SAU HỘI NGHỊ CỬ TRI NGUYỄN XUÂN DIỆN VẪN “CỐ ĐẤM ĂN XÔI”

Ngô Dụng
“Quốc hội không phải là phường chèo”. Đến nay, cái gọi là “Phong trào tự ứng cử ĐBQH” của đám lưu manh giả danh “dân chủ” đang hạ màn một cách thảm hại.
Mặc dù, đây là cái kết đã được báo trước nhưng số người trong cuộc lại có những thái độ phản ứng rất khác nhau. Nếu như sự mê muội và hoang tưởng của Nguyễn Quang A đến nay vẫn chưa có hồi kết khi gã phát biểu trên đài BBC rằng “việc ứng cử là quá trình dài và khẳng định sẽ còn được tiếp tục”; trái lại, Nguyễn Kim Môn lại ủ rũ khi tuyên bố “dừng mọi hoạt động liên quan đến ứng cử ĐBQH” hay ứng viên Phan Văn Phong cũng nói lời từ biệt để “về quê vui thú ao vườn”… thì Nguyễn Xuân Diện vẫn “cố đấm ăn xôi”, cãi chày cãi cối khi cho rằng: “kết quả kiểm phiếu không minh bạch nên gửi thư đến Hội đồng bầu cử Quốc Gia để phản đối các sai phạm và không công nhận kết quả bỏ phiếu”.
Nguyễn Xuân Diện đi đâu cũng mạnh mồm khoe với thiên hạ là một “tiến sĩ” nhưng trình độ học vấn của gã thì lại không tương xứng với cái học vị này. Trái lại, Diện chỉ tạo được “dấu ấn” khi lập ra trang Tễu blog để đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hay khi giao du với đám lưu manh giả danh dân chủ như Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Quang A, Nguyễn Hữu Vinh…. và những hội, nhóm, phong trào chống chính quyền mà Diện đã từng tham gia. Với bản lý lịch không lấy gì là tốt đẹp này và biết trước là hồ sơ tự ứng cử ĐBQH cũng sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe, nhưng vì mục đích trục lợi cũng như đánh bóng tên tuổi Nguyễn Xuân Diên vẫn bất chấp để tuyên bố ứng cử ĐBQH.
Tại Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri hôm 8/4 vừa qua, sau khi được nghe ông Nguyễn Tuấn Cường (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm chủ trì hội nghị) thông qua thông qua chương trình hội nghị, giới thiệu đại biểu, thành phần tham gia, cử người đọc sơ yếu lý lịch và đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Thắng (địa chỉ 72 Cầu Gỗ, Hà Nội) về việc ông Diện khai lý lịch chưa trung thực khi không khai số lần bị xử phạt hành chính về hành vi “Lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin gây hại đến TTATXH”. Ngay lập tức, Diện cho rằng “nội dung đơn tố cáo là vu khống và khẳng định mình đã trung thực trong việc khai lý lịch khi ứng cử ĐBQH”.
Để chứng minh mình không khai man trong lý lịch, Nguyễn Xuân Diện viện dẫn các điều luật:
Khoản 1, Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính:
“1.Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện thuộc loại cấm lưu hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết để bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, xây dựng và an ninh trật tự, an toàn xã hội”.
Điều 7 quy định về thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính:
1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.
2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính”.
Bên cạnh đó, Diện còn lập luận “việc lập blog hoặc fb cá nhân là một việc pháp luật không cấm, khi lập không phải trình báo đăng ký với bất cứ cơ quan nào. Và người dân có quyền làm những điều pháp luật không cấm”.
SAU HỘI NGHỊ CỬ TRI NGUYỄN XUÂN DIỆN VẪN “CỐ ĐẤM ĂN XÔI”
Nguyễn Xuân Diện tại Hội nghị cử tri ngày 8/4/2016 (Ảnh Internet)
Cần khẳng định, đây là những viện dẫn điều luật không đầy đủ, mang tính cắt xén nhằm thay đổi bản chất của vấn đề. Bởi những lẽ sau:
1. Nguyễn Xuân Diện viện dẫn khoản 1 Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhưng Khoản 2 Điều luật này cũng quy định: “Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn”.
Trong khi đó, Điểm d, Khoản 1, Điều 6 - Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng quy định: “d) Trong thời hạn được quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt”.
Trong khi đó, ngày 06/8/2012, Chánh Thanh tra sở TTTT Hà Nội đã ban hành quyết định số 70/QĐ - XPVPHC xử phạt hành chính đối với Nguyễn Xuân Diện về 2 hành vi: (1) Lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin gây hại đến TTATXH với mức phạt 7,5 triệu đồng; và (2) hành vi gây khó khăn cho hoạt động thanh tra với mức phạt cảnh cáo. Tuy nhiên, Diện đã không nộp tiền phạt theo quy định, Thanh tra sở TTTT Hà Nội đã 03 lần gửi văn bản đôn đốc Nguyễn Xuân Diện nộp phạt, đồng thời gửi cho cơ quan chủ quản của Nguyễn Xuân Diện là Viện nghiên cứu Hán Nôm để phối hợp đôn đốc, nhưng cũng không có kết quả.
Ngày 19/9/2012, Chánh thanh tra sở TTTT Hà Nội đã ra quyết định số 91/QĐ-CC về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Xuân Diện và ngày 14/3/2016, Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội có thông báo về việc cho đến nay ông Nguyễn Xuân Diện vẫn không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên.
Vậy có thể thấy, việc cho đến nay vẫn không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên nên việc Nguyễn Xuân Diện viện dẫn điều luật quy định thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính và cho rằng mình không vi phạm hành chính là không đúng theo các quy định của pháp luật.
2. Theo các quy định của pháp luật hiện hành không cấm công dân việc lập FB và blog cá nhân, tuy nhiên, pháp luật cũng quy định những hành vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng” quy định các hành vi bị cấm gồm:
a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Với hành vi sử dụng trang blog http://xuandienhannom.blogspot.com chuyên đăng lời kêu gọi, kích động người dân tại Hà Nội xuống đường tu tập đông người trái pháp luật gây mất ANTT; đăng nhiều bài vận động ký tên kêu gọi trả tự do cho các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án đưa ra xét xử; đăng các bài viết phản đối Hiến Pháp sửa đổi, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, ủng hộ phong trào “Thoái đảng”... cho thấy Nguyễn Xuân Diện đã vi phạm các quy định của pháp luật khi sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Là 1 người có tư tưởng trái với đường lối, chính sách của Đảng, không tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, thường xuyên vi phạm pháp luật và vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn của người ĐBQH được quy định tại điều 22 Luật bầu cử năm 2015, việc cử tri không bỏ phiếu tín nhiệm cho Nguyễn Xuân Diện là lẽ đương nhiên.
Thay vì chấp nhận, Nguyễn Xuân Diện lại có những động thái vu cáo các cơ quan chức năng để bào chữa cho thất bại thảm hại của bản thân. Tuy nhiên, những lý lẽ mà Nguyễn Xuân Diện đưa ra đều không đúng theo các quy định của pháp luật. Những việc làm này càng phơi bày rõ về mục đích phá hoại khi Nguyễn Xuân Diện tuyên bố ứng cử ĐBQH./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

31 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
22:31, 13/04/2016 XÓA

Mang danh là tiến sỹ nhưng Nguyễn Xuân Diện vẫn có cái tư tưởng là cãi chày cãi chối, phủ nhận mọi sự thật về ông ta. Có thể thấy ông Diện chưa hề chấp hành, nộp phạt vi phạm hành chính của mình nên thời hiệu vẫn còn, đây là một tình tiết tăng nặng cho những sai phạm của ông.Một người sai nhưng không nhận, còn cố tình chây lỳ thì có đủ tư cách để trở thành đại biểu Quốc hội hay không. Xin khẳng định ngay là không bao giờ đủ tư cách cả, ông Nguyễn Xuân Diện nên xem xét lại nhân cách, đạo đức của bản thân trước khi nộp đơn tự ứng cử thì hơn. Đây là 1 thất bại của đám rận chủ trong việc ứng cử ĐBQH

TRẢ LỜI
avatar
22:42, 13/04/2016 XÓA

Thôi từ bỏ đi ông Diện ạ, thức tỉnh đi, xám hối vì những hành động của mình đi, chứ bây giờ ông cứ cãi cùn thế này chả ai nghe, chả ai ủng hộ ông đâu. Với một người chẳng hiểu gì về luật nhưng lại luôn khoe mình là người am hiểu pháp luật, không tuân thủ pháp luật nhưng lại thích "giở luật" như vậy làm sao mà đủ tiêu chuẩn của người ĐBQH, không xứng đáng trở thành người đại biểu của nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
08:00, 14/04/2016 XÓA

Bản thân có danh tiếng là tiến sĩ nhưng Xuân diện cho mọi người tháy trình độ thấp kém về nhận thức cũng như sự xảo trá trong những hành động của bản thân nhằm mục đích cuối cùng lấy gian dối để thỏa mãn mục đích của mình. Tuy nhiên, với những thông tin được công khai, mọi hoạt động của diện vầ bản chất của diện được đưa ra khiến cho con người này bị cô lập và nhân dân mất hết niềm tin vào diện. Nhưng đáng buồn thay, diện vẫn không nhận ra và vẫn ảo tưởng cuả bản thân khi cho rằng sự thiếu minh bạch trong kiểm phiếu. Khi bản thân không có gì để tin và dựa dẫm thì diện bị đá văng khỏi hành trình ứng cử là một điều tất yêu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:15, 14/04/2016 XÓA

Khi bẩn thân không đủ tài bị loại bởi chứa chấp cả một bầu trời nhân cách thối nát thì bản chất của Diện nổi lên là một anh Chí phiên bản hai khi rùm beng lên rằng công tác kiểm định phiếu bầu thiếu minh bạch. Diện nghĩ mình là thất phu yêu nước thực sự chăng? khi tất cả mọi người bị loại họ không nói gì thì diện lại tỏ ra như một kẻ oan khuất đáng thương. Nhưng xin thưa kẻ như diện đáng phải bị chối ngay từ khi nộp đơn chứ đừng nói đến trải qua bỏ tín nhiệm, như thế là còn quá may mắn cho hắn rồi.

TRẢ LỜI
avatar
08:51, 14/04/2016 XÓA

Tất cả những gì mà Nguyễn Xuân Diện đã làm thì chắc chắn là ông ta phải ý thức được, không hề có chuyện “uy hiếp nặng nề tinh thần cử tri đang có mặt, và khủng bố tinh thần ứng cử viên” như Nguyễn Thúy Hạnh đã trình bày. Đơn tố cáo (có tên và địa chỉ người tố cáo) chỉ chỉ rõ cho mọi người thấy bản chất con người của Nguyễn Xuân Diện ra sao mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:37, 14/04/2016 XÓA

Dù Nguyễn Thúy Hạnh hay bất cứ ai khác có biện hộ cho Nguyễn Xuân Diện thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng vẫn mãi chỉ là một kẻ làm ô danh giới trí thức Việt Nam, được ăn học nhưng không mang tài ấy cống hiến, phục vụ nhân dân. Hình ảnh Nguyễn Xuân Diện trong mắt người dân chỉ là một kẻ chuyên bóp méo sự thật, kích động gây rối và coi thường pháp luật. Chắc chắn một người như thế hoàn toàn không xứng đáng để ứng cử Đại biểu Quốc hội, không xứng đáng là người đại diện cho nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:41, 14/04/2016 XÓA

Là 1 người có tư tưởng trái với đường lối, chính sách của Đảng, không tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, thường xuyên vi phạm pháp luật và vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn của người ĐBQH được quy định tại điều 22 Luật bầu cử năm 2015, việc cử tri không bỏ phiếu tín nhiệm cho Nguyễn Xuân Diện là lẽ đương nhiên.
Thay vì chấp nhận, Nguyễn Xuân Diện lại có những động thái vu cáo các cơ quan chức năng để bào chữa cho thất bại thảm hại của bản thân. Tuy nhiên, những lý lẽ mà Nguyễn Xuân Diện đưa ra đều không đúng theo các quy định của pháp luật. Những việc làm này càng phơi bày rõ về mục đích phá hoại khi Nguyễn Xuân Diện tuyên bố ứng cử ĐBQH.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:44, 14/04/2016 XÓA

thôi từ bỏ đi ông Diện ạ, thức tỉnh, xám hối vì những hành động của mình đi, rồi sau 5 năm nữa nếu cảm thấy mình đã thức tỉnh và tiếp tục muốn cống hiến cho nước nhà cũng như tài đức của mình đã đủ thì hẵng tham gia tự ứng cử lần nữa

TRẢ LỜI
avatar
14:52, 14/04/2016 XÓA

nghiên cứu hán nôm còn chả đến đâu lại bày trò đi ứng cử.tài năng của ông tôi chưa nói đến nhưng việc ông suốt ngày đăng tải các bài viết chống phá nhà nước thì tôi đã cạch mặt ông ra rồi

TRẢ LỜI
avatar
14:59, 14/04/2016 XÓA

Vẫn chiêu bài cũ. Vẫn cái ruột cũ với bản chất gây rối và diễn trò. Đám Rận đúng là một tệ nạn xã hội. Toàn những kẻ vi phạm pháp luật, bán rẻ Tổ Quốc để vụ lợi cá nhân như Nguyễn xuân diện thì đừng mong Pháp Luật có thể tha thứ.

TRẢ LỜI
avatar
19:31, 14/04/2016 XÓA

người có tài mà không có đức thì đúng là người vô dụng mà, với cái đầu óc đã lên đến tiến sĩ rồi nhưng cái tư tưởng của Xuân Diện vẫn còn đi ngược lại với chính sách của đảng,thật không thể hiểu nổi sao ông ta lại có thể phát triển được cơ chứ. đã bị thải loại rồi thì thôi, nên biết vị trí của mình để rồi phấn đấu, để rồi sửa sai thì lần sau mới có cơ hội khác được, chứ cứ chày cối thì mãi mãi chỉ ở dưới đáy cảu xã hội vậy thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:34, 14/04/2016 XÓA

CÓ bao nhiêu cử tri ửng hộ cho Nguyễn Xuấn Diện thế, chứ bản thân minh nghĩ Diện không đủ tư cách để nói chuyện ứng cử, vì y không có năng lực cũng như không có phẩm chất, ai chấp nhận cho một kẻ chuyên đi chống lại đảng, nhà nước vào ứng cử đại biểu quốc hội chứ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:43, 14/04/2016 XÓA

Cỡ như diện bị loại cũng là một chuyện hết sức bình thường thôi mà, không có gì gọi là bất ổn hết, và quả thực với năng lực của mình thì Diện nên chọn một cái nghề mà cống hiến cho hợp với khả năng, năng lực của mình,m không thì phí phạm thời gian lắm

TRẢ LỜI
avatar
20:46, 14/04/2016 XÓA

Đúng, bài viết nói rất hay, phải vạch mặt bản chất của những con người này mới được chuyện, chứ không thì người ta sẽ quá thất vọng về họ, thất vọng về những gì mà những nhà dân chủ cuội đã cố gắng, tôi thế là kẻ như chúng sẽ không thể phát huy được năng lực của mình

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:49, 14/04/2016 XÓA

Toàn trò dẻ rách , cỡ như Nguyễn Xuấn Diện, với chức năng của mình như thế thì khó có thể trở thành một đầu mối cho những người khác có thể vận dụng được, bản thân tôi thì lại nghĩ rằng, những nhà dân chủ cuội nên xem lại năng lực xem, chửi giỏi nhưng gần dân giỏi mới là quyết định chứ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:52, 14/04/2016 XÓA

Nhìn ông Nguyễn Xuân Diện, mặt thì cục cục đã thấy ngu rồi, nhưng mà xem kĩ lại hắn thì quả thực hắn ngu thật, cái chức tiến sĩ của hắn cũng chỉ là đồ nhai lại mà thôi, nó hoàn toàn không có một phát kiến gì nổi bất, mặc dù tuổi trẻ, đã là tiến sĩ nhưng cứ hoài ăn chơi à

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:25, 14/04/2016 XÓA

Lúc này mới thấy rõ, Xuân Diện, Huệ Chi đang muốn làm nhân vật chính trị salon dân chủ, để đạt được mục đích thì họ tìm mọi phương cách lợi dụng dân oan, khiếu kiện để đánh bóng bản thân, tìm nhiều thủ đoạn moi tiền hải ngoại, xưa nay ông này luôn được mệnh danh là tiến sĩ dởm quả không sai

TRẢ LỜI
avatar
Lê Minh
AUTHOR
18:36, 17/04/2016 XÓA

Một kẻ phản đối hiến pháp nước nhà,nói tầm bậy, vi phạm pháp luật...những cái Nguyễn Xuân Diện đóng góp cho nhân dân và đất nước hắn còn không thấy tự xấu hổ mà còn đòi ứng cử đại biểu Quốc Hội nữa, làm gì có tư cách nào chứ. Một kẻ biết nhận những đồng tiền bẩn thỉu của nước ngoài.

TRẢ LỜI
avatar
21:40, 17/04/2016 XÓA

Là một kẻ có những hành động tuyên truyền chống chính quyền, xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cho thấy bản chất phản động của Nguyễn Xuân Diện.Việc Diện tự ứng cử mình vào vị trí đại biểu quốc hội chẳng qua chỉ là hưởng ứng phong trao của đám dận chủ đồng thời là để phá hoại kì bầu cử. Những con người như Diện hay Nguyễn Quang A đều không xứng đáng trở thành đại biểu quốc hội.

TRẢ LỜI
avatar
22:11, 17/04/2016 XÓA

Cái học vị tiến sỹ chẳng qua cũng chỉ là tờ giấy lộn nếu như anh không có thực tài, không sử dụng cái tài của anh để đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; thậm chí nó chẳng những vô giá trị mà còn gây hại nếu như anh dùng nó vào việc phá hoại.

TRẢ LỜI
avatar
22:30, 17/04/2016 XÓA

Không làm được việc làm có ích mà lại có hành động chống đối chính quyền như vậy mà cũng tự ứng cử gì chứ. Sao chúng mặt dày lên phố kiếm cơm như vậy kia chứ. Ai cũng có cách riêng nhưng chúng đang làm những điều phi lý và sai lầm. Làm xấu đi hình ảnh đất nước, nhưng tiếc thay nó lại chẳng ảnh hưởng bới chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:46, 17/04/2016 XÓA

Nguyễn Xuân Diện tích cực tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô và nhiều lần bị các cơ quan chức năng nhắc nhở. Rồi lại còn là chủ của blog Tễu với nhiều nội dung sai trái, có tính chất tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
06:27, 18/04/2016 XÓA

tễu thì làm gì mà đủ tư cách mà ứng cử đại biểu quốc hội.1 tên chuyên đi chống phá đảng chống phá chính quyền thì nay hắn đi ứng cử làm đại biểu quốc hội làm cái gì đây.chỉ chống phá gây rồi chứ làm được gì cho đời vì ai bâu hắn đâu

TRẢ LỜI
avatar
Minh Tú
AUTHOR
06:47, 18/04/2016 XÓA

Khi mà chúng ta nhìn cách viết của anh trên trang blog mà DIện gây dựng lên là biết ngay. Suy cho cùng Diện cũng chỉ là thằng ăn theo, nói leo theo các anh rận chủ mà thôi. Ai mà lại đi bầu cho cái thằng này chứ..

TRẢ LỜI
avatar
07:04, 18/04/2016 XÓA

Thực tế thì nguyễn xuân diện luôn tự cho mình là tài đức thế nhưng qua những điều mà diện làm thì thấy thật xấu hổ thay cho những con người nghiên cứu văn hóa mà lại thể hiện lối vô văn hóa vị kỷ như vậy.

TRẢ LỜI
avatar
07:21, 18/04/2016 XÓA

Ông ta không đảm bảo bất cứ tiêu chuẩn nào để ứng cử đại biểu Quốc hội. Nhưng ông ta vẫn hăng hái nộp đơn tự ứng cử vì lý do gì?Một kẻ phản đối hiến pháp nước nhà,nói tầm bậy, vi phạm pháp luật...những cái Nguyễn Xuân Diện đóng góp cho nhân dân và đất nước, thật đáng kinh tởm cho thứ tiến sĩ rởm này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:01, 18/04/2016 XÓA

Trên thực tế, Nguyễn Xuân Diện đã biên soạn nhiều bài có nội dung vu cáo, xuyên tạc một cách trắng trợn nhằm mục đích vu khống và tung hỏa mù dư luận, nấp dưới danh nghĩa là các nhà “dân chủ yêu nước” để tiến hành kêu gọi nhân dân ra đường biểu tình gây áp lực đối với chính quyền. đúng ra đây là đối tượng cần được lưu tâm xử lý thì đúng hơn

TRẢ LỜI
avatar
08:30, 18/04/2016 XÓA

Nguyễn Xuân Diện có học hàm là tiến sĩ, cái này tôi công nhận nhưng mà nói đến học vấn thì nhiều vấn đề lắm, không phải anh cứ học vấn cao là làm được vấn đề quản lý đất nước, trong những người bộ trưởng mới bổ nhiệm vừa rồi kìa, thạc sĩ cũng có, cử nhân cũng có cần gì học hàm học vị cao đâu cơ chứ, nên Diện đừng đưa cái đó ra mà nói nhé

TRẢ LỜI
avatar
09:11, 18/04/2016 XÓA

Nguyễn Xuân Diện hay NGuyễn Quang A là những tên được cho là đầu sỏ, vì những cái tên này chúng có học, chúng có học vị cao nên được bọn bên ngoài cho làm thủ lĩnh của giới rận chủ trong nước, để lãnh đạo bầy rận lâu nhâu bên dưới đi hoạt động phá hoại đất nước, phong trào tự ứng cử này cho thấy rõ cơ cấu của lũ rận

TRẢ LỜI
avatar
09:31, 18/04/2016 XÓA

Chưa cần biết ông ta có trình độ tiến sĩ hay như thế nào nhưng mà chống phá Đảng và Nhà nước kịch liệt như ông ta thì đã không thể chấp nhận được rồi. Chưa nói là ông ta vi phạm đạo đức nghiêm trọng nữa chứ. Người như ông ta thì sao mà xứng đáng được chứ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:59, 22/04/2016 XÓA

Có lẽ trình độ học vấn uyên thâm nên Nguyễn Xuân Diện muốn đem những ý kiến của mình thay đổi bộ máy nhưng có lẽ ngài đã đi lầm đường, dẫn đến hiện tưởng tẩu hỏa nhập ma như hiện tại :v Và khi được người khác ghóp ý ông làm cao rằng mình là tiến sỹ làm sao mà sai được, haiz

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon