CÓ MỘT VIỆT NAM ỔN ĐỊNH DỰA TRÊN NỀN TẢNG CỦA HIẾN PHÁP VÀ Ý CHÍ – NGUYỆN VỌNG – QUYẾT TÂM CỦA NHÂN DÂN.

14:55
[Me Lo] - Vừa rồi, mới đọc được một bài của đám rận chủ dân làm báo và thấy buồn cười. Buồn cười cho một thế hệ rận chủ chỉ biết cắm đầu vào đống tiền của các “bố già” để thải ra những thứ không có thật và phi lí hết sức: “Việt Nam vứt bỏ “Nhân Phẩm và Hiến Pháp” đề cao sự “ổn định” của con rận Nguyễn Hồn Việt (Danlambao). Con rận này lấy tên là Hồn Việt mà hắn không hiểu gì về nước Việt Nam, đây đúng chất là một cái tên làm màu. Có lẽ hắn muốn có một cái gì đó hay ho để thu hút lượt view qua đó kiếm tiền chăng. Cũng không hiểu được anh ta có biết được chế độ của nước CHXHCN Việt Nam là của dân, do dân và vì dân hay chăng mà anh ta lại sủa bừa bãi như vậy. Thật không hiểu nổi bọn rận của dân làm báo. Khi đất nước yên bình, chúng kêu gọi biểu tình để gây mất ổn định xã hội. Nhưng khi nhân dân nhận rõ những âm mưu kích động của chúng và nhân dân tự hào sống trong một xã hội ổn định, an toàn thì chúng lại kêu la là Việt Nam vứt bỏ “Hiến pháp” để đổi lấy ổn định. Rồi tự hỏi không biết sau chúng còn cái luận điệu gì nữa đây?. Thiết nghĩ rằng chúng cũng chỉ như “gái đĩ già mồm” để kiếm tiền nuôi sống bản thân của những kẻ ăn không ngồi rồi mà thôi. Xin có đôi lời nhắn nhủ tới đám rận bán nước vài lời như sau:
Trước hết cần phải nói Hiến pháp là: “ một hệ thống quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền; Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của một nhà nước, nó thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân tồn tại ở trong hoặc ngoài nhà nước đó, nhưng vẫn là nhân dân thuộc nhà nước đó; Hiến pháp là một trong ba chức năng quan trọng của Quốc hội”. Đồng thời Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam  văn bản pháp luật có giá trị cao nhất có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Hiến pháp cũng được xem như là tuyên ngôn chính trị của mỗi chính thể nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất; song song với đó Hiến pháp cũng là cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước. Hiến pháp Việt Nam “là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng, là đạo luật gốc, quy định những vấn đề hết sức cơ bản của một Nhà nước...".


Đến nay, nước ta đã có 05 bản Hiến pháp đã được ban hành: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001)  bản Hiến pháp đang có hiệu lực là bản Hiến pháp năm 2013. Tuy mỗi bản hiến pháp ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng tựu chung lại ta dễ dàng nhận thấy sự nhất quán của Hiến pháp Việt Nam từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013, đó là sự nhất quán bền vững: tính chất, giá trị nhân văn cao cả (hướng đến con người, vì con người, vì dân tộc, coi con người là  trung tâm, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội) thể hiện cụ thể tại Điều 3 (sửa đổi, bổ sung Điều 3, chương I, Hiến pháp năm 2013) nêu rõ: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Qua những sửa đổi, bổ sung và quy định nêu trên, chúng ta thấy rõ vai trò, vị trí, sức mạnh của nhân dân luôn được Hiến pháp đặt lên hàng đầu.
Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp 2013 – Hiến pháp hiện hành của nước ta đã và đang đi vào cuộc sống, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ta đang quyết tâm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 như mục tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

10 nhận xét

Write nhận xét
21:53, 31/05/2016 delete

Khi đất nước yên bình, chúng kêu gọi biểu tình để gây mất ổn định xã hội. Chúng muốn phá bĩnh đi cái yên bình mà nhân dân và đất nước đang thụ hưởng để kiếm chác những đồng tiền bẩn thỉu. Nhưng chúng đã lầm khi pháp luật và ý chí người dân là thống nhất sẵn sàng vả mõm những kẻ thối mồm như chúng, những kẻ chuyên phá bĩnh sự yên bình. Đó sẽ là điều để đập tan mọi ú đồ cũng như hoạt động chống đối của chúng.

Reply
avatar
22:14, 31/05/2016 delete

Một quốc gia ổn định được xếp vào hàng đầu như VN thì cũng phải hiểu rằng đó chính là ý chí nguyện vọng của nhân dân dân rồi chứ không thể là điều gì khác đê tạo nên điều đó. Hiến pháp là đạo luật cơ bản và xuyên suốt nhất thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân tồn tại ở trong hoặc ngoài nhà nước. Do vậy, những luận điệu bất kì nào của những kẻ đầu bò đều vô hại với nó, bởi đó chính là kết tinh của đất nước và dân tộc.

Reply
avatar
22:15, 31/05/2016 delete

đât nước ta đang trong tình tráng qua là bình yên nhân dân ổn định làm ăn sinnh sống ấy vậy mà chúng lại còn cứ thích móc moi ra biểu với chả tình biểu tình để phá quuasy sự yên ổn vốn có của cuộc sống bình lặng đó thì chúng gọi là đòi nhân quyền đấy đúng là luc phá hoại ban nước

Reply
avatar
22:25, 31/05/2016 delete

một đât nước có nề hòa bình ổn định với mức độ tương đối cao trên thế giới này mà chúng không muốn bọn rận chủ dan oan kiểu gì đây mà chúng cứ thích phá đám quấy rối bầu không khí hòa bình yên ổn của đát nước này để đòi tự do dân chủ của bọn chứng cơ đấy cái bọn bán nước hại đân

Reply
avatar
Nhân danh công lý
22:27, 31/05/2016 delete

rong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp 2013 – Hiến pháp hiện hành của nước ta đã và đang đi vào cuộc sống, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ta đang quyết tâm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 như mục tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Reply
avatar
22:40, 31/05/2016 delete

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp 2013 – Hiến pháp hiện hành của nước ta đã và đang đi vào cuộc sống, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thế hôm nay phải chung sức thực hiện theo di chúc của Bác để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, ổn định và nâng tầm vị thế của dân tộc trên trường quốc tế.

Reply
avatar
10:45, 01/06/2016 delete

Việt Nam có một nền chính trị ổn định và chúng ta thấy các nguyên thủ các quốc gia sang Việt Nam đều ngưỡng mộ khi đến Việt Nam ngoài sự mến khách, thân thiện thì đất nước Việt Nam được xem như là một điểm đến an toàn và lý thú bởi có một nền hòa bình ổn định, có các cảnh đẹp nơi du lịch hấp dẫn. Đó là nhờ vào tài lãnh đạo đứng đầu của Việt Nam

Reply
avatar
13:23, 02/06/2016 delete

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp 2013 – Hiến pháp hiện hành của nước ta đã và đang đi vào cuộc sống, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ta quyết tâm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ví đại

Reply
avatar
21:09, 02/06/2016 delete

tôi thấy nước ta là nước ổn định và hòa bình vào tốp đầu trên thế giới, vì chẳng có đâu mà người dân lại yên tâm làm ăn, không sợ khủng bố hay đe dọa chính trị nào cả. chính phủ luôn tạo điều kiện hết mức có thể người dân làm việc và có 1 cuộc sống đang dần đi lên. đời sống của nhân dân ta đang dần được cải thiện, và người dân ta có 1 cái nổi bật đó chính là nụ cười. đi đến đâu cũng thấy người dân vui vẻ hạnh phúc. lúc đó chính phủ, những nhà lãnh đạo biết là đất nước ta đang tươi đẹp, hạnh phúc. 1 đât nước ổn định như vậy là cơ sở để phát triển lên 1 tầm cao mới

Reply
avatar
20:18, 13/07/2016 delete

Từ khi nước nhà được độc lập đến nay, nước ta đã trải qua 5 bản Hiến pháp được ban hành, sửa đổi và bổ sung...Mỗi bản Hiến Pháp là công sức, là kết quả của cả tiến trình lịch sử,đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của bao thế hệ những người Việt Nam yêu nước, yêu chuộng hòa bình...Hiến pháp chính là sự kết tinh, là kết quả cho sự phấn đấu không ngừng của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn hết mình cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon