PHẢI CHĂNG XÃ HỘI TƯ BẢN LÀ HÌNH MẪU CỦA TỰ DO BÁO CHÍ?

Mực tàu - Tự do ngôn luận, tự do báo chí là một trong những mục tiêu phấn đấu cơ bản của con người nhằm giành cho mình quyền được thông tin, trao đổi, giao tiếp, thể hiện ý chí và nguyện vọng của con người một cách công khai thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Như đã biết, báo chí ra đời trong lòng xã hội tư bản, được thiết kế trên nền tảng tư tưởng dân chủ tư sản, nhằm chống lại sự cản trở xã hội của chế độ phong kiến. Đó là bước tiến bộ lớn của lịch sử. Trong một chế độ chính trị có Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật thì mọi lĩnh vực hoạt động trong xã hội phải tuân theo pháp luật của nhà nước đó và hoạt động báo chí cũng không thể nằm ngoài yêu cầu đó. Nhưng pháp luật trong chế độ tư bản là sự thể hiện ý chí của giai cấp tư sản. Họ sử dụng bộ máy nhà nước để duy trì trật tự xã hội vì lợi ích của giai cấp tư sản chiếm số ít trong dân cư. Vì vậy, không thể có tự do ngôn luận, tự do báo chí thuần túy nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước tư sản. Người ta hình như cố tình quên đi đặc điểm này để chỉ trích nước này, nước nọ không có tự do báo chí; trong khi chính ở nước họ đã và đang diễn ra không ít hành động vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí. Các thế lực thù địch và bọn phản động trong và ngoài nước âm mưu chống phá Việt Nam cũng đang cố tình không hiểu để vu khống nước ta không có tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Xem lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, giai cấp tư sản mới ra đời chống lại giai cấp phong kiến, báo chí tuyên truyền cho tư tưởng dân chủ tư sản, pháp luật tư sản, có tác dụng tích cực, cổ vũ việc xây dựng xã hội dân chủ tư sản. Tuy nhiên, khi giai cấp tư sản đã thiết lập được quyền thống trị của họ, thì pháp luật về báo chí lại là công cụ đắc lực phục vụ quyền lợi cho một thiểu số bóc lột. Để bảo vệ sự thống trị của mình, giai cấp tư sản đã xếp các loại báo bảo vệ chế độ tư bản là báo chí “tiến bộ”; còn lại các tờ báo nói lên tiếng nói phản kháng của số đông nhân dân thì họ liệt vào loại “phản động”

Các tờ báo của giai cấp công nhân mới bước lên vũ đài chính trị, cổ động cho một xã hội không có người bóc lột người, cũng đều bị coi là phản động! Chính quyền tư sản ban hành các đạo luật khắt khe; trong đó có các đạo luật về báo chí, quy định những điều cấm kỵ. Người ta có thể tha hồ nói, tha hồ viết về tất cả mọi vấn đề, nhưng có một nội dung không được động chạm đến, đó là “quyền tư hữu”, vì theo Hiến pháp họ soạn thảo, “tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm”

Cần khẳng định rằng, muốn có tự do báo chí theo nghĩa chân chính, phải trên nền tảng một xã hội dân chủ; mọi hoạt động của báo chí phải phục vụ lợi ích của đông đảo nhân dân. Không thể có tự do báo chí trong một xã hội độc tài, phát xít, chuyên quyền, độc đoán. Những kẻ đóng cửa tất cả các tờ báo tiến bộ chống phát xít (như chủ nghĩa phát xít Đức ở châu Âu) thì không bao giờ có tự do báo chí, tự do ngôn luận vì lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trong xã hội tư bản, báo chí hoạt động trong môi trường của pháp luật tư sản. Cái mà họ gọi là “tự do báo chí” đã bị cắt xén để phục vụ lợi ích của giai cấp cầm quyền. Xin nêu vài ví dụ tiêu biểu:


Theo quy định của Hiến pháp Mỹ thì Quốc hội không có quyền ban hành bất cứ văn bản nào nhằm hạn chế tự do báo chí, tự do ngôn luận. Tuy nhiên, đến năm 1798, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Phản loạn quy định “việc viết, in, phát biểu hay phổ biến… mọi văn bản sai sự thực, có tính chất xúc phạm hay ác ý chống chính quyền đều là tội.”

Bên cạnh đó, Điều 2385 Chương 115 - Bộ luật Hình sự Mỹ, nghiêm cấm mọi hành vi “in ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết tham vọng hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực.”

Cũng theo Hiến pháp Mỹ thì Tòa án tối cao được phép đưa ra những trừng phạt pháp lý khi phát hiện báo chí có hành vi phá hoại, lăng nhục, vu khống, xúc xiểm nhà nước, xã hội và cá nhân. Vì thế, hàng năm có hàng trăm các văn bản lớn nhỏ khác nhau được Tòa án tối cao ban hành để điều hành và kiểm soát báo chí ở Mỹ. Ngoài ra, theo Hiến pháp của các bang, việc truy tố đối với tội lạm dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cũng được coi là hợp pháp.

Luật pháp của các nước khác, về nguyên tắc cũng công nhận quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, nhưng không coi quyền này là “tự do tuyệt đối.” Điều 36 Hiến pháp Cộng hòa Kyrgyzstan mặc dù tuyên bố “truyền thông tự do,” nhưng đã cụ thể hóa tuyên bố này trong Điều 17: “Hiến pháp và Luật của nước Cộng hòa Kyrgyzstan hạn chế đối với việc thực hiện các quyền và quyền tự do được cho phép chỉ trong trường hợp nhằm đảm bảo quyền và tự do của người khác, đảm bảo an toàn và trật tự xã hội, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ trật tự hiến pháp.

Nhưng trong quá trình thực hiện, tinh thần về các quyền và các quyền tự do hợp hiến không được phép bị ảnh hưởng.” Điều 8 Hiến pháp Senegal thừa nhận việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, song cũng coi các quyền này là “đối tượng điều chỉnh và bị hạn chế bởi luật và các quy định pháp luật.” Điều này hoàn toàn phù hợp với nội dung “Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền” (năm 194 8) của Liên hợp quốc đã được khẳng định tại Điều 29: “Mỗi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng, trong khi hưởng thụ các quyền về tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ.”


Những ví dụ nêu trên cho thấy, không một quốc gia nào trên thế giới coi quyền “tự do báo chí,” “tự do ngôn luận” là tuyệt đối. Tất nhiên, xã hội tư bản cũng không phải ngoại lệ!
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

17 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
21:41, 13/11/2014 XÓA

Xã hội tư bản hay chủ nghĩa xã hội thi cũng như nhau cả mà thôi, con người chính là yếu tố quan trọng nhất tạo nên một xã hội, một xã hội bịp bợm lừa lọc gian xảo thì cho dù lên đến trình độ xã hội chủ nghĩa thì cũng như xã hội nguyên thủy, thế nên đừng bảo tư bản hơn cộng sản hay ngược lại cả, chỉ là giọng điệu dối trá mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
21:51, 13/11/2014 XÓA

Cần khẳng định rằng, muốn có tự do báo chí theo nghĩa chân chính, phải trên nền tảng một xã hội dân chủ; mọi hoạt động của báo chí phải phục vụ lợi ích của đông đảo nhân dân. Không thể có tự do báo chí trong một xã hội độc tài, phát xít,tư bản vì thế tự do báo chí phải trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:54, 13/11/2014 XÓA

Trong xã hội tư bản, báo chí hoạt động trong môi trường của pháp luật tư sản. Cái mà họ gọi là “tự do báo chí” đã bị cắt xén để phục vụ lợi ích của giai cấp cầm quyền,độc tài,bảo vệ cho lợi ích của nhóm cầm quyền mà không phục vụ cho lợi ích chính đáng của nhân dân

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:54, 13/11/2014 XÓA

Hình mẫu tươi đẹp nhất mà loài người đang hướng tới là xã hội chủ nghĩa khi ấy con người được sống trong một xã hội có được những điều tốt đẹp nhất trong những điều tốt đẹp, và đó cũng là một xã hội viễn tưởng do con người tự tưởng tượng ra, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì một điều chắc chắn là xã hội nước ta vẫn là xã hội tiên tiến của thế giới

TRẢ LỜI
avatar
21:57, 13/11/2014 XÓA

Để bảo vệ sự thống trị của mình, giai cấp tư sản đã xếp các loại báo bảo vệ chế độ tư bản là báo chí “tiến bộ”; còn lại các tờ báo nói lên tiếng nói phản kháng của số đông nhân dân thì họ liệt vào loại “phản động”. Vì vậy, không thể có tự do ngôn luận, tự do báo chí thuần túy nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước tư sản

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:09, 13/11/2014 XÓA

Bạn nói thế không đúng, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa là 2 hình thái xã hội hoàn toàn khác nhau. không thể đánh đồng như thế được, một bên là phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị, còn xã hội chủ nghĩa quyền lợi thuộc về tầng lớp nhân dân

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:14, 14/11/2014 XÓA

muốn tự do theo đúng nghĩa là tự do thì đất nước đó phải tự do từ những giai cấp tầng lớp nhỏ bé, những tầng lớp chiếm phần đông đảo trong xã hội chứ không phải là xã hội tự do dân chủ theo các nước đế quốc , đó là xã hội tự do dân chủ của những giai cấp có tiền, có quyền

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:36, 14/11/2014 XÓA

Có lẽ chế độ tư bản chủ nghĩa là hình mẫu cho tự do báo chí. Bởi vì nếu trong xã hộ chủ nghĩa thì nhà báo luôn làm việc cho lợi ích nhân dân còn tự do báo chí mà mấy nhà dân chủ nói thì là phục vụ cho giai cấp thống trị rồi.đã quá rõ ràng cho thứ gọi là tự do báo chí rồi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:44, 14/11/2014 XÓA

các nhà dân chủ luôn luôn đòi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng chúng chỉ biết lo cho lợi ích của các nhà "dân chủ" của chúng mà thôi. chúng không hề nghĩ đến người dân mà chỉ lo tới giai cấp thống trị. Đấy chính là bản chất của tư bản,chúng là hình mẫu của tự do báo chí đấy

TRẢ LỜI
avatar
22:45, 14/11/2014 XÓA

Chắc chắn xã hội tư bản không phải là hình mẫu của tự do báo chí, báo chí ở những nước này đều phục vụ cho lợi ích của đảng cầm quyền, giai cấp thống trị mà thôi, chúng ta đều thấy rõ được điều này qua cỗ máy truyền thông khổng lồ của chúng, tất cả đều là một phía, là sự chủ quan của bên xã hội tư bản. mọi thông tin đưa ra chỉ để bảo vệ lợi ích của chính họ mà thôi, nên nó không phải là tự do báo chí.

TRẢ LỜI
avatar
22:41, 16/11/2014 XÓA

Theo mình thì Xã hội chủ nghĩa vẫn hơn chế độ tư bản. Bạn cứ nhìn cái hào nhoáng bên ngoài của tư bản mà chưa rõ bản chất. Mình muốn chế độ phục vụ quyền và lợi ích của nhân dân hơn là tầng lớp thống trị

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:54, 17/11/2014 XÓA

mang tiếng là tự do báo chí, chứ cái chính phủ ngấm ngầm đứng sau thì cũng không khác gì, thà cứ công khai quản lý báo chí ở mức nào còn được nhìn nhận một cách dân chủ hơn, còn cái kiểu lập lờ đứng sau như vậy thì cũng không là có tự do báo chí gì cả

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:03, 17/11/2014 XÓA

họ coi xã hội tư bản là tự do báo chí trong lòng nó , nhưng cứ thử một bài đăng nào mà ảnh hưởng đến chính quyền tư bản đế quốc của họ xem sao, nó có bị xóa đi ngay không, cái mà xã hội tư bản gọi là tự do báo chỉ cũng chỉ là một cách áp đặt cho cái khuôn khổ của họ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:43, 20/11/2014 XÓA

Xã hội tư bản không phải là hình mẫu, nó chỉ phát triên, đem lại lợi ích cho giai cấp tư sản, như thế thì sự phân hóa xã hội sẽ ngày càng tăng, người giàu thì cứ tiếp tục giàu nên và người nghèo thfi cứ nghèo đi thôi, đó không phải là xã hội mà nhân loại này hướng tới

TRẢ LỜI
avatar
A sẹo
AUTHOR
12:20, 20/11/2014 XÓA

xã hội tư bản không phải là một xã hôi hình mẫu, ở xã hội đó vẫn có sự bóc lội của giai cấp tư sản lên giai cấp vô sản, mà giai cấp vô sản là phần đông trong xã hội , giai cấp tư sản chỉ chiếm một phần rất nhỏ nhưng nẵm hầu như toàn bộ nguồn tài sản trong xã hội đó

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:04, 22/11/2014 XÓA

Phải từ cái nhỏ, muốn tự do thì các tầng lớp đều phải tự do. Những tầng lớp chiếm phần đông đảo trong xã hội chứ không phải là xã hội tự do dân chủ theo các nước đế quốc, đó là xã hội tự do dân chủ của những giai cấp có tiền, có quyền.

TRẢ LỜI
avatar
funny
AUTHOR
14:44, 22/11/2014 XÓA

Mang tiếng là tự do báo chí, chứ cái chính phủ ngấm ngầm đứng sau thì cũng không khác gì, thà cứ công khai quản lý báo chí ở mức nào còn được nhìn nhận một cách dân chủ hơn, còn cái kiểu lập lờ đứng sau như vậy thì cũng không là có tự do báo chí gì cả

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon