LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM: TRÁNH LÀM HÌNH THỨC!

23:20
Đò Ngang - Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn là một thành công lớn của Quốc hội khóa XIII. Đây là lần đầu tiên Quốc hội thực hiện giám sát tối cao đối với nhân sự, nó thể hiện tính dân chủ và sự ưu việt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa mà thế giới chưa có nước nào làm như vậy.Với chức năng, quyền năng của mình, các đại biểu Quốc hội thay mặt cử tri và đồng bào cả nước thực hiện nhiệm vụ hết sức hệ trọng là đánh giá tín nhiệm đối với những chức danh chủ chốt của Nhà nước.
 
Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp tháng 6/2013
Lấy phiếu tín nhiệm, theo Nghị quyết Trung ương 4 là một trong 4 nhóm giải pháp cần thực hiện để “… những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, có cơ chế thay thế không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác”. Nghị quyết số 35/2012/QH13 đã cụ thể hóa nhóm giải pháp này. Nó có tác động mạnh mẽ tới người giữ các chức vụ, mà lâu nay hiếm khi bị nhắc nhở, nếu không muốn nói dường như là “vùng cấm”. Nó không chỉ phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà còn cảnh báo, nhắc nhở giúp những người bị tín nhiệm thấp tự soi, tự sửa mình; đặt ra quyết tâm cần phải chấn chỉnh những yếu kém trong công tác quản lý, điều hành để lấy lại và củng cố lòng tin của nhân dân. Thực tế ấy cho thấy, phiếu tín nhiệm thực sự là thước đo, là kênh quan trọng xác định năng lực, phẩm chất cán bộ và cách ứng xử của họ trước chức trách, nhiệm vụ được giao.


Trong một xã hội mà xem ra văn hóa từ chức vẫn chưa xuất hiện ở nước ta thì có lẽ việc lấy phiếu tín nhiệm còn có vai trò vô cùng quan trọng khác đó là làm cơ sở cho việc bố trí và sử dụng cán bộ. Nếu ai có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50 % thì người đó sẽ bị buộc phải thôi giữ chức vụ (chứ không phải có quyền từ chức).


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc....”. Do đó, chắc chắn phải có những cá nhân có số phiếu tín nhiệm thấp cao. Chúng ta có loại bỏ những cá nhân đó ra khỏi đội ngũ lãnh đạo đất nước được hay không phụ thuộc rất lớn vào sự làm việc thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác của các vị đại biểu đại diện cho nhân dân.Từ những lý lẽ trên cho chúng ta thấy, việc lấy phiếu tín nhiệm không phải chỉ đơn thuần là đánh giá đội ngũ cán bộ mà quan trọng hơn là chúng ta làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Chúng ta có thực hiện thành công nghị quyết Trung ương 4 hay không, chúng ta có giữ được lòng tin của quần chúng nhân dân vào Đảng vào Nhà nước vào chế độ hay không, phụ thuôc rất nhiều vào kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm lần này. Bởi vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm phải được tiến hành một cách nghiêm túc, tránh hình thức, qua loa.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

11 nhận xét

Write nhận xét
15:10, 21/06/2014 delete

Cần phải làm việc một cách nghiêm túc, niếu người nào có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để góp phần làm văn minh, hiện đại cũng như phát triển đất nước thì mới được lãnh đạo đất nước. Tránh làm hình thức để rồi mọi việc không khách quan, làm mất lòng tin của nhân dân với đất nước

Reply
avatar
15:28, 21/06/2014 delete

Trong những lúc đất nước đang gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn, đòi hỏi người lãnh đạo đất nước phải là những người không những tài giỏi mà đầy ý trí, quả quyết để có thể lãnh đạo đất nước đi lên vững chắc nhất, chính vì thế cần phải lấy phiếu tín nhiệm một cách rõ rằng, đúng cách chứ không thể làm một cách đại khái được

Reply
avatar
15:49, 21/06/2014 delete

Làm thế nào để nhân dân tin tưởng vào nhà nước, tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng, thì chúng ta cần làm những biện pháp để chứng tỏ cho nhân dân về sự xứng đáng của những người lãnh đạo, chính vì thế lấy phiếu tí nhiệm không thể mang tính chất hình thức được

Reply
avatar
20:49, 22/06/2014 delete

Đối với việc lấy phiếu tín nhiệm! việc này sẽ đạt hiệu quả thực sự lớn khi chúng ta đưa vào đó những lá phiếu không tín nhiệm để thấy được kết quả thực sự cũng như mức độ đánh giá chính xác cho các vị trí cần lấy phiếu tính nhiệm!
mình nghĩ nếu làm hãy bỏ công sức, làm thật nghiêm túc để coi đó là tấm gương để hành động tiếp theo nói gương từ đó mới có hiệu quả

Reply
avatar
21:27, 22/06/2014 delete

Lấy tín nhiệm đó là một giải pháp hữu hiệu để đánh giá được mức độ tin tưởng vào các vị trí trong quốc hội, nhưng chúng ta cần đó một phương thức thực hiện cho hiệu quả có thể đánh giá công khai khách quan được con số này! trong lần lấy tín nhiệm trước đây chưa thực sự thuyết phục vì vậy vẫn còn những dư luận trái chiều về vấn đề này

Reply
avatar
08:30, 26/06/2014 delete

Lấy phiếu tín nhiệm là hình thức bỏ phiếu thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình đối với uy tín của những người được tín nhiệm, xem tỉ lệ đạt tín nhiệm là thế nào, những con số thể hiện khá nhiều chất lượng con người với công việc, vì thế nên tránh hình thức thì mới mong đem lại hiệu quả được

Reply
avatar
10:43, 26/06/2014 delete

đất nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân, phải lấy ý kiến của người dân xây dựng đất nước là đúng rồi, mà như vậy mới thể hiện được sự công bằng trách các hình thức gian lận! nhưn người dân họ đang tin tin các nhà lãnh đạo của họ thì những người lãnh đạo cũng phải thể hiện cho đúng xứng với vị trí vai trò lãnh đạo của họ

Reply
avatar
15:00, 26/06/2014 delete

Hãy thực hiện nghiêm túc lấy phiếu tín nhiệm, bởi đó là thể hiện uy tín của một cá nhân đối với công việc, trọng trách của họ, nếu họ alfm chưa tốt, thì số phiếu sẽ thấp, qua đó họ sẽ có cái nhìn khác về chính bản thân mình, biết nhìn nhận và sửa chữa, đó mới là mục đích quan trọng của lấy phiếu tín nhiệm

Reply
avatar
15:34, 26/06/2014 delete

Lấy phiếu tín nhiệm mà cứ làm qua loa thì chẳng khác nào lãng phí cả công sức lẫn tiền của mà tác dụng thì chẳng thấy đạt được gì cả. Vậy nên chúng ta phải thực hiện nghiêm chỉnh, tránh coi nhẹ mà làm hình thức bỏ phiếu tín nhiệm, hãy làm đúng theo với cái tên gọi của nó

Reply
avatar
21:48, 29/06/2014 delete

Việc lấy phiếu tín nhiệm là một việc quan trọng của mỗi quốc gia dân tộc, vì vậy không thể xem thường hoặc làm cho xong được mà nhất định phải thật nghiêm chỉnh và làm đúng các bước, từ trước đến nay đảng và nhà nước ta luôn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một cách cẩn thận, không để xảy ra sai sót.

Reply
avatar
19:44, 15/07/2014 delete

hiện đại cũng như phát triển đất nước thì mới được lãnh đạo đất nước. đất nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân, phải lấy ý kiến của người dân xây dựng đất nước là đúng rồi, mà như vậy mới thể hiện được sự công bằng trách các hình thức gian lận

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon