TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI (RSF) LẠI "ĐẠO ĐỨC GIẢ" VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN

         Câu chuyện Tạ Phong Tần   đi Mẽo đã khiến cho làng “dân chủ”, “nhân quyền” trong và ngoài nước “phát sốt”, theo đó bọn cuội đói nh...
XEM CHI TIẾT