TRUNG THÀNH VỚI HIẾN PHÁP LÀ TIÊU CHUẨN HÀNG ĐẦU CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI


Từ đầu tháng 2 đến nay, trên một số trang mạng xã hội, xuất hiện trào lưu kêu gọi một số người tự xưng là “nhân sĩ, trí thức” tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Những trang này còn liên tục đăng tải các bài viết khuếch trương những nhân vật “cấp tiến”, kèm theo cái gọi là “cương lĩnh vận động tranh cử”. Họ đều khẳng định rằng việc tự ứng cử là thực hiện quyền của công dân được hiến định trong Hiến pháp và họ đáp ứng đủ tiêu chuẩn tự ứng cử theo qui định của pháp luật.
Theo quy định của pháp luật, công dân từ 21 tuổi có quyền ứng cử vào đại biểu QH. Ảnh infonet.vn

Quyền bầu cử và ứng cử là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong các bản Hiến pháp của nước ta từ trước tới nay. Điều 27, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”. Vì vậy, việc những người tự xưng là nhà dân chủ, “hoạt động xã hội” tham gia ứng cử vào Quốc hội luôn được Đảng, Nhà nước ta thừa nhận, tôn trọng. Đại diện các cơ quan bầu cử cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gần đây cũng khẳng định không có sự phân biệt đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử.

Thế nhưng, điều đáng bàn ở đây là có một số người không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội vẫn ngộ nhận, phủ nhận những điểm bản thân vi phạm, không đáp ứng được tiêu chuẩn và đi đến suy diễn, cho rằng chính quyền “gây khó dễ”, “phân biệt đối xử”.

Xin được nêu một vài trường hợp cụ thể. Chẳng hạn, trường hợp một người tự ứng cử khi đến UBND phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để đề nghị xác nhận sơ yếu lý lịch thì được lãnh đạo Phường đã ghi bổ sung xác nhận người này “tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam; đã từng được thành viên của Đảng Việt Tân ở hải ngoại tiếp đón, tham gia phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ; đã từng tụ tập đông người trái pháp luật nhiều lần ở địa bàn công cộng quận Hoàn Kiếm, vi phạm Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ; là công dân không gương mẫu”. Thế nhưng, anh này vẫn khăng khăng khẳng định mình đủ tiêu chuẩn. Trường hợp một người khác, tuyên bố vào Quốc hội để xóa bỏ cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” trong tên gọi của quốc gia cũng như thể chế kinh tế. Còn một trường hợp khác thì bóng gió nói vào Quốc hội để vận động xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp bằng cách xây dựng một bản Hiến pháp mới…

Chỉ riêng với những phát ngôn, tuyên bố nêu trên đã cho thấy, những người tự ứng cử trên vừa không nghiêm túc khi ứng cử, lợi dụng tự ứng cử để truyền bá quan điểm trái với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa không đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội. Bởi vì, Điều 3 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định người ứng cử đại biểu Quốc hội “phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội”, trong đó có điểm 1 nêu rõ: “Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Theo qui định trên thì tiêu chuẩn đầu tiên là đại biểu Quốc hội phải trung thành với Hiến pháp. Trong khi đó tại điều 4 Hiến pháp hiến định rõ ràng: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vậy thì, những người tự ứng cử nếu phát ngôn, có tuyên bố phủ nhận điều 4 của Hiến pháp, không chấp nhận con đường XHCN, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng nghĩa với việc họ không trung thành với Hiến pháp, không đủ tư cách ứng cử đại biểu Quốc hội.

Thiết nghĩ, đây là vấn đề cần được các cơ quan chức năng, trực tiếp là Hội đồng bầu cử Quốc gia và cơ quan bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các địa phương nắm vững, đối chiếu để chủ động, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn ứng cử ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội.

Về phía tổ chức Đảng, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã nêu rõ phải ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

12 nhận xét

Viết nhận xét
14:09, 11/03/2016 XÓA

Không chỉ trung thành với hiến pháp. Mà bản thân các ứng viên ĐBQH cũng phải là người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Được nhân dân nơi cư trú và đồng nghiệp nơi làm việc tín nhiệm tuyệt đối. Có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp phát triển đất nước. Bản thân ĐBQH cũng cần tôn trọng lịch sử của dân tộc, chứ những kẻ đã theo giặc, làm lính cho giặc, chống phá lại đất nước, giết chết bao nhiêu người dân vô tội thì làm gì có đủ tư cách để đại diện cho nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
20:29, 11/03/2016 XÓA

Đại biểu quốc hội là những người có tâm, có tài muốn dựng xây dât nước. Tuy nhiên hiện nay, có một số đối tượng đã và đang lợi dụng các quyền tự do của công nhân để ứng cử vào quốc hội, số này nhận được sự chỉ đạo của nước ngoài, nhận tiền từ chúng, làm nổi bật bản thân với mục đích đen tối, hại nước, hại nhân dân. thiết tha mong rang các cơ quna chức năng hãy nhanh chóng quét sạch nhũng lũ này, như những chiến dịch chống các bệnh truyền nhiễm xã hội vây.

TRẢ LỜI
avatar
lam mong
AUTHOR
21:12, 11/03/2016 XÓA

cuộc bầu cử sắp diễn ra và trong thời gian gần đây đã rầm rộ lên kiểu phong trào tự ứng cử của một số nhân vật trong giới "dân chủ". thế nhưng, chúng không hề được hoan nghênh bởi vì tư tưởng và hành động của chúng không phải phục vụ lợi ích chung mà thậm chú là đi ngược lại , vậy thì làm sao mà chúng xứng đáng đc.

TRẢ LỜI
avatar
18:25, 12/03/2016 XÓA

tôi rất thích cái title của bài này. nếu không trung thành với Hiến pháp - đạo luật có hiệu lực cao nhất thì cá nhân đó sao là người đủ chính danh ứng cử vào đại biểu Quốc hội. thiết nghĩ đây phải là điều được đặt lên đầu tiên và quy định rõ tiêu chuẩn cho 1 cá nhân ứng cử đại biểu QUốc hội. nếu không trung thành với Hiến pháp thì bỏ phiếu ủng hộ thông qua rồi lại chống lại nó thì thử hỏi có dở hơi không?

TRẢ LỜI
avatar
22:07, 12/03/2016 XÓA

những người có tâm hay không, có lòng trung thành hay không, có tuân thủ đúng hiến pháp hay không thì nhân dân là người phán xét và rõ nhất. nhân dân không bao giờ đánh giá sai lầm về ai, nhân dân luôn nhận xét đúng và bầu đúng người vì những người đó là người trực tiếp bảo vệ quyền lợi của họ. chính vì vậy mà những tên dân chủ lởm dù có bày đdặtđủ mọi cách cũng không thể nào làm nên sự viêcj gì, và chúng càng bị lún sâu vào cái hố phản động do chính mình tạo ra. thật đáng thương cho những kẻ rận chủ thích thể hiện

TRẢ LỜI
avatar
08:13, 13/03/2016 XÓA

Bài viết rất hay...Có nhiều cách lý giải về vấn đề này song phải nói rằng: việc lý lịch để ứng cử làm đại biểu quốc hội là vấn đề cần được tôn trọng. Với những kẻ đầy lỗi lầm, tiền án, tiền sự và thiều hiểu biết thì đừng có nói là thế này, hay thế kia...Tôi chỉ muốn nói rằng: hayxbieets mình như thế nào trước khi đặt bút nghĩ đến việc ứng cử đại biểu quốc hội.

TRẢ LỜI
avatar
14:35, 14/03/2016 XÓA

Đừng nói là đại biểu quốc hội mà ngay cả toàn thể nhân dân VN chúng ta đã sinh sống và làm việc dưới đất nước này đều phải tôn trọng hiến pháp và pháp luật để đất nước luôn theo khuôn mẫu, có như thế đất nước mới phát triển được. Bản thân là người ứng cử vào đại biểu quốc hội, nhưng những kẻ ngay đêm phá hoại, coi thường hiến pháp thì không tỏ rõ thiện chí vì đất nước mà chủ yếu vì ăn hôi những thứ bẩn thỉu xấu xa mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
14:49, 14/03/2016 XÓA

Trung thành với hiến pháp thực chất chính là việc thể hiện điều mà chúng ta thấy dược một nhân cách và phẩm chất đạo đức ở một con người, một công dân tốt. Khi thiếu đi điều này, thì chính con người và công dân đó không bao giờ có đủ tư cách để nói đến hai từ lãnh đạo và đất nước. Bởi, đất nước cần có người tài mà phục vụ chứ không thu nạp những kẻ ngông cuồng bất trị vào mình. Đó chính là nguyên nhân vì sao những kẻ ngày đêm vĩ cuồng tự ứng cử vào quốc hội đã bị bóp chết ý định ngay lập tức.

TRẢ LỜI
avatar
08:08, 15/03/2016 XÓA

sống và làm việc theo hiến pháp không chỉ là đối với những con người trong đại biểu quốc hội mà điều đó còn đúng với tất cả người dân Việt Nam, những người không đủ tư cách và phẩm giá như Nguyễn Quang A và đồng bọn của chúng thì không xứng đáng để được đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng

TRẢ LỜI
avatar
sonmai
AUTHOR
19:50, 17/03/2016 XÓA

Đừng nói là để ứng cử Đại biểu quốc hội mới phải trung thành và tuân thủ pháp luật mà cả toàn thể nhân dân VN chúng ta đã sinh sống và làm việc dưới đất nước này đều phải tôn trọng và trung thành với hiến pháp và pháp luật.Sắp đến kỳ bầu cử ĐBQH các thế lực thù địch luôn ra sức phá hoại với những âm mưu và thủ đoạn hết sức thâm độc.Như Nguyễn Quang A là người muốn xóa bỏ Điều 4 hphap tham gia ứng cử cũng chỉ muốn để tẩy chay cuộc bầu cử .

TRẢ LỜI
avatar
16:47, 27/03/2016 XÓA

Đại biểu Quốc hội là những người có đủ phẩm chất đạo đức, có năng lực thật sự, là người đại diện tiếng nói của nhân dân trước quốc hội. Điều 3 luật Bầu cử quốc hội quy định một đại biểu quốc hội phải có những tiêu chuẩn sau đây:
1.Trung thành với Tổ quốc và hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh, chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật
3. Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
Đối chiếu với quy định thì những kẻ như Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Đình Hà...không có đủ tiêu chuẩn để làm đại biểu quốc hội được. Người dân sẽ sáng suốt để lựa chọn và bầu ra những người có đức có tài xứng đáng là người đại diện cho họ.

TRẢ LỜI
avatar
19:59, 03/04/2016 XÓA

Một đại biểu Quốc hội thì điều đầu tiên là việc phải thực thi tốt chủ trương, pháp luật Việt Nam. Nhưng qua phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có thể thấy nhiều đối tượng lợi dụng phong trào để đánh bóng tên tuổi, để thực hiện mưu đồ chính trị. Không đủ tư cách để ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng khi được nhận xét đúng bản chất thì lại khăng khăng là điều đó không đúng. Vẫn là bản chất của các đối tượng dân chủ và âm mưu phá hoại cuộc bầu cử của các đối tượng thù địch trong dịp bầu cử Quốc hội lần này.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon