THẾ NÀO ĐƯỢC COI LÀ CÔNG LAO CỦA NGÔ ĐÌNH DIỆM

[Hai H] - Tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên khi đọc bài viết của Lê Công Định khi đăng trên báo với tựa đề “Công lao của Ngô Đình Diệm”. Tôi không hiểu ông ấy có phải là một nhà báo hay không hay chỉ là một người viết vớ vẩn tự xưng rằng mình là người có hiểu biết sâu rộng. Có lẽ ông ấy cho rằng “công lao” của Ngô Đình Diệm rất lớn, lớn đến nỗi khi nhắc đến Ngô Đình Diệm cũng như gia đình Ngô Đình Diệm người dân miền Nam không thể nuốt được sự căm hờn. Vậy ta thử xem “công lao” của Ngô Đình Diệm như thế nào mà Lê Công Định lại “khen” hết lời đến như vậy?

Ta thử tìm hiểu xem thực hư như thế nào? Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình trong một gia đình quan lại có truyền thống theo đạo Công giáo lâu đời ở Việt Nam. Cha của ngô Đình Diệm là Ngô Đình Khả, mẹ là Phạm Thị Thân gia đình có 5 anh em trai, 3 chị em gái. Ngô Đình Diệm được ăn học tử tế và cũng có thể được coi là xuất sắc làm quan trong triều đình Nhà Nguyễn. Tuy nhiên, khi thực dân Pháp bắt đầu có đồ xâm lược nước ta thì Diệm lại có ý đồ theo chân Pháp. Vậy thì “công lao” của Diệm là giúp Pháp xâm lược nước ta, “công lao” bán nước!

Và có lẽ thời cơ đến đầu năm 1954, trong khi Pháp đang gặp khó khăn tại trận Điện Biên Phủ, Diệm trở về nước làm Thủ tướng, ngày 7/7/1954, Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ mới với nội các gồm 18 người. Khi lên làm Thủ tướng Diệm lại quay sang bắt tay với Mỹ. Sự kiện quan trọng trong giai đoạn này là việc tổng thống Hoa Kỳ - Eisenhower gửi công hàm chính thức cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm cho biết từ đây chính phủ Quốc gia Việt Nam sẽ nhận viện trợ trực tiếp của chính phủ Hoa Kỳ chứ không qua nhà đương cục Pháp như trước. Được sự giúp đỡ hậu thuẫn của Mỹ, Ngô Đình Diệm đã phế truất vua Bảo Đại. Vậy “công lao” của Diệm đã giúp đất nước bỏ đi ông vua có tư tưởng yêu nước.

Không những vậy, khi Hiệp định Genève được ký kết Ngô Đình Diệm tuyên bố bác bỏ cuộc tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam vốn được dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm 1956 theo Tuyên bố cuối cùng của Hiệp định Genève với lý do không thể đảm bảo những điều kiện của cuộc bầu cử tự do ở miền Bắc. Và bác bỏ ngay cả những thảo luận sơ khởi với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn để tuyển cử thống nhất Việt Nam.

Thấy tình hình chính trị ngày càng bất lợi cho mình Ngô Đình Diệm đã dựa vào Mỹ để giúp miền Nam Việt Nam hoàn toàn độc lập với Pháp; Ngô Đình Diệm thành lập một chính quyền đoàn kết quốc gia đại diện cho những xu hướng chính trị chính tại Việt Nam, ổn định miền Nam Việt Nam, bầu ra Quốc hội, soạn thảo Hiến pháp rồi sau đó phế truất Quốc trưởng Bảo Đại một cách hợp pháp; cuối cùng do Ngô Đình Diệm là một người quốc gia không có liên hệ gì trong quá khứ với Việt Minh và Pháp do đó miền Nam Việt Nam sẽ trở nên chống Cộng mạnh mẽ. Vậy “công lao” của Ngô Đình Diệm muốn chia cắt đất nước Việt Nam thành hai miền vĩnh viễn. Đặc biệt khi lên làm tổng thống, Diệm chủ trương xây dựng “gia đình trị” giữ mọi quyền cai quản đất nước với người em Ngô Đình Nhu làm cố vấn và cả hai người đều sử dụng các phương pháp cứng rắn để chống lại những người kháng chiến Việt Minh được sự hỗ trợ của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc. Trong khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xây dựng trên học thuyết xã hội chủ nghĩa thì hai anh em xây dựng Chủ nghĩa nhân vị như là một học thuyết làm nền tảng ý thức hệ cho nhà nước ở miền Nam Việt Nam với chính đảng Cần lao Nhân vị.

Khi cuộc chiến tranh giành độc lập thống nhất đất nước đang giành được những thắng lợi quan trong thì Chính quyền Ngô Đình Diệm đối phó với những cuộc đấu tranh chính trị bằng cách thực hiện chiến dịch tố cáo cộng sản nằm vùng nhằm loại bỏ những cán bộ Việt Minh hoạt động bí mật. Chính quyền của Ngô Đình Diệm luôn luôn quan niệm cộng sản là kẻ thù chính, nhiệm vụ phản công là tối ưu. Phải đẩy mạnh nhiệm vụ chống cộng. Ông Ngô Đình Diệm rất nổi tiếng với các khẩu hiệu: "đồng tâm diệt cộng", "tiêu diệt cán bộ nằm vùng", "tiêu diệt cộng sản tận gốc", "giết nhầm còn hơn bỏ sót"; thể hiện quyết tâm chống Chủ nghĩa Cộng sản tới cùng của ông. Ngô Đình Diệm đã tuyên bố:"Thấy cộng sản ở đâu là phải bắn bỏ ngay, thấy ai tuyên truyền cho cộng sản cũng bắn bỏ ngay". Từ tháng 5-1955 đến tháng 5-1956, Ngô Đình Diệm phát động "chiến dịch tố cộng" giai đoạn 1 trên quy mô toàn miền Nam. Ngày 6/5/1959, Quốc hội Việt Nam Cộng Hoà thông qua luật số 91 mang tên Luật 10-59, sau đó được tổng thống Việt Nam Cộng hòa là Ngô Đình Diệm ký ban hành. Đây được coi là đạo luật vô cùng tàn nhẫn giết người không thương tiếc và làm cho lực lượng cách mạng Việt Nam tồn thất khá nặng nề. Với những hành động như vậy Mỹ không muốn sử dụng con bài Ngô Đình Diệm nữa nên đã giật dây cho Dương Văn Minh làm cuộc đảo chính lật đổ.

Vậy đây là "công lao" hay "công láo" hả "Ngô Công Định"


BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

21 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
10:45, 07/11/2014 XÓA

tên Lê Công Định chắc chả biết tỳ gì về lịch sử, là kẻ vô học như vậy nhưng lúc nào cũng tỏ ra là con người có hiểu biết, đi phán xét linh tinh về đất nước ta một cách ngu ngốc. Đến cả Ngô Đình Diệm, một kẻ bán nước tráo trợn như vậy mà hắn còn nói đến từ công lao ở đây. Cũng là kẻ có tài, làm quan trong triều Nguyễn nhưng Ngô Đình Diệm lại sớm có hành động giúp hết Pháp đến Mỹ xâm lược nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:03, 07/11/2014 XÓA

Nhắc đến tên bán nước Ngô Đình Diệm thì chúng ta đã thừa biết về những hành vi bất nhân của hắn thế nào rồi còn gì mà chả hiểu sao Lê Công Định lại còn có bài viết ca ngợi hắn một cách sai trái, ngu ngốc đến vậy. Một kẻ bán nước hại dân, một kẻ có tư tưởng thân Mỹ, muốn được làm tay sai, muốn được nắm quyền cai trị đất nước nên mới ra sức ủng hộ Mỹ, phá hoại đất nước, miền Bắc ta lúc đó

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:15, 07/11/2014 XÓA

đám rận chủ thì lúc nào chả giỏi đổi trắng thay đen, chúng có thể làm cho đám tội phạm, đám lưu manh trở thành người vô tội, thậm chí là hành động đúng, cần được ca ngợi. Thế nên cũng chả lạ lẫm gì khi mà đến cả tên cẩu quan Ngô Đình Diệm, chỉ vì tham lam quyền lực mà hại dân, hại nước, làm nước ta phải chống lại cả một đế quốc, làm máu của dân phải đổ vô ích vì người mình hại người mình

TRẢ LỜI
avatar
20:23, 07/11/2014 XÓA

một tên hại nước hại dân như tên ngô đình diệm mà giám nói công lao,không biết công lao hắn ở đâu mà tên lê công định này ca ngợi hắn,Ngô Đình diệm là tên tay sai cho bọn mỹ ngụy ngày xưa đã tàn sát bao nhiêu đồng bào ta ở miền Nam mà giám nói là công lao

TRẢ LỜI
avatar
20:26, 07/11/2014 XÓA

đất nước nhân dân còn chưa hết căm phẫn với tên ngô đình diệm một tên tay sai cho mỹ ngụy trong thời cầm quyền của hắn thì đã bao người dân vô tội và chiến sĩ ta đã hy sinh vậy mà tên lê công định lại giám viết về công lao của hắn

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:30, 07/11/2014 XÓA

trong thời cầm quyền của tên Ngô đình diệm thì đã có rất nhiều người dân vô tội và những người yêu nước đã hy sinh bởi những chính sách độc ác chiến dịch diệt cộng của hắn vì thế đã gây ra cảnh đau thương trong lòng mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là nhân dân ở miền Nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:04, 09/11/2014 XÓA

Nếu là người dân Việt Nam thì không ai nói như vậy cả nhưng nếu là một người Mỹ hay Pháp thì nói thế là quá chuẩn đấy. Tôi cũng không biết Lê Công Định là thực sự là người nước nào nữa. Chúng ta không thế tin vào những lời nói của tên này nữa rồi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:16, 09/11/2014 XÓA

Cái tay Lê Công Định này chắc cũng chỉ là người tự nhận mình là nhà báo thôi chứ chẳng ai công nhận cả. Một nhà báo mà đến lịch sử đất nước mình mà không biết, nói tốt cho một tay bán nước cho giặc như Ngô Đình Diệm thì không thể chấp nhận được

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:01, 09/11/2014 XÓA

Không biết cái chức danh nhà báo này do ai đặt cho cái tên này nữa. Bọn báo lá cải thì chỉ là những tin giật gân giật tít, nhưng cũng không đến nỗi đổi trắng thành đen. Bôi nhọ lịch sử nước ta như vậy. Ngô Đình DIệm mà có công lao á. Đúng là cái lũ bán nước mà

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:08, 09/11/2014 XÓA

Theo mình thì không phải là ngu học đâu mà là vì những đồng tiền nhơ bẩn của bọn phản động lưu vong mà phải bóp méo sự thật. Đổi đen thành trắng. từ kẻ bán nước thành anh hùng dân tộc. từ kẻ đáng khinh bỉ lại thành người cần được ngợi ca

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:06, 10/11/2014 XÓA

Công lao của một người đã đem lê đi diết hại những người dân chúng, một người đã mang những thứ xấu xa của đế quốc về làm hại nhân dân việt nam, một con người việt nhưng mà hèn nhát, đi làm tay sai cho lũ cường quốc, thế có thấy nhục nhã không

TRẢ LỜI
avatar
21:09, 10/11/2014 XÓA

Tôi không bao giờ công nhận công lao của con người này, một con người đã bán nước để lấy lợi ích., làm cho đất nước bị chia đôi và dẫn đền hcinhs người mình đi đánh người mình, ông nay nên được coi là tội đồ thì hơn, tội đồ lớn của dân tộc việt nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:18, 10/11/2014 XÓA

tran báo dân làm báo này đúng là nói láo thật, công lao của một người như Ngô đình diệm mà cũng tính ư, chỉ thấy tiếc thương cho những người bị ông nãy hành hạ mà h thôi, ông nay hành hạ nhiều người dân việt nam quá rồi, ai chịu những lối như thế này

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:22, 10/11/2014 XÓA

Đúng là chỉ có những người ngu mới tôn vinh công lao của Ngô đình diệm, công lao của một người đã khiến dân tộc việt nam thanh nô lệ cho dân tộc mĩ và phường tây, nếu như ông còn sông ông sẽ được nhuwgnx người dân việt nam chửi ch0 mà xem

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:30, 10/11/2014 XÓA

Trang danlambao không nhận ra thế nào là công lao, không hiểu bản chất của hai từ này hay sao, thấy tội nghiệp cho chính các bạn quá, đưa một người bị dân tộc việt nam khinh bỉ ra làm anh hùng, thì được ai tin đây , buồn quá

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:27, 12/11/2014 XÓA

Nói chung là nói có công lao là không đúng. Nhưng khi nhắc đến vấn đề này thì chúng ta cũng cần có một thái độ đúng mực. Dù gì thì người ta cũng đã chết rồi, người chết thì hết nói chuyện, hết bàn chuyện về họ. Ông ta cũng là một nhà lãnh đạo thời chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là một lãnh đạo lãnh đạo đất nước. Cái gì cũng có lý của ông ta. Tôi miễn bình luận thêm về vấn đề này.

TRẢ LỜI
avatar
19:42, 16/11/2014 XÓA

Thật xấu hổ thay cho những tên óc chó nào dám đi tôn vinh công lao của Ngô Đình Diệm, cuộc đời của Ngô Đình Diệm gắn liền với quá nhiều tội ác và những việc làm sai lầm. Ông ta chỉ có tội thôi, không có công lao gì hết. mà thôi, dù sao người cũng chết rồi. mấy thằng óc chó phản động đừng lôi ra để mà tốn giấy vs tốn thời gian nữa.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:02, 17/11/2014 XÓA

công lao quá lớn, lớn tới mức đã tàn sát được rất nhiều đồng bào mình, thử hỏi như thế thì có người dân nào khi nhắc tới mà không oán hận cơ chứ, lại còn nhắc lại , rồi tôn vinh hắn, chỉ làm cho ngươi việt nam cảm thấy rằng bọn này cũng là một bọn chó săn bán nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:04, 17/11/2014 XÓA

Những thằng chó săn tham tiền, thì bản lĩnh của nó cũng không có gì, chúng chỉ biết lấy tiền, được nuôi như nuôi chó, rồi đi tàn sát đồng bảo mình, người việt nam vẫn còn nhắc mãi đến hắn như một thằng tội đồ của dân tộc , những vẫn có một số kẻ ngu ngốc kêu gọi cho hắn

TRẢ LỜI
avatar
funny
AUTHOR
22:09, 18/11/2014 XÓA

Có vẻ như Lê Công Định cũng chỉ là kẻ tự nhận mình là nhà báo thôi cả làng chắc bỏ nó ra :D. Một nhà báo mà chưa nghiên cứu kỹ lịch sử, nói tốt cho một tay bán nước cho giặc như Ngô Đình Diệm thì không thể chấp nhận được. Cả ông tổng biên tập cũng lơ là nữa.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:54, 20/11/2014 XÓA

Thật sự xấu hổ, cảm thấy ngu ngốc cảm thấy nhục nhã thay cho mấy thằng còn tôn vinh thằng ngô đình diệm đó, cả dân tộc việt nam căm thù nó trước những hành động mà nó gây ra cho dân tộc mình, vậy mà vẫn có nhưng thằng không biết suy nghĩ

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon