“THƯ GIẢI THÍCH” NGÀY 16/5/2016 VÀ “THÔNG BÁO” NGÀY 30/4/2016 CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM – QUAN ĐIỂM CỦA GIÁO HỘI ĐỐI VỚI VẪN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Ở MIỀN TRUNG

14:52
Người con kính chúa

     Trước tình trạng cá chết tại miền Trung, ngày 30-04-2016, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Bùi Văn Đọc đã có thông báo khuyến khích cộng đồng dân chúa tại Việt Nam (bao gồm các chức sắc, chức việc, tu sỹ nam nữ và giáo dân), trong thông báo nêu rõ: “Trong lúc này, xin quý cha và anh chị em giáo dân, khi diễn tả những lo lắng và bức xúc của mình, tránh những hành động quá khích, dẫn tới xung đột, ảnh hưởng tới sản xuất, giao thông, vi phạm pháp luật”.
     Mỗi người giáo dân là một người công dân tốt, mỗi người cần thể hiện ý thức xây dựng đất nước và hưởng ứng Thông báo của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng bào giáo dân luôn chia sẽ những nổi thống khổ của những người dân ven biển miền Trung, những mất mát của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn đó những kẻ bỏ ngoài tai những lời của Chúa, đi ngược lại với sự đoàn kết của toàn dân tộc, những kẻ đã lợi dụng lòng tốt của chúa để kích động lôi kéo người dân, lôi kéo người dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Những việc làm sai trái mà không thể dung tha được, hoạt động kích động của chúng với mưu đồ biến những giáo dân lương thiện thành những người vi phạm.
     Như để thể hiện về vai trò của giáo hội đối với sự phát triển của đất nước, như một lần nữa nhắc nhở đối với giáo dân không được nghe theo kẻ xấu mà bị chúng lợi dụng gây ra những hành động quá khích và vi phạm pháp luật. Ngày 16/05/2016, Văn phòng HĐGMVN đã ra văn thư giải thích Thông báo ngày 30/4/2016 của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. 
     Những vấn đề mà Tổng Giám mục đề cập trong Thư giải thích đó chính là sự tin tưởng của Tổng giám mục đối với trách nhiệm của các cơ quan chức năng và các nhà khoa học trong việc làm rõ về nguyên nhân cá chết bất thường ở miền Trung, nói một cách khác đây như là lời khẳng định về những điều đã được đề cập trong bản Thông báo trước đó. Rằng một người Công giáo thực sự chân chính chắc sẽ biết cách hành xử đúng đắn và mỗi giáo dân luôn “Sống tốt đời đẹp đạo”, với phương châm "Sống phúc âm trong lòng dân tộc, kính Chúa yêu nước"./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

2 nhận xét

Write nhận xét
23:30, 19/05/2016 delete

Những kẻ lợi dụng cá chết để lấy lý do phá hoại đất nước, phá hoại sự đoàn kết của đất nước thì hãy suy nghĩ lại, những kẻ lợi dụng sự tốt bụng của đòng bào giáo dân để tiến hành hoạt động đen tối thì hãy coi chừng. Mọi giáo dân hãy luôn sống biết cách hành xử đúng đắn và mỗi giáo dân luôn “Sống tốt đời đẹp đạo”, với phương châm "Sống phúc âm trong lòng dân tộc, kính Chúa yêu nước". Không được nghe những kẻ xấu kích động, chia rẽ đoàn kết đồng bào ta.

Reply
avatar
23:38, 19/05/2016 delete

Lời của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Bùi Văn Đọc là lời của hàng triệu giáo dân, mỗi người giáo dân là một công dân tôt, luôn chia sẽ những nổi thống khổ của những người dân ven biển miền Trung, chúng ta tin tưởng vào trách nhiệm của các cơ quan chức năng và các nhà khoa học trong việc làm rõ về nguyên nhân cá chết bất thường ở miền Trung, tuyệt đối không nghe theo kẻ xấu mà làm phức tạp thêm tình hình trật tự.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon