CÓ MỘT VIỆT NAM ỔN ĐỊNH DỰA TRÊN NỀN TẢNG CỦA HIẾN PHÁP VÀ Ý CHÍ – NGUYỆN VỌNG – QUYẾT TÂM CỦA NHÂN DÂN.

14:55 10 Comments
[Me Lo] - Vừa rồi, mới đọc được một bài của đám rận chủ dân làm báo và thấy buồn cười. Buồn cười cho một thế hệ rận chủ chỉ biết cắm đầu vào đống tiền của các “bố già” để thải ra những thứ không có thật và phi lí hết sức: “Việt Nam vứt bỏ “Nhân Phẩm và Hiến Pháp” đề cao sự “ổn định” của con rận Nguyễn Hồn Việt (Danlambao). Con rận này lấy tên là Hồn Việt mà hắn không hiểu gì về nước Việt Nam, đây đúng chất là một cái tên làm màu. Có lẽ hắn muốn có một cái gì đó hay ho để thu hút lượt view qua đó kiếm tiền chăng. Cũng không hiểu được anh ta có biết được chế độ của nước CHXHCN Việt Nam là của dân, do dân và vì dân hay chăng mà anh ta lại sủa bừa bãi như vậy. Thật không hiểu nổi bọn rận của dân làm báo. Khi đất nước yên bình, chúng kêu gọi biểu tình để gây mất ổn định xã hội. Nhưng khi nhân dân nhận rõ những âm mưu kích động của chúng và nhân dân tự hào sống trong một xã hội ổn định, an toàn thì chúng lại kêu la là Việt Nam vứt bỏ “Hiến pháp” để đổi lấy ổn định. Rồi tự hỏi không biết sau chúng còn cái luận điệu gì nữa đây?. Thiết nghĩ rằng chúng cũng chỉ như “gái đĩ già mồm” để kiếm tiền nuôi sống bản thân của những kẻ ăn không ngồi rồi mà thôi. Xin có đôi lời nhắn nhủ tới đám rận bán nước vài lời như sau:
Trước hết cần phải nói Hiến pháp là: “ một hệ thống quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền; Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của một nhà nước, nó thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân tồn tại ở trong hoặc ngoài nhà nước đó, nhưng vẫn là nhân dân thuộc nhà nước đó; Hiến pháp là một trong ba chức năng quan trọng của Quốc hội”. Đồng thời Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam  văn bản pháp luật có giá trị cao nhất có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Hiến pháp cũng được xem như là tuyên ngôn chính trị của mỗi chính thể nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất; song song với đó Hiến pháp cũng là cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước. Hiến pháp Việt Nam “là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng, là đạo luật gốc, quy định những vấn đề hết sức cơ bản của một Nhà nước...".


Đến nay, nước ta đã có 05 bản Hiến pháp đã được ban hành: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001)  bản Hiến pháp đang có hiệu lực là bản Hiến pháp năm 2013. Tuy mỗi bản hiến pháp ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng tựu chung lại ta dễ dàng nhận thấy sự nhất quán của Hiến pháp Việt Nam từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013, đó là sự nhất quán bền vững: tính chất, giá trị nhân văn cao cả (hướng đến con người, vì con người, vì dân tộc, coi con người là  trung tâm, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội) thể hiện cụ thể tại Điều 3 (sửa đổi, bổ sung Điều 3, chương I, Hiến pháp năm 2013) nêu rõ: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Qua những sửa đổi, bổ sung và quy định nêu trên, chúng ta thấy rõ vai trò, vị trí, sức mạnh của nhân dân luôn được Hiến pháp đặt lên hàng đầu.
Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp 2013 – Hiến pháp hiện hành của nước ta đã và đang đi vào cuộc sống, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ta đang quyết tâm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 như mục tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

TẾT THIẾU NHI VÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA ĐÁM RẬN CHỦ

09:16 23 Comments
[Me Lo] - Sắp tới ngày tết thiếu nhi 1/6, nhà nhà, người người mà nhất là các cháu thiếu nhi đang hân hoan chuẩn bị đón một ngày lễ của riêng mình. Nói là của riêng mình là bởi vì các cháu đó là ngày mà thế giới dành riêng cho thế hệ trẻ, thế hệ măng non của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng.
Và điều đặc biệt hơn, đối với các cháu thiếu nhi ở Việt Nam ắt hẳn phải cảm thấy sung sướng và tự hào khi được đón cái tết thiếu nhi trong không khí đùm bọc của bố mẹ, gia đình, trong không khí ngập tràn yêu thương của toàn xã hội và trong nền hòa bình, ổn định của đất nước. Các cháu thiếu nhi trên đất nước Việt Nam ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết so với các bạn thiếu nhi ở nhiều nước trên thế giới – những nơi đang có khói lửa của chiến tranh, xung đột.
Còn gì quý báu bằng độc lập và tự do của dân tộc, nhân dân sống trong ấm no, hạnh phúc. Còn gì đẹp hơn khi “bông sen” và “cây tre” đất Việt mãi trường tồn. Và rằng trong không khí vui tươi ấy của các cháu thiếu nhi trên mọi miền Tổ quốc sẽ được hưởng thụ những thành quả của cách mạng, sự quan tâm của chính quyền các cấp cũng như được hun đúc truyền thống yêu nước, tự lực tự cường của dân tộc 4000 năm dựng nước.


Ấy vậy mà, trong khi toàn dân Việt Nam từ trong nước đến hải ngoại đều hân hoan dành những gì tốt đẹp nhất cho con trẻ thì ở một nơi nào đó, trên những trang mạng, mấy con rận chủ lại thi nhau phá hoại ngày lễ của thế hệ măng non. Thật không thể hiểu nổi đến trẻ con mà chúng còn không buông tha, muốn phá hoại ngày mà con trẻ háo hức, cũng không hiểu bản thân bọn chúng có con cái không mà bất chấp lương tâm chí ít là của một người cha, người mẹ mà phá hoại ngày vui của bọn trẻ thơ. Cũng đúng thôi, có lẽ trong mắt bọn chúng làm gì có cái khái niệm là “người”. Trong mắt bọn chúng chỉ có tiền, tiền và tiền. trong mắt bọn chúng chỉ sáng lên hai chữ bán nước. Cái chúng cần là tiền chứ chúng đâu có lo, nghĩ gì cho con cái chúng. Cũng không thể hiểu được bọn chúng có nhớ thời trẻ thơ bố mẹ bọn chúng đã dành những gì tốt đẹp nhất của đất nước Việt Nam – đó là hòa bình, ổn định mà bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để chúng được sống. Vậy mà trong khi chúng được sống trong hạnh phúc ấm no của một xã hội văn minh thì khi lớn lên chúng đã đi theo tiếng gọi của đồng tiền cam tâm làm thân nô dịch, là con rối, con rận để bán nước, noi gương bè lũ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc…

Không lâu nữa sẽ đến ngày tết thiếu nhi, tất cả mọi người hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho con trẻ. Dù bọn rận chủ kia có mặc sức kêu gào thì những gì chúng ta dành cho thế hệ trẻ hôm nay – là bình yên cuộc sống, là hạnh phúc, là sự yêu thương trên một đất nước hòa bình, ổn định, không khói lửa của xung đột, chiến tranh sẽ là hành trang tiếp bước thế hệ trẻ trên con đường đưa Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển hơn nữa. Tất cả hãy vì một ngày lễ thiếu nhi hạnh phúc, hãy dành những gì quý giá nhất cho con trẻ.

CÁCH MẠNG CÁ HAY TIỀN ???

13:51 19 Comments

Khoai Lang

 Miền Trung là mối quan tâm lớn của toàn Đảng, Chính Phủ và nhân dân  trong suốt những ngày vừa qua, tất cả đã và đang vào cuộc để tìm ra nguyên nhân của vụ việc, đồng thời tiến hành nhằm hỗ trợ bà con ngư dân có thể vượt qua gian khó. Thế nhưng  trong lúc mà chính quyền, doanh nghiệp và người dân cả nước đang hướng về khúc ruột miền Trung với tất cả tấm lòng và trách nhiệm để sẻ chia, đồng cảm thì một số đối tượng xấu cơ hội trong nước cùng với  phản động lưu vong bên ngoài đã và đang tìm cách lợi dụng vụ việc để thực hiện ý đồ chống phá bằng cách xúi dục kích động gây mất ổn định. Nỗi đau của biển, thiệt hại của bà con ngư dân và khó khăn chung của đất nước đã trở thành cái cớ cho những mưu đồ đi ngược lại lời ích của dân tộc.
          Các đối tượng xấu này lôi kéo người tham gia nhóm “Cứu lấy biển” do cái gọi là “Hội anh em dân chủ thành lập”, nhóm cứu biển cứu dân của tổ chức VOICE và nhóm Hà Tĩnh, Hà Nội, Sài Gòn do Hoàng Văn Dũng và một số thành viên do cái gọi là con đường Việt Nam lập. Trong khi bà con ngư dân gặp nhiều khó khăn, vất vả thì một số đối tượng tung tin dối trá nhằm gây hoang mang dư luận, khoét sâu vào nỗi mất mát chung để kích động, chống phá. Cụ thể là số đối tượng Bùi Đức Hải, Ngô Kim Lãnh, Nguyễn Thùy Trang…
          Kèm theo với các bình luận mang tính quy kết, suy đoán một chiều về nguyên nhân sự cố nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng nguyên nhân đã rõ mà chính quyền đang tìm cách bưng bít. Bọn phản động sử dụng thủ đoạn hướng lái dư luận, biến sự cố ngoài ý muốn trở thành cái cớ công kích, chống phá chính quyền. Mặc dù nhà nước đã có hàng loạt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương  vào cuộc quyết liệt nhanh chóng kết luận một cách khách quan, khoa học, độc lập về nguyên nhân sự cố và sẵn sàng xử lí nghiêm minh bằng pháp luật  không phân biệt đó là ai thì một số đối tượng cố tình xuyên tạc cho rằng chính quyền bao che làm ngơ không quan tâm đến  người dân gặp khó. Dám mục giáo phận Phaolo Nguyễn Thái Hợp đã ra bản thư chung diễn tả sự việc một cách thiếu khách quan thổi phồng, gây hoang mang và dùng lời lẽ kích động giáo dân. Một số đối tượng hội nhóm hoạt động trá hình ở trong nước ra các loại tuyên bố kiến nghị, thư ngỏ mang tính lừa mị điển hình như bản tuyên bố do Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng khởi xứng, kêu gọi kí tên. Người dân ai cũng biết đây là thủ đoạn nhằm khuếch trương thanh thế, ngụy tạo dư luận để lôi kéo, tập hợp lực lượng mà các tổ chức cá nhân chống đối thường xuyên sử dụng trong thời gian qua. Phần tử xấu lợi dụng vụ việc và lòng tốt của người dân để kích động, kêu gọi tụ tập, gây rối theo kịch bản cách mạng đường phố được chúng gọi tên là “cách mạng cá”. Kích động nhằm lôi kéo đông người tham gia, thực hiện cái gọi là chiếm lĩnh mặt trận truyền thông khi liên tiếp tán phát các lời kêu gọi biểu tình, tuần hành, kích hoạt nổi loạn, thông báo thời gian, địa điểm để tự tổ chức biểu tình. Chuẩn bị các loại băng rôn, biểu ngữ, hướng dẫn cách thức đối phó với các cơ quan chức năng, hướng dẫn các kịch bản nhằm kéo dài thời gian tụ tập gây rối. Ý đồ lợi dụng gây rối đã lộ rõ khi nhiều đối tượng kêu gọi sử dụng dao, bom xăng để tấn công lực lượng chức năng, nhằm bạo loạn lật đổ chính quyền. Các phần tử xấu trong và ngoài nước thành lập  lập các nhóm kín trên mạng xã hội để cùng bàn bạc kế hoạch, phân công đối tượng cầm đầu các nhóm lớn nhỏ, đối tượng in băng rôn biểu ngữ, đối tượng thu thập thong tin để phát tán lên không gian mạng. Những người khởi xướng đứng đầu ở đây là số thường xuyên tham gia các cuộc tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng trong thời gian qua như: Nguyễn Xuân Diện, Đặng Bích Phượng, Tạ Trí Hải, Nguyễn Lân Thắng, Phan Vân Bách, Lãng Việt Dũng, Nguyễn Chí Tuyến,…

             Đảng Việt Tân                   Nguyễn Lân Thắng            Nguyễn Xuân Diện              Nguyễn Chí Tuyến

Đặc biệt lưu ý, các thành viên nhóm “Con đường Việt Nam,” âm mưu tạo tình huống để khi lực lượng chức năng ngăn cản thì quay phim, chụp ảnh tán phát lên mạng xã hội, vu cáo chính quyền đàn áp nhân dân. Tổ chức phản động lưu vong Việt Tân đã giao việc cho Trương Minh Tam từ nước ngoài xâm nhập về Việt nam tập trung kích động quấy rối, bằng chứng rất rõ về việc tổ chức ngoại vi của Việt Tân chỉ đạo lực lượng ở trong nước lợi dụng việc cho dân ăn bánh mỳ, nước uống nhằm công khai hóa hoạt động tại địa bàn Miền Trung để dễ bề thao túng, mục đích cuối cùng của bọn chúng là nhận được tiền của tập đoàn phản động quốc tế.
Còn tiếp, một số nhóm trá hình ở trong nước tham gia kích động biểu tình như: Hội anh em dân chủ; VOICE; mạng lưới blogger Việt Nam,… Thường xuyên nhận tài trợ của một số tổ chức phản động lưu vong và tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong đó có quỹ quốc gia vì dân chủ Mỹ. Thực ra đây là thủ đoạn đã cũ rích mà các đối tượng đã lặp lại nhiều lần nhằm lợi dụng những sự kiện được dư luận quan tâm, nhất là các sự kiện nhạy cảm, phức tạp để tuyên truyền xuyên tạc kích động chống phá, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, mất trật tự xã hội, tác động tiêu cực đến đường lối chính sách của Đảng, nhà Nước. Bản chất xấu xa của bọn này đã bị quần chúng nhân dân nhận, nhận diện một cách rõ nét, vạch mặt và chỉ tên.
Để sắp tới tiến hành tốt ngày hội lớn của cả toàn dân đi bầu cử, đồng thời đón chào tổng thống Mĩ B.Obama tới thăm Việt nam, nhân dân ta hãy nêu cao tinh thần cảnh giác với thủ đoạn chính trị của các tập đoàn phản động, lưu manh nói trên. 


LÃ VIỆT DŨNG – ĐÚNG CHẤT MỘT THẰNG HỀ!.

13:34 25 Comments
[Vô Kỵ] - Ngày 29/5, nhà “cực phẩm dâm chủ” Lã Việt Dũng có màn biểu diễn hề mang tên “tọa kháng vì môi trường” tại Hồ Gươm. Chúng ta không lạ gì gương mặt thân quen này với rất nhiều tai tiếng, bê bối về tình dục. Với bề dày thành tích về chuyện gái gú, nổi tiếng trong giới Rận chủ, khiến nhiều anh em trong giới này đỏ mắt ghen tị với các thủ đoạn lừa tình các bạn gái trẻ nhẹ dạ cả tin, có mối quan hệ mập mờ với nhiều em nữ dân chủ có tiếng. Chúng ta còn nhớ rõ vụ Lã Dũng này đưa bồ nhí Nguyễn Thu Trang vào nhà nghỉ Vân Long 646 Quang Trung thì bị bố em phát hiện, kéo theo đám thanh niên trai tráng nện cho hắn ta trận nhừ tử, mặt mũi bê bết máu. Cả đám đệ tử chân truyền, anh em chí cốt No-U, Hoàng Sa FC đã phải kéo đến giải cứu vị anh hùng này,chứ không khéo anh ta bị bố em triệt sản thì mất đường làm ăn sau này. 
Quả thật phải nói dê già họ Lã này không biết đã “lái” biết bao nhiêu các em gái xinh xắn, trẻ trung khiến đám No-U, từ các con dê già đến dê trẻ, từ già mất nết đến thanh niên suy thoái ở đó ấm ức từ lâu, nhưng phải nín nhịn trong lòng, nuốt nước bọt lại thôi chứ biết sao. Chúng ta có thể kể ra  cả một  danh sách các bồ nhí của tay họ Lã sát gái này, đó toàn là các em nữ lưu dân chủ có hạng “mèo mả gà đồng” như em Hà Vân, Hư Vô, Tuyết Lê, Cà Chua…Tay đồng bọn Dân chủ Nguyễn còn kêu Thu Trang chỉ là một trong 6 em xài tạm của gã ta.Cái vỏ hành nghề dân chủ của bọn hắn là phụ mà nghề cưa gái mới là chính. Gã họ Lã cũng như đám No-U đấy, thực ra là cái ổ nhền nhện, quan hệ tình dục bừa bãi, dễ dãi với nhau vì …đồng chí hướng.
Với những trang dâm sử nổi như cồn này, thật bất ngờ khi chúng ta thấy Dũng lên tiếng đòi ngồi tọa kháng vì môi trường sau sự kiện cá chết ở Miền Trung. Tôi tự hỏi hỏi một người có những hành vi thiếu đạo đức, dâm loàn, chuyên dụ dỗ lừa gạt tình cảm của các bạn gái trẻ chỉ để thỏa mãn thú tính này thì sẽ có bao nhiêu lòng thương yêu, quan tâm đến đồng bào nhân dân đây, hay đây chỉ là một trò hề, một màn giả nhân giả nghĩa để phục vụ cho một lợi ích cá nhân nào đó của anh ta như đánh bóng đến tuổi trong giới rận chủ, nhận được nhiều quan tâm của các ông lớn sau bức màn về vật chất. Thôi thôi anh Dũng ah, ai mà chẳng biết tỏng cái bộ mặt thật của anh rồi, độ nổi tiếng trong giới Dâm chủ của anh thì không cần bàn cãi rồi. Thật không biết có phải sau những tháng ngày ăn “tanh” cuồng nhiệt bất tuân đạo đức, anh bỗng nảy sinh ý muốn gỡ lại chút danh dự đã xuống đáy của mình không nhưng trò hề này của anh cũng thật quá giả tạo một cách khoa trương rồi. Chỉ biết ngồi kêu gào, tỏ ra ta đây vì môi trường sao anh không hành động thực tế bảo vệ môi trường như 3 chàng trai người nước ngoài dọn cống ở phố Nguyễn Kang (đoạn nối sang Thành Thái), Hà Nội đã khiến người Việt ta cảm thấy tự xấu hổ trước hành động này. Tôi không biết trong tim anh thật sự có sự băn khoăn, lo lắng cho tình hình môi trường, cho sức khỏe, cuộc sống của đồng bào hay không ???

CUỘC THI PHỔ NHẠC HAY CHỈ LÀ MỘT TRÒ HỀ LỐ BỊCH?

18:53 10 Comments
Ngô Dụng
Bài thơ có tên “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của tác giả Trần Thị Lam từng “gây bão” ít nhiều với cộng đồng mạng vừa lắng xuống được 1 thời gian thì ngày 27/5 vừa qua đài SBTN lại phát huy ngón nghề vốn có của mình là chuyên đưa tin sai sự thật, giật tít câu view rẻ tiền khi tổ chức ra buổi trao giải cho cuộc thi phổ nhạc từ bài thơ này.
Theo thông tin từ “Ban tổ chức”, cuộc thi này đã được khởi động cách đây 3 tuần lễ. Ban giám khảo cuộc thi gồm có: Linh mục Giuse Lê Quang Uy ( CSsR), Nhạc sỹ Trúc Hồ (tổng giám đốc đài truyền hình SBTN) và nhạc sỹ Tuấn Khanh.
MỘT CUỘC THI PHỔ NHẠC HAY CHỈ LÀ TRÒ HỀ LỐ BỊCH?
Cuộc thi phổ nhạc hay chỉ là một trò hề lố bịch?
Không ngoài những nghi ngại ban đầu, bằng việc tổ chức cuộc thi phổ nhạc từ bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” đài SBTN đã tạo ra diễn đàn để đám lưu manh giả danh dân chủ trong nước phát ra những luận điệu xuyên tạc sai trái đúng như lời chia sẻ của Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh trong buổi trao giải: “Chúng ta không đặt mục tiêu giải thưởng là quan trọng, mà đặt tinh thần nối kết và chia sẻ với nhau, cảm thương, không vô cảm với tình trạng của đất nước”.
Đặc biệt, Tuấn Khanh - người được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây khi tuyên bố chuyển từ sáng tác nhạc sang nghề “dân chủ”, nay đóng vai trò giám khảo “cuộc thi” này cũng hả hê khi đưa ra những luận điệu mập mờ, “vàng thau lẫn lộn” về 1 số vấn đề thời sự được dư luận cả nước đang quan tâm. Vị nhạc sĩ này chia sẻ: “Cuộc thi này có một điều khá thú vị, là đề tài được coi là nhạy cảm, nhưng có không ít các tác giả tham gia trong một thời gian ngắn. Cũng cần nói thêm là việc “nhạy cảm” trong sáng tác âm nhạc vẫn có rất ít người dám chạm vào, kể cả giới sáng tác hải ngoại”.
Một cuộc thi sáng tác âm nhạc mà tính nghệ thuật không được đề cao khi chỉ nhằm mục đích phát tán những những thông tin bịa đặt, sai sự thật, tâng bốc những ý kiến chủ quan lệch lạc của một cá nhân; thì Tuấn Khanh và những đồng đảng của mình có thể hy vọng và cống hiến gì cho đất nước? hay chỉ khiến người khác không khỏi nghi ngại về một trò hề lố bịch./.

DÂM CHỦ LÃ VIỆT DŨNG ĐÒI TỌA KHÁNG VÌ MÔI TRƯỜNG

00:01 26 Comments

Hương Sen
          Với thành tích bất hủ trong việc gái gú, cũng như lừa các em sinh viên vào bẫy ái tình thì giờ đây Lã Việt Dũng đang đòi ngồi tọa kháng để bảo vệ môi trường thì đúng là một trò hề. Lợi dụng vụ việc cá chết hàng loạt ở miền Trung Lã Việt Dũng đã nhanh chân kiếm chác trong vụ này với kế hoạch ngồi tọa kháng vào ngày mai 29/05 tại khu vực Hồ Gươm.
Một kẻ dâm ô như Dũng sao lại chọn tọa kháng? Cũng dễ hiểu và đơn giản thôi. Vì tọa kháng giờ đang là mốt mới trong giới “dân chủ dỏm”, vì sau khi tiến hành hô hào người dân xuống đường biểu tình mà không mấy người xuống chỉ quanh quanh toàn gương mặt thân quen nên chúng đã quyết định chọn chiêu thức tọa kháng để làm hình thức mới cho rực rỡ. Vì nếu Dũng có phát động xuống đường thì chẳng ai lại theo một kẻ dâm tặc như Dũng để đi biểu tình cả, nên Dũng cũng khôn ngoan chọn tọa kháng để nếu không có ai theo cũng đỡ muối mặt.
          Nhưng quanh đi quanh lại vẫn là vấn đề muôn thủa của đám người này là khi tiến hành bất cứ một hoạt động gì thì tôn chỉ đầu tiên là tiền đâu, có tiền là có biểu tình, có tiền là có tọa kháng, có tiền là có những lời chợ búa trên các trang mạng, và tô chỉ thứ hai là nhằm đánh bóng tên tuổi của chúng, giúp chúng trở thành những thằng hề loại A trong giới Show dân chủ, vì chúng xuất hiện càng nhiều trên báo chí, càng có nhiều trò độc và lạ thì chúng lại càng nhanh có số có má, và từ đó sẽ nào là được mời trả lời phỏng vấn của RFI, RFA, BBC, VOA,…từ đó mà số tiền kiếm được cũng tăng lên, chưa kể sẽ được các tổ chức nước ngoài giao cho phục trách một mảng nào đó và đi theo đó là USD, là trang thiết bị như laptop, điện thoại xịn, máy tính bảng,…Thì bảo sao những kẻ thích ăn không ngồi dồi như Lã Việt Dũng lại không thích cơ chứ.
Lại một trò kiếm tiền của Lã Việt Dũng
          Với hai tôn chỉ tối thượng trên thì chúng chẳng bao giờ thực sự nghĩ đến dân tộc, nghĩ đến lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân mà chúng chỉ nghĩ đến bản thân chúng mà thôi. Chúng chỉ biết lợi dụng những thiếu sót, những hiện tượng thiên nhiên bất thường để hùa vào đổ lỗi cho chính quyền rồi sau đó đăng tải các bài báo, hình ảnh lên mạng rồi xuyên tạc, bóp méo sao cho theo ý đồ của chúng. Nếu là người thực sự nghĩ về nhân dân về đất nước thì những người như Dũng phải có những hành động thiết thực chứ không phải ngồi đấy mà nói phét, rồi khi thấy người khác làm thì chê ỏng chê eo cho rằng làm hình thức, qua loa, đại khái. Vậy sao Dũng không nghĩ nhặt 1 cái túi vào sọt rác cũng là hành động bảo vệ, giúp môi trường xanh sạch đẹp rồi chứ không cần phải đao to búa lớn như Dũng.

          Hay ngày mai, Dũng tọa kháng xong Dũng lại vứt chai nước, đồ nghề của mình lại bên hồ Gươm để cho các bác lao công quét rác ron dẹp thì đấy mới là vì môi trường??? Hãy thôi cái trò hề tọa kháng đi dâm chủ Lã Việt Dũng

NANCY NGUYỄN - "NGỰA NON HÁU ĐÁ"

17:34 22 Comments
[ELNINO]
Nancy Nguyễn là ai?
Nancy Nguyễn khá trẻ, với khuôn mặt bầu bĩnh, như trẻ con, ngây thơ… nên càng dễ được giới fber “đấu tranh dân chủ” có thiện cảm.

 Là thành viên đắc lực của VOICE do Trịnh Hội cầm đầu (VOICE là một tổ chức ngoại vi của Việt Tân). Cô này có mối thâm giao với các thành viên VOICE khác như Phạm Thị Đoan Trang, Hoàng Dũng, …hoặc số đã từng được VOICE đưa sang Phi, Myanmar, Thái Lan đào tạo, huấn luyện về “đấu tranh bất bạo động”, … hoặc số đã từng có “ân huệ” với VOICE qua những lần gây quỹ kiều bào, viết vẽ các dự án “đấu tranh nhân quyền” trong nước. Bởi vậy, nên việc Nancy Nguyễn có mối quan hệ “quảng giao” với hầu hết các “nhà đấu tranh dân chủ” trong nước là dễ hiểu. Đông đảo các zận chủ lo lắng cho cô này bị “mất tích” càng chứng tỏ…vai trò của cô ta rất “quan trọng”.

Nancy Nguyễn vào Việt Nam làm gì?
Nancy Nguyễn từng xông pha đến Hong Kong tham gia biểu tình “cách mạng dù” và học hỏi kinh nghiệm từ nhóm trẻ Joshua Wong. Bởi vậy, dễ hiểu tại sao các hội nhóm dân chủ trong nước (chịu ảnh hưởng ít nhiều từ VOICE-Việt Tân) kể trên đều “vận dụng” rất nhiều biểu tượng, cách thức tổ chức biểu tình trong cái gọi là “cách mạng cá” kia từ Hong Kong, như ngồi phản kháng với cánh tay bắt chéo ở Bờ Hồ, dùng avarta dù xanh, nơ xanh… với ảo vọng sẽ có “cách mạng xanh” ở Việt Nam trong những ngày tới trước hiện tượng cá chết và thảm họa với môi trường sẽ còn diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh “cách mạng cá” diễn ra sôi sục ở TP Hồ Chí Minh, Nancy Nguyễn tuyên bố về nước để tham gia biểu tình, tích cực gặp gỡ các linh mục Dòng Chúa cứu thế, các đầu nậu zân chủ trong nước bàn cách “cải thiện” “thúc đẩy” các cuộc biểu tình. Thậm chí Nancy Nguyễn còn tích cực PR cho nhóm thành viên của VOICE, vận động các “biểu tình viên” chọn họ làm thủ lĩnh điều phối các cuộc biểu tình trong nước…
Nancy Nguyễn tặng Linh mục Lê Ngọc Thanh nơ biểu tình, bạo loạn
Liên quan tới vụ Nancy bị bắt?
Sau khi được các anh công an gọi lên vì lý do dùng giấy tờ giả khi vào Việt Nam và các hành vi kích động thì cô ta tỏ vẻ không hợp tác mà yêu cầu “gặp luật sư của mình”. Và với những hành vi kích động như trên, cô ta xứng đáng nhận một hình thức xử lý chứ không phải được thả sau đó.

Rồi khi về nước, cô ta còn trả lời đài “Á Châu Tự Do” xuyên tạc rằng: “Trại tạm giam và cũng có thể bị khởi tố- tôi là người nước ngoài nên không bị tra tấn, bị nhục hình; không biết các bạn có bị hay không, tôi không biết; nhưng đó là nơi mà tôi không muốn bất cứ ai tới trừ phi các bạn có nhu cầu đến đó tìm hiểu một vấn đề gì đó.”. Làm gì có  trại tạm giam nào ở Việt Nam tra tấn với cả dung nhục hình như triều đại phong kiến?

Rõ ràng với khuôn mặt "búng ra sữa", trong khi bằng tuổi ấy, các cháu đang tung tăng cắp sách đến trường, không thì ở quê chăn rau cắt cỏ. Ấy thế mà đằng này đã trở thành “đại diện” của Việt Tân về Việt Nam kích động biểu tình, rồi thì trả lời phỏng vấn xuyên tạc,… Thật đúng là “Ngựa non háu đá”!BÌNH LUẬN CHÍNH TRỊ: VÌ SAO HOA KỲ DỠ BỎ LỆNH CẤM BÁN VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG VỚI VIỆT NAM VÀO THỜI ĐIỂM NÀY?

18:53 27 Comments
Huyền Pha
     Phải khẳng định ngày rằng việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm này đối với Việt Nam là 1 tín hiệu vui nhưng điều đó không có nghĩa rằng Mỹ đang tốt với Việt Nam hay Mỹ là 1 người bạn chân thành và đúng nghĩa.
     Thực ra việc bãi bỏ nằm trong một kế hoạch rất tinh vi, một mũi tên trúng ít nhất 3 đích, đó là “Phá hoại kinh tế Nga - Gia tăng vấn đề nóng ở Đông Á - Đưa Việt Nam vào thế chạy đua vũ trang” Tại sao như vậy?
Đầu tiên việc bãi bỏ lệnh cấm này đối với Việt Nam nhiều người sẽ cho rằng Mỹ cần thị trường Việt Nam để kiếm lời. Cái đó có nhưng rõ ràng việc buôn bán này không thấm vào đâu so với các hợp đồng của Mỹ đang có với các nước khác. Mỹ cũng hiểu dù có mua bán vũ khí thì Việt Nam vẫn sẽ chú trọng với Nga hơn là Mỹ. Điều Mỹ mang lại sẽ là Việt Nam có nhiều sự lựa chọn hơn, buộc Nga phải giảm giá và tăng chất lượng sản phẩm.
     Trong những năm qua đã có sự thay đổi rõ rệt về vị thế cũng như tầm ảnh hưởng giữa “Nga-Trung-Mỹ”. Trong 8 năm tại vị Obama với các kế hoạch quân sự, chính trị ở cả Nga, Ukraina, Syria đều bị sa lầy và thất bại. Kể cả kế hoạch chuyển trục về Châu Á và kiềm chế Trung Quốc (do đánh giá thấp Tập Cận Bình) đã khiến Mỹ mất đi nhiều lợi ích và ảnh hưởng. Trong đó việc không tính đến sự trỗi dậy về quân sự của Nga ở Ukraine và Syria đã khiến cho uy thế quân đội Mỹ sụt giảm nghiêm trọng. Mỹ có nguy cơ mất vị trí siêu cường. Do đó, 8 năm qua Obama không bãi bỏ lệnh cấm với Việt Nam chỉ vì muốn tìm cách cứu vãn bàn cờ chính trị của Mỹ dưới sự điều hành của Obama. Bởi nếu làm việc này sớm hơn vài năm thì Mỹ sẽ chẳng phát huy được toàn bộ lợi ích của cái lệnh bãi bỏ này.
     Có thể nói:
     Việc bãi bỏ lệnh cấm sẽ khiến Nga mất đi 1 khách hàng độc quyền là Việt Nam, nguồn thu lời từ bán vũ khí cho Việt Nam tuy không phải là quá lớn nhưng mang tính ổn định. Việc bãi bỏ lệnh này với Việt Nam sẽ giống như 1 đòn trừng phạt kinh tế ngầm của Mỹ dành cho Nga và tiếp sau nữa sẽ là các lệnh gỡ bỏ đối với các nước đang bị Mỹ cấm mà là bạn hàng với Nga.
Bên cạnh đó, với việc bỏ lệnh cấm đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ gia tăng gây hấn với Việt Nam trên biển Đông để mau chóng hoàn thành mộng bá quyền của họ trước khi Việt Nam chuẩn bị đủ về mọi mặt - cái Việt Nam cần bây giờ là thời gian. Mỹ và Trung Quốc luôn đi đêm với nhau cho nên sẽ xảy ra tình trạng các hợp đồng làm ăn của ta sẽ bị Trung Quốc phá còn Mỹ thì nghiễm nhiên nâng giá để kiếm lời khi mà Việt Nam lúc đó giảm làm ăn với Nga.
     Tiếp nữa, việc bãi bỏ lệnh này đã ngay lập tức ép Nga vào thế phải xuống nước với Việt Nam là hợp tác quân sự. Việc này sẽ làm gia tăng sự săn sóc của Nga cho Việt Nam bởi Nga biết rõ vị thế của Việt Nam Nga như thế nào. Do đó việc Mỹ lôi kéo Việt Nam và Nga phải chăm sóc Việt Nam kỹ hơn sẽ hình thành thế “chân vạc”, rõ ràng điều này sẽ gây cho Trung Quốc phải bận rộn ở Đông Á. Rõ ràng điều này sẽ kiềm chế Trung Quốc lại bởi Trung Quốc càng vùng vẫy Việt Nam càng phải đầu tư kỹ.
     Thực tế một khi Việt Nam được bãi bỏ lệnh cấm sẽ tạo hiệu ứng lây truyền trong các nước thuộc thế giới thứ 3, điều này sẽ giúp Mỹ tìm được nhiều bạn làm ăn và kiếm được nhiều khoản tiền hơn khi mà nước Mỹ đang có vấn đề về kinh tế. Rõ ràng nước được Mỹ chú ý tiếp theo sẽ là CuBa và các nước thuộc khối SNG.

     Tóm lại, việc bãi bỏ lệnh cấm này là một phi vụ làm ăn béo bở đối với Mỹ chứ không phải Việt Nam hay nước nào khác./.

TRẦN HUỲNH DUY THỨC TÁT NƯỚC THEO MƯA BẤT THÀNH

17:31 17 Comments

Hương Sen
          Trong mấy ngày gần đến ngày diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama đến Việt Nam cũng như những ngày Tổng thống Mỹ Làm việc tại Việt Nam có rất nhiều kẻ trong giới “rân chủ” tiến hành các hoạt động chống phá, khuếch trương thanh thế,… nhân chuyến thăm này. Trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức và gia đình của y.
          Trước mấy ngày nhân chuyến thăm Trần Huỳnh Duy Thức đã sử dụng chiêu bài “tuyệt thực” để dư luận quan tâm đến mình vì vốn từ lâu nay dư luận đã không thèm ngó ngàng đến ông ta. Với việc tuyệt thực Thức đã một mũi tên bắn trúng hai đích. Thứ nhất, đó là gây sự chú ý tới giới truyền thông để còn ngó ngàng tới ông ta trong tù thế nào vì khi Obama đến Việt Nam thì mọi cơ quan truyền thông sẽ hướng về Việt Nam nên ông ta chọn thời điểm này để tuyệt thực, thứ hai, nhân chuyến thăm của  Obama ông ta muốn gây sự chú ý của Tống thống và hi vọng sẽ cứu ông ta ra khỏi tù một cách bình an vô sự thông qua con đường ngoại giao.
          Và ông ta cũng biết, ở trong tù không thể nào mà hành động có hiệu quả được nên đã xúi dục cả gia đình cũng tham gia vào việc tuyên truyền chiến dịch “tuyệt thực” của cả gia đình với báo chí như RFI, RFA, VOA, BBC…để mọi người biết được là ông ta đang tuyệt thực thật chứ không phải tuyệt thực giả. Thậm chí còn lợi dụng con gái để “viết thư” gửi Tổng thống Mỹ cho thêm phần gây chú ý, người con gái mới nhỏ tuổi chưa phân biệt được điều đúng sai sao có thể viết thư đến một người mà cô bé không biết rõ, chỉ có thể là lời nói từ người cha cho rằng giờ chỉ có ông Obama mới có thể cứu được cha thì người con gái bé bỏng của Thức mới có thể viết thư “cứu cha”.
Thức lôi kéo cả gia đình vào công cuộc "tuyệt thực"
Với bao âm mưu, và hành động như vậy cứ nghĩ sẽ thành công hoặc ít nhất cũng gây được tiếng vang trong dư luận. Nhưng hi vọng nhiều lại thất vọng lắm  khi Obama chẳng hề có một động thái nào rõ ràng về vấn đề của ông ta cũng như chẳng hề có ý kiến xung quanh việc thả tự do cho Thức. Có lẽ giờ đây, khi Obama rời khỏi Việt Nam thì mọi hi vọng của Thức cũng bay theo chiếc Air Force One.

Với những người như Thức sẽ không có sự dung thứ của pháp luật và xã hội khi Thức đã tiến hành quá nhiều các hoạt động đi ngược lại với lợi ích của nhân dân và giờ đây Thức phải trả giá cho những sai lầm đó. Nhưng khi trong tù Thức không những không ăn năn hối cải về những hành động sai trái mà Thức lại luôn tìm cách tiếp tục có các phát ngôn nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước thì không thể chấp nhận được. Có lẽ con người như Thức cần có một bản án nghiêm khắc hơn dành cho y.

GIẢI QUYẾT HÒA BÌNH VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG.

16:16 8 Comments
[ELNINO] - Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc đánh chiếm giữ từ năm 1974. Việt Nam nhiều lần khẳng định sự chiếm đóng bằng vũ lực của Bắc Kinh với quần đảo Hoàng Sa là vô giá trị; các việc làm của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa là sự vi phạm chủ quyền. Thời gian gần đây Trung Quốc liên tiếp gia tăng các hoạt động gây hấn trên khu vực biển Đông như: đưa giàn khoan vào khu vực vịnh Bắc Bộ, trang bị vũ khí hạng nhẹ cho tàu cá, đưa tàu đổ bộ 20.000 tấn đến Trường Sa rồi tổ chức biểu diễn văn nghệ ở khu vực đảo Chữ Thập phục vụ binh lính và công nhân đồn trú phi pháp...
Dù cộng đồng quốc tế đã nhiều lần lên án, bày tỏ quan ngại nhưng Trung Quốc vẫn không ngừng gia tăng các hoạt động gây hấn trên biển.

Hễ là người Việt Nam, ai mà chả yêu nước. Trải qua các cuộc chiến tranh, đất nước ta mới khẳng định được chủ quyền như ngày hôm nay, vị thế của Việt Nam cũng từng bước được nâng cao. Mỗi khi nghĩ đến việc bọn “Tàu khựa” cướp đất của ta, rồi thì dọa dẫm hết lần này đến lần khác, ai mà chả căm phẫn.
Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng, yêu nước chứ không phải nghe theo bọn “phởn động”. Chúng ta đâu biết rằng bọn “phởn động” cũng như bọn “rận chủ” luôn lợi dụng tinh thần yêu nước của đồng bào ta để kích động, xúi giục nhân người dân biểu tình, nhất là số học sinh, sinh viên.
Hiện nay, đất nước ta tuy đang phát triển kinh tế, và vị thế của ta cũng đang được khẳng định, tuy nhiên, nằm bên cạnh “tên láng giềng” hung hăng như vậy, cường quốc như vậy, mà đòi sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp đó thì đâu có được.
Đảng và Nhà nước ta không phải im lặng mà đã và đang cố gắng hết sức giải quyết tranh chấp này, vận động sự giúp đỡ của các nước, cùng với hành lang pháp lý. Và cách tối ưu nhất để giải quyết tranh chấp đó là “hòa bình”, đúng như phát biểu của Tổng thống Mỹ B. Obama trong Hội nghị G7 tại Nhật Bản (25/6/2016): cần có “một nghị quyết hòa bình cho những tranh chấp này. Điều ngăn cản việc có được nghị quyết đó không phải là bất cứ việc gì mà chúng tôi đang tiến hành”.

Là người dân yêu nước, nhất là lớp trẻ, chúng ta cần nỗ lực học tập để xây dựng đất nước, làm cho kinh tế của nước ta phát triển hơn nữa, để “sánh ngang với các cường quốc năm châu” như lời Bác Hồ kính yêu đã nói. Chứ không phải, cứ nghe theo bọn “phởn động”, mà hãy tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Bởi “biện pháp hòa bình” mà Nhà nước ta đang thực hiện với tranh chấp biển Đông là tối ưu nhất rồi.

MẤY ANH RẬN CHỦ DÂN LÀM BÁO LẠI HẾT VIỆC ĐỂ LÀM.

14:01 15 Comments
[Me Lo] - Mấy ngày nay, mấy anh rận chủ của dân làm báo như tuyệt vọng trước những lời nói của ông Obama trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Có lẽ ông Obama đã làm cho chúng thật sự tuyệt vọng và cũng là cái tát vào mặt những kẻ bán nước.
Ông Obama đã rời Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, bọn rận chủ lại tiếp tục chuyển hướng sang những vấn đề khác để vu vạ, la làng. Có lẽ những việc làm của chúng trong thời gian ông Obama tại Việt Nam không được chú ý và giờ chúng lại “hì hục” như những “con rối” thải ra những thứ ô uế không có thật lên trên mạng xã hội theo sự chỉ đạo của một ông chủ nào đó. Và cái vấn đề ở đây mấy con rận chủ này lại quay lại vấn đề mà theo như chúng nói là “bệnh kiêu ngạo cộng sản”.
Vậy thế nào là kiêu ngạo cộng sản?. phải chăng là việc người dân làm chủ trên mảnh đất của mình, làm chủ chế độ của họ là kiêu ngạo. Xét cho cùng họ có quyền kiêu ngạo. Bởi đơn giản họ tự xây dựng nên một đất nước hào bình và ổn định, một đất nước mà tới những vị nguyên thủ quốc gia khi đến thăm và làm việc đều ghé thăm một quán nước ven đường, mặc quần đùi tập thể dục, ăn bún chả Lê Văn Hưu, mua cốm dọc đường. Như thế là kiêu ngạo Cộng sản ư?. Nếu thật sự nhân dân Việt Nam kiêu ngạo chắc chắn không có chuyện nhân dân thể hiện lòng hiếu khách đối với tổng thống của một nước mà trước đây là kẻ thù của họ. Vậy đó là kiêu ngạo Cộng sản ư?


Hay kiêu ngạo Cộng sản  phải giống như chế độ Ngụy quyền Sài Gòn thì mới không là kiêu ngạo như các bạn muốn. Xin thưa rằng, chỉ có những con chồn hôi, những con người cam tâm bán nước như những con rận chủ mới coi đó là kiêu ngạo. Đất nước tôi không cần bọn bán nước cầu vinh đánh giá có kiêu ngạo hay không, đất nước tôi do hơn 90 triệu đồng bào xây dựng và tự họ đánh giá về thành quả xây dựng của mình. Và nếu họ có kiêu ngạo thì họ có quyền kiêu ngạo, tự hào trước bạn bè thế giới rằng họ đã xây dựng đất nước họ giàu đẹp, văn minh, hòa bình, ổn định và thân thiện như ngày hôm nay.

MỸ BỎ CẤM VẬN VŨ KHÍ KHÔNG PHẢI LÀ MÓN QUÀ TẶNG VIỆT NAM

21:29 9 Comments

Hương Sen
Mấy ngày qua liên tục trên các Blog, fanpage của nhiều kẻ luôn cho mình là những nhà đấu tranh vì lợi ích của dân tộc, của đất nước lại đang tự hạ vị thế của đất nước khi coi việc Mỹ rỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam là một “món quà” với nước ta thì đúng là những kẻ “đầu bò”.
Đầu tiên, việc Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam là sự phát triển có tính logic bình thường của mối quan hệ Việt - Mỹ, sau khi hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đã nói tới đối tác toàn diện cũng có nghĩa là đối tác trong tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học-công nghệ. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam và Mỹ đều đang đứng trước những thách thức và nguy cơ chung về an ninh cần cả hai nước phối hợp hợp tác. 
Thứ hai, quyết định này cũng xuất phát từ chính lợi ích của Mỹ chứ không đơn thuần chỉ vì lợi ích của Việt Nam mà Mỹ làm vậy. Cả hai nước đều muốn duy trì môi trường hòa bình, an ninh bền vững và hợp tác vì sự phát triển trong khu vực. Washington đang thúc đẩy chiến lược "xoay trục" tới châu Á và Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý chiến lược trong việc xoay trục này, còn Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu sắc và rộng mở vào khu vực và thế giới. Cho nên, việc quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí không phải là "món quà" Mỹ tặng Việt Nam. Và khi bán vũ khí cho Việt Nam Mỹ cũng sẽ thu được một nguồn lợi không nhỏ từ các hợp đồng đem lại, chứ không phải Mỹ cho không Việt Nam mà gọi đó là món quà được
Quan hệ Việt-Mỹ  đang có những bước phát triển nhanh chóng
Việc Tổng thống Barack Obama tuyên bố dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam có ý nghĩa lớn đối với quan hệ Việt-Mỹ, nâng cao và làm sâu sắc thêm niềm tin chiến lược giữa hai bên, đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào thực chất. Điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực khác như kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ.
Quyết định này sẽ tạo cơ sở quan trọng để nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện lên một mức cao hơn, có thể ngang tầm với quan hệ đối tác chiến lược. Quyết định chắc chắn cũng tác động tích cực đến việc củng cố và tăng cường an ninh trong khu vực. Việt Nam và Mỹ có thể cùng với các đồng minh và đối tác khác của Mỹ tiến hành các hoạt động phối hợp như tuần tra chung trên biển, diễn tập quân sự chung để nâng cao khả năng tác chiến liên hợp nhằm hóa giải các thách thức chung về an ninh, duy trì môi trường hòa bình và an ninh bền vững, chứ không hề có chuyện món quà nào ở đây như lũ kền kền đơm đặt.


“VIỆT NAM MANG TẤT CẢ NHỮNG PHẨM CHẤT CỦA HOA SEN”.

13:20 13 Comments

“Từ trong bùn đất ngời ngời
Vươn lên những đóa tươi thắm hồng
Lung linh trong buổi rạng đông
Phẩy lên trời một ánh hồng sớm mai
Hương sen là chiếc cầu dài
Nối mênh mông nước mây trời xanh cao
Trong thanh cao, giữa thanh cao!...” 
 (Trích bài “Hương sen dâng Bác” của tác giả Lệ Thành).
[ELNINO] -Hình ảnh của sen qua qua 3 giai đoạn sinh trưởng rồi cho hoa và chính nét giản dị, tao nhã, thuần khiết, kiên nhẫn đó mà hoa sen là hiện thân cho tính cách, lối sống và tâm hồn người Việt Nam. Ngày 02/9/2011, loài hoa với sự thuần khiết, thanh cao, sen hồng đã trở thành “Quốc hoa Việt Nam” trong muôn vàn các loài hoa với bao sắc hương lộng lẫy. Hoa sen xứng đáng là quốc hoa, là biểu tượng của các loài hoa ở Việt Nam.
Trong bữa tiệc chiêu đãi Tổng thống Obama và các quan chức cấp cao trong đoàn ngoại giao Mỹ được tổ chức vào trưa ngày 23/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trước khoảng 100 vị quan khách, ông Obama đã có bài phát biểu rất ấn tượng. Ông ví Việt Nam với hình ảnh của Hoa Sen và đặc biệt còn nói tên loài hoa này bằng tiếng Việt: “Tôi được biết dân tộc Việt Nam luôn lấy nguồn cảm hứng từ Hoa Sen bởi lẽ Hoa Sen mọc từ trong bùn, đầy gian khó nhưng nó chính là biểu tượng của hy vọng. Nó sống và vươn lên ở những nơi mà các loại hoa khác không thể tồn tại vì thế nó là biểu tượng của sức mạnh và sự can trường. Nó toả hương và khoe sắc vì vậy nó chính là biểu tượng cho cái đẹp. Tôi đề nghị nâng cốc chúc cho dân tộc Việt Nam với tất cả những phẩm chất của Hoa Sen”.
Đi lên từ khó khăn, gian khổ. Với ý trí quật cường như loài hoa sen, đất nước ta trải qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Để có sự thành công như ngày hôm nay, vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu vĩ đại có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Ngày nay, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước không ngừng được cải thiện và tăng cường. Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Liên Bang Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa..., cùng quan hệ hợp tác toàn diện với  nhiều nước trên thế giới mà điển hình như: Hoa Kỳ, Australia, ...
Tất cả những kết quả trên là sự minh chứng rõ ràng nhất cho một Việt Nam lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Ấy vậy mà, đám “rận chủ, nhân quyền” ở trong nước cũng như trong số kiều bào ta ở nước ngoài vẫn không ngừng phê phán Đảng Cộng sản, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”“vì lợi ích quốc gia, dân tộc”. Tác giả tự hỏi rằng, ngoài việc viết bài nói xấu chế độ, phê phán Đảng Cộng sản, ngoài tụ tập, kích động biểu tình ra thì liệu rằng đám “rận” ấy đã có được những đóng góp gì cho đất nước? Hay tất cả những gì chúng làm không gì khác ngoài “miếng cơm manh áo”, ngoài lợi ích cá nhân thấp hèn?
Chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Obama không phải là chuyến thăm đầu tiên của một vị nguyên thủ Hoa Kỳ tới Việt Nam, nhưng nó diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có những chuyển biến hết sức tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2015). Tất cả chúng ta, cả Chính phủ Việt Nam, Hoa Kỳ, cả người dân hai nước đều mong muốn vào một tương lai tươi sáng, hòa bình, hợp tác hữu nghị cùng phát triển.
Và hình ảnh đóa hoa sen thơm ngát, cao quý kia sẽ tiếp tục dành cho tất cả những người bạn hữu nghị tới từ Mỹ! 

VIỆT NAM VÀ CHUYẾN THĂM CỦA ÔNG OBAMA.

09:35 5 Comments
[Me Lo] -Vậy là ông Obama đã sang Nhật Bản, kết thúc chuyến thăm và làm việc tốt đẹp tại Việt Nam. Và bản thân tôi cũng nhận thấy rằng ông có một ấn tượng vô cùng sâu sắc với nhân dân và đất nước Việt Nam. Một đất nước nhỏ nhưng tinh thần và truyền thống hiếu khách không hề nhỏ. Một đất nước nhỏ nhưng có lịch sử 4000 năm xây dựng và bảo vệ đất nước đã làm cho một vị tổng thống của một cường quốc số một thế giới phải thốt lên những câu truyện Kiều của Nguyễn Du, những câu  hát của nhạc sĩ Văn Cao.
Cũng tại đất nước ấy, vị tổng thống của nước Mỹ  ấy đã sà vào một quán ăn ven đường để thưởng thức món bún chả mang hương vị rất Việt Nam trên đường Lê Văn Hưu hay mua cốm làng Vòng làm quà sau chuyến đi xa. Cũng tại mảnh đất mà trước đây khi chiến tranh đối đầu trên hai trận tuyến ấy, vị tổng thống kia đã kêu gọi và khẳng định giờ đây hai nước, hai dân tộc là những đối tác làm ăn, hợp tác và cùng phát triển vì lợi ích cả hai nước. Và cũng chính tại quốc gia ấy, thiết nghĩ cũng chính là lần đầu tiên một vị tổng thống của một nước từng là kẻ thù của Việt Nam lại được nhân dân chào đón và thể hiện tinh thần hiếu khách đến vậy.
                        Ông Obama thăm chùa Ngọc Hoàng tại TP.HCM.
Có lẽ rằng, sau chuyến thăm và làm việc ấy, vì quá ấn tượng trước thái độ thân thiện và hiếu khách của chính người dân Việt Nam mà bản thân ông đã hứa hẹn sau khi hết nhiệm kì tổng thống sẽ cùng gia đình về thăm lại Việt Nam, đi thăm thú các danh lam của đất Việt, thưởng thức các món ăn ngon của ẩm thực Việt hay chí ít là những món ăn trong “miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng và biết đâu đấy ta bắt gặp một vị tổng thống đang nhâm nha cuốn truyện Kiều của Nguyễn Du, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Hay bắt gặp một vị tổng thống Mỹ đi lễ chùa và thưởng ngoạn những văn vật của Việt Nam nghìn năm văn hiến.Cũng có thể lắm.

Mỗi con người trong chúng ta đều có những lạc quan và hi vọng. Và với những gì trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của tổng thống Mỹ, thiết nghĩ rằng hai nước, hai dân tộc sẽ có những bước đi mạnh mẽ trong hợp tác cùng phát triển trong tương lai.

DỠ BỎ HOÀN TOÀN LỆNH CẤM BÁN VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG THẬT SỰ CÓ LỢI CHO VIỆT NAM?????

22:31 9 Comments
Huyền Pha
Tổng thống B.Obama hội đàm cùng chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội ngày 23/5/2016
Ngày 23/5/2016, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đồng ý tiến hành dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương có một số ý nghĩa như sau:
Một là, đây rõ ràng là một quyết định mang tính chất lịch sử, một quyết định thể hiện việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ. Quá trình bình thường hóa đã được bắt đầu từ thời Tổng thống Bill Clinton vào năm 1995. Điều này đã thể hiện được ý chí của lãnh quan chức và nhân dân hai nước trong việc gác bỏ lại quá khứ, cùng hướng tới tương lai.
Hai là, đây là một bước tiến lớn, là tiền đề quan trọng cho hợp tác quốc phòng của hai quốc gia trong thời gian mặc dù việc hợp tác đó có thể không thực sự nhanh chóng như mong đợi. Ngoài việc Việt Nam và Hoa Kỳ cùng tham gia ký kết vào Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng vào hồi tháng 6 năm 2015, việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm sẽ xóa bỏ hoàn toàn rào cản, giúp Washington có thể cung cấp cho Hà Nội những hệ thống vũ khí cần thiết nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, tuy rằng những hợp đồng đó vẫn cần phải có những điều khoản cụ thể. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam có thêm nhiều sự lựa chọn các nhà cung cấp vũ khí cũng như giảm dần sự lệ thuộc vào các hệ thống vũ khí của Nga.
Ba là, với việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này, Việt Nam đang nổi lên như một đối tác chiến lược trong việc cân bằng quyền lực của Hoa Kỳ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Mặc dù Việt Nam và Hoa Kỳ đã xác định là đối tác toàn diện của nhau từ năm 2013, nhưng cho đến giờ phút này mối quan hệ đối tác đó mới thực sự được nâng lên tầm cao mới. Hiện nay vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Mỹ có vai trò quan trọng như đối với các đối tác, đồng minh truyền thống như Thái Lan, Philipin, hay đối tác mới như Malaysia.
Cuối cùng, việc tham gia sâu rộng và tích cực vào các hoạt động do Hoa Kỳ khởi xướng như tham gia ký kết Hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, Đề xuất an ninh hàng hải, tham gia vào lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hiệp quốc… đã cho thấy giá trị của Việt Nam đối với Hoa Kỳ ngày càng nâng cao. Việc dỡ bỏ lệnh cấm trong khoảng thời gian này có ý nghĩa rằng không phải Việt Nam tìm cách kiềm chế Trung Quốc và đó là việc Trung Quốc tự cô lập chính bản thân mình bằng việc gây nên những mẫu thuẫn, bất ổn với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là đối với các vấn đề trên biển.

Tóm lại, việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam sẽ có nhiều ý nghĩa khác nhau dưới những lăng kính quan sát và quan điểm khác nhau, nhưng mốt ý nghĩa chung nhất phải thừa nhận rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết của nhân dân cả nước thì Việt Nam đã ngày càng khẳng định được vai trò của mình trên trường quốc tế./.

TRUNG QUỐC CÓ TẬT GIẬT MÌNH

17:08 6 Comments

Hương Sen
 Ngày 23/5 Tân Hoa Xã có bài viết với nội dung về chuyến thăm Việt Nam 3 ngày của Tổng thống Obama nhằm thắt chặt quan hệ ngoại giao với Hà Nội, củng cố chiến lược "tái cân bằng châu Á" của Mỹ, và làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Tân Hoa Xã "cảnh cáo", mối quan hệ Việt-Mỹ phát triển "không nên làm ảnh hưởng đến tình hình ổn định ở châu Á". Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc tức tối bình luận, việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam có thể "chọc giận" Trung Quốc. Bởi Bắc Kinh luôn chỉ trích động thái gia tăng hiện diện và quan hệ quân sự của Mỹ tại châu Á, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang ở Biển Đông
Bài xã luận trên Tân Hoa Xã có đoạn mỉa mai: "Chúng tôi chúc mừng Việt Nam thắt chặt được mối quan hệ ngoại giao với các nước khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thiện chí cải thiện quan hệ này không nên bị phía Hoa Kỳ lợi dụng để đe dọa hoặc thậm chí gây tổn hại đến lợi ích chiến lược của một quốc gia thứ ba". Tân Hoa Xã cũng ngang ngược lớn tiếng:"Việt Nam nên cẩn trọng hơn trong việc hợp tác với Hoa Kỳ.
Và vào ngày 24/5 phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bình luận về một số cụm từ được Tổng thống Obama phát biểu với các bạn trẻ Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh về việc Tổng thống Obama phát biểu trước các bạn trẻ tại Thủ đô Hà Nội nhắc lại về lòng yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ và quan điểm của nước Mỹ về "trật tự chung của thế giới", đó là các quốc gia dù nhỏ bé thì đều có chủ quyền, không ai có quyền ức hiếp”.
Chưa kể đến việc Thời báo Hoàn Cầu cũng liên tục đăng những bài viết châm biếm về chuyến thăm của ông Obama đến Việt Nam.
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc phản ứng trước câu nói của TT Mỹ
Như vậy chúng ta có thể thấy Trung Quốc đang có tật giật mình khi câu nói của Tổng thống Mỹ trong bài phát biểu tại Việt Nam. Nếu Trung Quốc không có những hành động “bắt nạt” sao lại phản ứng một cách dự dội như vậy? Hiện nay Trung Quốc đang tự cô lập mình với thế giới khi có những hành động ngang ngược trên Biển Đông rồi tới âm mưu bá chủ cả Thái Bình Dương, thì thật là ngông cuồng khi đặt lợi ích dân tộc lên trên cả những quy tắc ứng xử quốc tế, coi thường pháp luật quốc tế.
Việt Nam là một quốc gia độc lập có chủ quyền, không phải một đứa trẻ lên 3 để ai đó nói phải hành động thế này, cần hành động thế kia.
Việt Nam thừa biết cần phải thận trọng với ai âm mưu gặm nhấm lãnh thổ của mình, đe dọa độc lập chủ quyền và an ninh quốc gia của mình. Việt Nam cũng đủ tỉnh táo để biết ai đang thiện chí giúp đỡ mình và có khả năng giúp đỡ mình bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển cường thịnh.
CHA LÝ CẦN SỐNG NHƯ THẾ NÀO KHI ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC ÂN XÁ

15:21 6 Comments
         NAM THIÊN

Tôi không phải là người theo Công giáo, cũng chả phải con cháu thân thích gì của Cha Lý, nhưng với một tấm lòng bao dung, độ lượng và nhìn vào tương lai của lớp trẻ Việt Nam hiện đại, tôi vẫn dùng một danh xưng kính trọng linh mục Nguyễn Văn Lý - một người nhẽ ra phải được sự kính trọng tuyệt đối của hàng ngàn con chiên, nhưng thực tế linh mục Nguyễn Văn Lý đã để lại một vết nhơ cho Công giáo Việt Nam, hình ảnh một người chủ chăn chiên với một trang sử 70 năm đen tối cuộc đời.
Nói đến Cha Lý, ai cũng biết rằng đây là một trong những người sáng lập ra cái gọi là “khối đấu tranh dân chủ 8406”, hoạt động chủ yếu của khối này là hoạt động diễn biến hòa bình, sử dụng mạng internet để chống phá Đảng và Nhà nước, cũng là nơi tập hợp những thành phần có nhiều tiền án, tiền sự vi phạm pháp luật như Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân,… ra đời năm 2006 với âm mưu diễn biến hòa bình, đấu tranh bất bạo động, kích động những thành phần có thái độ chống đối và bất mãn trong xã hội để nhằm gây ra bất ổn về tình hình an ninh trật tự và gây ảnh hưởng xấu đến chính trị Việt Nam.
Tại phiên tòa ngày 30/3/2007 tại Huế, Cha Lý bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước" (Điều 88 Bộ luật Hình sự. Cũng chính tại phiên tòa đó, các chính phủ nước ngoài và các tổ chức nhân quyền nước ngoài đã liên tục kêu gào Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, khi họ chỉ nhìn vào hình ảnh được cắt xén cho thấy hình một công an bịt miệng linh mục khi ông lên tiếng phản đối tại phiên tòa. Nhưng ai trong số những người họ đã chứng kiến tận mắt, nghe tận tai những “lời vàng ý ngọc” hay những hành động “người chủ chăn” khi liên tục chửi bới, dùng những từ tục tĩu nhất để nói ra, khiên ai trong phòng xử cũng ngỡ rằng đây là một người trộm cướp, đầu đường xó chợ hay một người thực hành lễ nghi Công giáo chuyên nghiệp, chuyên rao giảng đức tin Thiên chúa đến giáo dân; một người được giáo dục, ăn học và trí tuệ, tâm thần bình thường không ai lại hành xử như vậy. Có gì là phi lý khi ngăn chặn những ngôn từ xằng bậy, đi ngược lại những giá trị làm người được phát ra?
Ảnh: Ngày Cha Lý trở lại làm NGƯỜI (người cúi gập bên phải)
Cũng nên phải kể đến những “chiến tích” của linh mục Lý một chút, xin nhấn mạnh rằng, Cha Lý đã có thâm niên ra tù vào tội tất cả là 4 lần: lần 1 từ ngày 07/9/1977 đến 24/12/1977 vì có liên quan đến việc phổ biến hai bài tham luận của Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam “chủ trương tiêu diệt tôn giáo”; lần 2 từ ngày 18/5/1983 đến 31/07/1992 (bản án 10 năm tù) với tội danh “phá hoại khối đoàn kết toàn dân và phá rối an ninh” và được sắp xếp thi hành án phạt tại trại cải tạo Nam Hà; lần 3 từ ngày 17/5/2001 đến ngày 02/02/2005 (bản án 15 năm tù), với tội danh “Không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản chế hành chính” và tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”; lần 4 từ ngày 18/02/2007 (bản án 8 năm tù) với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước”. Nhẽ ra, còn mấy tháng nữa, Cha Lý mới được hết hạn tù, nhưng xét thấy sức khỏe của Cha Lý đã yếu (tính đến ngày 20/5/2016, Cha Lý đã được 70 tuổi, 5 ngày, những người là đã ở cái tuổi cần phải cố gắng sống sao cho tốt đời, đẹp đạo để làm gương cho con cháu noi theo), đồng thời, cũng xét thấy cả quá trình của Cha Lý trong tù, Chủ tịch nước đã đặc xá cho Cha Lý ra tù trước thời hạn. Nhưng, kể ra, ra khi ra tù được mấy ngày, Cha Lý đã bị một số đối tượng kích động, định theo đường cũ, chẳng có nhẽ Cha Lý lại muốn dùng tiếp những ngày tàn còn lại để theo đuổi những thứ sai lầm xưa kia, để lại một lần nữa quay lưng với chính những giáo dân của mình, với dân tộc, Tổ quốc mình?
Theo những suy nghĩ mạo muội của tôi, Cha Lý nên biết nhìn nhận thời cuộc biết phân biệt đúng sai, phải trái, đừng vì những đồng đô la bẩn thỉu mà vứt đi không thương tiếc cái nhân cách của bản thân - cái mà đã được “Chúa quan phòng”; giờ đây khi đã ở cái tuổi xế chiều, cha Lý nên chăm chỉ làm tròn những phận sự cuối cùng mà một người đã được Giáo hội chọn để chăn dắt bầy chiên, nên cố gắng rao giảng những điều hay ý đẹp, những lý lẽ, đạo lý tốt đẹp của kẻ làm người, hãy sống sao đừng để chính những con chiên của mình khinh thường, coi rẻ. Với tình cảm của một đồng bào, tôi nghĩ cha Lý hãy lo giữ gìn đến sức khỏe của mình, không ai nói trước được điều gì, cuộc đời con người như bàn tay, sáng ngửa tối úp lúc nào không hay, cha Lý nên thấm thía cái thời cha còn sức khỏe hừng hực, số đối tượng cả bên trong và bên ngoài đã kích động, lợi dụng cha để làm công cụ cho chúng, nhưng đến khi cha Lý hết giá trị lợi dụng, sức khỏe đã yếu, thì chúng lờ cha đi một cách không thương tiếc. Thật là một lũ bội bạc! Nhưng cha Lý cũng nên chú ý, phải vạch trần hết, thẳng thừng cự tuyệt những người mà chỉ nhăm nhe kích cha Lý, để mượn cái “rớp” của cha để lại một lần nữa hô hào, kích bác; chắc giờ này, người tỉnh táo nhất, không phải ai khác chính là cha Lý!
Với một niềm tin vào sự cứu rỗi, tha thứ và bao dung, mong cho cha Lý mạnh khỏe, an lành, sống tiếp những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời chủ chăn sạch sẽ và hợp đạo!