QUYẾT ĐỊNH 244 CÓ GÌ SAI PHẠM?

21:05
Trong khi Đại hội Đảng đang diễn ra, những tin đồn, những bài viết gây xáo trộn dư luận vẫn liên tiếp được tung ra trên các trang lề trái, nhằm công kích các cán bộ cấp cao của Đảng.
Nếu trước đại hội, các bài viết tập trung để hạ bệ uy tín của ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc... thì giờ đây đã hướng mũi nhọn sang ông Nguyễn Phú Trọng. Các trang lề trái có xu hướng dân chủ cực đoan này bịa đặt ra câu chuyện ông Nguyễn Phú Trọng thao túng đại hội. Mới đây, trên Dân Luận cũng "tát nước theo mưa", hùa theo công kích ông Trọng là lợi dụng quyết định 244 để thâu tóm nhân sự đại hội, đi ngược lại điều lệ của Đảng. Bài viết dẫn chứng cụ thể, trích dẫn rõ ràng, nhưng toàn bộ dẫn chứng và trích dẫn ấy đều không đầy đủ và lập luận bóp méo các văn bản của Đảng.
Trong bài viết "Vũ khí của ông Nguyễn Phú Trọng khống chế cuộc bầu cử Đại hội Đảng 12", ông Bùi Minh Nhật cho rằng: "Đại hội 12 đang bước vào giai đoạn cực kỳ quan trọng, nhưng Đại hội sẽ ra sao khi Quyết định số 244-QĐ/TW do chính ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành tháng 6 năm 2014 đang vi phạm nghiêm trọng Điều lệ của Đảng, tước đi quyền quyết định tối cao của Đại Hội Đảng để một mình tự tung tự tác."
QUYẾT ĐỊNH 244 CÓ GÌ SAI PHẠM?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Nguồn Internet)
Đây là lời cáo buộc nặng nề với một Tổng bí thư, và ông Minh không hiểu rằng để một quyết định được đưa lên đệ trình và ký bởi Tổng bí thư, quyết định ấy phải được thông qua bởi Ban chấp hành Trung ương Đảng. Điều này đã được viết rõ trong điều 16 của Điều lệ Đảng: "Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới." Nên không thể có chuyện một mình ông Nguyễn Phú Trọng tự ký quyết định rồi biến quyết định thành "vũ khí" được.
Sau đó, ông Bùi Nhật Minh đưa ra quy định mới trong quyết định 244 mà ông thấy rằng mâu thuẫn với quyền ứng cử và đề cử của Đảng viên như sau: "Tại Khoản 1 Điều 13 Quyết định số 244 có quy định “Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy”. Nhưng căn cứ vào Điều 3 của Điều lệ Đảng thì mọi đảng viên đều có quyền: “Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban chấp hành TW”. Việc “theo quy định của Ban chấp hành TW”ở đây có nghĩa là BCHTW quy định, hướng dẫn việc tổ chức bầu cử chứ không có quyền tước quyền ứng cử, đề cử của đảng viên mà Điều lệ Đảng đã minh định. Như vậy Quyết định số 244-QĐ/TW đã ngang nhiên tước đi quyền ứng cử, đề cử của đảng viên, vi phạm nghiêm trọng quyền căn bản của đảng viên và Điều lệ Đảng. "
Ông Bùi Nhật Minh ở đây đã trích dẫn một đằng nhưng lập luận một nẻo. Điều 3 điều lệ Đảng nhấn mạnh "theo quy định của BCH TW", có nghĩa là BCH TW đưa ra các tiêu chí của Đảng trong giai đoạn mới để phù hợp với tình hình thực tiễn, những người phù hợp với các quy định đó có thể tự do ứng cử và đề cử. "Theo quy định của BCH TW" không có nghĩa là BCH TW chỉ có mỗi việc hướng dẫn bầu cử. Các quy định bầu cử đều đã có tiền lệ từ trước tới nay, đều có quy chuẩn, các cấp đều phải biết các quy định này, tổ chức Đảng không phải là nhà trông trẻ để BCH TW phải cầm tay chỉ việc. Cho nên các "quy định" ở đây là để đảm bảo tính hữu hiệu và thích hợp, ngăn ngừa các nguy cơ trong quá trình diễn ra Đại hội.
Quyết định 244 không tước quyền ứng cử và đề cử, của Đảng viên, mà là đưa ra cơ chế để đảm bảo chất lượng những người tham gia ứng cử và đề cử không đi ngược lại đường lối của Đảng, không có hiện tượng "chen ngang" không rõ ràng trong quá trình bầu cử. Cho nên, cả cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội ủy viên ban thường vụ, ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư, đều không được đề cử thêm người mới ngoài danh sách đã được tập thể đồng thuận và thống nhất. Đó là điều hiển nhiên, không có gì là tước bỏ quyền ứng cử và đề cử, không có gì đi ngược lại Điều lệ của Đảng.
Hơn nữa, Điều lệ Đảng quy định rõ ở điều 17: "Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Uỷ viên Bộ Chính trị; thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số Uỷ viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Uỷ viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong số Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Số lượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định". Không có điểm nào nói Tổng bí thư được quyền quyết định toàn bộ. Vai trò Tổng Bí thư là người điều hành chính, không phải là người đưa ra toàn quyền. Như thế có nghĩa là danh sách đề cử không phải chỉ riêng Tổng bí thư đưa ra, mà cần có sự đồng thuận của toàn bộ Ban chấp hành, Bộ chính trị, Ban bí thư...
Lời cáo buộc ông Nguyễn Phú Trọng khống chế Đại hội Đảng của ông Bùi Nhật Minh là hoàn toàn không có căn cứ, vì lý do ông đã hiểu sai Điều lệ Đảng và quyết định 244. Ông Bùi Nhật Minh ký tên là "Đảng viên Bùi Nhật Minh" nhưng những lập luận của ông đưa ra đều đi ngược lại với chủ trương của Đảng, không hiểu quy định của Đảng và thể hiện không nắm rõ Điều lệ Đảng.
Do đó, cần xem xét lại tư cách Đảng viên của ông, vì ông đã vi phạm điều 2 của Điều lệ Đảng: "Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm."

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

23 nhận xét

Write nhận xét
21:31, 24/01/2016 delete

Quy chế quy định cụ thể các trường hợp ứng cử và thủ tục ứng cử; đề cử và thủ tục nhận đề cử của đảng viên, của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ... để được bầu vào các cơ quan lãnh đạo, các chức danh lãnh đạo và ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp. Những quy định này khắc phục tình trạng lúng túng, vướng mắc khi thực hiện quyền ứng cử, quyền đề cử, quyền nhận đề cử của đảng viên trong hoạt động bầu cử theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng cử của đảng viên, chứ không “tước đi quyền ứng cử, đề cử của đảng viên” mà tác giả bài viết trên đã “võ đoán”, “nói bừa” khi đưa ra những luận cứ.Đại hội Đảng lần thứ XII có ý nghĩa hết sức trọng đại đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Theo Quy chế bầu cử, thì việc ứng cử, đề cử của các đại biểu tại Đại hội XII được thể hiện một cách công khai, dân chủ, minh bạch chứ không hề là sự “chia chác”, là “cướp quyền” của Nhân dân như một số trang mạng thù địch, phản động vẫn thường rêu rao.

Reply
avatar
22:07, 24/01/2016 delete

Đúng là hết thủ tướng nguyễn tấn dũng giờ lại sang nguyễn phú trọng..biết là nguyễn tấn dũng không còn được tái cử và không còn vị trí gì nữa thì họ chuyển ngay người đang được tái cử làm tổng bí thư..vậy đó, chỉ cần ai là người được tín nhiệm thì sẽ có ngay chuyện để cho các những kẻ đấy nói Mong rằng những tình trạng này sẽ chấm dứt để chúng ta có một đại hội thành công rực rỡ

Reply
avatar
22:07, 24/01/2016 delete

Đúng là hết thủ tướng nguyễn tấn dũng giờ lại sang nguyễn phú trọng..biết là nguyễn tấn dũng không còn được tái cử và không còn vị trí gì nữa thì họ chuyển ngay người đang được tái cử làm tổng bí thư..vậy đó, chỉ cần ai là người được tín nhiệm thì sẽ có ngay chuyện để cho các những kẻ đấy nói Mong rằng những tình trạng này sẽ chấm dứt để chúng ta có một đại hội thành công rực rỡ

Reply
avatar
23:00, 24/01/2016 delete

Đường lối của Đảng và Nhà nước đề ra đã rất rõ ràng, minh bạch và được sự đồng thuận của toàn dân. Những lời lẽ bôi nhọ, xuyên tạc, vu không cho quyết định sai hay tư lợi cá nhân thì thật là hồ đồ, thiển cận. Đúng là nhàn rỗi, hết việc đến đường cùng thì cắn càng.

Reply
avatar
Nhân danh công lý
23:45, 24/01/2016 delete

Lời cáo buộc ông Nguyễn Phú Trọng khống chế Đại hội Đảng của ông Bùi Nhật Minh là hoàn toàn không có căn cứ, vì lý do ông đã hiểu sai Điều lệ Đảng và quyết định 244. Ông Bùi Nhật Minh ký tên là "Đảng viên Bùi Nhật Minh" nhưng những lập luận của ông đưa ra đều đi ngược lại với chủ trương của Đảng, không hiểu quy định của Đảng và thể hiện không nắm rõ Điều lệ Đảng.

Reply
avatar
09:18, 25/01/2016 delete

Lời cáo buộc ông Nguyễn Phú Trọng khống chế Đại hội Đảng của ông Bùi Nhật Minh là hoàn toàn không có căn cứ, vì lý do ông đã hiểu sai Điều lệ Đảng và quyết định 244. Ông Bùi Nhật Minh ký tên là "Đảng viên Bùi Nhật Minh" nhưng những lập luận của ông đưa ra đều đi ngược lại với chủ trương của Đảng, không hiểu quy định của Đảng và thể hiện không nắm rõ Điều lệ Đảng.

Reply
avatar
09:18, 25/01/2016 delete

Lời cáo buộc ông Nguyễn Phú Trọng khống chế Đại hội Đảng của ông Bùi Nhật Minh là hoàn toàn không có căn cứ, vì lý do ông đã hiểu sai Điều lệ Đảng và quyết định 244. Ông Bùi Nhật Minh ký tên là "Đảng viên Bùi Nhật Minh" nhưng những lập luận của ông đưa ra đều đi ngược lại với chủ trương của Đảng, không hiểu quy định của Đảng và thể hiện không nắm rõ Điều lệ Đảng.

Reply
avatar
10:54, 25/01/2016 delete

Bọn này cũng lắm chuyện nhỉ, làm đủ các chiêu trò, hết hạ uy tín của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phú, giờ lại đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đúng là lũ rận chủ, ăn no rồi ngồi kêu, kêu cho đói rồi lại ăn, ăn lại kêu. Kêu như thế mới ra tiền để mà ăn chừ. Nên thôi, để cho những con ve ấy kêu đi, có sức kêu được thì cố mà kêu, chẳng may nằm đấy mà không kêu được thì lúc đấy mới thấy khổ lắm.

Reply
avatar
14:56, 25/01/2016 delete

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang trở thành mũi nhọn công kích, bôi nhọ của các cá nhân xấu, các thế lực phản động và thù địch ở trong và ngoài nước...Quyết định 244 QĐ/TW là 1 quyết định vô cùng đúng đắn của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đưa ra và được sự chấp nhận của toàn bộ Đảng viên, nó đảm bảo chất lượng của các lãnh đạo được Đảng viên và nhân dân tin tưởng , đề cử giữ những chức vụ quan trọng trong các cấp ủy, chi bộ Đảng...Đó là 1 quyết định chính xác và hết sức minh bạch.

Reply
avatar
21:50, 25/01/2016 delete

Quyết định 224 của TW Đảng là hoàn toàn hợp lí không có gì sai phạm cả. Đồng thời việc TBT Nguyễn PHú Trọng giới thiệu tái cử cũng đã được BCT thống nhất cao chứ không phải dựa vào ý chí của một ai cả. Phải chăng đây lại là chiêu phá rối của bọn phá hoại trước đại hội.

Reply
avatar
22:20, 25/01/2016 delete

Đúng như nhận định rất xác đáng của tác giả về "lời cáo buộc của ông Bùi Nhật Minh là hoàn toàn không có căn cứ, vì lý do ông đã hiểu sai Điều lệ Đảng và quyết định 244". Cái nhìn lệch lạc sai bản chất của ông Minh còn hàm chứa động cơ gây rối, phá hoại Đại hội Đảng đang diễn ra.

Reply
avatar
22:28, 25/01/2016 delete

Quyết định 244 QĐ/TW là 1 quyết định vô cùng đúng đắn của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đã đưa ra và được sự chấp nhận của toàn bộ Đảng viên, nó đảm bảo uy tín và năng lực của các lãnh đạo được Đảng viên và nhân dân tin tưởng , đề cử giữ những chức vụ quan trọng trong các cấp ủy, chi bộ Đảng...Đó là 1 quyết định chính xác và hết sức minh bạch.
Vì vậy Lời cáo buộc ông Nguyễn Phú Trọng khống chế Đại hội Đảng của ông Bùi Nhật Minh là hoàn toàn không có căn cứ, vì lý do ông đã hiểu sai Điều lệ Đảng và quyết định 244.

Reply
avatar
10:43, 26/01/2016 delete

Phải như thế chứ không thôi đề cử tùm lum tà la ra thì đại hội có mà cả tháng, quyền lực của Đảng sẽ chia năm sẻ bảy và tất yếu sẽ trở thành đa đảng đa nguyên, phe phái oánh nhau tưng bừng. Ủng hộ QD 244

Reply
avatar
14:39, 26/01/2016 delete

Theo tôi thì cũng hợp tình hợp lý rồi. Nếu không thế thì sao bảo vệ được chế độ 1 Đảng duy nhất lãnh đạo được. Nhiều người ứng cử rồi đề cử, rồi có người muốn loạn thì đâm ra loạn mất.

Reply
avatar
16:02, 26/01/2016 delete

Theo bản thân tôi thấy, những điều mà bọn rận đang dựng lên chỉ là để nhằm phá hoại khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và trực tiếp là phá hoại đại hội 12 của Đảng, của nhân dân. Chúng ta cần có một nhận thức rõ ràng và không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc nhằm chia rẽ dân tộc ta.

Reply
avatar
16:23, 26/01/2016 delete

Theo tôi chả có gì sai phạm ở đây cả. Tầm nhìn của lãnh đạo Đảng ta rất xa, không phải nhìn hẹp trên góc độ như bọn chúng nói. Xuyên tạc là xuyên tạc, điều chúng muốn là dân chủ chia đều cho các đảng phái hay nói cách khác là đa nguyên đa đảng. Mà tôi nghĩ đa nguyên đa đảng thì chỉ có chết

Reply
avatar
21:51, 27/01/2016 delete

Qua đây có thể thấy, người viết “nhăm nhe” vào những vấn đề trong Quy chế bầu cử trong Đảng như: đối tượng ứng cử, đề cử, bầu cử; trình tự, thủ tục bầu cử… Và, thật ngược đời khi kẻ này lại chọn đúng những điểm mới của Quy chế bầu cử trong Đảng tại Quyết định 244 - QĐ/TW do đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng ký để đưa ra những đưa bài viết và bình luận những thông tin thiếu tính xây dựng, thiếu khách quan về tình hình chính trị Việt Nam để thực hiện một âm mưu chính trị trắng trợn; không chỉ nhằm làm “nhiễu loạn” thông tin, lừa bịp dư luận xã hội thông qua hình thức đưa tin đa chiều mà cái đích hướng tới của chúng là cổ xúy cho hoạt động của số đối tượng chống đối trong nước.

Reply
avatar
15:08, 29/01/2016 delete

Thương bác Trong vì vừa phải gánh vác thêm trọng trách 5 năm nữa mà lại phải nghe những lời đồn của mấy kẻ độc mồm độc miệng. Đúng là không có kiểu nói nào mà mấy kẻ này không nói được

Reply
avatar
21:06, 30/01/2016 delete

Nói thật ra thì mấy ông rận chủ nhà mình dù không có chuyện gì to tát nhưng cũng phải bới chuyện ra mà nói chứ. Chém gió, xuyên tạc là nghề của mấy vị ấy mà. Xuyên tạc láo lếu thì mới có chuyện để nói, có chuyện để nói mới ra bài viết, có bài viết mới có tiền tài trợ của bọn phản động bên ngoài. Miếng cơm manh áo của người ta mà. Cũng chỉ vì ngu muội bị đồng tiền che mắt, không biết thật giả đúng sai. Thông cảm cho người ta đi.

Reply
avatar
08:55, 01/02/2016 delete

Bác Trọng đúng hay sai thì nhân dân ta biết, rồi thời gian sẽ sáng tỏ. Chứ còn vài ba cái chuyện chém gió, xuyên tạc, vu khống bác Trong thế này thì chúng ta cũng không thèm chấp làm gì. Đời có ai vừa ý tất cả được đâu. Mà đặc biệt là cái đám rận chủ này thì chỉ còn đường bán nước hại dân thì mới vừa ý chúng được thôi.

Reply
avatar
20:13, 01/02/2016 delete

Quyết định mang tính nhà nước như vậy đưa ra được phải qua bao nhiêucơ quan ,tổ chức mới đửaa được chứ đâu phải 1 mình bác Trọng kí mà được. Họ viết như vậy ngoài là chống phá bác Trọng trong đại hội đảng này nhưng trong lại là chống phá Đảng, nhà nước ta.Chúng ta cần hết sức cảnh giác với những tin như thế này.

Reply
avatar
20:16, 01/02/2016 delete

Quyết định mang tính nhà nước như vậy đưa ra được phải qua bao nhiêucơ quan ,tổ chức mới đửaa được chứ đâu phải 1 mình bác Trọng kí mà được. Họ viết như vậy ngoài là chống phá bác Trọng trong đại hội đảng này nhưng trong lại là chống phá Đảng, nhà nước ta.Chúng ta cần hết sức cảnh giác với những tin như thế này.

Reply
avatar
05:43, 03/02/2016 delete

Trời đất, tôi phát ngán với mấy cái luận điệu xuyên tạc, vớ vần này của đám rận chủ lắm rồi. Thực ra chẳng có chuyện gì là chúng không them mắm them muối vào cho ly kỳ, hấp dẫn theo cái cách của chúng cả. Nhưng cái luận điệu của chúng người độc cần phải hết sức cảnh giác. Không lại bị chúng xỏ mũi lúc nào không biết đâu.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon