"NHÂN TÀI NGOÀI ĐẢNG PHẢI ĐỐT ĐUỐC MÀ TÌM"

15:47
"Thành công của Cách mạng tháng Tám không thể có nếu “Chính phủ Hồ Chí Minh” không biết trọng dụng nhân tài và sử dụng nhân tài, đặc biệt là tầng lớp trí thức”, PGS.TS Vũ Trọng Khải nhận định. 

Thành lập Việt Minh: Không chỉ hóa giải mũi tấn công của kẻ thù 

Bối cảnh nước ta trước Cách mạng tháng Tám vô cùng rối ren, phức tạp. Nhật đảo chính Pháp, nhân dân ta bị “một cổ hai tròng”. Tiếp theo là quân Tàu Tưởng của tướng Lư Hán kéo vào miền Bắc, Quốc dân Đảng nổi lên. Các đảng phái chính trị khác cũng xuất hiện, ra sức hoạt động, tranh thủ lôi kéo thanh niên, quần chúng. Dựa vào hậu thuẫn của lực lượng Tàu Tưởng, nhóm Việt Cách, Việt Quốc của Quốc dân Đảng chĩa thẳng mũi dùi tấn công vào Đảng Cộng Sản Đông Dương và “Cụ Hồ”. 

Trước tình hình đó, để hóa giải sự tấn công của kẻ thù, Bác tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương và thành lập Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh là “kế sách” tập hợp các lực lượng không phải là Cộng sản, đặc biệt là tầng lớp trí thức, thân phú hào. 

Thành công của Cách mạng tháng Tám không thể được phát huy, nếu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (lúc đó hay gọi là Chính phủ Hồ Chí Minh) không biết trọng dụng nhân tài. Lúc đó, hầu hết là các trí thức yêu nước trong nội các Chính phủ Trần Trọng Kim đã chuyển sang Chính phủ Hồ Chí Minh. 

Luật sư Phan Anh là Bộ trưởng Bộ Thanh niên của Chính phủ Trần Trọng Kim sang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và sau đó, cho đến khi mất, làm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương. Luật sư Vũ Trọng Khánh là Thị trưởng Hải Phòng sang làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của nước ta. Học giả Hoàng Xuân Hãn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong Chính phủ Trần Trọng Kim sang tham gia Chính phủ Hồ Chí Minh, là thành viên trong đoàn đàm phán của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Đà Lạt năm 1946… 

Trường hợp ông Nguyễn Văn Huyên là trí thức không đảng phái, theo lời hiệu triệu của Bác Hồ, đã tham gia Chính phủ Hồ Chí Minh, làm Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục (tiền thân của Bộ Giáo dục) từ 1946 cho đến khi mất (tháng 10/1975). Ông là người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục lâu nhất cho tới nay. 

Đối với Luật sư Vũ Trọng Khánh, đứng trước thời khắc trọng đại của lịch sử dân tộc, ông cùng nhiều trí thức lúc ấy đã nghe theo tiếng hiệu triệu của Bác, sẵn sàng xả thân vì Cách mạng. Trước ngày Tổng khởi nghĩa giành Chính quyền, mặc dù chưa có chỉ đạo trực tiếp, ông đã tự giác thể hiện trách nhiệm của mình “làm gì có lợi cho Mặt trận Việt Minh thì làm”. Ông nhận chức Thị trưởng Hải Phòng với “dụng tâm giúp Cách mạng, bảo vệ Việt Minh” (Hồi ký của Luật sư Vũ Trọng Khánh). 

Trên cương vị thị trưởng, ông đã cho chiếm lĩnh ngân hàng và các công sở của Pháp, cử người Việt Nam chỉ huy; ra lệnh cảnh sát thả nhóm Việt Minh thả truyền đơn bị bắt, không cho Pháp quay trở lại đổ bộ lên Hải Phòng…

PGS.TS Vũ Trọng Khải, con trai luật sư Vũ Trọng Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nói: “Việc thành lập mặt trận Việt – Minh là biện pháp thu phục nhân tài. Đây không chỉ là tầm nhìn sắc sảo của Bác mà còn là biện pháp vô cùng hiệu quả của một thiên tài”. 
Nhiều danh sĩ, trí thức đương thời tích cực tham gia hoạt động chính sự do sức hút của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu/ Đại đoàn kết

“Các chú ở ngoài Đảng có lợi cho Cách mạng hơn”

Không những biết quy tụ nhân tài phục vụ Cách mạng, phục vụ kháng chiến, Bác Hồ còn là người biết đặt họ “đúng nơi đúng chỗ” để phát huy sở trường, năng lực của họ trong hoàn cảnh đất nước đang “thù trong giặc ngoài”…

Rất nhiều trí thức đến với Việt Minh nhưng chưa biết gì về Cộng sản. Sau một thời gian trong hàng ngũ Cách mạng, họ đã có nguyện vọng trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản. Nhưng vì lợi ích chung, có những trường hợp, Bác Hồ đã… không cho vào!

Hồi ký của cụ Vũ Trọng Khánh kể lại: “Ngày 19/3/1957, tôi làm đơn xin gia nhập Đảng Lao động Việt Nam. Sau khi thỉnh thị Trung ương, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Hữu Nhân (TP. Hải Phòng) cho biết ý kiến Hồ Chủ Tịch là Phan Anh, Nguyễn Văn Huyên, Vũ Trọng Khánh để ở ngoài Đảng có lợi cho cách mạng hơn”. 

Sau này, nhiều người kể lại, Bác đã suy nghĩ rất kỹ trước khi có ý kiến chính thức.

Cụ Khánh có kể lại tình huống xảy ra trước Cách mạng tháng Tám, khi ông rơi vào tình trạng rất khó xử: “Một hôm, một sĩ quan hậu cần Nhật đeo gươm vào gặp Thị trưởng đòi thanh toán hợp đồng đóng phà quân sự cho Pháp, tôi viện luật bác bỏ. Tên phiên dịch người Nhật nói: “Ông Khánh không yêu người Pháp cũng không thích người Nhật”! Về sau mật thám Nhật bắn tin cho tôi: “Ông bị nghi là người của Việt Minh!”.

“Trong khi đó một số dư luận lại coi tôi là thân Nhật! Tôi cảm thấy hai mũi dao chĩa vào mình trong tình thế mọi việc đều tiến hành bí mật, không có chỗ nào để thanh minh. Lúc đó tôi chẳng có tổ chức nào bảo vệ an toàn cho cá nhân thị trưởng”.

“Vị trí của anh là ở Sài Gòn”

Niềm tin tuyệt đối vào Cách mạng tháng Tám, vào “Chính phủ Hồ Chí Minh” là động lực thôi thúc giới trí thức tinh hoa theo Bác tới cùng, sẵn sàng dấn thân cống hiến cho Cách mạng ở nhiều vị trí khác nhau. Luật sư Trịnh Đình Thảo, cậu ruột của PGS.TS Vũ Trọng Khải, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong Chính phủ Trần Trọng Kim đi theo Bác Hồ, sau này hoạt động trong nội thành Sài Gòn là điển hình như vậy.

Sau khi Pháp trở lại xâm lược nước ta lần nữa, nền độc lập non trẻ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải bước vào cuộc kháng chiến. Luật sư Trịnh Đình Thảo đã lặn lội vào tận căn cứ kháng chiến Nam Bộ gặp Bí thư xứ ủy Lê Duẩn để tham gia đóng góp. Bí thư Lê Duẩn nói: “Vị trí của anh là phải ở Sài Gòn”.

Luật sư Thảo đã trở ra Sài Gòn, thành lập Văn phòng Luật sư. Dựa vào nghề nghiệp, khả năng và uy tín của mình, ông đã có nhiều đóng góp trên mặt trận không tiếng súng. Những chiến sĩ Cách mạng bị bắt ra tòa án thực dân đều được ông bào chữa, giúp đỡ tận tình. Bằng các mối quan hệ, ông âm thầm giúp đỡ, tiếp thêm nghị lực sức mạnh cho các chiến sĩ trong nhà tù, trại giam thực dân. Ông đã âm thầm hoạt động Cách mạng trong lòng địch như vậy.

Sau cuộc chiến Mậu Thân, luật sư Thảo bước vào giai đoạn đấu tranh mới, làm Chủ tịch Mặt trận Liên minh Dân chủ và Hòa bình, quy tụ nhiều trí thức nổi tiếng ở miền Nam như bà Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Văn Hảo… 

PGS.TS Vũ Trọng Khải nhận định: “Thành công của Cách mạng tháng Tám không thể có nếu “Chính phủ Hồ Chí Minh” không biết trọng dụng nhân tài và sử dụng nhân tài, đặc biệt là tầng lớp trí thức”. Bởi hơn ai hết, tầng lớp trí thức là tinh hoa, có khả năng thiết lập nền tảng ban đầu của một nhà nước non trẻ, xử lý và giải quyết những công việc mà không phải ai cũng làm được. Chính vì vậy mà Nhà nước VNDCCH mới ra đời đã xây dựng được nền móng vững chắc, có Hiến pháp năm 1946, có những đạo luật, sắc lệnh hiện đại…, sau đó là hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. 

Bài học thu hút và sử dụng người tài của Bác Hồ cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta đã mạnh dạn sử dụng những quan chức của chế độ cũ như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh, hay trí thức của chế độ Sài Gòn như Nhóm Thứ Sáu. Ông và nhiều nhà trí thức khác đã đóng góp rất nhiều vào việc cải cách các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư nước ngoài… 

Khi còn sống, nhà báo Hữu Thọ, người từng nhiều năm làm Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa trung ương, trợ lý Tổng Bí thư, từng chỉ ra: “Không phải cứ đảng viên mới giữ được trọng trách. Nhân tài ngoài Đảng phải đốt đuốc mà tìm, trân trọng mà mời chứ đừng hy vọng hô hào là họ sẽ tự ra đâu. Họ có nhân cách và có nhiều việc để làm. Hãy hiểu, nhân sĩ, trí thức bên ngoài khi nhận lời mời của Đảng tức là đã hy sinh một phần đam mê riêng của mình”[1].

Duy Chiến (Vietnamnet). 
----------
[1] Nhà báo Hữu Thọ - Phải thực sự cầu hiền, biết cách cầu hiền, Pháp luật Thành phố, 21/11/2007.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

11 nhận xét

Write nhận xét
18:45, 30/08/2015 delete

sức hút mãnh liệt từ hồ chủ tịch, từ một người tài giỏi với trí lực phi thường cống hiến cho tổ quốc không màng danh lợi, từ bỏ mọi thứ để cống hiến cho nước nhà, thì thử hỏi một người bình thường như các người khác mà phải xả thân đánh đổi những lợi ích cá nhân của họ vì sự nghiệp chung nước nhà có xá gì đâu

Reply
avatar
19:36, 30/08/2015 delete

cống hiến cho tổ quốc thì chỉ có ít người nghĩ được như bác hồ bởi cái tài của những người kia chưa đủ để có thể tập hợp những người tài như một nhạc trưởng chọn ra những nốt nhạc cho phù hợp với giai điệu của một bài hát rồi phối nhạc sao cho thật hài hòa thật hay và cụ hồ là nhạc trưởng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đó

Reply
avatar
20:23, 30/08/2015 delete

Một thiên tài có sức lôi cuốn đặc biệt một đặc biệt chỉ có ở hồ chí minh hội tụ đầy đủ các yếu tố của một thiên tài, người đã xuống trần giàn cứ rỗi hàng triệu triệu người dân dưới tròng áp bức có được một nền độc lập tư do đúng với nghĩa của một người dân nước độc lập, chúng con biết ơn người

Reply
avatar
21:49, 30/08/2015 delete

Để chiêu mộ nhân tài từ các đảng phải khác đúng là phải đốt đuốc để đi tìm. MÀ có tìm thì cũng bị ma giấu nên có cố cũng chẳng thể tìm ra, có nghĩa là không hề có

Reply
avatar
10:15, 31/08/2015 delete

Bác là công người vô cùng đáng kính, Bác đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên giành chính quyền. Không chỉ có vậy mà người con là một nhân tài trong việc biết tuyển người và sử dụng người. Những con người Bác chọn không chỉ là những người giỏi giang mà còn là người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Đến bây giờ khi người đã đi xa, mỗi khi nhắc đến tên người cả thế giới để phải nghiêng mình trước sự tài ba, giỏi giang của Người. Dân tộc Việt Nam tự hào có người tài hoa, với đạo đức sáng ngời như Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Reply
avatar
10:16, 31/08/2015 delete

Bác là công người vô cùng đáng kính, Bác đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên giành chính quyền. Không chỉ có vậy mà người con là một nhân tài trong việc biết tuyển người và sử dụng người. Những con người Bác chọn không chỉ là những người giỏi giang mà còn là người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Đến bây giờ khi người đã đi xa, mỗi khi nhắc đến tên người cả thế giới để phải nghiêng mình trước sự tài ba, giỏi giang của Người. Dân tộc Việt Nam tự hào có người tài hoa, với đạo đức sáng ngời như Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Reply
avatar
14:16, 31/08/2015 delete

2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Đây là chính quyền công nông non trẻ đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.Ngay sau khi ra đời chính quyền cách mạng đã phải đương đầu với nhiều khó khăn, như ngàn cân treo sợi tóc. Giặc đói - giặc dốt - giặc ngoại xâm là thách thức đòi chính quyền phải giải quyết. với cương vị là chủ tịch của chính phủ lâm thời, bằng uy tín, tài năng, phẩm chất đạo đức sáng ngời Bác Hồ đã vận động, kêu gọi nhiều nhân trí thức lúc bấy giờ đứng ra cống hiến cho cách mạng, đưa con thuyền cách mạng nước nhà tiến lên vững chắc, dẹp tan nạn giặc. Vấn đề này đã ghi nhận công lao đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc

Reply
avatar
22:44, 31/08/2015 delete

Nhân tài trong nước không ít, nhân tài trong Đảng lại càng nhiều. Sao chúng ta không phát huy hết nhân tài, nguồn nhân lực có sẵn rồi hãy bày tính tới việc tìm từ bên ngoài. Có gì dùng đó. Không đủ thì mua thêm đỡ lãng phí

Reply
avatar
23:13, 01/09/2015 delete

Bài học về sử dụng người tài của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Quay về lịch sử những năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối diện nhiều nguy cơ, tình thế cách mạng lúc đó được ví như ngàn cân treo sợi tóc, các nhà tri thức đương thời vẫn còn nghi ngại về chính quyền cách mạng. Nhưng với tài năng, đức độ và nghệ thuật dùng người tài hoa Bác đã thu hút được nhân sỹ trí thức ra đóng góp cho cách mạng. Trong thời kỳ hiện nay Nhà nước ta cần có những chính sách tốt hơn để thu hút người tài để tạo động lực đưa con thuyền cách mạng của dân tộc vững bước tiến lên

Reply
avatar
09:17, 02/09/2015 delete

Nhân cách của Người, tư tưởng của Người là lực hấp dẫn lớn nhất làm quy tụ được nhân tài xung quanh, đồng chí, đồng lòng phục vụ Cách mạng. Với tài năng dùng người của Bác, những nhân tài, những nhà khoa học, trí thức luôn được đúng vị trí của họ, giúp họ phát huy hết mức khả năng, năng lực của mình. Đó chính là điều cốt lõi giúp Người đặt được nền móng đầu tiên xây dựng chính quyền non trẻ trong những ngày đầu của ta.

Reply
avatar
09:36, 02/09/2015 delete

Sức hút từ nhân cách của người, từ tác phong làm việc không màng vụ lợi đến lối sống bình dị, gần gũi của Bác là điểm cốt lõi quy tụ được quanh Người những nhân sĩ, những nhà trí thức, khoa học, những nhân tài phục vụ cho công cuộc chiến đấu dành độc lập và sự nghiệp phát triển đất nước. Việt Nam tự hào có Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon