TIẾN SỸ NGUYỄN QUANG A ĐANG CHỨNG TỎ MÌNH ĐƯỢC "PHẢN ĐỘNG HẬU THUẪN" (Phần 1)

Phần I: Không nhất thiết phải công bố Nghị quyết số 21/NQ- HĐBCQG ngày 19/12/2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Lữ Khách
Chân dung Tiến sỹ A (Nguồn: Internet). 

Ở loạt bài tiếp theo đây, Người con đất mẹ xin được làm rõ về lần lượt từng điểm (03 điểm) trong yêu cầu của Tiến sỹ Nguyễn Quang A lên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Đây cũng là lời muốn nói xung quanh luận điểm cho rằng: Phường dân chủ một khi bị từ chối ứng cử thì chúng sẽ quay sang để phá hoại bầu cử. Đồng thời, với riêng với Tiến sỹ Nguyễn Quang A nó hoàn toàn phù hợp với tuyên bố của ông trước đó: Tham gia tự ứng cử để tẩy chay bầu cử bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Xin được đi vào điểm thứ nhất trong yêu cầu: "1) Hội đồng Bầu Cử Quốc gia đã có Nghị quyết số 21/NQ- HĐBCQG ngày 19/12/2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy Nghị quyết số 21/NQ- HĐBCQG trên trang Thông tin của Quốc hội, cho nên không biết chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban và của các thành viên Tiểu ban. Xin quý Ông cung cấp cho tôi những thông tin mà tôi chưa tìm thấy này hoặc đường link đến những thông tin đó". 

Thực tình Tiến sỹ A đã làm tôi hết sức bất ngờ khi đưa ra một câu hỏi mà theo nhận định của bản thân nó đang hết sức nóng hổi sau Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố thông tin cho biết: "Trong số 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài, thậm chí còn được cung cấp tài chính để vận động, tranh thủ số phiếu của cử tri”. Và cũng xin thông tin thêm là một số đại biểu trong Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) tổ chức vào sáng ngày 17-3, một số đại biểu tham dự đã yêu cầu Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố rõ ràng, chi tiết từng cá nhân đại biểu tự ứng cử nhận hậu thuận của các thế lực thù địch phản động (Riêng điều này người viết hoàn toàn tán thành quan điểm của Mõ Làng ở bài viết: "* Có nhất thiết phải làm rõ người tự ứng cử được phản động hậu thuẫn?). 

Dù không có sự tương đồng với những đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ hai phát biểu song câu hỏi của ông tôi cho cũng là vấn đề cần được giải đáp trước khi hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp chính thức diễn ra. Theo đó, về mặt logic mà nói, để thực hiện mục tiêu của hoạt động bầu cử là minh bạch, công bằng và khách quan thì bất cứ hoạt động nào liên quan cũng cần được công bố công khai, để bất cứ cử tri nào cũng được tiếp cận. Đó cũng là cách đảm bảo mỗi cử tri vừa thực hiện quyền lựa chọn đại biểu cho chính mình, vừa thực hiện chức năng giám sát hoạt động bầu cử. Tuy nhiên, có nhất thiết phải công bố công khai "Nghị quyết số 21/NQ- HĐBCQG ngày 19/12/2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội" như yêu cầu của Tiến sỹ Nguyễn Quang A mới đảm bảo được các tiêu chí bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp? Xung quanh vấn đề này xin được chỉ ra 02 điểm để phủ định yêu cầu của vị Tiến sỹ này. 

Thứ nhất, mỗi chúng ta đều nhận thức được rằng, cùng với Đại hội Đảng toàn quốc thì bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp chính là cơ hội "VÀNG" để những thế lực thù địch, phản động bên ngoài tiến hành can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Trên thực tế, hoạt động này diễn ra một cách kín đáo, tránh sự phát hiện của các nhà chức trách mà cụ thể là Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thậm chí để có thể cài cắm sâu hơn vào trong nội bộ (Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp), các thế lực này đã dày công tạo dựng những cá nhân mà tạm gọi là những con bài chính trị và chúng được "ngụy trang" một cách kín đáo và khó phát hiện. Cho nên, để đối phó với hoạt động của số này, bên cạnh việc thực hiện một cách thường xuyên, liên tục công tác bảo vệ nội bộ thì việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được cho là biện pháp nhất thời song đang phát huy tác dụng. 

Và vấn đề đặt ra ở đây, với một loại đối tượng hoạt động theo phương thức ẩn náu và cố tình đối phó với sự phát hiện thì việc công bố Nghị quyết (Quy định chức năng, nhiệm vụ, lực lượng....) của Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội Hội đồng bầu cử Quốc gia phải chăng cần được suy nghĩ lại! 

Thứ 2, là một cơ quan được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội và  đương nhiên Nghị quyết này đã được công bố toàn văn trước Quốc hội trước thời điểm thực hiện! Nghĩa là không phải Nghị quyết số 21/NQ- HĐBCQG ngày 19/12/2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội không được công bố như cách nói của Tiến sỹ Nguyễn Quang A. 

Mặt khác, liệu việc không công bố I(mà theo Tiến sỹ Nguyễn Quang A là phải công bố trên mạng Internet) Nghị quyết số 21/NQ- HĐBCQG ngày 19/12/2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia có ảnh hưởng gì đến các tiêu chí bầu cử không thì xin thưa là không! Bởi cho đến nay chưa có một đại biểu nào thứ 2 cho rằng, điều này cản trở việc đảm bảo tính dân chủ, công bằng, khách quan trong bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp! Vậy nên, với yêu cầu này, sẽ không có gì quá đáng nếu nói rằng, Tiến sỹ Nguyễn Quang A đang bị cô độc thực sự sau khi hồ sơ tự ứng cử không được chấp nhận! 


(Còn nữa)
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

20 nhận xét

Viết nhận xét
20:22, 18/03/2016 XÓA

những gì mà Nguyễn Quang A có thể làm là những chiêu trò thực hiện cho được mục đích cá nhân của mình chứ không có được gì hơn được. con người cần có nhìn nhận cho đúng đắn cũng như không quá tham lam, hành động đó chi có thể lừa gạt người dân chứ không được gì hơn được, đùng có ngu ngốc mà thực hiện thêm trò nào

TRẢ LỜI
avatar
21:09, 18/03/2016 XÓA

Nguyễn Quang A đang thực hiện việc làm của mình chỉ có điều cái trò mà con người này thực hiện hoàn toàn thê hiện cho tham vọng cá nhân của mình thôi mà. cần có cái nhìn nhận cho đúng đắn hơn nhé chứ không thể thích làm là được đâu, không có cái giới hạn nào cho đám người thực hiện cho được mục đích cá nhân đâu

TRẢ LỜI
avatar
22:26, 18/03/2016 XÓA

Và vấn đề đặt ra ở đây, với một loại đối tượng hoạt động theo phương thức ẩn náu và cố tình đối phó với sự phát hiện thì việc công bố Nghị quyết (Quy định chức năng, nhiệm vụ, lực lượng....) của Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội Hội đồng bầu cử Quốc gia phải chăng cần được suy nghĩ lại. Nguyễn Quang A đích thực là một kẻ được chống lưng bởi bọn phản động.

TRẢ LỜI
avatar
06:20, 19/03/2016 XÓA

ông nguyễn quang a là một tiến sĩ tham gia phong trào dân chủ mới nổi từ đợt có kiến nghị 72 khi Quốc hội 12 sửa đổi Hiến pháp. đến nay thì ông vẫn vậy. rất trung thành với phong trào vận động nọ kia để tạo cho mình những uy tín và ảnh hưởng nhất định. tuy nhiên việc đó không đồng nghĩa với mục đích sau việc ông làm là tốt bởi vì tài không đi liền với đức. ông vào Quốc hội để phá thì ông vào làm cái gì chứ. với lại kiểu không ăn được thì đạp đổ này là không thể chấp nhận được.

TRẢ LỜI
avatar
21:39, 19/03/2016 XÓA

tuy là mootij tiến sĩ nhưng ông Quang A đưa ra nhúng ý kiến rất gàn dở mà chắc chỉ có mỗi mình ong là thấy có lí cho xã hội ngày nay của đất nước ta. mooti vị tiến sĩ mà sống một mình một kiểu thì tất nhiên là có vấn đề rồi, việc ông đang trở nên cô đơn, hay chính là bị cô đơn ngay từ những bước đầu tiên cho thấy xã hội không chấp nhận ông, và ông A mặt sẹo đang đi sai con đường, việc có những kẻ phản động chống lưng vaf những ý kiến gàn dở sẽ làm cho vị ttiens sĩ này sớm bị đào thải

TRẢ LỜI
avatar
sonmai
AUTHOR
23:45, 19/03/2016 XÓA

Nguyễn Quang A còn làm đủ chiêu trò như vận động và đi xin chữ ký của từng người bằng nhiều âm mưu và thủ đoạn và tự sướng về bản thân.Đặt một phép thử nếu Quang A vào Quốc Hội ông ấy sẽ làm gì trong đó ,một người như ông ta ko đạo đức va lương tâm thì chỉ khổ dân mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
08:56, 20/03/2016 XÓA

quá là đơn giảm thôi ông không cần chứng minh thì người ta cũng biết ông là ai?vì sao ông lại làm như vậy.một người gần đất xa trời rồi mà còn như vậy thì không thể tin được.đi gây rối kì bầu cử quốc hội đúng là con nguoiqwf không có suy nghĩ.sống bằng tuổi đó rồi mà còn đi bán rẻ bản thân

TRẢ LỜI
avatar
08:57, 20/03/2016 XÓA

quá là đơn giảm thôi ông không cần chứng minh thì người ta cũng biết ông là ai?vì sao ông lại làm như vậy.một người gần đất xa trời rồi mà còn như vậy thì không thể tin được.đi gây rối kì bầu cử quốc hội đúng là con nguoiqwf không có suy nghĩ.sống bằng tuổi đó rồi mà còn đi bán rẻ bản thân

TRẢ LỜI
avatar
09:26, 20/03/2016 XÓA

Hưởng ứng “lời kêu gọi” của ông Nguyễn Quang A, đến nay đã có một số “zân chủ” quốc nội như Nguyễn Tường Thụy (Thụy say), Nguyễn Đình Hà, Lê Văn Luân, Đặng Phương Bích, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Công Vượng (Vượng râu), Nguyễn Trung Lĩnh, Võ An Đôn… nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội.

TRẢ LỜI
avatar
09:28, 20/03/2016 XÓA

thời gian tới sẽ có những trường hợp tự ứng cử không đảm bảo được các yêu cầu về chính trị, pháp luật trên sẽ nhanh chóng bị loại khỏi các vòng hiệp thương là điều dễ hiểu, tất yếu. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là các đối tượng phản động trong và ngoài nước sẽ lợi dụng điều này để vu cáo Nhà nước ta không có tự do, không thực hiện các chính sách dân chủ trong bầu cử.

TRẢ LỜI
avatar
09:35, 20/03/2016 XÓA

Nguyễn Quang A là một trong những trường hợp mà theo Tiểu ban an ninh nhận định trên khi đằng sau Nguyễn Quang A chắc chắn "có sự ủng hộ của tổ chức phản độn trong nước, ngoài nước", thậm chí còn "cung cấp tài chính để vận động" khi tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội.

TRẢ LỜI
avatar
09:37, 20/03/2016 XÓA

bà Nguyễn Thị Hà còn chia sẻ rằng, ông Nguyễn Quang A tham gia "tự ứng cử" đại biểu Quốc hội là "để giết thời gian" cho "đỡ buồn". Và "đỡ buồn" của ông Nguyễn Quang A là các chiêu trò tráo trở trước thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội.

TRẢ LỜI
avatar
Nhân danh công lý
AUTHOR
16:08, 20/03/2016 XÓA

Cùng với Đại hội Đảng toàn quốc thì bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp chính là cơ hội "VÀNG" để những thế lực thù địch, phản động bên ngoài tiến hành can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Trên thực tế, hoạt động này diễn ra một cách kín đáo, tránh sự phát hiện của các nhà chức trách mà cụ thể là Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thậm chí để có thể cài cắm sâu hơn vào trong nội bộ (Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp), các thế lực này đã dày công tạo dựng những cá nhân mà tạm gọi là những con bài chính trị và chúng được "ngụy trang" một cách kín đáo và khó phát hiện. Cho nên, để đối phó với hoạt động của số này, bên cạnh việc thực hiện một cách thường xuyên, liên tục công tác bảo vệ nội bộ thì việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được cho là biện pháp nhất thời song đang phát huy tác dụng.

TRẢ LỜI
avatar
quang le
AUTHOR
22:23, 25/03/2016 XÓA

Với những thành tích đồ sộ trong việc lợi dụng việc tổ chức và tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhưng thực chất đó chỉ là bình phong che đậy mục đích của hành động trên là kích động người dân chống lại chính quyền nên Nguyễn Quang A cảm thấy lo sợ trước những thông tin mà trang Vision bóc mẽ nên đã vu vạ rằng, trang này “chứa nhiều thông tin sai sự thật, vu cáo và phỉ báng tôi”. Chắc cây cong quá nên sợ chết đó mà.

TRẢ LỜI
avatar
12:03, 27/03/2016 XÓA

Sống với hàng xóm láng giềng còn không được người ta tôn trọng thì thử hỏi tham gia ứng cử còn để làm cái gì nữa, vì những đồng đô la bẩn thỉu của bọn phản động mà Quang A đã đánh mất đạo đức, đi ngược lại với chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta. "Tiến sỹ" gì như ông? Một kẻ ảo tưởng về chính trị.

TRẢ LỜI
avatar
21:47, 11/11/2016 XÓA

Trong khi cả nước ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, thì thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội, Blog ở hải ngoại và trong nước đã đăng tải những thông tin, quan điểm sai trái, độc hại, gây bất lợi cho sự ổn định an ninh chính trị ở nước ta.đây được gọi là cái bản chất và con người của nguyễn quang a

TRẢ LỜI
avatar
21:50, 11/11/2016 XÓA

Xin thưa với ông Nguyễn Quang A rằng ông đã vô tình “lấy cái riêng biệt để minh họa cho cái chung nhất” , đó là sai lầm hoàn toàn của người làm nghiên cứu khoa học khi nhìn nhận và đánh giá một vấn đề. Không thể lấy một hay vài sự kiện tham nhũng để rồi đổ cho cả nước thối nát được. Nói như ông Nguyễn Quang A thì những vụ tham nhũng điển hình ở Mỹ như vụ Randy Duke Cunningham, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa từ thành phố San Diego (California) từng được dư luận gán cho hổ danh "đệ nhất quan tham" đã nhận hối lộ tới hàng triệu đô kể cả hiện vật như du thuyền, ô tô; gần đây nhất là vụ tham nhũng chấn động trong Hải quân Mỹ đó là Jose Luis Sanchez, sĩ quan chỉ huy Hạm đội số 7 phụ trách Thái Bình Dương, đã nhận hối lộ để cung cấp hợp đồng cho một công ty cung cấp dịch vụ Quốc phòng GDMA để nâng giá dịch vụ…Vậy hóa ra nước Mỹ cũng thối nát lắm hả ông Quang A.

TRẢ LỜI
avatar
22:56, 11/11/2016 XÓA

Bản chất của 1 tay “dân chủ” giả cầy cùng những chiêu trò chống phá lố bịch đã liên tiếp bị dư luận bóc mẽ, vạch trần có thể thấy trước 1 cái kết èo uột, u ám về cái gọi là “phong trào tự ứng cử” mà Nguyễn Quang A khởi xướng và hoang tưởng bấy lâu nay

TRẢ LỜI
avatar
23:18, 11/11/2016 XÓA

à một cơ quan được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội và đương nhiên Nghị quyết này đã được công bố toàn văn trước Quốc hội trước thời điểm thực hiện! Nghĩa là không phải Nghị quyết số 21/NQ- HĐBCQG ngày 19/12/2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội không được công bố như cách nói của Tiến sỹ Nguyễn Quang A.

TRẢ LỜI
avatar
23:21, 11/11/2016 XÓA

Có tài mà không có đức, đó là đồ vô dụng. Đúng như lời Bác Hồ đã nói, Quang A là một con người như vậy. Nói ông ta là một người không có nhận thực thì hoàn toàn sai, vì ông ta có một học thức, có một hiểu biết không phải ai cũng có được. Nhưng ngược lại, ông ta lại có những hành động chống phá, xuyên tạc, tiếp tay cho các thế lực xấu chống phá lại nước ta. Đó là một điều không thể chấp nhận được.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon