CHUẨN BỊ NỀN MÓNG VỮNG CHẮC TỪ NỀN TẢNG GIÁO DỤC

23:18
[Mực Tàu] - Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Quan điểm này là bài học rút ra từ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó cũng là bài học của nhân loại đúc kết qua suốt mấy nghìn năm hình thành và phát triển nền văn minh. 

 Chuẩn bị tốt nhất cho những mầm non của Tổ quốc
Từ giữa thế kỷ XVII, khi phương Tây chuẩn bị đi vào công nghiệp hóa, tư duy lý trí, trí tuệ được coi là động lực phát triển của loài người. Sau này, các nước đi vào công nghiệp hóa luôn coi trọng đến yếu tố trí tuệ con người. Nhật Bản đi từ nông nghiệp sang công nghiệp, từ lạc hậu sang văn minh là nói tới “hiệu năng Nhật Bản”, là sự tác động quyết định nhân tố con người tạo nên. Kinh nghiệm của các nước công nghiệp mới cũng coi giáo dục là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng một nền giáo dục có chất lượng cao là mục tiêu và đòi hỏi bức thiết của tất cả các quốc gia trên thế giới muốn vươn lên để khẳng định vị trí trên trường quốc tế. Ngày nay, cả nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI - thế kỷ của trí tuệ, của nền kinh tế tri thức, vấn đề con người đã được đặt ra ở tầm cao mới, coi con người là vốn quý nhất, coi sự phát triển nguồn nhân lực con người là cuộc cách mạng trong bối cảnh thế giới đang biến động mạnh mẽ, cùng hợp tác, cùng cạnh tranh. Nguồn lực con người là số dân và chất lượng con người, bao gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực và phẩm chất.

Vì vậy, chúng ta phải tập trung chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo, phát huy sức mạnh của con người Việt Nam thành lực lượng lao động xã hội, lực lượng sản xuất đủ bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, đủ sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh của con người và các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài phải thể hiện thành sức mạnh của đội ngũ nhân lực, trong đó có bộ phận nhân tài, trên nền sức mạnh dân trí với cốt lõi là nhân cách, nhân phẩm đậm đà bản sắc dân tộc.

Muốn cho đất nước ngày càng phát triển và giàu mạnh thì cần phải quan tâm đến việc chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo và phát huy nguồn lực con người luôn được quan tâm hàng đầu và đó là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân với đội ngũ trí thức là nòng cốt. Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải biết tự giáo dục mình, tự rèn luyện bản thân, tự bồi dưỡng trình độ, tự bảo vệ và nâng cao uy tín. Như vậy, để dân tộc Việt Nam ngày càng giàu đẹp và văn minh thì trước hết dân tộc Việt Nam phải tự lực, tự cường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có được một nền tảng giáo dục của đất nước vững chắc là nền móng quan trọng để dân tộc Việt Nam phát triển toàn diện về mọi mặt. Cũng giống như việc xây một tòa nhà, nếu như kiến trúc sư muốn thiết kế tòa nhà này cao thì người kiến trúc sư phải thiết kế xây móng thật lớn. Chúng ta muốn phát triển đất nước thì cần phải xây dựng một nền giáo dục của đất nước có chất lượng, hiệu quả. Giáo dục là nền móng để tào đà cho sự cường thịnh của đất nước.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

6 nhận xét

Write nhận xét
09:01, 04/06/2014 delete

gốc có vững thì cây mới bền xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân, trẻ em như búp trên cành biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan, lời Bác dạy từ trước đây ngẫm lại vẫn luôn đúng trong thời hiện đại và chắc chắn một điều rằng nó sẽ còn đúng và sẽ luôn luôn đúng , chỉ có tri thức mới đưa đất nước tiến lên phát triển một cách bền vững và chắc chắn nhất mà thôi, hi vọng mai này đây đất nước sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong đợi

Reply
avatar
09:05, 04/06/2014 delete

học tập là điều thiêng liêng và quan trọng nhất của nhân loại loài người, kiến thức khiến chúng ta luôn tiến về phía trước, không bị thụt hậu , ngày càng tiến bộ tiếp thu những cái mới, kế thừa những tinh hoa lúc trước khiến cho con người ta ngày càng phát triển tốt đẹp và tiến bộ, nước ta cần chú trọng hơn cho việc giáo dục đào tạo con trẻ để phục vụ đất nước về sau này

Reply
avatar
09:34, 04/06/2014 delete

chuẩn bị một nền giáo dục tốt chính là một khâu chuẩn bị quan trọng cho công cuộc kiến thiết nước nhà thêm phần vững chắc, cần phải sát sao trong vấn đề đào tạo dạy học cho con trẻ ngay từ khi còn ấu thơ với những kiến thức phù hợp với năng lực, phù hợp với độ tuổi , không chạy theo thành tích mà đánh rơi những điều quan trọng là kết quả thực sự ra sản phẩm của nó.

Reply
avatar
16:25, 04/06/2014 delete

chuẩn bị nền móng vững chắc từ nền tảng giáo dục đó là điều vô cùng quan trọng, nó mang tính chất quyết định đối với vận mệnh của mỗi quốc gia, dân tộc. Và Nhật Bản chính là một ví dụ, minh chứng rõ ràng nhất về cái nền móng ấy, để phát triển một đất nước đi từ nghèo đói lạc hậu đến giàu mạnh, tiến bộ cũng như phát triển hàng đầu thế giới. Việt Nam chúng ta cũng vậy, cần phải đặt giáo dục làm mục tiêu hàng đầu trong phát triển đất nước.

Reply
avatar
16:39, 04/06/2014 delete

Cần có nền tảng tốt để có thể xây dựng được một tương lai vững chắc, và giáo dục cũng vậy, Việt Nam chúng ta cần phải trang bị nền móng ấy một cách tốt nhất để người dân có thể làm chủ được tri thức, hiểu biết từ đó áp dụng những tiến bộ của nhân loại vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Có như vậy thì một đất nước giàu mạnh mới được hình thành và phát triển theo đúng nguyện vọng của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Reply
avatar
22:39, 21/06/2014 delete

Nền giáo dục luông là một bước quan trọng nhất của mỗi đất nước, biết rõ điều đó nên đảng và nhà nước ta đã và đang rất coi trong vấn đề giáo dục, vì giáo dục quyết định đến vận mệnh của quốc gia. Nước ta cần chuẩn bị thật kỹ cho việc giáo dục tránh bị nhiễm bởi các xu thế của trung quốc!

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon