"TỔNG TUYỆT THỰC TOÀN CẦU" VÀ CÁI KẾT U ÁM

          Vậy là cái trò hề “tổng tuyệt thực toàn cầu - we are one” mà đám rận chủ hô hào đã kết thúc vào hôm 25/7 trong một cái không khí ...
XEM CHI TIẾT