ĐẢNG CSVN LÀ SỰ CHỌN LỌC KHÁCH QUAN VÀ NGHIÊM KHẮC CỦA LỊCH SỬ.

[Me Lo] - Hiện nay, rất nhiều đối tượng phản động cũng như một số người cho rằng chế độ đa nguyên đa đảng tiến bộ hơn chế độ mà một Đảng lãnh đạo như Đảng CSVN.  Nhưng thực chất đây chỉ là những luận điệu mị dân, lừa phỉnh nhân dân của những kẻ tôn sùng cái “khuôn vàng”, “thước ngọc” của chế độ đa Đảng mà nó đầy bất ổn bởi khủng bố, xả súng, giết người hàng loạt.
Vậy vấn đề đặt ra ở đây là chế độ đa đảng có thật sự là dân chủ? Hãy xem chính người Mỹ nói về nước Mỹ - một đất nước thực hiện đa nguyên đa đảng: Họ nói ở Mỹ tự do chửi bới, tự do nói xấu nhau, tự do biểu tình, Đảng này nói xấu Đảng kia, và cũng chỉ thực chất vì lợi ích của các nhà tư bản. Và hãy xem sự ổn định của Mỹ ra sao khi xảy ra các vụ khủng bố mà điển hình là vụ 11/9/2001 và phải nơm nớp đề phòng khủng bố, cũng là nơi mà có hàng loạt vụ xả súng kinh hoàng.
Thực chất bản thân tư tưởng đa đảng, đa nguyên không sai nhưng có sai hay không là ở người sử dụng nó thế nào. Bác Hồ khi thành lập nước cũng mời các Đảng phái có nhiều xu hướng chính trị khác nhau tham gia nhưng với mục tiêu là chống giặc ngoại xâm, xây dựng hòa bình, độc lập và thống nhất cho đất nước, tự do cho nhân dân. Nhưng càng về sau, khi đối đầu với sự sống chết vì dân tộc, vì nhân dân thì nhiều đảng phái đã tự rời bỏ kháng chiến, thậm chí theo giặc để chống lại cách mạng, chống lại nhân dân. Vậy nên, Đảng ta không bài bác đa đảng, đa nguyên chung chung mà bài bác không khoan nhượng với những ai lợi dụng đa đảng, đa nguyên làm chiêu bài thực hiện mưu đồ lật đổ chế độ, gây mất ổn định trong đất nước. Và lịch sử cũng đã chứng minh một điều rằng không có Đảng nào xả thân quên mình làm nên những thành quả vĩ đại như vậy. Và cũng chính lịch sử của nước ta cũng đã phủ định chính chế độ đa nguyên đa đảng mà hiện nay các đối tượng phản động đang “tôn sùng” vì tiền.

Thực tiễn lịch sử cho thấy không phải cứ có nhiều đảng thì dân chủ hơn, hai đảng thì ít dân chủ hơn và một đảng thì ít dân chủ nữa và rằng mỗi nước có một hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau. Cái quan trọng là xã hội có phát triển không, nhân dân có được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc không và đất nước có ổn định để ngày càng phát triển đi lên không? Đó mới là tiêu chí quan trọng nhất và là cái đích quan trọng nhất mà chúng ta hướng đến. Và cũng không nhất thiết cứ kinh tế thị trường thì phải đa đảng và ở Việt Nam chưa thấy sự “cần thiết khách quan” phải có chế độ đa đảng.
Và hiện tại, ở đất nước Việt Nam cho thấy có một nền chính trị xã hội ổn định, nhân dân được làm chủ trên thực tế với chỉ tiêu “của dân, do dân và vì dân”, quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ, tỉ lệ các đại biểu quốc hội là nữ cũng tăng lên nhanh chóng, quốc hội ngày càng đa dạng các thành phần xã hội, các đoàn thể cũng có tiếng nói và đang làm nhiệm vụ phản biện, giám sát xã hội. Đó chẳng phải là sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân Việt Nam đối với Đảng CSVN hay sao?.

Việt Nam đang trên đà phát triển và từ thực tế hoàn cảnh cụ thể của đất nước, hoàn cảnh khách quan của lịch sử tôi nhận thấy rằng thực hiện một Đảng - Đảng CSVN vẫn là có hiệu quả nhất.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

8 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
15:35, 16/06/2016 XÓA

Và hiện tại, ở đất nước Việt Nam cho thấy có một nền chính trị xã hội ổn định, nhân dân được làm chủ trên thực tế với chỉ tiêu “của dân, do dân và vì dân”, quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ, tỉ lệ các đại biểu quốc hội là nữ cũng tăng lên nhanh chóng, quốc hội ngày càng đa dạng các thành phần xã hội, các đoàn thể cũng có tiếng nói và đang làm nhiệm vụ phản biện, giám sát xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:41, 16/06/2016 XÓA

xin thưa những kẻ vẫn đang ngày ngày ngày tung hô cái gọi là đa nguyên đa đảng. liệu có thực sự đa nguyên đa đảng thì mới dân chủ hơn một đảng? hãy nhìn xem dân chủ ở các nước đa nguyên đa đảng là như thế nào? là súng bắn tự do, là tự do chửi bới? là kẻ giàu thì đc làm bất cứ điều gì họ muốn còn người nghèo thì không. thậm chí ngay cả những quyền cơ bản nhất cũng không đc đảm bảo. vậy xin hỏi dân chủ đâu ra? dân chủ nó phụ thuộc vào người sử dụng và khả năng của quốc gia đó. chứ không phải là phụ thuộc vào đa hay đơn đảng. mỹ-một quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế khoa học kỹ thuật nhưng nạn đói vẫn xảy ra, khu ổ chuột vẫn rải đều ở nhiều bang đấy thôi.

TRẢ LỜI
avatar
21:42, 16/06/2016 XÓA

đảng ta ra đời với sự mong ước, nguyện vọng của quần chúng nhân dân là sự kết tinh của lòng yêu nước, văn hóa, dân tộc Việt Nam. Đảng là đại diện cho sức mạnh, là đội ngũ tiên phong cho cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước đi lên, đổi mới và hiện đại hóa. những gì Đảng làm, Đảng xây dựng như ngày hôm nay đều là vì cuộc sống ấm no của nhân dân. như vậy chúng ta mãi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền, 1 đảng duy nhất, một đảng thực sự thuộc về nhân dân cả nước

TRẢ LỜI
avatar
08:10, 17/06/2016 XÓA

Lịch sử đã chứng minh rằng không phải cứ có nhiều đảng thì dân chủ hơn, hai đảng thì ít dân chủ hơn và một đảng thì ít dân chủ nữa và rằng mỗi nước có một hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau và tôi thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nên là duy nhất tại Việt Nam, đó là lựa chọn đúng đắn nhất hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:26, 17/06/2016 XÓA

Tôi nhận thấy rằng thực hiện một Đảng - Đảng CSVN vẫn là có hiệu quả nhất, điều này đã được minh chứng rất nhiều qua các việc làm cụ thể cũng như tình hình đất nước hiện nay của chúng ta, tại sao lại phải thay đổi khi mà một Đảng đang phát huy những vai trò to lớn của mình cũng như lãnh đạo được toàn thể nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
09:17, 17/06/2016 XÓA

Đúng là như vậy, trong suốt thời gian Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng đến nay thì Đảng luôn có những chủ trương chính sách đúng đắn, hợp với tình hình thực tế và tôi nghĩ rằng sẽ chẳng làm gì phải thay đổi nếu như họ đang làm rất tốt công việc của mình cả, đó là một lẽ đương nhiên thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Nhân danh công lý
AUTHOR
23:19, 25/06/2016 XÓA

Việt Nam cho thấy có một nền chính trị xã hội ổn định, nhân dân được làm chủ trên thực tế với chỉ tiêu “của dân, do dân và vì dân”, quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ, tỉ lệ các đại biểu quốc hội là nữ cũng tăng lên nhanh chóng, quốc hội ngày càng đa dạng các thành phần xã hội, các đoàn thể cũng có tiếng nói và đang làm nhiệm vụ phản biện, giám sát xã hội. Đó chẳng phải là sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân Việt Nam đối với Đảng CSVN hay sao.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:43, 28/07/2016 XÓA

Đảng Cộng Sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam...Không tự nhiên mà Đảng Cộng Sản Việt Nam lại được nhân dân Việt Nam lựa chọn mà đó là cả 1 quá trình lịch sử lâu dài mang tính biện chứng khách quan... Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập dân tộc từ tay phát xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, tiếp tục đua đất nước có những bước tiến vượt bậc trong thời kì mới...Không có 1 thế lực nào có thể thay thế được vị trí của Đảng Cộng Sản Việt Nam trên vũ đài chính trị của Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon