CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU NHẰM PHÁ HOẠI IPU – 132!

Mực tàu - Sau 36 năm gia nhập, lần đầu tiên Việt Nam được vinh dự tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU – 132). IPU - 132...
XEM CHI TIẾT