LỢI DỤNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LÀ ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

[Mực Tàu] - Trong xã hội hiện nay, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để thực hiện các hoạt động chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong số đó, việc lợi dụng vấn đề dân chủ để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam đang được các thế lực thù địch tập trung chủ yếu.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam ngày càng phát triển bền vững

Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam điểm sáng khẳng định đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Qua Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng ta thể hiện quyết tâm thực hiện quy chế dân chủ rộng rãi, trong đó coi trọng việc tham gia của người dân vào những công việc chung của xã hội, của đất nước. Điều này được thể hiện trong việc lấy ý kiến đông đảo của quần chúng nhân dân đóng góp vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là Đảng và Nhà nước ta đã lấy ý kiến của nhân dân vào việc chỉnh sửa, bổ sung vào bản Hiến Pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tuy nhiên, khi Đảng và Nhà nước ta quan tâm, coi trọng đến thực hiện quy chế dân chủ thì cũng là lúc các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch là làm cho quần chúng nhân dân mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Để đạt được âm mưu này, các thế lực thù địch đã không từ một thủ đoạn nham hiểm nào. Bọn chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bộ phận quần chúng kết hợp với chính sách “mị dân” để làm cho quần chúng nhân dân hiểu sai về các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Qua đó, chúng tiếp tục hướng lái, tác động để quần chúng nhân dân chống đối lại chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Không dừng ở đó, các thế lực thù địch tác động để quần chúng nhân dân đưa ra những yêu cầu đối với chính quyền phải thực hiện những nội dung theo ý đồ có lợi cho âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Hệ lụy của vấn đề này chính là quy chế dân chủ không thể thực hiện được và phản biện xã hội đã đi sai chức năng của nó.

Lợi dụng phản biện xã hội thực chất là một hình thức hoạt động của các thế lực thù địch nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực phản động quốc tế không muốn tồn tại ở Việt Nam nhất nguyên, một Đảng mà chúng muốn thực hiện đa nguyên, đa đảng. Chúng ta không thể phủ nhận những yếu tố tích cực của đa nguyên, đa đảng nhưng xét đến cùng đa nguyên, đa đảng không phải là “yếu tố duy nhất, nền tảng duy nhất” đảm bảo được dân chủ đích thực. Dân chủ xã hội là một giá trị xã hội, được hình thành và bảo đảm bởi rất nhiều yếu tố, trong đó có lực lượng cầm quyền xã hội, cơ chế quản lý xã hội và trình độ nhận thức của người dân… Vì vậy, trong bất cứ một chế độ xã hội nào, nếu Đảng cầm quyền và nhà nước quan tâm đến quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân thì xã hội đó có dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước Việt Nam suốt 70 năm qua đã làm được điều ấy. Không những làm được mà còn làm rất tốt. Đảng đứng lên lãnh đạo cả dân tộc khi nước mất, nhà tan, khi cách mạng gặp muôn vàn những khó khăn thù trong, giặc ngoài, những cuộc xâm lăng của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Trong những lúc nguy nan, Đảng Cộng sản đã “đứng mũi chịu sào” để gánh vác trọng trách to lớn của dân tộc.

Trong giai đoạn hiện nay, dân tộc Việt Nam sống trong hòa bình, xã hội ngày càng phát triển đi lên thì lại có nhiều lực lượng “ra tay cứu vớt dân tộc” muốn “xả thân vì dân tộc”. Thực chất mà nói lực lượng muốn  “ra tay cứu vớt dân tộc” và muốn “xả thân vì dân tộc” chỉ là sự giả dối, gian trá của các thế lực thù địch. Chúng hô hào rùng beng để đánh lừa nhân dân ta chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Phản biện xã hội mang mục đích tốt đẹp nếu phản biện xã hội thực hiện theo đúng nghĩa của nó. Thế nhưng các thế lực thù địch đang lợi dụng phản biện xã hội để thực hiện mục địch xấu đang là nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Việt Nam.

Từ trước tới nay, việc lựa chọn con đường phát triển của mỗi dân tộc là một vấn đề rất hệ trọng và do chính dân tộc đó quyết định, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi nước, không thể áp đặt một cách máy móc và gượng ép. Dân tộc Việt Nam có đủ trí tuệ để lựa chọn con đường đi cho riêng mình. Không một thế lực nào có thể áp đặt được dân tộc Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng nhân dân Việt Nam. Sự chống phá của các thế lực thù địch có ít hoặc nhiều làm tổn hại đến sự nghiệp phát triển của đất nước ta nhưng bọn chúng sẽ không bao giờ ngăn cản được sự lựa chọn đúng đắn mà dân tộc ta đã lựa chọn.

Trước âm mưu của các thế lực thù địch muốn lợi dụng danh nghĩa phản biện xã hội để tuyên truyền chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam cần có chủ trương, chính sách kịp thời, đúng đắn để giáo dục quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng.


BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

40 nhận xét

Viết nhận xét
20:34, 18/04/2014 XÓA

những vấn đề này mình thấy nói đang được các thế lực thù địch lợi dụng một cách khá tốt khi mà chúng đã vận động kích động người dân trong các cuộc biểu tình chống lại các lực lượng chức năng và chúng còn đánh nhà nước ta vào vấn đề tham nhũng mà đây không chỉ là vấn để của mỗi Việt Nam ta mà của cả thế giới, đồng thời các chính sách mị dân của chúng nhất là các vùng dân tộc được chúng lợi dụng và tác động mạnh mẽ, bởi thê nhà nước cần có những biện pháp sát với người dân hơn nữa để tránh trường hợp bọn phản động gần dân kích động người dân chống lại nhà nước một cách sai lầm khi mà được nghe chúng nói láo

TRẢ LỜI
avatar
21:17, 18/04/2014 XÓA

Từ khi giành được độc lập, nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nước ta ngành càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhà nước ta luôn luôn đề cao vấn đề dân chủ, lấy dân làm trọng, phục vụ vì lợi ích nhân dân. Nhưng các thế lực thù địch lại luôn lợi dụng vấn đề dân chủ để tuyên truyền xấu, xuyên tạc về nhà nước ta. Là công dân Việt Nam mọi người hãy đề cao tinh thần cảnh giác trước kẻ thù muốn phá hoại nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:18, 18/04/2014 XÓA

Bọn phản động toàn bọn manh động, gian xảo. Chúng lợi dụng mọi cách thức để có thể xuyên tạc về Việt Nam, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Chúng ta cần bồi dưỡng lập trường chính trị để tránh bị những lời lẽ của bọn phản động lòe bịp

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:22, 18/04/2014 XÓA

Các thế lực thù địch luôn luôn rình rập, moi móc thông tin quản lý nhà nước ta nhằm thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền nhà nước ta. Khi thấy nhà nước ta ban hành những chính sách, chủ trương mới chúng đều tìm cách xuyên tạc, bôi xấu để làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, lôi kéo người dân theo tổ chức của chúng. Nên mọi người cần phải sáng suốt, thận trọng trước những lời ngon ngọt của kẻ địch.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:34, 19/04/2014 XÓA

các thế lức thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá chính quyền nhà nước của chúng ta.Chúng luôn rình rập những lỗ hổng dù chỉ là nhỏ nhất để moi móc,để xuyên tạc.tất cả mọi người,đặc biệt là nhân dân hãy cẩn thận với những âm mưu của các thế lực đó

TRẢ LỜI
avatar
funny
AUTHOR
22:52, 19/04/2014 XÓA

không còn ngôn từ nào có thể diễn tả được sự hèn hạ của bọn chống phá chính quyền nước ta.Bọn chúng không thể làm gì ngoài việc suốt ngày rình mò chúng ta,luôn tìm mọi cách xuyên tạc,moi móc các chính sách được tuyên bố.Dù thế nào đi chăng nữa,Đảng luôn là con đường soi sáng đất nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:00, 19/04/2014 XÓA

Đảng và nhà nước luôn đưa ra các chính sách đúng đắn để đưa đất nước ta ngày càng phát triển,hướng tới các mục tiêu cao tầm cỡ châu lục..Vậy mà bọn chông phá Nhà nước luôn rình râp,moi móc,xuyên tạc các chính sách thì thật không thể chấp nhận đươc..

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:13, 20/04/2014 XÓA

qua những giai đoạn lịch sử đảng ta đã khẳng định được mình trong lòng người dân Việt Nam nhưng các thế lực thù địch tìm mọi cách, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận không nhỏ người để xuyên tạc, nói sai sự thực nói xấu đảng và nhà nước ta nhằm thực hiện ý đồ thâm độc diễn biến hòa bình đối với đất nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:13, 20/04/2014 XÓA

qua những giai đoạn lịch sử đảng ta đã khẳng định được mình trong lòng người dân Việt Nam nhưng các thế lực thù địch tìm mọi cách, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận không nhỏ người để xuyên tạc, nói sai sự thực nói xấu đảng và nhà nước ta nhằm thực hiện ý đồ thâm độc diễn biến hòa bình đối với đất nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:28, 20/04/2014 XÓA

Từ trước đến nay thì các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách để chống phá đảng và nhà nước Việt nam.Chúng dùng đủ các chiêu trò từ việc áp đặt đa nguyên đa Đảng,xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng cũng như là lôi kéo kích động nhân dân làm những việc sai trái.Đây là việc làm hết sức ngang ngược và sai trái.Chúng ta cần phải cảnh giác và có biện pháp đấu tranh kịp thời.không cho chúng đạt được mưu đồ xấu xa.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:35, 20/04/2014 XÓA

Làm sao mà có thể chấp nhận được những hành động của giới rận kia chứ.Chúng nó không lúc nào là từ bỏ cái âm mưu và tham vọng chống phá Đảng cộng sản Việt nam.Chúng lợi dụng phản biện xã hội để có thể dễ dàng thực hiện cái mưu đồ đen tối đó.Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác cũng như là nhanh chóng ngăn chặn những âm mưu và hành động này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:58, 20/04/2014 XÓA

Từ lúc nước ta có sự khởi sắc, gia nhập các tổ chức quốc tế thì bọn thù địch không ngồi yên một giây nào, luôn có những trò chống phá đất nước chúng ta, tiêu biểu là những vụ biểu tình, kiện giá. Bộ mặt thật của chúng ngày một lộ rõ. Lũ bỉ ổi, nhưng những trò mèo ấy có tác dụng gì đâu :D

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:45, 20/04/2014 XÓA

Nước ta giành đôc lập từ tay bọn đế quốc mĩ,bọn thực dân pháp và phát xít Nhật..Những thành quả đó nói lên sự lãnh đạo đúng đắn của nhà nước ta,của đảng.Bây giiờ vẫn vậy,vẫn là những chỉ đạo đúng đắn,hợp lý của Đảng và Nhà nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:02, 20/04/2014 XÓA

Bọn phản động thật là gian xảo,thâm độc.Chúng tìm lọi cơ hội để chống lại nhà nước và Đảng,tiếp tay cho bọn phản động chống phá nước ta ở trong lẫn ngoài nước.Chúng ta cần phải cẩn thận với những âm mưu của chúng

TRẢ LỜI
avatar
funny
AUTHOR
22:13, 20/04/2014 XÓA

Đất nước chúng ta đang ngày càng phát triển,vươn ra tầm thế giới.Vì thế là ngày càng có nhiều thế lực thù địch chống phá chúng ta.Chúng làm mọi cách để moi móc xuyên tạc các chủ trương của chúng ta.Chúng ta cần phải cẩn thần và thật tỉnh táo trong mọi trường họp..

TRẢ LỜI
avatar
19:21, 21/04/2014 XÓA

nếu như làm được tốt thì có ai nói gì chứ, nhưng những phản biện này hoàn toan mang những ý kiến cá nhân, mang những ý kiến vì lợi ích của một nhóm người mà thôi, nếu như để những ý kiến như thế thành hiện thực thfi hoàn toàn chỉ có thể làm cho nước ta đi xuống mà thôi chứ không thể nào tốt lên được

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:53, 21/04/2014 XÓA

âm mưu của chúng thì quá rõ nhưng có mấy ai hiểu cho, nhiều câu nói nửa giả nủa thật , kết luận cũng không phải là sự thật nhưng mấy ai có thể phân biệt được, vì thế cúng hoàn toàn có thể lợi dụng điều đó để có thể đánh vào tâm lý con ngừoi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:03, 21/04/2014 XÓA

Bọn dân chủ có những trò thật là buồn cười nhỉ, dân chủ có thời gian rỗi rãi quá nhiều để có thể làm được nhiều việc như thế, người ta bảo nhan cư vi bất tiện mà, đây rõ ràng là nhàn cư vi bất tiên đây, không làm gì thì ắt nghĩ trò làm thôi., nghĩ trò quấy rối thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:47, 22/04/2014 XÓA

Bọn phản động chúng luôn có rất nhiều chiêu bài nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng rải truyền đơn, tuyên truyền bằng các giọng điệu xuyên tạc. Hiện nay khi internet phát triển và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ chúng chuyển hướng sang truyền bá trên mạng. Chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác trước những tin tức của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:32, 22/04/2014 XÓA

Bọn phản động luôn lợi dụng những người dân oan trong các vụ án, trong các vụ tranh chấp đất đai để có thể thực hiện những mưu đồ chống phá, kích động, lôi kéo người dân đi theo nhằm phục vụ những hoạt động, những âm mưu của chúng. Chúng ta phải luôn đề phòng những việc làm này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:53, 22/04/2014 XÓA

Trên mạng bọn phản động chúng luôn kêu rằng tình hình Việt Nam loạn lạc, dân oan vô số. Đó là những điều hoàn toàn vô lý nhưng với sự tuyên truyền rộng rãi mạnh mẽ của chúng thì không ít những cơ quan nước ngoài không thể nào tiếp cận những thông tin chính xác về thực tế nước ta vì thế có những hiểu nhầm đáng tiếc xảy ra.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:23, 23/04/2014 XÓA

NHIỀU LÚC BỌN NÀY TOÀN NHÌN VÀO NHỮNG CÁI Ở ĐÂU KHÔNG AI BIẾT ĐỂ NÓI, CHỐNG LINH TINH CHỐNG MÙ QUÁNG, VÌ KHI CHÚNG GÀO LÊN LÀ CHÚNG CÓ TIỀN, TIỀN LÀM MỜ MẮT CỦA BỌN NÀY

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:14, 25/04/2014 XÓA

Đảng và nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân,luôn chưng cầu dân ý trước khi đưa ra bất kì một quyết định nào.Nhà nước ta luôn láy dân chủ làm gốc.Thế mà òn ó những người moi mó bôi nhọ nhà nước thì không thể nào chấp nhận được.Họ nên tự xem xét lại chính bản thân mình

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:38, 25/04/2014 XÓA

Từ những người dân như chúng ta là những người yêu tổ quốc, yêu sự đúng đắn của những đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước cùng nhau quyết tâm đứng lên đấu tranh trước những con rận theo giặc bán nước cầu vinh này
Chúng là kẻ thù của chúng ta, trước một tập thể có sức mạnh là người dân cả nước Việt Nam, rồi chúng sẽ thất bại hoàn toàn mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:31, 25/04/2014 XÓA

Các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tự do dân chủ để từ đó chống phá nhà nước ta.Chính vì thế Đảng và Nhà nước ta luôn phải có biện pháp ngăn chặn và đề phòng trước những diễn biến phức tạp của các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta.Chúng đang hoạt động chống phá nhà nước ta theo hướng đòi tự do dân chủ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:41, 25/04/2014 XÓA

Vấn đề tự do dân chủ trong nhân dân là vấn đề hay được các thế lực thù địch xăm soi vào để chống phá Đảng và Nhà nước ta.Đây là một chiêu bài của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.Chúng luôn đục sâu khoét sâu vào vấn đề tự do dân chủ để kích động người dân chúng ta biểu tình chống đối Đảng và nhà nước.Người dân chúng ta nên tỉnh táo để nhận ra những âm mưu của bọn chúng.

TRẢ LỜI
avatar
13:56, 25/04/2014 XÓA

Tự do dân chủ luôn là vấn đề nhạy cảm để những kẻ phần tử xấu chống đối nhà nước ta nhằm vào để kích động lôi kéo người dân kém hiểu biết đi chống đối nhà nước ta.VÌ vậy người dân chúng ta hãy tỉnh táo để nhận ra những hành động của chúng,không bị chúng lợi dụng như những con rối trong tay để chúng có thể muốn điều khiển thế nào cũng được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:38, 26/04/2014 XÓA

Một bài viết hết sức có ý nghĩa đối với chúng ta, sẽ chẳng ai có thể lợi dụng được vấn đề này để chống phá chúng ta nếu như trong chúng ta ai cũng có thể biết và nắm chắc các thủ đoạn này thì nó chỉ là những cái bỏ đi thôi, chính vì thế chúng ta nên cảnh giác và tìm hiểu rõ vấn đề này.

TRẢ LỜI
avatar
22:47, 26/04/2014 XÓA

Đúng như vậy , nếu chúng ta nhận định được âm mưu và thủ đoạn thì việc đề phòng, phòng chống nó là hết sức dễ dàng, góp phần vô hiệu hoá nó, chính vì vậy, chúng ta cần nâng cao nhận thức, trang bị tốt kiến thức về phần này để không kẻ nào có thể lợi dụng được vấn đề này chống phá nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:57, 28/04/2014 XÓA

chúng lợi dụng phản biện trên danh nghĩa chính đáng này, mà trình độ của những thằng phản biện kiểu này rất là giỏi lời lẽ khá sắc bén, vì vậy muốn không bị chúng công kích chúng ta cần phải trọn những người có tài nắm chắc các vấn đề này, trang bị tốt những kiến thức cần thiết để có thể phản biện lại bọn chúng không để bọn chúng có cơ hội tấn công chúng ta

TRẢ LỜI
avatar
09:24, 28/04/2014 XÓA

Phản biện xã hội cũng có những cái lợi ích tích cực của nó chứ, phản biện xã hội để đánh giá sự việc theo những chiều hướng khác nhau, để tất cả mọi người cũng nhau làm sáng tỏ mọi việc, chứ đau phải phản biện là chống phá nhà nước mình đâu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:37, 28/04/2014 XÓA

Bây giờ rất nhiều người, đặt biệt là những người tự xưng là "nhà dân chủ" đang lợi dụng một cách triệt để những cái gọi là "phản biện xã hội" nhằm chống phá chính quyền nhân dân, mục đích của họ chẳng phải làm cho xã hội phát triển mà chỉ nhằm chống đối thôi ấy.

TRẢ LỜI
avatar
10:31, 28/04/2014 XÓA

nhìn thoáng ra thì đúng là khổ cho hội phản quốc đấy, thật là quá ít đất cho bọn chúng dụng võ, tất nhiên là không thể chém quá mức trên cái sự ổn định mà ai cũng thấy ở Việt Nam được cả, chỉ có cái xã hội là có nhiều sơ hở để mà chém thì cũng không bỏ qua một chút rồi, đến cái lý "phản biện xã hội" cũng được tận dụng triệt để nhất!

TRẢ LỜI
avatar
10:37, 28/04/2014 XÓA

mấy cái văn chương, chính trị là lằng nhằng và khó phân định đúng sai, có người thì bảo thủ, chỉ chăm chăm vào những cái thành công, thành quả để vui sướng mà quên đi những vấn nạn trong xã hội, đấy là quan liêu, còn có người thì dựa vào mấy cái sai nhỏ để tìm đến cái mục địch tạo sai lớn, đấy gọi là phản quốc, cứ ở giữa thì tốt hơn

TRẢ LỜI
avatar
11:07, 28/04/2014 XÓA

đọc một bài phản biện xã hội mang tính phản động là biết ngay, cái mục đích không đầu thì cuối cũng sẽ lòi ra ngay, có bài sơ sài, bộc toẹt thì ngày vài câu đầu tiên ta đã thấy được cái chợ búa trong đấy rồi, còn bài nào khéo hơn, cáo già hơn thì viết một cách khá là trung lập, nhưng cái vụ chua ở trong đây cũng không dấu được người tinh tường

TRẢ LỜI
avatar
11:12, 28/04/2014 XÓA

phản biện xã hội mang bản chất tốt đẹp, vì mục đích phát trển đất nước thì tôi cực kỳ là ủng hộ, và cái phong trào đấy đang được vận dụng, tuy nhiên chúng ta lên nghe theo, làm theo những phản biện của những người có năng lực, uy tín, mà điển hình là các giáo sư trên những diễn đàn truyền hình chẳng hạn, chứ ai lại đi nghe báo lá cải

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:31, 28/04/2014 XÓA

Bọn thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng mọi sơ hở để tìm cách tấn công chúng ta, chúng lợi dụng phản biện xã hội để tìm những thứ xuyên tạc về chính quyền ta để nhân dân có cái nhìn sai về chính quyền, làm giảm sức mạnh của chính quyền cho chúng dễ bề lật đổ đây mà

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:53, 28/04/2014 XÓA

Các thế lực thù địch luôn thực hiện mọi âm mưu hòng chống phá, lật đổ chính quyền nước ta, một trong những âm mưu của chúng chính là lợi dụng phản biện xã hội để xuyên tạc, tuyên truyền cho nhân dân để nhân dân mất lòng tin vào chính quyền ta đấy

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:27, 28/04/2014 XÓA

Các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc lịch sử để hòng đầu độc tư tưởng nhân dân ta, để nhân dân ta có cái nhìn khác về chính quyền nhà nước ta, gây mất niềm tin với chính quyền để chúng dễ bề chống phá đấy, cẩn thận

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:41, 30/04/2014 XÓA

Xả thân kiểu gì mà toàn ngồi máy tính anh hùng bàn phím trong khi những chiến sĩ đang ngoài nguy hiểm bảo vệ tổ quốc thì bị dân chủ gán chi là bán nước ?? xả thân kiểu gì chỉ toàn đi gây náo loạn chống đối chính quyền . đúng là chỉ có dân chủ mới có thể biến trắng thành đen như thế ??

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon