NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN - P3

Mực tàu - Trong chiến tranh Việt – Pháp (1945-1954) thì năm 1949 thực dân Pháp đã tạo ra “chính phủ Quốc gia” và đưa Bảo Đại lên đứng đầu, nằm trong giải pháp (Da) vàng hóa chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt, theo công thức viện trợ Mỹ – viễn chinh Pháp – quân bản xứ.

Pháp dựng lên “Quốc gia Việt Nam” qua “hiệp định Elysée. Mặc dù danh nghĩa là thành lập chính phủ “Quốc gia Việt Nam” nhưng thực dân Pháp nắm tất cả các quyền về chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, tài chính…. “Quân đội Quốc gia” xây dựng dần từ năm 1948 từ những con cháu lính khố xanh, khố đỏ của Pháp và triều Nguyễn, bao gồm cả Binh đoàn Bộ binh Bắc Kỳ và lính Lê Dương người Việt. Quân đội “Quốc gia” do các sĩ quan Pháp chỉ huy. Quân sự, tài chính, thuế quan, xuất nhập cảnh…. và các cơ quan chức năng đều do người Pháp quản lý. Kinh tế, nguồn cung tài chính và ngụy quân đều do Pháp trực tiếp quản lý.

Và trong cái “hiệp định” độc lập giả hiệu mà Pháp soạn rồi đưa cho Bảo Đại ký hoàn toàn không có quy định rõ ràng, cụ thể nào về nghĩa của hai từ “độc lập” ghi trên giấy, dù thực dân Pháp tuyên bố đã “trao trả độc lập” cho Việt Nam, rằng quân đội Pháp chỉ “giúp bảo vệ” mà thôi. Quyền hạn cụ thể của “chính phủ Quốc gia” cũng không hề được đề cập trong “hiệp định”. “Hiệp định” này cũng không nói rõ việc thành lập một “nước” mới này có thể ảnh hưởng gì đến cuộc chiến Pháp – Việt hiện đang diễn ra ác liệt.

Khi trả lời điện phỏng vấn của Dân quốc Nhật báo (Trung Hoa Dân Quốc) ngày 3/4/1949, chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời nhiều câu hỏi, trong đó có câu sau:

PV: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về bản hiệp ước ngày 8/3 vừa ký giữa Pháp và Bảo Đại?

HCM: Đối với nhân dân Việt Nam, đó chỉ là một tờ giấy lộn. Thứ thống nhất và độc lập giả hiệu ấy chẳng lừa bịp được ai. Ngay nhân dân Pháp và dư luận thế giới cũng đã hiểu rõ và tố cáo điều đó. Lúc nào quân đội thực dân Pháp hoàn toàn rút khỏi đất nước Việt Nam, thì mới có thống nhất và độc lập.

Năm 1954, sau thất bại thảm hại tại Điện Biên Phủ, Pháp buộc phải ngồi vào bàn đàm phán ký hiệp định Giơ-ne-vơ, rút quân về nước. Mỹ từ một nước đồng minh viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tại Việt Nam đã nhảy vào chính thức thay chân Pháp xâm lược Việt Nam.

Để thực hiện âm mưu xâm lược của mình, năm 1955, Mỹ chọn “thủ tướng” Ngô Đình Diệm của chính phủ “Quốc gia Việt Nam” tay sai Pháp, đưa lên làm làm “tổng thống”, với tên mới là “Việt Nam Cộng hòa”. Như vậy, “VNCH” tuy là tay sai bù nhìn của Mỹ, phục vụ cho Mỹ, nhưng đầu tiên do thực dân Pháp dựng lên năm 1949 trong lúc họ đang xâm lược Việt Nam nhằm chiếm lại thuộc địa. Do đó, muốn đánh giá xem “Việt Nam Cộng hòa” là gì, có bản chất như thế nào, thì cần xem “Quốc gia Việt Nam” là gì.

Bảo Đại là kẻ đứng đầu “Quốc gia Việt Nam”, và chúng ta hãy đọc xem Bác Hồ nói gì về Bảo Đại và cộng sự trong lúc nhân vật này đang đứng đầu “Quốc gia Việt Nam” thuộc Liên hiệp Pháp. Lưu ý đây là Bác trả lời không phải với tư cách cá nhân, mà là với tư cách chính trị, với tư cách là một vị chủ tịch, một lãnh tụ, một nguyên thủ quốc gia, nghĩa là đã thận trọng nhất, đã cân nhắc nhất, và mang tính chính thức.

Khi trả lời điện phỏng vấn của Dân quốc Nhật báo (Trung Hoa Dân Quốc) ngày 3/4/1949, chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời câu hỏi như sau:

PV: Chính phủ Pháp nói Bảo Đại sẽ đưa lại hoà bình ở Việt Nam. Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về điều đó.

HCM: Vĩnh Thụy trở về với 10.000 viễn binh Pháp, để giết hại thêm đồng bào Việt Nam. Vĩnh Thuỵ cam tâm bán nước, đó là sự thực. Âm mưu của thực dân Pháp là đặt lại chế độ nô lệ ở Việt Nam. Vĩnh Thụy làm tay sai cho thực dân, là một tên phản quốc. Pháp luật Việt Nam tuy khoan hồng với những người biết cải tà quy chính nhưng sẽ thẳng tay trừng trị những tên Việt gian đầu sỏ đã bán nước buôn dân. Quân và dân Việt Nam quyết tâm đánh tan tất cả âm mưu của thực dân, quyết kháng chiến để tranh cho kỳ được độc lập và thống nhất thật sự.

Hồ Chủ tịch trả lời phỏng vấn của A.Steele, phóng viên báo Mỹ New York Herald Tribune (13-10-1949):

PV: Chủ tịch đối với ông Bảo Đại thế nào?

HCM: Về phương diện tư nhân, tôi với ông Vĩnh Thụy không có thù hiềm gì hết. Nhưng về phương diện dân tộc, Vĩnh Thụy là một người có tội phản quốc.

PV: Có thể có một cách giải quyết nào có Bảo Đại tham dự không?
HCM: Chúng tôi không cần gì đến bọn bù nhìn.
PV: Những phần tử nào ủng hộ Bảo Đại?
HCM: Bọn bù nhìn và bọn phản quốc.

Hồ Chủ tịch trả lời phỏng vấn báo Pháp France Soir (28/2/1949):

PV: Theo ý Chủ tịch, giữa Chính phủ của Chủ tịch với Bảo Đại có thể có thoả ước hay không?

HCM: Trong một nước, làm gì có thoả ước giữa một tư nhân công dân với Chính phủ do toàn dân cử ra.

Từ đó, chúng ta có thể thấy, về bản chất “Quốc gia Việt Nam” và “Việt Nam Cộng hòa” không có gì khác nhau ngoài tên gọi và vài người đứng đầu. Và người đứng đầu đó cũng chính là “thủ tướng” của chính quyền tay sai Pháp. Vẫn lá cờ ba sọc với bài “quốc ca” “vay mượn”.

“Quốc gia Việt Nam” là nơi hội tụ của những tên tay sai tàn ác nhất, và đã phục vụ cho giặc Pháp nhiều đời. Con cháu của bọn lính khố xanh, khố đỏ của Pháp. Cha của Ngô Đình Diệm chính là quan thượng thư Ngô Đình Khả, kẻ làm việc dưới trướng Việt gian Nguyễn Thân, một tên tay sai đắc lực và tàn ác của thực dân Pháp. Khả đi theo Nguyễn Thân đàn áp nghĩa quân rất tàn ác, vô nhân đạo, nhất là trong cuộc đàn áp nghĩa quân Hương Khê do Phan Đình Phùng và Cao Thắng lãnh đạo, Nguyễn Thân và Ngô Đình Khả đã cho đào mộ cụ Phan lên rồi đốt thi thể, trộn tro với thuốc súng cho nổ để hả giận rồi thả trôi sông. Tội ác dã man đó còn là để đe dọa, khủng bố tinh thần nghĩa quân và nhân dân.

Ngụy quân "di tản chiến thuật" từ Thuận An đến Đà Nẵng (/1975)
Ngô Đình Diệm đã có quãng thời gian 12 năm làm quan cho Tây (1921-1933), dưới 2 đời ngụy triều Khải Định và Bảo Đại dưới thời Pháp thuộc. Đến năm 1933, do bất mãn với Pháp và Bảo Đại, bị lạnh nhạt, không tin dùng, gia tộc họ Ngô phục vụ nhiều đời cho Pháp và triều đình, bản thân phục vụ 12 năm, vậy mà chỉ được phong làm Thượng Thư Bộ Lại, trong khi quan thượng thư đứng đầu nội các không phải là Ngô Đình Diệm mà là Thượng Thư Bộ Quốc gia Giáo dục Phạm Quỳnh. Vì vậy, Ngô Đình Diệm bất mãn từ quan. Mâu thuẫn giữa ông Diệm với Pháp và Bảo Đại bắt nguồn từ đó. Ông ta thất chí, bất mãn từ chức và từ đó chuyển sang hướng chống đối người Pháp và triều đình. Nhưng rồi về sau lại làm “thủ tướng” cho Pháp-Bảo Đại trong chiến tranh Việt – Pháp.

Sau đó ông ta công khai theo người Mỹ. Sự đổi chủ liên tục này cho thấy rằng có lẽ gia đình họ Ngô không muốn đặt lợi ích gia tộc và tôn giáo (Công giáo) dưới lợi ích của các ông chủ. Họ là tay sai, nhưng không phải là những tay sai quá trung thành, ngoan ngoãn, dễ bảo như Bảo Đại hay Nguyễn Văn Thiệu. Đó là một phần nguyên cớ sau này người Mỹ giật dây đảo chính để thay đổi tay sai.

Ngụy quyền Sài Gòn còn là bọn tay sai tàn ác, gây rất nhiều tội ác với nhân dân, chứ không phải là ngụy quyền bù nhìn kiểu ngây ngô chính trị, bị lợi dụng nhưng không gây tội ác, như “Đế quốc Việt Nam” (chính quyền Trần Trọng Kim).

Như vậy chính quyền Sài Gòn là một ngụy quyền, quân đội Sài Gòn là ngụy quân, là những kẻ do Pháp dựng lên và sau đó được Mỹ nuôi tiếp. Còn cơ cấu nhân sự, hệ thống của nó thì không có nhiều thay đổi. Nó là tay sai của Pháp, do bọn thực dân đô hộ Việt Nam trăm năm dựng lên. Như vậy, tay sai của Mỹ cũng chính là tay sai cũ của Pháp.

Nói chung, ngụy quyền Sài Gòn do quân xâm lược chế tạo ra để phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược của họ. Và ngụy quyền cờ ba sọc chính là như vậy. Bọn họ do Pháp dựng lên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, trong cuộc chiến giữa Việt Nam và Pháp.

Trong bản Hiến pháp 1959, tại Điều 7 còn ghi rõ: “Nhà nước nghiêm cấm và trừng trị mọi hành động phản quốc, chống lại chế độ dân chủ nhân dân, chống lại sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.”

Như vậy, ngụy quyền và ngụy quân Sài Gòn về bản chất còn là một nhóm phản quốc có tổ chức, vi phạm hiến pháp 1959 về tội phản bội Tổ quốc. Theo luật này thì những thành phần này đã phạm tội chống Nhà nước, một Nhà nước Việt Nam do bầu cử toàn quốc mà có. Họ theo giặc xâm lược, chống lại sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Họ phạm tội phản quốc còn là vì họ đã phục vụ cho quân xâm lược Pháp – Mỹ, chống lại quê hương đất nước, giết hại tàn sát đồng bào hoạt động chống xâm lược, chống sự nghiệp độc lập và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nếu 2 ông chủ của các ngụy quyền trong vùng tạm chiếm của miền Nam Việt Nam là ai đó tầm thường mà không phải là siêu cường giàu mạnh Pháp – Mỹ, vận động, thúc ép, áp lực, thỏa hiệp cho các đồng minh và đàn em công nhận và thiết lập ngoại giao với “quốc gia” này thì cái “quốc gia” này sẽ không được báo chí truyền thông cánh hữu gọi ưu ái là “Nam Việt Nam”, mà sẽ gọi họ theo đúng định nghĩa thông dụng trong thế kỷ 21: Một tổ chức khủng bố.

Còn theo đạo lý và pháp lý Việt Nam, theo đạo lý dân tộc và luật pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì đây là những tổ chức phản động “tư nhân”, tổ chức phản quốc, bán nước, tay sai bù nhìn của giặc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức trả lời nhiều lần với nhiều báo chí trong và ngoài nước.

Trong cả hai cuộc chiến, khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muốn trao đổi, bày tỏ phản đối, muốn giải quyết vấn đề gì, muốn đề xuất việc gì thì tìm Pháp – Mỹ nói chuyện, những người có thực quyền mà không trao đổi với những kẻ bán nước cầu vinh. Trong hội nghị Paris về Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng chỉ đàm phán với Mỹ và chưa bao giờ đàm phán, nói chuyện với bên bù nhìn của Mỹ.

Trong hội nghị Paris về Việt Nam, việc chấp nhận cho Nguyễn Văn Thiệu tham gia tranh cử để thành lập chính phủ liên hiệp 3 thành phần ở miền Nam cùng với Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (lực lượng thứ ba) là một sự nhượng bộ lớn về pháp lý và đạo lý chỉ vì đại cuộc.

Như vậy ngay cả hiệp định Paris 1973 cũng chỉ coi chính quyền Sài Gòn như là một thành phần chính trị gần ngang bằng với Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN và Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, như một phe phái được phép tham gia tranh cử với chính phủ cách mạng lâm thời và lực lượng thứ ba.

Tuy nhiên, sau đó Mỹ-Thiệu đã đơn phương xua quân tấn công những vùng giải phóng và vi phạm gần như tất cả điều khoản trong hiệp định Paris 1973, vậy thì quyền tranh cử của Nguyễn Văn Thiệu cũng không còn nữa. Một ít tư cách pháp nhân, danh nghĩa chính trị của ngụy quyền Sài Gòn theo hiệp định Paris 1973 cũng đã không còn hiệu lực.

Mỹ sau khi đã thành công đưa đại quân khỏi Việt Nam một cách an toàn thì đã cùng Thiệu đơn phương bác bỏ việc tổ chức bầu cử theo hiệp định Paris 1973, và kể từ lúc đó ngụy quyền Sài Gòn càng phơi bày rõ hơn bản chất là một cánh tay nối dài của giặc xâm lược và không còn được coi là gần ngang hàng với Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Quân nhân Mỹ đang chờ trực thăng đến cứu thoát (29/4/1975)


Chính vì vậy, trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi ngụy quyền Sài Gòn loay hoay có đến 3 “tổng thống” để xin được thương lượng với Cộng hòa miền Nam Việt Nam nhưng đã bị bác bỏ, vì trước đó ngụy quyền Sài Gòn đã từ chối thương lượng, tranh cử công bằng với Cộng hòa miền Nam Việt Nam theo hiệp định Paris 1973 mà Mỹ và họ đã ký vào. Họ đã vi phạm hiệp định nên bây giờ họ không còn tư cách đối thoại, không còn tư cách pháp nhân, vì hiệp định này đã không còn hiệu lực, không còn giá trị nữa.

Ngụy quyền này do thực dân Pháp dựng lên ngay giữa một cuộc chiến tranh xâm lược, trong lúc đã tồn tại Nhà nước do dân bầu ra, nó không thể tự nuôi thân, quân xâm lược buông ra là chết, do đó nó là bất hợp pháp, không chính danh. Do đó, nó bị gọi là “ngụy” (giả) để phân biệt với các quốc gia, nhà nước, chính thể chân chính, chính danh, hợp pháp.

“Quốc gia Việt Nam” và “VNCH” là ngụy là vì ở miền Nam thực tế không có quốc gia nào cả chỉ là một vùng địa lý bao gồm vùng giải phóng của Việt Nam và các căn cứ quân sự lớn, các khu vực thuộc địa kiểu mới của Mỹ trong vùng tạm chiếm, là nơi sinh hoạt của khoảng 6 triệu người Mỹ và gần 60 vạn quân Mỹ. Nhưng họ mạo xưng là một “quốc gia”. Mặc dù Mỹ vận động, kêu gọi, mua chuộc, áp lực các đồng minh, đàn em công nhận và thiết lập ngọai giao với bọn ngụy này, nhưng dư luận quốc tế, các trí thức quốc tế đã nhận thức rõ đây chỉ là một “nhà nước hư cấu” (fictive state).

Tiến sĩ James Carter, giáo sư sử học tại Đại học Drew (Mỹ), trong sách Inventing Vietnam: The United States and State Building, 1954-1968 (dịch ý: Quá trình phát minh Nam Việt Nam: Hoa Kỳ và quá trình xây dựng Nhà nước VNCH, 1954-1968), do NXB Đại học Cambridge (Anh) xuất bản năm 2008, đã ghi rõ như thế này: “Chính thể Sài Gòn không thể tự nuôi nổi chính mình; thậm chí không thu đủ lợi tức cho hoạt động hàng ngày. Họ phải phụ thuộc vào viện trợ Mỹ.” và “Từ trước đó, giới chức đã thôi nói về xây dựng quốc gia, cải cách điền địa, dân chủ, minh bạch. Thay vào đó, họ bàn về một cuộc chiến phải thắng trước những kẻ thù của nhà nước hư cấu ‘Nam Việt Nam’ (fictive state). Quỹ đạo này của chính sách Mỹ khiến người ta gần như không thể nói thật về những thành công, thất bại, đặc biệt là với các nhà hoạch định chính sách. Chưa bao giờ Hoa Kỳ đạt tới điểm khi chính thể Sài Gòn có thể tự mình tồn tại mà không nhờ viện trợ Mỹ.“

Như vậy cái gọi là “quốc gia” này không phải là một quốc gia đúng nghĩa, chưa bao giờ hội đủ các đặc điểm, thực lực, giá trị, căn cước của một quốc gia thật sự, của một nước có đầy đủ chủ quyền, có đủ thực quyền độc lập về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa.

Vậy thì “quốc gia” đó là đồ giả, mà “giả” thì gọi văn vẻ là “ngụy”. Vì vậy gọi bọn họ là “ngụy” chính là một cách gọi trung thực, trung lập, khách quan, và chính xác nhất, không còn từ nào khác mô tả chuẩn hơn, đúng hơn. Không còn từ nào khác trong tiếng Việt mà mô tả cô đọng đầy đủ hơn, đúng nghĩa hơn bản chất của đối tượng đó.


Cả dân gian và giới nghiên cứu học thuật gọi ngụy quyền là “ngụy” là xuất phát từ tinh thần tôn trọng sự thật, tôn trọng thực tế lịch sử khách quan, chứ không hẳn là vì ghét họ nên gọi họ là “ngụy” cho hả giận. Đã là một nhà nước hư cấu (fictive state), thì làm sao có thể gọi là một “quốc gia”? Thế nhưng họ mạo xưng như vậy thì đích thị là đồ giả (ngụy) theo pháp lý Việt Nam, cũng như trong lòng dân và đạo lý dân tộc Việt Nam.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

11 nhận xét

Viết nhận xét
08:22, 06/05/2014 XÓA

Nói chúng là dù cho không biết được chính xác nguồn gốc và bản chất của cái chính quyền mà bọn Mỹ lập ra là gì , nhưng mà chỉ cần xem rằng cái chính quyền đó đã làm gì đối với đât nước ta , bọn chúng đã mạng lại những gì đủ biết là không thẻ nào có thể chấp nhận được điều đó cả , kể cả những kẻ cứ bám víu vào cái chính quyền đó nữa

TRẢ LỜI
avatar
08:22, 06/05/2014 XÓA

Uhm , dù sao đi nữa thì cái này vẫn là do chính quyền nước khác lập ra đối với nước ta trong những năm bọn chúng xâm lược đất nước ta , thử hỏi rằng nghe đến như vậy thôi thì liệu rằng có ai trong đất nươc ta chấp nhận điều đó không , kể cả nó có thể nào đi chăng nữa thì nó có thực sự là hoàn toàn tốt cho chúng ta không chư , trẻ con no cũng biết

TRẢ LỜI
avatar
08:23, 06/05/2014 XÓA

Uhm , vốn dĩ cái " nhà nước ", " chính quyền " đó đã chẳng ra làm sao rồi vậy mà chẳng hiểu tại sao có những kẻ vẫn bám lây cái chính quyền đó , khăng khăng nọ kia , còn những cái thể loại phận biệt vùng miền như kiểu thằng bắc kì , thằng nam kì nọ kia nữa , đừng để nhưng cái không tốt trong quá khứ nó ảnh hưởng đến hiện tại

TRẢ LỜI
avatar
10:57, 30/05/2014 XÓA

Nguồn gốc của chính quyền Ngụy ư. Lịch sử đã thấy rõ Chính quyền VNCH hay Ngụy được tạo nên ở Miền Nam Việt nam là mưu đồ chiến dịch mà Mỹ muốn thực hiện trên đất nước ta đó là lấy người Việt trị người Việt. Thực sự đó là điều đau lòng nhất của dân tộc ta. Người việt bị Mỹ lợi dụng bơm vào đầu những tương lai có vẻ xa hoa và những con người đã trà đạp chính trên đất nước của mình để phục vụ cho kẻ xâm lược !

TRẢ LỜI
avatar
15:30, 13/09/2017 XÓA

Theo đạo lý và pháp lý Việt Nam, theo đạo lý dân tộc và luật pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì đây là những tổ chức phản động “tư nhân”, tổ chức phản quốc, bán nước, tay sai bù nhìn của giặc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức trả lời nhiều lần với nhiều báo chí trong và ngoài nước.

TRẢ LỜI
avatar
thu nam
AUTHOR
15:36, 13/09/2017 XÓA

chúng ta có thể thấy, về bản chất “Quốc gia Việt Nam” và “Việt Nam Cộng hòa” không có gì khác nhau ngoài tên gọi và vài người đứng đầu. Và người đứng đầu đó cũng chính là “thủ tướng” của chính quyền tay sai Pháp. Vẫn lá cờ ba sọc với bài “quốc ca” “vay mượn”. ấy thế mà lợi dụng điều này mà các thế lực thù địch định xuyên tạc linh tinh nhằm chống phá đảng và nhà nước ta

TRẢ LỜI
avatar
dung nam
AUTHOR
15:43, 13/09/2017 XÓA

ngụy quyền Sài Gòn do quân xâm lược chế tạo ra để phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược của họ. Và ngụy quyền cờ ba sọc chính là như vậy. Bọn họ do Pháp dựng lên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, trong cuộc chiến giữa Việt Nam và Pháp.

TRẢ LỜI
avatar
21:53, 23/09/2017 XÓA

Nguồn gốc của chính quyền cũ là gì thì chúng ta cũng chẳng cần biết. Chỉ cần biết bản chất của chúng hung bạo, tội ác chất chồng với nhân dân ta, thế đủ. May sao dân tộc ta thoát khỏi ách thống trị của đám chính quyền Ngụy quân. Nếu không thì không biết giờ này đất nước ta như thế nào rồi!

TRẢ LỜI
avatar
22:04, 23/09/2017 XÓA

Nói gì thì nói, chính quyền Ngụy quân do Mỹ dựng lên thì chẳng có gì là không nghe theo Mỹ, cống hiến lợi ích quốc gia cho Mỹ.Nói gì thì nói, bù nhìn vẫn là bù nhìn. Có bao giờ bù nhìn lại là chính mình, lại dám chiến đấu vì lợi ích quốc gia dân tộc đâu!

TRẢ LỜI
avatar
22:06, 23/09/2017 XÓA

Nói gì thì nói, chính quyền Ngụy quân do Mỹ dựng lên thì chẳng có gì là không nghe theo Mỹ, cống hiến lợi ích quốc gia cho Mỹ.Nói gì thì nói, bù nhìn vẫn là bù nhìn. Có bao giờ bù nhìn lại là chính mình, lại dám chiến đấu vì lợi ích quốc gia dân tộc đâu! Nếu còn chế độ Ngụy quân, không sớm thì muộn chúng cũng cống nạp nước mình cho Mỹ thôi!

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon