NGHỆ SỸ TỰ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI. QUAN TRỌNG LÀ NĂNG LỰC VÀ SỰ PHÙ HỢP.

Showbiz Việt đang quan tâm tới câu chuyện ghệ sỹ hài Vượng Râu và ca sỹ Mai Khôi ứng cử vào đại biểu Quốc hội, việc người nghệ sỹ ứng cử và...
XEM CHI TIẾT

“BAN PHÁT” TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ CÁI GIÁ PHẢI NHẬN LẠI

[CÒI LAZY] - Từ bao giờ mà những nước đem chiến tranh tới các quốc gia khác lại được xem là “tiêu chuẩn” dân chủ, nhân quyền, tự do cho cả...
XEM CHI TIẾT