VỀ HỌC HÀM “TIẾN SĨ” CỦA ÔNG TRẦN ĐÌNH BÁ?

Lữ Khách Phản hồi về việc Bộ GTVT tố ông mạo danh Tiến sĩ, ông Trần Đình Bá biện minh: “Bằng kiến thức thực tế và nghiên cứu t...
XEM CHI TIẾT