cho một tổ chưc là “tay sai của tổ chức khủng bố” cả. CHuẩn,không có lý do gì lại có một cái tổ chức không ra gì như thế này được thành lập

Reply
avatar
22:24, 14/03/2014 delete

Thật là nực cười khi thấy những kẻ mang thân phận chống đối lại quốc gia dân tộc lại có thể nói lên những điều đó, chúng lại dám thành lập một hội mang tên : "văn đoàn độc lập việt nam", bọn chúng đâu có tư cách để có thể nói lý lẽ với thế giới, bọn chúng lấy tư cách gì để bàn về vấn đề nhân quyền? chúng chỉ là những kẻ đang sôi sục máu để bán nước hại người dân việt nam.

Reply
avatar
17:21, 15/03/2014 delete

Đúng vậy, bọn người đó lấy đâu ra nhân cách để có thể bàn luận về nhân quyền, dân chủ. Bọn rận ngày càng lập ra những hội này hội kia để thể hiện sự 'nguy hiểm' ngu dốt của chúng. Với cái mác dân chủ, hành động vì tự do báo chí...mà chúng coi là có thể lừa được thiên hạ. Thật nực cười. Những hội như văn đoàn độc lập này sớm sẽ bị dập tắt.

Reply
avatar
14:40, 16/03/2014 delete

Thành lập tổ chức này thì chúng có được lợi ích gì vậy?. Theo tôi việc thành lập đó là cơ sở để chúng có thể lập một tổ chức có thể đối trọng với Đảng của chúng ta mà không có sự ngăn cản của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cả. Từ đó chúng có thể hoạt động công khai.
Nhưng có một điều tôi không hiểu là một nhà văn lớn như Nguyên Ngọc lại có thể thực hiện hành động như vậy, không biết ông có lợi ích gì trong hành động này không?. Liệu rằng chúng sẽ làm được cái gì trong việc này?

Reply
avatar
18:57, 16/03/2014 delete

văn đoàn đọc lập, nhưng chẳng độc lập chút nào, tìm có gậy sự với người khác, với cả dân tộc việt nam thì phải , xuất ngày moi móc, tìm kiếm sai xót của người khác, thế h=nhìn lại mình đi, chưa bao giờ sai sao

Reply
avatar
22:20, 16/03/2014 delete

Chúng ta cùng chờ một thời gian thì sẽ biết được hoạt động và mục đích của Hội văn đoàn việt nam ra sao ấy mà. Bởi vì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Thế nên bản thân tôi đã nghĩ cái hội không hay ho này ra đời chắc chắn vì mục đích xấu là hại dân hại nước rồi sẽ ra mặt thôi ấy mà

Reply
avatar
09:35, 17/03/2014 delete

thời gian gần đây mình có nghe qua về cái tổ chức gì gì đó là văn đoàn độc lập thì phải,,...nghe cách thức hoạt động và phương châm thì có vẻ hay ho lắm nhưng khi tìm hiểu kỹ nó là cái gì thì mới biết chăn có rận.....thật sự nó là cái tổ chức ô hợp không ra gì cả

Reply
avatar
09:40, 17/03/2014 delete

nếu cho tôi được hỏi liệu có ủng hộ cái tổ chức này được thành lập tại việt nam hay không tôi chỉ xin noi 1 lởi thôi..."hãy cho bọn tâm thần này zo trại cải tạo đi.."cái bọn người không ra người và ngợm không ra ngợm mà lai đòi làm những chuyện này ak...chỉ toàn quân phản động

Reply
avatar
10:08, 17/03/2014 delete

văn đoàn độc lập...hư ..nghe cái tên là đã không ưa ồi..cái tổ chức phản động đội nốt danh nghĩa hợp pháp để hoạt động phi pháp chống chính quyền và nhà nước đây mà..bọn này thì cứ bắt hết cho vào tù đi cho nó sach nợ

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon