TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN” ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG


[Me Lo] - Lịch sử kháng chiến của dân tộc Việt Nam là minh chứng rõ ràng, đậm nét cho từ tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc. Người là một vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới được nhân dân Việt Nam vô cùng kính yêu. 
Lời dạy của Người trước lúc sang Pháp với cụ Huỳnh Thúc Kháng là đối sách chiến lược khi đất nước ta trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Đến nay, chúng ta còn thấy rõ sự mưu trí, tài tình trong cách ứng phó của vị cha già của dân tộc. Khi quân Tưởng vào với danh nghĩa giải giáp quân Nhật nhưng thực chất là cướp chính quyền cộng sản non trẻ của nước ta. Nhưng với sự thông minh, tầm nhìn chiến lược, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nhân dân với khẩu hiệu “Hoa - Việt thân thiện”. Đây chỉ là đối sách để tránh cho lực lượng cách mạng còn non trẻ của ta tránh đụng độ với quân Tưởng để có thời gian củng cố lực lượng, đánh địch lâu dài. Và đến khi Pháp bắt tay với Trung Quốc dẫn tới sự ra đời của Hòa ước Hoa - Pháp thì Người lại khéo léo chỉ đạo chính quyền cách mạng non trẻ Việt Nam ký với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp ngày 3/6/1946. Mục đích của việc này nhằm hòa hoãn với quân Pháp để lực lượng cách mạng nước ta có thời gian phát triển thêm, đồng thời vẫn đuổi được quân Tưởng ra khỏi lãnh thổ.

Chính sự thông minh, tài tình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp chính quyền cách mạng non trẻ của Việt Nam vượt qua tình thế hiểm nghèo để đi đến thắng lợi sau này của dân tộc.

Trong giai đoạn ngày nay, bài học về “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị đối với sách lược của nước ta trước hoàn cảnh lịch sử mới. Hiện nay, vấn đề bảo vệ vững chắc, toàn vẹn nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đang được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và nhân dân ủng hộ nhất trí cao. 

Trong bất cứ tình huống nào cũng cần phải “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Cái “bất biến” ở đây chính là độc lập, chủ quyền của dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái vạn biến chính là đối sách linh hoạt, mềm dẻo đói với tình hình thực tế, đối với âm mưu của các thế lực thù địch. Xét đến thực tiễn, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 thì Đảng và Nhà nước ta vẫn giữ vững yếu tố cốt lõi đó là độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhân dân ta luôn đoàn kết một lòng để đấu tranh với hành động sai trái của Trung Quốc. Bài học “dĩ bất biến, ứng vạn biến” vẫn còn nguyên giá trị lịch sử cho đến ngày hôm nay.


BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

38 nhận xét

Viết nhận xét
09:10, 09/08/2014 XÓA

Những bài học còn nguyên những giá trị của chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn theo dân tộc ta lâu dài cho đến tận ngày hôm nay,những lời dạy của chủ tịch vẫn cò giữ nguyên giá trị của nó.Bài học "dĩ bất biến,ứng vạn biến " đã giúp chúng ta có được chiến thắng trong trận chiến gam go khốc liệt ngày xưa và ngày nay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:20, 09/08/2014 XÓA

Giờ chúng ta mới có thể thấm thía hết được những lời căn dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh khi xưa.Người như một vị thánh đến để giải cứu đất nước Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.Những lời căn dạy của người còn phát huy trong thời đại ngày nay,khi Trung quốc có ý định xâm chiếm nước ta thì những kế sách của Người vẫn phát huy tác dụng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:30, 09/08/2014 XÓA

Đối với những kẻ thù gian ác như Trung quốc thì chúng ta phải dùng những kế sách thì mới đối đầu được,vì chúng ta không thể đối đầu trực tiếp được với chúng.Những kế sách của chủ tịch Hồ CHí Minh đã đưa ra cho chúng ta trong những cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ,chúng ta vẫn có thể áp dụng nó trong thời chiến ngày nay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:35, 09/08/2014 XÓA

Qua bài viết trên chúng ta có thể thấy được sự vĩ đại của chủ tịch đáng kính Hồ Chí Minh của ta đến nhường nào.Người đã đem lại cho đất nước chúng ta có nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay.Người cũng đã chọn con đường cho đất nước chúng ta đi theo và phát triển đó là con đường xã hội chủ nghĩa.Những lời căn dạy của Người thì đáng thật khắc ghi trong tâm của mỗi con người.

TRẢ LỜI
avatar
12:59, 10/08/2014 XÓA

Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta. Đây là những bài học vô cùng quý báu cho mỗi người dân Việt Nam trên con đường cống hiến cho đất nước

TRẢ LỜI
avatar
21:03, 10/08/2014 XÓA

Trong bất cứ trường hợp nào thì Việt Nam ta luôn có cách giải quyết phù hợp với thực tế, không để bị động, kế thừa những tinh hoa của chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho tới ngày nay, những lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị để cho muôn đời sau học hỏi, kinh nghiệm ấy sẽ trường tồn với thời gian

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:04, 10/08/2014 XÓA

Việt Nam thật là có hồng phúc khi đã sản sinh ra một vị lãnh tụ tài tình , tài giỏi và có một nhãn quan chính trị sắc bén như Hồ Chí Minh, vượt qua bao khó khăn thử thách, bác đã tránh được rất nhiều những cuộc đụng độ tránh thương vong cho cả quân đội bên ta và của bên địch, có thể thấy rằng con người của bác mang đậm tính bác ái

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:06, 10/08/2014 XÓA

Nếu không có Hồ Chí Minh thì thế giới này sẽ xoay chuyển về thái cực nào tôim không biết nhưng một điều chắc chắn rằng sự tiến bộ của loài người sẽ không thể nào có được như ngày hôm nay, nhưng giá trị nhân văn trong từng cách ứng xử, tưng đối sách và mưu lược của người đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị

TRẢ LỜI
avatar
21:08, 10/08/2014 XÓA

Tìm hiểu về Hồ Chí Minh ta thấy rằng đây là một vị lãnh tụ hết sức uyên bác trong lĩnh vực quân sự, không chỉ dừng lại ở đó, ông còn là một nhà văn, nhà thơ và là một nhà họa sĩ tài tình, rất hiếm người có được những tài năng của ông, Việt nam ta thực sự may mắn khi đã có một anh hùng giải phóng dân tộc như hồ chí minh

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:10, 10/08/2014 XÓA

Dĩ bất biến ứng vạn biến là những cách thức, hành động và đối sách mà để sử dụng khi cần thiết, Việt nam ta đã đúc kết được kinh nghiệm chiến đấu đấu tranh gìn giữ và bảo vệ tổ quốc qua bao nhiêu năm qua chẳng lẽ lại để một vụ cỏn con này làm rung chuyển nước nhà hay sao. Việt Nam muôn năm

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:11, 10/08/2014 XÓA

Nhìn nhiều thằng trẻ trâu bình luận mà mình thấy mấy thằng nứt mắt ra ngu đéo thể chịu nổi như kiểu là “ mấy nghìn năm nay Việt Nam chưa biết ngán thằng nào, có giỏi thì vô hết đây, mấy ông lính đảo không đánh nhau thì để tao đánh, dù có chết một lần nhưng để vang danh muôn đời sau thì cũng đáng….bla bla” cũng may là chỉ có mấy thằng )

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:13, 10/08/2014 XÓA

Rất nhiều trẻ trâu đang bị các thế lực thù địch lợi dụng trong thời gian vừa qua , kích động người dân chống chính quyền để mưu đồ lật đổ nền chính trị không còn gì là mới mẻ của các bọn phản động, nhà nước ta đã xử lý rất mềm dẻo những sự kiện trong 2 tháng vừa qua , mới chỉ có vài bước đầu đấy thôi mà đã thấy rằng tinh thần yêu nước của nhân dân ta vẫn còn nồng nàn lắm

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:15, 10/08/2014 XÓA

Thời gian vừa qua Đảng và nhà nước ta đã điều tiết , xử lý những tình huống khá là mềm dẻo khi trung quốc đưa giàn khoan trái phép vào việt nam, nếu như chiến tranh bắt đầu diễn ra ngay khi giàn khoan trung quốc được đưa vào thì việc giữ gìn trật tự an ninh trong nước là rất khó, hòa hoãn vẫn là thượng sách

TRẢ LỜI
avatar
21:17, 10/08/2014 XÓA

Dù gì đi nữa , mưu gì đi nữa thì chính nghĩa luôn luôn thắng, chúng ta phải công nhận một điều là như thế, chẳng thế mà bác Hồ đã có câu, nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, mỗi khi làn sóng ấy kết thành sẽ nhấn chìm bè lũ cướp nước và bán nước còn j

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:19, 10/08/2014 XÓA

Sau một thời gian biển đông lắng xuống, trung quốc lại tiếp tục khơi dậy chuyện xưa và tiếp tục có những hành động khiêu khích, nhưng rất thông minh, đối sách của đảng và nhà nước ta luôn luôn đúng và sự thực là đã chứng minh được khả năng lãnh đạo của Đảng ta vẫn là kim chỉ nam đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:50, 10/08/2014 XÓA

Hồ chí minh là một con người kiệt xuất không chỉ của Việt nam mà là của cả thế giới, người có một nhãn quan chính trị mà không phải bất cứ một người lãnh đạo nào cũng có được nhãn quan ấy, chính người đã đem đến ánh sáng cho muôn người, cho dân tộc việt nam, chúng ta nợ người bằng cả trái tim mình

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:52, 10/08/2014 XÓA

Đất nước được như hôm nay đã phải kinh qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, và thậm chí là hi sinh và mất mát về con người để có một ngày tươi sáng như ngày hôm nay, hiện nay đang có rất nhiều những kẻ thù không chỉ trong nước, thù hằn chế độ cũ mà còn cả giặc ngoài xâm lăng, dĩ bất biến ứng vạn biến vẫn là cách ứng xử khôn khéo của Đảng và nhà nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:53, 10/08/2014 XÓA

Thời nào cũng vậy cả thôi, những kẻ làm điều xấu xa , luôn muốn phá hoại , mong muốn lật đổ và xâm chiếm nước Việt Nam sẽ không bao giờ gặt hái được những thành công ngoài việc tự chuốc lấy những thất bại nặng nề, nhục nhã cho bản thân và sẽ bị trừng phạt bởi chính những người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:55, 10/08/2014 XÓA

Việt Nam ta thật khôn khéo khi có những xử lí thật tài tình ,hợp lý và cao tay hơn trung quốc, lời Bác dạy từ ngày hôm nao nhưng đến ngày hôm nay nó vẫn còn nguyên giá trị và hết sức quý báu đối với không chỉ Việt Nam mà còn đối với rất nhiều quốc gia mong muốn có một chế độ hòa bình, và phát triển thịnh vượng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:57, 10/08/2014 XÓA

ở đâu đau đớn giống nòi , nhìn lên Việt bắc cụ Hồ sáng soi, dù người đã đi xa nhưng những giá trị tinh thần mà người để lại cho nhân dân vẫn vô cùng quý giá, và còn giá trị sâu sắc cho đến tận những ngày hôm nay, cho muôn đời sau, việc gì khó tả nên tách nhỏ ra để làm từng bước một, một chân lý và cũng là một phương pháp rất hay trong việc giải quyết vấn đề

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:59, 10/08/2014 XÓA

tìm hiểu về con người Hồ chủ tịch ta thấy răng mình thật nhỏ bé biết bao, và càng thấm thía hơn nhưng lời răn dạy của người cho thế hệ mai sau, cho con cháu Việt Nam ta, không để phụ lòng của người , hơn ai hết, chúng ta hay cũng nỗ lực phấn đấu cho chính bản thân trước tiên rồi cho gia đình xã hội, nước Việt Nam có sánh vai được với các cường quốc năm chấu được hay không chính là do một phần lớn công sức học tập, lao động của học sinh sinh viên nước nhà chúng ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:00, 10/08/2014 XÓA

những tình huống xử lý tình huống của bác thật là tài tình, cao siêu mà đem lại những hiệu quả vô cùng to lớn, tránh được đổ máu mà ta vẫn giữ vững được nền chính quyền non trẻ . Càng đọc nhiều về lịch sử ta càng thấy rằng, Việt Nam ta thật sự quá may mắn khi có được một thiên tài về quân sự, một bậc thầy về đối sách sách lược và là một vị thánh nhân của nhân loại

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:01, 10/08/2014 XÓA

nếu như một lần nữa được chọn thì tôi vẫn sẽ cho làm con người Việt Nam, tôi tự hào vì được sinh ra, lớn lên ở một vùng đất có nhiều địa linh nhân kiệt như vậy, với bề dày chói lọi về những trang sử hào hùng làm tôi vô cùng hãnh diên, học được từ hồ chí minh nhiều điều ta càng thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho Đảng , cho tổ quốc hôm nay

TRẢ LỜI
avatar
12:17, 12/08/2014 XÓA

Quá chuẩn . với cái tư tưởng này bao giờ vn mớ phát triển đc chứ

ung dung voz

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:18, 13/08/2014 XÓA

Bác Hồ chính là niềm tự hào của người dân Việt Nam hôm nay và mai sau. Cho dù bao nhiêu năm đã đi qua nhưng lời Bác chỉ dạy vẫn còn đó những giá trị đáng quý. Có được một tầm nhìn xa cùng tài thao lược như chủ tịch Hồ Chí Minh quả là vô cùng hiếm có

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:26, 13/08/2014 XÓA

Sau bao nhiêu năm gian khổ kháng chiến bây giờ lại phải đối diện với hành động thực tại của người láng giềng Trung Quốc chúng ta dường như càng thấu hiểu thêm lời nói của chủ tịch Hồ Chí Minh. Để có được tầm nhìn như Người đúng là khiến cho người khác bội phục vô cùng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:30, 13/08/2014 XÓA

Ngay từ trước khi Bác Hồ đã nhìn thấu được bản chất thật sự của người láng giềng Trung Quốc. Kể cả khi bên ngoài nói là anh em thân thiết giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn nhưng thử nhìn vào lịch sử ngàn năm của dân tộc thì ta có thể nhận thấy bộ mặt giả dối đáng sợ ấy

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:34, 13/08/2014 XÓA

Đúng thế chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rất phải, rất hợp tình hợp lý. Tùy vào hoàn cảnh cụ thể mà có thể đưa ra những cách giải quyết khác nhau nhưng điều quan trọng là giữ vững được độc lập chủ quyền của dân tộc, đấy mới chính là nhân tố quyết định tất cả thành bại

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:38, 13/08/2014 XÓA

Trong thời đại này việc ứng xử giao tiếp cũng như hội bàn hợp tác với ai đó cũng là một vấn đề quan trọng cần người lãnh đạo có một tầm nhìn xa trông rộng. Chỉ cần giữ vững được chủ quyền đất nước và khôn khéo trong ứng xử là chúng ta có thể vững vàng phát triển

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:43, 13/08/2014 XÓA

Bác Hồ đã thể hiện được lối suy nghĩ vô cùng tài giỏi. Trước đây Người đã nhìn nhận được ra chân lý duy nhất luôn đúng đó là dĩ bất biến ứng vạn biến. Để ứng dụng điều này vào việc định hướng phát triển đất nước đâu phải là dễ dàng, lời khuyên ấy đã và đang thể hiện được giá trị của nó

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:49, 13/08/2014 XÓA

Tư tưởng Hồ Chí Minh lúc nào cũng đưa cho con người ta đi đến với ánh sáng chân lý, mở mang sự thông tuệ trong suy nghĩ. Đúng là người dân tin tưởng theo Đảng và giờ được hưởng cuộc sống độc lập tự do. Điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững nền độc lập ấy

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:53, 13/08/2014 XÓA

Đứng trước xã hội hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thế này thì chúng ta cần phải tin tưởng vào lời căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho dù mục đích chúng ta là gì thì điều quan trọng luôn phải đặt lên hàng đầu chính là sự an nguy của dân tộc và vận mệnh của đất nước

TRẢ LỜI
avatar
mat dep
AUTHOR
21:18, 13/08/2014 XÓA

Lời dạy của bác Hồ luôn luôn đúng. Không chỉ đối với vấn đề biển Đông mà là đối với tất cả các vấn đề về xã hội, chính trị. Thế nên trong mọi lĩnh vực, trong mọi hành động chúng ta đều làm theo lời Bác. Lời Bác dạy là kim chỉ nam cho mọi hành động.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:48, 18/08/2014 XÓA

chủ tịch hồ chí minh là con người của nhân dân, là con người lo cho thiên hạ, suốt đời cống hiến vì nhân dân, cho nên với bản thân tôi thì tôi rất tự hào về người, những suy nghĩ của người cho đất nước việt nam cho đên nay đeefu rất có giá trị và thể hiện tầm nhìn của người

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:27, 23/08/2014 XÓA

Đúng là sự mưu chí của chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm chúng ta thấy được không phải cứ mạnh là giành thắng lợi mà phải là sự khôn khéo nữa. Để rồi đất nước Việt Nam giành được độc lập dân tộc như ngày hôm nay đó hoàn toàn là nhờ công lao dìu dắt của người

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:31, 23/08/2014 XÓA

Vấn đề độc lập, chủ quyền của dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất quan trọng, chính vì vậy chúng ta cần phải có những hành động khôn khéo, ý chí kiên định thì mới giành được chiến thắng. Chính vì thế học tập theo bác là một điều vô cùng đúng đắn trong tình hình hiện nay

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:42, 23/08/2014 XÓA

Chiến tranh đã qua lâu rồi nhưng mà sự tài tình, khôn khéo trong chính sách ngoại giao cũng như cách đánh trận của người vẫn còn để cho chúng ta học hỏi và suy ngẫm về nó mãi. Để bảo vệ đất nước chúng ta cần phải khôn khéo, học hỏi người và cần phải có những cái mới để đất nước luôn được bình yên và chủ quyền lãnh thổ được giữ vững

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:40, 28/08/2014 XÓA

Hàng trăm năm nay, vấn đề biển đông luôn là vấn đề nóng của nước ta, và trung quốc là một kẻ luôn luôn nhòm ngó tới, tuy nhiên trong lịch sử nước ta trải qua suốt hàng trăm năm thì trung quốc không bao giờ có thể chiếm được biển đông.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon