LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM - THƯỚC ĐO CHO NĂNG LỰC


[Lục Mạch]- Việc lấy phiếu tín nhiệm của lãnh đạo là việc làm đã được nhiều nước tiến hành nhằm đảm bảo một nền dân chủ hiện đại, thúc đẩy xã hội của một quốc gia phát triển. Hoạt động này thường được tiến hành với tổng thống, chủ tịch nước, bí thư, thủ tướng... trong thời gian đương nhiệm lãnh đạo của mình. Kết quả lấy phiếu công bằng sẽ giúp cho xã hội nhìn thấy rõ năng lực của người lãnh đạo đất nước mình, qua đó trực tiếp tuyên dương những lãnh đạo có phiếu tín nhiệm cao, đồng thời cũng là sức ép để những người có tín nhiệm thấp phải nỗ lực hơn nữa trong công việc của mình, nếu không muốn rời khỏi vị trí lãnh đạo đó.

Nước ta đang trong giai đoạn tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, việc đảm bảo một nền dân chủ là điều kiện không thể thiếu. Trong những năm vừa qua Đảng và Nhà nước ta đã quyết tâm đáp ứng bằng được điều kiện đó và minh chứng rõ ràng nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm của các lãnh đạo trung ương của Đảng và Nhà nước trong những nhiệm kỳ công tác vừa qua. Điều này đã giúp cho nhân dân cả nước nhìn thấy rõ tín nhiệm của từng lãnh đạo cấp cao, tạo thành dự luận xã hội tích cực, buộc những lãnh đạo có tín nhiệm thấp cần phải nỗ lực hơn nữa để cùng xây dựng một đất nước hưng thịnh.
Ngày 15/11 toàn bộ nhân cả nước một lần nữa được chứng kiến việc lấy phiếu tín nhiệm của 50 lãnh đạo cấp cao của trung ương. Kết quả cho thấy đã có sự đánh giá khách quan, dân chủ trong hoạt động bỏ phiếu, dư luận nhân dân đều cho thấy rằng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần này là phản ánh rõ năng lực lãnh đạo, tín nhiệm của 50 lãnh đạo cấp cao của trung ương. Trong đó nhiều lãnh đạo có tín nhiệm thấp đã không nằm ngoài dự đoán của quần chúng nhân dân như: Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Tài Nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang... Đặc biệt nhiều lĩnh vực ít được người dân quan tâm đến cũng đã cho kết quả khách quan, phản ánh chân thực năng lực lãnh đạo của mỗi cán bộ cấp cao trung ương.

Bằng các cuộc khảo sát nhanh về suy nghĩ của nhân dân sau buổi lấy phiếu tín nhiệm ngày hôm qua cho thấy: đây là cuộc bỏ phiếu minh bạch, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng thực lực của từng lãnh đạo cấp cao. Đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho những lãnh đạo có phiếu tín nhiệm thấp, buộc các vị này phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành trọng trách mà nhân dân giáo phó, nếu không muốn rời khỏi vị trí lãnh đạo của mình.

Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm đã khẳng định Đảng ta đang có những cải cách mạnh mẽ về vấn đề dân chủ công bằng trên mọi lĩnh vực, những cải cách này sẽ thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn quốc tế hội nhập phát triển như hiện nay.

Dưới đây là kết quả phiếu tín nhiệm của 50 lãnh đạo cấp cao trung ương ngày 15/11:
1. Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 380 phiếu (chiếm 76.46% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 84 phiếu (chiếm 16.9% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 20 phiếu (chiếm 4.02% tổng số đại biểu QH).
2. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 302 phiếu (chiếm 60.76% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 168 phiếu (chiếm 33.8% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu (chiếm 3.02% tổng số đại biểu QH).
3. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 340 phiếu (chiếm 68.41% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 93 phiếu (chiếm 18.71% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 52 phiếu (chiếm 10.46% tổng số đại biểu QH).
4. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 344 phiếu (chiếm 69.22% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 124 phiếu (chiếm 24.95% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2.82% tổng số đại biểu QH).
5. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 390 phiếu (chiếm 78.47% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 86 phiếu (chiếm 17.3% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (chiếm 1.81% tổng số đại biểu QH).
6. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 325 phiếu (chiếm 65.39% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 127 phiếu (chiếm 25.55% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 31 phiếu (chiếm 6.24% tổng số đại biểu QH).
7. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 295 phiếu (chiếm 59.36% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 159 phiếu (chiếm 31.99% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.63% tổng số đại biểu QH).
8. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 212 phiếu (chiếm 42.66% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 248 phiếu (chiếm 49.9% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 23 phiếu (chiếm 4.63% tổng số đại biểu QH).
9. Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 317 phiếu (chiếm 63.78% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 155 phiếu (chiếm 31.19% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2.41% tổng số đại biểu QH).
10. Ông Trần Văn Hằng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 284 phiếu (chiếm 57.14% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 183 phiếu (chiếm 36.82% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2.62% tổng số đại biểu QH).
11. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 315 phiếu (chiếm 63.38% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 148 phiếu (chiếm 29.78% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 20 phiếu (chiếm 4.02% tổng số đại biểu QH).
12. Ông Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 203 phiếu (chiếm 40.85% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 245 phiếu (chiếm 49.3% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 36 phiếu (chiếm 7.24% tổng số đại biểu QH).
13. Ông Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 225 phiếu (chiếm 45.27% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 228 phiếu (chiếm 45.88% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 30 phiếu (chiếm 6.04% tổng số đại biểu QH).
14. Ông Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 290 phiếu (chiếm 58.35% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 174 phiếu (chiếm 35.01% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3.82% tổng số đại biểu QH).
15. Ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 311 phiếu (chiếm 62.58% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 145 phiếu (chiếm 29.18% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 27 phiếu (chiếm 5.43% tổng số đại biểu QH).
16. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 365 phiếu (chiếm 73.44% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 104 phiếu (chiếm 20.93% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2.62% tổng số đại biểu QH).
17. Bà Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 272 phiếu (chiếm 54.73% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 183 phiếu (chiếm 36.82% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.63% tổng số đại biểu QH).
18. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 303 phiếu (chiếm 60.97% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 154 phiếu (chiếm 30.99% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 26 phiếu (chiếm 5.23% tổng số đại biểu QH).
19. Ông Ksor Phước, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 302 phiếu (chiếm 60.76% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 164 phiếu (chiếm 33.00% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 16 phiếu (chiếm 3.22% tổng số đại biểu QH).
20. Ông Đào Trọng Thi, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 224 phiếu (chiếm 45.07% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 220 phiếu (chiếm 44.27% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 39 phiếu (chiếm 7.85% tổng số đại biểu QH).
21. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 320 phiếu (chiếm 64.39% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 96 phiếu (chiếm 19.32% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 68 phiếu (chiếm 13.68% tổng số đại biểu QH).
22. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 257 phiếu (chiếm 51.71% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 196 phiếu (chiếm 39.44% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 32 phiếu (chiếm 6.44% tổng số đại biểu QH).
23. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 225 phiếu (chiếm 45.27% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 226 phiếu (chiếm 45.47% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 34 phiếu (chiếm 6.84% tổng số đại biểu QH).
24. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 320 phiếu (chiếm 64.39% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 146 phiếu (chiếm 29.38% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3.82% tổng số đại biểu QH).
25. Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 202 phiếu (chiếm 40.64% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 246 phiếu (chiếm 49.5% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 35 phiếu (chiếm 7.04% tổng số đại biểu QH).

26. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 356 phiếu (chiếm 71.63% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 103 phiếu (chiếm 20.72% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 26 phiếu (chiếm 5.23% tổng số đại biểu QH).
27. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 93 phiếu (chiếm 18.71% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 235 phiếu (chiếm 47.28% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 157 phiếu (chiếm 31.59% tổng số đại biểu QH).
28. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 98 phiếu (chiếm 19.72% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 233 phiếu (chiếm 46.88% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 154 phiếu (chiếm 30.99% tổng số đại biểu QH).
29. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 323 phiếu (chiếm 64.99% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 118 phiếu (chiếm 23.74% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 phiếu (chiếm 8.25% tổng số đại biểu QH).
30. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 108 phiếu (chiếm 21.73% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 256 phiếu (chiếm 51.51% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 119 phiếu (chiếm 23.94% tổng số đại biểu QH).
31. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 200 phiếu (chiếm 40.24% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 234 phiếu (chiếm 47.08% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 49 phiếu (chiếm 9.86% tổng số đại biểu QH).
32. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 236 phiếu (chiếm 47.48% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 201 phiếu (chiếm 40.44% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 48 phiếu (chiếm 9.66% tổng số đại biểu QH).
33. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 247 phiếu (chiếm 49.7% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 197 phiếu (chiếm 39.64% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 phiếu (chiếm 8.25% tổng số đại biểu QH).
34. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 156 phiếu (chiếm 31.39% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 224 phiếu (chiếm 45.07% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 102 phiếu (chiếm 20.52% tổng số đại biểu QH).
35. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 133 phiếu (chiếm 26.76% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 202 phiếu (chiếm 40.64% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 149 phiếu (chiếm 29.98% tổng số đại biểu QH).
36. Ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 200 phiếu (chiếm 40.24% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 243 phiếu (chiếm 48.89% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 39 phiếu (chiếm 7.85% tổng số đại biểu QH).
37. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 206 phiếu (chiếm 41.45% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 224 phiếu (chiếm 45.07% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 54 phiếu (chiếm 10.87% tổng số đại biểu QH).
38. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 127 phiếu (chiếm 25.55% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 262 phiếu (chiếm 52.72% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 95 phiếu (chiếm 19.11% tổng số đại biểu QH).
39. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 264 phiếu (chiếm 53.12% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 166 phiếu (chiếm 33.4% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 50 phiếu (chiếm 10.06% tổng số đại biểu QH).
40. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 85 phiếu (chiếm 17.1% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 287 phiếu (chiếm 57.75% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 111 phiếu (chiếm 22.33% tổng số đại biểu QH).
41. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 105 phiếu (chiếm 21.13% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 313 phiếu (chiếm 62.98% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 65 phiếu (chiếm 13.08% tổng số đại biểu QH).
42. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 136 phiếu (chiếm 27.36% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 267 phiếu (chiếm 53.72% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 79 phiếu (chiếm 15.9% tổng số đại biểu QH).
43. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 313 phiếu (chiếm 62.98% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 129 phiếu (chiếm 25.96% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 phiếu (chiếm 8.25% tổng số đại biểu QH).
44. Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 362 phiếu (chiếm 72.84% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 91 phiếu (chiếm 18.31% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.63% tổng số đại biểu QH).
45. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 97 phiếu (chiếm 19.52% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 192 phiếu (chiếm 38.63% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 192 phiếu (chiếm 38.63% tổng số đại biểu QH).
46. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 170 phiếu (chiếm 34.21% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 244 phiếu (chiếm 49.09% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 68 phiếu (chiếm 13.68% tổng số đại biểu QH).
47. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 351 phiếu (chiếm 70.62% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 112 phiếu (chiếm 22.54% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 20 phiếu (chiếm 4.02% tổng số đại biểu QH).
48. Ông Trương Hoà Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 205 phiếu (chiếm 41.25% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 225 phiếu (chiếm 45.27% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 50 phiếu (chiếm 10.06% tổng số đại biểu QH).
49. Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 207 phiếu (chiếm 41.65% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 235 phiếu (chiếm 47.28% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 43 phiếu (chiếm 8.65% tổng số đại biểu QH).
50. Ông Nguyễn Hữu Vạn, Tổng kiển toán Nhà nước
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 105 phiếu (chiếm 21.13% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm: 318 phiếu (chiếm 63.98% tổng số đại biểu QH).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 62 phiếu (chiếm 12.47% tổng số đại biểu QH).
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

6 nhận xét

Viết nhận xét
19:39, 16/11/2014 XÓA

Lấy phiếu tín nhiệm là sự thể hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ mà nước ta đang thực hiện, lần lấy phiếu tín nhiệm này rất thành công, những người nào năng lực kém thì có số tín nhiệm thấp, những người nào làm việc năng lực, hiệu quả thì số tín nhiệm cao. việc làm này là việc làm cần thiết.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:52, 17/11/2014 XÓA

cách này là cách dân chủ nhất để bầu ra, hoặc đêt thăm do tín nhiệm với các vị lãnh đạo cấp cao, qua đó có thể biết được họ tín nhiệm ở mức nào, có thể thấy được sự dân chủ, ai có năng lưc thì mọi người sẽ nhìn nhân được, sẽ có số phiếu tín nhiệm cao

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:00, 17/11/2014 XÓA

phương pháp bỏ phiếu tín nhiệm này là cách dân chủ, công khai nhất để cho mọi người dân việt nam thấy được một cách công khai và năng lực, khả năng của các vị lãnh đạo cấp cáo, phương pháp đưa ra phiếu tín nhiệm này nên được áp dụng rộng rãi trên mọi địa phương

TRẢ LỜI
avatar
20:57, 19/11/2014 XÓA

Qua việc lấy phiếu tín nhiệm tin rằng Đảng ta sẽ chọn những con người đủ đức, đủ tài lãnh đạo. Xin hãy loại bỏ những con sâu mọt trong Đảng. Những con sâu mọt đang hút máu của nhân dân chúng ta. Hãy thanh lọc và chọn ra những Đảng viên ưu tú đủ đưc tài để đưa nước ta đi đến xã hội chủ nghĩa

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:28, 03/12/2014 XÓA

lần lấy phiếu tín nhiệm này rất thành công, những người nào năng lực kém thì có số tín nhiệm thấp, những người nào làm việc năng lực, hiệu quả thì số tín nhiệm cao.qua việc lấy phiếu tin nhiệm chúng ta biết được năng lực của các vị lãnh đạo nhà nước ta như thế nào, để có những biện pháp thay đổi

TRẢ LỜI
avatar
22:50, 14/12/2016 XÓA

Trong khi cả nước đang có hơn 193 nghìn cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp, không tìm nổi việc làm thì một nhân vật sinh năm 1990 chưa kinh qua bất cứ công tác nào, hiện đang ở nước ngoài lại được chuẩn bị một hành trang khá sáng sủa và nhanh chóng đến mức siêu kinh dị, bất cứ ai khi biết được thông tin này đều cảm thấy choáng váng.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon