LỢI ÍCH KINH TẾ NÀO LÀ CỐT LÕI?

08:58
Đối với các quốc gia, phát triển kinh tế là nền tảng then chốt để phát triển xã hội. Các đảng phái cầm quyền trong xã hội phải lựa chọn con đường phát triển kinh tế phù hợp với thực tiễn tình hình của các quốc gia - dân tộc đó.
Một điều có thể dễ dàng nhận thấy, mô hình kinh tế của các quốc gia đều có những khác biệt nhất định dựa trên tiềm năng quốc gia. Ở Việt Nam, việc lựa chọn mô hình kinh tế nào, thành phần kinh tế nào là chủ đạo đang được sự quan tâm của dư luận trong xã hội. Tuy nhiên, mấu chốt của việc lựa chọn thành phần kinh tế, mô hình kinh tế nào là cốt lõi  phù thuộc vào một yếu tố hết sức quan trọng: lợi ích kinh tế thuộc về ai?
Hiện nay, Việt Nam đang phát triển kinh tế đa thành phần. Trong Văn kiện Đại hội XI khẳng định: “Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng ngày càng phát triển. Các yếu tố thị trường được tạo lập đồng bộ, các loại thị trường từng bước được xây dựng, phát triển, vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường, vừa bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa”.
          Trước đây, chúng ta quá coi trọng kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể mà bỏ qua các thành phần kinh tế khác. Hiện nay, có ý kiến cho rằng cần đề cao sự phát triển của kinh tế tư nhân, coi đây là lợi ích cốt lõi của nền kinh tế. Các ý kiến trên đều thể hiện thái độ “một chiều” mà bỏ qua các quy luật phát triển khách quan khác.
Như đã phân tích ở trên, việc xác định thành phần kinh tế nào là cốt lõi phù thuộc vào giai cấp cầm quyền trả lời câu hỏi: lợi ích kinh tế thuộc về ai? Đối với Việt Nam, lợi ích kinh tế thuộc về toàn dân, vì lợi ích chung của cộng đồng. Do đó xác định thành phần nào phù hợp với cái chung thì điều đó đã quá rõ. Nếu xác định lợi ích kinh tế thuộc về các cá thể trong xã hội thì nguy cơ về bất bình đẳng trong xã hội, nguy cơ về một số nhỏ các nhà tư bản nắm giữ toàn bộ sản phẩm của nền kinh tế là thấy rõ. Sự khủng hoảng của nền kinh tế Thái Lan năm 1998, Phong trào chiếm Phố Wall ở Mỹ, sự khủng hoảng của Hy Lạp, hay là sự suy thoái của thị trường chứng khoán Trung Quốc…đều xuất phát từ một nguyên nhân: lợi ích kinh tế tập trung trong tay của một người! Đây là bài học đắt giá dành cho các quốc gia trong đó có Việt Nam.

Tác giả bài viết ủng hộ quan điểm của GS Lê Xuân Tùng http://dantri.com.vn/xa-hoi/phai-chang-kinh-te-tu-nhan-la-nen-tang-cua-nen-kinh-te-quoc-dan-1079701.htm khi xác định quan điểm cách nhìn nhận khách quan về sự phát triển các thành phần kinh tế nhưng không được có quan điểm hữu khuynh cho rằng: kinh tế tư nhân là duy nhất và chỉ rõ những nguy cơ đối với nền kinh tế Việt Nam. Các nhà nghiên cứu của tổ chức kinh tế quốc tế đã chỉ ra nguy cơ lớn nhất của nền kinh tế, đó là sự lũng đoạn và chi phối của các nhà đầu tư cá nhân! Thiết nghĩ, việc xác định đúng đắn lợi ích kinh tế cốt lõi chính là nền tảng để phát triển kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon