CÁCH MẠNG THÁNG 8 - GIÁ TRỊ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Giữa những ngày Tháng Tám Mùa Thu lịch sử, mỗi người dân trên dải đất hình chữ S lại thấy bồi hồi, xúc động khi nhớ lại khí thế hào hùng, sôi sục và háo hức của những ngày tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 năm 1945. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam; đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, cũng trong thời điểm này trên một số trang mạng lề trái có thâm niên chống phá Việt Nam như bbc, rfa… đang có những hành động xuyên tạc, bóp méo tính chất và ý nghĩa của sự kiện lịch sử này.
Đám người phản bội lịch sử này cho rằng: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là một sự ăn may”, “Tháng 8/1945: Cách mạng hay Khởi nghĩa?”, hay “Cách mạng Tháng Tám thực chất là Việt Minh giành chính quyền từ Bảo Đại - Trần Trọng Kim”… Những luận điệu hết sức hoang đường và thâm hiểm này nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta và Bác Hồ đối với Cách mạng, phủ bóng đen lên con đường độc lập - tự chủ mà đất nước ta, dân tộc ta đã lựa chọn dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đây là một sự ngụy tạo lịch sử tráo trở, bỉ ổi bằng những thông tin sai lệch, quan điểm sai trái không dựa trên một căn cứ, cơ sở khoa học nào. Tuy nhiên, sự thật lịch sử đã phơi bày sự vô lương tri của đám phản động và mấy tay tự nhận là "đấu tranh" cho dân chủ, nhân quyền. Bởi lẽ, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam là người hiểu rõ giá trị, ý nghĩa to lớn của cách mạng tháng Tám đối với vận mệnh lịch sử của dân tộc.
Giá trị của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận
Trước hết, phải nhận thấy rằng, Liên Xô và quân Đồng minh đánh bại phát xít Nhật chỉ tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Bởi lẽ, phát xít Nhật tuy bị đánh bại, nhưng lực lượng quân đội Nhật ở Việt Nam lúc bấy giờ còn rất mạnh vì chúng mới được tăng cường vào đầu năm 1945 (thực tế lực lượng của phát xít Nhật ở Việt Nam lúc đó vẫn còn khoảng 100.000 quân, với đầy đủ vũ khí, trang bị). Do vậy, việc Liên Xô và quân Đồng minh đánh bại phát xít Nhật chỉ làm cho tinh thần lính Nhật ở Đông Dương bị sa sút, còn về quân sự chúng vẫn rất mạnh, không dễ gì đánh bại chúng để giành chính quyền. Đây là thời cơ thuận lợi mà Đảng ta đã kịp thời nắm lấy, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lực lượng, phát động sức mạnh quần chúng để giành chính quyền.
Nhân tố chủ quan có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đó là sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nắm bắt thời cơ nhạy bén của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn toàn không phải là sự “ngẫu nhiên”, “ăn may”. Theo đó, nhận thức rõ được tình hình thế giới và trong nước, đánh giá được điểm mạnh, yếu của địch và sự tất yếu phải nổ ra cuộc cách mạng dân tộc trong thời kỳ này, Đảng ta đã trực tiếp chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền cả về đường lối, căn cứ địa và lực lượng cách mạng. Để có tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8, dưới dự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã có những cuộc tập dượt từ phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh cho tới phong trào cách mạng dân chủ 1936 - 1939. Qua những phong trào này, lực lượng cách mạng được rèn luyện và ngày càng trưởng thành bao gồm lực lượng chính trị, lực lượng bán vũ trang quần chúng và lực lượng vũ trang chính quy.
Cách mạng Tháng Tám mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc là kỷ nguyên đấu tranh vì độc lập, thống nhất, xây dựng đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc
Trong Cách mạng Tháng Tám, cùng với việc tạo thời cơ, Đảng ta đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật nắm và giành thời cơ. Tính từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh cho đến khi quân Đồng minh vào nước ta, thời cơ cho cách mạng chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Nếu không có sự nhận định đúng và chớp thời cơ nhanh chóng của Đảng ta, thời cơ đó sẽ trôi qua, cách mạng nổ ra khó thắng lợi. Khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện. Ở Việt Nam, bọn tay sai của chúng cũng đã hoang mang đến cực độ. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn theo dõi sát tình hình và khẳng định: “đây là một thời cơ quý và hiếm nếu bỏ qua thì không bao giờ có nữa”, và ra lời hiệu triệu: “Dù có phải thiêu cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập dân tộc”. Chủ trương đó, cùng với sự chuẩn bị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đã tạo điều kiện thuận lợi để Cách mạng Tháng Tám nổ ra đúng lúc và giành thắng lợi.
Như vậy, có thể khẳng định rằng, Cách mạng Tháng Tám nổ ra và giành thắng lợi nhanh chóng là nhờ sự tài tình của Đảng và Bác Hồ trong nghệ thuật chỉ đạo và lãnh đạo cách mạng; sự chuẩn bị chu đáo về đường lối, căn cứ địa, lực lượng cách mạng và việc dự đoán thời cơ, chớp lấy thời cơ... Với lực lượng đông đảo được tập hợp và rèn luyện đấu tranh trong tổ chức Việt Minh, với một Lãnh tụ dẫn đường xuất sắc, nhân dân Việt Nam đã đứng lên tự giải phóng mình chứ không hề ngồi yên trông mong, chờ đợi một “khoảng trống quyền lực” hay một khoảng “chân không chính trị” nào. Đảng, Bác Hồ đã nhận định đúng tình hình, đón đúng và tận dụng triệt để thời cơ lịch sử “ngàn năm có một” để giành thắng lợi trọn vẹn.
Trách nhiệm của thế hệ trẻ là giữ vững và phát huy tinh thần hào hùng của Cách mạng Tháng Tám vào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Phát huy tinh thần hào hùng của mùa Thu cách mạng, 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chính vì vậy, những luận điệu xuyên tạc, bóp méo, bôi nhọ, hạ thấp giá trị của Cách mạng Tháng Tám cũng có nghĩa là chà đạp lên khát vọng của dân tộc, chà đạp lên xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Những luận điệu sai trái này chỉ là vô giá trị và bị lên án, tẩy chay.

JUNXIAN
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

26 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
15:34, 17/08/2015 XÓA

Việc nhân dân Việt Nam giành chính quyền ngày 19/8/1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi vận mệnh của đất nước và dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đây là một giá trị không thể phủ nhận.Mọi người dân Việt Nam đều tự hào về những thành quả vĩ đại này

TRẢ LỜI
avatar
Nặc danh
AUTHOR
15:43, 17/08/2015 XÓA

Xuyên tạc sự thật về cách mạng tháng 8, về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đã quá rõ ràng như vậy thì không lấy một ai tin. Luận điệu ấy chỉ làm bè lũ phản bội tổ quốc hả hê. Chứ người dân Việt Nam đâu dễ bị lừa. hễ là người dân Việt Nam chân chính đều hết sức tự hào về thành quả cách mạng mà cha anh bao thế hệ đổ bao nhiêu sương máu giành được

TRẢ LỜI
avatar
sonmai
AUTHOR
16:54, 17/08/2015 XÓA

Cách mạng tháng 8 thành công đó là điều tất yếu, thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng và lòng dân như một. Đó là trang sử của dân tộc, và cả thế giới phải ghi nhận. Giờ đây lịch sử đã chứng minh được điều đó thì các đám trẻ con không thể nào xuyên tạc được nữa. Cách mạng tháng 8 giờ đây đã ăn vào máu của người con đất Việt rồi.

TRẢ LỜI
avatar
19:44, 17/08/2015 XÓA

Cách mạng tháng 8 đã để lại tiếng vang lớn, đánh dấu mốc cho sự phát triển cao trào về công cuộc cách mạng về sau mà tiêu biểu là công cuộc đánh giặc ngoại xâm đế quốc Pháp và Mỹ, nếu không có sự lãnh đạo của cụ hồ thì h đây chúng ta vẫn chìm trong tăm tối

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:12, 17/08/2015 XÓA

Những ngày độc lập, hòa bình được lập lại, non sông thống nhất bắc nam sum họp một nhà, nền kinh tế phát triển thật là những ngày toàn vẹn non sông đúng như ước nguyện của Bác, Bác ơi tới ngày đất nước thống nhất Bác lại ra đi để lại triệu triệu trái tim khắp non sông việt nam thổn thức biết ơn người

TRẢ LỜI
avatar
20:44, 17/08/2015 XÓA

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đã đưa đất nước đánh thắng các nước thực dân, qua thời kì bom lửa đại hội thứ 6 đã đặt một dấu mốc quan trọng cho việc phát triển nền kinh tế hội nhập thương mại quốc tế hóa, tới những năm liên xô ta rã chúng ta vẫn đứng vững kiên định trên con đường xã hội chủ nghĩa, đảng ta luôn là kim chỉ nam đúng đắn , lịch sử đã chứng minh qua gần trăm năm rồi

TRẢ LỜI
avatar
23:20, 17/08/2015 XÓA

Trong những ngày tháng 8 lịch sử, lòng ta như được sống lại quá khứ hào hùng của dân tộc. Với sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản dân tộc ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Trong thời bình Đảng lại lãnh đạo nhân dân ta xây dựng phát triển đất nước. Chúng ta đặt câu hỏi rằng nếu như không có Đảng Cộng sản, không có Chủ tịch Hồ Chí Mình thì liệu rằng giờ đây chúng ta có thể sống trong những ngày tháng hòa bình này không. Chúng ta luôn cảm thấy tự hào vì mình là người Việt Nam, ra sức bảo xây dựng và phát triển đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
00:10, 18/08/2015 XÓA

mỗi năm đến tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 là tinh thần con người lại rạo rực với những cờ và hoa,những năm tháng hào hùng của dân tộc,chúng ta sống lại những năm tháng ma ai cũng muốn lao ra đường để hít thở bầu không khí tự do độc lập mà bao lâu nay kìm nén,gần 40 năm đã trôi qua mà chúng ta vẫn ngỡ như mấy hôm nào,cảm ơn Đảng và nhà nước đã đem lại cuộc sống cho nhân dân như ngày hôm nay

TRẢ LỜI
avatar
A C I
AUTHOR
09:00, 18/08/2015 XÓA

Cứ nghĩ đến cách mạng tháng 8 là lòng người lại tự hào khôn xiết, chỉ cần có lòng tin là chuyện gì cũng có thể làm được. Bác Hồ là minh chứng cho lòng tin vào độc lập tự do và dân tộc ta đã cố gắng chiến đấu giành lấy được đất nước trong tay kẻ thù. Chẳng có cái gì là ăn may ở đây cả

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:22, 18/08/2015 XÓA

Cái gì đã đi vào lịch sử và được đất nước công nhận thì phải ghi nhớ chứ không thể phủ nhận, các người đừng có mà ăn nói lung tung nữa đi. Chẳng qua các người đang làm mấy cái trò ngớ ngẩn, đem lịch sử ra để phán xét trong khi không ai hưởng ứng. Cách mạng tháng 8 mà cũng nói là do ăn may thì không hiểu lịch sử các người biết những gì

TRẢ LỜI
avatar
09:29, 18/08/2015 XÓA

Cuộc cách mạng tháng 8 đã đưa nhân dân ta thoát khỏi xiêng xích nô lệ của thực dân phong kiến. Dưới sự lãnh đạo của Hồ chủ tịch và Đảng cộng sản đã đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đó là những điều mà lịch sử ghi lại, lịch sử đã ghi lại thì không có gì có thể thay đổi được. Đó là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng. là bài học đắt giá cho Thực dân và Đế quốc trong cuộc chiến tại Việt Nam. Tôi khẳng định rằng đấy là công lao, là vai trò to lớn của Đảng trong lãnh đạo. Chứ không phải ăn may theo quan điểm it học của bọn Zân chủ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:35, 18/08/2015 XÓA

Giá trị còn mãi với thời gian chính là thành quả xứng đáng mà biết bao thế hệ ông cha đã ngã xuống. Độc lập tự do hôm nay là do xương máu đổi thành chúng ta phải gìn giữ và xây dựng đất nước. Những kẻ xấu thì lúc nào cũng tìm cách nói xấu lịch sử, xuyên tạc những sự kiện vẻ vang của dân tộc ta

TRẢ LỜI
avatar
09:45, 18/08/2015 XÓA

Cách mạnh tháng 8 thành công đã mở ra một trang mới cho dân tộc ta.Từ đây, nước Việt Nam đã là một quốc gia độc lập, tự do.Chiến thắng này là chiến thắng của toàn dân tộc.Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đứng đầu là hồ chủ tịch, nhân dân ta đã đánh tan bọn thực dân phong kiến độc ác, đưa nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích đô hộ.

TRẢ LỜI
avatar
15:39, 18/08/2015 XÓA

những câu nói của bác vào ngày 2 tháng 9 vẫn còn đó "Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".tạo một dấu ấn lịch mà tinh thần đoàn kết của dân tộc được đẩy lên cao nhất khi chiến tranh còn ở phía trước nhưng chúng ta đã độc lập ở một nước và một tình thần dân tộc cao ngất trời,qua đó vượt qua tiếp những cuộc khánh chiến huy hoàng sau này

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:00, 18/08/2015 XÓA

Dù lũ rận có xuyên tạc điều gì đi chăng nữa cũng không bao giờ thay đổi được lịch sử, thay đổi được niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt nam yêu nước ,theo tôi nghĩ những tên này không phải xuyên tạc lịch sử mà chúng không biết gì về lịch sử thì đúng hơn, những kẻ này không có nhận thức và tư duy của một con người ấy mà

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:08, 18/08/2015 XÓA

Những kẻ sống chỉ biết dựa vào những đồng tiền bẩn thỉu từ nước ngoài và làm đủ mọi cách kể cả bán lương tâm, danh dự của mình thì làm sao mà hiểu được lòng tự hào dân tộc cũng như những chiến thắng vang dội của quân và dân ta. Những kẻ đó dù chúng có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ bị người ta khinh miệt

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:47, 18/08/2015 XÓA

thật đáng hổ thẹn cho những con người được đất nước này nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho ăn học; ấy vậy chỉ vì vài đồng tiền của bọn thực dân, đế quốc mà có thể đi xuyên tạc lịch sử của dân tộc. Hành động này là hành động phản bội lại dân tộc và người dân Việt Nam; hành vi của đám người không có trái tim và khối óc

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:02, 18/08/2015 XÓA

Thực tế đã chứng minh con đường mà Đảng và Bác đã chọn cho dân tộc là hoàn toàn đúng đắn. 70 năm qua, kề từ mùa thu lịch sử 1945, đất nước ta đã hoàn thành cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đất nước không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa xã hội... tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao... Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 thành công, chúng ta tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta tự hào về đất nước ngàn năm văn hiến, chúng ta tự hào về con người Việt Nam yêu nước, cần cù trong lao động, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tiên tiến....

TRẢ LỜI
avatar
09:44, 19/08/2015 XÓA

Với sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản dân tộc ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn, đánh đổ phát xít, xây dựng nền độc lập cho nước nhà.Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng phát triển đất nước khi hòa bình lập lại.Chúng ta đặt câu hỏi rằng nếu như không có Đảng Cộng sản, không có Chủ tịch Hồ Chí Mình thì liệu rằng giờ đây chúng ta có thể sống trong những ngày tháng hòa bình này không?

TRẢ LỜI
avatar
10:24, 19/08/2015 XÓA

Cách mạng tháng 8 đã để lại tiếng vang lớn, đánh dấu mốc cho sự phát triển cao trào về công cuộc cách mạng về sau mà tiêu biểu là công cuộc đánh giặc ngoại xâm Pháp và Mỹ.Thành công ấy có được là sự đoàn kết một lòng của nhân ta, dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, Bác Hồ vĩ đai.Vì vậy, không ai có thể xuyên tạc, bóp méo sự kiện lịch sử này.

TRẢ LỜI
avatar
08:33, 20/08/2015 XÓA

những ngày này trên khắp dải đất hình chữ s mọi người ai cũng hân hoan chào đón ngày độc lập của dân tộc. đường phố được trang hoàng đẹp hơn với cờ hoa, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ chào đón cũng được các đơn vị tổ chức. ấy vậy có một số kẻ mang danh quốc tịch Việt Nam lại vì chút hám danh, hám lợi tổ chức ra các hội nghị bàn tròn vô giá trị và lố lăng này để xuyên tạc về những thành quả về cuộc cách mạng tháng 8 mà cha anh ta đã biết bao xương máu mới giành đưowjc. đúng là hành động của một lũ vô ơn, phản bội lại dân tộc

TRẢ LỜI
avatar
08:43, 20/08/2015 XÓA

là công dân của một nước khi không đóng góp gì được thì cũng không nên nên xuyên tạc, phủ nhận những giá trị mà dân tộc đã được. đó là hành động của những kẻ vô, trở cờ, phản bội lại đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:57, 20/08/2015 XÓA

chẳng hiểu mấy tay zân chủ này nghĩ gì nữa. giá trị của cách mạng tháng 8 là không thể phủ nhận, đã được cả thế giới công nhận. hơn thế nữa đám người này dù giờ có mang quốc tịch gì đi chăng nữa cũng có dòng máu người Việt Nam, vậy mà lại có những biểu hiện trở cờ, phản bội, xuyên tạc những giá trị thiêng liêng của dân tộc. thật đáng trách và thật đáng lên án

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:04, 21/08/2015 XÓA

những con người sinh sau đẻ muộn, không biết đến cảnh bom rơi đạn lạc ấy vậy mà dám liều lĩnh phán xét, xuyên tạc lịch sử. đây hành động của kẻ không có lương tâm. thực sự họ không xứng đáng là người Việt Nam, họ chỉ là một lũ ăn xin ngoại bang đáng khinh bỉ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:22, 21/08/2015 XÓA

việc xuyên tạc thành quả Cách mạng tháng 8 của mấy tay zận chủ suy cho cùng cũng chỉ là chó chửi sằng bậy ngoài đường. thực tiễn đã chứng minh con đường Cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. đất nước ta ngày càng phát triển, tích cực hội nhập quốc tế, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, cải thiện về mọi mặt. không ai là người Việt Nam không lại không tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc mình

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:55, 25/08/2015 XÓA

trong những ngày mùa thu lịch sử này trên khắp đất nước Việt Nam đâu đâu cũng ngập tràn cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày CMT8 và Quốc khánh 2/9. mọi người đều hân hoan trong không khí độc lập, tự do, thống nhất. nhìn ra thể giới vẫn còn nhiều bất ổn với khủng bố, chiến tranh, xung đột sắc tộc, dịch bệnh, thiên tai.... mới biết trân trọng sự bình yên của đất nước đến nhường nào

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon